CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Kitaplık I/d 3
11 kitap
1 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3

Tarih-i Sultan Mehmed Han Sâni

Kritovulos

Mütercimi İzmir Mebusu Karolidi

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 1-12
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1328 (1912), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası 200 s.

Özege 19912
2 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3

Kanunname-i Âl-i Osman

(Kanunî Sultan Süleyman devri)

Tevkıî Seydi tarafından tertib edildiği tahmin edilmektedir.

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 13-19
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1329 (1913), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi 7 + 72 s.

Özege 10115
3 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3

Kanunname-i Âl-i Osman

(Fatih Sultan Mehmed devri)

Tertib eden: Tevkıî Leys zade Mehmed bin Mustafa

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 13-14
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914), Matbaa-i Ahmed İhsan ve şürekâsı 32 s.

Özege 10114
4 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3

Tarih-i Ebülfeth

Dursun Tur-ı Sinâ

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 26-38
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık Osmanlı şirketi 198 s.

Özege 19779
5 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3

Vakıat-ı Sultan Cem

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 22-23, 25
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası 43 s.

Özege 22481
6 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3

Mahrusa-i İstanbul Fetihnamesi

Cafer Çelebi Taci Zade

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 20-21
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1331 (1915), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi 24 s.

Özege 11953
7 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3

Hulâsat ül-kelâm fi redd il-avâm

Koca Sekban başı

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 39, 41-42
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, (1332/1916), Hilâl Matbaası 54 s.

Özege 7980
8 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3

İran Sefaretnamesi

Mehmed Refi'

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 43
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1333 (1917), Hilâl Matbaası 31 s.

Özege 9308
9 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3

Tarih-i Cami-i Şerif-i Nurıosmaniye

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 49:62
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1335-1337 (1919-1921), Hilâl Matbaası 51 s.

Özege 19771
10 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3

Tarih-i Gilmanî

Mehmed Halife

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 78-84
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1340 (1924), Orhaniye Matbaası 102 + 2 s.

Özege 19810
11 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3

Umdet üt-tevarih

Abdülgaffar bin Hüseyin Kırimî

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 85-95
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1343 (1927), Matbaa-i âmire 207 s.

Özege 21999

11 kitap