Ali KEMALİ

Halil Edhem

Himmet AKIN

İbrahim ARTUK

İbrahim Hakkı KONYALI

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI

Paul WITTEK

Şakir ÇAKMAK

Yaşar YÜCEL

Zerrin GÜNAL ÖDEN