CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Kitaplık IV/2
32 kitap
1 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

Birinci Türk Tarih Kongresi

Konferanslar Münakaşalar

Anonim


Maarif Vekâleti İstanbul, 1932, Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi 631 s. + 1 harita

2 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

İkinci Türk Tarih Kongresi

İstanbul 20 - 25 Eylül 1937

Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 2 İstanbul, 1943, Kenan Matbaası 1187 s.

3 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

III. Türk Tarih Kongresi

Türk Tarih Kurumu Sergisi ve Kurumun Çalışmaları Hakkında Bir Hulâsa

Anonim


Türk Tarih Kurumu Ankara, 1943, Türk Tarih Kurumu Basımevi 60 s.

4 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

III. Türk Tarih Kongresi Programı

15 - 20 sonteşrin 1943

Anonim


Türk Tarih Kurumu Ankara, 1943, Türk Tarih Kurumu Basımevi 16 s.

5 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

III. Türk Tarih Kongresi

Ankara 15 - 20 Kasım 1943

Kongreye Sunulan Tebliğler

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 3 Ankara, 1948, Türk Tarih Kurumu Basımevi 775 s. + resimler

6 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

IV. Türk Tarih Kongresi

Ankara 10 - 14 Kasım 1948

Kongreye Sunulan Tebliğler

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 4 Ankara, 1952, Türk Tarih Kurumu Basımevi 518 s. + resimler

7 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

V. Türk Tarih Kongresi

Ankara 12 - 17 Nisan 1956

Kongreye Sunulan Tebliğler

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 5 Ankara, 1960, Türk Tarih Kurumu Basımevi 795 s. + resim ve planlar

8 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

VI. Türk Tarih Kongresi

Ankara 20 - 26 Ekim 1961

Kongreye Sunulan Bildiriler

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 6 Ankara, 1967, Türk Tarih Kurumu Basımevi 686 s. + resimler

9 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

VII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 25-29 Eylül 1970

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri Sa. 7 Ankara, 1972, Türk Tarih Kurumu Basımevi XXXII + 450 s.

10 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

VII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 25-29 Eylül 1970

Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri Sa. 7a Ankara, 1973, Türk Tarih Kurumu Basımevi X + 688 s.

11 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

VIII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 11-15 Ekim 1976

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 8 Ankara, 1979, Türk Tarih Kurumu Basımevi XLVIII + 562 s. + 336 s. resim

12 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

VIII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 11-15 Ekim 1976

Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 8a Ankara, 1981, Türk Tarih Kurumu Basımevi VIII + 948 s. + 146 s. resim

13 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

VIII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 11-15 Ekim 1976

Kongreye Sunulan Bildiriler, III. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 8b Ankara, 1983, Türk Tarih Kurumu Basımevi VII + 692 s. + 110 s. resim

14 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

IX. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 21-25 Eylül 1981

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 9 Ankara, 1986, Türk Tarih Kurumu Basımevi XLV + 559 s. + 306 s. resim

15 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

IX. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 21-25 Eylül 1981

Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 9a Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi VIII + 680 s. + 36 s. resim

16 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

IX. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 21-25 Eylül 1981

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 9b Ankara, 1989, Türk Tarih Kurumu Basımevi VIII + 990 s. + 87 s. resim

17 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

X. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 22-26 Eylül 1986

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 10 Ankara, 1990, Türk Tarih Kurumu Basımevi LII + 421 s. + 284 s. resim

18 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

X. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 22-26 Eylül 1986

Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 10a Ankara, 1990, Türk Tarih Kurumu Basımevi VI + 303 s. + 58 s. resim

19 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

X. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 22-26 Eylül 1986

Kongreye Sunulan Bildiriler, III. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 10b Ankara, 1991, Türk Tarih Kurumu Basımevi VII + 431 s. + 50 s. resim

20 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

X. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 22-26 Eylül 1986

Kongreye Sunulan Bildiriler, IV. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 10c Ankara, 1993, Türk Tarih Kurumu Basımevi VII + 771 s. + 70 s. resim

21 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

X. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 22-26 Eylül 1986

Kongreye Sunulan Bildiriler, V. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 10d Ankara, 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi X + 664 s. + 45 s. resim

22 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

X. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 22-26 Eylül 1986

Kongreye Sunulan Bildiriler, VI. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 10e Ankara, 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi VIII + 585 s. + 28 s. resim

23 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

XI. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 5 - 9 Eylül 1990

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 11 Ankara, 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi XXXII + 452 s. + 208 s. resim

24 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

XI. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 5 - 9 Eylül 1990

Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 11a Ankara, 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi VIII + 374 s. + 68 s. resim

25 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

XI. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 5 - 9 Eylül 1990

Kongreye Sunulan Bildiriler, III. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 11b Ankara, 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi VIII + 492 s. + 106 s. resim

26 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

XI. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 5 - 9 Eylül 1990

Kongreye Sunulan Bildiriler, IV. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 11c Ankara, 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi VIII + 434 s. + 4 s. resim

27 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

XI. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 5 - 9 Eylül 1990

Kongreye Sunulan Bildiriler, V. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 11d Ankara, 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi VI + 388 s. + 50 s. resim

28 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

XI. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 5 - 9 Eylül 1990

Kongreye Sunulan Bildiriler, VI. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 11e Ankara, 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi VI + 712 s. + 74 s. resim

29 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

XII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 12 - 16 Eylül 1994

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 12 Ankara, 1999, Türk Tarih Kurumu Basımevi XXIV + 240 s. + 64 s. resim

30 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

XII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 12 - 16 Eylül 1994

Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 12a Ankara, 1999, Türk Tarih Kurumu Basımevi X + 414 s. + 30 s. resim

31 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

XII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 12 - 16 Eylül 1994

Kongreye Sunulan Bildiriler, III. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 12b Ankara, 1999, Türk Tarih Kurumu Basımevi X + 606 s. + 88 s. resim

32 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

XII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 12 - 16 Eylül 1994

Kongreye Sunulan Bildiriler, IV. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 12c Ankara, 1999, Türk Tarih Kurumu Basımevi VIII + 220 s. + 34 s. resim


32 kitap