CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Kitaplık I/a 6
18 kitap
1 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/a
6

Türkiye'nin Devlet Yaşamında Yahudiler

Çetin YETKİN


AFA Yayınları 190 Türkiye Üzerine Araştırmalar: 9 İstanbul, Şubat 1992, Gülen Ofset 312 s.

2 İSTANBUL     -     İstanbul

I/a
6

Beni Toprağıma Gömün

_İstanbul Azınlıkları_

Ergun HİÇYILMAZ


Altın Kitaplar Yayınevi İstanbul, Eylül 1993, Altın Kitaplar Basımevi 192 s.

3 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Toplum ve Siyaset

I/a
6

Kürt Sorunu

Kökeni ve Gelişimi

Kemal KİRİŞÇİ Gareth M. WINROW

Çeviren Ahmet Fethi


Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yurt Yayınları 47 İstanbul, Nisan 1997, Numune Matbaacılık X + 244 s.

4 FELSEFE, DİN ve MANEVİYAT     -     Din ve Maneviyat

I/a
6

Mevlâna ve Mevlevilik

Mehmet ÖNDER


Aksoy Yayıncılık / Show Kitap Tarih Dizisi. 8 İstanbul, Eylül 1998, Altan Matbaası 392 s.

5 EDEBİYAT     -     Hikaye

I/a
6

Atina, Tuzun Var Mı?

Hagop MINTZURİ

Çeviren Silva Kuyumcuyan


Aras Yayıncılık İstanbul, Ocak 2000, Mart Matbaacılık 156 s.

6 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/a
6

İstanbul'un Yok Olmuş İki Cemaati

Doğu Ritli Katolik Rumlar ve Bulgarlar

Elçin MACAR


İletişim Yayınları 838 Tarih Dizisi 21 İstanbul, 2002, Sena Ofset 176 s.

7 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/a
6

Kürtler

Hasan CEMAL


Doğan Kitap 3. baskı İstanbul, nisan 2003, Altan Matbaacılık 588 s.

8 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/a
6

Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi

Elçin MACAR


İletişim Yayınları 882 Araştırma-İnceleme Dizisi 141 2. Baskı İstanbul, 2004, Sena Ofset 357 s.

9 TARİH     -     İslam Tarihi

I/a
6

Tarihte Türkler, Araplar Hilâfet Meselesi

Cemal KUTAY


İklim Yayıncılık Cemal Kutay Kitapları Tarih Dizisi 2. Baskı İstanbul, 2004, Kurtiş Matbaacılık 232 s.

10 EDEBİYAT     -     Roman

I/a
6

İmparatorluk Çökerken İstanbulda Bir Yahudi Ailesi

Brigitte PESKINE

Fransızcadan çeviren: Elâ Güntekin


İnkılâp Kitabevi 2. Baskı İstanbul, 2005, Anka Ofset 424 s.

11 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/a
6

İstanbul Yahudi Cemaati'nin Tarihi

(1453-1566)

Minna ROZEN

Çeviren: Serpil Çağlayan


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2020 İstanbul, Eylül 2010, Yaylacık Matbaacılık 529 s.

12 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/a
6

Tarihleri, Kültürleri ve İnançlarıyla 5500 Yıldır Bu Topraklarda Yaşayan Süryaniler

Yakup TAHİNCİOĞLU


Butik Yayıncılık İstanbul, (2011), İstanbul Matbaacılık 448 s.

13 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/a
6

Yahudi Bankerler

Nurdan İPEK


Yeditepe Yayınevi 157 Araştırma İnceleme Dizisi 131 İstanbul, Eylül 2011, Şenyıldız Yay. Matbaacılık 439 s.

14 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/a
6

beş büyük tarihi kavşakta

Kürtler ve Türkler

Ahmet ÖZER


Hemen Kitap 25 3. Baskı İstanbul, Ekim 2011, Barış Matbaası 826 s.

15 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
6

Kısa Yahudi Tarihi

Michael BRENNER

Almanca Aslından Çeviren: Sevinç Altınçekiç


Alfa Yayınları 2249 Tarih 5 İstanbul, Ekim 2011, Melisa Matbaacılık 338 s.

16 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/a
6

Osmanlı'da Ermeni Aristokrasisi

Saro DADYAN


Everest Yayınları 1002 İnceleme-Araştırma 29 İstanbul, Ekim 2011, Melisa Matbaacılık 457 s. + resimler

17 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
6

Ermeni Tarihi

Ermeni Halkının Tarihine Kısa Bir Bakış

George A. BOURNOUTIAN

Çeviri Ender Abadoğlu - Ohannes Kılıçdağı


Aras Yayıncılık İstanbul, Kasım 2011, Sena Ofset 462 s.

18 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/a
6

1915: Ermeni Soykırımı

Hasan CEMAL


Everest Yayınları 1122 İnceleme-Araştırma 40 1. Basım İstanbul, Eylül 2012, Melisa Matbaacılık 230 s.


18 kitap