CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Kitaplık III/4
23 kitap
1 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Nakid ve İtibar-ı Malî

Birinci Kitab

Meskükât

Hasan Ferid


İstanbul, 1333 (1917), s.

Özege 15093
2 NUMİSMATİK     -     Selçuk Beylikleri dönemi

III/4

XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paraları

Behzad BUTAK


İstanbul, 1947, 140 s. (12-112)

3 NUMİSMATİK     -     Selçuk Beylikleri dönemi

III/4

XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek

Behzad BUTAK


İstanbul, 1948, 13 s. (113-126)

4 NUMİSMATİK     -     Numismatik

Yazarından Hasan Âli Ediz'e ithaflı ve imzalı

III/4

XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek II

Giyas üd-din Keyhusrev II Bin Keykubad''ın Görülmemiş İki Sikkesi

Behzad BUTAK


İstanbul, 1950, s.

5 NUMİSMATİK     -     Selçuk Beylikleri dönemi

Yazarından ithaflı ve imzalı

III/4

XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek II-III

Behzad BUTAK


İstanbul, 1950, 28 s. (127-154)

6 NUMİSMATİK     -     Diğer

III/4

НУМИЗМАТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

(Numizmaticheskij Sbornik)

Часть вторая

(Part Two)

Сборник Compilaton


Госкультпросветиздат (Goskultprosvetizdat) MOCKBA, 1957, 144 s.

7 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Coins of the Urtuki Turkumans

(Foes of the Crusaders)

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


Argonaut Inc., Publishers Reprint Chicago, 1967, XII + 44 s. + VII Plates

8 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. I.

The Coins of the Eastern Khaleefehs in the British Museum

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967, s.

9 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. X.

Additions to the Oriental Collection 1876-1888

Part II.: Additions to Vols. V.-VIII.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967, s.

10 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. II.

The Coins of the Mohammadan Dynasties in the British Museum, Classes III-X.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967, s.

11 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. III.

The Coins of the Turkumán Houses of Seljook, Urtuk, Zengee, etc. in the British Museum, Classes X-XIV.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967, s.

12 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. IV.

The Coinage of Egypt: (A.H. 358-922) under the Fátimee Khaleefehs, the Ayyoobees, and the Memlook Sultans. Classes XIVA. XV. XVI.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967, s.

13 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. V.

The Coins of the Moors of Africa and Spain: and the Kings and Imáms of the Yemen in the British Museum, Classes XIVB. XXVII.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967, s.

14 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. VI.

The Coins of the Mongols in the British Museum, Classes XVIII.-XXII.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967, s.

15 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. VII.

The Coinage of Bukhárá (Transoxiana) in the British Museum From the Time of Timur to the Present Day Classes XXII, XXIII.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967, s.

16 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. VIII.

The Coins of the Turks in the British Museum, Class XXVI.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967, s.

17 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. IX.

Additions to the Oriental Collection 1876-1888

Part I.: Additions to Vols. I.-IV.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967, s.

18 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

III/4

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Teşhirdeki İslâmî Sikkeler Kataloğu Cilt I

İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri III No: 7 İstanbul, 1971, LVI + 451 s. + LVIII Levha

19 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Marsden's Numismata Orientalia Illustrata

Stephen ALBUM


Attic Books New York, 1977, 318 s.

20 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Oriental Coins and Their Values

The World of Islam

Michael MITCHINER


London, 1977, s.

21 NUMİSMATİK     -     Selçuk Beylikleri dönemi

III/4

Turkoman Figural Bronze Coins and Their Iconography

Vol. I, The Artuqids

William F. SPENGLER Wayne G. SAYLES


Lodi, 1992, 193 s.

22 NUMİSMATİK     -     Selçuk Beylikleri dönemi

III/4

Artukoğulları Sikkeleri

İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


İstanbul, 1993, 148 s. + XX Levha

23 NUMİSMATİK     -     Selçuk Beylikleri dönemi

III/4

Turkoman Figural Bronze Coins and Their Iconography

Vol. II, The Zengids

William F. SPENGLER Wayne G. SAYLES


Lodi, 1996, 161 s.


23 kitap