665 matbaa

Dar üt-tıbaat ül-amire

Takvimhane-i âmire

Imprimerie Henri Cayol

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası

İzzet Efendinin Matbaası

A. Quantin

Âlem Matbaası

Matbaa-i Ebuzziya

Matbaa-i Ebüzzıya

Mihran Matbaası

Mihran Imprimeur

Typ. Lith. F. Loeffler

Mahmud Bey Matbaası

Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı

Imp. Larousse

(Mihran) Matbaası - Imprimerie MIHRAN

Matbaa-i Kütübhane-i Cihan

Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Osmaniye Matbaası

Typographie et Lithographie Ahmed Ihsan

Matbaa-i Ahmed İhsan

Matbaa-i Amidî

İkdam Matbaası

Matbaa-i Âmire

Müşterek Ül-Menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası

Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası

Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi

Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı

Kasbar Matbaası

Kanaat Matbaası

Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi

Kader Matbaası

Matbaa-i Ebüzziya

Tefyiz Matbaası

Hilâl Matbaası

Imprimerie "Arax"

Matbaa-i Orhaniye

Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı

Orhaniye Matbaası

"Cihan" Matbaası

Milli Matbaa

Evkaf-ı İslâmiye Matbaası

Ahmed İhsan Matbaası

Imp. Lithogr. Spartalı Haifz Ali

Devlet Matbaası / Evkaf Matbaası

Şirket-i Mürettibiye Matbaası

Impr. L. Babok & Fils

Çituris Biraderler Matbaası

Sebat Matbaası

Marifet Matbaası

Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi

Universum Matbaası / Alaettin Matbaası

Hakimiyeti Milliye Matbaası

"Kader" Matbaası

Resimli Gazete Matbaası

L'Imprimerie d'Ètat

Ulus Basımevi

Devlet Basımevi

Askerî Matbaa

Devlet Matbaası

Cumhuriyet Matbaası

Kenan Basımevi

August Hopfer

Maarif Matbaası

Uzluk Basımevi

Millî Mecmua Basımevi

Ulusal Matbaa

Kenan Matbaası

Aydınlık Basımevi

Nümune Matbaası

Tanin Matbaası

Resimli Ay Matbaası

Stad Matbaası

F - K Basımevi

Marifet Basımevi

Ayaydın Basımevi

Hüsnütabiat Basımevi

Brown, Son & Ferguson

Türkiye Basımevi

Colorpress, New York

Güney Matbaacılık ve Gazetecilik

İsmail Akgün Matbaası

Pulhan Matbaası

Belediye Matbaası

İstanbul Matbaacılık

Güven Basımevi

İbrahim Horoz Basımevi

Osman Yalçın Matbaası

Sultanahmet Erkek Sanat Enstitüsü Matbaacılık Bölümü

Kâğıt ve Basım İşleri A.Ş.

Türk Tarih Kurumu ve Kanaat Matbaası

Halk Basımevi

Güzel Sanatlar Matbaası

Wyman & Sons

Karadeniz Matbaası

Sinan Matbaası ve Neşriyat Evi

Kemal Matbaası

Millî Eğitim Basımevi

Işıl Matbaası

Çituri Biraderler Basımevi

Kanaat Matbaası - Ankara

İhsan Gümüşayak Matbaası

Doğan Kardeş Yayınları Basımevi

Sermet Matbaası (Şemsi Arkadaş)

Butler & Tanner

C. H. Beck'schen Buchdruckerei

Ekin basımevi

Lowe and Brydone

Marmara Matbaası

E. U. Basımevi

Printed in U.S.A.

Maarif Basımevi

Diyarbakır Matbaası

L'Imprimerie Moderne

Samim Güniz Sadık Özaygen Matbaacılık

Printed in the United States of America

Imprimerie Denizcilik Bankası

Şehir Matbaası

Tan Matbaası

Les Presses de la Lithographie Parisienne

Northumberland Press

Küçükaydın Matbaası

Imprimerie Paul Dupont

Sanat Basımevi

İstanbul Matbaası

Güniz Basımevi

Cox and Wyman

Ceylan Yayınları Matbaası

Millî Kütüphane Cilt ve Basım Atelyesi

Latimer, Trend and Co.

Matbaa Teknisyenleri Basımevi

Clays

Türk Tarih Kurumu Basımevi

Nurgök Matbaası

xix +

Berksoy Matbaası

Ankara Üniversitesi Basımevi

Yeni Matbaa

Richard Clay

C. Nicholls

C. Tingling

K. K. K. Askerî Basımevi

Güneş Matbaacılık

The Chaucer Press

Hazell Watson and Viney

Western Printing Services

Hazell Watson & Viney

Hafner Publishing Company

St. Paul's Press, Malta

İskender Matbaası

Fakülteler Matbaası

Compton Printing

jarrold and Sons, Norwich

Yenilik Basımevi

Yükselen Matbaası

Çelikcilt Matbaası

Deniz Basımevi

Kâğıt ve Basım İşleri

C. Nicholls & Company

Bahar Matbaası

Bilgin Ofset

Yenigün Matbaası

Sile Matbaa

Kardeş Matbaası

Başnur Matbaası

Özaydın Matbaacılık

Fatih Matbaası

Baha Matbaası

C. Nicolls & Company

Fatih Yayınevi Matbaası

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi

Yükselen Matbaacılık

Hikmet Gazetecilik

Hunt Barnard

Garanti Matbaası

Güven Matbaası

Karar Matbaası

Halk Matbaası

Yelken Matbaası

Murat Matbaası

Mars Matbaası

Uycan Matbaası

Doğan Kardeş Matbaacılık

Dilek Matbaası

Hilal Matbaacılık

Yörük Basımevi

Sümbül Basımevi

Fletcher & Son

Doğuş Matbaası

Nazım Terzioğlu Matematik Araştırma Enstitüsü Baskı Atölyesi

Apa Ofset

Tifdruk

Apa Ofset Basımevi

Kalite Matbaası

Ajans-Türk Matbaacılık

Atatürk Üniversitesi Basımevi

Erler Matbaası

The Stonebridge Press

Gutmann, Heibronn

Gül Matbaası

Ünal Matbaası

Halûk Ofset

Serbest Matbaası

Tiglat Basımevi

Printed in the U.S.A.

Henri Proost et Cie, Turnhout

Özyılmaz Matbaacılık

Emek Matbaacılık

Saygı Reklam ve Matbaacılık

Kültür Matbaası

Ayyıldız Matbaası

F.lli Pagano S.p.A. - Genoa

Tifdruk Matbaacılık

Fatih Gençlik Vakfı Matbaa İşletmesi

Uğur Ofset Matbaası

Dönmez Ofset

Başbakanlık Basımevi

Cox & Wyman

Renkler Matbaacılık

Can Matbaası

Evrim Matbaacılık

Savaş Basımevi

Hakan Ofset

Ongun Kardeşler Matbaası

Prof. Dr. Nâzım Terzioğlu Basım Atölyesi

Ayhan Ofset

Roundtable Press

Ayhan Matbaacılık

Güryay Matbaacılık

Afşaroğlu Matbaası

Keskin Color

Ulucan Matbaası

Kervan Kitapçılık

Imprimé en CEE

Onur Grafik

Feryal Matbaacılık

Mandarin Publishers Limited

Ata Ofset

Printed in Germany

Ajans Türk Matbaacılık Sanayii

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası

Basın Ofset Matbaacılık

Odak Ofset

Tekser Ofset

Hankur Matbaacılık

Çokaş Mat.

Teknografik Matbaacılık

Üç-Er Ofset

Ofset Repromat

Aslımlar Matbaası

TBMM Basımevi

Nüve Matbaası

Ünal Ofset Matbaacılık

Mısırlı Matbaacıık

Yenigün Matbaacılık

William Clowes Limited

Oğul Matbaacılık

Özkan Matbaacılık

MSÜ Matbaası

Kılıçaslan Matbaacılık

Gençlik Basımevi

Çiftay Matbaası

Manifactured in Japan

Oğul Matbaası

Başbakanlık Matbaası

Fon Matbaası

Konkordia Druck

Sema Matbaacılık

Yorum Matbaası

Turgut Ofset

Tabro Litho Ltd, Ramsey, Huntingdon

Printed in Czechoslovakia

Graficromo SA, Cordoba

Sanem Matbaası

Asır Matbaacılık

Reyo Ofset

Çeltüt Matbaacılık

Gaye Matbaacılık

William Collins Sons

Anka Ofset

Gaye Matbaası

Istituto Grafico Bertello

Czechoslovakia

Repromat Matbaası

Artes Graficas Toledo S.A.

Printed in Great Britain

Milliyet Tesisleri

T.C. Ziraat Bankası Matbaası

Palace Press, Singapore

Philip Wilson Publishers

Sevinç Matbaası

And Matbaacılık

Edebiyat Fakültesi Basımevi

Grafik Sanatlar

Imprimé en Italie

Lâle Ofset

Ripinsky & Company

Eka Matbaacılık

Presscraft Ltd

University Press, Cambridge

Apalar Matbaacılık

Temel Matbaacılık

Küre Ajans

Proost International Book Production

Imprimerie de la Société Turque D'Histoire

Hira Matbaası

DEKR Corporation

Eramat

Anadolu Matbaası

Yücel Ofset Matbaası

B.P.C.C. Hazell Books

Divit Matbaası

Orhanlar Matbaası

Alemdar Ofset

Mersin İmar Basımevi

Yazır Matbaacılık

Ana Basım

Çetin Matbaacılık

Bookbuilders Limited, Hong Kong

Mame à Tours

Ana Basım175 s.

Arnoldo Mondadori

Gülen Ofset

Teknografik Matbaası

Jarrod & Sons Ltd, Norwich

Promat Basım ve Yayın

Takav Matbaacılık

Elips Ajans

Ünal Ofset

Altın Kitaplar Basımevi

Sistem Ofset

Ofset Repromat Matbaası

Özener Matbaası

Evren Ofset

İnterprint Basım

Acar Matbaacılık

Milliyet Yayın

Ayhan Matbaası

Printed in Singapore

Arba Araştırma Basım

Capital City Press

Gökhan Matbaacılık

Hürriyet Ofset

Yaylım Matbaası

Printed in Italy

Hürriyet Ofset Matbaacılık

Başkent Ofset

Millî Kütüphane Basımevi

Yön Matbaacılık

Tisamat

Özal Basımevi

Gümüş Matbaası

Asır Ofset

Umut Kağıtçılık ve Matbaacılık

Doğan Yayın

Clays Ltd

Doğan Yayın Holding

Övünel Matbaacılık

Zirve Ofset

Graphicom, Italy

Medya Holding

Aksoy, Grafik Dizgi Matbaacılık

Clays Ld, St Ives plc

Remzi Kitabevi tesisleri

Chantecler

AD Yayıncılık

Lego, Italy

Interprint Basım

Söğüt Ofset

Omaş Matbaası

Başkan Ofset

Numune Matbaacılık

Alphagraphics

Fono Açık Öğretim Kurumu Tesisleri

Beta Ofset

Yüksek Öğretim Kurulu Matbaası

Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı

Cem Ofset

Ziya Ofset

Kazancı Matbaacılık

Promat Basım Yayım

Burak Matbaası - Ankara

Zafer Matbaası

Özener Matbaacılık

Mega Basım

Türkiyәnin "Nil" mәtbәәsindә çap edilmişdir

Şefik Matbaası

Tayf Basım Yayın

Asır Matbaası

Motif Matbaacılık

The Bath Press

D.E.Ü. Rektörlük Matbaası

Teknografik

Ceylan Matbaacılık

Çevik Matbaası

Altan Matbaası

Eko Ofset

Dönence

Safa

Printed and bound in Thailand

Adam Yayıncılık ve Matbaacılık

Çınar Ofset

Mataş

Mart Matbaacılık Sanatları

Mısırlı Matbaacılık

Çağın Matbaacılık

Dönence Basım

Semih Ofset Matbaası

Bayrak Matbaacılık

Logos Tıp Yayıncılığı

taürk tarih Kurumu Basımevi

Çağdaş Ofset / Çalış Ofset

Elma Basım

Graphischer Grossbetrieb Pössneck Gmbh

Doğan Ofset

Kurtiş Ofset

Kaptan Ofset

Promat

Mepa Medya Pazarlama

Mart Matbaacılık

Ekinci Matbaası

Oğlak Baskı Hiz

Yeni Gün Haber Ajansı

Aydan Web Tesisleri

BZD Yayıncılık

Pera Yayıncılık ve Kitapçılık

Brodard & Taupin

Mas Matbaası

Milliyet Gazetecilik

Globus Dünya Basınevi

Karakter Color Matbaası

T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi

Can Ofset

Remzi Kitabevi

Kayhan Matbaacılık

Pelin Ofset

Rema Matbaacılık

Pollina

Clays Ltd.

Kansu Matbaası

Acar Matbaası

Erkam Matbaacılık

Eko Basımevi

Graphis

Altan Matbaacılık

Print Duemila

Melisa Matbaacılık

Neyir Matbaacılık

Lord Matbaacılık

Çalış Ofset

Pozitif Matbaacılık

Tükelmat

Bilimsel Tıp Yayınevi

Altın Kitaplar

Ohan Matbaacılık

Semih Ofset

Oğlak Baskı Hizmetleri

Şan Ofset

Enes Matbaacılık

Anka Basım

Celepler Matbaacılık

Kurtiş Matbaacılık

Erkam Matbaası

Ofset Yapımevi

Print City

Printed in China

Akdeniz Matbaacılık

Fabrika Basım

Boyut Matbaacılık

Mart Matbaası

“Qismәt” Nәşriyyat-Poliqrafiya ve Ticaret Ltd tәrәfindәn çap olunmuştur.

Başak Matbaacılık

Ebru Matbaacılık

Cem Turan Ofset

Özgün Matbaacılık

Legoprint, Italy

Pelin Ofset Tipo Matbaacılık

Grafiche Nicolini - Gavitare

Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri

Ercan Ertürk

Printed in Indonesia

Kelebek Matbaası

Aksoy Matbaacılık

Dizgi Ofset

Koridor Matbaacılık

Çizgi Tanıtım ve Matbaacılık

Seçil Ofset

matus Matbaacılık

Sistem Matbaacılık

Grafica Sipiel

Esen Ofset

South China Printing Co. Ltd., Çin

GECA, Milan

Gorenjski Tisk, Kranj, Slovenia

Stil Matbaacılık

Dijital Düşler

Altan Basım

Kilim Matbaacılık

Radikal Reklam

As Matbaacılık

Rekmay

İdil Matbaacılık

Altan Matbaa

Bariş Matbaası

Compass Press

Neşa Ofset

Ajans Plaza

İyi Matbaacılık

Kaya Matbaacılık

Zrinski, Cakovec

HYB Basım Yayın

Form Reklam Hizmetleri

Sena Ofset

Akdeniz Yayıncılık

Apa Eurasia

Saray Matbaacılık

Bilge Matbaacılık

Bizim Büro Basımevi

Nouvelle Imprimerie Laballery

Yaylacık Matbaası

Doğan Burda

Kitap Matbaası

Soylu Matbaacılık

Cantekin Matbaası

Tien Wah Press, Malezya

FoliArt Ltd.

Ömür Matbaacılık

Pasifik Ofset

Acar Basım ve Cilt

Lion Production, Hong Kong

Kitap Matbaacılık

Avcı Ofset

Printed and bound in China

Euromat Entegre Matbaacılık

Entegre Matbaacılık

Maki Basın Yayın

Presso Bertoncello Artigrafiche

Biltur Basın Yayın

Eko Matbaası

Çin'de basılmıştır.

Günaydın Ofset

Mapsan Matbaacılık

Ajans-Türk Basın ve Basım

Mas Matbaacılık

Pozitif Basım Yayıncılık

Şenyıldız Matbaası

Elit Ofset

Çetin Ofset / Eko Matbaası

Çağdaş Film ve Matbaacılık

Dünya Basımevi

Graphis Matbaa

Euromat

Golden Medya Matbaacılık

Presmat

A4 Ofset Matbaacılık

Kahraman Neşriyat Ofset

Kilim Matbaası

StampArte srl

Ayrıntı Basımevi

TDV Yayın Matbaacılık

FSF Matbaacılık

Klasmat Matbaacılık

Ebat Basım

Umut Matbaası

Ege Basım

Özgün Ofset

İsmat

Net Kırtasiye

Portakal Basım

FSF Printing House

Mondadori Printing

NMC Televizyon ve Reklamcılık

Sözkesen Matbaacılık

Bilnet Matbaacılık Biltur Basım

Atelier Graphique

Lito Terrazzi, Cascine del Riccio

Bayrak Yay. Mat.

Golden Medya

İnkılâp Kitapevi Baskı Tesisleri

Müskebi Ofset

Alioğlu Matbaacılık

Yaylacık Matbaacılık

Step Grafik & Matbaacılık

Şenyıldız Yay. Matbaacılık

Bizim Repro Ofset

Görsel Dizayn Ofset Matbaacılık

Ekosan Matbaası

Aydoğdu Ofset

Yazın Matbaacılık

Kristal Matbaa

Sarıyıldız Ofset

Ayhan Matbaa

G.M. Matbaacılık

Azra Matbaası / Ekosan Matbaası

Levent Ofset

Özal Matbaası

Fazilet Neşriyat

Analiz Basım Yayın

Cantekin Matbaacılık

André Deutsch Carlton Publishing Group

BRC Matbaası

Apa Uniprint

Barış Matbaası

Şnyıldız Matbaacılık

Neşe Matbaacılık

Tien Wah Press, Singapore

İnkılâpKitabevi

Renk Matbaası

Ege Reklam

Almina Basım

Puntoweb

Grafiche Busti

Huzur Ofset

Amarin Printing and Publishing

Deniz Ofset

Şenyıldız Matbaacılık

Has Matbaacılık

Özal Matbaası / Azra Matbaası

Lord Matbaası

Ertem Basım

Türkmenler Matbaası

Yıkılmazlar Basın Yayın

Arkadaş Matbaacılık

Ezgi Matbaacılık

Alioğlu Matbaası

Arı Matbaası / Azra Matbaası

Doğa Basım

Ana Basın Yayın

Öz Baran Ofset

İnkılâp Kitabevi Baskı Tesisleri

Ayrıntı Basım

Matsis Matbaacılık

Mimoz Matbaacılık

İnkılâp Kitabevi

Printer Ofset Matbaacılık

Arı Matbaası

Deniz Matbaası

Doğa basım İleri Matbaacılık

Mega Basım Yayın

Gülermat Matbaa

Ceylan Matbaa

Ege Basım Yayın

Yıldız Matbaa Mücellit

Berdan Matbaacılık

Umut Kağıtçılık

Altın Kitaplar Yayınevi Matbaası

Mimoza Matbaacılık

Şekil Ofset

Asya Basım

Matsa Basımevi

Halikarnas Matbaacılık

Oksijen Basım ve Matbaacılık

Usta Ofset

Mega

Optimum Basım

Deniz Matbaa Mücellit

Yazın Basın Yayın Matbaacılık

Alfabe Basın Yayın

Ekin Ofset Matbaa

A4 Ofset

Deren Matbaacılık

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi

Melissa Matbaacılık

Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık