CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Kitaplık I/a 4-a
17 kitap
1 TARİH     -     Fatih ve Fetih

Oku   
I/a
4-a

Fatih Sultan Mehmed ve Ressam Bellini (1479 - 1480)

THUASNE


Tarih-i Osmanî Kitabhanesi Aded: 1 İstanbul, 1325 (1909), Matbaa-i Ahmed İhsan 64 s.

Özege 5411
2 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
4-a

Büyük Tarih-i Umumi

Birinci Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


ikinci tab'ı İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi s.

Özege 2765
3 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
4-a

Büyük Tarih-i Umumi

İkinci Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi s.

Özege 2765
4 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
4-a

Büyük Tarih-i Umumi

Üçüncü Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi s.

Özege 2765
5 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
4-a

Büyük Tarih-i Umumi

Dördüncü Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi s.

Özege 2765
6 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
4-a

Büyük Tarih-i Umumi

Beşinci Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi s.

Özege 2765
7 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
4-a

Büyük Tarih-i Umumi

Altıncı Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi s.

Özege 2765
8 TARİH     -     Tarihi Kişiler, Kişilikler

I/a
4-a

Memâlik-i Osmaniyede Demirbaş Şarl

Aded: 1

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 1 İstanbul, 1332 (1916), Hilâl Matbaası 123 s.

Özege 13021
9 TARİH     -     Tarihi Kişiler, Kişilikler

I/a
4-a

Memâlik-i Osmaniyede Kral Rakoçi ve Tevabii

(1109 - 1161)

Aded: 2

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 2 İstanbul, 1333 (1917), Hilâl Matbaası 91 s.

Özege 13028
10 TARİH     -     Tarihi Kişiler, Kişilikler

Oku   
I/a
4-a

Osmanlılar ve Büyük Fredrik

(1133 - 1179)

Aded: 4

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 4 İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye 48 s.

Özege 16025
11 TARİH     -     İstanbul

I/a
4-a

Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı

(961 - 1000)

Aded: 6

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 6 İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye 235 s.

Özege 15723
12 TARİH     -     Tarihi Kişiler, Kişilikler

I/a
4-a

Sultan Cem

(864 : 900)

Ahmed REFİK      Kimdir


İ. Hilmi, Kitabhane-i Hilmi Geçmiş Asırlarda Türk Hayatı 10 İstanbul, 1924, Orhaniye Matbaası 232 s.

Özege 18309
13 TARİH     -     Tarihi Kişiler, Kişilikler

Oku   
I/a
4-a

Lamartin

Türkiyeye Muhaceret Kararı, İzmirdeki Çiftliği

(1849 - 1853)

Aded: 7

Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 7 İstanbul, 1925, Orhaniye Matbaası 56 s.

Özege 11559
14 TARİH     -    

I/a
4-a

Türkiyede Mülteciler Meselesi

Aded: 8

Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 8 İstanbul, 1926, Matbaa-i âmire 259 s.

Özege 21882
15 TARİH     -     İstanbul

I/a
4-a

Hicrî On İkinci Asırda Istanbul Hayatı

(1100-1200)

Aded: 17

Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 17 İstanbul, 1930, Devlet Matbaası xvi + 240 s.

16 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

I/a
4-a

Mimar Sinan

Ahmet REFİK      Kimdir


Kanaat Kütüphanesi İstanbul, 1931, 72 s.

17 TARİH     -     İstanbul

I/a
4-a

Hicrî On Birinci Asırda İstanbul Hayatı

(1000-1100)

Aded: 20

Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 20 İstanbul, 1931, Devlet Matbaası ix + 59 s.


17 kitap