NM

(NM)

Amasya

Amid

Ankara

Ardanuç

Ayasluk

Bağdad

Balad

Belgrad

Bolu

Bursa

Canca

Cezayir

Dımışk

Edirne

Engüriye

Erzurum

Filibe

Gelibolu

Haleb

Harput

İnegöl

İslambol

İzmir

Karaamid

Karahisar

Kastamonu

Kıbrıs

Koçaniye

Konya

Kostantiniye

Kratova

Mısır

Mudava

Musul

Novaberde

Novar

Ohri

Revan

Sakız

Saray

Selanik

Serez

Sidrekapsi

Siroz

Sofya

Sreberniçe

Tebriz

Tiflis

Tire

Tokat

Trablus

Trablusgarb

Tunus

Üsküb

Van

Yenişehir