CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Kitaplık I/e 6
2 kitap
1 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/e
6

Teşkilat-ı Mahsusa (Umûr-ı Şarkıyye Dairesi) Tarihi

Cilt I: 1914-1916

Ahmet TETİK


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3062 2. Basım İstanbul, Eylül 2014, Yaylacık Matbaacılık XII + 500 s.

2 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/e
6

Teşkilat-ı Mahsusa (Umûr-ı Şarkıyye Dairesi) Tarihi

Cilt II: 1917

Ahmet TETİK


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 4195 I. Basım İstanbul, Mayıs 2018, Ayhan Matbaası XVI + 436 s.


2 kitap