CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Kitaplık III/1
59 kitap
1 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/1

150 Devlet 1500 Sultan

İslam Sikkeleri

Dr. Atom DAMALI


İstanbul, 2001, s.

2 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

III/1

Sosyal Yardım Pulları

* Osmanlı * Türkiye

Dr. Atom DAMALI

İngilizce Tercüme Naile Damalı - Pelin Turgut


Nilüfer Damalı Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı İstanbul, Mayıs 2003, Şan Ofset 265 s.

3 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

III/1

Osmanlı - Girit Sorunu

Sultan'ın Kermesi

Ottoman - Crete Issue Sultan's Fete

Dr. Atom DAMALI

Çeviri: Ayşe Natalie Turgut


Nilüfer Damalı Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı İstanbul, Mart 2005, Euromat 226 s.

4 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

III/2

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Teşhirdeki İslâmî Sikkeler Kataloğu Cilt II

İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


Başbakanlık Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri III No: 7 İstanbul, 1974, s.

5 NUMİSMATİK     -     Numismatik

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı

III/2

"Mangır"

Osmanlı İmparatorluğu Bakır Paraları

Copper Coins of the Ottoman Empire

1299-1808

Necdet KABAKLARLI


İstanbul, 1998, 563 s. + 67 plates + 3 harita

6 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/2

Altının İktidarı, İktidarın Altınları

Yapı Kredi Altın Sikke Koleksiyonu

Power of Gold, Golds of Power: Yapı Kredi Gold Coin Collection


Yapı Kredi Yayınları - 2097 İstanbul, 2004, Cem Turan Ofset 416 s.

7 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/2

İlhanlar - İran Moğollarının Sikkeleri

Ömer DİLER


İstanbul, 2006, s.

8 NUMİSMATİK     -     Diğer

III/2

Islamic Mints

İslam darp yerleri

1

Ömer DİLER

Translation Emine Nur Diler


İstanbul, 2009, Mas Matbaacılık 641 s.

9 NUMİSMATİK     -     Diğer

III/2

Islamic Mints

İslam darp yerleri

2

Ömer DİLER

Translation Emine Nur Diler


İstanbul, 2009, Mas Matbaacılık 692 s.

10 NUMİSMATİK     -     Diğer

III/2

Islamic Mints

İslam darp yerleri

3

Ömer DİLER

Translation Emine Nur Diler


İstanbul, 2009, Mas Matbaacılık 460 s.

11 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/3

Tekmilet ül-iber

Abdüllatif SUBHİ Paşa      Kimdir

İbn Haldun'un el-'İber'ine zeyil olarak telif edilmiştir. Eserde Suriye'de Selefki ve İran'daki Eşkaniyan devletleri tarihi ve sikkeleri incelenir. İstanbul'da taş baskısı olarak basılmıştır.
İstanbul, 1278 (1862), Takvimhane-i âmire s.

Özege 20318
12 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

III/3

Catalogue Historique des Médailles et Pièces de Monnaie

Depuis la Fondation de la Dynastie Ottomane (l'an 699 de l'Hégire)

Par Sultan Osman-Khan jusqu'a Sultan Abdul-Aziz-Khan Empereur Regnant;

Formant la Collection de P. A. Bilezikdji


3me Édition Constantinople, 1864, Imprimerie Henri Cayol 12 s.

13 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

III/3

Müze-i Hümayun Meskûkât-ı İslamiyye Kısmından Meskûkât-ı Türkmeniyye Kataloğu

Beni Artuk, Beni Zengi, Füruu Atabegiye, Mülûk-i Eyubiyei Miyafarikin

İsmail GALİB      Kimdir


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1311, Mihran Matbaası s.

Özege 15042
14 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

III/3

Catalogue des Monnaies Turcomanes

Beni Ortok, Beni Zengui, Frou' Atabeqyéh et Meliks Eyoubites de Meiyafarikin

I. Galib EDHEM      Kimdir


Musée Impérial Ottoman Section des Monnaies Musulmanes Constantinople, 1894, Mihran Imprimeur XVII + 176 s.

15 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

III/3

Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye Kataloğu

Sasaniyan ve Bizantin Tarzındaki Sikkeler, Hulefa-i Emeviye ve Abbasiye Meskûkâtı Füruu Abbasiyeden Beni Tulun, Beni Ihşid, Ali Saman, Benu Hamadan, Ali Buye, Beni Mervan Meskûkâtı

İsmail GALİB      Kimdir


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1312, Mihran Matbaası s.

Özege 15043
16 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

III/3

Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı Salis

Mülûk-i Cengiziye ve İlhaniye ve Celairiye ve Kırım Hanları Meskûkâtı

Mehmed MÜBAREK


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1318 (1900), s.

Özege 15044
17 NUMİSMATİK     -     Diğer

III/3

Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye

Erbab-ı merakdan bir zat tarafından cem olunan meskûkât-ı İslamiyyenin tarifatını havi kataloktur

Monnaies Anciennes Musulmanes
Catalogue d'une collection de monnaies Musulmanes appartenant à un amateur.

Erbab-ı merakdan bir zat      (Arap İzzet Holo Paşa)

"Bu zat Sultan Abdülhamidin ikinci kâtibi olan İzzet Holo Paşadır ki bu paraları gayri muntazam bir defter ile Bağdat Adliye Reislerinden Suriyeli Yahya Bey isminde birisi toplayıp kendisine vermiş, o da Sultan Abdülhamide takdim etmiştir" (Halil Ethem, İslâmî Nümismatik için bir Bibliyoğrafi Tecrübesi)
İstanbul - Constantinople, 1318 - 1901, (Mihran) Matbaası - Imprimerie MIHRAN 1 + 204 s.

Özege 13252
18 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

III/3

Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı rabi

Türkistan Hakanları, Al-i Sebüktekin, Horasan ve Irak Selçukileri, Beni Salduk, Beni Menküç, Danişmendiler, Rum Selçukileri, Karaman, Aydın, Saruhan, Menteşe, Germiyan ve İsfendiyar Oğulları, Beni Eretna, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Meskûkatı

Ahmed TEVHİD


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1321, Mahmud Bey Matbaası 28 + 567 s. + 7 pl.

Özege 15045
19 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/3

Meskûkât-ı İslâmiyye Takvimi

Catalogue of Islamic Coins Contains, 2243. Coins belong to the. 243 khelifes, monarchs and meliks in the 39. khilafet, monarchy and governments. minted in the 201 mint towns by 234 names

Ahmed ZİYA


İstanbul - Costantinople, 1328 - 1910, Matbaa-i Âmire 10 + 170 s. + 1 s. 4 pl.

Özege 13251
20 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/3

Modern Copper Coins of the Muhammadan States of Turkey, Persia, Egypt, Afghanistan, Morocco, Tripoli, Tunis, etc.

W.H. VALENTINE


London, 1911, s.

21 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

III/3

Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu

Meskukat-i Osmaniye, Kısm-ı Sadis, Birinci Cild

Sultan Osman Han-ı evvelden Sultan Murad Han-ı salisin ahır-ı saltanatına kadar olan zamanı müştemildir

Halil EDHEM      Kimdir


Müze-i Hümayun Constantinople, 1334 (1918), Mahmud Bey Matbaası s.

Özege 15046
22 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

III/3

Asar-ı Atika Müzesinde Meskûkât Koleksiyonları

(Tarihçesi, Tasnifatı, ve Mikdarı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Maarif Vekaletine Takdim Olunan Rapor

Halil EDHEM      Kimdir


İstanbul Asar-ı Atika Müzesi 6 İstanbul, 1339 (1923), s.

Özege 998
23 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/3

Die Münzprägungen des Islams Zeitlich und Örtlich Geordnet, I. Band - Der Westen und Osten bis zum Indus mit Synoptischen Tabellen

Eduard von ZAMBAUR


Wiesbaden, 1968, s.

24 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/3

Modern Copper Coins of the Muhammadan States of Turkey, Persia, Egypt, Afghanistan, Morocco, Tripoli, Tunis, etc.

W.H. VALENTINE


Reprint London, 1969, s.

25 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/3

Umayyad, Abbasid and Tulunid Glass Weights and Vessel Stamps

Paul BALOG


The American Numismatic Society Numismatic Studies No.13 New York, 1976, s.

26 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/3

Coins of the Ottoman Empire And The Turkish Republic, A Detailed Catalogue of the Jem Sultan Collection, Volume 1: Text

Jem SULTAN


California, 1977, s.

27 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/3

Coins of the Ottoman Empire And The Turkish Republic, A Detailed Catalogue of the Jem Sultan Collection, Volume 2: Plates

Jem SULTAN


California, 1977, s.

28 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

Şahsıma ithaflı ve imzalı

III/3

Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 1 / Volume 1

1-Osman Gazi - 2-Orhan Gazi - 3-Sultan Murad I - 4-Sultan Bayezid I - 5-Sultan Mehmed I - 6-Sultan Murad II - 7-Sultan Mehmed II - 8-Sultan Bayezid II - 9-Sultan Selim I

Dr. Atom DAMALI


İstanbul, 2010, s.

29 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

III/3

Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 2 / Volume 2

10-Sultan Süleyman I

Dr. Atom DAMALI


İstanbul, Haziran 2010, s.

30 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

III/3

Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 3 / Volume 3

11-Sultan Selim II - 12-Sultan Murad III

Dr. Atom DAMALI


İstanbul, Şubat 2011, s.

31 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

III/3

Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 4 / Volume 4

13-Sultan Mehmed III - 14-Sultan Ahmed I

Dr. Atom DAMALI


İstanbul, Ekim 2011, s.

32 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

III/3

Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 5 / Volume 5

15-Sultan Mustafa I - 16-Sultan Osman II - 17-Sultan Murad IV - 18-Sultan İbrahim

Dr. Atom DAMALI


İstanbul, Mayıs 2012, s.

33 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

III/3

Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 6 / Volume 6

20-Sultan Süleyman II - 21-Sultan Ahmed II - 22-Sultan Mustafa II - 23-Sultan Ahmed III - 24-Sultan Mahmud I

Dr. Atom DAMALI


İstanbul, Kasım 2012, s.

34 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

III/3

Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 7 / Volume 7

25-Sultan Osman III - 26-Sultan Mustafa III - 27-Sultan Abdülhamid I - 28-Sultan Selim III - 29-Sultan Mustafa IV

Dr. Atom DAMALI


İstanbul, Haziran 2013, s.

35 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

III/3

Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 8 / Volume 8

30-Sultan Mahmud II

Dr. Atom DAMALI


İstanbul, Mart 2014, s.

36 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

III/3

Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 9 / Volume 9

31-Sultan Abdülmecid - 32-Sultan Abdülaziz - 33-Sultan Murad V - 34-Sultan Abdülhamid II- 35-Sultan Mehmed V - 36-Sultan Mehmed VI

Dr. Atom DAMALI


İstanbul, Aralık 2014, s.

37 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Nakid ve İtibar-ı Malî

Birinci Kitab

Meskükât

Hasan Ferid


İstanbul, 1333 (1917), s.

Özege 15093
38 NUMİSMATİK     -     Selçuk Beylikleri dönemi

III/4

XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paraları

Behzad BUTAK


İstanbul, 1947, 140 s. (12-112)

39 NUMİSMATİK     -     Selçuk Beylikleri dönemi

III/4

XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek

Behzad BUTAK


İstanbul, 1948, 13 s. (113-126)

40 NUMİSMATİK     -     Numismatik

Yazarından Hasan Âli Ediz'e ithaflı ve imzalı

III/4

XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek II

Giyas üd-din Keyhusrev II Bin Keykubad''ın Görülmemiş İki Sikkesi

Behzad BUTAK


İstanbul, 1950, s.

41 NUMİSMATİK     -     Selçuk Beylikleri dönemi

Yazarından ithaflı ve imzalı

III/4

XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek II-III

Behzad BUTAK


İstanbul, 1950, 28 s. (127-154)

42 NUMİSMATİK     -     Diğer

III/4

НУМИЗМАТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

(Numizmaticheskij Sbornik)

Часть вторая

(Part Two)

Сборник Compilaton


Госкультпросветиздат (Goskultprosvetizdat) MOCKBA, 1957, 144 s.

43 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Coins of the Urtuki Turkumans

(Foes of the Crusaders)

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


Argonaut Inc., Publishers Reprint Chicago, 1967, XII + 44 s. + VII Plates

44 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. I.

The Coins of the Eastern Khaleefehs in the British Museum

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967, s.

45 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. X.

Additions to the Oriental Collection 1876-1888

Part II.: Additions to Vols. V.-VIII.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967, s.

46 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. II.

The Coins of the Mohammadan Dynasties in the British Museum, Classes III-X.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967, s.

47 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. III.

The Coins of the Turkumán Houses of Seljook, Urtuk, Zengee, etc. in the British Museum, Classes X-XIV.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967, s.

48 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. IV.

The Coinage of Egypt: (A.H. 358-922) under the Fátimee Khaleefehs, the Ayyoobees, and the Memlook Sultans. Classes XIVA. XV. XVI.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967, s.

49 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. V.

The Coins of the Moors of Africa and Spain: and the Kings and Imáms of the Yemen in the British Museum, Classes XIVB. XXVII.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967, s.

50 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. VI.

The Coins of the Mongols in the British Museum, Classes XVIII.-XXII.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967, s.

51 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. VII.

The Coinage of Bukhárá (Transoxiana) in the British Museum From the Time of Timur to the Present Day Classes XXII, XXIII.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967, s.

52 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. VIII.

The Coins of the Turks in the British Museum, Class XXVI.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967, s.

53 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. IX.

Additions to the Oriental Collection 1876-1888

Part I.: Additions to Vols. I.-IV.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967, s.

54 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

III/4

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Teşhirdeki İslâmî Sikkeler Kataloğu Cilt I

İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri III No: 7 İstanbul, 1971, LVI + 451 s. + LVIII Levha

55 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Marsden's Numismata Orientalia Illustrata

Stephen ALBUM


Attic Books New York, 1977, 318 s.

56 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4

Oriental Coins and Their Values

The World of Islam

Michael MITCHINER


London, 1977, s.

57 NUMİSMATİK     -     Selçuk Beylikleri dönemi

III/4

Turkoman Figural Bronze Coins and Their Iconography

Vol. I, The Artuqids

William F. SPENGLER Wayne G. SAYLES


Lodi, 1992, 193 s.

58 NUMİSMATİK     -     Selçuk Beylikleri dönemi

III/4

Artukoğulları Sikkeleri

İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


İstanbul, 1993, 148 s. + XX Levha

59 NUMİSMATİK     -     Selçuk Beylikleri dönemi

III/4

Turkoman Figural Bronze Coins and Their Iconography

Vol. II, The Zengids

William F. SPENGLER Wayne G. SAYLES


Lodi, 1996, 161 s.


59 kitap