658 matbaa

Dar üt-tıbaat ül-amire

Takvimhane-i âmire

Imprimerie Henri Cayol

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası

A. Quantin

Âlem Matbaası

Mihran Matbaası

Mihran Imprimeur

Typ. Lith. F. Loeffler

Mahmud Bey Matbaası

Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı

Imp. Larousse

(Mihran) Matbaası - Imprimerie MIHRAN

Typographie et Lithographie Ahmed Ihsan

Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Osmaniye Matbaası

Matbaa-i Amidî

Matbaa-i Ahmed İhsan

Matbaa-i Âmire

Müşterek Ül-Menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası

Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi

Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası

Kasbar Matbaası

Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı

Kanaat Matbaası

Kader Matbaası

Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi

Matbaa-i Ebüzziya

Tefyiz Matbaası

Hilâl Matbaası

Imprimerie "Arax"

Matbaa-i Orhaniye

Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı

Orhaniye Matbaası

"Cihan" Matbaası

Ahmed İhsan Matbaası

Imp. Lithogr. Spartalı Haifz Ali

Milli Matbaa

Evkaf-ı İslâmiye Matbaası

Impr. L. Babok & Fils

Devlet Matbaası / Evkaf Matbaası

Çituris Biraderler Matbaası

Sebat Matbaası

Marifet Matbaası

Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi

Resimli Gazete Matbaası

Universum Matbaası / Alaettin Matbaası

Hakimiyeti Milliye Matbaası

"Kader" Matbaası

L'Imprimerie d'Ètat

Ulus Basımevi

Askerî Matbaa

Devlet Basımevi

Devlet Matbaası

Cumhuriyet Matbaası

Kenan Basımevi

August Hopfer

Maarif Matbaası

Millî Mecmua Basımevi

Uzluk Basımevi

Ulusal Matbaa

Kenan Matbaası

Aydınlık Basımevi

Nümune Matbaası

Tanin Matbaası

Resimli Ay Matbaası

F - K Basımevi

Marifet Basımevi

Ayaydın Basımevi

Stad Matbaası

Türkiye Basımevi

Brown, Son & Ferguson

Hüsnütabiat Basımevi

Güney Matbaacılık ve Gazetecilik

İsmail Akgün Matbaası

Colorpress, New York

Belediye Matbaası

Pulhan Matbaası

İstanbul Matbaacılık

Güven Basımevi

İbrahim Horoz Basımevi

Osman Yalçın Matbaası

Sultanahmet Erkek Sanat Enstitüsü Matbaacılık Bölümü

Güzel Sanatlar Matbaası

Karadeniz Matbaası

Sinan Matbaası ve Neşriyat Evi

Kemal Matbaası

Işıl Matbaası

Çituri Biraderler Basımevi

Millî Eğitim Basımevi

Kanaat Matbaası - Ankara

İhsan Gümüşayak Matbaası

Kâğıt ve Basım İşleri A.Ş.

Türk Tarih Kurumu ve Kanaat Matbaası

Wyman & Sons

Halk Basımevi

Doğan Kardeş Yayınları Basımevi

Sermet Matbaası (Şemsi Arkadaş)

Butler & Tanner

Ekin basımevi

Marmara Matbaası

Lowe and Brydone

Printed in U.S.A.

Maarif Basımevi

Diyarbakır Matbaası

C. H. Beck'schen Buchdruckerei

Samim Güniz Sadık Özaygen Matbaacılık

E. U. Basımevi

Printed in the United States of America

L'Imprimerie Moderne

Imprimerie Denizcilik Bankası

Şehir Matbaası

Tan Matbaası

Les Presses de la Lithographie Parisienne

Küçükaydın Matbaası

Northumberland Press

Sanat Basımevi

İstanbul Matbaası

Imprimerie Paul Dupont

Güniz Basımevi

Cox and Wyman

Millî Kütüphane Cilt ve Basım Atelyesi

Ceylan Yayınları Matbaası

Matbaa Teknisyenleri Basımevi

Latimer, Trend and Co.

Clays

Nurgök Matbaası

Berksoy Matbaası

Ankara Üniversitesi Basımevi

Türk Tarih Kurumu Basımevi

xix +

Richard Clay

Yeni Matbaa

C. Nicholls

K. K. K. Askerî Basımevi

C. Tingling

Güneş Matbaacılık

St. Paul's Press, Malta

İskender Matbaası

Hazell Watson & Viney

The Chaucer Press

Hafner Publishing Company

Hazell Watson and Viney

Western Printing Services

jarrold and Sons, Norwich

Fakülteler Matbaası

Compton Printing

Yenilik Basımevi

Yükselen Matbaası

Deniz Basımevi

Kâğıt ve Basım İşleri

Bahar Matbaası

Bilgin Ofset

Yenigün Matbaası

C. Nicholls & Company

Sile Matbaa

Çelikcilt Matbaası

Özaydın Matbaacılık

Fatih Matbaası

Baha Matbaası

Fatih Yayınevi Matbaası

Başnur Matbaası

Kardeş Matbaası

C. Nicolls & Company

Hunt Barnard

Garanti Matbaası

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi

Hikmet Gazetecilik

Güven Matbaası

Yükselen Matbaacılık

Karar Matbaası

Mars Matbaası

Yelken Matbaası

Murat Matbaası

Halk Matbaası

Uycan Matbaası

Hilal Matbaacılık

Doğan Kardeş Matbaacılık

Dilek Matbaası

Yörük Basımevi

Sümbül Basımevi

Fletcher & Son

Apa Ofset

Doğuş Matbaası

Nazım Terzioğlu Matematik Araştırma Enstitüsü Baskı Atölyesi

Apa Ofset Basımevi

Atatürk Üniversitesi Basımevi

Kalite Matbaası

Ajans-Türk Matbaacılık

Tifdruk

Erler Matbaası

The Stonebridge Press

Serbest Matbaası

Ünal Matbaası

Halûk Ofset

Gutmann, Heibronn

Gül Matbaası

Emek Matbaacılık

Saygı Reklam ve Matbaacılık

Ayyıldız Matbaası

F.lli Pagano S.p.A. - Genoa

Özyılmaz Matbaacılık

Kültür Matbaası

Tiglat Basımevi

Printed in the U.S.A.

Henri Proost et Cie, Turnhout

Tifdruk Matbaacılık

Cox & Wyman

Fatih Gençlik Vakfı Matbaa İşletmesi

Uğur Ofset Matbaası

Başbakanlık Basımevi

Dönmez Ofset

Evrim Matbaacılık

Hakan Ofset

Savaş Basımevi

Renkler Matbaacılık

Can Matbaası

Prof. Dr. Nâzım Terzioğlu Basım Atölyesi

Ayhan Ofset

Ayhan Matbaacılık

Roundtable Press

Ongun Kardeşler Matbaası

Basın Ofset Matbaacılık

Mandarin Publishers Limited

Ata Ofset

Afşaroğlu Matbaası

Printed in Germany

Ulucan Matbaası

Imprimé en CEE

Ajans Türk Matbaacılık Sanayii

Feryal Matbaacılık

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası

Odak Ofset

Güryay Matbaacılık

Keskin Color

Kervan Kitapçılık

Onur Grafik

Ünal Ofset Matbaacılık

Hankur Matbaacılık

Çokaş Mat.

Yenigün Matbaacılık

Teknografik Matbaacılık

Üç-Er Ofset

Oğul Matbaacılık

TBMM Basımevi

Tekser Ofset

Mısırlı Matbaacıık

Ofset Repromat

William Clowes Limited

Aslımlar Matbaası

Özkan Matbaacılık

Nüve Matbaası

Çiftay Matbaası

Manifactured in Japan

Kılıçaslan Matbaacılık

Sema Matbaacılık

Gençlik Basımevi

Turgut Ofset

Oğul Matbaası

MSÜ Matbaası

Başbakanlık Matbaası

Fon Matbaası

Konkordia Druck

Yorum Matbaası

Çeltüt Matbaacılık

Gaye Matbaacılık

Graficromo SA, Cordoba

Sanem Matbaası

Anka Ofset

Gaye Matbaası

Reyo Ofset

William Collins Sons

Tabro Litho Ltd, Ramsey, Huntingdon

Printed in Czechoslovakia

Asır Matbaacılık

Ripinsky & Company

Sevinç Matbaası

Presscraft Ltd

Czechoslovakia

Istituto Grafico Bertello

Edebiyat Fakültesi Basımevi

Grafik Sanatlar

Imprimé en Italie

Milliyet Tesisleri

T.C. Ziraat Bankası Matbaası

Palace Press, Singapore

Philip Wilson Publishers

Eka Matbaacılık

And Matbaacılık

Repromat Matbaası

Artes Graficas Toledo S.A.

Printed in Great Britain

Lâle Ofset

Proost International Book Production

Imprimerie de la Société Turque D'Histoire

Hira Matbaası

DEKR Corporation

Eramat

Anadolu Matbaası

Yücel Ofset Matbaası

Küre Ajans

Orhanlar Matbaası

University Press, Cambridge

Apalar Matbaacılık

Temel Matbaacılık

B.P.C.C. Hazell Books

Ana Basım

Arnoldo Mondadori

Çetin Matbaacılık

Gülen Ofset

Ana Basım175 s.

Teknografik Matbaası

Bookbuilders Limited, Hong Kong

Alemdar Ofset

Mersin İmar Basımevi

Mame à Tours

Yazır Matbaacılık

Milliyet Yayın

Ofset Repromat Matbaası

Özener Matbaası

İnterprint Basım

Acar Matbaacılık

Sistem Ofset

Ayhan Matbaası

Printed in Singapore

Arba Araştırma Basım

Capital City Press

Gökhan Matbaacılık

Evren Ofset

Promat Basım ve Yayın

Jarrod & Sons Ltd, Norwich

Takav Matbaacılık

Ünal Ofset

Elips Ajans

Altın Kitaplar Basımevi

Printed in Italy

Tisamat

Özal Basımevi

Gümüş Matbaası

Hürriyet Ofset

Yaylım Matbaası

Başkent Ofset

Millî Kütüphane Basımevi

Yön Matbaacılık

Asır Ofset

Hürriyet Ofset Matbaacılık

Graphicom, Italy

Umut Kağıtçılık ve Matbaacılık

Medya Holding

Clays Ltd

Aksoy, Grafik Dizgi Matbaacılık

Clays Ld, St Ives plc

Zirve Ofset

Doğan Yayın

Doğan Yayın Holding

Övünel Matbaacılık

Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı

Başkan Ofset

Numune Matbaacılık

Chantecler

AD Yayıncılık

Alphagraphics

Fono Açık Öğretim Kurumu Tesisleri

Lego, Italy

Interprint Basım

Beta Ofset

Yüksek Öğretim Kurulu Matbaası

Söğüt Ofset

Omaş Matbaası

Remzi Kitabevi tesisleri

The Bath Press

D.E.Ü. Rektörlük Matbaası

Özener Matbaacılık

Mega Basım

Zafer Matbaası

Türkiyәnin "Nil" mәtbәәsindә çap edilmişdir

Şefik Matbaası

Tayf Basım Yayın

Asır Matbaası

Kazancı Matbaacılık

Teknografik

Ziya Ofset

Cem Ofset

Promat Basım Yayım

Motif Matbaacılık

Burak Matbaası - Ankara

Eko Ofset

Safa

Çağın Matbaacılık

Dönence Basım

Semih Ofset Matbaası

Logos Tıp Yayıncılığı

Çınar Ofset

Çevik Matbaası

Mataş

Dönence

Mısırlı Matbaacılık

Printed and bound in Thailand

Bayrak Matbaacılık

Ceylan Matbaacılık

Adam Yayıncılık ve Matbaacılık

Altan Matbaası

Mart Matbaacılık Sanatları

Graphischer Grossbetrieb Pössneck Gmbh

Elma Basım

Yeni Gün Haber Ajansı

Doğan Ofset

Aydan Web Tesisleri

Kurtiş Ofset

BZD Yayıncılık

Kaptan Ofset

Promat

Mepa Medya Pazarlama

Mart Matbaacılık

Çağdaş Ofset / Çalış Ofset

Oğlak Baskı Hiz

Ekinci Matbaası

Pera Yayıncılık ve Kitapçılık

taürk tarih Kurumu Basımevi

Globus Dünya Basınevi

T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi

Karakter Color Matbaası

Kayhan Matbaacılık

Can Ofset

Rema Matbaacılık

Brodard & Taupin

Milliyet Gazetecilik

Remzi Kitabevi

Pelin Ofset

Mas Matbaası

Acar Matbaası

Print Duemila

Erkam Matbaacılık

Altan Matbaacılık

Graphis

Pollina

Clays Ltd.

Melisa Matbaacılık

Eko Basımevi

Neyir Matbaacılık

Kansu Matbaası

Lord Matbaacılık

Çalış Ofset

Pozitif Matbaacılık

Bilimsel Tıp Yayınevi

Tükelmat

Semih Ofset

Oğlak Baskı Hizmetleri

Şan Ofset

Enes Matbaacılık

Altın Kitaplar

Anka Basım

Ohan Matbaacılık

Ofset Yapımevi

“Qismәt” Nәşriyyat-Poliqrafiya ve Ticaret Ltd tәrәfindәn çap olunmuştur.

Print City

Ebru Matbaacılık

Printed in China

Celepler Matbaacılık

Boyut Matbaacılık

Mart Matbaası

Başak Matbaacılık

Cem Turan Ofset

Akdeniz Matbaacılık

Kurtiş Matbaacılık

Fabrika Basım

Erkam Matbaası

Printed in Indonesia

Legoprint, Italy

Grafiche Nicolini - Gavitare

Aksoy Matbaacılık

Dizgi Ofset

Kelebek Matbaası

Özgün Matbaacılık

Pelin Ofset Tipo Matbaacılık

Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri

Ercan Ertürk

Dijital Düşler

Kilim Matbaacılık

Seçil Ofset

Sistem Matbaacılık

As Matbaacılık

Bariş Matbaası

İdil Matbaacılık

Esen Ofset

South China Printing Co. Ltd., Çin

GECA, Milan

Altan Basım

matus Matbaacılık

Radikal Reklam

Grafica Sipiel

Rekmay

Altan Matbaa

Koridor Matbaacılık

Çizgi Tanıtım ve Matbaacılık

Gorenjski Tisk, Kranj, Slovenia

Stil Matbaacılık

Bizim Büro Basımevi

Zrinski, Cakovec

Nouvelle Imprimerie Laballery

Neşa Ofset

HYB Basım Yayın

Ajans Plaza

Sena Ofset

Akdeniz Yayıncılık

Saray Matbaacılık

Kaya Matbaacılık

Bilge Matbaacılık

Yaylacık Matbaası

Compass Press

Form Reklam Hizmetleri

İyi Matbaacılık

Apa Eurasia

Avcı Ofset

Euromat Entegre Matbaacılık

Soylu Matbaacılık

Maki Basın Yayın

FoliArt Ltd.

Ömür Matbaacılık

Pasifik Ofset

Kitap Matbaacılık

Printed and bound in China

Cantekin Matbaası

Tien Wah Press, Malezya

Entegre Matbaacılık

Doğan Burda

Acar Basım ve Cilt

Lion Production, Hong Kong

Kitap Matbaası

Mapsan Matbaacılık

Ajans-Türk Basın ve Basım

Mas Matbaacılık

Pozitif Basım Yayıncılık

Şenyıldız Matbaası

Kahraman Neşriyat Ofset

Presso Bertoncello Artigrafiche

Eko Matbaası

Günaydın Ofset

Golden Medya Matbaacılık

Graphis Matbaa

Euromat

Elit Ofset

Presmat

Çetin Ofset / Eko Matbaası

A4 Ofset Matbaacılık

Çağdaş Film ve Matbaacılık

Biltur Basın Yayın

Dünya Basımevi

Çin'de basılmıştır.

Umut Matbaası

Atelier Graphique

Ege Basım

Özgün Ofset

İsmat

Portakal Basım

Kilim Matbaası

NMC Televizyon ve Reklamcılık

Sözkesen Matbaacılık

FSF Matbaacılık

Bilnet Matbaacılık Biltur Basım

Lito Terrazzi, Cascine del Riccio

Net Kırtasiye

Golden Medya

Bayrak Yay. Mat.

İnkılâp Kitapevi Baskı Tesisleri

FSF Printing House

Mondadori Printing

StampArte srl

Ayrıntı Basımevi

TDV Yayın Matbaacılık

Klasmat Matbaacılık

Ebat Basım

Kristal Matbaa

Yazın Matbaacılık

Şenyıldız Yay. Matbaacılık

Bizim Repro Ofset

Görsel Dizayn Ofset Matbaacılık

Aydoğdu Ofset

Sarıyıldız Ofset

Müskebi Ofset

Ekosan Matbaası

Alioğlu Matbaacılık

Yaylacık Matbaacılık

Step Grafik & Matbaacılık

Fazilet Neşriyat

Cantekin Matbaacılık

André Deutsch Carlton Publishing Group

G.M. Matbaacılık

Ayhan Matbaa

Azra Matbaası / Ekosan Matbaası

Levent Ofset

Özal Matbaası

BRC Matbaası

Apa Uniprint

Analiz Basım Yayın

Barış Matbaası

Huzur Ofset

Amarin Printing and Publishing

Şnyıldız Matbaacılık

Neşe Matbaacılık

Tien Wah Press, Singapore

İnkılâpKitabevi

Renk Matbaası

Almina Basım

Ege Reklam

Puntoweb

Grafiche Busti

Şenyıldız Matbaacılık

Deniz Ofset

Has Matbaacılık

Lord Matbaası

Özal Matbaası / Azra Matbaası

Ertem Basım

Öz Baran Ofset

Türkmenler Matbaası

Yıkılmazlar Basın Yayın

Ezgi Matbaacılık

Alioğlu Matbaası

Doğa Basım

İnkılâp Kitabevi Baskı Tesisleri

Arı Matbaası / Azra Matbaası

Ana Basın Yayın

Arkadaş Matbaacılık

Berdan Matbaacılık

Matsis Matbaacılık

Ayrıntı Basım

Mimoz Matbaacılık

İnkılâp Kitabevi

Printer Ofset Matbaacılık

Arı Matbaası

Doğa basım İleri Matbaacılık

Deniz Matbaası

Mega Basım Yayın

Gülermat Matbaa

Ceylan Matbaa

Ege Basım Yayın

Yıldız Matbaa Mücellit

Oksijen Basım ve Matbaacılık

Usta Ofset

Mega

Umut Kağıtçılık

Altın Kitaplar Yayınevi Matbaası

Mimoza Matbaacılık

Şekil Ofset

Asya Basım

Halikarnas Matbaacılık

Matsa Basımevi

Alfabe Basın Yayın

Optimum Basım

Deniz Matbaa Mücellit

Yazın Basın Yayın Matbaacılık

Melissa Matbaacılık

Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık

Ekin Ofset Matbaa

A4 Ofset

Deren Matbaacılık

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi