CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Kitaplık I/c 4
1 kitap
1 MİMARİ ve TASARIM     -     Mimari ve Tasarım

I/c
4

Kilis'teki Osmanlı Devri Mimarî Eserleri

Dr. Abdülkadir DÜNDAR


Kültür Bakanlığı 2255 Osmanlı Eserleri Dizisi 7 Birinci Baskı Ankara, 1999, Türk Tarih Kurumu Basımevi xv + 631 s. + 1 plan


1 kitap