CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Kitaplık IV/b 6
18 kitap
1 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

IV/b
6

Turkish Designs

Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi 23 s.

2 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

IV/b
6

Edirne Murâdiye Câmi'i

Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı IV İstanbul, 1952, Kemal Matbaası 18 s. + resimler

3 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

IV/b
6

Edirnede Fatih'in Cihannümâ Kasrı

Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği 2 İstanbul, 1953, İsmail Akgün Matbaası 32 s. + resimler

4 TARİH     -     Fatih ve Fetih

IV/b
6

Fâtih Aşhânesi Tevzî'nâmesi

Prof. Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği Nr. 7 İstanbul, 1953, Türk Tarih Kurumu ve Kanaat Matbaası VII + 16 s. + resimler

5 TARİH     -     Fatih ve Fetih

IV/b
6

Fatih Devri Hamlelerine Umumî Nazar

Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği No. 17 İstanbul, 1953, Halk Basımevi 21 s.

6 TARİH     -     İstanbul

IV/b
6

İstanbulda Sahâbe Kabirleri

Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği Nr. 4 İstanbul, 1953, Güven Matbaası VII + 49 s. + 25 resim

7 TARİH     -     Fatih ve Fetih

IV/b
6

Ressam Levnî

Fatih Sultan Mehmed ve Babası ile Oğlu

Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Üniversitesi Sayı: 543 İstanbul, 1953, Kemal Matbaası 26 s. + resimler

8 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

Yazarından imzalı

IV/b
6

Müzehhip ve Çiçek Ressamı ÜSKÜDARLI ALİ

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı No. 6 İstanbul, 1954, Kemal Matbaası 32 s. + resimler

9 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

Yazarından imzalı

IV/b
6

Ustası ve Çırağiyle

Hezargradlı Zâde AHMED ATAULLAH

Hayatları ve Eserleri

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı VII İstanbul, 1955, Kemal Matbaası 30 s. + resimler

10 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

Yazarından imzalı

IV/b
6

Yeşil Türbesi Mihrâbı

(824 - 1421)

The Altar of the Green Mausoleum

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı III İstanbul, 1955, Kemal Matbaası 16 s. + resimler

11 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

Yazarından imzalı

IV/b
6

Anadolu Hisarında Amuca Hüseyin Paşa Yalısı

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Türkiye Anıtlar Derneği İstanbul Şubesi No. 3 İstanbul, 1956, Kemal Matbaası 15 s. + resimler

12 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

Yazarından imzalı

IV/b
6

Levnî

Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department İstanbul, 1957, Maarif Basımevi 15 s. + 14 resim

13 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

Yazarından imzalı

IV/b
6

Hattat Ali bin Hilâl

Hayatı ve Yazıları

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Yeni Laboratuar Yayınları No. 10 İstanbul, 1958, Kemal Matbaası 15 s. + resimler

14 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

Yazarından imzalı

IV/b
6

XVII nci Asırda 6 Türk Buketi

Six Turkish Bouquets Belonging to the Seventeeth Century

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul, 1958, İsmail Akgün Matbaası 8 s. + 6 resim

15 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

IV/b
6

Amucazade Hüseyin Paşa Yalısı

Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER Prof. Yük. Mim. Sedad Hakkı ELDEM


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu İstanbul, 1970, Kâğıt ve Basım İşleri 45 s.

16 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Yaşam ve Folklor

IV/b
6

Kırkambar I

Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Türk Ev Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Seri: 3 Ankara, 1972, Ajans-Türk Matbaacılık 108 s.

17 TARİH     -     İstanbul

IV/b
6

İstanbul'un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Türk Tarih Kurumu VII. Dizi Sa. 72 Ankara, 1976, Türk Tarih Kurumu Basımevi XIII + 160 s. + resimler

18 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

IV/b
6

İstanbul Rasathanesi

Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Türk Tarih Kurumu VII. Dizi Sa. 54a 2. Baskı Ankara, 1985, Türk Tarih Kurumu Basımevi 113 s.


18 kitap