CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Kitaplık I/c 5
6 kitap
1 BİBLİYOGRAFYA     -     Özege

I/c
5

Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

Birinci Cilt (A - F)

1 - 6008

M. Seyfettin ÖZEGE


İstanbul, 1971, Fatih Yayınevi Matbaası 428 s.

2 BİBLİYOGRAFYA     -     Özege

I/c
5

Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

İkinci Cilt (G - K)

6009 - 11538

M. Seyfettin ÖZEGE


İstanbul, 1973, 524 s.

3 BİBLİYOGRAFYA     -     Özege

I/c
5

Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

Üçüncü Cilt (L - P)

11539 - 16445

M. Seyfettin ÖZEGE


İstanbul, 1975, 470 s.

4 BİBLİYOGRAFYA     -     Özege

I/c
5

Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

Dördüncü Cilt (R - T)

16446 - 21954

M. Seyfettin ÖZEGE


İstanbul, 1977, 520 s.

5 BİBLİYOGRAFYA     -     Özege

I/c
5

Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

Beşinci Cilt | (U - Z)

Ek (A - Z) 21955 - 25554

M. Seyfettin ÖZEGE


İstanbul, 1979, 450 s.

6 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Ansiklopediler

I/c
5

Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi

3288 Şair ve Yazarın Hayat ve Eserleri

İhsan IŞIK


Elvan Yayınları 1 Genişletilmiş 2. Baskı Ankara, 2002, Pozitif Matbaacılık 1132 s.


6 kitap