CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Kitaplık IV/b 3
21 kitap
1 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Osmanlı Tarihi

I. Cilt

Anadolu Selçukluları ve Anadolu Beylikleri hakkında bir mukaddime ile Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan İstanbul'un fethine kadar

Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi Sa. 16a4 5. Baskı Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi XIX + 639 s. + 9 harita, 5 kroki, 28 resim ve 1 soy kütüğü

2 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Osmanlı Tarihi

VIII. Cilt

Birinci Meşrutiyet ve İstibdat devirleri 1876 - 1907

Ord. Prof. Enver Ziya KARAL


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi Sa. 16h2 3. Baskı Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi XVI + 631 s. + 1 harita, 2 resim, 2 tablo

3 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Osmanlı Tarihi

II. Cilt

İstanbul'un fethinden Kanunî Süleyman'ın ölümüne kadar

Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi Sa. 16b4 5. Baskı Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi XXVIII + 756 s. + 1 harita, 48 resim ve 1 soy kütüğü

4 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Osmanlı Tarihi

III. Cilt, 1. Kısım

II. Selim'in tahta çıkışından 1699 Karlofça andlaşmasına kadar

Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi Sa. 16c1c 4. Baskı Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi XX + 652 s. + 17 levha

5 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Osmanlı Tarihi

III. Cilt, 2. Kısım

XVI. yüzyıl ortalarından XVII. yüzyıl sonuna kadar

Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi Sa. 16c2c 4. Baskı Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi XVI + 656 s. + 1 soy kütüğü, 23 resim

6 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Osmanlı Tarihi

IV. Cilt, 1. Bölüm

Karlofça anlaşmasından XVIII. yüzyılın sonlarına kadar

Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi Sa. 16d1c 4. Baskı Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi XXIII + 687 s. + 7 harita, 18 resim

7 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Osmanlı Tarihi

IV. Cilt, 2. Bölüm

XVIII. yüzyıl

Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi Sa. 16d2b 3. Baskı Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi XII + 681 s. + 32 resim

8 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Osmanlı Tarihi

V. Cilt

Nizam-ı Cedid ve Tanzimat Devirleri (1789 - 1856)

Ord. Prof. Enver Ziya KARAL


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi Sa. 16e4 5. Baskı Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi XVI + 288 s. + 16 resim, 7 harita, 1 kroki, 1 grafik

9 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Osmanlı Tarihi

VI. Cilt

Islahat Fermanı devri 1856 - 1861

Ord. Prof. Enver Ziya KARAL


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi Sa. 16f3 4. Baskı Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi X + 321 s. + 9 resim, 2 tablo

10 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Osmanlı Tarihi

VII. Cilt

Islahat Fermanı devri 1861 - 1876

Ord. Prof. Enver Ziya KARAL


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi Sa. 16g3 4. Baskı Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi XI + 388 s. + 9 resim, 2 tablo

11 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Osmanlı Tarihi

IX. Cilt

İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı (1908 - 1918)

Ord. Prof. Enver Ziya KARAL


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi Sa. 16i Ankara, 1996, Türk Tarih Kurumu Basımevi XV + 593 s.

12 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Büyük Osmanlı Tarihi

Birinci Cilt

Baron Joseph von HAMMER-PURGSTALL

Tercüme Mehmed Ata Bey

Bu cild, Almanca aslı ve Fransızca tercümesi karşılaştırılarak, Mehmed Ata Bey'in tercümesi esas alınarak, yayına Mümin ÇEVİK ve Erol KILIÇ tarafından hazırlanmıştır.
Emir İstanbul, 1998, Eko Ofset 6 + 643 s.

13 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Büyük Osmanlı Tarihi

10

Baron Joseph von HAMMER-PURGSTALL

Tercüme Vecdi Bürün

Bu cildi Almanca aslı ile karşılaştırarak Fransızca''dan Vecdi BÜRÜN tercüme etmiş, yayına Mümin ÇEVİK ve Osman DEMİRTEPE hazırlamıştır.
Emir İstanbul, 1998, Eko Ofset 646 s.

14 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Büyük Osmanlı Tarihi

2

(Üçüncü Cilt)

Baron Joseph von HAMMER-PURGSTALL

Tercüme Mehmed Ata Bey

Bu cild, Almanca aslı ve Fransızca tercümesi karşılaştırılarak, Mehmed Ata Bey'in tercümesi esas alınarak, yayına Mümin ÇEVİK ve Erol KILIÇ tarafından hazırlanmıştır.
Emir İstanbul, 1998, Eko Ofset 6 + 635 s. + 4 s.

15 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Büyük Osmanlı Tarihi

3

(Beşinci Cilt)

Baron Joseph von HAMMER-PURGSTALL

Tercüme Mehmed Ata Bey

Bu cild, Almanca aslı ve Fransızca tercümesi karşılaştırılarak, Mehmed Ata Bey'in tercümesi esas alınarak, yayına Mümin ÇEVİK ve Erol KILIÇ tarafından hazırlanmıştır.
Emir İstanbul, 1998, Eko Ofset VIII + 667 s. + 4 s.

16 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Büyük Osmanlı Tarihi

4

(Yedinci Cilt)

Baron Joseph von HAMMER-PURGSTALL

Tercüme Mehmed Ata Bey

Bu cild, Almanca aslı ve Fransızca tercümesi karşılaştırılarak, Mehmed Ata Bey'in tercümesi esas alınarak, yayına Mümin ÇEVİK ve Erol KILIÇ tarafından hazırlanmıştır.
Emir İstanbul, 1998, Eko Ofset 649 s. + 6 s.

17 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Büyük Osmanlı Tarihi

5

Baron Joseph von HAMMER-PURGSTALL

Tercüme Mehmed Ata Bey

Bu cild, Almanca aslı ve Fransızca tercümesi karşılaştırılarak, Mehmed Ata Bey'in tercümesi esas alınarak, yayına Mümin ÇEVİK ve Erol KILIÇ tarafından hazırlanmıştır.
Emir İstanbul, 1998, Eko Ofset 592 s.

18 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Büyük Osmanlı Tarihi

6

(Onbirinci Cilt)

Baron Joseph von HAMMER-PURGSTALL

Tercüme Mehmed Ata Bey - Vecdi Bürün

Bu cildin birinci kısmı; Almanca aslı ve Fransızca tercümesi karşılaştırılarak Mehmed Ata Bey'in tercümesi esas alınarak, yayına Mümin ÇEVİK ve Erol KILIÇ tarafından hazırlanmıştır. İkinci kısmı ise; Almanca aslı ile karşılaştırarak Fransızca'dan Vecdi BÜRÜN tercüme etmiş, yayına Mümin ÇEVİK ve Erol KILIÇ hazırlamıştır.
Emir İstanbul, 1998, Eko Ofset 623 s.

19 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Büyük Osmanlı Tarihi

7

(Onüçüncü Cilt)

Baron Joseph von HAMMER-PURGSTALL

Tercüme Vecdi Bürün

Bu cildi Almanca aslı ile karşılaştırarak Fransızca'dan Vecdi BÜRÜN tercüme etmiş, yayına Mümin ÇEVİK ve Erol KILIÇ hazırlamıştır.
Emir İstanbul, 1998, Eko Ofset 575 s.

20 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Büyük Osmanlı Tarihi

8

(Onbeşinci Cilt)

Baron Joseph von HAMMER-PURGSTALL

Tercüme Vecdi Bürün - Refik Özdek

Bu cildin birinci kısmını Almanca aslı ile karşılaştırarak Fransızca'dan Vecdi BÜRÜN tercüme etmiş, yayına Mümin ÇEVİK hazırlamıştır. İkinci kısmını ise Almanca aslı ile karşılaştırarak Fransızca'dan Refik ÖZDEK tercüme etmiş, yayına Mümin ÇEVİK hazırlamıştır.
Emir İstanbul, 1998, Eko Ofset 607 s.

21 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Büyük Osmanlı Tarihi

9

Baron Joseph von HAMMER-PURGSTALL

Tercüme B. Sıykı Baykal

HAMMER TARİHİ'ni kronolojik olarak tamamlamak maksadıyla; Tarihçi N. YORGA'nın yazdığı B. SITKI BAYKAL'ın tercüme ettiği bu cildin tertip ve tanzimini MÜMİN ÇEVİK yapmıştır.
Emir İstanbul, 1998, Eko Ofset 664 s.


21 kitap