Osmanlı Devleti Bakır Sikkeler
626 / 17047 Toplam 27 adet sikke
1 Murad I
Bakır

NM
790
mm
gr
Osmanlı Devleti - Murad I - - Bakır - NM - 790 - mm - gr - 10
2 Murad I
Bakır

NM
ND
mm
gr
Osmanlı Devleti - Murad I - - Bakır - NM - ND - mm - gr - 10
3 Bayezid I
Bakır

NM
ND
mm
gr
Osmanlı Devleti - Bayezid I - - Bakır - NM - ND - mm - gr - 5
4 Emir Süleyman
Bakır

NM
806
mm
gr
Osmanlı Devleti - Emir Süleyman - - Bakır - NM - 806 - mm - gr - 5
5 Mehmed II
Bakır

Bolu
ND
mm
gr
Osmanlı Devleti - Mehmed II - - Bakır - Bolu - ND - mm - gr - 10
6 Mehmed II
Bakır

Bursa
ND
mm
gr
Osmanlı Devleti - Mehmed II - - Bakır - Bursa - ND - mm - gr - 10
7 Mehmed II
Bakır

NM
ND
mm
gr
Osmanlı Devleti - Mehmed II - - Bakır - NM - ND - mm - gr - 10
8 Mehmed II
Bakır

NM
ND
mm
gr
Osmanlı Devleti - Mehmed II - - Bakır - NM - ND - mm - gr - 10
9 Mehmed II
Bakır

Tire
ND
mm
gr
Osmanlı Devleti - Mehmed II - - Bakır - Tire - ND - mm - gr - 10
10 Bayezid II
Bakır

Bursa
886
mm
gr
Osmanlı Devleti - Bayezid II - - Bakır - Bursa - 886 - mm - gr - 10
11 Süleyman I
Bakır

(NM)
(ND)
mm
gr
Osmanlı Devleti - Süleyman I - - Bakır - (NM) - (ND) - mm - gr - 3
12 Süleyman I
Bakır

(NM)
926
mm
gr
Osmanlı Devleti - Süleyman I - - Bakır - (NM) - 926 - mm - gr - 3
13 Ahmed I
Bakır

Amid
(ND)
mm
gr
Osmanlı Devleti - Ahmed I - - Bakır - Amid - (ND) - mm - gr - 5
14 Süleyman II
Bakır

Kostantiniye
1099
mm
gr
Osmanlı Devleti - Süleyman II - - Bakır - Kostantiniye - 1099 - mm - gr - 25
15 Süleyman II
Bakır

Saray
1100
mm
gr
Osmanlı Devleti - Süleyman II - - Bakır - Saray - 1100 - mm - gr - 75
16 Mustafa II
Bakır

Edirne
1106
mm
gr
Osmanlı Devleti - Mustafa II - - Bakır - Edirne - 1106 - mm - gr - 50
17 Mahmud I
Bakır

Tunus
1152
mm
gr
Osmanlı Devleti - Mahmud I - - Bakır - Tunus - 1152 - mm - gr - 25
18 Mahmud I
Bakır

Tunus
1167
mm
gr
Osmanlı Devleti - Mahmud I - - Bakır - Tunus - 1167 - mm - gr - 35
19 Mustafa III
Bakır

Tunus
(ND)
mm
gr
Osmanlı Devleti - Mustafa III - - Bakır - Tunus - (ND) - mm - gr - 25
20 Mustafa III
Bakır

Tunus
1171
mm
gr
Osmanlı Devleti - Mustafa III - - Bakır - Tunus - 1171 - mm - gr - 25
21 Mustafa III
Bakır

Tunus
1173
mm
gr
Osmanlı Devleti - Mustafa III - - Bakır - Tunus - 1173 - mm - gr - 25
22 Abdülhamid I
Bakır

Tunus
1189
mm
gr
Osmanlı Devleti - Abdülhamid I - - Bakır - Tunus - 1189 - mm - gr - 25
23 Abdülhamid I
Bakır

Van
1201
mm
gr
Osmanlı Devleti - Abdülhamid I - - Bakır - Van - 1201 - mm - gr - 75
24 Mahmud II
Bakır

Cezayir
1237
mm
gr
Osmanlı Devleti - Mahmud II - - Bakır - Cezayir - 1237 - mm - gr - 35
25 Mahmud II
Bakır

Mısır
1223
mm
gr
Osmanlı Devleti - Mahmud II - - Bakır - Mısır - 1223 - mm - gr - 25
26 Mahmud II
Bakır

Trablusgarb
1223
mm
gr
Osmanlı Devleti - Mahmud II - - Bakır - Trablusgarb - 1223 - mm - gr - 35
27 Mahmud II
Bakır

Tunus
1252
mm
gr
Osmanlı Devleti - Mahmud II - - Bakır - Tunus - 1252 - mm - gr - 45

Toplam 27 adet sikke