CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Kitaplık III/3
26 kitap
1 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/3

Tekmilet ül-iber

Abdüllatif SUBHİ Paşa      Kimdir

İbn Haldun'un el-'İber'ine zeyil olarak telif edilmiştir. Eserde Suriye'de Selefki ve İran'daki Eşkaniyan devletleri tarihi ve sikkeleri incelenir. İstanbul'da taş baskısı olarak basılmıştır.
İstanbul, 1278 (1862), Takvimhane-i âmire s.

Özege 20318
2 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

III/3

Catalogue Historique des Médailles et Pièces de Monnaie

Depuis la Fondation de la Dynastie Ottomane (l'an 699 de l'Hégire)

Par Sultan Osman-Khan jusqu'a Sultan Abdul-Aziz-Khan Empereur Regnant;

Formant la Collection de P. A. Bilezikdji


3me Édition Constantinople, 1864, Imprimerie Henri Cayol 12 s.

3 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

III/3

Müze-i Hümayun Meskûkât-ı İslamiyye Kısmından Meskûkât-ı Türkmeniyye Kataloğu

Beni Artuk, Beni Zengi, Füruu Atabegiye, Mülûk-i Eyubiyei Miyafarikin

İsmail GALİB      Kimdir


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1311, Mihran Matbaası s.

Özege 15042
4 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

III/3

Catalogue des Monnaies Turcomanes

Beni Ortok, Beni Zengui, Frou' Atabeqyéh et Meliks Eyoubites de Meiyafarikin

I. Galib EDHEM      Kimdir


Musée Impérial Ottoman Section des Monnaies Musulmanes Constantinople, 1894, Mihran Imprimeur XVII + 176 s.

5 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

III/3

Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye Kataloğu

Sasaniyan ve Bizantin Tarzındaki Sikkeler, Hulefa-i Emeviye ve Abbasiye Meskûkâtı Füruu Abbasiyeden Beni Tulun, Beni Ihşid, Ali Saman, Benu Hamadan, Ali Buye, Beni Mervan Meskûkâtı

İsmail GALİB      Kimdir


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1312, Mihran Matbaası s.

Özege 15043
6 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

III/3

Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı Salis

Mülûk-i Cengiziye ve İlhaniye ve Celairiye ve Kırım Hanları Meskûkâtı

Mehmed MÜBAREK


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1318 (1900), s.

Özege 15044
7 NUMİSMATİK     -     Diğer

III/3

Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye

Erbab-ı merakdan bir zat tarafından cem olunan meskûkât-ı İslamiyyenin tarifatını havi kataloktur

Monnaies Anciennes Musulmanes
Catalogue d'une collection de monnaies Musulmanes appartenant à un amateur.

Erbab-ı merakdan bir zat      (Arap İzzet Holo Paşa)

"Bu zat Sultan Abdülhamidin ikinci kâtibi olan İzzet Holo Paşadır ki bu paraları gayri muntazam bir defter ile Bağdat Adliye Reislerinden Suriyeli Yahya Bey isminde birisi toplayıp kendisine vermiş, o da Sultan Abdülhamide takdim etmiştir" (Halil Ethem, İslâmî Nümismatik için bir Bibliyoğrafi Tecrübesi)
İstanbul - Constantinople, 1318 - 1901, (Mihran) Matbaası - Imprimerie MIHRAN 1 + 204 s.

Özege 13252
8 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

III/3

Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı rabi

Türkistan Hakanları, Al-i Sebüktekin, Horasan ve Irak Selçukileri, Beni Salduk, Beni Menküç, Danişmendiler, Rum Selçukileri, Karaman, Aydın, Saruhan, Menteşe, Germiyan ve İsfendiyar Oğulları, Beni Eretna, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Meskûkatı

Ahmed TEVHİD


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1321, Mahmud Bey Matbaası 28 + 567 s. + 7 pl.

Özege 15045
9 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/3

Meskûkât-ı İslâmiyye Takvimi

Catalogue of Islamic Coins Contains, 2243. Coins belong to the. 243 khelifes, monarchs and meliks in the 39. khilafet, monarchy and governments. minted in the 201 mint towns by 234 names

Ahmed ZİYA


İstanbul - Costantinople, 1328 - 1910, Matbaa-i Âmire 10 + 170 s. + 1 s. 4 pl.

Özege 13251
10 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/3

Modern Copper Coins of the Muhammadan States of Turkey, Persia, Egypt, Afghanistan, Morocco, Tripoli, Tunis, etc.

W.H. VALENTINE


London, 1911, s.

11 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

III/3

Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu

Meskukat-i Osmaniye, Kısm-ı Sadis, Birinci Cild

Sultan Osman Han-ı evvelden Sultan Murad Han-ı salisin ahır-ı saltanatına kadar olan zamanı müştemildir

Halil EDHEM      Kimdir


Müze-i Hümayun Constantinople, 1334 (1918), Mahmud Bey Matbaası s.

Özege 15046
12 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

III/3

Asar-ı Atika Müzesinde Meskûkât Koleksiyonları

(Tarihçesi, Tasnifatı, ve Mikdarı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Maarif Vekaletine Takdim Olunan Rapor

Halil EDHEM      Kimdir


İstanbul Asar-ı Atika Müzesi 6 İstanbul, 1339 (1923), s.

Özege 998
13 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/3

Die Münzprägungen des Islams Zeitlich und Örtlich Geordnet, I. Band - Der Westen und Osten bis zum Indus mit Synoptischen Tabellen

Eduard von ZAMBAUR


Wiesbaden, 1968, s.

14 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/3

Modern Copper Coins of the Muhammadan States of Turkey, Persia, Egypt, Afghanistan, Morocco, Tripoli, Tunis, etc.

W.H. VALENTINE


Reprint London, 1969, s.

15 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/3

Umayyad, Abbasid and Tulunid Glass Weights and Vessel Stamps

Paul BALOG


The American Numismatic Society Numismatic Studies No.13 New York, 1976, s.

16 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/3

Coins of the Ottoman Empire And The Turkish Republic, A Detailed Catalogue of the Jem Sultan Collection, Volume 1: Text

Jem SULTAN


California, 1977, s.

17 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/3

Coins of the Ottoman Empire And The Turkish Republic, A Detailed Catalogue of the Jem Sultan Collection, Volume 2: Plates

Jem SULTAN


California, 1977, s.

18 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

Şahsıma ithaflı ve imzalı

III/3

Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 1 / Volume 1

1-Osman Gazi - 2-Orhan Gazi - 3-Sultan Murad I - 4-Sultan Bayezid I - 5-Sultan Mehmed I - 6-Sultan Murad II - 7-Sultan Mehmed II - 8-Sultan Bayezid II - 9-Sultan Selim I

Dr. Atom DAMALI


İstanbul, 2010, s.

19 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

III/3

Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 2 / Volume 2

10-Sultan Süleyman I

Dr. Atom DAMALI


İstanbul, Haziran 2010, s.

20 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

III/3

Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 3 / Volume 3

11-Sultan Selim II - 12-Sultan Murad III

Dr. Atom DAMALI


İstanbul, Şubat 2011, s.

21 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

III/3

Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 4 / Volume 4

13-Sultan Mehmed III - 14-Sultan Ahmed I

Dr. Atom DAMALI


İstanbul, Ekim 2011, s.

22 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

III/3

Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 5 / Volume 5

15-Sultan Mustafa I - 16-Sultan Osman II - 17-Sultan Murad IV - 18-Sultan İbrahim

Dr. Atom DAMALI


İstanbul, Mayıs 2012, s.

23 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

III/3

Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 6 / Volume 6

20-Sultan Süleyman II - 21-Sultan Ahmed II - 22-Sultan Mustafa II - 23-Sultan Ahmed III - 24-Sultan Mahmud I

Dr. Atom DAMALI


İstanbul, Kasım 2012, s.

24 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

III/3

Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 7 / Volume 7

25-Sultan Osman III - 26-Sultan Mustafa III - 27-Sultan Abdülhamid I - 28-Sultan Selim III - 29-Sultan Mustafa IV

Dr. Atom DAMALI


İstanbul, Haziran 2013, s.

25 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

III/3

Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 8 / Volume 8

30-Sultan Mahmud II

Dr. Atom DAMALI


İstanbul, Mart 2014, s.

26 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

III/3

Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 9 / Volume 9

31-Sultan Abdülmecid - 32-Sultan Abdülaziz - 33-Sultan Murad V - 34-Sultan Abdülhamid II- 35-Sultan Mehmed V - 36-Sultan Mehmed VI

Dr. Atom DAMALI


İstanbul, Aralık 2014, s.


26 kitap