CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Kitaplık
464 kitap
1 ARKEOLOJİ     -    


Sitler

Heredote dan

Mütercimi Necib Asım


Kitabhane-i Ebuzziya Aded 95 Birinci tabı Kostantiniye, 1310 (1892), Matbaa-i Ebuzziya 143 s.

Özege 18124
2 FELSEFE, DİN ve MANEVİYAT     -     Din ve Maneviyat


Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan Temsil-i rabi İstanbul, 1324 (1908), Mahmud Bey Matbaası 376 s.

Özege 20571
3 FELSEFE, DİN ve MANEVİYAT     -     Din ve Maneviyat


Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i sani

Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan İstanbul, 1324 (1908), Matbaa-i Kütübhane-i Cihan 296 s.

Özege 20571
4 FELSEFE, DİN ve MANEVİYAT     -     Din ve Maneviyat


Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i salis

Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan İstanbul, 1324 (1908), Matbaa-i Kütübhane-i Cihan 269 + 2 s.

Özege 20571
5 FELSEFE, DİN ve MANEVİYAT     -     Din ve Maneviyat


Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i rabi

Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan İstanbul, 1325 (1909), Matbaa-i Kütübhane-i Cihan 240 + 1 s.

Özege 20571
6 FELSEFE, DİN ve MANEVİYAT     -     Din ve Maneviyat


Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i hams

Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan Dersaadet, 1326 (1910), İkdam Matbaası 254 + 2 s.

Özege 20571
7 FELSEFE, DİN ve MANEVİYAT     -     Din ve Maneviyat


Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i sadis

Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan Dersaadet, 1326 (1910), İkdam Matbaası 240 s.

Özege 20571
8 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık


XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Anatomi

(Şanizade - Bianchi)

Şanizade - Hayatı ve Eserleri

Prof. Dr. Aykut Kazancıgil Bedizel Zülfikar


Özel Yayınlar İstanbul, 1991, Divit Matbaası 102 s.

9 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Hukuk

I/a
1

Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

Birinci Cild | 24 Nisan 1336 - 31 Teşrin-i Evvel 1341

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1926, "Cihan" Matbaası s.

Özege 18036
10 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Hukuk

I/a
1

Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

İkinci Cild | 21 Teşrin-i Sani - 10 Haziran 1926

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1926, "Cihan" Matbaası s.

Özege 18036
11 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Hukuk

I/a
1

Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

Üçüncü Cild | 13 Mayıs 1926 - 18 Haziran 1927

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1927, "Cihan" Matbaası s.

Özege 18036
12 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Hukuk

I/a
1

Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

Dördüncü Cild | 18 Haziran 1927 - 28 Mayıs 1928

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1928, "Cihan" Matbaası s.

Özege 18036
13 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Hukuk

I/a
1

Sicill-i Kavanini

Kısmı evvel

Beşinci Cilt | 1 Teş. s. 1928 - 3 Haziran 1929

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1930, "Cihan" Matbaası s.

14 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Hukuk

I/a
1

Sicill-i Kavanini

Kısmı evvel

Altıncı Cilt | 14 Teş. s. 1929 - 17 Haziran 1930

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1931, "Cihan" Matbaası s.

15 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Hukuk

I/a
1

Sicill-i Kavanini

Kısmı evvel

Yedinci Cild | 22 Eylül 1930 - 30 Teş. ev. 1931

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1932, "Cihan" Matbaası s.

16 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi

I/a
2

Nef'i

Ebüzziya


Kitabhane-i Ebüzzıya Cüz: 1 ilâ 4 Kostantiniye, 1311 (1893), Matbaa-i Ebüzzıya 303 s.

Özege 15325
17 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Hatırat

I/a
2

Cemal Paşa Hatıratı

1913 - 1922


Dersaadet, 1339 (1922), Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaası 282 s. I le. 2 Pl.

Özege 7029
18 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

I/a
2

Yanya Sultanı Tepedelenli Ali Paşa

William PLOMER

Çeviren: Murat Belge


Milliyet Yayınları tarih Dizisi 2. Basım İstanbul, Aralık 1995, Doğan Yayın Holding 207 s.

19 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Hatırat

I/a
2

Bahriye Nazırı ve 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa

hatırat


Arma Yayınları 17 Tarih-Anı 6 Beşinci Baskı İstanbul, Eylül 1996, 399 s.

20 İSTANBUL     -     İstanbul

I/a
2

18. Yüzyılda İstanbul

Miss Julia PARDOE

Çeviren: Bedriye Şanda


İnkılâp Kitabevi İstanbul, 1997, Teknografik 208 s.

21 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Hatırat

I/a
2

Cem Sultan

15. Yüzyıl Bir Saray İspiyoncusunun Anıları

Roderick Conway MORRIS

Çeviren: Hakan Türkkuşu


Milliyet Yayınları Tarih Dizisi 2. Basım İstanbul, Ocak 1997, Şefik Matbaası 315 s.

22 HARİTA, ATLAS ve SEYAHAT     -     Seyahat

I/a
2

Küçük Asya Seyahatnamesi, Anadolu'da Bir İngiliz Subayı, 1876

Yzb. Frederick BURNABY

Çeviren: Meral Gaspıralı


Sabah Kitapları 75 Olaylar-İnsanlar Dizisi 24 İstanbul, 1998, Mısırlı Matbaacılık 328 s.

23 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/a
2

Kendi Kaleminden Bir Padişahın Portresi

Sultan I. Abdülhamid (1774 - 1789)

Fikret SARICAOĞLU


Tarih ve Tabiat Vakfı Tatav Yayınları Tarih Serisi, No:2 İstanbul, 2001, Altan Matbaacılık XXX + 360 s.

24 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/a
2

Osmanlı Padişahlarının Yaşamlarından Kesitler, Hastalıkları ve Ölüm Sebepleri

Prof. Dr. Y. İzzettin BARIŞ


Bilimsel Tıp Yayınevi Ankara, 2002, Bilimsel Tıp Yayınevi 292 s.

25 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/a
2

Sadrâzamlar

Osmanlı'da İkinci Adam Saltanatı

Nazım TEKTAŞ


Çatı Kitapları : 1 Tarih: 1 İstanbul, Mayıs 2002, Lord Matbaacılık 760 s.

26 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Hatırat

I/a
2

Osmanlıda Bir Köle

Brettenli Michael Heberer'in Anıları 1585-1588

Anonim

Eski Almanca'dan Çeviren Türkis Noyan


Kitap Yayınevi - 29 Sahaftan Seçmeler Dizisi - 3 İstanbul, Haziran 2003, Mas Matbaacılık 336 s.

27 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Hatırat

I/a
2

Sultan II. Abdülhamid'in Sürgün Günleri (1909-1918)

Hususi Doktoru Atıf Hüseyin Bey'in Hatıratı

M. Metin HÜLAGÜ


Pan Yayıncılık Gri Yayın Dizisi: 26 İstanbul, Temmuz 2003, Ayhan Matbaası 374 s.

28 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Hatırat

I/a
2

Bir Şehzadenin Hâtırâtı

Vatan ve Menfâda Gördüklerim ve İşittiklerim

Şehzade Ali VÂSIB Efendi


Yapı Kredi Yayınları - 2124 İstanbul, Ekim 2004, Üç-Er Ofset 476 s.

29 ÜLKELER ve ŞEHİRLER     -     Ülkeler ve Şehirler

I/a
2

Görmeniz Gereken 501 Şehir


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1635 İstanbul, (2009), Çin'de basılmıştır. 544 s.

30 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

I/a
2

Son Saraylı

Şehzade Osman Ertuğrul Efendi

İbrahim PAZAN


Babıali Kültür Yayıncılığı 197 Tarih: 33 İstanbul, Kasım 2009, Mapsan Matbaacılık 111 s.

31 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

I/a
2

Son Halife

O. Gâzi AŞİROĞLU


Çatı Kitapları İstanbul, Ocak 2011, Barış Matbaası 288 s.

32 HARİTA, ATLAS ve SEYAHAT     -     Seyahat

I/a
2

Osmanlı'ya Yolculuk

1799 - 1800 - 1801

(Türk Ordusu ve İngiliz Askerî Heyeti ile Birlikte Küçük Asya, Suriye ve Çöl Yoluyla Mısır'a Yolculuk)

Dr. William WITTMAN

Çeviren Belkıs Dişbudak


ODTÜ Yayıncılık Ankara, Şubat 2011, Aydoğdu Ofset 291 s.

33 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
2

Hun Türklerinden Son Türklere

İkinci Adamlar

Hilmi TUTAR


Ekim :10 İstanbul, 2012, Ege Basım 768 s.

34 HARİTA, ATLAS ve SEYAHAT     -     Seyahat

I/a
3

Müntehabat-ı Evliya Çelebi

Mehmed bin ZILLÎ


, 1259 (1843), 2 + 143 s.

Özege 14879
35 EDEBİYAT     -    

I/a
3

Münazara-i sultan-ı bahar bâ şehriyar-ı şita-i namdâr

Lami Çelebi

Çok değişik alanlarda elli civarında eser veren, XVI. yüzyılın büyük düşünür ve şairlerinden "Cami-i Rum" diye anılan Lami’i Çelebi, devrin devlet adamlarının takdir ve segisini kazanmıştır. Şair adeta Bursa ile birlikte anıldığından; Kanuni Sultan Süleyman’ın bu şehri ziyareti söz konusu olduğunda, Şehr-engiz ve hemen akabinde de Münazara-i Bahar u Şita adlı eserlerini yazar. Şairin ölümüne doğru yazdığı Münazara-i Bahar u Şita; alegorik mahiyette olup, sanatın zenginliklerini sergilediği, efsanevi unsurlar taşıyan önemli teliflerdendir. Tabiat unsurları bu efsaneni kahramanlarıdır; Kış ve Bahar Sultanları''nın Uludağ''da kıyasıya mücadelesi bir masal havası içinde anlatılmaktadır.
İstanbul, 1290 (1873), İzzet Efendinin Matbaası 75 s.

Özege 14810
36 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/a
3

Turkey

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


New York, 1888, s.

37 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
3

Takvim-i Devr-i Daim

Ahmed KÂMİLÎ


, 1311 (1893), Matbaa-i Âmire 8 + 408 s.

Özege 19380
38 İSTANBUL     -     İstanbul

I/a
3

Eski İstanbul abidat ve mebanisi

Şehrin tesisinden Osmanlı fethine kadar

Celal ESAD


Muhtar Halid Külliyatı Kısm-ı tarihi Aded: 4 Birinci tab'ı Dersaadet, 1328 (1912), Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı 250 s. + 1 LE.

Özege 5113
39 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Hatırat

I/a
3

Forty Years In Constantinople

The Recollections of Sir Edwin Pears 1873-1915

with 16 Illustrations

Sir Edwin PEARS


D. Appleton and Company New York, MCMXVI, 390 s.

40 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

Oku   
I/a
3

Tevarih-i Ali Osmandan

Aşıkpaşazade Tarihi

Derviş Aşık paşa zade Ahmed AŞIKİ

Tarih-i Osmânî Encümeni tarafından yayınlanan raporlarda bu eserin adı geçmemekle beraber, "ifade-i mahsûsa” adı verilmiş olan girişin sonunda,
"Tarih-i Osmânî Encümeni fi 4 zilkade sene 1332”
imzası bulunmaktadır.

Maarif-i Umumi Nezareti Celilesi İstanbul, 1332 (1916), Matbaa-i Âmire 20 + 318 s.

Özege 20900
41 TARİH     -     Tarihi Kişiler, Kişilikler

I/a
3

Bir Elçi'nin Tarihçe-i Sefareti

(1207 - 1208)

Aded: 3

Hayreddin NEDİM


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 3 İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye 122 s.

Özege 2277
42 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

I/a
3

Kayseri Şehri

Mebani-i İslâmiye ve Kitabeleri

Aded: 5

Halil EDHEM      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 5 İstanbul, 1334 (1918), Matbaa-i Orhaniye 14 + 148 s. + 2 s. 16 Pl.

Özege 10480
43 İSTANBUL     -     İstanbul

Yazarından İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay'a ithaflı ve imzalı

I/a
3

İstanbul Rehber-i Seyyahin

Ernest MANBURİ      Kimdir


Ritso ve Mahdumu Neşriyatı Birinci tab'ı İstanbul, 1925, 4 + 561 s. 1 PL. 4 LE.

Özege 8245
44 TARİH     -     İslam Tarihi

I/a
3

Düvel-i İslâmiye

Stanley LANE-POOLE      Kimdir

Halil Edhem


Maarif Vekâleti İstanbul, ( Hicri 1345) 1927, Milli Matbaa 17 s. + 640 s., 11 levha

Özege 4502
45 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Hukuk

Yazarından kızı Mefkûre'ye ithaflı ve imzalı

I/a
3

İ'lamsız İcra Usulü

Hakimoğlu Ahmed REFİK


İstanbul, 1928, s.

Özege 8700
46 İSTANBUL     -     İstanbul

I/a
3

İstanbul Limanı


Türkiye Cumhuriyeti İktisad Vekaleti Neşriyatından İstanbul, 1928, 85 + 1 s.

Özege 8221
47 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Biografik

I/a
3

Türkiye Teracim-i Ahvâl Ansiklopedisi

Cild 1

Encyclopédie Biographique de Turquie

I Volume

Mehmed Zeki Mahmud PAÇACI


Constantinople, 1928, Impr. L. Babok & Fils 201 + 14 s.

Özege 21863
48 TARİH     -    

I/a
3

Düsturname-i Enverî

Aded: 15

Enverî

1928 yılında Latin harflerine geçiş esnasında hem Eski Türkçe, hem Latin harfleriyle birlikte yayımlanmıştır. En eski tarihlerimizden birisidir.
Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 15 İstanbul, 1928 / 1929, Devlet Matbaası / Evkaf Matbaası 121 + 99 s.

Özege 4494
49 ARKEOLOJİ     -     Arkeoloji

I/a
3

İzmir Hakkında Tetkikat

+

İzmir'de Roma Tiyatrosu

Bonavantür F. SLAARS IKONOMOS Otta WALTER Otta BERG

Mütercimler Arap zade Cevdet ve Süleyman Namık


İzmir ve Havalisi Asarıatika Muhipleri Cemiyeti Sayı: 6 İzmir, 1932, Marifet Matbaası 352 s. +34 s. + resimler

50 TARİH     -    

I/a
3

Peçenek Tarihi

A. N. KURAT


Kültür Bakanlığı Birinci defa İstanbul, 1937, Devlet Basımevi 285 s.

51 FELSEFE, DİN ve MANEVİYAT     -     Din ve Maneviyat

Çevireninden ithaflı ve imzalı

I/a
3

Kur'an

Şiir ve Kanunları

Stanley LANE - POOLE

Türkçeye Çeviren: Avni Doğan


Ankara, 1942, Ulusal Matbaa 78 s.

52 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/a
3

Petit Traicté de l'Origine des Turcqz

Théodore Spandouyn CANTACASIN


Les Éditions "Atay" Ouvrages Rare ou Inédit sur l'Histoire de la Turquie et des Turcs II Réimpression de l'Édition des Paris 1896 Ankara, 1971, Başnur Matbaası Lxxvii + 403 s.

53 ARKEOLOJİ     -     Arkeoloji

Yazarından dostum Metin Yıldıran'a ithaflı ve imzalı

I/a
3

Taş Çağı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı

Göbekli Tepe

En Eski Tapınağı Yapanlar

Klaus SCMIDT

Çev. Rüstem Aslan


Arkeoloji ve Sanat Yayınları İstanbul, 2007, Mas Matbaacılık 318 s.

54 ARKEOLOJİ     -     Arkeoloji

I/a
3

Karialılar

Denizcilerden Kent Kuruculara

The Carians

From Seafarers to City Builders


Yapı Kredi Yayınları 1. Baskı İstanbul, Kasım 2020, Ofset Basımevi xviii + 523 s.

55 TARİH     -     Fatih ve Fetih

Oku   
I/a
4-a

Fatih Sultan Mehmed ve Ressam Bellini (1479 - 1480)

THUASNE


Tarih-i Osmanî Kitabhanesi Aded: 1 İstanbul, 1325 (1909), Matbaa-i Ahmed İhsan 64 s.

Özege 5411
56 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
4-a

Büyük Tarih-i Umumi

Birinci Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


ikinci tab'ı İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi s.

Özege 2765
57 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
4-a

Büyük Tarih-i Umumi

İkinci Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi s.

Özege 2765
58 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
4-a

Büyük Tarih-i Umumi

Üçüncü Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi s.

Özege 2765
59 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
4-a

Büyük Tarih-i Umumi

Dördüncü Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi s.

Özege 2765
60 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
4-a

Büyük Tarih-i Umumi

Beşinci Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi s.

Özege 2765
61 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
4-a

Büyük Tarih-i Umumi

Altıncı Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi s.

Özege 2765
62 TARİH     -     Tarihi Kişiler, Kişilikler

I/a
4-a

Memâlik-i Osmaniyede Demirbaş Şarl

Aded: 1

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 1 İstanbul, 1332 (1916), Hilâl Matbaası 123 s.

Özege 13021
63 TARİH     -     Tarihi Kişiler, Kişilikler

I/a
4-a

Memâlik-i Osmaniyede Kral Rakoçi ve Tevabii

(1109 - 1161)

Aded: 2

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 2 İstanbul, 1333 (1917), Hilâl Matbaası 91 s.

Özege 13028
64 TARİH     -     Tarihi Kişiler, Kişilikler

Oku   
I/a
4-a

Osmanlılar ve Büyük Fredrik

(1133 - 1179)

Aded: 4

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 4 İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye 48 s.

Özege 16025
65 TARİH     -     İstanbul

I/a
4-a

Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı

(961 - 1000)

Aded: 6

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 6 İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye 235 s.

Özege 15723
66 TARİH     -     Tarihi Kişiler, Kişilikler

I/a
4-a

Sultan Cem

(864 : 900)

Ahmed REFİK      Kimdir


İ. Hilmi, Kitabhane-i Hilmi Geçmiş Asırlarda Türk Hayatı 10 İstanbul, 1923 (1924), Orhaniye Matbaası 232 s.

Özege 18309
67 TARİH     -     Tarihi Kişiler, Kişilikler

Oku   
I/a
4-a

Lamartin

Türkiyeye Muhaceret Kararı, İzmirdeki Çiftliği

(1849 - 1853)

Aded: 7

Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 7 İstanbul, 1925, Orhaniye Matbaası 56 s.

Özege 11559
68 TARİH     -    

I/a
4-a

Türkiyede Mülteciler Meselesi

Aded: 8

Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 8 İstanbul, 1926, Matbaa-i Amire 259 s.

Özege 21882
69 TARİH     -     İstanbul

I/a
4-a

Hicrî On İkinci Asırda Istanbul Hayatı

(1100-1200)

Aded: 17

Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 17 İstanbul, 1930, Devlet Matbaası xvi + 240 s.

70 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

I/a
4-a

Mimar Sinan

Ahmet REFİK      Kimdir


Kanaat Kütüphanesi İstanbul, 1931, 72 s.

71 TARİH     -     İstanbul

I/a
4-a

Hicrî On Birinci Asırda İstanbul Hayatı

(1000-1100)

Aded: 20

Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 20 İstanbul, 1931, Devlet Matbaası ix + 59 s.

72 TARİH     -     İslam Tarihi

I/a
4-b

Küçük Tarih-i İslam

Ahmed RASİM      Kimdir


Dersaadet, 1306 (1888), Âlem Matbaası s.

Özege 11456
73 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b

Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâneye Mahsus Tarih-i Osmanî

Erkân-ı Harb Binbaşısı Mehmed TEVFİK


Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâne Birinci tab'ı Kostantiniye, 1305 (1888), Matbaa-i Ebüzziya 310 s.

Özege 12728
74 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b

Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Birinci Cild

Mehmed MURAD


tab-ı evvel , 1325, Matbaa-i Amidî 324 + 4 s.

Özege 19778
75 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b

Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

İkinci Cild [Fatih Mehmed, İkinci Bayezid, Yavuz Selim hanlar devirleri]

Mehmed MURAD


tab-ı evvel , 1328, Matbaa-i Amidî 330 + 2 s.

Özege 19778
76 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b

Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Üçüncü Cild (Kanunî Süleyman ve İkinci Selim hanlar devirleri)

Mehmed MURAD


tab-ı evvel Dersaadet, 1328, Kasbar Matbaası 390 + 2 s.

Özege 19778
77 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b

Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Dördüncü Cild [Murad-ı salis, Mehmed-i salis, Ahmed-i evvel hanlar devirleri]

Mehmed MURAD


tab-ı evvel , 1328, Matbaa-i Amidî 407 + 1 s.

Özege 19778
78 TARİH     -     İslam Tarihi

I/a
4-b

Musavver Tarih-i İslam

Kavm-i necib-i Arabın terakkiyat-ı fikriye, ictimaiye, iktisadiyesiyle suret-i itila ve inhitatdan bahis ve müteaddit tarihi resimlerle yedi kıta şehr-i peygamberi haritasını ve üç kıta coğrafya-yı politiki haritalarını havidir.

1. Cild

Seyyid Emir ALİ

Mütercimi M. Rauf


Kanaat Kütüphanesi Dersaadet, 1329, Kanaat Matbaası 320 s. + 8 pl.

Özege 14485
79 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b

Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Beşinci Cild

Mehmed MURAD


tab-ı evvel , 1329, Matbaa-i Amidî 422 + 2 s.

Özege 19778
80 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b

Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Altıncı Cild [Kösem ve Turhan valdeler devri]

Mehmed MURAD


tab-ı evvel , 1329, Matbaa-i Amidî 373 + 2 + 1 s.

Özege 19778
81 MÜZECİLİK ve MÜZE YAYINLARI     -     Müze-i Hümayun Yayınları

I/a
4-b

Rehnüma

Anonim


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1330, Matbaa-i Ebüzziya 152 s.

Özege 15047
82 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b

Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Yedinci Cild - Köprülüler devri

Mehmed MURAD


birinci tabı , 1332, Tefyiz Matbaası 359 s.

Özege 19778
83 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b

Osmanlı Tarihi

Necib Asım Mehmed Arif


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı İstanbul, 1335 (1919), Matbaa-i Orhaniye 6 + 638 s. + 3

Özege 15998
84 MÜZECİLİK ve MÜZE YAYINLARI     -     Müze-i Hümayun Yayınları

I/a
4-b

Rehnüma

Anonim


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1337, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı 87 s.

Özege 15047
85 İSTANBUL     -     İstanbul

I/a
5-a

Bars of Istanbul

Jak DELEON


Labris 1 İstanbul, 1990, 66 s.

86 İSTANBUL     -     İstanbul

I/a
5-a

Paşalar Şehri İstanbul

Mithad SERTOĞLU


Risale Yayınları 61 İstanbul, Mayıs 1991, Eramat 295 s.

87 İSTANBUL     -     İstanbul

I/a
5-a

Bir Tutam İstanbul

Jak DELEON


Altın Kitaplar Yayınevi İstanbul, Aralık 1993, Altın Kitaplar Basımevi 158 s. + resimler

88 İSTANBUL     -     İstanbul

I/a
5-a

The White Russians in Istanbul

Jak DELEON


Remzi Kitabevi İstanbul, June 1995, Remzi Kitabevi tesisleri 183 s. + 100 resim

89 TARİH     -     İstanbul

I/a
5-a

Eski İstanbul'un (Yaşayan) Tadı

Jak DELEON


Remzi Kitabevi Genişletilmiş 3. Basım İstanbul, Ağustos 1995, Remzi Kitabevi tesisleri 157 s. + resimler

90 İSTANBUL     -     İstanbul

I/a
5-a

Keyifli Konaklamalar

Jak DELEON


Remzi Kitabevi İstanbul, Ağustos 1996, Remzi Kitabevi tesisleri 71 s. + resimler

91 İSTANBUL     -     İstanbul

I/a
5-a

Balat ve Çevresi

(İstanbul'un Fethi ve Haliç Semtleri)

Jak DELEON


Remzi Kitabevi Fotoğraflarla Genişletilmiş 2. Basım İstanbul, Mayıs 1997, Remzi Kitabevi tesisleri 231 s. + 46 resim

92 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/a
5-a

XVIII. Yüzyıl Boğaziçi Ressamları

Auguste BOPPE

Çeviren: Nevin Yücel-Celbiş


Pera Turizm ve Ticaret Alâattin Eser Kitaplığı 13 Çeviri Eserler: 8 İstanbul, 1998, Mega Basım 198 s.

93 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Hatırat

I/a
5-a

Biletimiz İstanbul'a Kesildi

Mıgırdiç MARGOSYAN


Aras Yayıncılık 4. Baskı İstanbul, Kasım 1999, Mart Matbaacılık 104 s.

94 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

I/a
5-a

Camondolar

Bir Hanedanın Çöküşü

Les Camondo ou l'éclipse d'une fortune

Nora ŞENİ Sophie Le TARNEC

Çeviren Yaman Aksu


İletişim Yayınları 609 Tarih Dizisi 5 2. Baskı İstanbul, 2000, Şefik Matbaası 356 s.

95 İSTANBUL     -     İstanbul

I/a
5-a

Öykülerde İstanbul


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 490 Edebiyat Dizisi: 137 İkinci Basım İstanbul, Ocak 2001, Mas Matbaacılık 428 s.

96 HARİTA, ATLAS ve SEYAHAT     -     İstanbul

I/a
5-a

Eski İstanbul Hatıraları

Sadri SEMA


Kitabevi 177 İstanbul, Eylül 2002, Çalış Ofset 668 s.

97 İSTANBUL     -     İstanbul

I/a
5-a

Üç Dinin Buluştuğu Kent İstanbul

Sennur SEZER Adnan ÖZYALÇINER


İnkılâp Kitabevi İstanbul, (2003), Anka Basım 360 s.

98 İSTANBUL     -     İstanbul

I/a
5-a

Konstantiniye

Dünyanın Arzuladığı Şehir 1453-1924

Philip MANSEL

İngilizce'den çeviren: Şerif Erol


Everest Yayınları 533 İnceleme-Araştırma-Tarih 15 6. Basım İstanbul, Ağustos 2008, Melisa Matbaacılık 692 s.

99 İSTANBUL     -     İstanbul

I/a
5-a

Yeraltındaki İstanbul

Ersin KALKAN


İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul, 2010, Özgün Ofset 254 s.

100 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Hatırat

I/a
5-b

İstanbul'a Ait Günlük Anılar

1672-1673

II. Cilt (1673)

Antoine GALLAND

1881'de Paris'te Ernest Leroux Kitapevi Tarafından Basılan Nüshadan Dilimize Çeviren Nahid Sırrı Örik


Türk Tarih Kurumu II. Seri - Sa. 16a Ankara, 1973, Türk Tarih Kurumu Basımevi 178 s.

101 TARİH     -     İstanbul

I/a
5-b

18. Asırda İstanbul

P. Ğ. İNCİCYAN

Tercüme ve Notlar: Hrand D. Andreasyan


İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul Enstitüsü 43 İstanbul, 1976, Baha Matbaası 159 s.

102 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/a
5-b

İstanbul

(1875 - 1964)

Türkiye'de Yayınlanan Fransızca Bir Gazetenin Tarihi

Dr. Korkmaz ALEMDAR


Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi No: 117 Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Yayınları No: 1 Ankara, 1978, Kalite Matbaası 253 s.

103 TARİH     -     İstanbul

I/a
5-b

İstanbul'da Osmanlı Devrindeki Su Tesisleri

Prof. Dr. Kâzım ÇEÇEN


İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi No: 1 İstanbul, 1984, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası s.

104 İSTANBUL     -     İstanbul

I/a
5-b

Eyüp Tarihi

I

Mehmet Nermi HASKAN


Türk Turing Turizm İşletmeciliği Vakfı İstanbul, 1993, Elips Ajans 384 s.

105 İSTANBUL     -     İstanbul

I/a
5-b

Kostantiniye ve Ayasofya Efsaneleri

Stephane YERASIMOS

Çeviren Şirin Tekeli


İletişim Yayınları 199 İstanbul Dizisi 10 2. Baskı İstanbul, Nisan 1993, Ayhan Matbaası 295 s.

106 TARİH     -     İstanbul

I/a
5-b

İstanbul Tarihi

M.Ö. 657'den Bugüne Kadar 26 Asırlık Son Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri

M. Orhan BAYRAK


İnkılâp Kitabevi İstanbul, 1996, Teknografik 199 s. + resimler

107 İSTANBUL     -     İstanbul

I/a
5-b

Mir'ât-ı İstanbul

I. Cild

(Asya Yakası)

Kolağası Mehmed RÂ'İF


Çelik Gülersoy Vakfı Yayınları İstanbul, 1996, Promat 336 s.

108 TAR     -     İstanbul

I/a
5-b

İşgal İstanbul'undan Fotoğraflar

Istanbul 1919:

Images d'Occupation

Anonim


Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yurt Yayınları 32 İstanbul, Haziran 1996, Numune Matbaacılık 155 s.

109 EDEBİYAT     -     Roman

I/a
5-b

IV. Murat ve Mirgün Bahçeleri

Güce ve Güzelliğe Aşık Bir Padişahın Romanı

Adnan ÖZYALÇINER


Milliyet Yayınları Tarih Dizisi İstanbul, Mayıs 1997, Şefik Matbaası 274 s.

110 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/a
5-b

İstanbul ve Yeni Osmanlılar

Andreas David MORDTMAN

Çeviren: Gertraude Songu-Habermann


Pera Yayıncılık 02 Alâattin Eser Kitaplığı: : 19 İstanbul, 1999, Mataş 416 s.

111 TARİH     -     İstanbul

I/a
5-b

Tarihte İstanbul Esnafı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul, 2002, s.

112 İSTANBUL     -     İstanbul

I/a
5-b

İstanbul Yazıları

Kevork PAMUKCİYAN


Aras Yayıncılık Ermeni Kaynaklarından Tarihe Katkılar Cilt I İstanbul, Ekim 2002, Mart Matbaacılık LXVIII + 249 s.

113 İSTANBUL     -     İstanbul

I/a
5-b

Üçüncü Tepede Hayat

Beyazıt Meydanı'nın Derin Tarihi

Beşir AYVAZOĞLU


Kubbealtı No: 180 İstanbul, 2012, Mas Matbaacılık 327 s.

114 İSTANBUL     -     İstanbul

I/a
5-b

İstanbulum

Tadım-Tuzum, Hayatım

Meri ÇEVİK SİMYONİDİS


Som Kitap 14 Anı: 002 2. Basım İstanbul, Ağustos 2012, Özal Matbaası 462 s.

115 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi

I/a
5-b

Sakallı Celâl

Bir Türk Filozofunun Yeniden Doğuşu

Orhan KARAVELİ


Doğan Kitap 5. baskı İstanbul, Ocak 2017, Mega Basım 198 s.

116 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/a
6

Türkiye'nin Devlet Yaşamında Yahudiler

Çetin YETKİN


AFA Yayınları 190 Türkiye Üzerine Araştırmalar: 9 İstanbul, Şubat 1992, Gülen Ofset 312 s.

117 İSTANBUL     -     İstanbul

I/a
6

Beni Toprağıma Gömün

_İstanbul Azınlıkları_

Ergun HİÇYILMAZ


Altın Kitaplar Yayınevi İstanbul, Eylül 1993, Altın Kitaplar Basımevi 192 s.

118 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Toplum ve Siyaset

I/a
6

Kürt Sorunu

Kökeni ve Gelişimi

Kemal KİRİŞÇİ Gareth M. WINROW

Çeviren Ahmet Fethi


Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yurt Yayınları 47 İstanbul, Nisan 1997, Numune Matbaacılık X + 244 s.

119 FELSEFE, DİN ve MANEVİYAT     -     Din ve Maneviyat

I/a
6

Mevlâna ve Mevlevilik

Mehmet ÖNDER


Aksoy Yayıncılık / Show Kitap Tarih Dizisi. 8 İstanbul, Eylül 1998, Altan Matbaası 392 s.

120 EDEBİYAT     -     Hikaye

I/a
6

Atina, Tuzun Var Mı?

Hagop MINTZURİ

Çeviren Silva Kuyumcuyan


Aras Yayıncılık İstanbul, Ocak 2000, Mart Matbaacılık 156 s.

121 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/a
6

İstanbul'un Yok Olmuş İki Cemaati

Doğu Ritli Katolik Rumlar ve Bulgarlar

Elçin MACAR


İletişim Yayınları 838 Tarih Dizisi 21 İstanbul, 2002, Sena Ofset 176 s.

122 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/a
6

Kürtler

Hasan CEMAL


Doğan Kitap 3. baskı İstanbul, nisan 2003, Altan Matbaacılık 588 s.

123 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/a
6

Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi

Elçin MACAR


İletişim Yayınları 882 Araştırma-İnceleme Dizisi 141 2. Baskı İstanbul, 2004, Sena Ofset 357 s.

124 TARİH     -     İslam Tarihi

I/a
6

Tarihte Türkler, Araplar Hilâfet Meselesi

Cemal KUTAY


İklim Yayıncılık Cemal Kutay Kitapları Tarih Dizisi 2. Baskı İstanbul, 2004, Kurtiş Matbaacılık 232 s.

125 EDEBİYAT     -     Roman

I/a
6

İmparatorluk Çökerken İstanbulda Bir Yahudi Ailesi

Brigitte PESKINE

Fransızcadan çeviren: Elâ Güntekin


İnkılâp Kitabevi 2. Baskı İstanbul, 2005, Anka Ofset 424 s.

126 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/a
6

İstanbul Yahudi Cemaati'nin Tarihi

(1453-1566)

Minna ROZEN

Çeviren: Serpil Çağlayan


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2020 İstanbul, Eylül 2010, Yaylacık Matbaacılık 529 s.

127 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/a
6

Tarihleri, Kültürleri ve İnançlarıyla 5500 Yıldır Bu Topraklarda Yaşayan Süryaniler

Yakup TAHİNCİOĞLU


Butik Yayıncılık İstanbul, (2011), İstanbul Matbaacılık 448 s.

128 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/a
6

Yahudi Bankerler

Nurdan İPEK


Yeditepe Yayınevi 157 Araştırma İnceleme Dizisi 131 İstanbul, Eylül 2011, Şenyıldız Yay. Matbaacılık 439 s.

129 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/a
6

beş büyük tarihi kavşakta

Kürtler ve Türkler

Ahmet ÖZER


Hemen Kitap 25 3. Baskı İstanbul, Ekim 2011, Barış Matbaası 826 s.

130 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
6

Kısa Yahudi Tarihi

Michael BRENNER

Almanca Aslından Çeviren: Sevinç Altınçekiç


Alfa Yayınları 2249 Tarih 5 İstanbul, Ekim 2011, Melisa Matbaacılık 338 s.

131 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/a
6

Osmanlı'da Ermeni Aristokrasisi

Saro DADYAN


Everest Yayınları 1002 İnceleme-Araştırma 29 İstanbul, Ekim 2011, Melisa Matbaacılık 457 s. + resimler

132 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
6

Ermeni Tarihi

Ermeni Halkının Tarihine Kısa Bir Bakış

George A. BOURNOUTIAN

Çeviri Ender Abadoğlu - Ohannes Kılıçdağı


Aras Yayıncılık İstanbul, Kasım 2011, Sena Ofset 462 s.

133 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/a
6

1915: Ermeni Soykırımı

Hasan CEMAL


Everest Yayınları 1122 İnceleme-Araştırma 40 1. Basım İstanbul, Eylül 2012, Melisa Matbaacılık 230 s.

134 TARİH     -     Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Tarihi

I/a
7-a

Atatürk'ün Nöbet Defteri

1931 - 1938


Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü : 8 Ankara, 1955, Türk Tarih Kurumu Basımevi VIII + 750 s.

135 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/a
7-a

Tarih Boyunca Bezeme Sanatı ve Örnekleri


Taç Yayınevi İstanbul, Yayın tarihi yok, 160 s.

136 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Yaşam ve Folklor

I/a
7-a

On Üç Asırlık Türk Kıyâfet Tarihine Bir Bakış

Nureddin SEVİN


Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Devlet Kitapları İstanbul, 1973, Millî Eğitim Basımevi 152 s. + 158 s. albüm

137 EDEBİYAT     -     Roman

I/a
7-a

Beyzade - Paşazade

1890-1930

Ali H. NEYZİ


Yanar Yayınları Romanlar Dizisi , Mayıs 1991, Orhanlar Matbaası 432 s.

138 EDEBİYAT     -     Roman

I/a
7-a

Beyzade - Paşazade

1930-1990

Ali H. NEYZİ


Yanar Yayınları Romanlar Dizisi , Haziran 1991, Orhanlar Matbaası 328 s.

139 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/a
7-a

Erken Dönem Osmanlı Mimarîsinde Yazı

Yrd. Doç. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU


Kültür Bakanlığı 2642 Sanat Eserleri Dizisi 365 Ankara, 2001, Başbakanlık Basımevi xvi + 768 s.

140 HARİTA, ATLAS ve SEYAHAT     -     Seyahat

I/a
7-a

Kemeraltı'nın İzmir'i

Tarih, Kültür ve Gezi Rehberi

Hakan Kâzım TAŞKIRAN


Tepekule Kitaplığı 1. Basım İstanbul, Mayıs 2008, Mas Matbaacılık 382 s. + 2 fotoğraf

141 HARİTA, ATLAS ve SEYAHAT     -     Seyahat

I/a
7-a

İstanbul'dan Kapadokya'ya


E Yayınları Birinci Basım İstanbul, 2009, 277 s.

142 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi

I/a
7-a

Nazi İşgalinde Sovyet Kadınları

Svetlana ALEKSİYEVİÇ

Çevirenler: Serpil Güvenç, Hilal Ünlü


Evrensel Basım Yayın 217 Üçüncü Basım İstanbul, Eylül 2015, Ezgi Matbaacılık 327 s.

143 TARİH     -     Anadolu, Selçuklu, Beylikler Tarihi

I/a
7-a

Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu

Yeni Bir Yorum

A.C.S. PEACOCK

Çeviren: Zeynep Rona


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3477 2. Basım İstanbul, Nisan 2016, Mimoza Matbaacılık 260 s.

144 HARİTA, ATLAS ve SEYAHAT     -     Seyahat

I/a
7-b

Splendeurs de la France

Anonim


Collection Splendeurs , , Imprimé en Italie 126 s.

145 TARİH     -     Sanat Tarihi

I/a
7-b

Zaman İçinde Müzik

Evin İLYASOĞLU


Yapı Kredi Yayınları Genişletilmiş 5. Baskı İstanbul, Mart 1999, Altan Matbaacılık xix + 319 s.

146 ÜLKELER ve ŞEHİRLER     -     Ülkeler ve Şehirler

I/a
7-b

Muğla Kültür Envanteri-I

Bodrum Kentsel Sit

Halikarnassos


Muğla Üniversitesi Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi 1. Baskı Muğla, 2007, Neşa Ofset 625 s.

147 ÜLKELER ve ŞEHİRLER     -     Ülkeler ve Şehirler

I/a
7-b

Muğla Kültür Envanteri-II

Bodrum Yarımadası Etnografik Eserleri


Muğla Üniversitesi Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi 1. Baskı Muğla, 2008, Cem Ofset 448 s.

148 ÜLKELER ve ŞEHİRLER     -     Ülkeler ve Şehirler

I/a
7-b

Muğla Kültür Envanteri-III.1

Bodrum Yarımadası Arkeoloji ve Sanat Tarihi Kalıntıları


Muğla Üniversitesi Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi 1. Baskı Muğla, 2013, Renk Matbaası 844 s.

149 ÜLKELER ve ŞEHİRLER     -     Ülkeler ve Şehirler

I/a
7-b

Muğla Kültür Envanteri-III.2

Bodrum Yarımadası Arkeoloji ve Sanat Tarihi Kalıntıları


Muğla Üniversitesi Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi 1. Baskı Muğla, 2013, Renk Matbaası 890 s.

150 SANAT     -     İslam Sanatı

I/a
7-b

Kur'an Sanatı

Türk ve İslâm Eserleri Müzesi Hazineleri

Massumeh FARHAD Simon RETTIG

Türkçe'ye çeviren Ceylan Adar İlter


Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian İstanbul, 2017, Oksijen Basım ve Matbaacılık 382 s.

151 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/a
8

Son Osmanlılar

Osmanlı Hanedanının Sürgün ve Miras Öyküsü

Murat BARDAKÇI      Kimdir


Gri Yayın Üçüncü Baskı İstanbul, Eylül 1992, Ayhan Matbaası 219 s. + vesikalar, resimler

152 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

I/a
8

Şahbaba

Osmanoğulları'nın son hükümdarı VI. Mehmed Vahideddin'in hayatı, hatıraları ve özel mektupları

Murat BARDAKÇI      Kimdir


Pan Yayıncılık Gri Yayın Dizisi: 8 İstanbul, Kasım 1998, Yaylacık Matbaası 679 s.

153 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi

I/a
8

Mazhar Osman

Kapalı Kutudaki Fırtına

Liz BEHMOARAS


Remzi Kitabevi 3. Basım İstanbul, Eylül 2001, Remzi Kitabevi 432 s.

154 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Tarih

I/a
8

Osmanlı Devletinde Rüşvet

Ahmet MUMCU


İnkılâp Kitabevi 3. Baskı İstanbul, 2005, Anka Ofset lv + 382 s.

155 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/a
8

Talât Paşa'nın Evrak-ı Metrûkesi

Murat BARDAKÇI      Kimdir


Everest Yayınları İnceleme-Araştırma-Tarih 16 İstanbul, Aralık 2008, Melisa Matbaacılık 272 s.

156 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

I/a
8

Neslişah

Cumhuriyet Devrinde Bir Osmanlı Prensesi

Murat BARDAKÇI      Kimdir


Everest Yayınları 999 İnceleme - Araştırma - Tarih 30 İstanbul, Ekim 2011, Melisa Matbaacılık 421 s.

157 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/a
8

İttihadçı'nın Sandığı

Murat BARDAKÇI      Kimdir


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2989 1. Basım İstanbul, Nisan 2014, Yaylacık Matbaacılık 552 s.

158 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

I/a
8

Enver

Murat BARDAKÇI


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3422 1. Basım İstanbul, Kasım 2015, Yaylacık Matbaacılık 784 s.

159 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -    

I/a
8

Safiye

Murat BARDAKÇI


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 4000 1. Basım İstanbul, Kasım 2017, Yaylacık Matbaacılık 488 s.

160 TARİH     -     Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Tarihi

I/a
8

Bir Devlet Operasyonu:

19 Mayıs

Murat BARDAKÇI


Turkuvaz Kitap Birinci Baskı İstanbul, Eylül 2019, Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık 398 s.

161 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/a
8

Atatürk'ün Mutfağı

Murat BARDAKÇI


Türkuvaz Yayıncılık İstanbul, Ocak 2022, Türkuvaz 328 s.

162 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Tarih

I/a
8

6-7 Eylül 1955 Olayları

Yakın Dönem Türkiye Tarihinin Sis Perdesi

Uğur ÜÇÜNCÜ Hikmet ÖKSÜZ


Timaş Yayıncılık İstanbul, Eylül 2022, Sistem Matbaacılık 479 s.

163 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Tarih

I/a
8

Rus Devrimi

Sheila FITZPATRICK

İngilizceden çeviren Nurullah Duru


Alfa İstanbul, Ekim 2022, Melisa Matbaacılık 272 s.

164 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Tarih

I/a
8

İzmir 1922 Yangını

İzmir Yanıyor Anam

(Smyrni Mana Kegete)

Yaşar AKSOY


Kırmızı Kedi 1647 Türk Devrimi 11 İstanbul, Kasım 2022, Yaz Basım 333 s.

165 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/a
9-a

Turkish Embroideries

XVI - XIX Centuries

Macide GÖNÜL


Touring and Automobile Club of Turkey İstanbul, , Kâğıt ve Basım İşleri 64 s. + 32 plates

166 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/a
9-a

Turkish Glass Art and Beykoz-ware

Fuat BAYRAMOĞLU

Translated into English by: Doç. Dr. Leylâ Melek Kermenli


Publications of the RCD Cultural Institute İstanbul, 1976, İstanbul Matbaası 116 s. + colour plates

167 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

I/a
9-a

Edirne Evleri

Dr. Rıfat OSMAN


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu II. Baskı İstanbul, 1983, Erler Matbaası 35 s. + 54 resim

168 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/a
9-a

Main-D'Oeuvre

Tapis Turcs Contemporains

Uğur AYYILDIZ


Net Turistik Yayınlar İstanbul, Mai 1986, Keskin Color 95 s.

169 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/a
9-a

XIX. Yüzyıl Osmanlı Saray Mobilyası

Feryal İREZ


Türk Tarih Kurumu - 23 Ankara, 1989, 110 s.

170 MİMARİ ve TASARIM     -     Mimari ve Tasarım

I/a
9-a

Turkish House in Search of Spatial Identity

Kendi Mekânının Arayışı İçinde Türk Evi

Prof. Önder KÜÇÜKERMAN

İngilizce Çeviri Tamer Çelensü, Adair Mill


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 4. Basım İstanbul, 1991, Temel Matbaacılık 214 s.

171 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/a
9-a

Milli Saraylar Yıldız Çini ve Porselen İşletmesi

/

National Palaces Yıldız Porcelain and Tile Factory

Anonim

Translation Mary Priscilla Işın


TBMM Milli Saraylar Yıldız Çini ve Porselen İşletmesi 2. Baskı İstanbul, 1998, TBMM Basımevi 88 s.

172 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/a
9-a

Anadolu Camcılığı

Üzlifat ÖZGÜMÜŞ


Pera Yayıncılık Yayın No: 03 Alâattin Eser Kitaplığı : 20 İstanbul, 2000, Mataş 8 + 150 s.

173 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/a
9-a

Azәrbaycan Xalçaları

Aзербайджанские КоврЫ

Azerbaijan Carpets

Anonim


Minaret - rabıtabank Баку şәhәri, , 24 halı resmi kartı s.

174 ÜLKELER ve ŞEHİRLER     -     Gezi Rehberleri

I/a
9-a

Artvin

gezi rehberi / travel guide

Süleyman İNAL

Çeviri Esra Yasemin Levent


, (2010), Klasmat Matbaacılık 155 s.

175 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/a
9-a

The Protagonists of Italian Art

Anonim


Scala Group Florence, 2010, Lito Terrazzi, Cascine del Riccio 638 s.

176 BİBLİYOGRAFYA     -    

I/a
9-a

Kitaplarla Kültür Turu

Doğan HIZLAN      Kimdir


Doğan Kitap Kitaplar Kitabı 4 I. Baskı İstanbul, Ekim 2010, Şefik Matbaası 611 s.

177 ÜLKELER ve ŞEHİRLER     -     Ülkeler ve Şehirler

I/a
9-a

İstanbul Bitmeden

Tarihi Yarımada Gezi Rehberi

Ayşegül KAYA


İnkılâp Kitabevi İstanbul, 2013, İnkılâpKitabevi 319 s.

178 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Toplum ve Siyaset

I/a
9-a

Kavgam

Adolf HITLER

Almanca Aslından Çeviren: Ergün Aydın


En Kitap İstanbul, Eylül 2016, Ege Basım Yayın 544 s.

179 EDEBİYAT     -    

I/a
9-a

Zamanın İzinde

Ercan KESAL Enis RIZA


Ayrıntı Yayınları 1000 Beyaz Kitaplar Dizisi: 14 İkinci Basım İstanbul, Mart 2017, Şekil Ofset 350 s.

180 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Sanat

I/a
9-b

Başlangıcından Bugüne On Bin Türk Motifi Ansiklopedisi

Ten Thousand Turkish Motif Encyclopedia

Anonim


Gözen Yayıncılık İstanbul, , 352 s.

181 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

I/a
9-b

Büyükbabam Son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa

Şefik OKDAY


İstanbul, (1986), Ata Ofset 147 s.

182 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

I/a
9-b

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Padişah Yaveri İki Sadrazam Oğlu Anlatıyor

Şefik OKDAY


İstanbul, 1988, Sema Matbaacılık 159 s.

183 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Seramik

I/a
9-b

Masken

Faszination und Gestaltung

Antje SCHIMPFLE


Christophorus-Verlag 2. Aufl. Freiburg, 1988, Konkordia Druck 64 s.

184 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

I/a
9-b

Batı Anadolu Bölgesinde Cami Tasvirli Mezartaşları

Gül TUNÇEL


Kültür Bakanlığı 1056 Tanıtma Eserleri Dizisi / 20 Birinci Baskı Ankara, 1989, Mas Matbaası 256 s.

185 ÇİZGİ     -     Diğer

I/a
9-b

Eyvah! Mezun Oldum

Erdal BELENLİOĞLU Latif DEMİRCİ


İletişim Yayınları Çizgiler Dizisi İstanbul, 1991, Apalar Matbaacılık s.

186 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/a
9-b

Turkish Motifs

Cahide KESKİNER


Turkish Touring and Automobile Association 2nd Edition İstanbul, 1991, Temel Matbaacılık 142 s.

187 ÇİZGİ     -     Karikatür

I/a
9-b

Su Karikatürleri


Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı İstanbul Dergisinin Armağanı İstanbul, 1991, 20 s.

188 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/a
9-b

Beykoz Camları

Beykoz Glass

Çeviri Mary Işın


Yapı Kredi Kültür Merkezi İstanbul, 1997, Tayf Basım Yayın 180 s.

189 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/a
9-b

Türk Resim Sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi

Anonim


Şişli Belediyesi - Resim ve Heykel Müzeleri Derneği İstanbul, 1997, Asır Matbaacılık 208 s.

190 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Tarih

I/a
9-b

Max Fruchtermann Kartpostalları

I. Cilt

Mert SANDALCI


Koçbank İlk basım İstanbul, 2000, 309 s.

191 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Tarih

I/a
9-b

Max Fruchtermann Kartpostalları

II. Cilt

Mert SANDALCI


Koçbank İlk basım İstanbul, 2000, 416 s.

192 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Tarih

I/a
9-b

Max Fruchtermann Kartpostalları

III. Cilt

Mert SANDALCI


Koçbank İlk basım İstanbul, 2000, 457 s.

193 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

I/a
9-b

Yüz Elli Yılın Tanığı Notre Dame de Sion

Saadet ÖZEN


Yapı Kredi Yayınları - 2297 İstanbul, Ocak 2006, Üç-Er Ofset 295 s.

194 MÜZECİLİK ve MÜZE YAYINLARI     -     Diğer

I/a
9-b

Galleria Doria Pamphilj

Masterpieces: Paintings

Anonim

Translator: Christopher Evans


Scala Group Firenze, 2010, StampArte srl 46 s.

195 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Toplum ve Siyaset

I/a
9-b

Yusufeli Nüfus Defteri (1835)

(Bu defterde babaannemin büyükbabası Babacan'ın 14 Eylül 1835'te Ersis köyünde doğduğu kayıtlı)

Muammer DEMİREL


Yusufeli Belediyesi İstanbul, 2011, Kristal Matbaa 412 s.

196 DENİZ     -     Deniz

I/b
1

Knowledge For Yacht Cruising

Geoffrey PROUT


Brown, Son & Ferguson First Printed Glasgow, 1947, Brown, Son & Ferguson x + 141 s.

197 DENİZ     -     Deniz

I/b
1

Boatbuilding In Your Own Backyard

S. S. RABL


Cornell Maritime Press Second Edition Cambridge, 1958, 221 s.

198 DENİZ     -     Deniz

I/b
1

Maintenance

Editors of Time-Life Books


Time-Life Books The Time-Life Library of Boating New York, (1975), Printed in U.S.A. 176 s.

199 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/b
1

Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri

Cilt I

Dr. General Kemal ÖZBAY


İstanbul, 1976, Yörük Basımevi 686 s.

200 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/b
1

Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri

Cilt II

Dr. General Kemal ÖZBAY


İstanbul, 1976, İstanbul Matbaası 349 s.

201 DENİZ     -     Deniz

I/b
1

The Superyachts

Anonim


SF Publications Surrey, England, 1988, Presscraft Ltd 204 s.

202 DENİZ     -     Deniz

I/b
1

The Encyclopedia of Yachting

Peter JOHNSON


Dorling Kindersley London, 1989, Graficromo SA, Cordoba 352 s.

203 DENİZ     -     Deniz

I/b
1

Turkish Waters Pilot

Rod HEIKELL


Imray, Laurie, Norie & Wilson Ltd 3rd Edition Huntingdon, Cambridgeshire, England, 1989, Tabro Litho Ltd, Ramsey, Huntingdon VIII + 245 s.

204 DENİZ     -     Deniz

I/b
1

The Superyachts

Volume Two 1989

Anonim


SF Publications Surrey, England, 1989, Presscraft Ltd 224 s.

205 DENİZ     -     Deniz

I/b
1

Maxi

The Ultimate Racing Experience

Preben NYELAND


Concepts Publishing First Edition Vermont, 1990, Palace Press, Singapore 228 s.

206 DENİZ     -     Deniz

I/b
1

The Superyachts

Volume Three 1990

Anonim


SF Publications Surrey, England, 1990, Presscraft Ltd 248 s.

207 DENİZ     -     Deniz

I/b
1

The Superyachts

Volume Four 1991

Anonim


SF Publications Surrey, England, 1991, B.P.C.C. Hazell Books 272 s.

208 DENİZ     -     Deniz

I/b
1

The Superyachts

Volume Five 1992

Anonim


Boat International EDISEA Surrey, England, 1992, Bookbuilders Limited, Hong Kong 264 s.

209 BİLİM ve TEKNİK     -     Bilim ve Teknik

I/b
1

Bir Tutkunun Öyküsü

Erbil SERTER


İstanbul, 1994, 191 s.

210 İSTANBUL     -     İstanbul

I/b
1

Havadan İstanbul

İstanbul from above

Anonim

Çevirmen Sevil Ertem


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. İstanbul, Ekim 2008, Doğan Burda 152 s.

211 COĞRAFYA ve ÇEVRE     -     Coğrafya ve Çevre

I/b
1

Rüzgârın Kanatları

Özcan YÜKSEK


Doğan Egmont 1. Baskı İstanbul, Nisan 2010, Mega Basım 208 s.

212 DENİZ     -     Deniz

I/b
1

Uzaklar

Atasoy'ların Dünya Seyahati

Osman ATASOY


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2167 I. Baskı İstanbul, Şubat 2011, Ofset Yapımevi 591 s.

213 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

Hamse-i Şani zade

El-kitab ül-evvel: fit teşrihât | El-kitab üs-sani: fit-tabiiyât | El-kitab üs-salis: Mi'yar ül-etibbâ

Şanizade Mehmet Ataullah      Kimdir

Avrupa tıbbına ait bilgileri Osmanlı’ya aktarmak üzere Almanca’dan çevirdiği beş ciltlik eserin 1820 yılında tek cilt olarak basılan ilk üç cildi, Osmanlı Devleti’nde basılan ilk tıp kitabı olmuştur.
İstanbul, 1235 (1820), Dar üt-tıbaat ül-amire 220 s. +39 s. + 283 s.

Özege 6779
214 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

Ahkâm ül-Emraz

Auguste F. CHOMEL      Kimdir

Mütercimi Osman SAİB


İstanbul, 1252 (1836), Matbaa-i Amire 3 + 177 s.

Özege 222
215 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

Menafi ül İnsan

Cild-i Evvel: Fenn-i hıfz-ı sıhhat-i avâm | Cild-i sani: Fenn-i cerrahiyet ül-avâm | Cild-i salis: Fenn-i tababet ül-avâm

Mustafa HAMİ Paşa


İstanbul, 1284 (1868), s.

Özege 13088
216 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

Ameliyyat-ı Cerrahiyye

MALGAIGNE

Ahmed Hilmi


İstanbul, 1289 (1872), Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası 1. Cild 24 + 719, 2. Cild 28 + 856 + 1 s.

Özege 706
217 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

İlm-i Emraz ve Seririyat-ı Cerrahi

Cild-i evvel

Birgivi kâtip zade Mehmet Nuri


İstanbul, 25 Muharrem 1292 (3 Mart 1875), Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası 2 + 14 + 784 s.

Özege 8849
218 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

Nevsâl-i Afiyet

Doktor Besim ÖMER      Kimdir


Birinci sene İstanbul, 1315 (1899), Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı 6 + 420 s.

Özege 15406
219 TIP ve SAĞLIK     -    

I/b
2

İlm-i Teşrih-i Topografi

Birinci cild

Hasan Mazhar Paşa


İstanbul, sene-i hicri 1326, sene-i mali 1324 (1908), Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Osmaniye Matbaası 775 + 12 s.

Özege 9033
220 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

Yazarından Saray Yaveri Necmeddin Efendi'ye ithaflı ve imzalı

I/b
2

İlm-i Ensac-ı Tabiiye

Doktor Tevfik RECEB


Dersaadet, 1327 (1911), Müşterek Ül-Menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası 545 + 8 sayfa s.

Özege 8867
221 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

Ameliyyat-ı Cerrahiyye

Muallim Doktor Orhan ABDİ


İstanbul, 1329 (1913), Kader Matbaası 1 + 294 s. + 1

Özege 708
222 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

Rehber-i Ameliyat-ı Viladiye

Doktor Zekâi TAHİR


İstanbul, 1339 (1923), 185 s. + 1

Özege 16568
223 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

Safra Taşları ve Teşekkül, İhtilatat ve Tedavileri

M. KEMAL


İstanbul, 1926, s.

Özege 17272
224 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

I/b
2

Darüşşafaka

Türkiyede İlk Halk Mektebi

Mehmed İZZET Mehmed ESAD Osman NURİ Ali KÂMİ


İstanbul, 1927, Evkaf-ı İslâmiye Matbaası 207 s. + 4 s.

Özege 3631
225 TARİH     -     Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Tarihi

I/b
2

Nutuk

Gazi Mustafa Kemal tarafından

22093 / İkinci Elli Bin

Anonim


Ankara, 1927, 543 + 2 s. Vesaik kısmı 303 + 2 s. 1 PL. 10 LE.

Özege 15583
226 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

Fenn-i Vilade

Birinci Kitab

Fiziyolojik nifasiyet

Müderris Doktor İsmail DERVİŞ


Darülfünun Tıb Fakültesi Külliyatı İstanbul, 1927, Ahmed İhsan Matbaası 576 s. + 5 s.

Özege 5593
227 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

Fenn-i Vilade

İkinci Kitab

Marazî nifasiyet ve usret-i vilade

Müderris Doktor İsmail DERVİŞ


Darülfünun Tıb Fakültesi Külliyatı İstanbul, 1927, Ahmed İhsan Matbaası 336 s.

Özege 5593
228 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

İstanbul Seririyatı / Stamboul Seriryatı

Revue Medicale

Anonim


Dokuzuncu Sene Numero 3 , Temmuz 1927, s.

229 TIP ve SAĞLIK     -    

Yazarından ithaflı ve imzalı

I/b
2

Akıl Hastalıkları

Mazhar Osman


İstanbul, 1928, Kader Matbaası 467 + 1 s.

Özege 341
230 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

Dahili Tıb Kitabı

Cümle asabiye hastalıkları

Y. Fon Mering

Türkçeye mütercimi Tevfik Salim


İstanbul, 1928, Şirket-i Mürettibiye Matbaası 178 s.

Özege 22779
231 TIP ve SAĞLIK     -     Tarihi Yapılar

I/b
2

Anadolu'da Amerikan Misyonerliği ve Misyon Hastaneleri

(1880 - 1934)

İdris YÜCEL


Türk Tarih Kurumu IV/A-2-2.4. Dizi Sayı: 13 Ankara, 2017, Sarıyıldız Ofset xi + 350 s.

232 İSTANBUL     -     İstanbul

I/b
3

Bir Zamanlar İstanbul

Balıkhane Nazırı Ali RIZA Bey


Tercüman 1001 Temel Eser 11 İstanbul, 1986, Kervan Kitapçılık 309 s.

233 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Hatırat

I/b
3

Kızıltoprak Anıları

Osmanlı Dönemi Sonu ve Cumhuriyetin Başlangıcı İstanbullu Bir Aileye Etkileri

Nezih H. NEYZİ


Peva Yayınları 2. Baskı İstanbul, 1986, Onur Grafik 244 s. + soyağacı

234 İSTANBUL     -     İstanbul

I/b
3

Bir Fenerbahçe Vardı

Dr. Müfid EKDAL


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu İstanbul, 1987, Hankur Matbaacılık 271 s.

235 İSTANBUL     -     İstanbul

I/b
3

Bir Zamanlar Kadıköy...

(1900 - 1950)

Adnan GİZ


İletişim Yayınları İstanbul, 1988, Teknografik Matbaacılık 276 s. + albüm

236 İSTANBUL     -     İstanbul

I/b
3

İntermezzo (Bohem Hayatı)

/

Asmalımescit 74 (Bohem Hayatı)

Fikret ADİL


İletişim Yayınları İstanbul Dizisi 2. Baskı / 3. Baskı İstanbul, 1988, Çiftay Matbaası 68 s. / 98 s.

237 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Hatırat

I/b
3

İstanbul'da bir sene

Mehmet TEVFİK


İletişim Yayınları İstanbul Dizisi 6 İstanbul, 1991, Şefik Matbaası 186 s.

238 İSTANBUL     -     İstanbul

I/b
3

Gardenbar Geceleri

/

Avâre Gençlik

Fikret ADİL


İletişim Yayınları 55 İstanbul Dizisi 1 2. Baskı İstanbul, 1993, Şefik Matbaası 41 s. / 111 s.

239 İSTANBUL     -     İstanbul

I/b
3

Beyoğlu Kısa Geçmişi, argosu

Özdemir KAPTAN (ARKAN)


İletişim Yayınları 74 İstanbul Dizisi 4 3. Baskı İstanbul, Temmuz 1993, Ayhan Matbaası 262 s. + resimler

240 İSTANBUL     -     İstanbul

I/b
3

İntermezzo (Bohem Hayatı)

/

Asmalımescit 74 (Bohem Hayatı)

Fikret ADİL


İletişim Yayınları 67 İstanbul Dizisi 4 3. Baskı / 4. Baskı İstanbul, Eylül 1993, Şefik Matbaası 84 s. / 116 s.

241 İSTANBUL     -     İstanbul

I/b
3

Mavi Deniz Beyaz Yollar

/

Deli Saraylı

Fikret ADİL


İletişim Yayınları 233 İstanbul Dizisi 11 2. Baskı İstanbul, Eylül 1993, Şefik Matbaası 104 s.

242 TARİH     -     Fatih ve Fetih

I/b
3

Şehir Düştü!

(Bizanslı Tarihçi Francis'den İstanbul'un Fethi)

Yeorgios FRANCIS

Eski Yunanca Aslından 1838 Bonn Baskısından Çeviren: Dr. Kriton Dinçmen


İletişim Yayınları 194 İstanbul Dizisi 9 3. Baskı İstanbul, Eylül 1993, Şefik Matbaası 101 s.

243 İSTANBUL     -     İstanbul

I/b
3

İstanbul Nasıl Eğleniyordu?

(1453'ten 1927'ye Kadar)

Refik Ahmet SEVENGİL


İletişim Yayınları 63 İstanbul Dizisi 3 4. Baskı İstanbul, Ekim 1993, Ayhan Matbaası 157 s. + resimler

244 İSTANBUL     -     İstanbul

I/b
3

İstanbul'da Bir Ramazan

Cenap ŞAHABEDDİN


İletişim Yayınları 269 İstanbul Dizisi 17 İstanbul, Şubat 1994, Sena Ofset 111 s.

245 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/b
3

Lehibu'l-ukalâ fî fikri'l-gurabâ

1782 Yılı Yangınları

[Harik Risalesi - 1196]

Derviş Efendi-zâde Derviş MUSTAFA Efendi


İletişim Yayınları 251 İstanbul Dizisi 14 İstanbul, Temmuz 1994, Şefik Matbaası 71 s. + resimler + 40 s. tıpkıbasım

246 İSTANBUL     -     İstanbul

I/b
3

Masal Olanlar

Sermet Muhtar ALUS


İletişim Yayınları 436 İstanbul Dizisi 24 İstanbul, 1997, Şefik Matbaası 290 s.

247 TARİH     -     İstanbul

I/b
3

Abdülhamid'in Son Günlerinde "İstanbul"

Paul FESCH

Çeviren Erol Üyepazarcı


Pera Turizm ve Ticaret 17 Çeviri Eserler No: 9 İstanbul, 1999, Kurtiş Ofset 697 s.

248 İSTANBUL     -     İstanbul

I/b
3

İstanbul'un Ansiklopedik Öyküsü

Haldun HÜREL


Kapı Yayınları 220 Kapı/İstanbul 10 2. Basım İstanbul, Ağustos 2010, Melisa Matbaacılık 880 s.

249 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

I/b
3

Modalı Vitol Ailesi

Osman ÖNDEŞ


Tarihçi Kitabevi 26 Birinci baskı: İstanbul, Eylül 2012, Kitap Matbaacılık 340 s.

250 TARİH     -     İstanbul

I/b
4

İstanbul ve Osmanlı Uygarlığı

Bernard LEWIS      Kimdir

Çeviren: Nihal Önol


Varlık Yayınları sayı: 1820 Faydalı Kitaplar: 160 İstanbul, Mart 1975, Dilek Matbaası 206 s.

251 İSTANBUL     -     İstanbul

I/b
4

İstanbul'da Elli Yıllık Önemli Olaylar

Basiret Gazetesi İmtiyaz Sahibi ALİ


Sander Yayınları Cep Dizisi: 22 İstanbul, Ağustos 1976, Sümbül Basımevi 109 s.

252 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

I/b
4

Bir Levantenin Beyoğlu Anıları

Giovanni SCOGNAMILLO


Metis Yayınları Beşinci Basım İstanbul, Ağustos 1993, Yaylacık Matbaası 144 s.

253 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/b
4

Beyoğlu'nda Fuhuş

Giovanni SCOGNAMILLO


Altın Kitaplar Yayınevi 1. Basım İstanbul, Şubat 1994, Altın Kitaplar Basımevi 144 s. + 14 resim

254 İSTANBUL     -     İstanbul

I/b
4

Bosphorus Through the Ages

Yusuf MARDİN


Kültür Bakanlığı / 1789 Tanıtma Eserler Dizisi / 64 Ankara, 1995, Türk Tarih Kurumu Basımevi 86 s.

255 TARİH     -     İstanbul

I/b
4

İstanbul 1920

Çeviren Sönmez Taner


Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yurt Yayınları Belgesel 3 İstanbul, Nisan 1995, Numune Matbaacılık 358 s.

256 TARİH     -     İstanbul

I/b
4

Payitaht İstanbul'un Tarihçesi

Sarkis Sarraf HOVHANNESYAN

Çeviren Elmon Hançer


Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yurt Yayınları 34 İstanbul, Temmuz 1996, Numune Matbaacılık 78 s.

257 HARİTA, ATLAS ve SEYAHAT     -     Seyahat

I/b
4

İstanbul Seyahatnamesi

(Relation Nouvelle d'un Voyage de Constantinople)

Josephus GRELOT

Çeviren: Maide Selen


Pera Turizm ve Ticaret Alâattin Eser Kitaplığı Yayın No: 10 Çeviri Eserler: 6 İstanbul, 1998, Mataş 259 s. + 1 harita

258 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/b
4

Osmanlı Padişahları

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


Doğan Kitap 10 2. Baskı İstanbul, Nisan 2002, Altan Matbaacılık 628 s.

259 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

I/b
4

Makriköy'e Dönüş

Selçuk EREZ


Doğan Kitap 2. baskı İstanbul, ağustos 2003, Altan Matbaacılık 185 s.

260 İSTANBUL     -     İstanbul

I/b
4

Kapalı Hayat Kutusu Kadıköy Konakları

Müfid EKDAL


Yapı Kredi Yayınları 2005 2. Baskı İstanbul, Mayıs 2004, Şefik Matbaası 495 s.

261 İSTANBUL     -     İstanbul

I/b
4

İstanbul Sokakları

101 yazardan 100 sokak

101 yazar


Yapı Kredi Yayınları 2639 3. baskı İstanbul, Mart 2008, Mas Matbaacılık 330 s.

262 İSTANBUL     -     İstanbul

I/b
4

Fener Balat Ayvansaray

Ahmet Faik ÖZBİLGE


E Yayınları Gezi Kitapları Dizisi Üçüncü Basım İstanbul, Şubat 2009, Çağdaş Film ve Matbaacılık 240 s.

263 İSTANBUL     -     İstanbul

I/b
4

Sveti Stefan Bulgar Kilisesi

Bir Yapı Monografisi

Hasan KURUYAZICI Mete TAPAN


Yapı Kredi Yayınları Sanat 41 Genişletilmiş 2. Baskı İstanbul, Temmuz 2009, Güzel Sanatlar Matbaası 175 s. + çizimler

264 MÜZECİLİK ve MÜZE YAYINLARI     -     Diğer

I/b
4

İstanbul Müzeleri

A. Gani BİLGİN


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. İstanbul, Ocak 2010, Portakal Basım 210 s.

265 İSTANBUL     -     İstanbul

I/b
4

Adım Adım İstanbul'un Tarihi Yarımadası

Zeyrek, Fatih

Nursel GÜLENAZ İnci TÜYSÜZ


Remzi Kitabevi Birinci Basım İstanbul, Kasım 2010, Seçil Ofset 143 s.

266 İSTANBUL     -     İstanbul

I/b
4

Pera Palas'ta Gece Yarısı

Modern İstanbul'un Doğuşu

Charles KING


Kitap Yayınevi 314 Tarih ve Coğrafya 98 1. Basım İstanbul, Kasım 2015, Mas Matbaacılık 406 s.

267 ÜLKELER ve ŞEHİRLER     -     Tanıtım

I/b
4

Öteki Anadolu

Tarihin ve Coğrafyanın İzinde

1

Bünyad DİNÇ


Gölgeler Kitap 23 Gezi Dizisi 1 1. Baskı İstanbul, Kasım 2016, Deniz Matbaası 207 s.

268 TIP ve SAĞLIK     -    

I/b
5

Sistemim

Sıhhat ve Vücut Güzelligi İçin Günde ,,15,, Dakıkalık Beden Harekâtı

J. P. MÜLLER

Alamancadan Çevirenler Yzb. Ö. Lütfi - Yzb. Süleyman


İstanbul, , Çituris Biraderler Matbaası 152 s.

269 Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar     -     İstanbul

I/b
5

İstanbul Çeşmeleri

I

İstanbul Ciheti

İbrahim Hilmi TANIŞIK


Maarif Vekilliği Antikite ve Müzeler Müdürlüğü Seri: II Sayı: 3 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası xv + 414 s.

270 Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar     -     İstanbul

I/b
5

İstanbul Çeşmeleri

II

Beyoğlu ve Üsküdar Cihetleri

İbrahim Hilmi TANIŞIK


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü Seri: II Sayı: 3 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası 575 s.

271 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Toplum ve Siyaset

I/b
5

Türk Boğazları

Prof. Cemil BİLSEL


İstanbul, 1948, İsmail Akgün Matbaası 134 s.

272 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Hatırat

I/b
5

10 Yıl Savaş ve Sonrası

1912-1922

Emekli Orgeneral Fahrettin ALTAY

Altay Paşa'nın torunu Sayın Dr. Hasan İnsel tarafından kütüphaneye emanet edilmiştir.
İnsel Yayınları İstanbul, 1970, Dilek Matbaası 544 s.

273 FELSEFE, DİN ve MANEVİYAT     -     Din ve Maneviyat

I/b
5

Dönmeler ve Dönmelik Tarihi

Dr. Abdurrahman KÜÇÜK


Ötüken Neşriyat Yayın Nu.: 139 kültür Serisi: 21 İstanbul, Yayın tarihi yok, Ünal Matbaası 304 s.

274 TARİH     -     İstanbul

I/b
5

İstanbul'un Taşı-Toprağı Altın

Eski İstanbul Yaşayışı ve Folkloru

Sennur SEZER Adnan ÖZYALÇINER


Altın Kitaplar Yayınevi İstanbul, Ocak 1995, Altın Kitaplar Basımevi 268 s.

275 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Hatırat

I/b
5

Gölgede Kalan Yıllar

Memet Fuat


Adam Yayınları Dördüncü Basım İstanbul, Mart 1998, Şefik Matbaası 623 s.

276 FELSEFE, DİN ve MANEVİYAT     -     Din ve Maneviyat

I/b
5

"Hoş Gör Yâ Hû"

Osmanlı Kültüründe Mistik Semboller Nesneler


Yapı Kredi Yayınları 2. Baskı İstanbul, Ekim 1999, Promat 155 s.

277 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi

I/b
5

O Güzel İnsanlar

Taha TOROS


Aksoy Yayıncılık Anı Dizisi 1. Baskı İstanbul, Kasım 2000, Altan Matbaası 400 s.

278 TARİH     -     Genel Tarih

I/b
5

Levant

Bir Kültürler Mozaiği

William HARRIS

Çeviren:


Literatür Yayınları: 446 İstanbul, Aralık 2005, Ercan Ertürk XXI + 257 s.

279 TARİH     -     Genel Tarih

I/b
5

Modern Türkiye'nin Doğuşu

Bernard LEWIS      Kimdir

Çeviri: Boğaç Babür Turna


Arkadaş Yayınevi III. Edisyon - 4. Baskı Ankara, 2010, Ayrıntı Basımevi 694 s.

280 TARİH     -     Genel Tarih

I/b
5

Ortadoğu

İki Bin Yıllık Ortadoğu Tarihi

Bernard LEWIS      Kimdir

Çeviri: Selen Y. Kölay


Arkadaş Yayınevi 7. Baskı Ankara, 2010, Sözkesen Matbaacılık 520 s. + resimler

281 TARİH     -     Genel tarih

I/b
5

Levant

Akdeniz'de İhtişam ve Felaketler

Philip MANSEL

Türkçesi: Nigâr Nigâr Alemdar


Everest Yayınları Yayın No 998 İnceleme - Araştırma - Tarih 28 İstanbul, Ekim 2011, Melisa Matbaacılık 637 s.

282 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/b
5

İslam Korkusu

Kökenleri ve Türklerin Rolü

Özlem KUMRULAR


Doğan Kitap 1. baskı İstanbul, Kasım 2012, Görsel Dizayn Ofset Matbaacılık 525 s.

283 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Kültür

Çevirmeninden ithaflı ve imzalı

I/b
5

Yakınçağ Siyasal Düşünceler Tarihi

George SABINE

Türkçesi: Prof. Dr. Özer Ozankaya


Cem Yayınevi Kültür Dizisi 1. Basım İstanbul, Ekim 2013, Umut Matbaası 429 s.

284 BİLİM ve TEKNİK     -     Bilim ve Teknik

I/b
6

Nouvelles Tables de Logarithmes

avec Règleset Formules Usuelles

C. BOUVART A. RATINET


Librairie Hachette Quatriéme Édition Paris, 1905, 176 + 47 s.

285 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

I/b
6

Ihlamur Mesiresi

Çelik GÜLERSOY


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu İstanbul, 1983, 58 s.

286 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/b
6

Mezar Taşlarında Huve'l-Bãki

Mehmet Zeki KUŞOĞLU


İstanbul, Temmuz 1984, Renkler Matbaacılık 82 s.

287 ARKEOLOJİ     -     Arkeoloji

I/b
6

Le Tumulus de Nemroud-Dagh

Osman HAMDY Bey OSGAN Effendi


Arkeoloji ve Sanat yayınları Tıpkı Basımlar Dizisi: 2 Reprint İstanbul, Constantinople MDCCCLXXXVII, 30 s. + XX s. +33 resim + 2 plan

288 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Antika

I/b
6

Antika ve Eski Eserler Ansiklopedisi


Mısırlı Yayınları İstanbul, Ağustos 1987, Mısırlı Matbaacılık 160 s.

289 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Yaşam ve Folklor

I/b
6

A Well-Dressed Gentleman's Pocket Guide

Oscar LENIUS


Prion Books London, 1998, Printed and bound in Thailand 216 s.

290 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/b
6

Markopaşa

Bir Mizah ve Muhalefet Efsanesi

Levent CANTEK


İletişim Yayınları 699 Araştırma-İnceleme Dizisi 106 İstanbul, 2001, Sena Ofset 203 s.

291 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Yaşam ve Folklor

I/b
6

harcıâlem içki bira

Deniz GÜRSOY


Oğlak Yayıncılık Yemek / Bira İkinci baskı: İstanbul, 2004, Oğlak Baskı Hizmetleri 167 s.

292 MUTFAK ve GASTRONOMİ     -     Mutfak ve Gastronomi

I/b
6

Kahve: Bir Acı Tarih

Antony WILD


İstanbul, 2007, 283 s.

293 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/b
6

Nargile

Bir Nefes Keyif

Deniz GÜRSOY


Oğlak Yayıncılık İstanbul, 2007, Oğlak Baskı Hizmetleri 134 s.

294 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/b
6

Puro

Mavi Dumandaki Lezzet

Deniz GÜRSOY


Oğlak Yayıncılık İstanbul, 2009, Oğlak Baskı Hizmetleri 135 s.

295 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/b
6

Tespih

Parmak Uçlarındaki Huzur

Deniz GÜRSOY


Oğlak Yayıncılık Üçüncü Baskı İstanbul, 2010, Oğlak Baskı Hizmetleri 143 s.

296 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

I/b
6

Seyyâh-ı Âlem Evliya Çelebi

Şükrü Halûk AKALIN


Türk Dil Kurumu 1018 Ankara, 2011, Özkan Matbaacılık 96 s. + 2 harita

297 BİBLİYOGRAFYA     -     Diğer

I/b
6

Bibliyomani

Gustave FLAUBERT

Türkçesi: Ayberk Erkay


*Sel Yayıncılık 894 Geceyarısı: 51 Üçüncü Baskı İstanbul, Ekim, 2019, Yaylacık Matbaası 72 s.

298 TARİH     -     Osmanlı tarihi

I/b
7

Osmanlı Devlet Erkânı

Sadr-ı-A'zamlar (Vezir-i-A'zamlar) Şeyh-ül-İslâmlar Kapdan-ı-Deryalar Baş-Defterdarlar Reîs-ül-Küttablar

İsmail Hâmi DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi İstanbul, 1971, Yaylacık Matbaası 360 s.

299 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Biyografik

I/b
7

Sicill-i Osmanî

Osmanlı Ünlüleri

1

Mehmed SÜREYYA

Eski Yazıdan Aktaran Seyit Ali Kahraman


Kültür Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Tarih Vakfı Yurt Yayınları 30 Eski Yazıdan Yeni Yazıya 1 İstanbul, Nisan 1996, Numune Matbaacılık 338 s.

300 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Biyografik

I/b
7

Sicill-i Osmanî

Osmanlı Ünlüleri

2

Mehmed SÜREYYA

Eski Yazıdan Aktaran Seyit Ali Kahraman


Kültür Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Tarih Vakfı Yurt Yayınları 30 Eski Yazıdan Yeni Yazıya 1 İstanbul, Mayıs 1996, Numune Matbaacılık 346 s.

301 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Biyografik

I/b
7

Sicill-i Osmanî

Osmanlı Ünlüleri

3

Mehmed SÜREYYA

Eski Yazıdan Aktaran Seyit Ali Kahraman


Kültür Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Tarih Vakfı Yurt Yayınları 30 Eski Yazıdan Yeni Yazıya 1 İstanbul, Haziran 1996, Numune Matbaacılık 346 s.

302 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Biyografik

I/b
7

Sicill-i Osmanî

Osmanlı Ünlüleri

4

Mehmed SÜREYYA

Eski Yazıdan Aktaran Seyit Ali Kahraman


Kültür Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Tarih Vakfı Yurt Yayınları 30 Eski Yazıdan Yeni Yazıya 1 İstanbul, Haziran 1996, Numune Matbaacılık 346 s.

303 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Biyografik

I/b
7

Sicill-i Osmanî

Osmanlı Ünlüleri

5

Mehmed SÜREYYA

Eski Yazıdan Aktaran Seyit Ali Kahraman


Kültür Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Tarih Vakfı Yurt Yayınları 30 Eski Yazıdan Yeni Yazıya 1 İstanbul, Ağustos 1996, Numune Matbaacılık 345 s.

304 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Biyografik

I/b
7

Sicill-i Osmanî

Osmanlı Ünlüleri

6

Mehmed SÜREYYA

Eski Yazıdan Aktaran Seyit Ali Kahraman


Kültür Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Tarih Vakfı Yurt Yayınları 30 Eski Yazıdan Yeni Yazıya 1 İstanbul, Kasım 1996, Numune Matbaacılık 347 s.

305 MİMARİ ve TASARIM     -     Mimari ve Tasarım

I/b
7

Bir Mimarlığa Doğru

Le CORBUSIER


Yapı Kredi Yayınları 1. baskı İstanbul, 1999, Şefik Matbaası s.

306 ARKEOLOJİ     -     Arkeoloji

I/b
7

Ölümünün 100. Yıldönümünde Osman Hamdi Bey

Yaptığı Kazılar - Bulduğu Eserler

Nezih BAŞGELEN


Arkeoloji ve Sanat yayınları İstanbul, 2010, Net Kırtasiye 56 s.

307 MİMARİ ve TASARIM     -     Mimari ve Tasarım

I/b
7

Selçuklular'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Mimarlık

Architecture in Turkey from the Seljuks to the Republic

Aptullah KURAN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2550 İstanbul, Haziran 2012, Yaylacık Matbaacılık 788 s.

308 İSTANBUL     -     İstanbul

I/b
7

The Survey of Istanbul 1455

The Text, English Translation,

Analysis of the Text, Documents

Halil İNALCIK      Kimdir     Kişisel sitesi


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2569 İstanbul, July 2012, Yaylacık Matbaacılık 697 s. + plân

309 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Seksoloji

I/b
8

Seksoloji Yıllığı


No: 1 İstanbul, 1952, Tan Matbaası 176 s.

310 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Seksoloji

I/b
8

Seksoloji Yıllığı


No. 2 İstanbul, 1953, Tan Matbaası 240 s.

311 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Seksoloji

I/b
8

Seksoloji Yıllığı

1954


Sayı: 3 İstanbul, 1954, Tan Matbaası 240 s.

312 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Seksoloji

I/b
8

Seksoloji Yıllığı

1955


Seksoloji Yayınevi Sayı: 4 İstanbul, 1955, Tan Matbaası 206 s.

313 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -    

I/b
8

The Art of Belly Dancing

Dahlena Dona Z. Mailach


Bantam Books New York, February 1975, 213 s.

314 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Seksoloji

I/b
8

The Book of World Sexual Records

G.L. SIMONS


Corgi Books London, 1983, Cox & Wyman 400 s.

315 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Seksoloji

I/b
8

The Complete Kama Sutra

the first unabridged modern translation of the classic Indian text

Anonim

Translated by: Alain Daniélou


Park Street Press Richmond, 1994, 564 s.

316 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/c
1

Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Cilt 1

Günsel RENDA Turan EROL

Sunuş: Suut Kemal Yetkin


Tiglat Sanat Galerisi İstanbul, Mart 1980, Tiglat Basımevi 176 s.

317 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/c
1

Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Cilt 2

Nurullah BERK Adnan TURANİ


Tiglat Sanat Galerisi İstanbul, 1981, Tiglat Basımevi 175 s.

318 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/c
1

Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Cilt 3

Kaya ÖZSEZGİN


Tiglat Sanat Galerisi İstanbul, 1982, Tiglat Basımevi 228 s.

319 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/c
1

Gravürlerle Türkiye / Türkiye in Gravures

İstanbul 1

Anonim


Kültür Bakanlığı 1851 Sanat Eserleri Dizisi: 125 İkinci Baskı Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi 269 s. + 20 s.

320 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/c
1

Gravürlerle Türkiye / Türkiye in Gravures

İstanbul 2

Anonim


Kültür Bakanlığı 1852 Sanat Eserleri Dizisi: 125 İkinci Baskı Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi 289 s. + 22 s.

321 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/c
1

Gravürlerle Türkiye / Türkiye in Gravures

İstanbul 3

Anonim


Kültür Bakanlığı 1853 Sanat Eserleri Dizisi: 125 İkinci Baskı Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi 292 s. + 24 s.

322 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/c
1

Gravürlerle Türkiye / Türkiye in Gravures IV

Anadolu / Anatolia 1

Anonim


Kültür Bakanlığı 1899 Sanat Eserleri Dizisi: 125 İkinci Baskı Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi 269 s. + 22 s.

323 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/c
1

Gravürlerle Türkiye / Türkiye in Gravures V

Anadolu / Anatolia 2

Anonim


Kültür Bakanlığı 1900 Sanat Eserleri Dizisi: 125 İkinci Baskı Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi 262 s. + 26 s.

324 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/c
1

Gravürlerle Türkiye / Türkiye in Gravures VI

Giysiler, Portreler / Garments, Portraits 1

Anonim


Kültür Bakanlığı 1901 Sanat Eserleri Dizisi: 125 İkinci Baskı Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi 254 s. + 46 s.

325 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/c
1

Gravürlerle Türkiye / Türkiye in Gravures VII

Giysiler, Portreler / Garments, Portraits 2

Anonim


Kültür Bakanlığı 1902 Sanat Eserleri Dizisi: 125 İkinci Baskı Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi 254 s. + 46 s.

326 ARAŞTIRMA ve İNCELEME     -     Araştırma ve İnceleme

I/c
1

Osmanlılar Devrinde Türk Hekimliği

Dr. Osman Şevki ULUDAĞ


Türk Tarih Kurumu IV/A-2-2.6. Dizi Sayı 1 Ankara, 2010, Türk Tarih Kurumu Basımevi 221 s. + 128 resim

327 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/c
2

Kitabül Cerrahiyei İlhaniye (Cerrahname)

870 - 1465 Paris nüshası resimleri

Les Illustration de traitè de Chirurgie de Cherefeddin Saboundjou oglou

Şerafeddin SABUNCUOĞLU


İstanbul Üniversitesi Tıb Tarihi Enstitüsü Adet: 12 İstanbul, 1939, Kenan Basımevi 48 s. + 76 s.

328 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/c
2

Le Premier Manuscrit Chirurgical Turc

rédigé par CHARAF ED-DIN


Les Editions Roger Dacosta Paris, 1960, Les Presses de la Lithographie Parisienne 141 s.

329 TARİH     -     İstanbul

I/c
2

İngiliz Gezginlerine Göre XVI. Yüzyılda İstanbul'da Hayat

(1582 - 1599)

Tülay REYHANLI


Kültür ve Turizm Bakanlığı : 554 Sanat Eserleri Dizisi: 4 Ankara, Ağustos 1983, Başbakanlık Basımevi 121 s.

330 İSTANBUL     -     İstanbul

I/c
2

Mimar Sinan ve Kırkçeşme Tesisleri

Prof. Dr. Kâzım ÇEÇEN


İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İstanbul, 1988, Turgut Ofset 238 s. + resim ve haritalar

331 İSTANBUL     -     İstanbul

I/c
2

Halkalı Suları

Prof. Dr. Kâzım ÇEÇEN


İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İstanbul, 1991, Altan Matbaacılık 176 s. + resim ve haritalar

332 İSTANBUL     -     İstanbul

I/c
2

Üsküdar Suları

Prof. Dr. Kâzım ÇEÇEN


İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İstanbul, 1991, Turgut Ofset 188 s. + resim ve haritalar

333 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/c
2

Tıp Tarihi

Çevirmen: Dr. Nilgün Güdücü


Kalkedon / Roche (İstanbul), (1998), 192 s.

334 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

I/c
2

Diyarbakır: Müze Şehir


Yapı Kredi Yayınları - 1271 İstanbul, Aralık 1999, Promat 543 s.

335 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/c
2

Osmanlı Sağlık Hizmetlerinde Ermeniler ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Tarihi

Arsen YARMAN


Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Birinci basım İstanbul, 2001, Ana Basım xiii + 865 s.

336 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/c
2

Or-Ahayim Hastanesi

Sevgi ve Şefkatin Yüzyılı


Balat Or-Ahayim Musevi Hastanesi Vakfı I. Baskı İstanbul, Ağustos 2001, Graphis 247 s.

337 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/c
2

Osmanlılarda Sağlık / Health in the Ottomans I


Biofarma İstanbul, 2006, Esen Ofset 400 s.

338 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/c
2

Osmanlılarda Sağlık / Health in the Ottomans II - Arşiv Belgeleri / Archival Documents


Biofarma İstanbul, 2006, Esen Ofset 400 s.

339 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/c
2

Osmanlı hoşgörüsünün tanığı... Lape Hastanesi

A testament to Ottoman tolerance... La Paix Hospital

1858-2008

Rinaldo MARMARA

İngilizce Tercüme Betsy Göksel


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Araştırma Yayınları Serisi VI İstanbul, Mayıs 2009, Pozitif Basım Yayıncılık 175 s.

340 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/c
2

Tarihi Hastaneler

Gurebâ Hastaneleri'nden Memleket Hastaneleri'ne İlk Sivil Hastaneler

Zehra TONBUL Özgün FORTA


Novartis Kültür Yayınları No: 20 Birinci Basım İstanbul, Aralık 2009, Biltur Basın Yayın 221 s.

341 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

I/c
2

Üsküdarnâme-1

A. Süheyl ÜNVER


Üsküdar Belediyesi Kültür Yayinları 24 İstanbul, Nisan 2012, Seçil Ofset 136 s.

342 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/c
3

Précis de Physiologie

E. HÉDON


Octave Doin Éditeur Paris, 1904, s.

343 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/c
3

Traité de Chirurgie d'Urgence

Félix LEJARS


Masson et Cie, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine Paris, 1921, s.

344 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/c
3

Précis de Pathologie Externe, Tome Premiere

E. FORGUE


Librairie Octave Doin Paris, 1922, s.

345 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/c
3

Précis de Sémiologie Médical Appliquée

M. CHIRAY P. CHÊNE


Libraires de l'Académie de Médecine Paris, 1934, s.

346 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/c
3

Osmanlı İmparatorluğu'nda Fotoğrafçılık (1839 - 1919)

Photography in the Ottoman Empire (1839 - 1919)

Engin ÖZENDES

İngilizce Redaksiyon: Carol Stevens Yürür


İletişim Yayınları 2. Baskı İstanbul, 1995, Asır Matbaacılık 271 s.

347 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/c
3

Dersaadet'in Fotoğrafçıları

19. Yüzyıl İstanbul'unda Fotoğraf: Öncüler, Stüdyolar, Sanatçılar

1 Metin ve Fotoğraflar

Bahattin ÖZTUNCAY


Koç Kültür Sanat Tanıtım - Aygaz 1. basım İstanbul, Aralık 2003, Mas Matbaacılık 343 s.

348 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/c
3

Dersaadet'in Fotoğrafçıları

19. Yüzyıl İstanbul'unda Fotoğraf: Öncüler, Stüdyolar, Sanatçılar

2 Albüm

Bahattin ÖZTUNCAY


Koç Kültür Sanat Tanıtım - Aygaz 1. basım İstanbul, Aralık 2003, Mas Matbaacılık 392 s. (344-735. s)

349 İSTANBUL     -     İstanbul

I/c
3

Boğaziçi Sahilhaneleri I

Anadolu Yakası

Orhan ERDENEN


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Kültür Yayınları Serisi III İkinci Basım İstanbul, Aralık 2006, Radikal Reklam 352 s.

350 İSTANBUL     -     İstanbul

I/c
3

Boğaziçi Sahilhaneleri II

Avrupa Yakası

Orhan ERDENEN


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Kültür Yayınları Serisi III İkinci Basım İstanbul, Aralık 2006, Radikal Reklam 432 s.

351 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/c
3

Sultan II. Abdülhamid Arşivi İstanbul Fotoğrafları

Photographs of Istanbul From the Archive of Sultan Abdülhamid II


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. İstanbul, Mart 2008, Soylu Matbaacılık 679 s.

352 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/c
3

Sultan II. Abdülhamid'in Arşivinden Dünya

The World From the Archive of Sultan Abdülhamid II


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. İstanbul, Temmuz 2008, Pasifik Ofset 327 s.

353 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Sanat, Antika ve Koleksiyon

I/c
3

Sultan II. Abdülhamid'in Aile Albümü

The Family Album of Sultan Abdülhamid II


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. İlk Basım İstanbul, Temmuz 2009, Euromat 198 s.

354 MİMARİ ve TASARIM     -     Mimari ve Tasarım

I/c
4

Kilis'teki Osmanlı Devri Mimarî Eserleri

Dr. Abdülkadir DÜNDAR


Kültür Bakanlığı 2255 Osmanlı Eserleri Dizisi 7 Birinci Baskı Ankara, 1999, Türk Tarih Kurumu Basımevi xv + 631 s. + 1 plan

355 BİBLİYOGRAFYA     -     Özege

I/c
5

Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

Birinci Cilt (A - F)

1 - 6008

M. Seyfettin ÖZEGE


İstanbul, 1971, Fatih Yayınevi Matbaası 428 s.

356 BİBLİYOGRAFYA     -     Özege

I/c
5

Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

İkinci Cilt (G - K)

6009 - 11538

M. Seyfettin ÖZEGE


İstanbul, 1973, 524 s.

357 BİBLİYOGRAFYA     -     Özege

I/c
5

Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

Üçüncü Cilt (L - P)

11539 - 16445

M. Seyfettin ÖZEGE


İstanbul, 1975, 470 s.

358 BİBLİYOGRAFYA     -     Özege

I/c
5

Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

Dördüncü Cilt (R - T)

16446 - 21954

M. Seyfettin ÖZEGE


İstanbul, 1977, 520 s.

359 BİBLİYOGRAFYA     -     Özege

I/c
5

Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

Beşinci Cilt | (U - Z)

Ek (A - Z) 21955 - 25554

M. Seyfettin ÖZEGE


İstanbul, 1979, 450 s.

360 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Ansiklopediler

I/c
5

Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi

3288 Şair ve Yazarın Hayat ve Eserleri

İhsan IŞIK


Elvan Yayınları 1 Genişletilmiş 2. Baskı Ankara, 2002, Pozitif Matbaacılık 1132 s.

361 İSTANBUL     -     İstanbul

I/d
1

İstanbul'dan Sayfalar

İlber ORTAYLI      Kimdir


İletişim Yayınları 225 İstanbul Dizisi 13 İstanbul, 1995, Şefik Matbaası 250 s.

362 TARİH     -     İstanbul

I/d
1

Saltanat Şehri İstanbul

John FREELY      Kimdir

Çeviren: Lale Eren


İletişim Yayınları 576 İstanbul Dizisi 32 İstanbul, 1999, Sena Ofset 391 s.

363 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/d
1

Osmanlı Sarayı

Bir Hanedanlığın Öyküsü

John FREELY      Kimdir

Çeviren: Ayşegül Çetin


Remzi Kitabevi 2. Basım İstanbul, Ağustos 2000, Remzi Kitabevi 368 s.

364 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/d
1

Kayıp Mesih

Sabetay Sevi'nin İzini Sürerken

John FREELY      Kimdir

Çeviren: Ayşegül Çetin Tekçe


Remzi Kitabevi İstanbul, Ekim 2002, Remzi Kitabevi 318 s.

365 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/d
1

Osmanlı Barışı

İlber ORTAYLI      Kimdir


Da Yayıncılık Ufuk Kitapları: 39 Tarih Dizisi: 13 2. Baskı İstanbul, Mart 2004, Erkam Matbaası 204 s.

366 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/d
1

Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek

İlber ORTAYLI      Kimdir


Timaş Yayınları / 1453 Tarih / 27 4. Baskı İstanbul, 2006 Nisan, Sistem Matbaacılık 189 s.

367 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/d
1

Son İmparatorluk Osmanlı

İlber ORTAYLI      Kimdir


Timaş Yayınları / 1570 Tarih / 29 3. Baskı İstanbul, 2006 Kasım, Sistem Matbaacılık 205 s.

368 İSTANBUL     -     İstanbul

I/d
1

İstanbul'dan Sayfalar

İlber ORTAYLI      Kimdir


Alkım Yayınevi / 202 Tarih - 18 9. Baskı İstanbul, Ocak 2007, Sena Ofset 320 s.

369 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/d
1

Osmanlı Barışı

İlber ORTAYLI      Kimdir


Timaş Yayınları / 1596 Popüler Tarih / 19 2. Baskı İstanbul, Şubat 2007, Sistem Matbaacılık 240 s.

370 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/d
1

Eski Dünya Seyahatnamesi

İlber ORTAYLI      Kimdir


Aşina Kitaplar 5. Baskı İstanbul, Mayıs 2007, HYB Basım Yayın 192 s.

371 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/d
1

Tarihin Sınırlarına Yolculuk

İlber ORTAYLI      Kimdir


Timaş Yayınları / 1643 Popüler Tarih / 24 12. Baskı İstanbul, 2007 Mayıs, Sistem Matbaacılık 199 s.

372 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/d
1

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

İlber ORTAYLI      Kimdir


Timaş Yayınları / 1783 Osmanlı Tarihi / 23 26. Baskı İstanbul, 2008 Şubat, Entegre Matbaacılık 335 s.

373 TARİH     -     Genel Tarih

I/d
1

Tarihin İzinde

İlber ORTAYLI      Kimdir


Profil Yayıncılık İstanbul, Şubat 2008, Kitap Matbaası 204 s.

374 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/d
1

Avrupa ve Biz

İlber ORTAYLI      Kimdir


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel yayın: 1405 3. Baskı İstanbul, Mart 2008, Sena Ofset X + 246 s.

375 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/d
1

Osmanlı'da Milletler ve Diplomasi

İlber ORTAYLI      Kimdir


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel yayın: 1621 İstanbul, Kasım 2008, Kitap Matbaacılık 340 s.

376 TARİH     -     Fatih ve Fetih

I/d
1

Büyük Türk

İki Denizin Hâkimi Fatih Sultan Mehmed

John FREELY      Kimdir

Çeviren: Ahmet Fethi


Doğan Kitap İstanbul, Ocak 2011, Mega Basım 275 s.

377 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

I/d
1

Defterimden Portreler

Tarihten ve Günümüzden

İlber ORTAYLI      Kimdir


Timaş Yayınları | 2527 Tarih İnceleme-Araştırma Dizisi | 33 İstanbul, Nisan 2011, Pasifik Ofset 254 s.

378 TARİH     -     Genel Tarih

I/d
1

Tarihin Gölgesinde

Taha AKYOL      Kimdir İlber ORTAYLI


Timaş Yayınları | 2659 Tarih İnceleme Araştırma Dizisi | 38 İstanbul, Kasım 2011, Sistem Matbaacılık 183 s.

379 TARİH     -     Anadolu, Selçuklu, Beylikler Tarihi

I/d
1

Troya Savaşı'ndan İstiklal Harbi'ne Anadolu'da Yunanlar

John FREELY      Kimdir

İngilizce aslından çeviren: Gül Çağalı Güven


Doğan Kitap İstanbul, Kasım 2011, Görsel Dizayn Ofset Matbaacılık 290 s.

380 TARİH     -     Genel Tarih

I/d
1

Yakın Tarihin Gerçekleri

Osmanlı'nın Çöküşünden Küllerinden Doğan Cumhuriyet'e

İlber ORTAYLI      Kimdir


Timaş Yayınları | 2743 Tarih İnceleme-Araştırma Dizisi | 43 İstanbul, Nisan 2012, Sistem Matbaacılık 252 s.

381 TARİH     -     Anadolu, Selçuklu, Beylikler Tarihi

I/d
1

At Üstünde Fırtına

Anadolu Selçukluları

John FREELY      Kimdir

Çeviren: Neşenur Domaniç


Doğan Kitap İstanbul, Haziran 2012, Mega Basım 244 s.

382 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/d
1

Cem Sultan

John FREELY      Kimdir

Türkçesi: Püren Özgören


Everest Yayınları 1113 İnceleme, Araştırma, Tarih 38 İstanbul, Eylül 2012, Melisa Matbaacılık IX + 236 s.

383 TARİH     -     Genel Tarih

I/d
1

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı

1923 - 2023

İlber ORTAYLI      Kimdir İsmail KÜÇÜKKAYA


Timaş Yayınları | 2891 Tarih İnceleme Araştırma Dizisi | 48 1. Baskı İstanbul, Ekim 2012, Sistem Matbaacılık 333 s.

384 TARİH     -     Genel Tarih

I/d
1

İlber Ortaylı Seyahatnamesi

Bir Tarihçinin Gezi Notları

İlber ORTAYLI      Kimdir


Timaş Yayınları | 3062 Kültür Tarih Dizisi | 13 1. Baskı İstanbul, Mayıs 2013, Neşe Matbaacılık 304 s.

385 TARİH     -     Genel Tarih

I/d
1

Türklerin Tarihi

İlber ORTAYLI      Kimdir


Timaş Yayınları | 3786 Tarih İnceleme Araştırma Dizisi | 70 8. Baskı İstanbul, Ağustos 2015, Sistem Matbaacılık 316 s.

386 TARİH     -     Genel Tarih

I/d
1

Osmanlı'ya Bakmak

Osmanlı Çağdaşlaşması

İlber ORTAYLI      Kimdir


İnkılâp Kitabevi İstanbul, 2016, İnkılâp Kitabevi 320 s.

387 TARİH     -     Genel Tarih

I/d
1

Türklerin Tarihi 2

İlber ORTAYLI      Kimdir


Timaş Yayınları | 4000 Tarih İnceleme Araştırma Dizisi | 80 1. Baskı İstanbul, Nisan 2016, Neşe Matbaacılık 284 s.

388 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Söyleşi

I/d
1

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler

İlber ORTAYLI      Kimdir


Kronik Kitap 94 1. Baskı İstanbul, Şubat 2019, Optimum Basım 285 s.

389 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3

Tarih-i Sultan Mehmed Han Sâni

Kritovulos

Mütercimi İzmir Mebusu Karolidi

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 1-12
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1328 (1912), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası 200 s.

Özege 19912
390 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3

Kanunname-i Âl-i Osman

(Kanunî Sultan Süleyman devri)

Tevkıî Seydi tarafından tertib edildiği tahmin edilmektedir.

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 13-19
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1329 (1913), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi 7 + 72 s.

Özege 10115
391 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3

Kanunname-i Âl-i Osman

(Fatih Sultan Mehmed devri)

Tertib eden: Tevkıî Leys zade Mehmed bin Mustafa

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 13-14
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914), Matbaa-i Ahmed İhsan ve şürekâsı 32 s.

Özege 10114
392 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3

Tarih-i Ebülfeth

Dursun Tur-ı Sinâ

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 26-38
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık Osmanlı şirketi 198 s.

Özege 19779
393 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3

Vakıat-ı Sultan Cem

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 22-23, 25
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası 43 s.

Özege 22481
394 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3

Mahrusa-i İstanbul Fetihnamesi

Cafer Çelebi Taci Zade

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 20-21
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1331 (1915), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi 24 s.

Özege 11953
395 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3

Hulâsat ül-kelâm fi redd il-avâm

Koca Sekban başı

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 39, 41-42
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, (1332/1916), Hilâl Matbaası 54 s.

Özege 7980
396 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3

İran Sefaretnamesi

Mehmed Refi'

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 43
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1333 (1917), Hilâl Matbaası 31 s.

Özege 9308
397 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3

Tarih-i Cami-i Şerif-i Nurıosmaniye

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 49:62
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1335-1337 (1919-1921), Hilâl Matbaası 51 s.

Özege 19771
398 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3

Tarih-i Gilmanî

Mehmed Halife

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 78-84
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1340 (1924), Orhaniye Matbaası 102 + 2 s.

Özege 19810
399 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3

Umdet üt-tevarih

Abdülgaffar bin Hüseyin Kırimî

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 85-95
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1343 (1927), Matbaa-i âmire 207 s.

Özege 21999
400 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Genel

I/e
1

Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Premier

Komisyon


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse 836 s.

401 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Genel

I/e
1

Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Deuxième

Komisyon


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse 840 s.

402 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Genel

I/e
1

Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Troisième

Komisyon


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse 914 s.

403 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Genel

I/e
1

Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Quatriéme

Komisyon


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse 1003 s.

404 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Genel

I/e
1

Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Cinquième

Komisyon


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse 1044 s.

405 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 1

Aba - Abdullah Ef. (Himmetzade)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, İkinciteşrin 1944, Tan Matbaası 32 s.

406 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 2

Abdullah Ef. (Hocazade) - Abdülhalim Memduh

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1944, Tan Matbaası 32 s.

407 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 3

Abdülhalim Memduh - Abdülmecid

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1944, Tan Matbaası 32 s.

408 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 10

Ahmed Rasim - Akbalık

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tanin Matbaası 32 s.

409 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 4

Abdülmecid - Acemin Evi

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası 32 s.

410 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 5

Acemin Evi - Ağa Hamamı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası 32 s.

411 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 6

Ağa Hamamı - Ahmed III Meydan Çeşmesi

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası 32 s.

412 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 7

Ahmed III ün Çadırı - Ahmed Efendi (Beyazizade)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası 32 s.

413 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 8

Ahmed Efendi (Beyazizade) - Gedik Ahmed Paşa

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası 32 s.

414 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 9

Ahmed Paşa (Hezarpâre) - Ahmed Rasim

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tanin Matbaası 32 s.

415 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 11

Akbıyık Caddesi - Aktay (Salih Zeki)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Stad Matbaası 32 s.

416 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 12

Aktuç (Nizameddin) - Ali Ağa (Uzun Hacı)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, F - K Basımevi 32 s.

417 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 13

Ali Ağa Bahçesi - Ali Kuşçu

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, F - K Basımevi 32 s.

418 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 14

Ali Kuşçu Sokağı - Altınay (Ahmed Refik)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası 32 s.

419 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 15

Altınay (Ahmed Refik) - Âmin Alayı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası 32 s.

420 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 16

Âmin Alayı - Andelib

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası 32 s.

421 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 17

Andelib - Araba

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası 32 s.

422 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 18

Araba buhranı - Arifağa Sokağı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası 32 s.

423 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 19

Ârifaki - Arkunlar (Hasan Fahreddin)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası 32 s.

424 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 20

Armağan Sokağı - Asesbaşı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası 32 s.

425 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 21

Âsım - Aşı Memurları Mektebi

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası 32 s.

426 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 22

Âşir Efendi - Atatürk İstanbulda

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası 32 s.

427 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 23

Atatürk İstanbulda

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası 32 s.

428 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 24

Atatürk İstanbulda - Atlama Taşı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası 32 s.

429 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 25

Atlama Sokağı - Avrupa Tiyatrosu

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası 32 s.

430 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 26

Avrupa Tuvaleti - Ayak Esnafı, Satıcıları

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası 32 s.

431 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 27

Ayak Esnafı, Satıcıları - Ayasofya

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası 32 s.

432 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 28

Ayasofya - Aybastı Sokağı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası 32 s.

433 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 29

Aydede - Ayia Mamas Ayazması

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası 32 s.

434 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 30

Ayia Mamas Ayazması - Ayios Yuanis Ayazması

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası 32 s.

435 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 31

Ayios Yuanis Ayazması - Ayvansaray Gizli Toplantısı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1949, Tan Matbaası 32 s.

436 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 32

Ayvansaray Hisarönü Sokağı - Aziz Efendi (Medenî)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1950, Tan Matbaası 32 s.

437 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 33

Aziz Efendi (Medenî) - Bâbıhümayûn

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1950, Tan Matbaası 32 s.

438 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 34

Bâbıhümayûn - Bahadır Sokağı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1951, Tan Matbaası 32 s.

439 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Cilt 1

Ab - Bak

Komisyon


Kültür Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı İstanbul, 1994, Ana Basım XVI + 558 s.

440 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Cilt 2

Bak - Dar

Komisyon


Kültür Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı İstanbul, 1994, Ana Basım 568 s.

441 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Cilt 3

Dar - Has

Komisyon


Kültür Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı İstanbul, 1994, Ana Basım 568 s.

442 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Cilt 4

Has - Kır

Komisyon


Kültür Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı İstanbul, 1994, Ana Basım 568 s.

443 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Cilt 5

Kır - Mus

Komisyon


Kültür Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı İstanbul, 1994, Ana Basım 568 s.

444 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Cilt 6

Mus - Sin

Komisyon


Kültür Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı İstanbul, 1994, Ana Basım 568 s.

445 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Cilt 7

Sin - Zül

Komisyon


Kültür Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı İstanbul, 1994, Ana Basım 568 s.

446 İSTANBUL     -     İstanbul Ansiklopedisi

I/e
2

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Cilt 8

A - Z

Komisyon


Kültür Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı İstanbul, 1994, Ana Basım 568 s.

447 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/e
3

Osmanlı Uygarlığı 1


Kültür ve Turizm Bakanlığı 2. Basım Ankara, 2004, Başak Matbaacılık 488 s. (1-488. sayfalar)

448 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/e
3

Osmanlı Uygarlığı 2


Kültür ve Turizm Bakanlığı 2. Basım Ankara, 2004, Başak Matbaacılık 672 s. (489-1160. sayfalar)

449 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Hat Sanatı

I/e
3

Emin Barın Çizgiden Dışarı

Arzu KARAMANİ PEKİN


Lebib Yalkın Yayımları İstanbul, 2006, Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri 523 s.

450 SANAT, ANTİKA ve KOLEKSİYON     -     Hat Sanatı

I/e
3

Emin Barın ve Koleksiyonu

Uğur DERMAN


Lebib Yalkın Yayımları İstanbul, 2006, Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri 282 s.

451 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Hatırat

I/e
5

"Bir Devlet Adamının" Mehmet Tevfik Beyin (Biren) II. Abdülhamid, Meşrutiyet ve Mütareke Devri Hatıraları 1


Arma Yayınları 7/a Tarih / Anı : 3/a İstanbul, Kasım 1993, Arba Araştırma Basım LII + 512 s.

452 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Hatırat

I/e
5

"Bir Devlet Adamının" Mehmet Tevfik Beyin (Biren) II. Abdülhamid, Meşrutiyet ve Mütareke Devri Hatıraları 2


Arma Yayınları 7/b Tarih / Anı : 3/b İstanbul, Kasım 1993, Arba Araştırma Basım 536 s.

453 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

Şahsıma ithaflı ve imzalı

I/e
5

110. Kitap

80 Yılın Ardından-1

Çocukluk, Eğitim, Meslek ve Yöneticilik Yıllarım

Dr. Rıdvan EGE


Ankara, 2007, Bizim Büro Basımevi xxvi + 860 s.

454 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi ve Otobiyografi

I/e
5

111. Kitap

80 Yılın Ardından-2

Kurduğum, Katıldığım veya Başkanlığını Yaptığım Ulusal ve Uluslararası Dernek ve Kongreler

Beş Kıt'ada Gördüğüm Bölgeler

Dr. Rıdvan EGE


Ankara, 2007, Bizim Büro Basımevi xvi + 646 s. (861-1506. sayfalar)

455 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/e
6

Teşkilat-ı Mahsusa (Umûr-ı Şarkıyye Dairesi) Tarihi

Cilt I: 1914-1916

Ahmet TETİK


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3062 2. Basım İstanbul, Eylül 2014, Yaylacık Matbaacılık XII + 500 s.

456 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

I/e
6

Teşkilat-ı Mahsusa (Umûr-ı Şarkıyye Dairesi) Tarihi

Cilt II: 1917

Ahmet TETİK


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 4195 I. Basım İstanbul, Mayıs 2018, Ayhan Matbaası XVI + 436 s.

457 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Tıp ve Sağlık

I/f
1

Belgelerle Türk Eczacılığı I

1840-1948

Antiyeler - Kartpostallar - Mektup Zarfları - Reçete İade Zarfları - Posta Havaleleri - Telgraflar

Mert SANDALCI


Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı İstanbul, Aralık 1997, MAS Matbaacılık 219 s.

458 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Tıp ve Sağlık

I/f
1

Belgelerle Türk Eczacılığı II

1840-1948

Reçeteler

Mert SANDALCI


Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı İstanbul, Aralık 1998, MAS Matbaacılık 271 s.

459 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Tıp ve Sağlık

I/f
1

Belgelerle Türk Eczacılığı III

1840-1948

Faturalar - Başlıklı Kâğıtlar

Mert SANDALCI


Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı İstanbul, Aralık 1999, MAS Matbaacılık 248 s.

460 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Tıp ve Sağlık

I/f
1

Belgelerle Türk Eczacılığı IV

1840-1948

Müstahzar kutuları ve şişeleri 1

Mert SANDALCI


Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı İstanbul, Aralık 2000, MAS Matbaacılık 205 s.

461 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Tıp ve Sağlık

I/f
1

Belgelerle Türk Eczacılığı IV

1840-1948

Müstahzar kutuları ve şişeleri 2

Mert SANDALCI


Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı İstanbul, Aralık 2001, MAS Matbaacılık 246 s.

462 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Tıp ve Sağlık

I/f
1

Belgelerle Türk Eczacılığı I

1840-1948

Antiyeler - Kartpostallar - Mektup Zarfları - Reçete İade Zarfları - Havaleler - Telgraflar 2

Mert SANDALCI


Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı İstanbul, Aralık 2002, MAS Matbaacılık 280 s.

463 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Tıp ve Sağlık

I/f
1

Belgelerle Türk Eczacılığı II

1840-1948

Reçeteler 2

Mert SANDALCI


Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı İstanbul, Aralık 2003, MAS Matbaacılık 213 s.

464 NUMİSMATİK     -     Numismatik

I/f
2

Sylloge Nummorum Graecorum, Turkey 1, The Muharrem Kayhan Collection

Koray KONUK


İstanbul-Bordeaux, 2002, s.


464 kitap