CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Kitaplık I/a 8
14 kitap
1 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/a
8

Son Osmanlılar

Osmanlı Hanedanının Sürgün ve Miras Öyküsü

Murat BARDAKÇI      Kimdir


Gri Yayın Üçüncü Baskı İstanbul, Eylül 1992, Ayhan Matbaası 219 s. + vesikalar, resimler

2 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

I/a
8

Şahbaba

Osmanoğulları'nın son hükümdarı VI. Mehmed Vahideddin'in hayatı, hatıraları ve özel mektupları

Murat BARDAKÇI      Kimdir


Pan Yayıncılık Gri Yayın Dizisi: 8 İstanbul, Kasım 1998, Yaylacık Matbaası 679 s.

3 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi

I/a
8

Mazhar Osman

Kapalı Kutudaki Fırtına

Liz BEHMOARAS


Remzi Kitabevi 3. Basım İstanbul, Eylül 2001, Remzi Kitabevi 432 s.

4 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Tarih

I/a
8

Osmanlı Devletinde Rüşvet

Ahmet MUMCU


İnkılâp Kitabevi 3. Baskı İstanbul, 2005, Anka Ofset lv + 382 s.

5 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/a
8

Talât Paşa'nın Evrak-ı Metrûkesi

Murat BARDAKÇI      Kimdir


Everest Yayınları İnceleme-Araştırma-Tarih 16 İstanbul, Aralık 2008, Melisa Matbaacılık 272 s.

6 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

I/a
8

Neslişah

Cumhuriyet Devrinde Bir Osmanlı Prensesi

Murat BARDAKÇI      Kimdir


Everest Yayınları 999 İnceleme - Araştırma - Tarih 30 İstanbul, Ekim 2011, Melisa Matbaacılık 421 s.

7 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/a
8

İttihadçı'nın Sandığı

Murat BARDAKÇI      Kimdir


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2989 1. Basım İstanbul, Nisan 2014, Yaylacık Matbaacılık 552 s.

8 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

I/a
8

Enver

Murat BARDAKÇI


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3422 1. Basım İstanbul, Kasım 2015, Yaylacık Matbaacılık 784 s.

9 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -    

I/a
8

Safiye

Murat BARDAKÇI


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 4000 1. Basım İstanbul, Kasım 2017, Yaylacık Matbaacılık 488 s.

10 TARİH     -     Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Tarihi

I/a
8

Bir Devlet Operasyonu:

19 Mayıs

Murat BARDAKÇI


Turkuvaz Kitap Birinci Baskı İstanbul, Eylül 2019, Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık 398 s.

11 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/a
8

Atatürk'ün Mutfağı

Murat BARDAKÇI


Türkuvaz Yayıncılık İstanbul, Ocak 2022, Türkuvaz 328 s.

12 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Tarih

I/a
8

6-7 Eylül 1955 Olayları

Yakın Dönem Türkiye Tarihinin Sis Perdesi

Uğur ÜÇÜNCÜ Hikmet ÖKSÜZ


Timaş Yayıncılık İstanbul, Eylül 2022, Sistem Matbaacılık 479 s.

13 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Tarih

I/a
8

Rus Devrimi

Sheila FITZPATRICK

İngilizceden çeviren Nurullah Duru


Alfa İstanbul, Ekim 2022, Melisa Matbaacılık 272 s.

14 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Tarih

I/a
8

İzmir 1922 Yangını

İzmir Yanıyor Anam

(Smyrni Mana Kegete)

Yaşar AKSOY


Kırmızı Kedi 1647 Türk Devrimi 11 İstanbul, Kasım 2022, Yaz Basım 333 s.


14 kitap