CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Kitaplık I/b 7
11 kitap
1 TARİH     -     Osmanlı tarihi

I/b
7

Osmanlı Devlet Erkânı

Sadr-ı-A'zamlar (Vezir-i-A'zamlar) Şeyh-ül-İslâmlar Kapdan-ı-Deryalar Baş-Defterdarlar Reîs-ül-Küttablar

İsmail Hâmi DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi İstanbul, 1971, Yaylacık Matbaası 360 s.

2 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Biyografik

I/b
7

Sicill-i Osmanî

Osmanlı Ünlüleri

1

Mehmed SÜREYYA

Eski Yazıdan Aktaran Seyit Ali Kahraman


Kültür Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Tarih Vakfı Yurt Yayınları 30 Eski Yazıdan Yeni Yazıya 1 İstanbul, Nisan 1996, Numune Matbaacılık 338 s.

3 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Biyografik

I/b
7

Sicill-i Osmanî

Osmanlı Ünlüleri

2

Mehmed SÜREYYA

Eski Yazıdan Aktaran Seyit Ali Kahraman


Kültür Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Tarih Vakfı Yurt Yayınları 30 Eski Yazıdan Yeni Yazıya 1 İstanbul, Mayıs 1996, Numune Matbaacılık 346 s.

4 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Biyografik

I/b
7

Sicill-i Osmanî

Osmanlı Ünlüleri

3

Mehmed SÜREYYA

Eski Yazıdan Aktaran Seyit Ali Kahraman


Kültür Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Tarih Vakfı Yurt Yayınları 30 Eski Yazıdan Yeni Yazıya 1 İstanbul, Haziran 1996, Numune Matbaacılık 346 s.

5 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Biyografik

I/b
7

Sicill-i Osmanî

Osmanlı Ünlüleri

4

Mehmed SÜREYYA

Eski Yazıdan Aktaran Seyit Ali Kahraman


Kültür Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Tarih Vakfı Yurt Yayınları 30 Eski Yazıdan Yeni Yazıya 1 İstanbul, Haziran 1996, Numune Matbaacılık 346 s.

6 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Biyografik

I/b
7

Sicill-i Osmanî

Osmanlı Ünlüleri

5

Mehmed SÜREYYA

Eski Yazıdan Aktaran Seyit Ali Kahraman


Kültür Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Tarih Vakfı Yurt Yayınları 30 Eski Yazıdan Yeni Yazıya 1 İstanbul, Ağustos 1996, Numune Matbaacılık 345 s.

7 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Biyografik

I/b
7

Sicill-i Osmanî

Osmanlı Ünlüleri

6

Mehmed SÜREYYA

Eski Yazıdan Aktaran Seyit Ali Kahraman


Kültür Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Tarih Vakfı Yurt Yayınları 30 Eski Yazıdan Yeni Yazıya 1 İstanbul, Kasım 1996, Numune Matbaacılık 347 s.

8 MİMARİ ve TASARIM     -     Mimari ve Tasarım

I/b
7

Bir Mimarlığa Doğru

Le CORBUSIER


Yapı Kredi Yayınları 1. baskı İstanbul, 1999, Şefik Matbaası s.

9 ARKEOLOJİ     -     Arkeoloji

I/b
7

Ölümünün 100. Yıldönümünde Osman Hamdi Bey

Yaptığı Kazılar - Bulduğu Eserler

Nezih BAŞGELEN


Arkeoloji ve Sanat yayınları İstanbul, 2010, Net Kırtasiye 56 s.

10 MİMARİ ve TASARIM     -     Mimari ve Tasarım

I/b
7

Selçuklular'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Mimarlık

Architecture in Turkey from the Seljuks to the Republic

Aptullah KURAN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2550 İstanbul, Haziran 2012, Yaylacık Matbaacılık 788 s.

11 İSTANBUL     -     İstanbul

I/b
7

The Survey of Istanbul 1455

The Text, English Translation,

Analysis of the Text, Documents

Halil İNALCIK      Kimdir     Kişisel sitesi


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2569 İstanbul, July 2012, Yaylacık Matbaacılık 697 s. + plân


11 kitap