CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Kitaplık I/e 5
4 kitap
1 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Hatırat

I/e
5

"Bir Devlet Adamının" Mehmet Tevfik Beyin (Biren) II. Abdülhamid, Meşrutiyet ve Mütareke Devri Hatıraları 1


Arma Yayınları 7/a Tarih / Anı : 3/a İstanbul, Kasım 1993, Arba Araştırma Basım LII + 512 s.

2 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Hatırat

I/e
5

"Bir Devlet Adamının" Mehmet Tevfik Beyin (Biren) II. Abdülhamid, Meşrutiyet ve Mütareke Devri Hatıraları 2


Arma Yayınları 7/b Tarih / Anı : 3/b İstanbul, Kasım 1993, Arba Araştırma Basım 536 s.

3 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

Şahsıma ithaflı ve imzalı

I/e
5

110. Kitap

80 Yılın Ardından-1

Çocukluk, Eğitim, Meslek ve Yöneticilik Yıllarım

Dr. Rıdvan EGE


Ankara, 2007, Bizim Büro Basımevi xxvi + 860 s.

4 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

I/e
5

111. Kitap

80 Yılın Ardından-2

Kurduğum, Katıldığım veya Başkanlığını Yaptığım Ulusal ve Uluslararası Dernek ve Kongreler

Beş Kıt'ada Gördüğüm Bölgeler

Dr. Rıdvan EGE


Ankara, 2007, Bizim Büro Basımevi xvi + 646 s. (861-1506. sayfalar)


4 kitap