35 yayımcı

A H Baldwin + Sons Ltd

Argonaut Inc., Publishers

Armenian Numismatic Society

Attic Books

Başbakanlık Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Bayerische Akademie der Wissenschaften

Burak Pul Evi

Dündar Nümismatik

Ege Yayınları

Halûk Perk Müzesi

İstanbul Asar-ı Atika Müzesi

Kitap Yazanlar Kooperatifi

Les Éditions "Atay"

Maarif Vekâleti

Meskûkât-ı Şahane İdaresi

Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Musée Impérial Ottoman

Müze-i Hümayun

Ottoman Bank Archives and Research Center

Research Centre of Muslim Coinage in Bulgaria and on the Balkans

Royal Numismatic Society

The American Numismatic Society

The Destination Management Company

Turkish Republic Ministry of Culture General Directorate of Monuments and Museums

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları

Türk Nümismatik Derneği

Türk Tarih Kurumu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Yapı Kredi Kültür Merkezi

Yapı Kredi Yayınları

Yapı ve Kredi Bankası

Госкультпросветиздат (Goskultprosvetizdat)