CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Kitaplık IV/2
104 kitap
1 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

Birinci Türk Tarih Kongresi

Konferanslar Münakaşalar

Anonim


Maarif Vekâleti İstanbul, 1932, Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi 631 s. + 1 harita

2 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

İkinci Türk Tarih Kongresi

İstanbul 20 - 25 Eylül 1937

Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 2 İstanbul, 1943, Kenan Matbaası 1187 s.

3 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

III. Türk Tarih Kongresi

Türk Tarih Kurumu Sergisi ve Kurumun Çalışmaları Hakkında Bir Hulâsa

Anonim


Türk Tarih Kurumu Ankara, 1943, Türk Tarih Kurumu Basımevi 60 s.

4 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

III. Türk Tarih Kongresi Programı

15 - 20 sonteşrin 1943

Anonim


Türk Tarih Kurumu Ankara, 1943, Türk Tarih Kurumu Basımevi 16 s.

5 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

III. Türk Tarih Kongresi

Ankara 15 - 20 Kasım 1943

Kongreye Sunulan Tebliğler

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 3 Ankara, 1948, Türk Tarih Kurumu Basımevi 775 s. + resimler

6 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

IV. Türk Tarih Kongresi

Ankara 10 - 14 Kasım 1948

Kongreye Sunulan Tebliğler

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 4 Ankara, 1952, Türk Tarih Kurumu Basımevi 518 s. + resimler

7 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

V. Türk Tarih Kongresi

Ankara 12 - 17 Nisan 1956

Kongreye Sunulan Tebliğler

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 5 Ankara, 1960, Türk Tarih Kurumu Basımevi 795 s. + resim ve planlar

8 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

VI. Türk Tarih Kongresi

Ankara 20 - 26 Ekim 1961

Kongreye Sunulan Bildiriler

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 6 Ankara, 1967, Türk Tarih Kurumu Basımevi 686 s. + resimler

9 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

VII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 25-29 Eylül 1970

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri Sa. 7 Ankara, 1972, Türk Tarih Kurumu Basımevi XXXII + 450 s.

10 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

VII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 25-29 Eylül 1970

Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri Sa. 7a Ankara, 1973, Türk Tarih Kurumu Basımevi X + 688 s.

11 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

VIII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 11-15 Ekim 1976

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 8 Ankara, 1979, Türk Tarih Kurumu Basımevi XLVIII + 562 s. + 336 s. resim

12 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

VIII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 11-15 Ekim 1976

Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 8a Ankara, 1981, Türk Tarih Kurumu Basımevi VIII + 948 s. + 146 s. resim

13 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

VIII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 11-15 Ekim 1976

Kongreye Sunulan Bildiriler, III. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 8b Ankara, 1983, Türk Tarih Kurumu Basımevi VII + 692 s. + 110 s. resim

14 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

IX. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 21-25 Eylül 1981

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 9 Ankara, 1986, Türk Tarih Kurumu Basımevi XLV + 559 s. + 306 s. resim

15 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

IX. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 21-25 Eylül 1981

Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 9a Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi VIII + 680 s. + 36 s. resim

16 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

IX. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 21-25 Eylül 1981

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 9b Ankara, 1989, Türk Tarih Kurumu Basımevi VIII + 990 s. + 87 s. resim

17 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

X. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 22-26 Eylül 1986

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 10 Ankara, 1990, Türk Tarih Kurumu Basımevi LII + 421 s. + 284 s. resim

18 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

X. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 22-26 Eylül 1986

Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 10a Ankara, 1990, Türk Tarih Kurumu Basımevi VI + 303 s. + 58 s. resim

19 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

X. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 22-26 Eylül 1986

Kongreye Sunulan Bildiriler, III. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 10b Ankara, 1991, Türk Tarih Kurumu Basımevi VII + 431 s. + 50 s. resim

20 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

X. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 22-26 Eylül 1986

Kongreye Sunulan Bildiriler, IV. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 10c Ankara, 1993, Türk Tarih Kurumu Basımevi VII + 771 s. + 70 s. resim

21 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

X. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 22-26 Eylül 1986

Kongreye Sunulan Bildiriler, V. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 10d Ankara, 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi X + 664 s. + 45 s. resim

22 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

X. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 22-26 Eylül 1986

Kongreye Sunulan Bildiriler, VI. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 10e Ankara, 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi VIII + 585 s. + 28 s. resim

23 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

XI. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 5 - 9 Eylül 1990

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 11 Ankara, 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi XXXII + 452 s. + 208 s. resim

24 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

XI. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 5 - 9 Eylül 1990

Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 11a Ankara, 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi VIII + 374 s. + 68 s. resim

25 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

XI. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 5 - 9 Eylül 1990

Kongreye Sunulan Bildiriler, III. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 11b Ankara, 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi VIII + 492 s. + 106 s. resim

26 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

XI. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 5 - 9 Eylül 1990

Kongreye Sunulan Bildiriler, IV. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 11c Ankara, 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi VIII + 434 s. + 4 s. resim

27 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

XI. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 5 - 9 Eylül 1990

Kongreye Sunulan Bildiriler, V. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 11d Ankara, 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi VI + 388 s. + 50 s. resim

28 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

XI. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 5 - 9 Eylül 1990

Kongreye Sunulan Bildiriler, VI. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 11e Ankara, 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi VI + 712 s. + 74 s. resim

29 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

XII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 12 - 16 Eylül 1994

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 12 Ankara, 1999, Türk Tarih Kurumu Basımevi XXIV + 240 s. + 64 s. resim

30 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

XII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 12 - 16 Eylül 1994

Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 12a Ankara, 1999, Türk Tarih Kurumu Basımevi X + 414 s. + 30 s. resim

31 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

XII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 12 - 16 Eylül 1994

Kongreye Sunulan Bildiriler, III. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 12b Ankara, 1999, Türk Tarih Kurumu Basımevi X + 606 s. + 88 s. resim

32 TARİH     -     Türk Tarih Kongreleri

IV/2

XII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 12 - 16 Eylül 1994

Kongreye Sunulan Bildiriler, IV. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 12c Ankara, 1999, Türk Tarih Kurumu Basımevi VIII + 220 s. + 34 s. resim

33 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi III - Birinci Kısım - Yıldırım Bayezid Devri - İkinci Kısım Fetret Devri - Üçüncü Kısım Çelebi Sultan Mehmet, Birinci Mehmet - Dördüncü Kısım Murat II Devri

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1964, Yeni Matbaa 336 s.

34 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi X - Dördüncü Mehmed Devrinin Devamı - İkinci Süleyman - İkinci Ahmed - İkinci Mustafa - Üçüncü Ahmed - Birinci Mahmud - Üçüncü Osman

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa 320 s.

35 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi IV - Birinci Kısım - Fâtih Sultan Mehmet

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa 310 s.

36 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi VII - İkinci Kısım - Birinci Süleyman (Kanûnî Süleyman) - Osmanlı imparatorluğunda Muvâzene Devri (1566 veya 1579 - 1683) (İkinci Selim)

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa 320 s.

37 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi VIII - Üçüncü Murad (Onikinci Osmanlı Padişâhı) - Üçüncü Mehmed (Onüçüncü Osmanlı Padişâhı) - Birinci Ahmet (On dördüncü Osmanlı Padişâhı)

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa 318 s.

38 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi IX - Birinci Kısım - Birinci Mustafa Devri - Dördüncü Murad - Sultan İbrâhim - Dördüncü Mehmed

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa 320 s.

39 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi I - Birinci Kısım - I İslâmiyetten evvel Türkler - II İslâmiyet devrinde Türkler

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İkinci Baskı İstanbul, 1966, Yeni Matbaa 320 s.

40 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XI - 18 Asırda Avrupa ve Dünya Vaziyeti - Üçüncü Mustafa - Birinci Abdülhamid Devri - Üçüncü Selim - Dördüncü Mustafa - İkinci Sultan Mahmud

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1966, Yeni Matbaa s.

41 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XII - İkinci Mahmud Devrinin Devamı - Abdülmecid - Abdülaziz ve Beşinci Murad Devirleri

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1966, Yeni Matbaa 320 s.

42 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XIII - Sultan İkinci Abdülhamid Han

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1966, Yeni Matbaa 320 s.

43 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XIV - Beşinci Sultan Mehmet (Reşad) - Altıncı Mehmed "Sultan Mehmed Vahideddin"

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1966, Yeni Matbaa 312 s.

44 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi II - Birinci Kısım - I Kuruluş Devri - II Orhan Gazi Devri - III Birinci Murad Devri

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1970, Sile Matbaa 320 s.

45 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi V - İkinci Bayezid ve Yavuz Selim Devirleri

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1971, Kardeş Matbaası 320 s.

46 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi VI - Birinci Kısım - Birinci Süleyman "Kanûnî"

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İkinci Baskı İstanbul, , Özaydın Matbaacılık 320 s.

47 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
3

Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Birinci Cilt

Gaziler İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğunun Yükselişi ve Çöküşü, 1280 - 1808

California Üniversitesi (Los Angeles) Tarih Profesörü Stanford J. SHAW

Türkçesi: Mehmet Harmancı


e Yayınları Tarih Dizisi 2 İkinci baskı İstanbul, 1994, Yön Matbaacılık 451 s.

48 TARİH     -     Genel Tarih

IV/a
3

Devletler ve Hanedanlar

Cilt: I

İslâm Devletleri

Yılmaz ÖZTUNA


Kültür Bakanlığı / 1097 Kaynak Eserler Dizisi / 18 Genişletilmiş 2. Baskı Ankara, 1996, Türk Tarih Kurumu Basımevi XVIII + 1046 s.

49 TARİH     -     Genel Tarih

IV/a
3

Devletler ve Hanedanlar

Cilt: II

Türkiye (1074-1990)

Yılmaz ÖZTUNA


Kültür Bakanlığı / 1101 Kaynak Eserler Dizisi / 18 Genişletilmiş 2. Baskı Ankara, 1996, Türk Tarih Kurumu Basımevi 1224 s.

50 TARİH     -     Genel Tarih

IV/a
3

Devletler ve Hanedanlar

Cilt: III

İlk Çağ ve Asya-Afrika Devletleri

Yılmaz ÖZTUNA


Kültür Bakanlığı / 1225 Kaynak Eserler Dizisi / 18 Genişletilmiş 2. Baskı Ankara, 1996, Türk Tarih Kurumu Basımevi 644 s.

51 TARİH     -     Genel Tarih

IV/a
3

Devletler ve Hanedanlar

Cilt: IV

Avrupa Devletleri

Yılmaz ÖZTUNA


Kültür Bakanlığı / 1345 Kaynak Eserler Dizisi / 18 Genişletilmiş 2. Baskı Ankara, 1996, Türk Tarih Kurumu Basımevi 898 s.

52 TARİH     -     Genel Tarih

IV/a
3

Devletler ve Hanedanlar

Cilt: V

Latin Avrupa Amerika

Yılmaz ÖZTUNA


Kültür Bakanlığı / 1831 Kaynak Eserler Dizisi / 18 Genişletilmiş 2. Baskı Ankara, 1996, Türk Tarih Kurumu Basımevi 960 s.

53 TARİH     -     Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Tarihi

IV/a
3

Sultan'dan Atatürk'e Türkiye

Andrew MANGO

İngilizceden Çeviren: Cem Küçük


Pegasus Yayınları 406 Strateji/Analiz: 32 İstanbul, Kasım 2011, Alioğlu Matbaacılık 224 s.

54 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

IV/a
3

Türk İmparatorluğu

(1288-1924)

Lord EVERSLEY Sir Valantine CHIROL

Çeviri: Sedat Demir, Billur Manav arslan


Dün Bugün Yarın Yayınları 14 Araştırma-İnceleme: 4 Birinci Baskı İstanbul, Mart 2013, Şenyıldız Matbaacılık 560 s.

55 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
4

İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 1

M. 1258 - 1512

H. 656 - 918

İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi Yeni İnceleme ve Telifler: 1 İstanbul, 1947, Türkiye Basımevi 530 s. + 4 s.

56 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
4

İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 2

M. 1513 - 1573

H. 919 - 981

İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi Yeni İnceleme ve Telifler: 1 İstanbul, 1948, Türkiye Basımevi 565 s.

57 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
4

İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 3

M. 1574 - 1703

H. 987 - 1115

İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi Yeni İnceleme ve Telifler: 1 İkinci Baskı İstanbul, 1961, Türkiye Basımevi 801 s.

58 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
4

İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 4

M. 1703 - 1924

H. 1115 - 1342

İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi Yeni İnceleme ve Telifler: 1 İkinci Baskı İstanbul, 1961, Türkiye Basımevi 906 s.

59 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
6

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

1

(1299-1453)

Johann Wilhelm ZINKEISEN

Çeviri Nilüfer Epçeli


Yeditepe Yayınevi 150 Araştırma İnceleme Dizisi: 128 İstanbul, Eylül 2011, Şenyıldız Yay. Matbaacılık 695 s.

60 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
6

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

2

(1453-1574)

Johann Wilhelm ZINKEISEN

Çeviri Nilüfer Epçeli


Yeditepe Yayınevi 150 Araştırma İnceleme Dizisi: 128 İstanbul, Eylül 2011, Şenyıldız Yay. Matbaacılık 734 s.

61 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
6

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

3

(1574-1623)

Johann Wilhelm ZINKEISEN

Çeviri Nilüfer Epçeli


Yeditepe Yayınevi 150 Araştırma İnceleme Dizisi: 128 İstanbul, Eylül 2011, Şenyıldız Yay. Matbaacılık 696 s.

62 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
6

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

4

(1623-1669)

Johann Wilhelm ZINKEISEN

Çeviri Nilüfer Epçeli


Yeditepe Yayınevi 150 Araştırma İnceleme Dizisi: 128 İstanbul, Eylül 2011, Şenyıldız Yay. Matbaacılık 768 s.

63 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
6

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

5

(1669-1774)

Johann Wilhelm ZINKEISEN

Çeviri Nilüfer Epçeli


Yeditepe Yayınevi 150 Araştırma İnceleme Dizisi: 128 İstanbul, Eylül 2011, Şenyıldız Yay. Matbaacılık 739 s.

64 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
6

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

6

(1774-1802)

Johann Wilhelm ZINKEISEN

Çeviri Nilüfer Epçeli


Yeditepe Yayınevi 150 Araştırma İnceleme Dizisi: 128 İstanbul, Eylül 2011, Şenyıldız Yay. Matbaacılık 706 s.

65 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/a
6

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

7

(1802-1812)

Johann Wilhelm ZINKEISEN

Çeviri Nilüfer Epçeli


Yeditepe Yayınevi 150 Araştırma İnceleme Dizisi: 128 İstanbul, Eylül 2011, Şenyıldız Yay. Matbaacılık 584 s.

66 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Osmanlı Tarihi

I. Cilt

Anadolu Selçukluları ve Anadolu Beylikleri hakkında bir mukaddime ile Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan İstanbul'un fethine kadar

Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi Sa. 16a4 5. Baskı Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi XIX + 639 s. + 9 harita, 5 kroki, 28 resim ve 1 soy kütüğü

67 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Osmanlı Tarihi

VIII. Cilt

Birinci Meşrutiyet ve İstibdat devirleri 1876 - 1907

Ord. Prof. Enver Ziya KARAL


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi Sa. 16h2 3. Baskı Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi XVI + 631 s. + 1 harita, 2 resim, 2 tablo

68 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Osmanlı Tarihi

II. Cilt

İstanbul'un fethinden Kanunî Süleyman'ın ölümüne kadar

Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi Sa. 16b4 5. Baskı Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi XXVIII + 756 s. + 1 harita, 48 resim ve 1 soy kütüğü

69 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Osmanlı Tarihi

III. Cilt, 1. Kısım

II. Selim'in tahta çıkışından 1699 Karlofça andlaşmasına kadar

Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi Sa. 16c1c 4. Baskı Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi XX + 652 s. + 17 levha

70 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Osmanlı Tarihi

III. Cilt, 2. Kısım

XVI. yüzyıl ortalarından XVII. yüzyıl sonuna kadar

Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi Sa. 16c2c 4. Baskı Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi XVI + 656 s. + 1 soy kütüğü, 23 resim

71 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Osmanlı Tarihi

IV. Cilt, 1. Bölüm

Karlofça anlaşmasından XVIII. yüzyılın sonlarına kadar

Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi Sa. 16d1c 4. Baskı Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi XXIII + 687 s. + 7 harita, 18 resim

72 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Osmanlı Tarihi

IV. Cilt, 2. Bölüm

XVIII. yüzyıl

Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi Sa. 16d2b 3. Baskı Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi XII + 681 s. + 32 resim

73 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Osmanlı Tarihi

V. Cilt

Nizam-ı Cedid ve Tanzimat Devirleri (1789 - 1856)

Ord. Prof. Enver Ziya KARAL


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi Sa. 16e4 5. Baskı Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi XVI + 288 s. + 16 resim, 7 harita, 1 kroki, 1 grafik

74 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Osmanlı Tarihi

VI. Cilt

Islahat Fermanı devri 1856 - 1861

Ord. Prof. Enver Ziya KARAL


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi Sa. 16f3 4. Baskı Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi X + 321 s. + 9 resim, 2 tablo

75 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Osmanlı Tarihi

VII. Cilt

Islahat Fermanı devri 1861 - 1876

Ord. Prof. Enver Ziya KARAL


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi Sa. 16g3 4. Baskı Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi XI + 388 s. + 9 resim, 2 tablo

76 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Osmanlı Tarihi

IX. Cilt

İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı (1908 - 1918)

Ord. Prof. Enver Ziya KARAL


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi Sa. 16i Ankara, 1996, Türk Tarih Kurumu Basımevi XV + 593 s.

77 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Büyük Osmanlı Tarihi

Birinci Cilt

Baron Joseph von HAMMER-PURGSTALL

Tercüme Mehmed Ata Bey

Bu cild, Almanca aslı ve Fransızca tercümesi karşılaştırılarak, Mehmed Ata Bey'in tercümesi esas alınarak, yayına Mümin ÇEVİK ve Erol KILIÇ tarafından hazırlanmıştır.
Emir İstanbul, 1998, Eko Ofset 6 + 643 s.

78 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Büyük Osmanlı Tarihi

10

Baron Joseph von HAMMER-PURGSTALL

Tercüme Vecdi Bürün

Bu cildi Almanca aslı ile karşılaştırarak Fransızca''dan Vecdi BÜRÜN tercüme etmiş, yayına Mümin ÇEVİK ve Osman DEMİRTEPE hazırlamıştır.
Emir İstanbul, 1998, Eko Ofset 646 s.

79 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Büyük Osmanlı Tarihi

2

(Üçüncü Cilt)

Baron Joseph von HAMMER-PURGSTALL

Tercüme Mehmed Ata Bey

Bu cild, Almanca aslı ve Fransızca tercümesi karşılaştırılarak, Mehmed Ata Bey'in tercümesi esas alınarak, yayına Mümin ÇEVİK ve Erol KILIÇ tarafından hazırlanmıştır.
Emir İstanbul, 1998, Eko Ofset 6 + 635 s. + 4 s.

80 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Büyük Osmanlı Tarihi

3

(Beşinci Cilt)

Baron Joseph von HAMMER-PURGSTALL

Tercüme Mehmed Ata Bey

Bu cild, Almanca aslı ve Fransızca tercümesi karşılaştırılarak, Mehmed Ata Bey'in tercümesi esas alınarak, yayına Mümin ÇEVİK ve Erol KILIÇ tarafından hazırlanmıştır.
Emir İstanbul, 1998, Eko Ofset VIII + 667 s. + 4 s.

81 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Büyük Osmanlı Tarihi

4

(Yedinci Cilt)

Baron Joseph von HAMMER-PURGSTALL

Tercüme Mehmed Ata Bey

Bu cild, Almanca aslı ve Fransızca tercümesi karşılaştırılarak, Mehmed Ata Bey'in tercümesi esas alınarak, yayına Mümin ÇEVİK ve Erol KILIÇ tarafından hazırlanmıştır.
Emir İstanbul, 1998, Eko Ofset 649 s. + 6 s.

82 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Büyük Osmanlı Tarihi

5

Baron Joseph von HAMMER-PURGSTALL

Tercüme Mehmed Ata Bey

Bu cild, Almanca aslı ve Fransızca tercümesi karşılaştırılarak, Mehmed Ata Bey'in tercümesi esas alınarak, yayına Mümin ÇEVİK ve Erol KILIÇ tarafından hazırlanmıştır.
Emir İstanbul, 1998, Eko Ofset 592 s.

83 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Büyük Osmanlı Tarihi

6

(Onbirinci Cilt)

Baron Joseph von HAMMER-PURGSTALL

Tercüme Mehmed Ata Bey - Vecdi Bürün

Bu cildin birinci kısmı; Almanca aslı ve Fransızca tercümesi karşılaştırılarak Mehmed Ata Bey'in tercümesi esas alınarak, yayına Mümin ÇEVİK ve Erol KILIÇ tarafından hazırlanmıştır. İkinci kısmı ise; Almanca aslı ile karşılaştırarak Fransızca'dan Vecdi BÜRÜN tercüme etmiş, yayına Mümin ÇEVİK ve Erol KILIÇ hazırlamıştır.
Emir İstanbul, 1998, Eko Ofset 623 s.

84 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Büyük Osmanlı Tarihi

7

(Onüçüncü Cilt)

Baron Joseph von HAMMER-PURGSTALL

Tercüme Vecdi Bürün

Bu cildi Almanca aslı ile karşılaştırarak Fransızca'dan Vecdi BÜRÜN tercüme etmiş, yayına Mümin ÇEVİK ve Erol KILIÇ hazırlamıştır.
Emir İstanbul, 1998, Eko Ofset 575 s.

85 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Büyük Osmanlı Tarihi

8

(Onbeşinci Cilt)

Baron Joseph von HAMMER-PURGSTALL

Tercüme Vecdi Bürün - Refik Özdek

Bu cildin birinci kısmını Almanca aslı ile karşılaştırarak Fransızca'dan Vecdi BÜRÜN tercüme etmiş, yayına Mümin ÇEVİK hazırlamıştır. İkinci kısmını ise Almanca aslı ile karşılaştırarak Fransızca'dan Refik ÖZDEK tercüme etmiş, yayına Mümin ÇEVİK hazırlamıştır.
Emir İstanbul, 1998, Eko Ofset 607 s.

86 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

IV/b
3

Büyük Osmanlı Tarihi

9

Baron Joseph von HAMMER-PURGSTALL

Tercüme B. Sıykı Baykal

HAMMER TARİHİ'ni kronolojik olarak tamamlamak maksadıyla; Tarihçi N. YORGA'nın yazdığı B. SITKI BAYKAL'ın tercüme ettiği bu cildin tertip ve tanzimini MÜMİN ÇEVİK yapmıştır.
Emir İstanbul, 1998, Eko Ofset 664 s.

87 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

IV/b
6

Turkish Designs

Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi 23 s.

88 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

IV/b
6

Edirne Murâdiye Câmi'i

Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı IV İstanbul, 1952, Kemal Matbaası 18 s. + resimler

89 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

IV/b
6

Edirnede Fatih'in Cihannümâ Kasrı

Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği 2 İstanbul, 1953, İsmail Akgün Matbaası 32 s. + resimler

90 TARİH     -     Fatih ve Fetih

IV/b
6

Fâtih Aşhânesi Tevzî'nâmesi

Prof. Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği Nr. 7 İstanbul, 1953, Türk Tarih Kurumu ve Kanaat Matbaası VII + 16 s. + resimler

91 TARİH     -     Fatih ve Fetih

IV/b
6

Fatih Devri Hamlelerine Umumî Nazar

Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği No. 17 İstanbul, 1953, Halk Basımevi 21 s.

92 TARİH     -     İstanbul

IV/b
6

İstanbulda Sahâbe Kabirleri

Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği Nr. 4 İstanbul, 1953, Güven Matbaası VII + 49 s. + 25 resim

93 TARİH     -     Fatih ve Fetih

IV/b
6

Ressam Levnî

Fatih Sultan Mehmed ve Babası ile Oğlu

Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Üniversitesi Sayı: 543 İstanbul, 1953, Kemal Matbaası 26 s. + resimler

94 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

Yazarından imzalı

IV/b
6

Müzehhip ve Çiçek Ressamı ÜSKÜDARLI ALİ

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı No. 6 İstanbul, 1954, Kemal Matbaası 32 s. + resimler

95 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

Yazarından imzalı

IV/b
6

Ustası ve Çırağiyle

Hezargradlı Zâde AHMED ATAULLAH

Hayatları ve Eserleri

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı VII İstanbul, 1955, Kemal Matbaası 30 s. + resimler

96 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

Yazarından imzalı

IV/b
6

Yeşil Türbesi Mihrâbı

(824 - 1421)

The Altar of the Green Mausoleum

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı III İstanbul, 1955, Kemal Matbaası 16 s. + resimler

97 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

Yazarından imzalı

IV/b
6

Anadolu Hisarında Amuca Hüseyin Paşa Yalısı

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Türkiye Anıtlar Derneği İstanbul Şubesi No. 3 İstanbul, 1956, Kemal Matbaası 15 s. + resimler

98 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

Yazarından imzalı

IV/b
6

Levnî

Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department İstanbul, 1957, Maarif Basımevi 15 s. + 14 resim

99 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

Yazarından imzalı

IV/b
6

Hattat Ali bin Hilâl

Hayatı ve Yazıları

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Yeni Laboratuar Yayınları No. 10 İstanbul, 1958, Kemal Matbaası 15 s. + resimler

100 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

Yazarından imzalı

IV/b
6

XVII nci Asırda 6 Türk Buketi

Six Turkish Bouquets Belonging to the Seventeeth Century

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul, 1958, İsmail Akgün Matbaası 8 s. + 6 resim

101 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

IV/b
6

Amucazade Hüseyin Paşa Yalısı

Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER Prof. Yük. Mim. Sedad Hakkı ELDEM


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu İstanbul, 1970, Kâğıt ve Basım İşleri 45 s.

102 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Yaşam ve Folklor

IV/b
6

Kırkambar I

Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Türk Ev Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Seri: 3 Ankara, 1972, Ajans-Türk Matbaacılık 108 s.

103 TARİH     -     İstanbul

IV/b
6

İstanbul'un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Türk Tarih Kurumu VII. Dizi Sa. 72 Ankara, 1976, Türk Tarih Kurumu Basımevi XIII + 160 s. + resimler

104 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

IV/b
6

İstanbul Rasathanesi

Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Türk Tarih Kurumu VII. Dizi Sa. 54a 2. Baskı Ankara, 1985, Türk Tarih Kurumu Basımevi 113 s.


104 kitap