CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Kitaplık I/a 3
17 kitap
1 HARİTA, ATLAS ve SEYAHAT     -     Seyahat

I/a
3

Müntehabat-ı Evliya Çelebi

Mehmed bin ZILLÎ


, 1259 (1843), 2 + 143 s.

Özege 14879
2 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/a
3

Turkey

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


New York, 1888, s.

3 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
3

Takvim-i Devr-i Daim

Ahmed KÂMİLÎ


, 1311 (1893), Matbaa-i Âmire 8 + 408 s.

Özege 19380
4 İSTANBUL     -     İstanbul

I/a
3

Eski İstanbul abidat ve mebanisi

Şehrin tesisinden Osmanlı fethine kadar

Celal ESAD


Muhtar Halid Külliyatı Kısm-ı tarihi Aded: 4 Birinci tab'ı Dersaadet, 1328 (1912), Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı 250 s. + 1 LE.

Özege 5113
5 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Hatırat

I/a
3

Forty Years In Constantinople

The Recollections of Sir Edwin Pears 1873-1915

with 16 Illustrations

Sir Edwin PEARS


D. Appleton and Company New York, MCMXVI, 390 s.

6 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

Oku   
I/a
3

Tevarih-i Ali Osmandan

Aşıkpaşazade Tarihi

Derviş Aşık paşa zade Ahmed AŞIKİ

Tarih-i Osmânî Encümeni tarafından yayınlanan raporlarda bu eserin adı geçmemekle beraber, "ifade-i mahsûsa” adı verilmiş olan girişin sonunda,
"Tarih-i Osmânî Encümeni fi 4 zilkade sene 1332”
imzası bulunmaktadır.

Maarif-i Umumi Nezareti Celilesi İstanbul, 1332 (1916), Matbaa-i Âmire 20 + 318 s.

Özege 20900
7 TARİH     -     Tarihi Kişiler, Kişilikler

I/a
3

Bir Elçi'nin Tarihçe-i Sefareti

(1207 - 1208)

Aded: 3

Hayreddin NEDİM


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 3 İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye 122 s.

Özege 2277
8 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

I/a
3

Kayseri Şehri

Mebani-i İslâmiye ve Kitabeleri

Aded: 5

Halil EDHEM      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 5 İstanbul, 1334 (1918), Matbaa-i Orhaniye 14 + 148 s. + 2 s. 16 Pl.

Özege 10480
9 İSTANBUL     -     İstanbul

Yazarından İstanbul Valisine ithaflı ve imzalı

I/a
3

İstanbul Rehber-i Seyyahin

Ernest MANBURİ      Kimdir


Ritso ve Mahdumu Neşriyatı Birinci tab'ı İstanbul, 1925, 4 + 561 s. 1 PL. 4 LE.

Özege 8245
10 TARİH     -     İslam Tarihi

I/a
3

Düvel-i İslâmiye

Stanley LANE-POOLE      Kimdir

Halil Edhem


Maarif Vekâleti İstanbul, ( Hicri 1345) 1927, Milli Matbaa 17 s. + 640 s., 11 levha

Özege 4502
11 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Hukuk

Yazarından ithaflı ve imzalı

I/a
3

İ'lamsız İcra Usulü

Hakimoğlu Ahmed REFİK


İstanbul, 1928, s.

Özege 8700
12 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Biografik

I/a
3

Türkiye Teracim-i Ahvâl Ansiklopedisi

Cild 1

Encyclopédie Biographique de Turquie

I Volume

Mehmed Zeki Mahmud PAÇACI


Constantinople, 1928, Impr. L. Babok & Fils 201 + 14 s.

Özege 21863
13 TARİH     -    

I/a
3

Düsturname-i Enverî

Aded: 15

Enverî

1928 yılında Latin harflerine geçiş esnasında hem Eski Türkçe, hem Latin harfleriyle birlikte yayımlanmıştır. En eski tarihlerimizden birisidir.
Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 15 İstanbul, 1928 / 1929, Devlet Matbaası / Evkaf Matbaası 121 + 99 s.

Özege 4494
14 ARKEOLOJİ     -     Arkeoloji

I/a
3

İzmir Hakkında Tetkikat

+

İzmir'de Roma Tiyatrosu

Bonavantür F. SLAARS IKONOMOS Otta WALTER Otta BERG

Mütercimler Arap zade Cevdet ve Süleyman Namık


İzmir ve Havalisi Asarıatika Muhipleri Cemiyeti Sayı: 6 İzmir, 1932, Marifet Matbaası 352 s. +34 s. + resimler

15 TARİH     -    

I/a
3

Peçenek Tarihi

A. N. KURAT


Kültür Bakanlığı Birinci defa İstanbul, 1937, Devlet Basımevi 285 s.

16 FELSEFE, DİN ve MANEVİYAT     -     Din ve Maneviyat

Çevireninden ithaflı ve imzalı

I/a
3

Kur'an

Şiir ve Kanunları

Stanley LANE - POOLE

Türkçeye Çeviren: Avni Doğan


Ankara, 1942, Ulusal Matbaa 78 s.

17 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/a
3

Petit Traicté de l'Origine des Turcqz

Théodore Spandouyn CANTACASIN


Les Éditions "Atay" Ouvrages Rare ou Inédit sur l'Histoire de la Turquie et des Turcs II Réimpression de l'Édition des Paris 1896 Ankara, 1971, Başnur Matbaası Lxxvii + 403 s.


17 kitap