CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Kitaplık IV/a 3
22 kitap
1 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi III - Birinci Kısım - Yıldırım Bayezid Devri - İkinci Kısım Fetret Devri - Üçüncü Kısım Çelebi Sultan Mehmet, Birinci Mehmet - Dördüncü Kısım Murat II Devri

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1964, Yeni Matbaa 336 s.

2 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi X - Dördüncü Mehmed Devrinin Devamı - İkinci Süleyman - İkinci Ahmed - İkinci Mustafa - Üçüncü Ahmed - Birinci Mahmud - Üçüncü Osman

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa 320 s.

3 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi IV - Birinci Kısım - Fâtih Sultan Mehmet

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa 310 s.

4 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi VII - İkinci Kısım - Birinci Süleyman (Kanûnî Süleyman) - Osmanlı imparatorluğunda Muvâzene Devri (1566 veya 1579 - 1683) (İkinci Selim)

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa 320 s.

5 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi VIII - Üçüncü Murad (Onikinci Osmanlı Padişâhı) - Üçüncü Mehmed (Onüçüncü Osmanlı Padişâhı) - Birinci Ahmet (On dördüncü Osmanlı Padişâhı)

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa 318 s.

6 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi IX - Birinci Kısım - Birinci Mustafa Devri - Dördüncü Murad - Sultan İbrâhim - Dördüncü Mehmed

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa 320 s.

7 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi I - Birinci Kısım - I İslâmiyetten evvel Türkler - II İslâmiyet devrinde Türkler

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İkinci Baskı İstanbul, 1966, Yeni Matbaa 320 s.

8 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XI - 18 Asırda Avrupa ve Dünya Vaziyeti - Üçüncü Mustafa - Birinci Abdülhamid Devri - Üçüncü Selim - Dördüncü Mustafa - İkinci Sultan Mahmud

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1966, Yeni Matbaa s.

9 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XII - İkinci Mahmud Devrinin Devamı - Abdülmecid - Abdülaziz ve Beşinci Murad Devirleri

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1966, Yeni Matbaa 320 s.

10 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XIII - Sultan İkinci Abdülhamid Han

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1966, Yeni Matbaa 320 s.

11 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XIV - Beşinci Sultan Mehmet (Reşad) - Altıncı Mehmed "Sultan Mehmed Vahideddin"

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1966, Yeni Matbaa 312 s.

12 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi II - Birinci Kısım - I Kuruluş Devri - II Orhan Gazi Devri - III Birinci Murad Devri

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1970, Sile Matbaa 320 s.

13 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi V - İkinci Bayezid ve Yavuz Selim Devirleri

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1971, Kardeş Matbaası 320 s.

14 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi VI - Birinci Kısım - Birinci Süleyman "Kanûnî"

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İkinci Baskı İstanbul, , Özaydın Matbaacılık 320 s.

15 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Birinci Cilt

Gaziler İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğunun Yükselişi ve Çöküşü, 1280 - 1808

California Üniversitesi (Los Angeles) Tarih Profesörü Stanford J. SHAW

Türkçesi: Mehmet Harmancı


e Yayınları Tarih Dizisi 2 İkinci baskı İstanbul, 1994, Yön Matbaacılık 451 s.

16 TARİH     -     Genel Tarih

IV/a
3

Devletler ve Hanedanlar

Cilt: I

İslâm Devletleri

Yılmaz ÖZTUNA


Kültür Bakanlığı / 1097 Kaynak Eserler Dizisi / 18 Genişletilmiş 2. Baskı Ankara, 1996, Türk Tarih Kurumu Basımevi XVIII + 1046 s.

17 TARİH     -     Genel Tarih

IV/a
3

Devletler ve Hanedanlar

Cilt: II

Türkiye (1074-1990)

Yılmaz ÖZTUNA


Kültür Bakanlığı / 1101 Kaynak Eserler Dizisi / 18 Genişletilmiş 2. Baskı Ankara, 1996, Türk Tarih Kurumu Basımevi 1224 s.

18 TARİH     -     Genel Tarih

IV/a
3

Devletler ve Hanedanlar

Cilt: III

İlk Çağ ve Asya-Afrika Devletleri

Yılmaz ÖZTUNA


Kültür Bakanlığı / 1225 Kaynak Eserler Dizisi / 18 Genişletilmiş 2. Baskı Ankara, 1996, Türk Tarih Kurumu Basımevi 644 s.

19 TARİH     -     Genel Tarih

IV/a
3

Devletler ve Hanedanlar

Cilt: IV

Avrupa Devletleri

Yılmaz ÖZTUNA


Kültür Bakanlığı / 1345 Kaynak Eserler Dizisi / 18 Genişletilmiş 2. Baskı Ankara, 1996, Türk Tarih Kurumu Basımevi 898 s.

20 TARİH     -     Genel Tarih

IV/a
3

Devletler ve Hanedanlar

Cilt: V

Latin Avrupa Amerika

Yılmaz ÖZTUNA


Kültür Bakanlığı / 1831 Kaynak Eserler Dizisi / 18 Genişletilmiş 2. Baskı Ankara, 1996, Türk Tarih Kurumu Basımevi 960 s.

21 TARİH     -     Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Tarihi

IV/a
3

Sultan'dan Atatürk'e Türkiye

Andrew MANGO

İngilizceden Çeviren: Cem Küçük


Pegasus Yayınları 406 Strateji/Analiz: 32 İstanbul, Kasım 2011, Alioğlu Matbaacılık 224 s.

22 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

IV/a
3

Türk İmparatorluğu

(1288-1924)

Lord EVERSLEY Sir Valantine CHIROL

Çeviri: Sedat Demir, Billur Manav arslan


Dün Bugün Yarın Yayınları 14 Araştırma-İnceleme: 4 Birinci Baskı İstanbul, Mart 2013, Şenyıldız Matbaacılık 560 s.


22 kitap