765 matbaa

Dar üt-tıbaat ül-amire

Takvimhane-i âmire

Imprimerie Henri Cayol

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası

İzzet Efendinin Matbaası

A. Quantin

Âlem Matbaası

Mihran Matbaası

Mihran Imprimeur

Typ. Lith. F. Loeffler

Mahmud Bey Matbaası

Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı

Imp. Larousse

(Mihran) Matbaası - Imprimerie MIHRAN

Matbaa-i Kütübhane-i Cihan

Typographie et Lithographie Ahmed Ihsan

Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Osmaniye Matbaası

Matbaa-i Amidî

Matbaa-i Ahmed İhsan

İkdam Matbaası

Müşterek Ül-Menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası

Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi

Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı

Kasbar Matbaası

Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası

Kader Matbaası

Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi

Kanaat Matbaası

Matbaa-i Ebüzziya

Hilâl Matbaası

Tefyiz Matbaası

Imprimerie "Arax"

Matbaa-i Orhaniye

Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı

Matbaa-i âmire

Orhaniye Matbaası

İstanbul Kâğıtcılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi

"Cihan" Matbaası

Imp. Lithogr. Spartalı Hafiz Ali

Ahmed İhsan Matbaası

Milli Matbaa

Evkaf-ı İslâmiye Matbaası

Impr. L. Babok & Fils

Devlet Matbaası / Evkaf Matbaası

Şirket-i Mürettibiye Matbaası

Halk Matbaası

Çituris Biraderler Matbaası

Sebat Matbaası

Marifet Matbaası

Resimli Ay Matbaası

Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi

Universum Matbaası / Alaettin Matbaası

Hakimiyeti Milliye Matbaası

"Kader" Matbaası

Resimli Gazete Matbaası

L'Imprimerie d'Ètat

Ulus Basımevi

Halk Basımevi

Devlet Basımevi

Askerî Matbaa

Devlet Matbaası

Kenan Basımevi

Cumhuriyet Matbaası

Güven Basımevi

Maarif Matbaası

August Hopfer

Uzluk Basımevi

Millî Mecmua Basımevi

Rıza Koşkun Matbaası

Ulusal Matbaa

Arkadaş Basımevi

Kenan Matbaası

L'Imprimerie d'Ètat

Devlet Matbaası

Cumhuriyet Matbaası

Aydınlık Basımevi

Tanin Matbaası

Sadık Kâğıtçı Basımevi

Ülkü Basımevi

Resimli Ay Matbaası

Işık Basım ve Yayınevi

Alâeddin Kıral Matbaası

Tan Basımevi

Sühulet Matbaası

Alâeddin Kıral Basımevi

Alâeddin Kıral Matbaası

Nümune Matbaası

Alâettin Kıral Matbaası

H. Tabiat Matbaası

Alâeddin Kıral Matbaası

Ayaydın Basımevi

F - K Basımevi

Marifet Basımevi

Sakarya Basımevi

Ar Basımevi

Stad Matbaası

Belediye Matbaası

Millî Eğitim Basımevi

Hüsnütabiat Basımevi

Türkiye Basımevi

Brown, Son & Ferguson

İsmail Akgün Matbaası

Güney Matbaacılık ve Gazetecilik

Colorpress, New York

Pulhan Matbaası

Ahmet Sait Matbaası

Belediye Matbaası

Türkiye Matbaacılık ve Gazetecilik

Pulhan Matbaası

İbrahim Horoz Basımevi

İstanbul Matbaacılık

Semih OfsetMillî Eğitim Basımevi

Güven Basımevi

Osman Yalçın Matbaası

İbrahim Horoz Basımevi

Sultanahmet Erkek Sanat Enstitüsü Matbaacılık Bölümü

İhsan Gümüşayak Matbaası

Işıl Matbaası

Kemal Matbaası

Sinan Matbaası ve Neşriyat Evi

Halk Basımevi

Kâğıt ve Basım İşleri A.Ş.

Çituri Biraderler Basımevi

Karadeniz Matbaası

Wyman & Sons

Kanaat Matbaası - Ankara

Güzel Sanatlar Matbaası

Türk Tarih Kurumu ve Kanaat Matbaası

Millî Eğitim Basımevi

Doğan Kardeş Yayınları Basımevi

Sermet Matbaası (Şemsi Arkadaş)

Butler & Tanner

Diyarbakır Matbaası

Lowe and Brydone

C. H. Beck'schen Buchdruckerei

Ekin basımevi

Samim Güniz Sadık Özaygen Matbaacılık

Printed in the United States of America

Printed in U.S.A.

Maarif Basımevi

E. U. Basımevi

L'Imprimerie Moderne

Marmara Matbaası

Imprimerie Denizcilik Bankası

Doğuş Ltd. Şirketi Matbaası

Şehir Matbaası

Tan Matbaası

Les Presses de la Lithographie Parisienne

Yükselen Matbaası

Northumberland Press

Küçükaydın Matbaası

Güniz Basımevi

Sanat Basımevi

Imprimerie Paul Dupont

İstanbul Matbaası

Üniversite Basımevi

Millî Kütüphane Cilt ve Basım Atelyesi

Cox and Wyman

Istanbul Matbaası

Ceylan Yayınları Matbaası

Latimer, Trend and Co.

Clays

Matbaa Teknisyenleri Basımevi

Ankara Üniversitesi Basımevi

Türk Tarih Kurumu Basımevi

Orhan Mete ve Ort. Matbaası

Bahar Basımevi

xix +

Nurgök Matbaası

Ankara Üniversitesi Basımevi

Berksoy Matbaası

Ressam Vedat Matbaası

C. Nicholls

Türk Tarih Kurumu Basımevi

Bahar Matbaası

As Matbaası

Richard Clay

Yeni Matbaa

K. K. K. Askerî Basımevi

C. Tingling

Güneş Matbaacılık

St. Paul's Press, Malta

The Chaucer Press

Hazell Watson and Viney

Hazell Watson & Viney

Hafner Publishing Company

Western Printing Services

İskender Matbaası

jarrold and Sons, Norwich

Fakülteler Matbaası

Yenilik Basımevi

Compton Printing

Yükselen Matbaası

C. Nicholls & Company

Baha Matbaası

Bilgin Ofset

Çelikcilt Matbaası

Sile Matbaa

Kâğıt ve Basım İşleri

Yenigün Matbaası

Deniz Basımevi

Bahar Matbaası

Dilek Matbaası

Fatih Yayınevi Matbaası

Kardeş Matbaası

C. Nicolls & Company

Fatih Matbaası

Özaydın Matbaacılık

Milli Eğitim Basımevi

Başnur Matbaası

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi

Güven Matbaası

Garanti Matbaası

Hikmet Gazetecilik

Hunt Barnard

Yükselen Matbaacılık

Karar Matbaası

Damga Matbaası

Mars Matbaası

Murat Matbaası

Yelken Matbaası

Halk Matbaası

Şereflikoçhisar Yatılı Bölge Okulu Dönersermayesi Basımevi

Uycan Matbaası

Doğan Kardeş Matbaacılık

Dilek Matbaası

Hilal Matbaacılık

Emel Matbaacılık

Yörük Basımevi

Sümbül Basımevi

Akın Matbaası

Fletcher & Son

Nazım Terzioğlu Matematik Araştırma Enstitüsü Baskı Atölyesi

Doğuş Matbaası

Apa Ofset

Kalite Matbaası

Ajans-Türk Matbaacılık

Tifdruk

Apa Ofset Basımevi

Atatürk Üniversitesi Basımevi

Erler Matbaası

The Stonebridge Press

Serbest Matbaası

Halûk Ofset

Ünal Matbaası

Gutmann, Heibronn

Gül Matbaası

Saygı Reklam ve Matbaacılık

Kültür Matbaası

Tiglat Basımevi

Özyılmaz Matbaacılık

Emek Matbaacılık

Henri Proost et Cie, Turnhout

Printed in the U.S.A.

F.lli Pagano S.p.A. - Genoa

Ayyıldız Matbaası

Tifdruk Matbaacılık

Dönmez Ofset

Cox & Wyman

Başbakanlık Basımevi

Fatih Gençlik Vakfı Matbaa İşletmesi

Başbakanlık Basımevi

Uğur Ofset Matbaası

Evrim Matbaacılık

Can Matbaası

Hakan Ofset

Savaş Basımevi

Renkler Matbaacılık

Ayhan Matbaacılık

Roundtable Press

Ayhan Ofset

Ongun Kardeşler Matbaası

Prof. Dr. Nâzım Terzioğlu Basım Atölyesi

Basın Ofset Matbaacılık

Feryal Matbaacılık

Kervan Kitapçılık

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası

Printed in Germany

Odak Ofset

Mandarin Publishers Limited

Afşaroğlu Matbaası

Onur Grafik

Güryay Matbaacılık

Ata Ofset

Ulucan Matbaası

Ajans Türk Matbaacılık Sanayii

Keskin Color

Repromat Matbaası

Imprimé en CEE

Üç-Er Ofset

Teknografik Matbaacılık

Oğul Matbaacılık

Ofset Repromat

Hankur Matbaacılık

William Clowes Limited

Mısırlı Matbaacıık

TBMM Basımevi

Aslımlar Matbaası

Yenigün Matbaacılık

Ünal Ofset Matbaacılık

Çokaş Mat.

Özkan Matbaacılık

Tekser Ofset

Nüve Matbaası

Başbakanlık Matbaası

Sema Matbaacılık

Yorum Matbaası

Turgut Ofset

MSÜ Matbaası

Gençlik Basımevi

Fon Matbaası

Çiftay Matbaası

Oğul Matbaası

Konkordia Druck

Şahin Matbaası

Manifactured in Japan

Kılıçaslan Matbaacılık

Tabro Litho Ltd, Ramsey, Huntingdon

Gaye Matbaacılık

Turkish Historical Society

William Collins Sons

Anka Ofset

Çeltüt Matbaacılık

Sanem Matbaası

Printed in Czechoslovakia

Reyo Ofset

Graficromo SA, Cordoba

Gaye Matbaası

Asır Matbaacılık

Istituto Grafico Bertello

Printed in Great Britain

T.C. Ziraat Bankası Matbaası

Lâle Ofset

Palace Press, Singapore

Artes Graficas Toledo S.A.

Repromat Matbaası

Eka Matbaacılık

Philip Wilson Publishers

Czechoslovakia

Ripinsky & Company

Grafik Sanatlar

Imprimé en Italie

Sevinç Matbaası

And Matbaacılık

Milliyet Tesisleri

Presscraft Ltd

Edebiyat Fakültesi Basımevi

Imprimerie de la Société Turque D'Histoire

DEKR Corporation

Apalar Matbaacılık

Orhanlar Matbaası

Divit Matbaası

Anadolu Matbaası

Yücel Ofset Matbaası

Proost International Book Production

B.P.C.C. Hazell Books

Eramat

University Press, Cambridge

Küre Ajans

Hira Matbaası

Temel Matbaacılık

Ana Basım

Mame à Tours

Alemdar Ofset

Arnoldo Mondadori

Gülen Ofset

Teknografik Matbaası

Bookbuilders Limited, Hong Kong

Çetin Matbaacılık

Mersin İmar Basımevi

Yazır Matbaacılık

Sistem Ofset

Ofset Repromat Matbaası

Acar Matbaacılık

Arba Araştırma Basım

Printed in Singapore

Özener Matbaası

Promat Basım ve Yayın

Capital City Press

Milliyet Yayın

Evren Ofset

İnterprint Basım

Takav Matbaacılık

Altın Kitaplar Basımevi

Gökhan Matbaacılık

Ünal Ofset

Jarrod & Sons Ltd, Norwich

Elips Ajans

Ayhan Matbaası

G. Ü. Eğitim Fakültesi Matbaası

Asır Ofset

Yön Matbaacılık

Özal Basımevi

Printed in Italy

Hürriyet Ofset

Yaylım Matbaası

Gümüş Matbaası

Hürriyet Ofset Matbaacılık

Millî Kütüphane Basımevi

Başkent Ofset

Tisamat

Doğan Yayın

Aksoy, Grafik Dizgi Matbaacılık

Zirve Ofset

Umut Kağıtçılık ve Matbaacılık

Doğan Yayın Holding

Clays Ltd

Clays Ld, St Ives plc

Medya Holding

Övünel Matbaacılık

Graphicom, Italy

Fono Açık Öğretim Kurumu Tesisleri

Omaş Matbaası

Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı

Alphagraphics

Beta Ofset

Lego, Italy

AD Yayıncılık

Chantecler

Söğüt Ofset

Remzi Kitabevi tesisleri

Başkan Ofset

Interprint Basım

Yüksek Öğretim Kurulu Matbaası

Numune Matbaacılık

Türkiyәnin "Nil" mәtbәәsindә çap edilmişdir

Ziya Ofset

Cem Ofset

Motif Matbaacılık

Tayf Basım Yayın

Mega Basım

The Bath Press

Şefik Matbaası

Asır Matbaası

Kazancı Matbaacılık

Burak Matbaası - Ankara

Teknografik

D.E.Ü. Rektörlük Matbaası

Özener Matbaacılık

Zafer Matbaası

Promat Basım Yayım

Ceylan Matbaacılık

Logos Tıp Yayıncılığı

Çevik Matbaası

Bayrak Matbaacılık

Mısırlı Matbaacılık

Printed and bound in Thailand

Çınar Ofset

Eko Ofset

Adam Yayıncılık ve Matbaacılık

Altan Matbaası

Safa

Semih Ofset Matbaası

Dönence Basım

Mataş

Mart Matbaacılık Sanatları

Çağın Matbaacılık

Dönence

Doğan Ofset

Graphischer Grossbetrieb Pössneck Gmbh

Pera Yayıncılık ve Kitapçılık

Mart Matbaacılık

Kurtiş Ofset

BZD Yayıncılık

Kaptan Ofset

Çağdaş Ofset / Çalış Ofset

Elma Basım

Yeni Gün Haber Ajansı

taürk tarih Kurumu Basımevi

Oğlak Baskı Hiz

Mepa Medya Pazarlama

Ekinci Matbaası

Aydan Web Tesisleri

Promat

T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi

Milliyet Gazetecilik

Globus Dünya Basınevi

Remzi Kitabevi

Mas Matbaası

Pelin Ofset

Karakter Color Matbaası

Kayhan Matbaacılık

Brodard & Taupin

Can Ofset

Rema Matbaacılık

Print Duemila

Acar Matbaası

Melisa Matbaacılık

Pollina

Eko Basımevi

Graphis

Neyir Matbaacılık

Erkam Matbaacılık

Altan Matbaacılık

Clays Ltd.

Kansu Matbaası

Lord Matbaacılık

Pozitif Matbaacılık

Bilimsel Tıp Yayınevi

Çalış Ofset

Tükelmat

Enes Matbaacılık

Özal Basımevi

Altın Kitaplar

Şan Ofset

Semih Ofset

Ohan Matbaacılık

Anka Basım

Oğlak Baskı Hizmetleri

Başak Matbaacılık

Kurtiş Matbaacılık

Fabrika Basım

Print City

Akdeniz Matbaacılık

Ofset Yapımevi

Ebru Matbaacılık

“Qismәt” Nәşriyyat-Poliqrafiya ve Ticaret Ltd tәrәfindәn çap olunmuştur.

Cem Turan Ofset

Boyut Matbaacılık

Printed in China

Celepler Matbaacılık

Erkam Matbaası

Mart Matbaası

Grafiche Nicolini - Gavitare

Dizgi Ofset

Printed in Indonesia

Pelin Ofset Tipo Matbaacılık

Legoprint, Italy

Özgün Matbaacılık

Aksoy Matbaacılık

Ercan Ertürk

Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri

Kelebek Matbaası

Dijital Düşler

Kilim Matbaacılık

Rekmay

Radikal Reklam

Sistem Matbaacılık

Seçil Ofset

Koridor Matbaacılık

Bariş Matbaası

As Matbaacılık

Altan Matbaa

South China Printing Co. Ltd., Çin

GECA, Milan

Altan Basım

Stil Matbaacılık

Çizgi Tanıtım ve Matbaacılık

matus Matbaacılık

Esen Ofset

Gorenjski Tisk, Kranj, Slovenia

İdil Matbaacılık

Esin Basımevi

Grafica Sipiel

Bizim Büro Basımevi

Ajans Plaza

Form Reklam Hizmetleri

Kaya Matbaacılık

Zrinski, Cakovec

Nouvelle Imprimerie Laballery

Akdeniz Yayıncılık

Epa-Mat

İyi Matbaacılık

Neşa Ofset

Yaylacık Matbaası

Apa Eurasia

Bilge Matbaacılık

Compass Press

Saray Matbaacılık

Sena Ofset

HYB Basım Yayın

Entegre Matbaacılık

FoliArt Ltd.

Avcı Ofset

Printed and bound in China

Pulat Basımevi

Cantekin Matbaası

Euromat Entegre Matbaacılık

Doğan Burda

Pasifik Ofset

Soylu Matbaacılık

Kitap Matbaacılık

Kitap Matbaası

Maki Basın Yayın

Lion Production, Hong Kong

Ömür Matbaacılık

Tien Wah Press, Malezya

Acar Basım ve Cilt

Günaydın Ofset

Ajans-Türk Basın ve Basım

Çin'de basılmıştır.

Pozitif Basım Yayıncılık

Dünya Basımevi

Şenyıldız Matbaası

Presso Bertoncello Artigrafiche

Kahraman Neşriyat Ofset

Çağdaş Film ve Matbaacılık

Çetin Ofset / Eko Matbaası

Mapsan Matbaacılık

Eko Matbaası

Presmat

Biltur Basın Yayın

A4 Ofset Matbaacılık

Golden Medya Matbaacılık

Graphis Matbaa

Euromat

Elit Ofset

Mas Matbaacılık

Golden Medya

Lito Terrazzi, Cascine del Riccio

Özgün Ofset

Net Kırtasiye

Ayrıntı Basımevi

Atelier Graphique

Sözkesen Matbaacılık

Umut Matbaası

Ebat Basım

TDV Yayın Matbaacılık

Bayrak Yay. Mat.

Mondadori Printing

İsmat

StampArte srl

NMC Televizyon ve Reklamcılık

İnkılâp Kitapevi Baskı Tesisleri

Ege Basım

Kilim Matbaası

Cantekin Matbaacılık

FSF Printing House

Bilnet Matbaacılık Biltur Basım

Portakal Basım

FSF Matbaacılık

Klasmat Matbaacılık

Aydoğdu Ofset

Yazın Matbaacılık

Görsel Dizayn Ofset Matbaacılık

Step Grafik & Matbaacılık

Müskebi Ofset

Alioğlu Matbaacılık

Ekosan Matbaası

Bizim Repro Ofset

Kristal Matbaa

Yaylacık Matbaacılık

Sarıyıldız Ofset

Şenyıldız Yay. Matbaacılık

Özal Matbaası

Azra Matbaası / Ekosan Matbaası

Matsis Matbaa Hizmetleri

Ege Basım

BRC Matbaası

André Deutsch Carlton Publishing Group

Levent Ofset

MelisaMatbaacılık

G.M. Matbaacılık

Cantekin Matbaacılık

Barış Matbaası

Boyut Matbaacılık

Analiz Basım Yayın

Fazilet Neşriyat

Ayhan Matbaa

Apa Uniprint

Amarin Printing and Publishing

Neva Basım Yayın

Huzur Ofset

Ege Reklam

Tien Wah Press, Singapore

Puntoweb

Grafiche Busti

İnkılâpKitabevi

Neşe Matbaacılık

Almina Basım

Sage Yayıncılık

Renk Matbaası

Lord Matbaası

Şenyıldız Matbaacılık

Remzi Kitabevi

Deniz Ofset

Özal Matbaası / Azra Matbaası

Pasifik Ofset

Ertem Basım

Has Matbaacılık

Arı Matbaası / Azra Matbaası

İnkılâp Kitabevi Baskı Tesisleri

Ana Basın Yayın

Alioğlu Matbaası

Öz Baran Ofset

Arkadaş Matbaacılık

Doğa Basım

Yıkılmazlar Basın Yayın

Ezgi Matbaacılık

Gülden Medya Matbaacılık

Türkmenler Matbaası

Yaylacık Matbaası

Mega Basım Yayın

İnkılâp Kitabevi

Gülermat Matbaa

Ege Basım Yayın

Deniz Matbaası

Ayrıntı Basım

Ceylan Matbaa

Mimoz Matbaacılık

Yıldız Matbaa Mücellit

Berdan Matbaacılık

Doğa basım İleri Matbaacılık

Printer Ofset Matbaacılık

Arı Matbaası

Matsis Matbaacılık

Şekil Ofset

Matsa Basımevi

Altın Kitaplar Yayınevi Matbaası

Oksijen Basım ve Matbaacılık

Umut Kağıtçılık

Mas Matbaacılık

Sarıyıldız Ofset

Usta Ofset

Şenyıldız Yay. Matbaacılık

Mimoza Matbaacılık

Mega

Halikarnas Matbaacılık

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Basımevi

Asya Basım

Yaylacık Matbaacılık

Deniz Matbaa Mücellit

Bizim Büro Matbaa

Yıkılmazlar Basın Yayın

Mega Basım Yayın

Alfabe Basın Yayın

Optimum Basım

Yazın Basın Yayın Matbaacılık

Optimum Basım

Deren Matbaacılık

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi

Printcenter

Ekin Ofset Matbaa

Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık

Bodrum Yarımada

Melissa Matbaacılık

Salmat Basım Yayıncılık

Ekin Ofset Matbaa

Ofset Basımevi

Yıldız Mücellit Matbaacılık

Mikyas Matbaacılık

Sena Ofset

Ofset Yapımevi

Kuban Matbaacılık

Gülermat Matbaacılık

Larus Yayınevi

Tam Pozitif Reklam, Matbaa

Pınar Matbaacılık

Seçil Ofset

Yaz Basım

Umut Kağıtçılık

Emsal Matbaa

Melisa Matbaacılık

İmak Basım Yayın

Optimum Basım

Asya Basım Yayın

Bizim Dijital Matbaacılık

Dörtel Matbaacılık

Yazın Basın Yayın

Türkuvaz

Sistem Matbaacılık

Ers Matbaacılık

Fotokitap Fotoğraf Ürünleri