CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

İSTANBUL
İstanbul
4291 kitap
1
1807
İstanbul Sokakları

101 yazardan 100 sokak


101 yazar

Hazırlayan: Murat Yalçın


Yapı Kredi Yayınları 2639, , 3. baskı İstanbul, Mart 2008, Mas Matbaacılık, 330 s.

2
2369
A Concise Treasury of Great Poems


121 Poets


Pocket Books , , 17th printing New York, December 1968, , 557 s.

3
2370
Modern American Short Stories


19 Story Writers


The Pocket Library , , 3rd printing New York, September 1955, , 292 s.

4
2280
Modern Türk Öyküleri

50 Yazar 50 Öykü


50 Yazar

Yayına Hazırlayanlar: Murat Aykul, Türkan Demir Aykul


Tempo Kitapları , , İstanbul, Ocak 1994, Hürriyet Ofset Matbaacılık, 319 s.

5
3271
life and works of Pirî reis

The Oldest Map of America


Prof. Dr. A. Afet İNAN

Translated by Dr. Leman Yolaç - Prof. Dr. Engin Uzmen


Turkish Historical Society , Serial VII No. 69a2, 3rd edition Ankara, 2008, Pulat Basımevi, ix + 88 s. + lx s. resim, harita

6
58
Guide du Musée de Smyrne


Inspecteur Général des Antiquités A. AZİZ Bey

Traduit par Djevdet Bey


Association des Amis des Antiquités de Smyrne et ses Environs No 3, , Smyrne, 1927, Imp. Lithogr. Spartalı Hafiz Ali, 50 s.

7
1111
Birecik


A. Cihat KÜRKÇÜOĞLU


Kültür Bakanlığı 1825, Tanıtma Eserleri Dizisi / 68, Ankara, 1996, Başbakanlık Basımevi, xii + 100 s.

8
2669
Şanlıurfa Su Mimarisi


A. Cihat KÜRKÇÜOĞLU


Kültür Bakanlığı 1393, Tanıtma Eserleri Dizisi / 51, Birinci Baskı Ankara, 1992, Başbakanlık Basımevi, viii + 83 s.

9
2054
1910 Cemiyet-i Hafiye Davasının Tek Kadın Sanığı

şahende hanım'ın sûzişli hatıraları


A. Filiz Evcimen Salıcı

Hazırlayan


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3469, , 1. Basım İstanbul, Ocak 2016, Ayhan Matbaası, x + 268 s.

10
1468
İstanbul Müzeleri


A. Gani BİLGİN


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. , , İstanbul, Ocak 2010, Portakal Basım, 210 s.

11
4210
Dikkate Değer Mevzular


A. M. Celâl ŞENGÖR


İnkılâp Kitabevi , , İstanbul, 2023, İnkılâp Kitabevi, 136 s.

12
4262
Senin Cahilliğin Benim Yaşamımı Etkiliyor


A. M. Celâl ŞENGÖR

Söyleşi Damla Karakuş


Masa Kitap , Nehir Söyleşi No: 1, 8. Baskı İstanbul, Kasım 2023, İmak Ofset, 260 s.

13
523
Galata

Topographisch - Archäologischer Plan


A. M. Schneider und M. Is. Nomidis

mit Erläuterndem Text von


, , İstanbul, 1944, , 59 s.

14
1682
anzakların kaleminden mehmetçik


A. Mete TUNCOKU


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1418, , Gözden Geçirilmiş 1. Baskı İstanbul, Mart 2008, Yaylacık Matbaacılık, vii + 300 s.

15
678
Belgelerle Beylikler Devrinde Tire


A. Munis ARMAĞAN


, , İzmir, 1983, Uğur Ofset Matbaası, VIII + 82 s.

16
2833
Peçenek Tarihi


A. N. KURAT


Kültür Bakanlığı , , Birinci defa İstanbul, 1937, Devlet Basımevi, 285 s.

17
407
Ressam Levnî

Fatih Sultan Mehmed ve Babası ile Oğlu


Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


İstanbul Üniversitesi Sayı: 543, , İstanbul, 1953, Kemal Matbaası, 26 s. + resimler

18
429
Edirnede Fatih'in Cihannümâ Kasrı


Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


İstanbul Fethi Derneği 2, , İstanbul, 1953, İsmail Akgün Matbaası, 32 s. + resimler

19
430
Fatih Devri Hamlelerine Umumî Nazar


Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


İstanbul Fethi Derneği No. 17, , İstanbul, 1953, Halk Basımevi, 21 s.

20
1028
XVII nci Asırda 6 Türk Buketi

Six Turkish Bouquets Belonging to the Seventeeth Century

Yazarından imzalı


Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


, , İstanbul, 1958, İsmail Akgün Matbaası, 8 s. + 6 resim

21
1029
Kırkambar I


Dr. A. Süheyl ÜNVER


Türk Ev Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Seri: 3, , Ankara, 1972, Ajans-Türk Matbaacılık, 108 s.

22
1039
Edirne Murâdiye Câmi'i


Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


Tege Laboratuvarı IV, , İstanbul, 1952, Kemal Matbaası, 18 s. + resimler

23
1645
İstanbul'un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar


Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


Türk Tarih Kurumu , VII. Dizi Sa. 72, Ankara, 1976, Türk Tarih Kurumu Basımevi, XIII + 160 s. + resimler

24
1646
Hattat Ali bin Hilâl

Hayatı ve Yazıları

Yazarından imzalı


Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


Yeni Laboratuar Yayınları No. 10, , İstanbul, 1958, Kemal Matbaası, 15 s. + resimler

25
1647
Yeşil Türbesi Mihrâbı

(824 - 1421)

The Altar of the Green Mausoleum

Yazarından imzalı


Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


Tege Laboratuvarı III, , İstanbul, 1955, Kemal Matbaası, 16 s. + resimler

26
1648
Müzehhip ve Çiçek Ressamı ÜSKÜDARLI ALİ

Yazarından imzalı


Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


Tege Laboratuvarı No. 6, , İstanbul, 1954, Kemal Matbaası, 32 s. + resimler

27
1650
Ustası ve Çırağiyle

Hezargradlı Zâde AHMED ATAULLAH

Hayatları ve Eserleri

Yazarından imzalı


Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


Tege Laboratuvarı VII, , İstanbul, 1955, Kemal Matbaası, 30 s. + resimler

28
1651
İstanbulda Sahâbe Kabirleri


Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


İstanbul Fethi Derneği Nr. 4, , İstanbul, 1953, Güven Matbaası, VII + 49 s. + 25 resim

29
1652
Anadolu Hisarında Amuca Hüseyin Paşa Yalısı

Yazarından imzalı


Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


Türkiye Anıtlar Derneği İstanbul Şubesi No. 3, , İstanbul, 1956, Kemal Matbaası, 15 s. + resimler

30
1799
Üsküdarnâme-1


A. Süheyl ÜNVER

Haz.: Gülbün Mesara, Prof. Dr. Aykut Kazancıgil, Fatma Zehra Beyaz


Üsküdar Belediyesi , Kültür Yayinları 24, İstanbul, Nisan 2012, Seçil Ofset, 136 s.

31
1866
Sevâkıb-ı Menâkıb

Mevlâna'dan Hatıralar


Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


Organon İlaçları , , İstanbul, 1973, Kâğıt ve Basım İşleri, viii + 52 s.

32
1872
Sevdiğim İstanbul


A. Süheyl ÜNVER


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. No. 32, , İstanbul, 1996, Mega Basım, 53 s. 53 suluboya tablo

33
1837
L'alsace Touristique


A. Thiebaut

Coordination des textes et maquette:


S.A.E.P. , , Ingersheim, 1er trimestre 1986, Imprimé en CEE, 96 s.

34
692
Umumî Türk Tarihine Giriş Cild I - En Eski Devirlerden 16. Asra Kadar


Prof. Dr. A. Zeki Velidî TOGAN


Hak Kitabevi , Tarih Araştırmaları No. 2, Cild I, İstanbul, 1946, İsmail Akgün Matbaası, XVI + 486 s.

35
1951
Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu

Yeni Bir Yorum


A.C.S. PEACOCK

Çeviren: Zeynep Rona


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3477, , 2. Basım İstanbul, Nisan 2016, Mimoza Matbaacılık, 260 s.

36
2231
Anadolu Selçukluları

Ortaçağ Ortadoğusu'nda Saray ve Toplum


A.C.S. Peacock - Sara Nur Yıldız

Çeviren A. Sait Aykut

Editörler


Yapı Kredi Yayınları 5001, Tarih - 119, 1. baskı İstanbul, Aralık 2017, Asya Basım, 234 s.

37
2769
II. Kılıç Arslan


Doç. Dr. Abdulhalûk ÇAY


Kültür Bakanlığı 754, Türk Büyükleri Dizisi: 35, Birinci Baskı Ankara, 1987, Sevinç Matbaası, viii + 144 s.

38
2724
Gelenbevi İsmail


Doç. Dr. Abdulkudûs BİNGÖL


Kültür Bakanlığı 914, Türk Büyükleri Dizisi: 81, Birinci Baskı Ankara, 1988, Semih Ofset, vi + 112 s.

39
2740
Ebussuûd Efendi


Doç. Dr. Abdullah AYDEMİR


Kültür Bakanlığı 1081, Türk Büyükleri Dizisi: 121, Birinci Baskı Ankara, 1989, Başbakanlık Basımevi, vii + 90 s.

40
1927
Bir Zamanlar Osmanlı

Padişahlar Atlası

1. Cilt

1299-1520


Abdullah Özkan

Hazırlayan


Boyut Yayıncılık , , İstanbul, 2012, Boyut Matbaacılık, 144 s.

41
2771
Rıza Tevfik


Yrd. Doç. Dr. Abdullah UÇMAN


Kültür Bakanlığı 652, Türk Büyükleri Dizisi: 3, Birinci Baskı Ankara, Ağustos 1986, Gaye Matbaası, 154 s.

42
790
Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lûgat


Abdullah Yeğin - Abdülkadir Badıllı - Hekimoğlu İsmail - İlham Çalım

Hazırlayan Heyet


TÜRDAV , , İstanbul, 1997, Ziya Ofset, XVI + 1054 s.

43
468
Dönmeler ve Dönmelik Tarihi


Dr. Abdurrahman KÜÇÜK


Ötüken Neşriyat Yayın Nu.: 139, kültür Serisi: 21, İstanbul, Yayın tarihi yok, Ünal Matbaası, 304 s.

44
2898
Namık Kemal


Abdül'ahrar Tahir (Süleyman Nazif)


, , Paris, 1314 (1896), , 16 s.

Özege 15118
45
648
Osmanlı Âdet, Merasim ve Tabirleri

Toplum Hayatı

(Âdât ve Merasim-i Kadime, Tabirât ve Muamelât-ı Kavmiye-i Osmaniye)


Abdülaziz Bey

Haz.: Prof. Dr. Kâzım Arısan - Duygu Arısan Günay


Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı , Yurt Yayınları Belgesel 4, İstanbul, Haziran 1995, Numune Matbaacılık, XX + 310 s.

46
649
Osmanlı Âdet, Merasim ve Tabirleri

İnsanlar, İnanışlar, Eğlence, Dil

(Âdât ve Merasim-i Kadime, Tabirât ve Muamelât-ı Kavmiye-i Osmaniye) İkinci Kitap


Abdülaziz Bey

Haz.: Prof. Dr. Kâzım Arısan - Duygu Arısan Günay


Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı , Yurt Yayınları Belgesel 4, İstanbul, Haziran 1995, Numune Matbaacılık, 300 s.

47
2260
Nasreddin Hoca


Abdülbâki Gölpınarlı

Abidin Dino'nun çizgileriyle

Hazırlayan


İnkılâp Kitabevi Gülmece Dizisi: 1, Fıkra - 1, 2. Baskı İstanbul, Aralık 1996, Anka Ofset, 151 s.

48
4030
Gülşen-i Raz Şerhi


Abdülbâki GÖLPINARLI

Çeviren ve Şerheden


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları , Şark-İslam Klasikleri , İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi, xiv + 240 s.

49
2603
Umdet üt-tevarih

Oku   

Abdülgaffar bin Hüseyin Kırimî

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 85-95
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1343 (1927), Matbaa-i âmire, 207 s.

Özege 21999
50
3965
Finten

Dram, 3 Perde, 11 Tablo


Abdülhak Hâmit

Yeniden sahneye tatbik eden Ahmet Muhip Dıranas


Maarif Vekâleti , Telif Tiyatro Eserleri Serisi 3, Ankara, 1959, Maarif Basımevi, 159 s. + 2 resim

51
531
Geçmiş Zaman Köşkleri


Abdülhak Şinasi HİSAR


Varlık Yayınları sayı: 401, Varlık Cep Kitapları: 155, İstanbul, Ocak 1956, Ekin basımevi, 94 s.

52
610
Erken Dönem Osmanlı Mimarîsinde Yazı


Yrd. Doç. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU


Kültür Bakanlığı 2642, Sanat Eserleri Dizisi 365, Ankara, 2001, Başbakanlık Basımevi, xvi + 768 s.

53
1026
Osmanlı Şeyhülislâmları


Dr. Abdülkadir ALTUNSU


, , Ankara, 1972, Ayyıldız Matbaası, 280 s.

54
433
Kilis'teki Osmanlı Devri Mimarî Eserleri


Dr. Abdülkadir DÜNDAR


Kültür Bakanlığı 2255, Osmanlı Eserleri Dizisi 7, Birinci Baskı Ankara, 1999, Türk Tarih Kurumu Basımevi, xv + 631 s. + 1 plan

55
4184
Kanun Ordusu

Bir Jandarma Generalin Otobiyografisi


Abdülkadir ERYILMAZ


Galeati Yayıncılık , , Birici Baskı İstanbul, Nisan 2022, Arkadaş Basım, 680 s.

56
2736
Ebûbekir Hâzım Tepeyran


Abdülkadir HAYBER


Kültür Bakanlığı 936, Türk Büyükleri Dizisi: 87, Birinci Baskı Ankara, 1988, Başbakanlık Basımevi, viii + 152 s.

57
2744
Necmettin Halil Onan


Abdülkadir HAYBER


Kültür Bakanlığı 926, Türk Büyükleri Dizisi: 88, Birinci Baskı Ankara, 1988, Sevinç Matbaası, vi + 153 s.

58
2786
Nâbî


Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN


Kültür Bakanlığı 820, Türk Büyükleri Dizisi: 48, Birinci Baskı Ankara, 1987, Sevinç Matbaası, vii + 215 s.

59
2826
Nef'î


Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN


Kültür Bakanlığı 696, Türk Büyükleri Dizisi: 22, Birinci Baskı Ankara, Aralık 1986, Ayyıldız Matbaası, 112 s.

60
2735
Beliğ


Doç. Dr. Abdülkerim ABDÜLKADİROĞLU


Kültür Bakanlığı 966, Türk Büyükleri Dizisi: 103, Birinci Baskı Ankara, 1988, Başbakanlık Basımevi, x + 120 s.

61
3969
Risale

I


Abdülkerîm b. Hevâzin KUŞEYRÎ

Çeviren Tahsin Yazıcı


Millî Eğitim Bakanlığı , Şark-İslam Klasikleri 40, İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi, xxii + 374 s.

62
69
Tekmilet ül-iber


Abdüllatif SUBHİ Paşa

İbn Haldun'un el-'İber'ine zeyil olarak telif edilmiştir. Eserde Suriye'de Selefki ve İran'daki Eşkaniyan devletleri tarihi ve sikkeleri incelenir. İstanbul'da taş baskısı olarak basılmıştır.
, , İstanbul, 1278 (1862), Takvimhane-i âmire, s.

Özege 20318
63
4223
binbaşı abdürrauf'un harp günlükleri

Osmanlı Genelkurmayı'nda Alman Komutanların Emrinde


Abdürrauf Bey

Hazırlayan Prof. Dr. Mesut Uyar


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 5571, , I. Baskı İstanbul, Haziran 2022, Sena Ofset, xi + 176 s.

64
670
Ortaçağ ve Sonrasında Van Gölü Çevresi Mimarlığı

- II - BİTLİS


Abdüsselam ULUÇAM


Kültür Bakanlığı / 2458-2, Sanat Eserleri Dizisi / 288, Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi, s.

65
2800
Aka Gündüz


Abide DOĞAN


Kültür Bakanlığı 1045, Türk Büyükleri Dizisi: 113, Birinci Baskı Ankara, 1989, Sevinç Matbaası, vii + 189 s.

66
2057
Çanakkale, Irak ve İran Cephelerinden

harp günlükleri


Abidin EGE


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2290, , 1. Baskı İstanbul, Haziran 2011, Yaylacık Matbaacılık, xi + 667 s.

67
3072
Seçme Nutuklar


Abraham LINCOLN

Çevirenler Hacer Özışık - Margaret Kamburoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Amerikan Klasikleri 2, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 80 s.

68
1303
Yeni Binyılda İş Başarısının 12 Anahtarı


Prof. Dr. Acar BALTAŞ


Baltaş Yönetim Eğitim Danışmanlık , , İkinci Basım İstanbul, Aralık 2000, Karakter Color Matbaası, 47 s.

69
3579
Brigitta


Adalbert STIFTER

Çeviren Nijat Akipek


Maarif Vekaleti , Alman Klasikleri 94, Ankara, 1956, Maarif Basımevi, 92 s.

70
1285
Olasılıksız


Adam FAWER

Türkçesi Şirin Okyayuz Yener


April Yayıncılık , , 51. Baskı Ankara, Ağustos 2009, Presmat, 470 s.

71
2930
Milletlerin Zenginliği

I

(The Wealth of Nations)


Adam SMITH

Çeviren Haldun Derin


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 56, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, iv + 393 s.

72
2931
Milletlerin Zenginliği

I

(The Wealth of Nations)


Adam SMITH

Çeviren Haldun Derin


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 56, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 340 s.

73
2932
Milletlerin Zenginliği

III

(The Wealth of Nations)


Adam SMITH

Çeviren Haldun Derin


Maarif Vekâleti , İngiliz Klasikleri 56, İstanbul, 1955, Maarif Basımevi, 386 s.

74
2933
Milletlerin Zenginliği

IV

(The Wealth of Nations)


Adam SMITH

Çeviren Haldun Derin


Maarif Vekâleti , İngiliz Klasikleri 56, İstanbul, 1955, Maarif Basımevi, 386 s.

75
2232
Mayer Mağazaları

İstanbul'un Gözde Hazır Giyim Mekânları

1882-1971


Adelheid MAYER

Elmar SAMSINGER

Çeviri S. Türkis Noyan


Kitap Yayınevi 341, İnsan ve Toplum Dizisi - 36, 1. Basım İstanbul, Ocak 2018, Mas Matbaacılık, 269 s.

76
525
Bir Zamanlar Kadıköy...

(1900 - 1950)


Adnan GİZ


İletişim Yayınları , , İstanbul, 1988, Teknografik Matbaacılık, 276 s. + albüm

77
766
Günü Kurtarma Sanatı

II. Abdülhamid'in Yöneticilik Sırları


Adnan Nur BAYKAL


Sistem Yayıncılık , 223, İstanbul, Kasım 1999, Kurtiş Matbaacılık, XVI + 376 s.

78
991
IV. Murat ve Mirgün Bahçeleri

Güce ve Güzelliğe Aşık Bir Padişahın Romanı


Adnan ÖZYALÇINER


Milliyet Yayınları , Tarih Dizisi , İstanbul, Mayıs 1997, Şefik Matbaası, 274 s.

79
1950
Kavgam


Adolf HITLER

Almanca Aslından Çeviren: Ergün Aydın


En Kitap , , İstanbul, Eylül 2016, Ege Basım Yayın, 544 s.

80
1667
atatürk hakkında hatıralar ve belgeler


Afet İNAN

Beşinci Baskıyı Hazırlayan Arı İnan


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1276, , Gözden Geçirilmiş 5. Baskı İstanbul, Temmuz 2007, Sena Ofset, xxiii + 536 s.

81
2341
The Moving Finger


Agatha CHRISTIE


Penguin Books , , Reprinted Middlesex, 1954, , 190 s.

82
2349
Parker Pyne Investigates


Agatha CHRISTIE


Penguin Books , , London, 1953, , 190 s.

83
2403
Miss Marple and the Thirteen Problems


Agatha CHRISTIE


Penguin Books , , London, 1953, Wyman & Sons, 224 s.

84
2404
Sad Cypress


Agatha CHRISTIE


Pan Books , , London, 1954, , 192 s.

85
2405
The Secret Adversary


Agatha CHRISTIE


Pan Books , , 17th printing London, 1970, Hazell Watson and Viney, 221 s.

86
2406
Dumb Witness


Agatha CHRISTIE


Pan Books , , 10th printing London, 1972, Cox & Wyman, 218 s.

87
2407
The Murder At The Vicarage


Agatha CHRISTIE


Dell Publishing , , Reprinted New York, , , 223 s.

88
2408
The Murder of Roger Ackroyd


Agatha CHRISTIE


Cardinal Edition , , New York, April 1961, , 212 s.

89
2409
Peril At End House


Agatha CHRISTIE


Collins , , London, , , 252 s.

90
2410
Bilinmeyen Hedef


Agatha CHRISTIE

Türkçesi Çiğdem Öztekin


Altın Kitaplar , , 2. Basım İstanbul, Temmuz 2006, Akdeniz Yayıncılık, 270 s.

91
2411
The Clocks


Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins , , Tenth Impression London, November 1973, , 221 s.

92
2412
They Do It With Mirrors


Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins , , Twenty-fourth Impression London, February 1989, , 218 s.

93
2413
Towards Zero


Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins , , Fifth Impression London, September 1972, , 192 s.

94
2414
Nemesis


Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins , , Eleventh Impression London, June 1988, , 222 s.

95
2415
Crooked House


Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins , , Fourth Impression London, February 1963, , 191 s.

96
2416
Morder on the Orient Express


Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins , , Eleventh Impression London, December 1974, , 191 s.

97
2417
At Bertram's Hotel


Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins , , Seventeenth Impression London, June 1976, , 192 s.

98
2418
Hallowe'en Party


Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins , , London, , , 189 s.

99
997
700. Yılında Bilinmeyen Osmanlı


Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ

Doç. Dr. Said ÖZTÜRK


Osmanlı Araştırmaları Vakfı , , İstanbul, Haziran 1999, Graphischer Grossbetrieb Pössneck Gmbh, 527 s.

100
701
Tevarih-i Ali Osmandan

Aşıkpaşazade Tarihi

Oku   

Derviş Aşık paşa zade Ahmed AŞIKİ

Tarih-i Osmânî Encümeni tarafından yayınlanan raporlarda bu eserin adı geçmemekle beraber, "ifade-i mahsûsa” adı verilmiş olan girişin sonunda,
"Tarih-i Osmânî Encümeni fi 4 zilkade sene 1332”
imzası bulunmaktadır.

Maarif-i Umumi Nezareti Celilesi , , İstanbul, 1332 (1916), Matbaa-i Âmire, 20 + 318 s.

Özege 20900
101
1525
A. Süheyl Ünver

Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri

1898 - 1986


Ahmed Güner SAYAR


Muhittin Salih Eren - Eren Yayıncılık , , İstanbul, 1994, , 639 s.

102
3067
Fütûhü'l-Büldan

I


Ahmed ibn Yahya el-Belâzurî

Çeviren Zâkir Kadirî Ugan


Maarif Vekâleti , Şark-İslam Klasikleri 31, İstanbul, 1955, Maarif Basımevi, 390 s.

103
3639
Fütûhü'l-Büldan

II


Ahmed ibn Yahya el-Belâzurî

Çeviren Zakir Kadiri Ugan


Maarif Vekâleti , Şark-İslam Klasikleri 31, İstanbul, 1956, Millî Eğitim Basımevi, iii + 370 s.

104
693
Takvim-i Devr-i Daim


Ahmed KÂMİLÎ


, , , 1311 (1893), Matbaa-i Âmire, 8 + 408 s.

Özege 19380
105
312
Küçük Tarih-i İslam


Ahmed RASİM


, , Dersaadet, 1306 (1888), Âlem Matbaası, s.

Özege 11456
106
369
Büyük Tarih-i Umumi

Birinci Cild


Ahmed REFİK


Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi , , ikinci tab'ı İstanbul, 1328 (1912), Agob Matyosyan Matbaası, 484 + 4 s. + 7 pl. 4 le.

Özege 2765
107
370
Büyük Tarih-i Umumi

İkinci Cild


Ahmed REFİK


Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi , , İstanbul, 1328 (1912), Agob Matyosyan Matbaası, 474 + 4 s. + 10 pl. 2 le.

Özege 2765
108
371
Büyük Tarih-i Umumi

Üçüncü Cild


Ahmed REFİK


Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi , , İstanbul, 1328 (1912), Agob Matyosyan Matbaası, 480 + 4 s. + 13 pl. 2 le.

Özege 2765
109
372
Büyük Tarih-i Umumi

Dördüncü Cild


Ahmed REFİK


Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi , , İstanbul, 1328 (1912), Agob Matyosyan Matbaası, 480 + 4 s. + 5 pl. 2 le.+ 10 pl. 1 le.

Özege 2765
110
373
Büyük Tarih-i Umumi

Beşinci Cild


Ahmed REFİK


Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi , , İstanbul, 1328 (1912), Agob Matyosyan Matbaası, 476 + 4 s. + 5 pl. 2 le.

Özege 2765
111
2676
Memâlik-i Osmaniyede Demirbaş Şarl

Aded: 1


Ahmed REFİK


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 1, İstanbul, 1332 (1916), Hilâl Matbaası, 123 s.

Özege 13021
112
2677
Memâlik-i Osmaniyede Kral Rakoçi ve Tevabii

(1109 - 1161)

Aded: 2


Ahmed REFİK


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 2, İstanbul, 1333 (1917), Hilâl Matbaası, 91 s.

Özege 13028
113
2692
Türkiyede Mülteciler Meselesi

Aded: 8


Ahmed REFİK


Türk Tarih Encümeni , Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 8, İstanbul, 1926, Matbaa-i âmire, 259 s.

Özege 21882
114
2693
Lamartin

Türkiyeye Muhaceret Kararı, İzmirdeki Çiftliği

(1849 - 1853)

Aded: 7

Oku   

Ahmed REFİK


Türk Tarih Encümeni , Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 7, İstanbul, 1925, Orhaniye Matbaası, 56 s.

Özege 11559
115
2695
Osmanlılar ve Büyük Fredrik

(1133 - 1179)

Aded: 4

Oku   

Ahmed REFİK


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 4, İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye, 48 s.

Özege 16025
116
2698
Hicrî On İkinci Asırda Istanbul Hayatı

(1100-1200)

Aded: 17


Ahmed REFİK


Türk Tarih Encümeni , Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 17, İstanbul, 1930, Devlet Matbaası, xvi + 240 s.

117
2702
Büyük Tarih-i Umumi

Altıncı Cild


Ahmed REFİK


Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi , , İstanbul, 1328 (1912), Agob Matyosyan Matbaası, 476 + 4 s. + 6 pl.

Özege 2765
118
2703
Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı

(961 - 1000)

Aded: 6


Ahmed REFİK


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 6, İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye, 235 s.

Özege 15723
119
2704
Hicrî On Birinci Asırda İstanbul Hayatı

(1000-1100)

Aded: 20


Ahmed REFİK


Türk Tarih Encümeni , Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 20, İstanbul, 1931, Devlet Matbaası, ix + 59 s.

120
2706
Sultan Cem

(864 : 900)


Ahmed REFİK


İ. Hilmi, Kitabhane-i Hilmi , Geçmiş Asırlarda Türk Hayatı 10, İstanbul, 1924, Orhaniye Matbaası, 232 s.

Özege 18309
121
25
Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı rabi

Türkistan Hakanları, Al-i Sebüktekin, Horasan ve Irak Selçukileri, Beni Salduk, Beni Menküç, Danişmendiler, Rum Selçukileri, Karaman, Aydın, Saruhan, Menteşe, Germiyan ve İsfendiyar Oğulları, Beni Eretna, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Meskûkatı


Ahmed TEVHİD


Müze-i Hümayun , , Kostantiniye, 1321 (1903), Mahmud Bey Matbaası, 28 + 567 s. + 7 pl.

Özege 15045
122
70
Meskûkât-ı İslâmiyye Takvimi

Catalogue of Islamic Coins Contains, 2243. Coins belong to the. 243 khelifes, monarchs and meliks in the 39. khilafet, monarchy and governments. minted in the 201 mint towns by 234 names


Ahmed ZİYA


, , İstanbul - Costantinople, 1328 - 1910, Matbaa-i Âmire, 10 + 170 s. + 1 s. 4 pl.

Özege 13251
123
3375
Malta Sürgünlüğünden

gözümün nurlarına mektuplar


Ahmet AĞAOĞLU

Hazırlayan: Ömer Erden


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 5075, , I. basım İstanbul, Şubat 2021, Ayhan Matbaası, xxvi + 268 s.

124
2102
Son Oyun


Ahmet ALTAN


Everest Yayınları 1200, Türkçe Edebiyat 435, 1. Basım İstanbul, Nisan 2013, Melisa Matbaacılık, 408 s.

125
2103
İsyan Günlerinde Aşk


Ahmet ALTAN


Can Yayınları , , 3. basım İstanbul, Temmuz 2001, Eko Basımevi, 468 s.

126
2104
Kristal Denizaltı


Ahmet ALTAN


Alkım Yayınevi / 88, Edebiyat - 41 Anlatı - 3 , 15. Baskı İstanbul, Mart 2005, Kelebek Matbaası, 159 s.

127
2105
Aldatmak


Ahmet ALTAN


Can Yayınları , , 2. basım İstanbul, Eylül 2002, Özal Basımevi, 239 s.

128
2106
En Uzun Gece


Ahmet ALTAN


Alkım Yayınevi / 116, Edebiyat - 59 Roman - 23 , Birinci Baskı İstanbul, Eylül 2005, Sena Ofset, 320 s.

129
1684
bir nefes sıhhat

Tevfik Sağlam'ın Yaşamı


Ahmet BAŞUSTAOĞLU


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3538, , 1. Baskı İstanbul, Nisan 2016, Ayhan Matbaası, xiii + 510 s.

130
1694
harbiye mektebi'nde hürriyet mücadelesi


Ahmet Bedevî KURAN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1679, , 1. Baskı İstanbul, Mart 2009, Yaylacık Matbaacılık, v + 170 s.

131
998
Mahmud II. Zamanında Bosna - Hersek


Dr. Ahmet Cevat EREN


, , İstanbul, 1965, Nurgök Matbaası, 168 s.

132
91
Anadolu Selçuklu Sanatı'nda Gezegen ve Burç Tasvirleri


Ahmet ÇAYCI


, , Ankara, 2002, , s.

133
2053
cephelerde bir ömür

Tuğgeneral Ahmet Nuri Diriker'in Anıları


Ahmet Diriker

Hazırlayan


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2658, , 1. Basım İstanbul, Ocak 2013, Yaylacık Matbaacılık, xi + 275 s.

134
3907
Âriflerin Menkıbeleri

I

(مناقب العارفين)


Ahmet EFLÂKÎ

Çeviren Tahsin Yazıcı


Millî Eğitim Vekâleti , Şark-İslam Klasikleri 26, Ankara, 1953, Millî Eğitim Basımevi, cxiv+ 735 s.

135
3908
Âriflerin Menkıbeleri

II

(مناقب العارفين)


Ahmet EFLÂKÎ

Çeviren Tahsin Yazıcı


Maarif Vekâleti , Şark-İslam Klasikleri 26, Ankara, 1954, Maarif Basımevi, lxvi + 548 s.

136
2453
Havalar Soğuk Şimdi


Ahmet EROL


Yapı Kredi Yayınları , , 1. Baskı İstanbul, Aralık 1998, Şefik Matbaası, 185 s.

137
1809
Fener Balat Ayvansaray


Ahmet Faik ÖZBİLGE


E Yayınları , Gezi Kitapları Dizisi , Üçüncü Basım İstanbul, Şubat 2009, Çağdaş Film ve Matbaacılık, 240 s.

138
2079
İstanbul'dan Kapadokya'ya


Ahmet Faik Özbilge

Derleyen


E Yayınları , , Birinci Basım İstanbul, 2009, , 277 s.

139
1876
Kadırgadan Kalyona Osmanlıda Yelken

Ottoman Sailing Ships From Galleys to Galleons

Mikyas-ı Sefain

Particulars of Ships and Their Equipment


Ahmet GÜLERYÜZ


Kaptan Yayıncılık , , Birinci Baskı İstanbul, Eylül 2004, Anka Basım, 136 s.

140
1683
başkent gölgesinde istanbul


Ahmet İSVAN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2336, , 1. Baskı İstanbul, Eylül 2011, Yaylacık Matbaacılık, xxxii + 527 s.

141
2055
köprüler, gelip geçmeye

Tarımda Bir Modernleşme Öyküsü


Ahmet İSVAN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1771, , Genişletilmiş 2. Baskı İstanbul, Mayıs 2015, Ayhan Matbaası, xii + 292 s.

142
3998
Osmanlı Devletinde Rüşvet


Ahmet MUMCU


İnkılâp Kitabevi , , 3. Baskı İstanbul, 2005, Anka Ofset, lv + 382 s.

143
2464
Anadol ile Pekin'den Paris'e 16.000 Km


Ahmet ÖNGÜN


Doğan Egmont , , 1. Baskı İstanbul, Aralık 2013, Mega basım Yayın, 143 s.

144
1817
beş büyük tarihi kavşakta

Kürtler ve Türkler


Ahmet ÖZER


Hemen Kitap 25, , 3. Baskı İstanbul, Ekim 2011, Barış Matbaası, 826 s.

145
1047
Mimar Sinan


Ahmet REFİK


Kanaat Kütüphanesi , , İstanbul, 1931, , 72 s.

146
756
Sultan Cem


Ahmet Refik ALTINAY


Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı , Yurt Yayınları 113 Tarihe Yolculuk Dizisi, İstanbul, Şubat 2001, Mas Matbaası, 164 s.

147
2062
İmparatorluğun Son Döneminde

gördüklerim yaptıklarım

(1890-1922)


Ahmet Reşit REY

Hazırlayan: Nur Özmel Akın


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2959, , 1. Basım İstanbul, Şubat 2014, Yaylacık Matbaacılık, xvi + 480 s.

148
2803
Yusuf Akçura


Prof. Dr. Ahmet TEMİR


Kültür Bakanlığı 836, Türk Büyükleri Dizisi: 61, Birinci Baskı Ankara, 1987, Gaye Matbaası, vii + 103 s.

149
2805
Cengiz Han


Ahmet TEMİR


Kültür Bakanlığı 1105, Türk Büyükleri Dizisi: 124, Birinci Baskı Ankara, 1989, Başbakanlık Basımevi, xi + 158 s.

150
1757
Teşkilat-ı Mahsusa (Umûr-ı Şarkıyye Dairesi) Tarihi

Cilt I: 1914-1916


Ahmet TETİK


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3062, , 2. Basım İstanbul, Eylül 2014, Yaylacık Matbaacılık, XII + 500 s.

151
2587
Teşkilat-ı Mahsusa (Umûr-ı Şarkıyye Dairesi) Tarihi

Cilt II: 1917


Ahmet TETİK


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 4195, , I. Basım İstanbul, Mayıs 2018, Ayhan Matbaası, XVI + 436 s.

152
2718
İbn-i Kemal


Prof. Dr. Ahmet UĞUR


Kültür Bakanlığı 822, Türk Büyükleri Dizisi: 50, Birinci Baskı Ankara, 1987, Tekser Ofset, vi + 137 s.

153
1966
İstanbul Hatırası


Ahmet ÜMİT


Everest Yayınları , Türkçe Edebiyat 261, 1. Basım İstanbul, Haziran 2010, Melisa Matbaacılık, x + 565 s.

154
1967
Patasana


Ahmet ÜMİT


Everest Yayınları , Türkçe Edebiyat 262, 33. Basım İstanbul, Temmuz 2010, Melisa Matbaacılık, 392 s.

155
1968
Kavim


Ahmet ÜMİT


Everest Yayınları , Türkçe Edebiyat 265, 24. Basım İstanbul, Temmuz 2010, Melisa Matbaacılık, 399 s.

156
1969
Elveda Güzel Vatanım


Ahmet ÜMİT


Everest Yayınları 1474, Türkçe Edebiyat 550, 1. Basım İstanbul, Aralık 2015, Melisa Matbaacılık, 558 s.

157
1970
Beyoğlu Rapsodisi


Ahmet ÜMİT


Everest Yayınları 1474, Türkçe Edebiyat 264, 31. Basım İstanbul, Temmuz 2010, Melisa Matbaacılık, 408 s.

158
1971
Kukla


Ahmet ÜMİT


Everest Yayınları , Türkçe Edebiyat 266, 18. Basım İstanbul, Temmuz 2010, Melisa Matbaacılık, 504 s.

159
1972
Sultanı Öldürmek


Ahmet ÜMİT


Everest Yayınları 1074, Türkçe Edebiyat 374, 1. Basım İstanbul, Nisan 2012, Melisa Matbaacılık, 517 s.

160
1973
Agatha'nın Anahtarı


Ahmet ÜMİT


Everest Yayınları , Türkçe Edebiyat 273, 4. Basım İstanbul, Eylül 2010, Melisa Matbaacılık, 142 s.

161
1974
Bir Ses Böler Geceyi


Ahmet ÜMİT


Everest Yayınları , Türkçe Edebiyat 268, 13. Basım İstanbul, Temmuz 2010, Melisa Matbaacılık, 135 s.

162
1975
Beyoğlu'nun En Güzel Abisi


Ahmet ÜMİT


Everest Yayınları 1239, Türkçe Edebiyat 447, 1. Basım İstanbul, Ekim 2013, Melisa Matbaacılık, 412 s.

163
1976
Kar Kokusu


Ahmet ÜMİT


Everest Yayınları 948, Türkçe Edebiyat 327, Cep Boy 1. Basım İstanbul, Haziran 2011, Melisa Matbaacılık, 466 s.

164
1977
Aşk Köpekliktir


Ahmet ÜMİT


Everest Yayınları 947, Türkçe Edebiyat 326, Cep Boy 1. Basım İstanbul, Haziran 2011, Melisa Matbaacılık, xvi + 325 s.

165
1978
Bab-ı Esrar


Ahmet ÜMİT


Doğan Kitap , , 1. baskı İstanbul, Kasım 2008, Şefik Matbaası, 394 s.

166
2584
Ulya

Ege'nin Kıyısında


Ahmet YORULMAZ


Kırmızı Kedi Yayınevi : 44, Türk Edebiyatı: 4, Birinci Basım İstanbul, Kasım 2010, Pasifik Ofset, 140 s.

167
3729
Masallar


AISOPOS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 70, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 194 s.

168
3618
Agamemnon


AİSKHYLOS

Çeviren Avni Yukaruç


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 69, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, vi + 107 s.

169
3939
Persler


AİSKHYLOS

Çeviren Güngör Dilmen Kalyoncu


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları , Yunan Klasikleri 80, İstanbul, 1968, Millî Eğitim Basımevi, v + 62 s.

170
3242
Çaka Bey

İzmir ve civarındaki adaların ilk Türk Beyi

M. S. 1081 - 1096


Akdes Nimet KURAT


Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 24, Seri: IX Sayı: B2, Üçüncü baskı Ankara, 1966, Ayyıldız Matbaası, 63 s.

171
1469
İstanbul'da Ölmeden Önce Yapmanız Gereken 101 Şey


Akdoğan ÖZKAN


İnkılâp Kitabevi , , İstanbul, (2010), İnkılâp Kitapevi Baskı Tesisleri, 221 s.

172
2846
İsmail Safa


Ar. Gör. Alâattin KARACA


Kültür Bakanlığı 1114, Türk Büyükleri Dizisi: 126, Birinci Baskı Ankara, 1990, Repromat Matbaası, x + 160 s.

173
2922
Kara Manastır

I

(Fekete Kolostor)


Aladar KUNCZ

Çeviren Necmi Seren


Maarif Vekâleti , Macar Klasikleri 17, İstanbul, 1956, Maarif Basımevi, iv + 402 s.

174
2926
Kara Manastır

II

(Fekete Kolostor)


Aladar KUNCZ

Çeviren Necmi Seren


Maarif Vekâleti , Macar Klasikleri 17, İstanbul, 1956, Maarif Basımevi, iv + 402 s.

175
2849
Mutlu Olma Sanatı


Alain

Çeviren: Yaşar Nabi Nayır


Verlık Yayınları , Sayı: 734, On İkinci Baskı İstanbul, 2004, Print City, 127 s.

176
3338
Söyleşiler

III

(Propos)


Alain (Émile-Auguste Chartier)

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı , Modern Fransız Edebiyatı 3, İstanbul, 1965, Millî Eğitim Basımevi, 294 s.

177
3389
Söyleşiler

II

(Propos)


Alain (Émile-Auguste Chartier)

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı , Modern Fransız Edebiyatı 3, İstanbul, 1962, Üniversite Basımevi, 248 s.

178
3731
Söyleşiler

I

(Propos)


Alain (Émile-Auguste Chartier)

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı , Modern Fransız Edebiyatı 3, İstanbul, 1961, Milli Eğitim Basımevi, 242 s.

179
2101
Felsefenin Tesellisi


Alain de BOTTON

Türkçesi: Banu Tellioğlu Altuğ


Sel Yayıncılık : 204, Alain de Botton: 06, Sekizinci Baskı İstanbul, Ocak 2008, Yaylacık Matbaası, 309 s.

180
2095
Süleyman'ın Son Rüyası


Alain PARIS

Çeviren: Füsun Önen Pınard


Remzi Kitabevi , , Birinci Basım İstanbul, Eylül 2001, Remzi Kitabevi, 350 s.

181
3196
Turcaret


Alain-René LESAGE

Çeviren Orhan Veli Kanık


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 109, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 115 s.

182
3420
Gil Blas de Santillane'ın Maceraları

I


Alain-René LESAGE

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 60, İstanbul, 1945, Maarif Matbaası, 290 s.

183
3421
Gil Blas de Santillane'ın Maceraları

II


Alain-René LESAGE

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 60, İstanbul, 1945, Maarif Matbaası, 225 s.

184
3541
Gil Blas de Santillane'ın Maceraları

III


Alain-René LESAGE

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 60, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 280 s.

185
4028
Gil Blas de Santillane'ın Maceraları

IV


Alain-René LESAGE

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 60, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 273 s. + viii s.

186
3046
Dover Yolu


Alan Alexander MILNE

Çeviren Mediha Burian


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 40, İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi, iii + 116 s.

187
768
Osmanlı İmparatorluğu

Son üç yüz yıl

Bir Çöküşün Yeni Tarihi


Alan PALMER

Çeviren: Belkıs Çorakçı Dişbudak


Sabah Kitapları , , İstanbul, 1993, Promat Basım ve Yayın, IX + 323 s.

188
2313
Cry, The Beloved Country


Alan PATON


Penguin Books , , Reprint Middlesex, 1965, Hazell watson & Viney, 240 s.

189
3724
Goethe

Hayatı ve Eserleri

I


Albert BIELSCHOWSKY

Çevirenler Mediha ve Şerif Önay


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri İçin Yardımcı Eserler 1, İstanbul, 1951, Mİlli Eğitim Basımevi, 572 s.

190
3896
Goethe

Hayatı ve Eserleri

II

(Goethe, Sein Leben und Seine Werfe)


Albert BIELSCHOWSKY

Çevirenler Mediha ve Şerif Önay


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri İçin Yardımcı Eserler 1, İstanbul, 1962, Mİlli Eğitim Basımevi, vii + 775 s.

191
3002
Friedemann Bach

I


Albert Emil BRACHVOGEL

Çeviren Saadet İkesus


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 39, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, v + 339 s.

192
3008
Friedemann Bach

II


Albert Emil BRACHVOGEL

Çeviren Saadet İkesus


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 39, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 350 s.

193
1553
La Turquie

Terre d'Histoire et d'Art


Albert GABRIEL


Yapı ve Kredi Bankası , à l'occasion du 10 ième anniversaire de la fondation de Yapı ve Kredi Bankası , İstanbul, (1954), Doğan Kardeş Yayınları Basımevi, 96 s.

194
1926
Türkiye

Tarih ve Sanat Memleketi


Albert GABRIEL

Çeviren : Azra Erhat


Yapı ve Kredi Bankası , Yapı ve Kredi Bankası'nın 10-uncu Yıldönümü münasebetiyle , İstanbul, (1954), Doğan Kardeş Yayınları Basımevi, 103 s.

195
3064
Avrupa ve Fransız İhtilâli

VII *

(L'Europe et la Révolution Française)


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 166, İstanbul, 1956, Maarif Basımevi, 597 s.

196
3340
Avrupa ve Fransız İhtilâli

II

(L'Europe et la Révolution Française)

Krallığın Sukutu


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 166, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 490 s.

197
3341
Avrupa ve Fransız İhtilâli

VI

(L'Europe et la Révolution Française)

Mütareke, Lüneville ile Amiens


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 166, İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi, 444 s.

198
3342
Avrupa ve Fransız İhtilâli

IV

(L'Europe et la Révolution Française)

Tabiî Hudutlar


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 166, İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi, 286 s.

199
3343
Avrupa ve Fransız İhtilâli

I *

(L'Europe et la Révolution Française)

Siyasi Ahlâk ve Gelenekler


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 166, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 450 s.

200
3583
Avrupa ve Fransız İhtilâli

III

(L'Europe et la Révolution Française)


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 166, İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi, 490 s.

201
3730
Avrupa ve Fransız İhtilâli

V

(L'Europe et la Révolution Française)

Bonaparte ile Directoire 1795-1799


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 166, İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi, 422 s.

202
3925
Avrupa ve Fransız İhtilâli

V *

(L'Europe et la Révolution Française)

Bonaparte ile Directoire 1795-1799


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 166, İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi, 393 s.

203
3940
Avrupa ve Fransız İhtilâli

VII

(L'Europe et la Révolution Française)


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 166, İstanbul, 1955, Maarif Basımevi, 429 s.

204
3941
Avrupa ve Fransız İhtilâli

VI *

(L'Europe et la Révolution Française)

(Mütareke, Luneville ile Amiens)
1800-1805


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Vekâleti , Fransız Klasikleri 166, İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi, 437 s.

205
3950
Avrupa ve Fransız İhtilâli

I

(L'Europe et la Révolution Française)

Siyasî Ahlâk ve Gelenekler


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 166, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, xix + 441 s.

206
3951
Avrupa ve Fransız İhtilâli

II *

(L'Europe et la Révolution Française)

Kırallığın Sukutu II


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 166, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 456 s.

207
4036
Avrupa ve Fransız İhtilâli

III *

(L'Europe et la Révolution Française)

Kırallara Harb II


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 166, İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi, 460 s.

208
4104
Avrupa ve Fransız İhtilâli

IV *

(L'Europe et la Révolution Française)

Tabiî Hudutlar II


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 166, İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi, 385 s.

209
1620
Asterix and the Secret Weapon


Written and Illustrated Albert UDERZO

Translated by Anthea Bell and Derek Hockridge


Hodder & Stoughton , Book 32, Kent, 1991, Proost International Book Production, 48 s.

210
1623
Asterix and the Magic Carpet


Written and Illustrated Albert UDERZO

Translated by Anthea Bell and Derek Hockridge


Hodder & Stoughton , Book 30, Kent, 1993, Proost International Book Production, 48 s.

211
1625
Asterix and Son


Written and Illustrated Albert UDERZO

Translated by Anthea Bell and Derek Hockridge


Hodder & Stoughton , Book 28, Kent, 1988, Proost International Book Production, 48 s.

212
1626
Asterix and the Great Divide


Written and Illustrated Albert UDERZO

Translated by Anthea Bell and Derek Hockridge


Hodder & Stoughton , Book 26, Kent, 1987, Henri Proost et Cie, Turnhout, 48 s.

213
719
Albertus Bobovius ya da Santuri Ali Ufki Bey'in Anıları

Topkapı Sarayı'nda Yaşam


Albertus BOBOVIUS ya da Santuri Ali UFKİ Bey

Çeviren Ali Berktay

Sunan ve Notlayanlar Stephane YERASIMOS - Annie BERTHIER


Kitap Yayınevi - 4, Sahaftan Seçmeler Dizisi - 1, İstanbul, Eylül 2002, Mas Matbaacılık, 126 s.

214
2334
After Many A Summer


Aldous HUXLEY


Penguin Books , , Middlesex, 1955, Butler & Tanner, 251 s.

215
2357
Brave New World


Aldous HUXLEY


Bantam Books , , 39th printing New York, 1967, , 177 s.

216
2959
Ses Sese Karşı

II


Aldous HUXLEY

Çeviren Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı , Modern İngiliz Edebiyatı 2, İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi, 473 s.

217
3953
Yeni Dünya

(A Brave New World)


Aldous HUXLEY

Çeviren Doç. Orhan Burian


Millî Eğitim Bakanlığı , Yeni İngiliz Edebiyatı 2, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 334 s.

218
4144
Ses Sese Karşı


Aldous HUXLEY

Çeviren Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı , Modern İngiliz Edebiyatı 2, İstanbul, 1961, Millî Eğitim Basımevi, xiv + 341 s.

219
1701
erzurum yolculuğu


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çeviren: Ataol Behramoğlu


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 547, , 5. Basım İstanbul, Ocak 2017, Ayhan Matbaası, xxi + 94 s.

220
2850
Yüzbaşının Kızı


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çeviren: Nihal Yalaza Taluy


Varlık Yayınları , Sayı: 735, Sekizinci Baskı İstanbul, 2004, Print City, 127 s.

221
2961
Seçme Yazılar


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çeviren Orhan Şamhal


Milli Eğitim Vekâleti , Rus Klasikleri 70, Ankara, 1953, Millî Eğitim Basımevi, xiv + 338 s.

222
2970
Yüzbaşının Kızı


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çevirenler Erol Güney - S. Ali


Maarif Vekâleti , Rus Klasikleri 10, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 197 s.

223
2975
Dubrovski


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çeviren Âli Ediz


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 35, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 123 s.

224
2976
Boris Godunov


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çevirenler Zeynel Akkoç - Oğuz Peltek


Maarif Vekâleti , Rus Klasikleri 1, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, xv + 133 s.

225
3140
Küçük Tragedyalar


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çevirenler Erol Güney - Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 45, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, xix + 82 s.

226
3184
Maça Kızı


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çeviren Hasan Âli Ediz


Maarif Vekâleti , Rus Klasikleri 11, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 72 s.

227
3332
Biyelkin'in Hikâyeleri


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çeviren Hasan Âli Ediz


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 12, Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Basımevi, 122 s.

228
3384
Pugaçev İsyanının Tarihi


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çeviren Râna Çakıröz


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 13, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, iii + 131 s.

229
3906
Altın Ordu ve İnhitatı

(Zolotaya Orda)


Aleksandr Y. YAKUBOVSKİY

Çeviren Hasan Eren


Maarif Vekâleti , Rus Bilim Eserleri Serisi 2, İstanbul, 1955, Maarif Basımevi, ii + 386 s.

230
3462
Akıldan Belâ


Alesandr Sergeyeviç GRİBOYEDOV

Çevirenler Z. Akkoç ve Ş. S. İlter


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 28, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, xxxiii + 107 s.

231
2359
Soie


Alessandro BARICCO

Traduit de l'italien par Françoise Brun


Gallimard , , Milano, Août 2001, , 142 s.

232
2096
Nişanlılar


Alessandro MANZONI

Çeviren Necdet Adabağ


Literatür Yayıncılık , , Birinci Basım İstanbul, Ekim 2003, Mart Matbaacılık, 800 s.

233
2998
Carmagnola Kontu


Alessandro MANZONI

Çeviren Ragıp Ögel


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 9, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 80 s.

234
3053
Nişanlılar

I

(XVII. asırda Milano tarihi)

(I Promesi sposi)


Alessandro MANZONI

Çeviren Ragıp Ögel


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 4, İstanbul, 1945, Cumhuriyet Matbaası, iii + 287 s.

235
3054
Nişanlılar

II

(XVII. asırda Milano tarihi)

(I Promesi sposi)


Alessandro MANZONI

Çeviren Ragıp Ögel


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 4, İstanbul, 1945, Cumhuriyet Matbaası, 327 s.

236
3055
Nişanlılar

III

(XVII. asırda Milano tarihi)

(I Promesi sposi)


Alessandro MANZONI

Çeviren Ragıp Ögel


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 4, İstanbul, 1945, Cumhuriyet Matbaası, 254 s.

237
4247
Millî Mücadele'de Bozdağ Cephesi'nin Önemi

Birgi-Ovakent-Kaymakçı Baskınları

Poslu Mestan Efe ve Gökçen Efe


Alev COŞKUN


Ödemiş Belediyesi, Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Yayını , : 15, Ödemiş, Ağustos 2019, Efe Ofset, 80 s.

238
2340
August 1914


Alexander SOLZHENITSYN

Translated by Michael Glenny


Bantam Books , , 3rd printing New York, 1974, , 714 s.

239
1331
Üç Silahşörler


Alexandre DUMAS

İngilizce Aslından Türkçeye Çeviren: Merve Duygun

Çizimler Penko Gelev, Hikaye Jim Pipe Serinin Yaratıcısı David Salariya


Butik Yayıncılık , Çizgi Dünya Klasikleri Serisi , İstanbul, 2010, İstanbul Matbaacılık, 48 s.

240
1340
Demir Maskeli Adam


Alexandre DUMAS

İngilizce Aslından Türkçeye Çeviren: Merve Duygun

Çizimler Penko Gelev, Hikaye Jim Pipe Serinin Yaratıcısı David Salariya


Butik Yayıncılık , Çizgi Dünya Klasikleri Serisi , İstanbul, 2010, İstanbul Matbaacılık, 48 s.

241
3448
Kibar Yosmalar

(Le Demi-Monde)


Alexandre DUMAS fils

Çeviren Nebahat Kaner


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 205, İstanbul, 1955, Maarif Basımevi, 157 s.

242
3084
Hikâyeler

(Contes)


Alfred de MUSSET

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 49, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 273 s.

243
3103
Fantasio


Alfred de MUSSET

Çeviren İzzet Melih Devrim


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 55, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 58 s.

244
3155
Andrea del Sarto


Alfred de MUSSET

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 13, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 79 s.

245
3161
Carmosine

-----

Louison


Alfred de MUSSET

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 57, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 138 s.

246
3175
Barberine


Alfred de MUSSET

Çeviren Orhan Veli Kanık


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 53, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 76 s.

247
3482
Lorenzaccio


Alfred de MUSSET

Çeviren İzzet Melih Devrim


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 56, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, xiv + 190 s.

248
3546
Yap da Söyleme

(Faire sans dire)
ve

Don Juan'ın Bir Sabahı

(Une matinée de Don Juan)


Alfred de MUSSET

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 42, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 29 s.

249
3595
Marianne'ın Kalbi

(Les caprices de Marianne)


Alfred de MUSSET

Çevirenler Sabahattin Eyüboğlu - Doçent Bedrettin Tuncel


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 7, İstanbul, 1942, Maarif Matbaası, 77 s.

250
3596
Bir Zamane Çocuğunun İtirafları

(La confession d'un enfant du siecle)


Alfred de MUSSET

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 59, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, xv + 359 s.

251
3710
Bettine

-

Ummadık Taş Baş Yarar


Alfred de MUSSET

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 58, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 109 s.

252
3786
Br Kapı Ya Açık Durmalı Ya Kapalı

(Il faut qu'une porte sot ouverte ou fermée)


Alfred de MUSSET

Çevirenler Oktay Rıfat ve O. Veli Kanık


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 41, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 31 s.

253
3911
Bir Heves

(Un Caprice)


Alfred de MUSSET

Çeviren İlhan Ertuğ


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 54, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 54 s.

254
3913
Şamdancı

(Le chandelier)


Alfred de MUSSET

Çevirenler Sabahattin Eyüboğlu ve Bedrettin Tuncel


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 6, , 1942, Maarif Matbaası, viii + 103 s.

255
3445
Cinq-Mars

II


Alfred de VIGNY

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 186, İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi, 307 s.

256
3540
Cinq-Mars

I


Alfred de VIGNY

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 186, Ankara, 1950, Millî Eğitim Basımevi, xviii + 366 s.

257
3597
Askerliğin Kulluğu ve Büyüklüğü

(Servitude et grandeur militaires)


Alfred de VIGNY

Çeviren Halim Kiper


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 153, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, iii + 258 s.

258
3486
Kendini Tanı


Alfred Ernest MANDER

Çeviren Suat Taşer


Millî Eğitim Bakanlığı , İyi Yaşama Serisi 18, İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi, iii + 98 s.

259
500
İstanbul'da Elli Yıllık Önemli Olaylar


Basiret Gazetesi İmtiyaz Sahibi ALİ

Önsöz: Tarık Zafer Tunaya


Sander Yayınları , Cep Dizisi: 22, İstanbul, Ağustos 1976, Sümbül Basımevi, 109 s.

260
750
Mümin ve Müsrif Bir Padişah Kızı Refia Sultan


Ali AKYILDIZ


Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı , Yurt Yayınları Belgesel 58, İstanbul, Mayıs 1998, Numune Matbaacılık, XII + 215 s.

261
2808
Şeyh Galib


Prof. Dr. Ali ALPARSLAN


Kültür Bakanlığı 964, Türk Büyükleri Dizisi: 101, Birinci Baskı Ankara, 1988, , ix + 184 s.

262
2737
Ahmet Paşa


Prof. Dr. Ali ALPASLAN


Kültür Bakanlığı 827, Türk Büyükleri Dizisi: 55, Birinci Baskı Ankara, 1987, Gaye Matbaacılık, viii + 139 s.

263
3562
Camî

Hayatı ve Eserleri


Ali Asgar HİKMET

Çeviren M. Nuri Gencosman


Millî Eğitim Bakanlığı , İran Klasikleri İçin Yardımcı Eserler 1, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, ii + 256 s.

264
1203
Seyfettin Özege Bağış Kitapları

Ek Kataloğu

-Kitap Adına Göre- Cilt-5


Ali Bayram - Lütfi Bayraktutan - M. Sadi Çöğenli

Hazırlayanlar


Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi , No. 2, Erzurum, 1973, Atatürk Üniversitesi Basımevi, 315 s.

265
2063
Malta'dan Mefharet Hanım'a

sürgün mektupları


Ali ÇETİNKAYA

Hazırlayan: Oktay Şimşek


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3201, , 1. Basım İstanbul, Ocak 2015, Ayhan Matbaası, viii + 192 s.

266
652
Catering Gourmet

MCMLXXXVII


Ali Esad Göksel

Editör:


Rönesans Yayıncılık , , İstanbul, , Üç-Er Ofset, 206 s.

267
2544
Büyük Günlerin Adamı

Fethi Okyar'ın Hayatından Kareler


Ali Fethi Okyar - Kansu Şarman

Hazırlayanlar:


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3686, , I. baskı İstanbul, Aralık 2016, Fabrika Basım, xxi + 145 s.

268
2554
Birinci Dünya Savaşı'nda

suriye hatıraları


Ali Fuad ERDEN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 644, , 2. baskı İstanbul, Ekim 2006, Yaylacık Matbaacılık, x + 324 s.

269
2381
"Geçmişten Geleceğe Hayalden Gerçeğe"

2010 - 2014 Okullar Arası Yazım Yarışması Ödüllü Eserler


Ali Güven

Yayına Hazırlayan


Yusufeli Belediyesi , , Birinci baskı Yusufeli, Mart 2014, Has Matbaacılık, 112 s.

270
1311
Beyzade - Paşazade

1890-1930


Ali H. NEYZİ


Yanar Yayınları , Romanlar Dizisi , , Mayıs 1991, Orhanlar Matbaası, 432 s.

271
1312
Beyzade - Paşazade

1930-1990


Ali H. NEYZİ


Yanar Yayınları , Romanlar Dizisi , , Haziran 1991, Orhanlar Matbaası, 328 s.

272
2560
lara feneri III

Çakıp Sönen Anılar


Ali H. NEYZİ


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 891, Edebiyat Dizisi: 430, Birinci Basım İstanbul, Temmuz 2005, Şefik Matbaası, 152 s.

273
2569
lara feneri II

Çakıp Sönen Anılar


Ali H. NEYZİ


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 842, Edebiyat Dizisi: 398, Birinci basım İstanbul, Ağustos 2004, Mas Matbaacılık, 269 s.

274
2580
lara feneri

Çakıp Sönen Anılar


Ali H. NEYZİ


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 700, Edebiyat Dizisi: 289, Birinci basım İstanbul, Mayıs 2003, Mas Matbaacılık, 246 s.

275
1153
Necip Paşa Kütüphanesi

Yazma Eserler Kataloğu I

(Necip Paşa Yazmaları)


Ali İhsan YILDIRIM


, , Tire, 2003, , 423 s.

276
177
Genç Osman

II inci Sultan Osman Faciası


Ali Kadri ANIT


, , İstanbul, 1947, Hüsnütabiat Basımevi, 110 s.

277
1156
Osmanlıca Rehberi

1


Ali Kemâl BELVİRANLI


Nedve Yayınları , , (Konya), (1977), , 144 s.

278
1157
Osmanlıca İmlâ Rehberi

2


Ali Kemâl BELVİRANLI


Nedve Yayınları , , (Konya), (1980), , 142 s.

279
1158
Osmanlıca Rehberi Lügati

3


Ali Kemâl BELVİRANLI


Nedve Yayınları , , (Konya), (1980), , 220 s.

280
1159
Osmanlıca Metinler Rehberi

4

*Seçme Metinler *Seçme Beyitler


Ali Kemâl BELVİRANLI


Nedve Yayınları , , (Konya), Yayın tarihi yok, , 159 s.

281
583
Padişah Anaları

ve 600 yıl bizi yöneten devşirmeler


Ali Kemal MERAM


Toplumsal Dönüşüm Yayınları : 39, Tarih Dizisi: 1, 5. Baskı İstanbul, Mart 1997, Zafer Matbaası, 696 s.

282
4159
Erzincan

Tarihî, Coğrafî, içtimaî, Etnoğrafî, idarî, insanî tetkikat tecrübesi


Erzincan Valisi Ali Kemali

Ali Kemal: Erzincan 1932 de İstanbulda basılan bu eserde 6ıncı bab, S. 209 — 218 de Erzincan da bulunmuş ve kesilmiş paralar (bazı resimlerle).
, , , 1932, Resimli Ay Matbaası, 452 s.

283
435
Anadolu Beyliklerinde Cami ve Mescitler

(XIV Yüzyıl Sonuna Kadar)


Mimar-Yüksek Mühendis Ali KIZILTAN


İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi , , İstanbul, 1958, , 125 s.

284
1314
Lozan


Ali Naci KARACAN

Hazırlayan: Hulûsi Turgut


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1783, , İstanbul, Ağustos 2009, Yaylacık Matbaacılık, 576 s. + resimler

285
2878
Matematik ve Doğa


Ali NESİN


Nesin Yayınevi Popüler Matematik Kitapları, Nesin Matematik Köyü Kitaplığı: 04, On birinci basım İstanbul, Nisan 2019, Yazın Basın Yayın matbaacılık, 164 s.

286
2879
Matematik ve Sanat

Şahsıma ithaflı ve imzalı


Ali NESİN


Nesin Yayınevi Popüler Matematik Kitapları, Nesin Matematik Köyü Kitaplığı: 17, Yedinci basım İstanbul, Eylül 2018, Yazın Basın Yayın matbaacılık, 194 s.

287
2880
Matematik ve Develerle Eşekler


Ali NESİN


Nesin Yayınevi Popüler Matematik Kitapları, Nesin Matematik Köyü Kitaplığı: 7, altıncı basım İstanbul, Mart 2016, Yazın Basın Yayın matbaacılık, 186 s.

288
2881
Matematik ve Oyun


Ali NESİN


Nesin Yayınevi Popüler Matematik Kitapları, Nesin Matematik Köyü Kitaplığı: 3, On üçüncü basım İstanbul, Ekim 2018, Yazın Basın Yayın matbaacılık, 200 s.

289
1120
Afyon'da Üç Eser


Ali Osman UYSAL


Kültür Bakanlığı 1402, Tanıtma Eserleri Dizisi / 44, İkinci Baskı Ankara, 1993, Yazır Matbaacılık, 86 s.

290
2553
Modern Tarihin İlk Sivil Esir Kampı

knockaloe ve meçhul türkler


Ali ÖZUYAR


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1417, , I. baskı İstanbul, Mart 2008, Yaylacık Matbaacılık, ix + 182 s.

291
501
Bir Zamanlar İstanbul


Balıkhane Nazırı Ali RIZA Bey

İlâveli notlarla baskıya hazırlayan: Niyazi Ahmet Banoğlu


Tercüman , 1001 Temel Eser 11, İstanbul, 1986, Kervan Kitapçılık, 309 s.

292
1692
bir onbaşının doğu cephesi günlüğü

1914-1915


Ali Rıza ETİ

Hazırlayan: Gönül Eti


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1643, , 2. Basım İstanbul, Ocak 2016, Ayhan Matbaası, ix + 158 s.

293
336
Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi


Prof. Dr. Ali SEVİM


, , Ankara, 1983, , s.

294
681
Anadolu'nun Fethi - Selçuklular Dönemi (Başlangıçtan 1086'ya Kadar)


Prof. Dr. Ali SEVİM


Türk Tarih Kurumu , XXIV. Dizi Sa. 2, Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi, VIII + 150 s.

295
1016
Türkiye Tarihi

I

(Fetihten Osmanlılara Kadar) (1018-1300)


Prof. Dr. Ali SEVİM

Prof. Dr. Yaşar YÜCEL


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi, Sa. 22 1, İlaveli İkinci Baskı Ankara, 1995, Türk Tarih Kurumu Basımevi, XIV + 447 s. + resimler s.

296
1017
Türkiye Tarihi

II

Osmanlı Dönemi (1300-1566)


Prof. Dr. Ali SEVİM

Prof. Dr. Yaşar YÜCEL


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi, Sa. 22 a1, İlaveli İkinci Baskı Ankara, 1995, Türk Tarih Kurumu Basımevi, X + 416 s. + resimler + harita s.

297
1018
Türkiye Tarihi

III

Osmanlı Dönemi (1566-1730)


Prof. Dr. Ali SEVİM

Prof. Dr. Yaşar YÜCEL


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi, Sa. 22 b, Ankara, 1991, Türk Tarih Kurumu Basımevi, XI + 359 s. + resimler s.

298
1019
Türkiye Tarihi

IV

Osmanlı Dönemi (1730-1861)


Prof. Dr. Ali SEVİM

Prof. Dr. Yaşar YÜCEL


Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi, Sa. 22 c, Ankara, 1992, Türk Tarih Kurumu Basımevi, XIV + 376 s. + resimler

299
3272
Türkiye Tarihi

Fetih, Selçuklu ve Beylikler Dönemi


Prof. Dr. Ali SEVİM

Prof. Dr. Yaşar YÜCEL


Türk Tarih Kurumu XXIV. Dizi, Sa. 12, Ankara, 1989, Türk Tarih Kurumu Basımevi, vii + 538 s. + resimler

300
2059
Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin

malta mektupları


Ali Suat Ürgüplü

Hazırlayan


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3430, , 1. Baskı İstanbul, Kasım 2015, Ayhan Matbaası, lv + 169 s.

301
2061
Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet, Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri

(1909-1922)


Ali Suat Ürgüplü

Hazırlayan


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3334, , 1. Baskı İstanbul, Haziran 2015, Ayhan Matbaası, cli + 974 s. Günlükleri elyazması asılları DVD ekiyle

302
823
İstanbul'un 100 Romanı


Ali Şükrü ÇORUK


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. , İstanbul'un Yüzleri ~14, İstanbul, 2010, , 197 s.

303
1027
Bir Şehzadenin Hâtırâtı

Vatan ve Menfâda Gördüklerim ve İşittiklerim


Şehzade Ali VÂSIB Efendi

Hazırlayan Osman Selaheddin Osmanoğlu


Yapı Kredi Yayınları - 2124, , İstanbul, Ekim 2004, Üç-Er Ofset, 476 s.

304
139
Seyfettin Özege Bağış Kitapları Kataloğu

-Kitap Adına Göre-

Cilt: 1-2 | A-K


AliBayram - M. Sadi Çöğenli

Hazırlayanlar


Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi , No. 4, Erzurum, 1978, Atatürk Üniversitesi Basımevi, 413 s.

305
140
Seyfettin Özege Bağış Kitapları Kataloğu

-Kitap Adına Göre-

Cilt: 3-4 | L-Z


AliBayram - M. Sadi Çöğenli

Hazırlayanlar


Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi , No. 4, Erzurum, 1980, Atatürk Üniversitesi Basımevi, 435 s.

306
1535
Sigarayı Şu Anda Bırakın


Allen CARR

İngilizce Aslından Türkçe'ye Çeviren: Pınar Savaş


Butik Yayıncılık , , İstanbul, 2012, İstanbul Matbaacılık, 225 s.

307
378
hatıralar

Cemal Paşa

(Bahriye Nazırı ve 4. Ordu Kumandanı)


Alpay Kabacalı

Yayına hazırlayan


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 495, Anılar Dizisi: 14, İstanbul, Mayıs 2001, Şefik Matbaası, 429 s. + resimler

308
1669
talât paşa'nın anıları


Alpay Kabacalı

Hazırlayan


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 445, , 7. Baskı İstanbul, Ekim 2013, Yaylacık Matbaacılık, 191 s.

309
2276
Nasreddin Hodja


Alpay Kabacalı

Traduction: Pierrette Grolier

Texte


Net Turistik Yayınlar , , 1e édition İstanbul, 1992, Asır Matbaacılık, 83 s.

310
3146
Jack

II


Alphonse DAUDET

Çeviren Nebil Otman


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 163, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 424 s.

311
3387
Değirmenimden Mektuplar

(Lettres de Mon Moulin)


Alphonse DAUDET

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 65, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 250 s.

312
3404
Pazartesi Hikâyeleri


Alphonse DAUDET

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 119, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 307 s.

313
3806
Şehirli Kız

(L'Arlésienne)


Alphonse DAUDET

Çeviren Ali Süha Delilbaşı


Millî Eğitim Vekâleti , Fransız Klasikleri 198, İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi, ii + 77 s.

314
3823
Jack

I


Alphonse DAUDET

Çeviren Nebil Otman


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 163, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, viii + 398 s.

315
757
Osmanlı Tarihi


Alphonse de LAMARTINE


Toker Yayınları "Genel Dizi" No: 223, "Tarih Yayınları" Dizisi No: 15, İstanbul, 1992, Çetin Matbaacılık, 1031 s.

316
3395
Graziella


Alphonse de LAMARTINE

Çeviren Zeynep Menemenci


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 73, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, xxii + 151 s.

317
2274
Stupeur et Tremblements


Amélie NOTHOMB


Albin Michel , , , 2000, Brodard & Taupin, 187 s.

318
2358
Métaphysique des tubes


Amélie NOTHOMB


Albin Michel , , , 2000, Brodard & Taupin, 157 s.

319
2746
Erzurumlu İbrahim Hakkı


Prof. Dr. Âmil ÇELEBİOĞLU


Kültür Bakanlığı 869, Türk Büyükleri Dizisi: 71, Birinci Baskı Ankara, 1988, Sevinç Matbaası, viii + 184 s.

320
2798
Ali Nihad Tarlan


Prof. Dr. Âmil ÇELEBİOĞLU


Kültür Bakanlığı 1084, Türk Büyükleri Dizisi: 120, Birinci Baskı Ankara, 1989, Ünal Ofset, 191 s.

321
2098
Doğu'dan Uzakta


Amin MAALOUF

Çeviren: Ali Berktay


Yapı Kredi Yayınları - 3740, Edebiyat - 1068, 1. baskı İstanbul, Kasım 2012, Levent Ofset, 457 s.

322
2819
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu


Prof. Dr. Âmiran Kurtkan BİLGİSEVEN


Kültür Bakanlığı 813, Türk Büyükleri Dizisi: 42, Birinci Baskı Ankara, 1987, Oğul Matbaacılık, ix + 222 s.

323
3334
Edebiyat Hayatı

Seçmeler

(La vie littéraire)


Anatole FRANCE

Çeviren Nebil Otman


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 210, Ankara, 1956, Maarif Basımevi, 451 s.

324
3802
Dilsiz Kadınla Evlenenin Güldürüsü

(La Comédie de celui qui épousa une femme muette)


Anatole FRANCE

Çeviren Yılmaz Çolpan


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 227, İstanbul, 1964, Millî Eğitim Basımevi, 43 s.

325
3858
Dostumun Kitabı

(Le Livre de mon Ami)


Anatole FRANCE

Çeviren Safiye Hatay


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları , Fransız Klasikleri 229, İstanbul, 1967, Millî Eğitim Basımevi, 28 s.

326
4074
Allahlar Susamışlardı


Anatole FRANCE

Çeviren Hüseyin Cahit Yalçın


Remzi Kitabevi , Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 4, Üçüncü basılış İstanbul, 1947, Güven Basımevi, xv + 200 s.

327
1887
Yararlı Otlar ve Baharatlar Mutfağı


Andi CLEVELY

Katherine RICHMOND

Sallie MORRIS

Lesley MACKLEY


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1921, , 1. Baskı İstanbul, 2010, , 512 s.

328
3488
Victor Hugo


André BELLESSORT

Çeviren Sabiha Rifat


Maarif Vekâleti , Fransız Klâsikleri İçin Yardımcı Eserler 9, İstanbul, 1959, Maarif Basımevi, 347 s.

329
3150
Diderot'nun Hayatı


André BILLY

Çeviren Sabiha Rıfat


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klâsikleri İçin Yardımcı Eserler 2, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 402 s.

330
3467
Balzac'ın Hayatı

I


André BILLY

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klâsikleri İçin Yardımcı Eserler 1, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 422 s.

331
3468
Balzac'ın Hayatı

II


André BILLY

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klâsikleri İçin Yardımcı Eserler 1, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 422 s.

332
404
Muhteşem Süleyman


André CLOT

Türkçesi: Turhan Ilgaz


Milliyet Yayınları : 62, , İkinci Baskı İstanbul, Mart 1987, Teknografik Matbaacılık, 540 s.

333
3079
Seçme Yazılar


André GIDE

Çeviren Suut Kemal Yetkin


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 158, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, xi + 133 s.

334
3304
Günlük

(Seçmeler)

(Journal)


André GIDE

Çeviren Fuat Pekin


Millî Eğitim Bakanlığı , Modern Fransız Edebiyatı 7, Ankara, 1963, Millî Eğitim Basımevi, 279 s.

335
2144
İklimler


André MAUROIS

Türkçesi Tahsin Yücel


Helikopter 1, , 3. Basım İstanbul, Şubat 2009, Mas Matbaacılık, 204 s.

336
4073
Dr. O'Grady'nin Gevezelikleri


André MAUROIS

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Remzi Kitabevi , Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 70, İstanbul, 1943, Kenan Matbaası, 134 s.

337
3209
Nuh

(Noé)


André OBEY

Çeviren Mübeccel Bayramveli


Millî Eğitim Vekâleti , Modern Tiyatro Eserleri Serisi 63, İstanbul, MCMLIII, Millî Eğitim Basımevi, vi + 100 s.

338
3074
Karı Koca ve Ölüm


André ROUSSIN

Çeviren Tahsin Saraç


Millî Eğitim Bakanlığı , Modern Tiyatro Eserleri Serisi 92, Ankara, MCMLXIII, Millî Eğitim Basımevi, 147 s.

339
3337
Düşman


André-Paul ANTOINE

Çeviren Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 27, İstanbul, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi, v + 156 s.

340
2289
Ogni Promessa


Andrea BAJANI


Einaudi , , Milano, ottobre 2010, Mondadori Printing, 253 s.

341
1009
İstanbul ve Yeni Osmanlılar


Andreas David MORDTMAN

Çeviren: Gertraude Songu-Habermann

Önsöz: Erol Üyepazarcı


Pera Yayıncılık 02, Alâattin Eser Kitaplığı: : 19, İstanbul, 1999, Mataş, 416 s.

342
1424
Sultan'dan Atatürk'e Türkiye


Andrew MANGO

İngilizceden Çeviren: Cem Küçük


Pegasus Yayınları 406, Strateji/Analiz: 32, İstanbul, Kasım 2011, Alioğlu Matbaacılık, 224 s.

343
1568
8 Haftada İdeal Sağlık


Andrew WEIL

İngilizce'den çeviren: Osman Akınhay


Sistem Yayıncılık : 131, Rehber Yayıncılık , İstanbul, Eylül 1997, Kurtiş Matbaacılık, VIII + 350 s.

344
727
Osmanlılar


Andrew WHEATCROFT

Türkçesi Mehmet Harmancı


Altın Kitaplar Yayınevi , , İstanbul, Şubat 1996, Altın Kitaplar Basımevi, 206 s.

345
2303
Un Seul Amour


Anita SHREVE

Traduit de l'américain par Michelle Herpe-Voslinsky


Belfond , , Paris, Août 2000, , 436 s.

346
1677
Avrupa Saraylarından Yıldız'a

istanbul'da bir hoş sada


Anna Grosser RILKE

Çeviren: Deniz Banoğlu


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1732, , 2. Baskı İstanbul, Şubat 2011, Yaylacık Matbaacılık, vii + 315 s.

347
4065
Yırtıcılar

II


Annie VIVANTI

Çeviren Hüseyin Cahit Yalçın


Remzi Kitabevi , Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 59, İstanbul, 1942, Kenan Basımevi, 207 s.

348
4064
Yırtıcılar

I


AnnieVivanti

Çeviren Hüseyin Cahit Yalçın

AnnieVIVANTI


Remzi Kitabevi , Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 58, İstanbul, 1942, Kenan Basımevi, xi + 184 s.

349
1
Musée Impérial Ottoman

Bronzes et Bijoux

Catalogue Sommaire


Anonim


Ministère Imp. de l'Instruction Publique , , Constantinople, 1898, Typ. Lith. F. Loeffler, 98 s.

350
5
Lühûd ve Mekabir-i Atika Kataloğu


Anonim


Müze-i Hümayun , , İkinci tab'ı Kostantiniye, 1317 (1899), Mahmud Bey Matbaası, 116 s.

Özege 15041
351
8
Catalogue des Figurines Grecques de Terre Cuite


Anonim


Musée Impériaux Ottomans , , Constantinople, 1908, Typographie et Lithographie Ahmed Ihsan, ix + 663 s. + xv plates

352
14
Rehnüma


Anonim


Müze-i Hümayun , , Kostantiniye, 1330 (1914), Matbaa-i Ebüzziya, 152 s.

Özege 15047
353
15
Rehnüma


Anonim


Müze-i Hümayun , , Kostantiniye, 1337 (1921), Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 87 s.

Özege 15047
354
31
Topkapı Sarayı Müzesi Arşiv Kılavuzu

I. Fasikül

A-B-C


Anonim


Kültür Bakanlığı Topkapı Sarayı Müzesi Direktörlüğü , , İstanbul, 1938, Devlet Matbaası, 96 s. + XIV vesika

355
16
Topkapı Sarayı Müzesi Rehberi


Anonim


İstanbul Asarıatika Müzeleri , , İstanbul, 1933, Devlet Matbaası, 197 s. + 48 resim - 1 Plân

356
30
Fatih Müzesi


Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi , , İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi, 16 s. + resimler

357
17
İstanbul Asarıatika Müzeleri

Resimli Rehber

Yunan, Roma, Bizans Heykeltraşî Eserleri


Anonim


, , İstanbul, 1934, Devlet Matbaası, VII + 146 s.

358
18
İstanbul Müzeleri Asarıatika Müzesi Tunç Eserler Rehberi

Musée des Antiquites Guide Illustré des Bronzes


Anonim


, , İstanbul, 1937, Devlet Basımevi, 50 s.

359
20
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Resimli Rehber

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yunan Roma Bizans Heykeltraşlık ve Mimarlık Eserleri Kolleksiyonları


Anonim


, , İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi, 143 s.

360
21
İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Resimli Rehber

Sümer, Akat, Asur, Babil, Hitit, Eski Mısır ve Arabistan Eserleri Kolleksiyonları


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: 4, Sayı: 11, İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi, 77 s.

361
22
Resimli Rehber

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Yunan Roma Bizans Heykeltraşlık ve Mimarlık Eserleri Kolleksiyonları


Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri , , İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi, 162 s.

362
29
Eski Çekmeceler

Ancient Desks


Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi , No. 4., İstanbul, 1956, Marmara Matbaası, 28 s. + resimler

363
23
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

10

Annual of the Archeological Museums of İstanbul


Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XXIII, , İstanbul, Mayıs 1962, İstanbul Matbaası, 152 s. + XXVIII s.

364
24
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

11-12

Annual of the Archeological Museums of İstanbul


Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XXIV, , İstanbul, Ekim 1964, İstanbul Matbaası, 231 s. + LX levha

365
26
Topkapı Sarayı Müzesi Mühürler Seksiyonu Rehberi

Guide Book of the Seals Section of Topkapı Saray Museum


Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi No: 8, , İstanbul, 1959, Şehir Matbaası, 55 s.

366
28
Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık-1


Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü ve Topkapı Sarayı Müzesini Sevenler Derneği , , İstanbul, 1986, İstanbul Matbaası, 270 s.

367
32
Topkapı Sarayı Müzesi Arşiv Kılavuzu

II. Fasikül C-Ç-D-E-F-G-H


Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi , , İstanbul, 1940, Maarif Matbaası, 96 s. + XIV vesika

368
41
Resimli Ayasofya Kılavuzu


Anonim


Ayasofya Müzesi , , İstanbul, 1956, Maarif Basımevi, 28 s. + 27 resim + 1 kroki

369
42
Guide de Sainte Sophie


Anonim


Musée de Sainte-Sophie No. 2, , İstanbul, 1958, Imprimerie Denizcilik Bankası, 31 s. +31 resim + 1 plan

370
43
Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 1)


Anonim


Ayasofya Müzesi III, , İstanbul, 1959, Maarif Basımevi, 29 s. + 27 resim, kroki ve plan

371
44
Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 2)


Anonim


Ayasofya Müzesi IV, , İstanbul, 1960, İstanbul Matbaası, 55 s. + 27 resim, 4 plan

372
45
Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 3)


Anonim


Ayasofya Müzesi V, , İstanbul, 1961, İstanbul Matbaası, 67 s. + resimler

373
46
Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 5)


Anonim


Ayasofya Müzesi VII, , İstanbul, 1963, İstanbul Matbaası, 75 s. + resimler

374
47
Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 8)


Anonim


Ayasofya Müzesi XI, , İstanbul, 1969, Yenilik Basımevi, 87 s. + resimler

375
48
Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 9) Cumhuriyetin 60. Yılı Özel Sayısı


Anonim


Ayasofya Müzesi XII, , İstanbul, 1983, Yenilik Basımevi, 111 s.

376
49
Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 10)


Anonim


Ayasofya Müzesi XIII, , İstanbul, 1985, Yenilik Basımevi, 83 s. + resimler

377
51
Deniz Müzesi Kataloğu


Anonim


, , İstanbul, 1970, Deniz Basımevi, 45 s.

378
56
Resim ve Heykel Müzesi


Anonim


, , İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi, 9 s. + resimler

379
60
Türk ve İslam Eserleri Müzesi Rehberi


Anonim


İstanbul Müzeleri , , İstanbul, 1939, Devlet Basımevi, 63 s.

380
97
Maliye Bakanlığı Darphane Müzesi Madeni Para ve Madalya Kataloğu


Anonim


, , İstanbul, 1973, Damga Matbaası, s.

381
117
Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

01 - Adana İl Halk Kütüphanesi ve Müzesi


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü , I, Ankara, 1985, Başbakanlık Basımevi, 320 s.

382
118
Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

01 - Adana İl Halk Kütüphanesi ve Müzesi


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü , II, Ankara, 1986, Başbakanlık Basımevi, 224 s.

383
119
Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

01 - Adana İl Halk Kütüphanesi ve Müzesi


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü , III, Ankara, 1986, Başbakanlık Basımevi, 218 s.

384
120
Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

2 - Giresun, Ordu, Rize


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü , , Ankara, 1980, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 266 s.

385
121
Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

5/I - Amasya Bayezid İl Halk Kütüphanesi


Anonim


Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü , , İstanbul, 1990, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 320 s.

386
122
Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

5/2 - Amasya Bayezid İl Halk Kütüphanesi


Anonim


Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü , , İstanbul, 1990, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 320 s.

387
123
Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

5/3 - Amasya Bayezid İl Halk Kütüphanesi


Anonim


Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü , , İstanbul, 1992, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 320 s.

388
124
Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

07 - Antalya Müzesi - Alanya Müzesi - Akseki Yeğen Mehmet Paşa Kütüphanesi


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü , I, İstanbul, 1982, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 320 s.

389
125
Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

07 - Antalya Müzesi - Alanya Müzesi - Akseki Yeğen Mehmet Paşa Kütüphanesi


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü , II, İstanbul, 1982, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 480 s.

390
126
Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

07 - Antalya Müzesi - Alanya Müzesi - Akseki Yeğen Mehmet Paşa Kütüphanesi


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü , III, İstanbul, 1983, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 480 s.

391
127
Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

07 - Antalya - Tekelioğlu


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü , IV, İstanbul, 1984, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 320 s.

392
128
Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

07 - Antalya - Tekelioğlu


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü , V, İstanbul, 1984, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 368 s.

393
129
Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

34 - İstanbul Süleymaniye Yazmalar Merkezi Ali Nihat Tarlan Dermesi


Anonim


Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü , I, Ankara, 1981, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 188 s.

394
130
Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

34 - İstanbul Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kütüphanesi


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü , II, Ankara, 1984, Başbakanlık Basımevi, 204 s.

395
131
Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

34 - İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Amca Zade Hüseyin Paşa ve Hekimbaşı Musa Nazif Efendi Koleksiyonu


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü , III, Ankara, 1987, Başbakanlık Basımevi, 234 s.

396
132
Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

34 - İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Mustafa Âşir Efendi Koleksiyonu


Anonim


Kültür Bakanlığı Millî Kütüphane Başkanlığı , IV, Ankara, 1994, Millî Kütüphane Basımevi, 694 s.

397
133
Millî Kütüphane Yazmalar Kataloğu

The Manuscripts Catalogue of the Turkish National Library


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Kütüphane Başkanlığı , I, Ankara, 1987, Millî Kütüphane Basımevi, 120 s.

398
134
Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

06 - Anıtkabir, 06 - Cumhurbaşkanlığı, 06 - Türkiye Büyük Millet Meclisi, 02 - Adıyaman


Anonim


Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü , I, Ankara, 1979, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 78 s. + 58 s.

399
141
Seyfettin Özege Bağış Kitapları Kataloğu

-Kitap Adı -Yazar Adı -Konu -Süreli Yayınlar -Haritalar ve Atlaslar

-Cilt 6-


Anonim


Atatürk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı , No. 6, Erzurum, 1989, Atatürk Üniversitesi Basımevi, 595 s.

400
143
İstanbul Kütüpaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

1. Fasikül Umumi Tarihler


Anonim


Maarif Vekilliği Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: 1 No: 1, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, s.

401
144
İstanbul Kütüpaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

2. Fasikül Türk Tarihine Ait Eserler


Anonim


Maarif Vekilliği Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: 1 No: 2, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, s.

402
145
İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

3. Fasikül Arap Tarihi, İran Tarihi, Diğer milletler tarihleri


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: 1 No: 3, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, s.

403
146
İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

4. Fasikül Şeriatlar - Peygamberler Tarihi


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: 1 No: 4, İstanbul, 1945, Maarif Matbaası, s.

404
147
İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

5. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: a - Siyerler


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: 1 No: 5, İstanbul, 1945, Maarif Matbaası, s.

405
148
İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

6. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: b - Evliya Tezkireleri ve Menkabeler


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: I No: 6, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, s.

406
149
İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

7. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: c - Şairler Tezkireleri


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: I No: 7, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, s.

407
150
İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

8. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: ç: Biyografiye ait diğer eserler


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: I No: 8, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, s.

408
151
İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

9. Fasikül İctimaî, siyasî, idarî ve itısadî tarih eserleri: a: sefaretnâmeler


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: I No: 9, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, s.

409
152
İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

11. Fasikül Vakıfnâmeler


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı , Seri: 1 No: 11, İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi, s.

410
157
İstanbul Kütüphanelerinde Fatih'in Hususî Kütüphanesine ve Fatih Çağı Müelliflerine Ait Eserler


Anonim


İstanbul Üniversitesi Nu. 549, , İstanbul, 29 Mayıs 1953, Işıl Matbaası, 79 s.

411
179
Dünyada Yayınlanmış Osmanlı İle İlgili Eserler

(Toplu Katalog) 2

Publications Related to Ottoman Heritage in the World (Union Catalogue)


Anonim


Kültür Bakanlığı / 2396/2, Milli Kütüphane Başkanlığı Yayınları: 45 Kataloglar: 18, Ankara, 2000, Milli Kütüphane Basımevi, 478 s.

412
173
Kitap Kataloğlama Kuralları


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı , , Ankara, 1961, Millî Eğitim Basımevi, 43 s.

413
175
Eski Harfli Türkçe Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu

(Muvakkat Basım)

Millî Kütüphane ile Ankara ve İstanbul Kütüp-hanelerinde Bulunan Eski Harfli Türkçe Gazete ve Dergilerin, Ayrıca Diğer Periyodiklerin Bibliyografik Künyeleri


Anonim


Millî Kütüphane Yayınları , , Ankara, 1963, Millî Kütüphane Cilt ve Basım Atelyesi, s.

414
176
Eski Harfli Türkçe Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu

(1. Cilt)


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Kütüphane Başkanlığı , , Ankara, 1987, Özkan Matbaacılık, 308 s.

415
178
Dünyada Yayınlanmış Osmanlı İle İlgili Eserler

(Toplu Katalog) 1

Publications Related to Ottoman Heritage in the World (Union Catalogue)


Anonim


Kültür Bakanlığı / 2396/1, Milli Kütüphane Başkanlığı Yayınları: 45 Kataloglar: 18, Ankara, 2000, Milli Kütüphane Basımevi, 341 s. + CLXVIII s.

416
188
Süreli Yayınlar Kataloğu

(Alfabetik)


Anonim


Yüksek Öğretim Kurulu Dokümantasyon Merkezi , , Ankara, 1996, Yüksek Öğretim Kurulu Matbaası, 430 s.

417
273
Osmanlıca Okuma Kılavuzu


Anonim


Türk Nümismatik Derneği , Özel Sayı 1, İstanbul, 1977, , s.

418
274
Türk Nümismatik Derneği Tüzüğü


Anonim


, , İstanbul, 1984, , s.

419
276
I. Uluslararası Nümismatik Sempozyumu Bildirileri

The Notes of 1st. International Numismatic Symposium

9 - 10. XI. 1993


Anonim


, , İstanbul, 1999, , s.

420
282
Yapı ve Kredi Bankası Madenî Paralar Sergisi


Anonim


, , İstanbul, 1969, , s.

421
283
Nadir Osmanlı Madeni Paraları / Rare Ottoman Coins


Anonim


Yapı ve Kredi Bankası , Nümismatik Yayınları No. 1, İstanbul, 1972, , s.

422
284
Selçuklular'ın Nadir Paralarından Bazıları ve Cimri'nin Sikkeleri


Anonim


Yapı ve Kredi Bankası , Nümismatik Yayınları No. 2, İstanbul, 1972, , s.

423
285
Tolunoğulları ve Paraları / The Tulunids and Their Coins


Anonim


Yapı ve Kredi Bankası , Nümismatik Yayınları No. 3, İstanbul, 1972, , s.

424
286
İran Moğolları ve Altın Paraları / The Mongols of Persia and Their Gold Coins


Anonim


Yapı ve Kredi Bankası , Nümismatik Yayınları No. 4, İstanbul, 1973, , s.

425
287
Nadir Osmanlı Madeni Paraları / Rare Ottoman Coins


Anonim


Yapı ve Kredi Bankası , Nümismatik Yayınları No. 5, İstanbul, 1973, , s.

426
294
Yapı Kredi Koleksiyonları-1 / Yapi Kredi Collections-1: Ak Akçe, Moğol Ve İlhanlı Sikkeleri / Mongol And Ilkhanid Coins


Anonim


, , İstanbul, 1992, , s.

427
295
"Kudret Ve Hüner" Sikkenin İki Yüzü

"Power And Skill" The Two Faces of A Coin


Anonim


Yapı Kredi Kültür Merkezi , Yapı Kredi Sikke Koleksiyonu Sergileri 1, İstanbul, 1994, , s.

428
296
"Doğu-Batı Arası Bir Gökkuşağı" Selçuklu Sikkeleri

"A Rainbow Linking East And West" Coins of the Seljuks


Anonim


Yapı Kredi Kültür Merkezi , Yapı Kredi Sikke Koleksiyonu Sergileri 2, İstanbul, 1994, , s.

429
297
"Asya'dan Anadolu'ya İnen Rüzgar" - Beylikler Dönemi Sikkeleri

"The Wind Blowing From Asia To Anatolia" - An Exhibition of Beylik Period Coins


Anonim


Yapı Kredi Kültür Merkezi , Yapı Kredi Sikke Koleksiyonu Sergileri 3, İstanbul, 1994, , s.

430
298
"Saltanatın İki Yüzü" Yazı ve Tuğra

"Heads And Tails" The Two Faces of Sovereignty


Anonim


Yapı Kredi Kültür Merkezi , Yapı Kredi Sikke Koleksiyonu Sergileri 4, İstanbul, 1995, , s.

431
355
Antik Anadolu'nun Tanıkları: Muharrem Kayhan Koleksiyonu

Temoignages de L'antiquite Anatolienne

Testimonies of Anatolian Antiquity


Anonim


Arkas Sanat Merkezi , , Birinci Basım İzmir, 2015, Arkadaş Matbaacılık, xxiii + 217 s.

432
368
Türk İstiklâl Harbi Hulâsası 1919 : 1922


Anonim


Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarih Encümeni , , İstanbul, 1937, Askerî Matbaa, 10 s.

433
384
İstanbul Seririyatı / Stamboul Seriryatı

Revue Medicale


Anonim


, Dokuzuncu Sene Numero 3, , Temmuz 1927, , s.

434
456
Splendeurs de la France


Anonim


Collection Splendeurs , , , , Imprimé en Italie, 126 s.

435
482
Milli Saraylar Yıldız Çini ve Porselen İşletmesi

/

National Palaces Yıldız Porcelain and Tile Factory


Anonim

Translation Mary Priscilla Işın


TBMM Milli Saraylar Yıldız Çini ve Porselen İşletmesi , , 2. Baskı İstanbul, 1998, TBMM Basımevi, 88 s.

436
556
Living in Istanbul


Anonim

Photography by Jérôme Darblay, Preface by Ken


Flammarion , , Paris, 1994, Printed in Italy, 256 s.

437
570
İşgal İstanbul'undan Fotoğraflar

Istanbul 1919:

Images d'Occupation


Anonim


Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı , Yurt Yayınları 32, İstanbul, Haziran 1996, Numune Matbaacılık, 155 s.

438
572
Gravürlerle Türkiye / Türkiye in Gravures

İstanbul 1


Anonim


Kültür Bakanlığı 1851, Sanat Eserleri Dizisi: 125, İkinci Baskı Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 269 s. + 20 s.

439
573
Gravürlerle Türkiye / Türkiye in Gravures

İstanbul 2


Anonim


Kültür Bakanlığı 1852, Sanat Eserleri Dizisi: 125, İkinci Baskı Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 289 s. + 22 s.

440
574
Gravürlerle Türkiye / Türkiye in Gravures

İstanbul 3


Anonim


Kültür Bakanlığı 1853, Sanat Eserleri Dizisi: 125, İkinci Baskı Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 292 s. + 24 s.

441
591
Gravürlerle Türkiye / Türkiye in Gravures IV

Anadolu / Anatolia 1


Anonim


Kültür Bakanlığı 1899, Sanat Eserleri Dizisi: 125, İkinci Baskı Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 269 s. + 22 s.

442
592
Gravürlerle Türkiye / Türkiye in Gravures V

Anadolu / Anatolia 2


Anonim


Kültür Bakanlığı 1900, Sanat Eserleri Dizisi: 125, İkinci Baskı Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 262 s. + 26 s.

443
593
Gravürlerle Türkiye / Türkiye in Gravures VI

Giysiler, Portreler / Garments, Portraits 1


Anonim


Kültür Bakanlığı 1901, Sanat Eserleri Dizisi: 125, İkinci Baskı Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 254 s. + 46 s.

444
594
Gravürlerle Türkiye / Türkiye in Gravures VII

Giysiler, Portreler / Garments, Portraits 2


Anonim


Kültür Bakanlığı 1902, Sanat Eserleri Dizisi: 125, İkinci Baskı Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 254 s. + 46 s.

445
615
Azerbaijan Art: Costumes and Jewellery


Anonim


Azerbaycan Respublikası Medeniyyet Nazirliyi , , Azerbaijan, Yayın tarihi yok, , s.

446
629
Nasip İyem


Anonim


, , İstanbul, 1992, , 128 s.

447
630
Nuri İyem, 50. Sanat Yılı '86


Anonim


, , İstanbul, 1986, , 157 s.

448
635
Başlangıcından Bugüne On Bin Türk Motifi Ansiklopedisi

Ten Thousand Turkish Motif Encyclopedia


Anonim


Gözen Yayıncılık , , İstanbul, , , 352 s.

449
640
Türk Resim Sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi


Anonim


Şişli Belediyesi - Resim ve Heykel Müzeleri Derneği , , İstanbul, 1997, Asır Matbaacılık, 208 s.

450
644
Yaşam Sevinçleri

Baymed - Şark Hayat Sigorta A.Ş. Fotoğraf Yarışmaları Anısına


Anonim


, , İstanbul, , , 64 s.

451
683
Ebu Bekr-i Tihranî: Kitab-ı Diyarbekriyye


Anonim

Çeviren Prof. Dr. Mürsel Öztürk


Kültür Bakanlığı , , Ankara, 2001, Neyir Matbaacılık, XII + 402 s.

452
725
The Imperial Harem of the Sultans

Daily Life at the Çırağan Palace during the 19th Century

Memoirs of Leyla (Saz) Hanımefendi


Anonim

Translated from the French by Landon Thomas


PEVA Publications - 3, , Third Print İstanbul, 1998, Onur Grafik, 222 s.

453
748
V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi İstanbul 21-25 Ağustos 1989

Tebliğler


Anonim


Türk Tarih Kurumu , XXVI. Dizi Sa. 4, Ankara, 1990, Türk Tarih Kurumu Basımevi, XXIII + 888 s.

454
783
Osmanlı Paleoğrafyasına Giriş

Açıklamalı-Resimli Eski Yazı Alfabe ve Okuma Parçaları

(1)


Anonim


Elhan Kitabevi , , Ankara, , , 94 s.

455
994
Osmanlıda Bir Köle

Brettenli Michael Heberer'in Anıları 1585-1588


Anonim

Eski Almanca'dan Çeviren Türkis Noyan


Kitap Yayınevi - 29, Sahaftan Seçmeler Dizisi - 3, İstanbul, Haziran 2003, Mas Matbaacılık, 336 s.

456
1031
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

Annual of the Archeological Museums of İstanbul

(No. 9)


Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XIX, , İstanbul, 1953, Çituri Biraderler Basımevi, 111 s.

457
1032
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

(No. 3)

Archeological Museums of İstanbul

Third Report


Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XVI, , İstanbul, 1949, Pulhan Matbaası, 73 s.

458
1059
Hayatta Kalabilme


Anonim


GnKur. Bşk. Kara Kuvvetleri Komutanlığı , , Ankara, 1967, K. K. K. Askerî Basımevi, 333 s.

459
1165
Birinci Türk Tarih Kongresi

Konferanslar Münakaşalar


Anonim


Maarif Vekâleti , , İstanbul, 1932, Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi, 631 s. + 1 harita

460
1166
İkinci Türk Tarih Kongresi

İstanbul 20 - 25 Eylül 1937

Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri, No. 2, İstanbul, 1943, Kenan Matbaası, 1187 s.

461
1167
III. Türk Tarih Kongresi Programı

15 - 20 sonteşrin 1943


Anonim


Türk Tarih Kurumu , , Ankara, 1943, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 16 s.

462
1168
III. Türk Tarih Kongresi

Türk Tarih Kurumu Sergisi ve Kurumun Çalışmaları Hakkında Bir Hulâsa


Anonim


Türk Tarih Kurumu , , Ankara, 1943, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 60 s.

463
1169
La Turquie Kemaliste

No. 3


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Octobre 1934, L'Imprimerie d'Ètat, 27 s. + 5 s. resim

464
1170
La Turquie Kemaliste

No. 4


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Décembre 1934, L'Imprimerie d'Ètat, 34 s.

465
1171
La Turquie Kemaliste

No. 5


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Février 1935, L'Imprimerie d'Ètat, 28 s. + 6 s. resim

466
1172
La Turquie Kamâliste

No. 8


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Août 1935, L'Imprimerie d'Ètat, 25 s. + 5 s. resim

467
1173
La Turquie Kamâliste

No. 10


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Décembre 1935, L'Imprimerie d'Ètat, 20 s. + 8 s. resim

468
1174
La Turquie Kamâliste

No. 12


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Avril 1936, L'Imprimerie d'Ètat, 18 s. + 16 s. resim

469
1175
La Turquie Kamâliste

No. 13


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Juin 1936, L'Imprimerie d'Ètat, 23 s. + 9 s. resim

470
1176
III. Türk Tarih Kongresi

Ankara 15 - 20 Kasım 1943

Kongreye Sunulan Tebliğler


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri, No. 3, Ankara, 1948, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 775 s. + resimler

471
1177
IV. Türk Tarih Kongresi

Ankara 10 - 14 Kasım 1948

Kongreye Sunulan Tebliğler


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri, No. 4, Ankara, 1952, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 518 s. + resimler

472
1178
V. Türk Tarih Kongresi

Ankara 12 - 17 Nisan 1956

Kongreye Sunulan Tebliğler


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri, No. 5, Ankara, 1960, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 795 s. + resim ve planlar

473
1179
VI. Türk Tarih Kongresi

Ankara 20 - 26 Ekim 1961

Kongreye Sunulan Bildiriler


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri, No. 6, Ankara, 1967, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 686 s. + resimler

474
1201
Türkiye'de Dergiler Ansiklopediler

(1849-1984)


Anonim


Gelişim Yayınları , , İstanbul, Ekim 1984, Hakan Ofset, 273 s.

475
1207
Osmanlıcadan Türkçeye

Cep Kılavuzu


Anonim


T. D. A. K. , , İstanbul, 1935, Devlet Basımevi, 371 s.

476
1208
Türkçeden Osmanlıcaya

Cep Kılavuzu


Anonim


Türk Dil Kurumu , , İstanbul, 1935, Devlet Basımevi, 340 s.

477
1209
Osmanlıcadan Türkçeye

Cep Kılavuzu


Anonim


T. D. A. K. , , İstanbul, 1935, Devlet Basımevi, 371 s.

478
1210
Türkiyede Çıkmakta Bulunan Gazete ve Mecmualar


Anonim


Başvekâlet Matbuat U. Müdürlüğü , , Ankara, 1940, Devlet Matbaası, 340 + xvi s.

479
1211
Türkiyede Çıkmakta Bulunan Gazete ve Mecmualar

IV


Anonim


Başvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü 6, , Ankara, 1944, Devlet Matbaası, 336 + xvi s.

480
1219
The Advanced Learner's Dictionary of Current English


Anonim


Oxford University Press - Geoffrey Cumberlege , , Seventh impression London, 1956, Lowe and Brydone, 1527 s.

481
1250
101 Dergi

"Dünden Bugüne Türkiye'nin Dergileri"


Anonim


Yapı Kredi Yayınları - 1564, Sanat - 78, İstanbul, Kasım 2001, Promat, 160 s.

482
1267
Fransızca Öğrenci Sözlüğü

Dictionnaire Français d'Elève

Fransızca-Türkçe | Türkçe-Fransızca


Anonim


Fono Yayınları , Sözlük Dizisi , İstanbul, 1996, Fono Açık Öğretim Kurumu Tesisleri, 476 s.

483
1268
The New American Webster Handy College Dictionary


Anonim


The New American Library , , , August 1956, Printed in the United States of America, 543 s.

484
1280
Longmans English Larousse

The New Encyclopedia Dictionary


Anonim


Longmans, Green and Co Ltd , , , 1968, Hazell Watson & Viney, 1343 s.

485
1327
Nutuk

Kemal Atatürk

Cilt: I 1919 - 1920


Anonim


Türk Devrim Tarihi Enstitüsü , , İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi, 432 s.

486
1351
Nutuk

Gazi Mustafa Kemal tarafından

22093 / İkinci Elli Bin


Anonim


, , Ankara, 1927, , 543 + 2 s. Vesaik kısmı 303 + 2 s. 1 PL. 10 LE.

Özege 15583
487
1353
VII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 25-29 Eylül 1970

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri, Sa. 7, Ankara, 1972, Türk Tarih Kurumu Basımevi, XXXII + 450 s. 1-450. sayfalar

488
1354
VII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 25-29 Eylül 1970

Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri, Sa. 7a, Ankara, 1973, Türk Tarih Kurumu Basımevi, X + 688 s. 451-1138. sayfalar

489
1355
VIII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 11-15 Ekim 1976

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi, Sa. 8, Ankara, 1979, Türk Tarih Kurumu Basımevi, XLVIII + 562 s. 1-562. sayfalar + 336 s. resim

490
1356
VIII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 11-15 Ekim 1976

Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi, Sa. 8a, Ankara, 1981, Türk Tarih Kurumu Basımevi, VIII + 948 s. 563-1510. sayfalar + 146 s. resim

491
1357
VIII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 11-15 Ekim 1976

Kongreye Sunulan Bildiriler, III. Cilt


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi, Sa. 8b, Ankara, 1983, Türk Tarih Kurumu Basımevi, VII + 692 s. 1511-2203. sayfalar + 110 s. resim

492
1358
IX. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 21-25 Eylül 1981

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi, Sa. 9, Ankara, 1986, Türk Tarih Kurumu Basımevi, XLV + 559 s. 1-559. sayfalar + 306 s. resim

493
1359
IX. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 21-25 Eylül 1981

Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi, Sa. 9a, Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi, VIII + 680 s. 560-1220. sayfalar + 36 s. resim

494
1360
IX. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 21-25 Eylül 1981

Kongreye Sunulan Bildiriler, III. Cilt


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi, Sa. 9b, Ankara, 1989, Türk Tarih Kurumu Basımevi, VIII + 990 s. 1221-2210. sayfalar + 87 s. resim

495
1361
X. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 22-26 Eylül 1986

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi, Sa. 10, Ankara, 1990, Türk Tarih Kurumu Basımevi, LII + 421 s. 1-421. sayfalar + 284 s. resim

496
1362
X. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 22-26 Eylül 1986

Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi, Sa. 10a, Ankara, 1990, Türk Tarih Kurumu Basımevi, VI + 303 s. 424-724. sayfalar + 58 s. resim

497
1363
X. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 22-26 Eylül 1986

Kongreye Sunulan Bildiriler, III. Cilt


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi, Sa. 10b, Ankara, 1991, Türk Tarih Kurumu Basımevi, VII + 431 s. 728-1155. sayfalar + 50 s. resim

498
1364
X. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 22-26 Eylül 1986

Kongreye Sunulan Bildiriler, IV. Cilt


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi, Sa. 10c, Ankara, 1993, Türk Tarih Kurumu Basımevi, VII + 771 s. 1159-1926. sayfalar + 70 s. resim

499
1365
X. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 22-26 Eylül 1986

Kongreye Sunulan Bildiriler, V. Cilt


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi, Sa. 10d, Ankara, 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi, X + 664 s. 1927-2589. sayfalar + 45 s. resim

500
1366
X. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 22-26 Eylül 1986

Kongreye Sunulan Bildiriler, VI. Cilt


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi, Sa. 10e, Ankara, 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi, VIII + 585 s. 2593-3175. sayfalar + 28 s. resim

501
1367
XI. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 5 - 9 Eylül 1990

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi, Sa. 11, Ankara, 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi, XXXII + 452 s. 1-452. sayfalar + 208 s. resim

502
1368
XI. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 5 - 9 Eylül 1990

Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi, Sa. 11a, Ankara, 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi, VIII + 374 s. 453-825. sayfalar + 68 s. resim

503
1369
XI. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 5 - 9 Eylül 1990

Kongreye Sunulan Bildiriler, III. Cilt


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi, Sa. 11b, Ankara, 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi, VIII + 492 s. 826-1318. sayfalar + 106 s. resim

504
1370
XI. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 5 - 9 Eylül 1990

Kongreye Sunulan Bildiriler, IV. Cilt


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi, Sa. 11c, Ankara, 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi, VIII + 434 s. 1317-1751. sayfalar + 4 s. resim

505
1371
XI. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 5 - 9 Eylül 1990

Kongreye Sunulan Bildiriler, V. Cilt


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi, Sa. 11d, Ankara, 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi, VI + 388 s. 1752-2139. sayfalar + 50 s. resim

506
1372
XI. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 5 - 9 Eylül 1990

Kongreye Sunulan Bildiriler, VI. Cilt


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi, Sa. 11e, Ankara, 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi, VI + 712 s. 2140-2852. sayfalar + 74 s. resim

507
1373
XII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 12 - 16 Eylül 1994

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi, Sa. 12, Ankara, 1999, Türk Tarih Kurumu Basımevi, XXIV + 240 s. 1-240. sayfalar + 64 s. resim

508
1374
XII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 12 - 16 Eylül 1994

Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi, Sa. 12a, Ankara, 1999, Türk Tarih Kurumu Basımevi, X + 414 s. 241-654. sayfalar + 30 s. resim

509
1375
XII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 12 - 16 Eylül 1994

Kongreye Sunulan Bildiriler, III. Cilt


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi, Sa. 12b, Ankara, 1999, Türk Tarih Kurumu Basımevi, X + 606 s. 655-1259. sayfalar + 88 s. resim

510
1376
XII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 12 - 16 Eylül 1994

Kongreye Sunulan Bildiriler, IV. Cilt


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi, Sa. 12c, Ankara, 1999, Türk Tarih Kurumu Basımevi, VIII + 220 s. 1260-1479. sayfalar + 34 s. resim

511
1377
Dünden Bugüne

Moda Deniz Kulübü


Anonim


, , İstanbul, Temmuz 2010, Portakal Basım, 306 s.

512
1388
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler '08

Shots From Life As Seen By Women '08


Anonim


Anadolu Hayat Emeklilik , , İstanbul, (2008), , s.

513
1389
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler '09

Shots From Life As Seen By Women '09


Anonim


Anadolu Hayat Emeklilik , , İstanbul, (2009), , s.

514
1390
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler '10

Shots From Life As Seen By Women '10


Anonim


Anadolu Hayat Emeklilik , , İstanbul, (2010), , s.

515
1391
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler '11

Shots From Life As Seen By Women '11


Anonim


Anadolu Hayat Emeklilik , , İstanbul, (2011), , s.

516
1392
La Turquie Kamâliste

No. 14


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Août 1936, L'Imprimerie d'Ètat, 27 s. + 8 s. resim

517
1393
La Turquie Kamâliste

No. 15


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Octobre 1936, L'Imprimerie d'Ètat, 24 s. + 14 s. resim

518
1394
La Turquie Kamâliste

No. 16


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Décembre 1936, L'Imprimerie d'Ètat, 30 s. + 10 s. resim

519
1395
La Turquie Kamâliste

No. 17


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Février 1937, L'Imprimerie d'Ètat, 28 s. + 6 s. resim

520
1396
La Turquie Kamâliste

No. 18


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Avril 1937, L'Imprimerie d'Ètat, 31 s. + 18 s. resim

521
1397
La Turquie Kamâliste

No. 19


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Juin 1937, L'Imprimerie d'Ètat, 26 s. + 15 s. resim

522
1398
La Turquie Kamâliste

No. 20


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Août 1937, L'Imprimerie d'Ètat, 29 s. + 11 s. resim

523
1399
La Turquie Kemaliste

No. 21 - 22

Numéro Spécial Consacré au II.e Congrès d'Histoire Tueque et à l'Exposition d'Histoire 20 - 26 Septembre 1937


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Décembre 1937, L'Imprimerie d'Ètat, 96 s.

524
1400
La Turquie Kémaliste

No. 23 - 24


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Avril 1938, L'Imprimerie d'Ètat, 22 s. + 15 s. resim

525
1401
La Turquie Kémaliste

No. 25 - 26


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Août 1938, L'Imprimerie d'Ètat, 24 s. + 20 s. resim

526
1402
La Turquie Kemaliste

No. 27


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Octobre 1938, L'Imprimerie d'Ètat, 31 s. + 25 s. resim

527
1403
La Turquie Kemaliste

No. 28


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Décembre 1938, L'Imprimerie d'Ètat, 36 s. + 7 s. resim

528
1404
La Turquie Kemaliste

No. 29


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Février 1939, L'Imprimerie d'Ètat, 34 s. + 30 s. resim

529
1405
La Turquie Kemaliste

No. 30


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Avril 1939, L'Imprimerie d'Ètat, 46 s. + 17 s. resim

530
1406
La Turquie Kemaliste

No. 31


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Juin 1939, L'Imprimerie d'Ètat, 38 s. + 21 s. resim

531
1407
La Turquie Kemaliste

No. 32 - 40


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Août 1939, L'Imprimerie d'Ètat, 67 s. + 33 s. resim

532
1408
La Turquie Kemaliste

No. 41


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Février 1941, L'Imprimerie d'Ètat, 36 s. + 18 s. resim

533
1409
La Turquie Kemaliste

No. 42


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Avril 1941, L'Imprimerie d'Ètat, 25 s. + 21 s. resim

534
1410
La Turquie Kemaliste

No. 43


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Juin 1941, L'Imprimerie d'Ètat, 32 s. + 34 s. resim

535
1411
La Turquie Kemaliste

No. 44


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Août 1941, L'Imprimerie d'Ètat, 33 s. + 23 s. resim

536
1412
La Turquie Kemaliste

No. 45


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Octobre 1941, L'Imprimerie d'Ètat, 27 s. + 26 s. resim

537
1413
La Turquie Kemaliste

No. 46


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Décembre 1941, L'Imprimerie d'Ètat, 25 s. + 33 s. resim

538
1414
La Turquie Kemaliste

No. 47


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, 1943, L'Imprimerie d'Ètat, 47 s. + 12 s. resim

539
1415
La Turquie Kemaliste

No. 48


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Décembre 1947, L'Imprimerie d'Ètat, 48 s.

540
1416
La Turquie Kemaliste

No. 49


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Mars 1948, L'Imprimerie d'Ètat, 48 s.

541
1417
Türkiye

No. 1


Anonim


Direction Générale de la Presse de la Radiodiffusion et du Tourisme , , Ankara, , , 70 s.

542
1418
Türkiye

No. 2


Anonim


Direction Générale de la Presse de la Radiodiffusion et du Tourisme , , Ankara, , , 82 s. + 8 s. resim

543
1451
Nutuk

(Söylev)

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK


Anonim


ADD Atatürkçü Düşünce Derneği Maltepe Şubesi , , İstanbul, (2006), Çizgi Tanıtım ve Matbaacılık, 743 s.

544
1453
Usta Eller


Anonim


Novartis Kültür Yayınları No: 19, , İstanbul, Aralık 2008, Ömür Matbaacılık, 335 s.

545
1456
Discover Islamic Art in the Mediterranean

A book by Museum With No Frontiers


Anonim


Ernst Wasmuth Verlag , , London, 2007, Compass Press, 272 s.

546
1460
Roma

Palazzolar - Müzeler - Kiliseler - Pizza - Oteller - Restoranlar - Yürüyüşler - Tarih - Çeşmeler - Haritalar


Anonim

Çeviri Hakan Arslan


Dost Kitabevi , Görsel Gezi Rehberleri , Güncellenmiş 3. Baskı İstanbul, Kasım 2006, South China Printing Co. Ltd., Çin, 448 s.

547
1461
The Protagonists of Italian Art


Anonim


Scala Group , , Florence, 2010, Lito Terrazzi, Cascine del Riccio, 638 s.

548
1462
Galleria Doria Pamphilj

Masterpieces: Paintings


Anonim

Translator: Christopher Evans


Scala Group , , Firenze, 2010, StampArte srl, 46 s.

549
1463
The Croation Adriatic

Features of Cultural and Natural Interest


Anonim

Translated by Janet Tuskan and Graham McMaster


Petra Ljevak , , Zagreb, June 2007, Zrinski, Cakovec, 392 s.

550
1464
Adım Adım İstanbul

Avrupa Kültür Başkenti


Anonim


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. , , İstanbul, Ağustos 2010, NMC Televizyon ve Reklamcılık, 314 s.

551
1492
Azerbaijan Art: Carpets


Anonim


Azerbaycan Respublikası Medeniyyet Nazirliyi , , Azerbaijan, Yayın tarihi yok, , 16 s.

552
1493
Azerbaijan Art: Medieval Manuscripts


Anonim


Azerbaycan Respublikası Medeniyyet Nazirliyi , , Azerbaijan, Yayın tarihi yok, , s.

553
1494
Azerbaijan Art: Musical Instruments


Anonim


Azerbaycan Respublikası Medeniyyet Nazirliyi , , Azerbaijan, Yayın tarihi yok, , s.

554
1495
Azerbaijan Art: Copper Works


Anonim


Azerbaycan Respublikası Medeniyyet Nazirliyi , , Azerbaijan, Yayın tarihi yok, , s.

555
1505
Havadan İstanbul

İstanbul from above


Anonim

Çevirmen Sevil Ertem


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. , , İstanbul, Ekim 2008, Doğan Burda, 152 s.

556
1526
Son Yüzyıl Yakın Geçmişin Kronolojik İzleri

1912-1920

I. Dünya Savaşı


Anonim


Boyut Yayıncılık , , İstanbul, 2012, Boyut Matbaacılık, 156 s.

557
1527
Son Yüzyıl Yakın Geçmişin Kronolojik İzleri

1918-1945

II. Dünya Savaşı


Anonim


Boyut Yayıncılık , , İstanbul, 2012, Boyut Matbaacılık, 156 s.

558
1528
Son Yüzyıl Yakın Geçmişin Kronolojik İzleri

1945-1979

Soğuk Savaş Dönemi


Anonim


Boyut Yayıncılık , , İstanbul, 2012, Boyut Matbaacılık, 144 s.

559
1529
Son Yüzyıl Yakın Geçmişin Kronolojik İzleri

1980-2012

Toplumsal Ayaklanmalar


Anonim


Boyut Yayıncılık , , İstanbul, 2012, Boyut Matbaacılık, 144 s.

560
1532
Genç Cumhuriyet'in Türkiye'si

Kronoloji


Anonim


Boyut Yayıncılık , , 2. Baskı İstanbul, Temmuz 2012, Boyut Matbaacılık, 143 s.

561
1541
Keşfedilmemiş Cennet Yusufeli

Undiscovered Heaven Yusufeli


Anonim


Yusufeli Kaymakamlığı , , , , İsmat, 72 s.

562
1585
1897 Sears, Roebuck Catalogue


Anonim


Chelsea House Publishers , , Facsimile, reissue New York, (1993), Printed in the United States of America, XIX + 786 s.

563
1586
İnci Eviner


Anonim


Revover Publishing / İstanbul GaleriNev , Nesrin Esirtgen Collection , İstanbul, Ekim 2011, Step Grafik & Matbaacılık, 312 s.

564
1588
Venise et l'Orient


Anonim


Institut du Monde Arabe / Gallimard Exposition présentée, à l'Institut du Monde Arabe, Paris du 2 Octobre 2006 au 18 Février 2007 / au Metropolitan Museum of Art, New York du 26 Mars au 8 Juillet 2007, Paris, Octobre 2006, GECA, Milan, 375 s.

565
1594
Mehveş Demiren


Anonim


Galeri Baraz , İstanbul Art Uluslararası Çağdaş Sanat Buluşması , İstanbul, 2002, Mas Matbaacılık, 40 s.

566
1628
Asterix Versus Caesar - The Book of the Film


Anonim

Translated by Anthea Bell and Derek Hockridge


Hodder & Stoughton , Book 29, Kent, 1988, Proost International Book Production, 64 s.

567
1740
Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi

Cilt I


Anonim

Çeviren Besim Atalay


Türk Dil Kurumu 521, , Ankara, 1985, Türk Tarih Kurumu Basımevi, XXXVI + 530 s.

568
1741
Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi

Cilt II


Anonim

Çeviren Besim Atalay


Türk Dil Kurumu 522, , Ankara, 1985, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 366 s.

569
1742
Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi

Cilt III


Anonim

Çeviren Besim Atalay


Türk Dil Kurumu 523, , Ankara, 1986, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 452 s.

570
1743
Divanü Lûgat-it-Türk Dizini

"Endeks"

IV


Anonim

Çeviren Besim Atalay


Türk Dil Kurumu 524, , Ankara, 1986, Türk Tarih Kurumu Basımevi, XL + 885 s.

571
1786
The Superyachts

Volume Five 1992


Anonim


Boat International EDISEA , , Surrey, England, 1992, Bookbuilders Limited, Hong Kong, 264 s.

572
1787
The Superyachts

Volume Four 1991


Anonim


SF Publications , , Surrey, England, 1991, B.P.C.C. Hazell Books, 272 s.

573
1788
The Superyachts

Volume Three 1990


Anonim


SF Publications , , Surrey, England, 1990, Presscraft Ltd, 248 s.

574
1789
The Superyachts

Volume Two 1989


Anonim


SF Publications , , Surrey, England, 1989, Presscraft Ltd, 224 s.

575
1790
The Superyachts


Anonim


SF Publications , , Surrey, England, 1988, Presscraft Ltd, 204 s.

576
1823
Picasso İstanbul'da


Anonim


Sakıp Sabancı Müzesi , , İstanbul, 2005, Mas Matbaacılık, 336 s.

577
1824
Birikimler Fotoğraf Grubu

Nevzat Çakır İlyas Göçmen İzzet Keribar Mehmet Kısmet Bülent Özgören Yusuf Tuvi


Anonim


Fotoğraf Grubu 1, , İstanbul, 1989, Reyo Ofset, 103 s.

578
1835
Dünyanın Kilim Merkezi

Hakkari


Anonim


T.C. Hakkari Valiliği , , Hakkari, Aralık 2006, , 40 s.

579
1838
Sotheby's Guide

Antiques and Their Prices Worldwide


Anonim


Viking Penguin , , London, 1990 Edition, Philip Wilson Publishers, 608 s.

580
1840
Azәrbaycan Xalçaları

Aзербайджанские КоврЫ

Azerbaijan Carpets


Anonim


Minaret - rabıtabank , , Баку şәhәri, , , 24 halı resmi kartı s.

581
1841
Self-Guided Egypt


Anonim


Langenscheidt Publishers , , New York, 1990, Ripinsky & Company, x + 309 s.

582
1856
The Complete Kama Sutra

the first unabridged modern translation of the classic Indian text


Anonim

Translated by: Alain Daniélou


Park Street Press , , Richmond, 1994, , 564 s.

583
1874
Ara Güler's Istanbul


Anonim

Foreword by Orhan Pamuk


Thames & Hudson , , London, 2014, Printed in Singapore, 184 s. 153 duotone photographs

584
1891
Tatlı ve Tuzlu Hamurişi Tarifleri


Anonim


La Cucina Italiana , , (İstanbul), , , 82 s.

585
1893
Italian Cooking

Flavour of food on the Italian roads


Anonim

Traduzione Elisabetta Orlandi


Edizioni del Baldo , , Verona, settembre 2013, Grafiche Busti, 159 s.

586
1929
İngilizce-Türkçe

Askerî Terimler Sözlüğü


Anonim


Erkânıharbiyei Umumiye Riyaseti , Erkânıharbiyei Umumiye Riyaseti Özel Talimatname ve Özel Talimatları Ö/T 320-5-1, Ankara, 1956, E. U. Basımevi, 487 s.

587
1944
Practical Guide to Home Landscaping


Anonim


Reader's Digest , , Tenth Printing New York, October 1989, , 480 s.

588
2382
Yusufeli Yedinci Yerini Ararken

(Kamuoyu Araştırması-2012)


Anonim


Yusufeli Belediyesi , , Birinci baskı Yusufeli, Mart 2013, Has Matbaacılık, 272 s.

589
2474
50 Simple Things Your Business Can Do To Save The Earth


Anonim


The Earth Works Group , , First Edition Berkeley, California, 1991, , 120 s.

590
2477
Merak Ettiğim Konularla İlgili Sorular ve Bulabildiğim Yanıtları


Anonim

Derleyen: Sahip Akosman


Akosman , , İstanbul, 2005, Cem Ofset, 221 s.

591
2487
Erkek İçin

Make Better Love


Anonim


, , İstanbul, , Milliyet Tesisleri, 97 s.

592
2488
Kadın İçin

Make Better Love


Anonim


, , İstanbul, , Milliyet Tesisleri, 99 s.

593
2504
The New York Public Library Business Desk Reference


Anonim


John Wiley & Sons , , New York, 1997, , xiv + 494 s.

594
2506
Türk Ticaret Gemileri


Anonim


İstanbul Deniz Ticareti müdürlüğü , T. C. İktisat Vekâleti Neşriyatından , İstanbul, 1929, Halk Matbaası, 56 s.

595
2515
İstiklal Madalyası

Tarihçesi ve Tanıtımı


Anonim


İstiklal Madalyalı Varisleri Derneği , , Ankara, , T.C. Ziraat Bankası Matbaası, 160 s.

596
2522
15 Temmuz 2016

Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi


Anonim


Anadolu Ajansı , , Ankara, 2016, Mega Basım, 88 s.

597
2551
denizlerde yenilmediler

Cihan Harbi'nde Alman Bahriyeliler


Anonim

Çeviren: Eşref Bengi Özbilen


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2089, , I. baskı İstanbul, Ocak 2011, Yaylacık Matbaacılık, ix + 138 s.

598
2611
Bulutlarla Yarışan kadın

Halit Kıvanç, Sabiha Gökçen'le Söyleşiyor

She Raced with the Clouds

Halit Kıvanç interviews Sabiha Gökçen


Anonim

Translated by Fred Stark


Yapı Kredi Yayınları , , 1. baskı İstanbul, Ekim 1998, Şefik Matbaası, 89 s.

599
2614
Atatürkçülük

(Üçüncü Kitap)

Atatürkçü Düşünce Sistemi


Anonim


Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 326, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi 15, Ankara, 1984, Millî Eğitim Basımevi, 274 s.

600
2637
Büyük Vatan Şairi

Mehmet Emin Yurdakul


Anonim


Tarihî Kültür Dergisi Neşriyatı Türk Büyükleri Sayı: 1, (Nisan-Mayıs-1975) , İstanbul, 1975, Zafer Matbaası, 32 s.

601
2699
Abdülhamid'in Kara Kutusu

Arap İzzet Holo Paşa'nın Günlükleri

I. Cilt: Metin


Anonim


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 4479, , İstanbul, Mayıs 2019, Umut Kağıtçılık, 551 s. + Albüm

602
2700
Abdülhamid'in Kara Kutusu

Arap İzzet Holo Paşa'nın Günlükleri

II. Cilt: Tıpkıbasım


Anonim


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 4480, , İstanbul, Mayıs 2019, Umut Kağıtçılık, s.

603
2851
Nutuk'tan Seçmeler


Anonim

Seçimleri Yapan ve Özleştiren: Özer Ozankaya


Bodrum Belediyesi , , Bodrum, 2017, Halikarnas Matbaacılık, 80 s.

604
2894
Tarih

III

Yeni ve Yakın Zamanlarda Osmanlı - Türk Tarihi


Anonim

Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle yazılmış olan tarih kitapları, 1931 yılından 1949 yılına kadar orta öğrenimde ders kitabı olarak okutuldu. Sümerlerin dilinin eklemeli Türkçe olduğu gerçeğine kadar Türk tarihinin derinliğine inen bu kitapların yürürlükten kaldırılması, ABD ile 27 Aralık 1949 tarihinde imzalanan Fulbright anlaşması sonrasında yaşandı.
Maarif Vekâleti , , İstanbul, 1931, Devlet Matbaası, xviii + 95 s.

605
2895
Tarih

IV

Türkiye Cümhuriyeti


Anonim

Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle yazılmış olan tarih kitapları, 1931 yılından 1949 yılına kadar orta öğrenimde ders kitabı olarak okutuldu. Sümerlerin dilinin eklemeli Türkçe olduğu gerçeğine kadar Türk tarihinin derinliğine inen bu kitapların yürürlükten kaldırılması, ABD ile 27 Aralık 1949 tarihinde imzalanan Fulbright anlaşması sonrasında yaşandı.
Maarif Vekâleti , , İstanbul, 1931, Devlet Matbaası, xxiv + 132 s.

606
2896
Sitler

Heredote dan


Anonim

Mütercimi Necib Asım


Kitabhane-i Ebuzziya Aded 95, , Birinci tabı Kostantiniye, 1310 (1892), Matbaa-i Ebüzziya, 143 s.

Özege 18124
607
2905
İstanbul Limanı


Anonim


Türkiye Cumhuriyeti İktisad Vekaleti Neşriyatından , , İstanbul, 1928, , 85 + 1 s.

Özege 8221
608
2907
Cemal Paşa Hatıratı

1913 - 1922


Anonim


, , Dersaadet, 1339 (1922), Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaası, 282 s. I le. 2 Pl.

Özege 7029
609
3253
Dânişmend Gazi Destanı


Anonim

Prof. Dr. Necati Demir


Ötüken Neşriyat 1323, Edebi Eserler: 704, İstanbul, 2018, Mega Basım Yayın, 431 s.

610
3264
Aspat

(Strobilos)


Anonim


Muğla Belediyesi - Aspat Vakfı - Tübitak , , , , , 40 s.

611
3353
Sir Gawain ve Yeşil Şövalye

(Sir Gawain and the Green Knight)


Anonim

Çeviren Ayşe Cebesoy


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klâsikleri 53, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 115 s.

612
3388
Gilgameş Destanı


Anonim

Çeviren Muzaffer Ramazanoğlu


Maarif Vekâleti , Babil Klasiği 1, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 93 s.

613
3461
Toprak Arabacık

(Mriççhakatika)


Anonim

Çeviren Walter Rubin, dil ve üslûbu düzelten Pertev Nailî Boratav


Millî Eğitim Bakanlığı , Hint Klasikleri 2, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, vii + 241 s.

614
3477
Çin Denemeleri


Anonim

Çevirenler Wolfram Eberhard'la Nusret Hızır


Millî Eğitim Bakanlığı , Çin Klasikleri 4, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, xiii + 196 s.

615
3522
Tristan'la Iseut

(Le roman de Tristan et Iseut)


Anonim

Çeviren Sabiha Omay (J Bédier'nin hazırladığı metinden)


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 83, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 157 s.

616
3629
Büyük Bilgi

-

Müzik Hakkında Notlar


Anonim

Çevirenler Wolfram Eberhard'la Nusret Hızır


Millî Eğitim Bakanlığı , Çin Klasikleri 2, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, xiii + 196 s.

617
3732
Çin Hikâyeleri


Anonim

Çevirenler Wolfram Eberhard'la Hayrünnisa Boratav


Maarif Vekâleti , Çin Klasikleri 1, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, xix + 142 s.

618
4008
Dünya Muharrirlerinden Tercümeler Serisi

Kataloğu

1939


Anonim


Remzi Kitabevi , Remzi Kitabevi Neşriyatından , İstanbul, 1939, Kenan Basımevi, 32 s.

619
4096
1944

Kitap Hulâsa Etme Müsabakası


Anonim


Ankara Halkevi Kütüphane ve Neşriyat Şubesi , Küçük Boy No. 26, Ankara, 1945, Maarif Matbaası, 103 s.

620
4163
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

(No. 5)

Archeological Museums of İstanbul

Fifth Report


Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XVIII, , İstanbul, 1952, İbrahim Horoz Basımevi, 84 s.

621
4167
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

15-16

Annual of the Archeological Museums of İstanbul


Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XXIV, , İstanbul, 1969, Millî Eğitim Basımevi, 318 s.

622
4168
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

Annual of the Archeological Museums of İstanbul

(No. 7)


Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XX, , İstanbul, 1956, Çituri Biraderler Basımevi, 93 s. + 36 resim

623
4169
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

Annual of the Archeological Museums of İstanbul

(No. 8)


Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XXI, , İstanbul, 1958, Nurgök Matbaası, 90 s. + 26 resim

624
4170
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

13-14

Annual of the Archeological Museums of İstanbul


Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri , , İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi, 290 s. + lxxxii levha

625
4171
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

(No. 4)

Archeological Museums of İstanbul

Fourth Report


Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri , , İstanbul, 1950, Pulhan Matbaası, 64 s.

626
1849
Masken

Faszination und Gestaltung


Antje SCHIMPFLE


Christophorus-Verlag , , 2. Aufl. Freiburg, 1988, Konkordia Druck, 64 s.

627
3419
Gece Uçuşu

(Vol de Nuit)


Antoine de SAINT-EXUPÉRY

Çevirenler Mukadder Sezgin - Fuat Pekin


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Modern Edebiyatı 5, İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi, xxi + 103 s. + i

628
524
İstanbul'a Ait Günlük Anılar

1672-1673

II. Cilt (1673)


Antoine GALLAND

1881'de Paris'te Ernest Leroux Kitapevi Tarafından Basılan Nüshadan Dilimize Çeviren Nahid Sırrı Örik

Şerhlerle Yayınlayan Charles Schefer


Türk Tarih Kurumu , II. Seri - Sa. 16a, Ankara, 1973, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 178 s.

629
258
Osmanische Numismatik


Anton C. SCHAENDLINGER


, , Braunschweig, 1973, , s.

630
3106
Vanya Dayı


Anton ÇEHOV

Çeviren Gaffar Güney


Maarif Vekâleti , Rus Klasikleri 6, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 90 s.

631
3115
Düello


Anton ÇEHOV

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 32, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 120 s.

632
3116
Martı


Anton ÇEHOV

Çevirenler Nihal Yalaza Taluy - Kemal Kaya


Maarif Vekâleti , Rus Klasikleri 5, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 90 s.

633
3139
Düğün-Jübile


Anton ÇEHOV

Çevirenler D. Sorakın - S. Aytekin


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 60 (57), İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 48 s.

634
3299
Hikayeler

V


Anton ÇEHOV

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 65, Ankara, 1949, , 455 s.

635
3325
Hikayeler

III


Anton ÇEHOV

Çevirenler Oğuz Peltek ile Erol Güney


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 48, Ankara, 1946, Ar Basımevi, 193 s.

636
3451
Teklif


Anton ÇEHOV

Çeviren Gaffar Güney


Maarif Vekilliği , Modern Tiyatro Eserleri Serisi 2, İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası, 27 s.

637
3588
Hikayeler

IV


Anton ÇEHOV

Çevirenler Oğuz Peltek ile Erol Güney


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 49, Ankara, 1948, Ar Basımevi, 423 s.

638
3591
Üç Kızkardeş

(Tri sestry)


Anton ÇEHOV

Çeviren Hasan Ali Ediz


Maarif Vekaleti , Rus Klasikleri 7, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 174 s.

639
3834
Hikayeler

II

İstiridye


Anton ÇEHOV

Çeviren Servet Lünel


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 47, Ankara, 1946, Ar Basımevi, 213 s.

640
3871
Vişne Bahçesi


Anton ÇEHOV

Çevirenler Erol Güney ile Şahap İlter


Maarif Vekaleti , Rus Klasikleri 8, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 94 s.

641
4086
Hikayeler

I


Anton ÇEHOV

Çeviren Servet Lünel


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 33, Ankara, 1945, Ar Basımevi, xv + 159 s.

642
3152
Bu Yeni Küçük Dünya

(Piccolo mondo moderno)


Antonio FOGAZZARO

Çeviren Feridun Timur


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 24, İstanbul, 1965, Millî Eğitim Basımevi, vi + 385 s.

643
3630
O Eski Küçük Dünya

(Piccolo mondo moderno)


Antonio FOGAZZARO

Çeviren Dr. Feridun Timur


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 22, İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi, vi + 385 s.

644
660
Kahve: Bir Acı Tarih


Antony WILD


, , İstanbul, 2007, , 283 s.

645
1834
Dubrovnik


Antun Travirka


Forum - Zadar , , Dubrovnik, 2006, Gorenjski Tisk, Kranj, Slovenia, 124 s.

646
1255
Selçuklular'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Mimarlık

Architecture in Turkey from the Seljuks to the Republic


Aptullah KURAN

Yayına Hazırlayanlar Çiğdem Kafescioğlu - Lucienne Thys-Şenocak - Timur Kuran


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel Yayın: 2550, İstanbul, Haziran 2012, Yaylacık Matbaacılık, 788 s.

647
3220
Altın Eşek

I


APULEIUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı , Latin Klasikleri 27, Ankara, 1950, Millî Eğitim Basımevi, vi + 152 s.

648
1712
İstanbul'un 100 Kuşevi


Aras NEFTÇİ


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. , İstanbul'un Yüzleri ~23, İstanbul, 2010, , 160 s.

649
4290
"babam hasan âli yücel"

"Gülümser Yücel Kitabı"


Arda Kukul

Söyleşi


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 6021, Nehir Söyleşi , I. Basım İstanbul, Ocak 2024, İmak Ofset, ix + 340 s.

650
2556
tarihe tanıklık edenler

Cumhuriyet'in Kurucu Kuşağıyla Söyleşiler


Arı İNAN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2337, , 3. basım İstanbul, Ocak 2018, Ayhan Matbaası, xviii + 493 s.

651
3472
Atinalıların Devleti

(Αθηνιων πολιτει)


ARISTO

Çeviren Dr. Suad Yakup Baydur


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 62, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 126 s.

652
3665
Organon

IV

İkinci Analitikler

(Αναλτικα υςτερα)


ARISTO

Çeviren Prof. Hamdi Ragıp Atademir


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 72, Ankara, 1951, Millî Eğitim Basımevi, 96 s.

653
3765
Politika

(Πολιτικὰ)

I-III


ARISTO

Çeviren Niyazi Berkes


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 64, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, xvii + 161 s.

654
3766
Politika

(Πολιτικὰ)

IV-VIII


ARISTO

Çeviren Niyazi Berkes


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 64, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 242 s.

655
3797
Organon

III

Birinci Analitikler


ARISTO

Çeviren Prof. Hamdi Ragıp Atademir


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 72, İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi, ii + 232 s.

656
3882
Organon

II

Önerme

Περὶ Ἑρμηνείας


ARISTO

Çeviren Hamdi Ragıp Atademir


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 72, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 44 s.

657
4057
Organon

I

Kategoryalar

Κατηγοριαι


ARISTO

Çeviren Hamdi Ragıp Atademir


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 72, Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi, xx + 61 s.

658
4125
Organon

V

Topikler

(Τοπικα)


ARISTO

Çeviren Prof. Hamdi Ragıp Atademir


Millî Eğitim Vekâleti , Yunan Klasikleri 72, Ankara, 1952, Millî Eğitim Basımevi, vi + 331 s.

659
3173
Bulutlar


ARISTOPHANES

Çeviren Ali Süha Delilbaşı


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 77, İstanbul, 1957, Maarif Basımevi, xiii + 85 s.

660
3471
Kurbağalar

(Βάτραχοι)


ARISTOPHANES

Çeviren Nevzat Hatko


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 67, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 96 s.

661
3664
Bulutlar

(Βάτραχοι)


ARISTOPHANES

Çeviren Ali Süha Delilbaşı


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 77, Ankara, 1959, Millî Eğitim Basımevi, 96 s.

662
3713
Barış

Εἰρήνη


ARISTOPHANES

Çeviren Azra Erhat


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 71, Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 60 s.

663
1387
İstanbul Panorama


Arif AŞÇI

Çeviri Liz Amado

Metin Birhan Keskin


A4 Ofset Matbaacılık , , 0477 / 1500 Baskı Adedi İstanbul, Eylül 2009, A4 Ofset Matbaacılık, 184 s.

664
2443
Rekabet Hukuku


Prof. Dr. Arif ESİN


ESC Yayınları , , Birinci Baskı İstanbul, 1998, Çağın Matbaacılık, v + 271 s.

665
57
Side Kılavuzu


Ord. Prof. Dr. Arif Müfid MANSEL


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: I, Sayı: 21, Ankara, 1967, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 32 s. + 43 resim

666
3817
Hür Kadın

(Une Femme Libre)


Armand SALACROU

Çeviren Fehmi Baldaş


Milli Eğitim Bakanlığı , Modern Tiyatro Eserleri Serisi 65, İstanbul, MCMLIII, Millî Eğitim Basımevi, 141 s.

667
1293
Nazizmden Kaçanlar ve Atatürk'ün Vizyonu


Arnold REISMAN

Çeviren: Gül Çağalı Güven


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel Yayın: 2081, İstanbul, Ocak 2011, Yaylacık Matbaacılık, 619 s.

668
614
Osmanlı ve Dünya

Osmanlı Devleti ve Dünya Tarihindeki Yeri


Arnold Toynbee, Halil İnalcık, William McNeill, Albert Hourani, Kemal Karpat, Stanford J. Shaw, Charles Issani

Hazırlayan Kemal KARPAT


Ufuk Kitapları , , 2. Baskı İstanbul, 2001, Erkam Matbaacılık, 183 s.

669
3811
İskender'in Anabasisi

Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις

I


ARRIANOS

Çeviren Hayrullah Örs


Maarif Bakanlığı , Yunan Klasikleri 65, İstanbul, 1945, Maarif Matbaası, iii + 292 s.

670
3812
İskender'in Anabasisi

Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις

II


ARRIANOS

Çeviren Hayrullah Örs


Maarif Bakanlığı , Yunan Klasikleri 65, İstanbul, 1945, Maarif Matbaası, 178 s. + harita

671
396
Osmanlı Sağlık Hizmetlerinde Ermeniler ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Tarihi


Arsen YARMAN


Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı , , Birinci basım İstanbul, 2001, Ana Basım, xiii + 865 s.

672
698
Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları (1986 yılı Ajandası)


Prof. Dr. İng. Dr. med. habil. Arslan TERZİOĞLU


Birleşik Alman İlaç Fabrikaları , , (İstanbul), 1986, Apa Ofset, s.

673
1297
Türkiye'de Eşcinsellik

(Dün, Bugün)


Dr. Arslan YÜZGÜN


Hüryüz Yayıncılık , , İstanbul, Temmuz 1986, Güryay Matbaacılık, 536 s.

674
2980
Profesör Taranne

(Le Professeur Taranne)


Arthur ADAMOV

Çeviren Tahsin Saraç


Millî Eğitim Bakanlığı , Modern Tiyatro Eserleri Serisi 100, İstanbul, MCMLXV, Millî Eğitim Basımevi, 30 s.

675
2355
The Final Diagnosis


Arthur HAILEY


Pan Books , , 20th printing London, 1979, Richard Clay, 334 s.

676
2367
Death of a Salesman


Arthur MILLER


Penguin Books , , Reprinted Middlesex, 1968, Western Printing Services, 112 s.

677
3492
Satıcının Ölümü

(Death of a Salesman)


Arthur MILLER

Çeviren Prof. Orhan Burian


Millî Eğitim Bakanlığı , Modern Tiyatro Eserleri Serisi 61, İstanbul, MCMLII, Millî Eğitim Basımevi, 153 s.

678
3832
Cadı Kazanı

(The Crucible)


Arthur MILLER

Çevirenler Sabahattin Eyüboğlu - Vedat Günyol


Millî Eğitim Bakanlığı , Modern Tiyatro Eserleri Serisi 87, İstanbul, MCMLXII, Millî Eğitim Basımevi, 171 s.

679
2332
The Sailor


Arthur ORRMONT


Ballantine Books , , New York, 1965, , 127 s.

680
3409
Gönül Eğlencesi

(Liebelei)


Arthur SCHNITZLER

Çeviren Kemal Kaya


Maarif Vekilliği , Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 18, İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası, 92 s.

681
3986
Bodrum

19. Yüzyıl


Dr. Arzu BAYKARA


Sage Yayıncılık , , Ankara, 2013, Sage Yayıncılık, ix + 243 s. + 3 s.

682
1877
Emin Barın Çizgiden Dışarı


Arzu KARAMANİ PEKİN


Lebib Yalkın Yayımları , , İstanbul, 2006, Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri, 523 s.

683
816
İstanbul'un 100 Cadde ve Sokağı


Asım FAHRİ


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. , İstanbul'un Yüzleri ~6, İstanbul, 2010, , 199 s.

684
27
Topkapı Sarayı Müzesi Çinili Köşk

Türk Çini ve Keramikleri Seksiyonu Rehberi


Asuman Kolsuk

Hazırlayan


Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: 5, Sayı: 9, İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi, 30 s.

685
2384
Yusufelili Aşık İzhari


Aşık İzhari

Hazırlayan Cemil Aytekin


Yusufeli Belediyesi , , Birinci Baskı Yusufeli, Ekim 2014, Has Matbaacılık, 190 s.

686
1218
Beylikten Devlete Osmanlılar


ÂŞIK Paşazade

Hazırlayan Nurer Uğurlu


Örgün Yayınevi , Kültür Dizisi - Tarihte Osmanlılar: 2, İstanbul, Haziran 2012, Yaylacık Matbaacılık, 447 s.

687
2750
Koca Yusuf


Atıf KAHRAMAN


Kültür Bakanlığı 828, Türk Büyükleri Dizisi: 56, Birinci Baskı Ankara, 1987, Sevinç Matbaası, 226 s.

688
2579
izmir karşıyaka'dan dünya'ya...


Atilla KARAOSMANOĞLU


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 890, Edebiyat Dizisi: 429, Birinci Basım İstanbul, Haziran 2005, , 550 s.

689
92
150 Devlet 1500 Sultan

İslam Sikkeleri


Dr. Atom DAMALI


, , İstanbul, 2001, , s.

690
93
Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 1 / Volume 1

1-Osman Gazi - 2-Orhan Gazi - 3-Sultan Murad I - 4-Sultan Bayezid I - 5-Sultan Mehmed I - 6-Sultan Murad II - 7-Sultan Mehmed II - 8-Sultan Bayezid II - 9-Sultan Selim I

Şahsıma ithaflı ve imzalı


Dr. Atom DAMALI


Nilüfer Damalı Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı , , İstanbul, 2010, , s.

691
94
Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 2 / Volume 2

10-Sultan Süleyman I


Dr. Atom DAMALI


Nilüfer Damalı Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı , , İstanbul, Haziran 2010, , s.

692
95
Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 3 / Volume 3

11-Sultan Selim II - 12-Sultan Murad III


Dr. Atom DAMALI


Nilüfer Damalı Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı , , İstanbul, Şubat 2011, , s.

693
96
Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 4 / Volume 4

13-Sultan Mehmed III - 14-Sultan Ahmed I


Dr. Atom DAMALI


Nilüfer Damalı Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı , , İstanbul, Ekim 2011, , s.

694
674
Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 5 / Volume 5

15-Sultan Mustafa I - 16-Sultan Osman II - 17-Sultan Murad IV - 18-Sultan İbrahim


Dr. Atom DAMALI


Nilüfer Damalı Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı , , İstanbul, Mayıs 2012, , s.

695
1262
Osmanlı - Girit Sorunu

Sultan'ın Kermesi

Ottoman - Crete Issue Sultan's Fete


Dr. Atom DAMALI

Çeviri: Ayşe Natalie Turgut


Nilüfer Damalı Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı , , İstanbul, Mart 2005, Euromat, 226 s.

696
1263
Sosyal Yardım Pulları

* Osmanlı * Türkiye


Dr. Atom DAMALI

İngilizce Tercüme Naile Damalı - Pelin Turgut


Nilüfer Damalı Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı , , İstanbul, Mayıs 2003, Şan Ofset, 265 s.

697
2686
Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 6 / Volume 6

20-Sultan Süleyman II - 21-Sultan Ahmed II - 22-Sultan Mustafa II - 23-Sultan Ahmed III - 24-Sultan Mahmud I


Dr. Atom DAMALI


Nilüfer Damalı Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı , , İstanbul, Kasım 2012, , s.

698
2687
Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 7 / Volume 7

25-Sultan Osman III - 26-Sultan Mustafa III - 27-Sultan Abdülhamid I - 28-Sultan Selim III - 29-Sultan Mustafa IV


Dr. Atom DAMALI


Nilüfer Damalı Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı , , İstanbul, Haziran 2013, , s.

699
2688
Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 8 / Volume 8

30-Sultan Mahmud II


Dr. Atom DAMALI


Nilüfer Damalı Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı , , İstanbul, Mart 2014, , s.

700
2689
Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 9 / Volume 9

31-Sultan Abdülmecid - 32-Sultan Abdülaziz - 33-Sultan Murad V - 34-Sultan Abdülhamid II- 35-Sultan Mehmed V - 36-Sultan Mehmed VI


Dr. Atom DAMALI


Nilüfer Damalı Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı , , İstanbul, Aralık 2014, , s.

701
4282
100 Soru 100 Cevap

Ayurveda

Yazarından ithaflı ve imzalı


Atom DAMALI


Nilüfer Damalı Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı , , İstanbul, Ekim 2018, Acar Basım ve Cilt, 359 s.

702
1035
Âşıkpaşaoğlu Tarihi


ATSIZ


Devlet Kitapları , 1000 Temel Eser: 23, İstanbul, 1970, Millî Eğitim Basımevi, 234 s.

703
1450
O Sarışın Kurt


Attilâ İLHAN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel yayın: 1174, , X. Baskı İstanbul, Şubat 2007, Barış Matbaası, 555 s.

704
3433
Rüya Oyunu


August STRINDBERG

Çeviren Afif Obay


Millî Eğitim Bakanlığı , İsveç Klasikleri 20, Ankara, 1962, Millî Eğitim Basımevi, 100 s.

705
3770
Açık Deniz Kenarında


August STRINDBERG

Çeviren Behçet Necatigil


Millî Eğitim Bakanlığı , İskandinav Klasikleri 11, İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi, vii + 276 s.

706
3822
Suçlu mu?

(Brott och brott)


August STRINDBERG

Çeviren Süleyman Tamer


Millî Eğitim Bakanlığı , İskandinav Klasikleri 5, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 113 s.

707
3860
Olof Hoca

(Master Olof)


August STRINDBERG

Çeviren Mesut Atsız


Millî Eğitim Bakanlığı , İskandinav Klasikleri 12, İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi, iv + 160 s.

708
507
XVIII. Yüzyıl Boğaziçi Ressamları


Auguste BOPPE

Çeviren: Nevin Yücel-Celbiş


Pera Turizm ve Ticaret Alâattin Eser Kitaplığı 13, Çeviri Eserler: 8, İstanbul, 1998, Mega Basım, 198 s.

709
3723
Pozitivizm İlmihali

(Le Catéchisme Positiviste)


Auguste COMTE

Çeviren Peyami Erman


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 184, İstanbul, 1952, Mİlli Eğitim Basımevi, lxxiii + 396 s.

710
390
Ahkâm ül-Emraz


Auguste F. CHOMEL

Mütercimi Osman SAİB


, , İstanbul, 1252 (1836), Matbaa-i âmire, 3 + 177 s.

Özege 222
711
3763
Ankara Anıdı

Monumentum Ancyranum


AUGUSTUS

Çeviren Hâmit Dereli

Remzi Oğuz Arık'ın önsöziyle


Millî Eğitim Bakanlığı , Latin Klasikleri 26, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 124 s.

712
1771
hicaz demiryolu inşa edilirken - I

Şam - Maan Hattı


Auler Paşa

Çeviren: Eşref Bengi Özbilen


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3891, , 1. Basım İstanbul, Haziran 2017, Sena Ofset, xvi + 158 s.

713
3378
hicaz demiryolu inşa edilirken - II

Maan - el-Ulâ Hattı


Auler Paşa

Çeviren: Eşref Bengi Özbilen


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 4398, , I. basım İstanbul, Şubat 2019, Ayhan Matbaası, xvi + 110 s.

714
210
Coins and Medals

Their Place in History and Art


Authors of the British Museum Official Catalogues

Edited by Stanley LANE-POOLE


, , London, 1885, , s.

715
3996
Hamurabi Kanunu

Dört Bin Sene Evvel Babil’de Tedvin Edilen Dünyanın En Eski Kavanîn Külliyatı


İstanbul Darülfünunu müderrislerinden ve Portekiz İlim ve Fünun Akademyası azasından
Avram Galanti


, , İstanbul, 1341 - 1925, İstanbul Kâğıtcılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi, 96 s.

Özege 6781
716
4206
Bodrum Tarihi


Avram Galanti


Dorlion Yayınları , , Ankara, Ağustos 2023, Bil Ofset, 128 s.

717
3254
Bodrum Tarihi


Avram Galanti BODRUMLU


Işık Basım ve Yayınevi , , İstanbul, 1945, Işık Basım ve Yayınevi, 98 s.

718
3213
Hayatım


Avvakum PETROV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 46, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, vi + 140 s.

719
1747
Uzun Yaşamanın Sırrı


Aydın BOYSAN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1604, , I. Baskı İstanbul, Ekim 2008, Yaylacık Matbaacılık, vii + 312 s.

720
1748
Ne Hoş Zamanlardı


Aydın BOYSAN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1328, , VIII. Baskı İstanbul, Mart 2008, Kitap Matbaacılık, v + 262 s.

721
1260
"Mehmet Aksoy Kitabı"

heykel oburu


Aydın Engin

Söyleşi


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Nehir Söyleşi 4, II. Baskı İstanbul, Nisan 2009, Yaylacık Matbaacılık, 464 s.

722
1474
"Halit Kıvanç Kitabı"

bir koltukta kaç karpuz


Aydın Engin

Söyleşi


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 716, Nehir Söyleşi 7, İstanbul, Ağustos 2003, Mas Matbaacılık, 350 s.

723
1511
"Tan Oral Kitabı"

kitabın adı budur


Aydın Engin

Söyleşi


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 905, Nehir Söyleşi 18, İstanbul, Şubat 2006, Şefik Matbaası, 584 s.

724
2078
Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek

70'li Yıllarda Hayatımız


Ayfer TUNÇ


Yapı Kredi Yayınları - 1465, Edebiyat - 391, 9. Baskı İstanbul, Mayıs 2001, Şefik Matbaası, 407 s.

725
2088
Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi


Ayfer TUNÇ


Can Yayınları : 1804, Türk Edebiyatı: 528, 1. basım İstanbul, Şubat 2009, Eko Matbaası, 482 s.

726
2535
Yeşil Peri Gecesi


Ayfer TUNÇ


Can Yayınları , , 9. basım İstanbul, Şubat 2018, Yıldız Matbaa Mücellit, 469 s.

727
4277
Kuru Kız


Ayfer TUNÇ


Can Sanat Yayınları , , 1. basım İstanbul, Nisan 2023, İmak Ofset, 216 s.

728
2893
XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Anatomi

(Şanizade - Bianchi)

Şanizade - Hayatı ve Eserleri


Prof. Dr. Aykut Kazancıgil

Bedizel Zülfikar


Özel Yayınlar , , İstanbul, 1991, Divit Matbaası, 102 s.

729
2038
Evrenden Torpilim Var!


Aykut OĞUT


Dharma Yayınları , , 13. Baskı İstanbul, Nisan - Mayıs 2009, Şefik Matbaası, 264 s.

730
2517
Artık ZEN-ginim


Aykut OĞUT


Doğan Novus , , 1. Baskı İstanbul, Aralık 2015, Mega Basım, 235 s.

731
1137
Balat, İlyas Bey Camii


Aynur DURUKAN


Kültür Bakanlığı 981, Tanıtma Eserleri Dizisi / 11, Ankara, 1988, Ofset Repromat Matbaası, 58 s.

732
811
İstanbul'un 100 Ressamı


Aysel ÇÖTELİOĞLU


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. , İstanbul'un Yüzleri ~1, İstanbul, 2009, , 159 s.

733
2003
Ödüllü Ölüm


Ayşe ERBULAK


Destek Yayınları 382, Edebiyat / Polisiye: 106, İstanbul, Ekim 2013, Kitap Matbaacılık, 254 s.

734
2002
Dokuz Oda Cinayetleri


Ayşe ERBULAK


Destek Yayınları 461, Edebiyat / Polisiye: 157, 2. Baskı İstanbul, Haziran 2014, Deniz Ofset, 215 s.

735
1962
Türklerin Öteki Tarihi


Ayşe HÜR


Literatür Yayınları 772, Ayşe Hür Kitaplığı: 01, Birinci Basım İstanbul, Kasım 2016, Ceylan Matbaa, 245 s.

736
1963
Gayri Müslimlerin Öteki Tarihi


Ayşe HÜR


Literatür Yayınları 773, Ayşe Hür Kitaplığı: 02, Birinci Basım İstanbul, Kasım 2016, Ceylan Matbaa, 464 s.

737
1997
Öteki Tarih

II

Mondros'tan İzmir Suikastı Davası'na


Ayşe HÜR


Profil Yayıncılık 284, Tarih: 12, 6. Baskı İstanbul, Ocak 2016, Kayhan Matbaacılık, 410 s.

738
1998
Öteki Tarih

III

Kemalist Devrimler ve İsyanlar


Ayşe HÜR


Profil Yayıncılık 327, Tarih: 16, 3. Baskı İstanbul, Mayıs 2014, Kitap Matbaacılık, 382 s.

739
2268
Öteki Tarih

I

Abdülmecid'den İttihat Terakki'ye


Ayşe HÜR


Profil Yayıncılık 248, Tarih: 08, 9. Baskı İstanbul, Mart 2014, Kitap Matbaacılık, 326 s.

740
2159
Türkan

Tek ve Tek Başına


Ayşe KULİN


Everest Yayınları 718, Biyografi 44, 1. Basım İstanbul, Kasım 2009, Melisa Matbaacılık, vii + 332 s.

741
2160
Bir Tatlı Huzur


Ayşe KULİN


Everest Yayınları 379, Anı 20, 2. Basım İstanbul, Aralık 2005, Melisa Matbaacılık, 232 s.

742
2161
İçimde Kızıl Bir Gül Gibi...


Ayşe KULİN


Remzi Kitabevi , , Birinci Basım İstanbul, Mayıs 2002, Remzi Kitabevi, 136 s.

743
2162
Kardelenler

Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları


Ayşe KULİN


Remzi Kitabevi , , On Üçüncü Basım İstanbul, Temmuz 2004, Remzi Kitabevi, 168 s.

744
2163
Tutsak Güneş


Ayşe KULİN


Everest Yayınları 1458, Türkçe Edebiyat 545, 1. Basım İstanbul, Ekim 2015, Melisa Matbaacılık, 440 s.

745
2164
Kanadı Kırık Kuşlar


Ayşe KULİN


Everest Yayınları 1594, Türkçe Edebiyat 614, 1. Basım İstanbul, Kasım 2016, Melisa Matbaacılık, 390 s.

746
2165
Kördüğüm

Yazarından ithaflı ve imzalı


Ayşe KULİN


Everest Yayınları 1702, Türkçe Edebiyat 663, 1. Basım İstanbul, Kasım 2017, Melisa Matbaacılık, 293 s.

747
2166
Bir Gün


Ayşe KULİN


Everest Yayınları 330, Türkçe Edebiyat 82, 1. Basım İstanbul, Temmuz 2005, Melisa Matbaacılık, 202 s.

748
2167
Bir Varmış şumkoY riB


Ayşe KULİN


Everest Yayınları 385, Türkçe Edebiyat 104, 1. Basım İstanbul, Mart 2006, Melisa Matbaacılık, 286 s.

749
2168
Umut

Hayat Akan Bir Sudur


Ayşe KULİN


Everest Yayınları 633, Türkçe Edebiyat 199, 1. Basım İstanbul, Aralık 2008, Melisa Matbaacılık, 382 s.

750
2169
Veda

Esir Şehirde Bir Konak


Ayşe KULİN


Everest Yayınları 517, Türkçe Edebiyat 144, 1. Basım İstanbul, Ekim 2007, Melisa Matbaacılık, 387 s.

751
2170
Adı: Aylin


Ayşe KULİN


Remzi Kitabevi , , Beşinci Basım İstanbul, Eylül 1997, Remzi Kitabevi, 328 s. + 23 fotoğraf

752
2171
Dönüş


Ayşe KULİN


Remzi Kitabevi , , Birinci Basım İstanbul, Mayıs 2013, Remzi Kitabevi, 295 s.

753
2172
Güneşe Dön Yüzünü


Ayşe KULİN


Remzi Kitabevi , , Dördüncü Basım İstanbul, Haziran 2000, Remzi Kitabevi, 109 s.

754
2173
Geniş Zamanlar


Ayşe KULİN


Remzi Kitabevi , Günümüz Türk Yazarları: 32, On Dokuzuncu Basım İstanbul, 1999, Remzi Kitabevi, 134 s.

755
2174
Sevdalinka


Ayşe KULİN


Remzi Kitabevi , Günümüz Türk Yazarları: 45, Yirmi Üçüncü Basım İstanbul, 1999, Remzi Kitabevi, 312 s.

756
2177
Hüzün

Dürbünümde Kırk Sene


Ayşe KULİN


Everest Yayınları 835, Türkçe Edebiyat 301, 1. Basım İstanbul, Ocak 2011, Melisa Matbaacılık, 281 s. + 84 fotoğraf

757
2178
Füreya


Ayşe KULİN


Remzi Kitabevi , Günümüz Türk Yazarları: 54, Üçüncü Basım İstanbul, Ocak 2000, Remzi Kitabevi, 352 s. + 64 fotoğraf

758
2581
Son


Ayşe KULİN


Everest Yayınları 1808, Türkçe Edebiyat 715, 1. Basım İstanbul, Kasım 2018, Melisa Matbaacılık, 301 s.

759
1844
İstanbul Bitmeden

Tarihi Yarımada Gezi Rehberi


Ayşegül KAYA


İnkılâp Kitabevi , , İstanbul, 2013, İnkılâpKitabevi, 319 s.

760
1482
"Mehmet Güleryüz Kitabı"

güldüğüme bakma


Ayşegül Sönmezay

Söyleşi


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 805, Nehir Söyleşi 09, İstanbul, Mart 2004, Mas Matbaacılık, 628 s.

761
165
Yazma ve Eski Basma Kitapların Tasnif ve Fişleme Kılavuzu ve İslâm Dini İlimleri Tasnif Cetveli


Aziz Berker - İsmet Parmaksızoğlu

Hazırlayan


Maarif Vekâleti , , İstanbul, 1958, Maarif Basımevi, 50 s.

762
2182
Kağnı Gölgesindeki İt


Aziz NESİN


Karikatür Yayınevi , , İstanbul, 1961, Ekin Basımevi, 240 s.

763
2183
Saçkıran


Aziz NESİN


Karikatür Yayınevi , Mizah Serisi : 9, İstanbul, 1959, Yeni Matbaa, 149 s.

764
2873
Türkiye Şarkısı Nâzım


Aziz NESİN


Nesin Yayınevi , , Yedinci basım İstanbul, Şubat 2018, Yazın Basın Yayın Matbaacılık, 416 s.

765
2482
Mitoloji Sözlüğü


Azra ERHAT


Remzi Kitabevi , Büyük Fikir Kitapları Dizisi, 18, Birinci Basım İstanbul, Aralık 1972, Yükselen Matbaacılık, 425 s.

766
2861
Mavi Yolculuk


Azra ERHAT


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 4243, , II. Basım İstanbul, Ocak 2019, Alfabe Basın Yayın, 302 s.

767
2862
Mavi Anadolu


Azra ERHAT


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 4341, , I. Basım İstanbul, Kasım 2018, Ayhan Matbaası, xv + 236 s.

768
3382
Homeros

Gül ile Söyleşi


Azra ERHAT


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 5176, , 2. basım İstanbul, Eylül 2021, Ayhan Matbaası, 192 s.

769
3383
En Hakiki Mürşit

Gülleylâ'ya Anılar


Azra ERHAT


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 4674, , 2. basım İstanbul, Eylül 2020, Ayhan Matbaası, ix + 213 s.

770
2577
muhacir olmak da varmış

Rumelili Bir Kalem Efendisinin Anıları


Bahaeddin Demir AYDIN

Hazırlayanlar: Figen Taşkın - Mustafa Yeni


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2769, , I. basım İstanbul, Mayıs 2013, Kitap Matbaacılık, xviii + 132 s.

771
606
Dersaadet'in Fotoğrafçıları

19. Yüzyıl İstanbul'unda Fotoğraf: Öncüler, Stüdyolar, Sanatçılar

1 Metin ve Fotoğraflar


Bahattin ÖZTUNCAY


Koç Kültür Sanat Tanıtım - Aygaz , , 1. basım İstanbul, Aralık 2003, Mas Matbaacılık, 343 s.

772
607
Dersaadet'in Fotoğrafçıları

19. Yüzyıl İstanbul'unda Fotoğraf: Öncüler, Stüdyolar, Sanatçılar

2 Albüm


Bahattin ÖZTUNCAY


Koç Kültür Sanat Tanıtım - Aygaz , , 1. basım İstanbul, Aralık 2003, Mas Matbaacılık, 392 s. (344-735. s)

773
2538
bir teğmenin doğu cephesi günlüğü


Bahtiyar İstekli

Hazırlayan:


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1756, , I. baskı İstanbul, Temmuz 2009, Yaylacık Matbaacılık, x + 178 s.

774
2288
Ricordi di un vicolo cieco


Banana YOSHIMOTO

Traduzione dal giapponese di Giorgio Amitrano


I Canguri Feltrinelli , , Prima edizione Milano, giugnio 2006, Grafica Sipiel, 161 s.

775
1864
Living in Provence


Barbara & René STOELTIE


Taschen , , Köln, 2012, Printed in China, 198 s.

776
1865
Living in Tuscany


Barbara & René STOELTIE


Taschen , , Köln, 2012, Printed in China, 175 s.

777
1945
The Garden Primer


Barbara DAMROSCH


Workman Publishing , , First printing New York, February 2008, , 820 s.

778
2943
Etika

I


Baruch SPINOZA

Çeviren Hilmi Ziya Ülken


Millî Eğitim Bakanlığı , Latince Klasikler 2, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, xxiv + 254 s.

779
3952
Etika

II


Baruch SPINOZA

Çeviren Hilmi Ziya Ülken


Millî Eğitim Bakanlığı , Latince Klasikler 2, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 155 s.

780
1960
Enişte Gözüyle Bodrum

...ve diğer hoş öyküler


Baskın ORAN


İletişim Yayınları 1028, Bakın Oran Bütün Eserleri 2, 2. Baskı İstanbul, 2004, Sena Ofset, 271 s.

781
1449
Dalavera Memet'in Bodrum Tarihi


Baskın ORAN

Feyhan GÖRGÜN


İletişim Yayınları 986, Baskın Oran Bütün Eserleri 1, 5. Baskı İstanbul, 2009, Sena Ofset, 196 s. + 3 harita

782
1050
Diyarbekir Tarihi

Cilt: I.


Basri KONYAR


, , , 1936, Ulus Basımevi, 218 s. + resimler ve haritalar

783
1719
İstanbul'un 100 Mimar Sinan Eseri


Başak OĞUZ URAL


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. , İstanbul'un Yüzleri ~30, İstanbul, 2011, , 234 s.

784
2043
Yalnız Kadınlar Yazı


Beatriz WILLIAMS


Kırmızı Kedi Yayınevi 331, Çağdaş Dünya Edebiyatı 36, Birinci Basım İstanbul, Haziran 2014, Pasifik Ofset, 375 s.

785
1503
Antik Dönemden Günümüze

Haritacılar


Beau RIFFENBURGH

Çeviren: Çağlar Sunay


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel Yayın: 2572, İstanbul, Kasım 2012, André Deutsch Carlton Publishing Group, 96 s.

786
1299
Tıbbî Deontoloji


Prof. Dr. Bedi N. ŞEHSUVAROĞLU

Geliştirilmiş 2. Basımı Hazırlayan Arslan Terzioğlu


İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı - Bayda , , Geliştirilmiş 2. Basım İstanbul, 1983, Fatih Gençlik Vakfı Matbaa İşletmesi, 265 s. + 2 s.

787
3835
Mevlâna Celâleddin


Bedîüzzaman FÜRÛZANFER

Çeviren Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk


Millî Eğitim Bakanlığı , Şark-İslam Klasikleri İçin Yardımcı Eserler 2, İstanbul, 1963, Millî Eğitim Basımevi, xxxv + 319 s.

788
1904
seni düşünürken bir çakıltaşı ısınır içimde

Kendi Sesinden Şiirler


Bedri Rahmi EYÜBOĞLU


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , , I. Basım İstanbul, Ekim 2012, Yaylacık Matbaacılık, 86 s.

789
506
Merâkid-i Mu'tebere-i Üsküdar

(Ünlülerin Mezarları)


Behcetî İsmail HAKKI el-Üsküdarî

Yayına hazırlayan: Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu , , İstanbul, 1976, Yenilik Basımevi, 127 s.

790
2574
Atatürk'ün İzmiri

bir kentin yeniden doğuşu


Behçet UZ

Hazırlayan: L. Ece Sakar


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1291, , 3. baskı İstanbul, Şubat 2011, Şefik Matbaası, xi + 178 s.

791
87
XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek II-III

Yazarından ithaflı ve imzalı


Behzad BUTAK


, , İstanbul, 1950, Pulhan Matbaası, 28 s. (127-154)

792
88
Osman Gazi-I'in Akçesi


Behzad BUTAK


, , İstanbul, 1954, , s.

793
84
XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paraları


Behzad BUTAK


, , İstanbul, 1947, , 140 s. (12-112)

794
85
XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek


Behzad BUTAK


, , İstanbul, 1948, , 13 s. (113-126)

795
86
XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek II

Giyas üd-din Keyhusrev II Bin Keykubad''ın Görülmemiş İki Sikkesi

Yazarından Hasan Âli Ediz'e ithaflı ve imzalı


Behzad BUTAK


, , İstanbul, 1950, , s.

796
1888
Cibalikapı Balıkçısı'ndan


Behzat ŞAHİN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2439, , 1. Baskı İstanbul, Ocak 2012, G.M. Matbaacılık, xi + 292 s. + Rembetiko CD'si

797
2100
Ben Pako


Bekir COŞKUN


Doğan Kitap , , 1. baskı İstanbul, aralık 2005, Şefik Matbaası, 222 s.

798
3534
Kırmızı Defter

(Le Cahier Rouge)


Benjamin CONSTANT

Çeviren Sona Tatlıcan


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 169, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 72 s.

799
1746
"Aysel Çelikel Kitabı"

adalet yoksa gelecek de yok


Berat Günçıkan

Söyleşi


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3438, Nehir Söyleşi , II. Basım İstanbul, Mart 2016, Ayhan Matbaası, xi + 364 s.

800
1709
İstanbul'un 100 Camisi


Berica Nevin BERBEROĞLU


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. , İstanbul'un Yüzleri ~20, İstanbul, 2010, , 216 s.

801
2080
Our Lady of Ephesus


Rev. Bernard F. DEUTSCH


The Bruce Publishing Company , , Milwaukee, 1965, , xiii + 171 s.

802
3735
Meskûn Dünyaların Çokluğu

Entretiens sur la Pluralité des Mondes habités


Bernard le Bovier de FONTENELLE

Çeviren Halim Kiper


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 086, Ankara, 1945, Maarif Basımevi, 105 s.

803
555
İstanbul ve Osmanlı Uygarlığı


Bernard LEWIS

Çeviren: Nihal Önol


Varlık Yayınları sayı: 1820, Faydalı Kitaplar: 160, İstanbul, Mart 1975, Dilek Matbaası, 206 s.

804
1290
Ortadoğu

İki Bin Yıllık Ortadoğu Tarihi


Bernard LEWIS

Çeviri: Selen Y. Kölay


Arkadaş Yayınevi , , 7. Baskı Ankara, 2010, Sözkesen Matbaacılık, 520 s. + resimler

805
1313
Modern Türkiye'nin Doğuşu


Bernard LEWIS

Çeviri: Boğaç Babür Turna


Arkadaş Yayınevi , , III. Edisyon - 4. Baskı Ankara, 2010, Ayrıntı Basımevi, 694 s.

806
3040
Blancot Posnet'in Sırrı


Bernard SHAW

Çeviren Remide Âdil


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 26, Ankara, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi, 52 s.

807
3123
Milyoner Kadın


Bernard SHAW

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 44, Ankara, MCMXLVII, Millî Eğitim Basımevi, x + 126 s.

808
3124
İnsan, Üstüninsan


Bernard SHAW

Çeviren Cevat Şakir Kabaağaçlıgil


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 49, İstanbul, MCMXLIX, Millî Eğitim Basımevi, 303 s.

809
3127
Caesar'la Kleopatra


Bernard SHAW

Çeviren Nurettin Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 25, Ankara, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi, 174 s.

810
3134
Androcles ile Aslan


Bernard SHAW

Çevirenler Süleyman Adıyaman - Rıza Dönmez


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 29, İstanbul, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi, 68 s.

811
3301
Bir Çuval İncir


Bernard SHAW

Çeviren Orhan Tahsin Günden


Millî Eğitim Bakanlığı , Modern Tiyatro Eserleri Serisi 96, İstanbul, MCMLXIV, Millî Eğitim Basımevi, 140 s.

812
3422
Ermiş Jeanne


Bernard SHAW

Çeviren Saffet Korkut


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 31, İstanbul, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi, 176 s.

813
3490
Silâhlar ve Kahraman

(Arms and the Man)


Bernard SHAW

Çeviren Hâmit Dereli


Millî Eğitim Bakanlığı , Modern Tiyatro Eserleri Serisi 67, İstanbul, MCMLIII, Millî Eğitim Basımevi, 110 s.

814
3506
Hiç Belli Olmaz

(You Never Can Tell)


Bernard SHAW

Çeviren Orhan Tahsin Günden


Maarif Vekâleti , Modern Tiyatro Eserleri Serisi 74, Ankara, MCMLVI, Maarif Basımevi, 215 s.

815
3589
Candida


Bernard SHAW

Çeviren Orhan Tahsin Günden


Maarif Vekilliği , Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 11, İstanbul, MCMXLII, Milli Eğitim Basımevi, 143 s.

816
3592
Kırgınlar Evi


Bernard SHAW

Çeviren Sevgi Sanlı


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları , Modern Tiyatro Eserleri Serisi 110, Ankara, MCMLXVIII, , 215 s.

817
1557
Outdoor Projects in Wood


Bernie PRICE


Creative Homeowner Press , , Upper Saddle River, NJ, (1985), Roundtable Press, 160 s.

818
3396
Philoktet


Bernt von HEISELER

Çeviren Selâhattin Batu


Maarif Vekâleti , Modern Alman Edebiyatı 1, İstanbul, 1958, Maarif Basımevi, xii + 55 s.

819
1326
Neden Hıristiyan Değilim


Bertrand RUSSELL

Çeviren: Ender Gürol


Varlık Yayınları , Faydalı Kitaplar: 62, İkinci Baskı İstanbul, Mart 1972, Dilek Matbaası, 264 s.

820
2204
Dünya Görüşüm


Bertrand RUSSELL

Türkçesi Cenap Yılmaz


Bilgi Yayınevi : 29, Denemeler, Anılar Dizisi: 5, Birinci Basım Ankara, Eylül 1966, Ankara Üniversitesi Basımevi, 100 s.

821
3517
Terbiyeye Dair

(On Education)


Bertrand RUSSELL

Çeviren Prof. Hâmit Dereli


Maarif Vekâleti , İngiliz Bilim Eserleri 2, İstanbul, 1954, Maarif Basımevi, viii + 288 s.

822
398
Nevsâl-i Afiyet


Doktor Besim ÖMER


, Birinci sene , İstanbul, 1315 (1899), Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 6 + 420 s.

Özege 15406
823
1235
Üçüncü Tepede Hayat

Beyazıt Meydanı'nın Derin Tarihi


Beşir AYVAZOĞLU


Kubbealtı No: 180, , İstanbul, 2012, Mas Matbaacılık, 327 s.

824
2125
Jamais Sans Ma Fille 2

Pour L'amour d'un Enfant


Betty MAHMOODY

Adaptation Française de Marie-Thérèse Cuny

avec Arnold D. Dunchock


Le Grand Livre du Mois , , Paris, Novembre 1992, , 367 s.

825
249
Nadir Osmanlı Sikke, Nişan ve Madalyaları, 7 Ekim - 5 Kasım 1999 : Istanbul Arkeoloji Müzeleri Koleksiyonu


Betül ÖZDEN


, , İstanbul, 1999, , s.

826
3635
Kelile ve Dimne

(Kelile ü Dimne)


BEYDEBA

Çeviren Ömer Rıza Doğrul


Maarif Vekaleti , Hint Klasikleri 1, İstanbul, 1945, Maarif Matbaası, x + 321 s.

827
694
Ahlat Mezartaşları


Beyhan KARAMAĞARALI


Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü , San'at Tarihi Serisi: 1, Ankara, 1972, Güven Matbaası, XI + 292 s. + CXLV. Lev. da 334 Resim

828
1549
"Latif Mutlu Kitabı"

uygarlığın peşinde


Beyhan Sunal

Söyleşi


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1839, Nehir Söyleşi 39, İstanbul, Ocak 2010, Yaylacık Matbaacılık, 432 s.

829
2518
Kuran'ı Anlamak İçin

"Yaradan Rabbinin Adıyla" Oku

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı


Bilger DURUMAN


AD Yayıncılık , , 1. Baskı İstanbul, Kasım 1995, Doğan Yayın Holding, 159 s.

830
802
Akdeniz'de İslâm Sanatı

Erken Osmanlı Sanatı

Beyliklerin Mirası


Bilimsel Komite

Yayıma Hazırlayanlar Gönül Öney - Rahmi H. Ünal


Arkeoloji ve Sanat Yayınları , , İstanbul, 2000, , XXXI + 210 s.

831
1432
The Road Ahead


Bill GATES


Viking Penguin , , England, 1995, Clays Ld, St Ives plc, 286 s.

832
2282
Önümüzdeki Yol


Bill GATES

Çeviri: Esra Davutoğlu - Alper Erdal


Arkadaş Yayınları , , 2. Baskı Ankara, Şubat 1999, Aydan Web Tesisleri, xviii + 328 s.

833
2635
Dijital Sinir Sistemiyle Düşünce Hızında Ç@lışmak


Bill GATES

Çeviren: Ali Cevat Akkoyunlu


Doğan Kitap , , 3. baskı İstanbul, Nisan 1999, Doğan Ofset, 422 s.

834
2892
İlm-i Emraz ve Seririyat-ı Cerrahi

Cild-i evvel


Birgivi kâtip zade Mehmet Nuri

Dr J.-A. Fort'dan (Joseph-Auguste Aristide Fort)


, , İstanbul, 25 Muharrem 1292 (3 Mart 1875), Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası, 2 + 14 + 784 s.

Özege 8849
835
2804
Reşat Nuri Güntekin


Prof. Dr. Birol EMİL


Kültür Bakanlığı 1046, Türk Büyükleri Dizisi: 114, Birinci Baskı Ankara, 1989, Sevinç Matbaası, vii + 226 s.

836
3561
Cengiz Han

(Çingis-xan)


Boris Yakovleviç VLADIMIRCOV

Çeviren Hasan Âli Ediz


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Bilim Eserleri Serisi 1, İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi, xxvi + 127 s.

837
2371
Love and Order


Bosc


Diogenes Verlag , , Zürich, 1973, , 90 s.

838
1134
Bergama Camii ve Mescitleri


Bozkurt ERSOY


Kültür Bakanlığı 1052, Tanıtma Eserleri Dizisi / 16, Ankara, 1989, Ofset Repromat Matbaası, 86 s.

839
2500
İnsan ve Kültür


Bozkurt GÜVENÇ


Remzi Kitabevi , Büyük Fikir Kitapları Dizisi, 20, İkinci Basım İstanbul, Şubat 1974, Yükselen Matbaacılık, xvi + 424 s.

840
1335
Dracula


Bram STOKER

İngilizce Aslından Türkçeye Çeviren: Merve Duygun

Çizimler Penko Gelev Hikaye Fiona Macdonald Serinin Yaratıcısı David Salariya


Butik Yayıncılık , Çizgi Dünya Klasikleri Serisi , İstanbul, 2010, İstanbul Matbaacılık, 48 s.

841
1984
Reiki

Uygulamalı Şifacılık Teknikleri


Brigitte MÜLLER

Horst H. GÜNTHER

Çeviren: Gül Öner


Ege Meta Yayınları , , 3. Baskı İzmir, Kasım 2000, Kurtiş Matbaacılık, 249 s.

842
1820
İmparatorluk Çökerken İstanbulda Bir Yahudi Ailesi


Brigitte PESKINE

Fransızcadan çeviren: Elâ Güntekin


İnkılâp Kitabevi , , 2. Baskı İstanbul, 2005, Anka Ofset, 424 s.

843
2034
New York Seyir Defteri


Buket UZUNER


Remzi Kitabevi , , İkinci Basım İstanbul, Nisan 2000, Remzi Kitabevi, 191 s.

844
2044
İki Yeşil Susamuru


Buket UZUNER


Everest Yayınları , Türkçe Edebiyat 193, Cep Boyu 1. basım İstanbul, Ekim 2008, Melisa Matbaacılık, 384 s.

845
2045
Yolda


Buket UZUNER


Turkuvaz Kitap Genel Yayın 200, Edebiyat 102, Birinci Basım İstanbul, Şubat 2009, Pasifik Ofset, 160 s.

846
2046
İstanbullular


Buket UZUNER


Everest Yayınları 458, Türkçe Edebiyat 117, 1. Basım İstanbul, Şubat 2007, Melisa Matbaacılık, ix + 519 s.

847
2047
Güneş Yiyen Çingene


Buket UZUNER


Remzi Kitabevi , Günümüz Türk Yazarları: 30, 13. Basım İstanbul, Kasım, 2001, Remzi Kitabevi, 120 s.

848
2628
Uyumsuz Defne Kaman'ın Maceraları

Hava


Buket UZUNER


Everest Yayınları 1784, Türkçe Edebiyat 703, 1. Basım İstanbul, Eylül 2018, Melisa Matbaacılık, 327 s.

849
2644
Uyumsuz Defne Kaman'ın Maceraları

Toprak


Buket UZUNER


Everest Yayınları 1413, Türkçe Edebiyat 523, 1-2. Basım İstanbul, Mayıs 2015, Melisa Matbaacılık, 558 s.

850
2642
Uyumsuz Defne Kaman'ın Maceraları

Su


Buket UZUNER


Everest Yayınları 1063, Türkçe Edebiyat 370, 12. Basım İstanbul, Ekim 2018, Melisa Matbaacılık, 329 s.

851
4001
Uyumsuz Defne Kaman'ın Maceraları

Ateş


Buket UZUNER


Everest Yayınları 2304, Türkçe Edebiyat 962, 1. Basım İstanbul, Ocak 2023, Melisa Matbaacılık, 470 s.

852
2024
Binyılın Kur-an Tefsiri

Levh-i Mahfuz 2.0

A ve B yüzleri


Burak ÖZDEMİR


Doğumgünü Kitapçısı , , İstanbul, 2006, As Matbaacılık, 936 s.

853
1897
Orası Yapı Kredi,

Fark Oradaydı

Şahsıma ithaflı ve imzalı


Burhan KARAÇAM


Yapı Kredi Yayınları 2366, Edebiyat -725, 1. Baskı İstanbul, Temmuz 2006, Euromat, 298 s.

854
1499
Anadolu'da Paranın Tarihi


Bülent Arı

Editör


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası , , Ankara, Haziran 2011, Bizim Repro Ofset, 322 s.

855
2638
Ortanın Solu


Bülent ECEVİT


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1688, , 2. baskı İstanbul, Mayıs 2009, Sena Ofset, 119 s.

856
2589
Levant'ın Yıldızı İzmir

Levantenler, Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler


Bülent ŞENOCAK


Yakın Kitabevi , , 5. Basım İzmir, Nisan 2016, Gülermat Matbaa, 312 s.

857
2228
Öteki Anadolu

Tarihin ve Coğrafyanın İzinde

1


Bünyad DİNÇ


Gölgeler Kitap 23, Gezi Dizisi 1, 1. Baskı İstanbul, Kasım 2016, Deniz Matbaası, 207 s.

858
1687
istiridye üstü girit

Dostluk ve Yemek Hikayeleri


Byron AYANOĞLU

Çeviren: Taciser Ulaş Belge


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 885, , 5. Basım İstanbul, Mart 2016, Matsis Matbaacılık, vii + 264 s.

859
2509
İstanbul'dan Montreal'e


Byron AYANOĞLU

Çeviren Umut Uğur


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2737, , 1. Baskı İstanbul, Nisan 2013, Yaylacık Matbaacılık, 361 s.

860
305
Nouvelles Tables de Logarithmes

avec Règleset Formules Usuelles


C. BOUVART

A. RATINET


Librairie Hachette , , Quatriéme Édition Paris, 1905, , 176 + 47 s.

861
1270
The Essential English

Dictionary

English-Turkish Version


C. E. ECKERSLEY

Sadık BALKAN


Longmans, Green and Co Ltd , , Reprinted , September 1956, Printed in U.S.A., 288 s.

862
3257
Halicarnassus Cnidus & Branchidæ

Tıpkıbasım Sayfalarıyla


C. T. NEWTON


Boyut Yayıncılık , , İstanbul, 2012, Boyut Matbaacılık, 299 s.

863
665
Tanrılar, Mezarlar, Bilginler (Arkeolojinin Romanı)


C. W. CERAM

Çeviren: Hayrullah Örs


Remzi Kitabevi , , İstanbul, 1969, Yükselen Matbaası, 408 s.

864
2390
Tanrıların Vatanı Anadolu


C. W. CERAM

Türkçesi : Esat Nermi


Koza Yayınları , , Birinci baskı İstanbul, Temmuz 1974, Uycan Matbaası, 317 s.

865
2498
Tanrıların Vatanı Anadolu


C. W. CERAM

Türkçesi : Esat Nermi Erendor


Remzi Kitabevi , , İkinci Basım İstanbul, 1984, Evrim Matbaacılık, 192 s.

866
3510
Tanrılar, Mezarlar, Bilginler

(Götter, Graeber und Gelehrte)


C. W. CERAM
(Kurt Wilhelm Marek)

Çeviren Hayrullah Örs


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Bilim Eserleri Serisi 1, İstanbul, 1964, Millî Eğitim Basımevi, iv + 512 s.

867
1797
Gold

Its Beauty, Power and Allure


C.H.V. SUTHERLAND


Thames & Hudson , , Third edition, revised and enlarged London, 1969, jarrold and Sons, Norwich, 196 s.

868
2596
Mahrusa-i İstanbul Fetihnamesi

Oku   

Cafer Çelebi Taci Zade

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 20-21
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1331 (1915), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi, 24 s.

Özege 11953
869
405
Büyük Fetih


Cahid OKURER


İstanbul Fethi Derneği , Nr. 5, İstanbul, 1953, Karadeniz Matbaası, 147 s.

870
1523
"Talat S. Halman Kitabı"

aklın yolu bindir


Cahide Birgül (Sesveren)

Söyleşi


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 681, Nehir Söyleşi 6, İstanbul, Mayıs 2003, Mas Matbaacılık, 521 s.

871
631
Turkish Motifs


Cahide KESKİNER


Turkish Touring and Automobile Association , , 2nd Edition İstanbul, 1991, Temel Matbaacılık, 142 s.

872
450
İstanbul Haritaları

Maps of İstanbul


Cahit Kayra

Editör


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası , , İstanbul, 1990, Mas Matbaacılık, 187 s.

873
549
İstanbul Mekanlar ve Zamanlar


Cahit KAYRA


Ak Yayınları Kültür ve Sanat Kitapları: 52, Yeni Dizi 6/1990, İstanbul, 1990, Grafik Sanatlar, 207 s. + haritalar

874
1774
'38 kuşağı

Cumhuriyet'le Yetişenler


Cahit KAYRA


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2507, , 2. Baskı İstanbul, Nisan 2012, Yaylacık Matbaası, xix + 748 s.

875
1911
Bodrum Üzerine Çeşitlemeler


Cahit KAYRA


Milliyet Yayınları 22, Dizi Dışı , Birinci Baskı İstanbul, Ağustos 1983, Teknografik Matbaacılık, 135 s.

876
2175
Bir İmparatorluk Çökerken...


Cahit UÇUK


Yapı Kredi Yayınları - 511, Edebiyat - 42, 12. Baskı İstanbul, Ocak 2002, Şefik Matbaası, 482 s. + 17 fotoğraf

877
2176
Erkekler Dünyasında Bir Kadın Yazar

Silsilename I


Cahit UÇUK


Yapı Kredi Yayınları - 1769, Edebiyat - 480, 3. Baskı İstanbul, Ocak 2003, Şefik Matbaası, 279 s.

878
509
Son Hazaryalı


Cahit ÜLKÜ


İnkılâp Kitabevi , , İstanbul, 2003, Anka Basım, 335 s.

879
1055
Pargalı İbrahim Paşa


Cahit ÜLKÜ


İnkılâp Kitabevi , Masal Olmayan Masallar - I, İstanbul, Mayıs 2001, Anka Basım, 367 s.

880
2499
Sosyal Antropoloji açısından İnsan ve Dünyası


Calvin WELLS

Çeviren: Erzen Onur


Remzi Kitabevi , Büyük Fikir Kitapları Dizisi, 17, Birinci Basım İstanbul, Ekim 1972, Yükselen Matbaacılık, 167 s.

881
3418
Baharistan


CAMÎ

Çeviren M. Nuri Gencosman


Maarif Bakanlığı , Şark-İslâm Klâsikleri 8, Ankara, 1945, Maarif Matbaası, xiii + 185 s.

882
3737
Salamân'la Absal

ﺳﻼﻣﺎﻦ ﻭ ﺍﺑﺴﺎﻞ


CAMÎ

Çeviren Abdülvehhab Tarzi


Maarif Vekâleti , Şark-İslâm Klâsikleri 7, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, xvi + 111 s.

883
1471
"İsmail Cem Kitabı"

ben böyle veda etmeliyim


Can Dündar

Söyleşi


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1376, Nehir Söyleşi 30, VII. Baskı İstanbul, Mart 2008, Yaylacık Matbaacılık, 297 s.

884
2113
Lüsyen

Tarihe Gizlenmiş bir Aşkın Hikayesi


Can DÜNDAR


Can Yayınları , , 1. basım İstanbul, Ekim 2010, Ayhan Matbaası, 541 s.

885
2114
Aşka Veda


Can DÜNDAR


Can Yayınları , , 1. basım İstanbul, Mayıs 2012, Ayhan Matbaası, 204 s.

886
2115
Birand

Bir Ömür, Ardına Bakmadan...


Can DÜNDAR


Can Yayınları , , 1. basım İstanbul, Kasım 2012, Ayhan Matbaası, 409 s.

887
2428
Sarı Zeybek

Atatürk'ün Son 300 Günü


Can DÜNDAR


Milliyet Yayınları , , 1. Baskı İstanbul, Kasım 1994, Milliyet Yayın, 159 s.

888
2014
Maaile


Can YÜCEL


Doğan Kitap , , 5. baskı İstanbul, Eylül 2001, Altan Matbaası, 127 s.

889
1483
"Doğan Cüceloğlu Kitabı"

insanı ararken

1. kitap


Canan Dilâ

Söyleşi


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 882, Nehir Söyleşi 12, İstanbul, Haziran 2005, Şefik Matbaası, 569 s.

890
1484
"Doğan Cüceloğlu Kitabı"

insanı ararken

2. kitap


Canan Dilâ

Söyleşi


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 883, Nehir Söyleşi 12, İstanbul, Haziran 2005, Şefik Matbaası, 551 s.

891
2486
Karatay Diyeti'yle Yaşam Boyu Sağlık


Prof. Dr. Canan EFENDİGİL KARATAY


Hayy Kitap - 166, Hayat Güzeldir - 17, 1. Baskı İstanbul, Kasım 2011, Pasifik Ofset, 262 s.

892
64
ertuğrul süvarisi ali bey'den ayşe hanım'a mektuplar


Canan Yücel Eronat

Hazırlayan


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1215, , İstanbul, Nisan 2007, Sena Ofset, 84 s.

893
1698
köy enstitüleri dünyasından hasan âli yücel'e mektuplar


Canan Yücel Eronat

Hazırlayan


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1216, , 2. Baskı İstanbul, Haziran 2009, Sena Ofset, 135 s.

894
1345
Yazı Kitabı

Tüm Yerkürenin, Tüm Zamanların Yazı Göstergeleri ve Alfabeleri


Carl FAULMANN

Çeviren Itır Arda


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel Yayın: 512, III. Baskı İstanbul, Mart 2009, Altan Basım, 295 s.

895
3147
Katharina Knie


Carl ZUCKMAYER

Çeviren Müşerref Hekimoğlu


Maarif Vekâleti , Modern Tiyatro Eserleri 68, İstanbul, MCMLIV, Maarif Basımevi, 434 s.

896
2997
Sayfiye Maceraları

(Le avventure della villeggiatura)


Carlo GOLDONI

Çeviren Aydın Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 10, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 110 s.

897
3052
Sayfiye Merakı

Çevireninden Suat Sinanoğlu'na ithaflı ve imzalı


Carlo GOLDONI

Çeviren Aydın Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 5, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 109 s.

898
3068
İki Efendinin Uşağı


Carlo GOLDONI

Çeviren Nüzhet Haşim Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 6, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 138 s.

899
3118
Antikacının Ailesi

yahut
Gelin Kaynana


Carlo GOLDONI

Çeviren Ekrem Sungar


Maarif Vekâleti , İtalyan Klasikleri 3, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 135 s.

900
3129
Yabanlar

(Rusteghi)


Carlo GOLDONI

Çeviren Samim Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 17, İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi, 106 s.

901
3177
Becerikli Dul

(La Vedova Spiritosa)


Carlo GOLDONI

Çeviren Samim Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 7, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 115 s.

902
3191
Sayfiye Dönüşü

(Il ritorno della villeggiatura)


Carlo GOLDONI

Çeviren Aydın Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 12, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, iii + 111 s.

903
3437
Kahvehane

(La Bottega del Caffé)


Carlo GOLDONI

Çeviren Ekrem Sungar


Maarif Vekâleti , İtalyan Klasikleri 1, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 140 s.

904
3447
Yalancı

(Il Bugiardo)


Carlo GOLDONI

Çeviren Tarık Levendoğlu


Maarif Vekâleti , İtalyan Klasikleri 2, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 132 s.

905
1302
Çişteki Mucize


Carmen THOMAS

Çeviren: Leman Çalışkan


AD Yayıncılık , Sağlık Dizisi , İstanbul, Haziran 1995, Doğan Yayın, 159 s.

906
1271
Cevaplar Kitabı


Carol BOLT

Çevirenler: Erol Erduran / Ömer Erduran


Remzi Kitabevi , , Üçüncü Basım İstanbul, Ocak 2006, Remzi Kitabevi, s.

907
100
Paranın Tarihi


Catherine EAGLETON

Jonathan WILLIAMS

Çeviren: Fadime Kâhya


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2079, , İstanbul, Ocak 2011, Yaylacık Matbaacılık, xxi + 394 s.

908
1863
Italian Country Living


Catherine SABINO


Thames & Hudson , , London, 1995, Printed in China, 276 s.

909
2450
Atatürk'ü Anlamak ve Tamamlamak


Cavit Orhan TÜTENGİL


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1699, Bütün Eserleri - 1, 1. Baskı İstanbul, Nisan 2009, Yaylacık Matbaacılık, xii + 156 s.

910
1163
Kurtuluş Savaşı Tarihi


Celâl ERİKAN

Hazırlayan: Rıdvan Akın


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel Yayın: 1549, İstanbul, Ağustos 2008, Yaylacık Matbaacılık, 446 s.

911
1433
Komutan Atatürk


Celal ERİKAN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel yayın: 11, IV. Baskı İstanbul, Mayıs 2006, Barış Matbaası, 863 s.

912
2186
Eski İstanbul abidat ve mebanisi

Şehrin tesisinden Osmanlı fethine kadar


Celal ESAD


Muhtar Halid Külliyatı, Kısm-ı tarihi Aded: 4, Birinci tab'ı Dersaadet, 1328 (1912), Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 250 s. + 1 LE.

Özege 5113
913
2899
Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan , , Temsil-i rabi İstanbul, 1324 (1908), Mahmud Bey Matbaası, 376 s.

Özege 20571
914
2900
Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i sani


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan , , İstanbul, 1324 (1908), Matbaa-i Kütübhane-i Cihan, 296 s.

Özege 20571
915
2901
Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i salis


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan , , İstanbul, 1324 (1908), Matbaa-i Kütübhane-i Cihan, 269 + 2 s.

Özege 20571
916
2902
Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i rabi


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan , , İstanbul, 1325 (1909), Matbaa-i Kütübhane-i Cihan, 240 + 1 s.

Özege 20571
917
2903
Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i hams


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan , , Dersaadet, 1326 (1910), İkdam Matbaası, 254 + 2 s.

Özege 20571
918
2904
Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i sadis


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan , , Dersaadet, 1326 (1910), İkdam Matbaası, 240 s.

Özege 20571
919
103
Abaka Han'ın Darp Ayları Yazılı Gümüş Sikkeleri

M. 1265-1282

(H. 663-680)


Celil ENDER


, , İstanbul, 1989, , s.

920
104
Başbakanlık Devlet Arşivleri

Osmanlı Arşivi''ndeki Nümismatik ile ilgili Belgeler Kataloğu

(Darphaneler, İlgili Kuruluşlar, Madenler, Meskûkât, Kaime, Madalya, Nişanlar vb.) Documents of Numismatic Importance in the Ottoman Archives (Coinage, Medals and Orders-Mints and Their Administration-Mint Masters and Superintendents-Stampers of Imperial


Celil ENDER


, , İstanbul, 1996, , s.

921
105
Ladik (Denizli) Sikkeleri / Coinage of Ladik (Denizli)


Celil ENDER


, , İstanbul, 1994, , s.

922
106
Karesi, Saruhan, Aydın Ve Menteşe Beylikleri Paraları


Celil ENDER


, , İstanbul, 2000, , s.

923
108
Heykeltraş - Ressam Para, Pul ve Madalya Modelcisi, İstiklâl Madalyasının Heykeltraşı Mesrur İzzet Bey (Ahmet Mesrur Durum) 1873 - 1952, 1. Bölüm


Celil ENDER

Orhan OKAY


, , İstanbul, 2003, , s.

924
109
Heykeltraş - Ressam Para, Pul ve Madalya Modelcisi, İstiklâl Madalyasının Heykeltraşı Mesrur İzzet Bey (Ahmet Mesrur Durum) 1873 - 1952, 2. Bölüm


Celil ENDER

Orhan OKAY


, , İstanbul, 2004, , s.

925
107
Candaroğulları Beyliği (İsfendiyaroğulları Beyliği) Paraları Kataloğu / The Catalogue of the Isfendiyarid Coins


Celil ENDER

Üstün EREK

Gültekin TEOMAN


, , İstanbul, 2003, , s.

926
110
Germiyanoğulları Beyliği Paraları Kataloğu / The Catalogue of the Germiyanid Coins

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı


Celil ENDER

Üstün EREK

Gültekin TEOMAN


, , İstanbul, 2005, , 104 s. + XII levha + resimler

927
619
Sualtı


Cem BOYNER


, , İstanbul, 1998, , s.

928
620
Yakındaki Uzak

The Near Distant


Cem BOYNER

Çeviri Handan Balkara, Ömür Kula


, , İstanbul, Eylül 2005, Aksoy Matbaacılık, 126 s.

929
621
Uzaktaki Yakın

The Distant Near

Şahsıma ithaflı ve imzalı


Cem BOYNER

Çeviri Handan Balkara, Ömür Kula


, , İstanbul, Eylül 2005, Aksoy Matbaacılık, 164 s.

930
1901
Bulutların Üstüne Tırmanırken

THY, Bir Dönüşüm Öyküsü

Şahsıma ithaflı ve imzalı


Cem KOZLU


Remzi Kitabevi , , İkinci Basım İstanbul, Mayıs 2007, Remzi Kitabevi, 271 s.

931
2466
Türkiye Mucizesi için...

Vizyon Arayışları ve Asya Modelleri


Cem KOZLU


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , , Birinci Baskı İstanbul, 1994, Tisamat, xx + 370 s.

932
4207
Bir Tıp Şehidi

Salâhattin Mehmet Erk

Cumhuriyet'in ilk röntgen profesörü

Kadim dostumuzdan ithaflı ve imzalı


Cem KOZLU


Remzi Kitabevi , , 2. Basım İstanbul, Mart 2022, Seçil Ofset, 135 s.

933
2864
İki Cihan Âresinde

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Yazarından imzalı


Cemal KAFADAR


Metis Yayınları , , İlk Basım İstanbul, Mayıs 2019, Yaylacık Matbaacılık, 310 s.

934
2865
Kim var imiş biz burada yoğ iken

Dört Osmanlı: Yeniçeri, Tüccar, Derviş ve Hatun


Cemal KAFADAR


Metis Yayınları , , Altıncı Basım İstanbul, Ekim 2017, Yaylacık Matbaacılık, 196 s.

935
2866
Kendine Ait Bir Roma

Diyar'ı Rum'da Kültürel Coğrafya ve Kimlik Üzerine


Cemal KAFADAR


Metis Yayınları , , İkinci Basım İstanbul, Haziran 2017, Yaylacık Matbaacılık, 139 s.

936
2723
Ahmet Talât Onay


Doç. Dr. Cemâl KURNAZ


Kültür Bakanlığı 1226, Türk Büyükleri Dizisi: 130, Birinci Baskı Ankara, 1990, Başbakanlık Basımevi, xi + 244 s.

937
313
Tarihte Türkler, Araplar Hilâfet Meselesi


Cemal KUTAY


İklim Yayıncılık , Cemal Kutay Kitapları Tarih Dizisi , 2. Baskı İstanbul, 2004, Kurtiş Matbaacılık, 232 s.

938
1672
ana ben ölmedim

I. Dünya Savaşında Türk Esirleri


Cemalettin TAŞKIRAN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 542, , Genişletilmiş 3. Baskı İstanbul, Şubat 2008, Yaylacık Matbaacılık, xvi + 423 s.

939
317
Türk Boğazları


Prof. Cemil BİLSEL


, , İstanbul, 1948, İsmail Akgün Matbaası, 134 s.

940
1538
İstibdat-Meşrutiyet-Cumhuriyet Devirlerinde 80 Yıllık Hatıralarım


Opr. Dr. Cemil TOPUZLU

Hazırlayanlar Prof. Dr. Hüsrev Hatemi - Prof. Dr. Aykut Kazancıgil


İşaret Yayınları : 129, , 5. bsk. İstanbul, 2010, Bayrak Yay. Mat., 302 s.

941
489
İstanbul'da Bir Ramazan


Cenap ŞAHABEDDİN

Yayına Hazırlayan Abdullah Uçman


İletişim Yayınları 269, İstanbul Dizisi 17, İstanbul, Şubat 1994, Sena Ofset, 111 s.

942
1155
Mide ve Duodenum Peptik Ülser Kanamalarında Mortaliteyi Etkileyen Faktörler ve Acil Cerrahi Tedavi Seçimi

(Uzmanlık Tezi)


Dr. Cengiz BABACAN


Dr. Cengiz Babacan , , İstanbul, 1983, , 62 s.

943
988
Sultan ve Kamuoyu

Osmanlı Modernleşme Sürecinde "Havadis Jurnalleri"

(1840-1844)


Cengiz KIRLI


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel Yayın: 1673, İstanbul, Mart 2009, , 507 s.

944
34
Harem


Cengiz KÖSEOĞLU

İngilizcesi: Adair Mill


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden, Topkapı Sarayı Müzesi 2, İstanbul, 1979, Tifdruk, 40 s.

945
37
Hazine


Cengiz KÖSEOĞLU

İngilizcesi: Adair Mill


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden, Topkapı Sarayı Müzesi 5, İstanbul, 1980, Tifdruk, 32 s.

946
553
The Topkapı Palace

Treasury of the Empire

(Imperial Treasury)


Cengiz KÖSEOĞLU

Translated by: Sedef Bircan Özçelik


Ak Yayınları Kültür ve Sanat Kitapları: 50, Yeni Dizi: 4, İstanbul, Yayın tarihi yok, Güzel Sanatlar Matbaası, 115 s.

947
1012
Topkapı Sarayı İmparatorluk Hazinesi (Hazine-i Hümayun)


Cengiz KÖSEOĞLU

İngilizceye çeviren: Sedef Bircan Özçelik


Ak Yayınları Kültür ve Sanat Kitapları: 51, Yeni Dizi: 5, İstanbul, Yayın tarihi yok, Güzel Sanatlar Matbaası, 107 s.

948
3976
Neşterden Keskin Kalem


Cengiz KUDAY


Kırmızı Kedi Yayınevi 1635, İnceleme: 166, İstanbul, Ekim 2022, Pasifik Ofset, 445 s.

949
800
Osmanlı İmparatorluğu'nda Derbend Teşkilâtı


Prof. Dr. Cengiz ORHONLU


Eren Yayıncılık ve Kitapçılık , , İkinci Baskı İstanbul, 1990, Çeltüt Matbaacılık, XXII + 191 s.

950
1722
İstanbul'un 100 Çağdaş Sanatçısı


Ceren YARTAN


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. , İstanbul'un Yüzleri ~33, İstanbul, 2011, , 197 s.

951
3373
sanatın ışığında 78 yıl

Atatürk'ün Önderliğinde Türkiye'nin Çağdaş Sanat Mücadelesi


Cevad Memduh ALTAR

Hazırlayan: Ahmed Altar


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 4493, , 1. Basım İstanbul, Mayıs 2019, Ayhan Matbaası, xxv + 821 s.

952
2532
Aganta Burina Burinata


Cevat Şakir KABAAĞAÇLI

Translation Gregory KEY

Project by Librakons Rare Books & Collectibles


Ege Yayınları , , İstanbul, 2018, Oksijen Basım ve Matbaacılık, 280 s.

953
2564
Kurtuluş Savaşı'nda

batı cephesinin iki yanı


Cevdet ÇALDAĞ

İbrahim Ethem TUNCEL


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3507, , I. basım İstanbul, Mart 2016, Yaylacık Matbaacılık, ix + 118 s.

954
588
Türk-İslâm Oymacılık San'atından Rahleler

Koran-stands / Pupitres à Coran / Koranständer


Cevdet ÇULPAN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İstanbul, 1968, Millî Eğitim Basımevi, 65 s. + 66 s. resim

955
377
İbrahim Artuk

(Nümizmat ve Tarihçi)


Cevriye ARTUK


Türk Tıp Tarihi Kurumu No: 8, , İstanbul, Ekim 1998, Bayrak Matbaacılık, 10 s.

956
1780
Bodrum Bibliyografyası

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı


Cezmi ÇOBAN

Derleyen


, , Birinci Basım Bodrum, Ekim 2017, Halikarnas Matbaacılık, 192 s.

957
1781
Bodrum Halk Masalları

Folk Tales of Bodrum

Contes Populaires de Bodrum

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı


Cezmi ÇOBAN


, , Birinci Baskı Bodrum, Temmuz 2016, , 380 s.

958
1811
Bodrum İlçesi Ağız Sözlüğü


Cezmi ÇOBAN


Çatı Kitapları , , İstanbul, Temmuz 2014, Lord Matbaası, 176 s.

959
2857
Bodrum Efsaneleri


Cezmi ÇOBAN

Derleyen


, , Birinci Baskı Bodrum, Eylül 2019, Halikarnas Matbaacılık, 125 s.

960
2856
Bodrumlu Amiral Turgut Reis


Cezmi ÇOBAN

Derleyen


Yarımada Yayınları , , Birinci Basım Bodrum, Haziran 2019, Ekin Ofset Matbaa, 456 s.

961
3266
Milas Bibliyografyası

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı


Cezmi ÇOBAN

Derleyen


, , Birinci Basım Bodrum, Mart 2019, Bodrum Yarımada, 156 s.

962
4160
Bodrum Kitabı


Cezmi ÇOBAN


Defne Yayınevi , , Birinci Basım Bodrum, Ekim 2023, Ers Matbaacılık, 704 s.

963
403
Le Premier Manuscrit Chirurgical Turc


rédigé par CHARAF ED-DIN

Présentation Française de: Pierre HUARD et Mirko Drazen Grmek


Les Editions Roger Dacosta , , Paris, 1960, Les Presses de la Lithographie Parisienne, 141 s.

964
4004
Descartes

Hayatı ve Eserleri


Charles ADAM

Çeviren Mehmet Karasan


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri İçin Yardımcı Eserler 5, Ankara, 1952, Millî Eğitim Basımevi, 96 s.

965
3025
Pazartesi Konuşmaları

Seçmeler

II

(Causerie du Lundi)


Charles Augustin SAINTE-BEUVE

Çeviren Fehmi Baldaş


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 196, İstanbul, 1955, Maarif Basımevi, 459 s.

966
3641
Pazartesi Konuşmaları

Seçmeler

III

(Causerie du Lundi)


Charles Augustin SAINTE-BEUVE

Çeviren Fehmi Baldaş


Milli Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 196, İstanbul, 1961, Milli Eğitim Basımevi, 459 s.

967
3799
Pazartesi Konuşmaları

Seçmeler

I

(Causerie du Lundi)


Charles Augustin SAINTE-BEUVE

Çeviren Fehmi Baldaş


Milli Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 196, İstanbul, 1952, Milli Eğitim Basımevi, xxvi + 450 s.

968
4179
Beagle Yolculuğu


Charles DARWIN

İngilizceden Çevirenler


Ayrıntı Yayınları 1672, Bilim: 19, Birinci Basım İstanbul, 2023, Brış Matbaa, 393 s.

969
1333
Oliver Twist


Charles DICKENS

İngilizce Aslından Türkçeye Çeviren: Merve Duygun

Çizimler Penko Gelev Hikaye John Malam Serinin Yaratıcısı David Salariya


Butik Yayıncılık , Çizgi Dünya Klasikleri Serisi , İstanbul, 2010, İstanbul Matbaacılık, 48 s.

970
1341
İki Şehrin Hikayesi


Charles DICKENS

İngilizce Aslından Türkçeye Çeviren: Merve Duygun

Çizimler Romano Felmang Jacqueline Morley Serinin Yaratıcısı David Salariya


Butik Yayıncılık , Çizgi Dünya Klasikleri Serisi , İstanbul, 2010, İstanbul Matbaacılık, 48 s.

971
2191
Great Expectations


Charles DICKENS


Longmans , , Third Impression London, 1961, Northumberland Press, xxviii + 546 s.

972
2954
Antikacı Dükkanı


Charles DICKENS

Çeviren Behlül Toygar


Maarif Vekâleti , İngiliz Klasikleri 62, İstanbul, 1955, Maarif Basımevi, 776 s.

973
4183
İngiliz Komutan Anlatıyor

İstanbul'da İşgal Yılları


Charles HARINGTON

Çeviri


Kronik Kitap 358, Türkiye Tarihi Dizisi 46, 1. Baskı İstanbul, Ocak 2023, Optimum Basım, 296 s.

974
2342
Carpentry


Charles HAYWARD


Teach Yourself Books , , Fourth Edition London, 1973, , 208 s.

975
1287
İslam'ın Kılıcı Selahattin Eyyubi


Charles J. ROSEBAULT

Çeviren: Özgür Özol


Nokta Kitap , , İstanbul, Eylül 2010, Ege Basım, 295 s.

976
1808
Pera Palas'ta Gece Yarısı

Modern İstanbul'un Doğuşu


Charles KING


Kitap Yayınevi 314, Tarih ve Coğrafya 98, 1. Basım İstanbul, Kasım 2015, Mas Matbaacılık, 406 s.

977
2015
Midnight at the Pera Palace

The Birth of Modern Istanbul


Charles KING


W. W. Norton & Company , , New York, 2015, , 476 s.

978
3927
Su Bebekleri


Charles KINGSLEY

Çevirenler Betigül İmre ve Hâle Kutlay


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları , İngiliz Klasikleri 69, Ankara, 1973, Millî Eğitim Basımevi, xii + 304 s.

979
3032
Kaynak

I

(The Fountain)


Charles MORGAN

Çeviren Pervin Adataş


Millî Eğitim Bakanlığı , Yeni İngiliz Edebiyatı 4, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, v + 339 s.

980
3033
Kaynak

II

(The Fountain)


Charles MORGAN

Çeviren Pervin Adataş


Millî Eğitim Bakanlığı , Yeni İngiliz Edebiyatı 4, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 277 s.

981
2963
Ölü Adam Deresi

(Hikâyeler)


Charles NODIER

Çeviren Yusuf Tavat


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 129, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 165 s.

982
3673
Trilby


Charles NODIER

Çeviren İlhan Sezen


Maarif Bakanlığı , Fransız Klasikleri 170, Ankara, 1949, Maarif Matbaası, xv + 279 s.

983
3801
Geçmiş Günlerin Masalları

(Histoires ou contes du temps passé)


Charles PERRAULT

Çeviren Vildan Âşır


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 10, , 1942, Maarif Matbaası, 115 s.

984
1776
plevne'de bir avustralyalı


Charles S. RYAN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 825, , 2. Basım İstanbul, Mayıs 2014, Yaylacık Matbaacılık, 323 s.

985
2540
mezopotamya seferim

Kurna, Kûtülamare ve Selmanıpâk Muharebeleri


Charles V.F. TOWNSHEND

Çeviren: Gürol Koca


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2575, , I. basım İstanbul, Temmuz 2014, Yaylacık Matbaacılık, xvi + 718 s.

986
3044
Sonsuz Yolculuk


Charles VILDRAC

Çeviren Fehmi Baldaş


Maarif Vekâleti , Modern Tiyatro Eserleri Serisi 78, Ankara, MCMLIX, Maarif Basımevi, 68 s.

987
3494
Dünya Gözüyle

Nâzım Kurşunlu kütüphanesinden


Charles VILDRAC

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekilliği , Modern Tiyatro Eserleri Serisi 7, İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası, 53 s.

988
207
Standard Catalog of World Coins


Chester L. KRAUSE

Clifford MISHLER

Editor: Colin R. Bruce II


, , 1989 Edition Wisconsin, 1989, , s.

989
1466
Angaza Afrika

African Art Now


Chris SPRING


Laurence King Publishing Ltd , , London, 2008, Printed and bound in China, 336 s.

990
1920
20. Yüzyıl Felsefe Tarihi


Christian DELACAMPAGNE

Çeviren: Devrim Çetinkasap


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1885, , I. Baskı İstanbul, Şubat 2010, Yaylacık Matbaacılık, xii + 367 s.

991
2974
Şaka, Alay, Hiciv ve Ötesi


Christian Dietrich GRABBE

Çevirenler Basir Feyzioğlu - Şahap İlter


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 41, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, iv + 94 s.

992
2981
Nibelungen


Christian Friedrich HEBBEL

Çevirenler Halit Yavuz - Ş. S. İlter


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 56, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, xvii + 255 s.

993
3005
Agnes Bernauer


Christian Friedrich HEBBEL

Çeviren Vecahat Akyol


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 78, İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi, viii + 138 s.

994
3083
Gyges ve Yüzüğü

(Gyges und sein Ring)


Christian Friedrich HEBBEL

Çeviren S. Ali


Maarif Vekâleti , Alman Klasikleri 13, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, xxxiii + 148 s.

995
3442
Maria Magdalena


Christian Friedrich HEBBEL

Çeviren Prof. Selâhattin Batu


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 59, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, vi + 84 s.

996
3456
Herodes ile Mariamne


Christian Friedrich HEBBEL

Çeviren Halit Yavuz


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 42, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, vi + 141 s.

997
2090
Ramses

Işığın Oğlu


Christian JACQ

Çeviren: A. Rıza Yalt


Remzi Kitabevi , , Dokuzuncu Basım İstanbul, 1999, Remzi Kitabevi, 350 s.

998
2091
Ramses

Milyonlarca Yılın Tapınağı


Christian JACQ

Çeviren: A. Rıza Yalt


Remzi Kitabevi , , Yedinci Basım İstanbul, 1999, Remzi Kitabevi, 328 s.

999
2092
Ramses

Kadeş Savaşı


Christian JACQ

Çeviren: A. Rıza Yalt


Remzi Kitabevi , , Altıncı Basım İstanbul, 1999, Remzi Kitabevi, 342 s.

1000
2093
Ramses

Ebu Simbel'in Kraliçesi


Christian JACQ

Çeviren: A. Rıza Yalt


Remzi Kitabevi , , Beşinci Basım İstanbul, 1999, Remzi Kitabevi, 350 s.

1001
2094
Ramses

Batı Akasyası'nın Altında


Christian JACQ

Çeviren: A. Rıza Yalt


Remzi Kitabevi , , Dördüncü Basım İstanbul, 1999, Remzi Kitabevi, 327 s.

1002
2123
La double vie de Hillary Clinton

Yazarından ithaflı ve imzalı


Christine OCKRENT


Robert Laffont , , Paris, 2001, , 215 s.

1003
3078
Doktor Faustus

(Doctor Faustus)


Christopher MARLOWE

Çeviren İrfan Şahinbaş


Maarif Vekâleti , İngiliz Klasikleri 35, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, vi + 106 s.

1004
3324
İkinci Edward


Christopher MARLOWE

Çeviren Hadiye Sayron


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 38, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 146 s.

1005
3153
İhtiyarlık

(De Senectute)


CİCERO

Çeviren Ayşe Sarıgöllü


Millî Eğitim Bakanlığı , Latin Klasikleri 28, İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi, ii + 61 s.

1006
3672
Dostluk

(De Senectute)


CİCERO

Çeviren Ayşe Sarıgöllü


Millî Eğitim Bakanlığı , Latin Klasikleri 18, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, ii + 61 s.

1007
2742
M. Esat Bozkurt


Cihan YAMAKOĞLU


Kültür Bakanlığı 831, Türk Büyükleri Dizisi: 59, Birinci Baskı Ankara, 1987, Ünal Ofset Matbaacılık, ix + 163 s.

1008
546
İstanbul 1920


Clarence Richard Johnson

Çeviren Sönmez Taner

Editör


Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı , Yurt Yayınları Belgesel 3, İstanbul, Nisan 1995, Numune Matbaacılık, 358 s.

1009
321
Osmanlılardan Önce Anadoluda Türkler


Claude CAHEN

Çeviren: Yıldız Moran


, , İstanbul, 1979, , s.

1010
3256
Türklerin Anadolu'ya İlk Girişi

(XI. Yüzyılın İkinci Yarısı)


Claude CAHEN

Çeviren Yaşar Yücel - Bahaeddin Yediyıldız


Türk Tarih Kurumu 1323, XXV. Dizi Sa. 41, Ankara, 1992, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 57 s.

1011
3565
Gockel, Hinkel ve Gackelaya


Clemens BRENTANO

Çeviren Orhan Şaik Gökyay


Maarif Vekâleti , Alman Klasikleri 100, İstanbul, 1959, Maarif Basımevi, xix + 432 s.

1012
3798
Yiğit Kasperl İle Güzel Annerl'in Hikâyesi

(Die Geschichte vom braven Kasperl und schönen Annerl)


Clemens BRENTANO

Çevirenler S. Y. Baydur - O. Ş. Gökyay


Maarif Vekâleti , Alman Klasikleri 63, İstanbul, 1948, Maarif Basımevi, 48 s.

1013
1307
НУМИЗМАТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

(Numizmaticheskij Sbornik)

Часть вторая

(Part Two)


Сборник Compilaton

Под ред Д.Б. Шелова (Ed. D.B. Shelov)


Госкультпросветиздат (Goskultprosvetizdat) , , MOCKBA, 1957, , 144 s.

1014
2986
Angela Borgia


Conrad Ferdinand MEYER

Çeviren Etem D. Deriş


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 29, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 183 s.

1015
3154
Jürg Jenatsch


Conrad Ferdinand MEYER

Çeviren Ertuğrul Kayihan


Maarif Vekâleti , Alman Klasikleri 89, Ankara, 1956, Maarif Basımevi, 352 s.

1016
2978
Agricola'nın Hayatı

(De Vita Iulii Agricolae)


Cornelius TACITUS

Çeviren Hâmit Dereli


Maarif Vekâleti , Latin Klasikleri 5, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, xiv + 58 s.

1017
3469
Germania


Cornelius TACITUS

Çeviren Hâmit Dereli


Maarif Vekâleti , Latin Klasikleri 6, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 41 s.

1018
2739
Mehmet İzzet


Yrd. Doç. Dr. Coşkun DEĞİRMENCİOĞLU


Kültür Bakanlığı 825, Türk Büyükleri Dizisi: 53, Birinci Baskı Ankara, 1987, Sevinç Matbaası, vi + 160 s.

1019
4138
Kısa Dünya Musikisi Tarihi


Curt SACHS

Çeviren İlhan Usmanbaş


Maarif Vekâleti , Devlet Konservatuvarı Yayınları Serisi 1, İstanbul, 1965, Maarif Matbaası, 260 s.

1020
231
Son Altı Osmanlı Padişahı Zamanında İstanbul'da Basılan Gümüş Paralar (1)


Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1966, , s.

1021
232
Yıldırım Bayezıd'ın Oğullarına Ait Akçe ve Mangırlar (2)


Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1968, , s.

1022
233
Sultan Mahmud II Zamanında Darp Edilen Osmanlı Madeni Paraları (3)


Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1970, , s.

1023
234
Sovyet Rusya Müzelerindeki (Moskova ve Leningrad) Nadir Osmanlı Madeni Paraları (4)


Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1972, , s.

1024
235
Nakışlı Osmanlı Mangırları / The Ornamental Copper Coinage of the Ottoman Empire (5)


Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1975, , s.

1025
236
Sultan Abdülmecid Devri Osmanlı Madeni Paraları (6)


Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1978, , s.

1026
237
Ottoman Coinage During the Reign of Sultan Abdülmecid Han (6)


Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1978, , s.

1027
238
Sultan Abdülaziz Han Devri Osmanlı Madeni Paraları (7)


Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1979, , s.

1028
239
Sultan Abdülaziz Han Devri Osmanlı Madeni Paraları / Ottoman Coinage During the Reign of Sultan Abdülaziz Han (7)


Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1979, , s.

1029
240
Karaman Oğulları Beyliği Madeni Paraları (8)


Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1982, , s.

1030
241
Avrupa Müzelerinde Nadir Osmanlı Madeni Paraları, Kopenhag-Budapeşte-Ashmolean-Viyana-Munih-Berlin-Leningrad (9)


Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1984, , s.

1031
242
Aydınoğulları Beyliği Paraları (10)


Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1985, , s.

1032
243
Coinage of the Emirates of Aidin, Emirates of Theologues/Ephesus (10)


Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1985, , s.

1033
244
Darphane Müzesi Osmanlı Madeni Paraları Kataloğu


Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1985, , s.

1034
245
Sultan Murad V ve Sultan Abdülhamid II Dönemi Osmanlı Madeni Paraları (11)


Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1986, , s.

1035
246
Sultan Mehmed Reşad ve Sultan Mehmed Vahdeddin Dönemi Osmanlı Madeni Paraları (12)


Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1987, , s.

1036
247
Sultan Yavuz Selim Şah bin Bayazıd Han Dönemi Osmanlı Sikkeleri 918-926 AH/1512-1520 AD (13)


Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1989, , s.

1037
248
Sultan Mahmud II Zamanında Darp Edilen Osmanlı Madeni Paraları, 3 No.'lu Kitaba Ek (3/2)


Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1990, , s.

1038
302
Son Altı Osmanlı Padişahı Madeni Paraları


Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1990, , s.

1039
795
Osmanlı Bankası Aracılığı ile Yapılan Osmanlı Devleti Borç Anlaşmaları

Metinler


Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1989, Yenilik Basımevi, 201 s.

1040
796
Osmanlı Bankası Aracılığı ile Yapılan Osmanlı Devleti Borç Anlaşmaları

Belgeler


Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1989, Yenilik Basımevi, 368 s.

1041
2876
Da Vinci Hakkında Bilmediğiniz 101 Şey


Cynthia PHILLIPS

Shana PRIWER

İngilizceden Çeviri: Süleyman Genç


Orenda Kitap 03, Bilim / Bilim İnsanları: 02, Birinci Baskı İstanbul, Ekim 2019, Şenyıldız Yay. Matbaacılık, 260 s.

1042
2877
Einstein Hakkında Bilmediğiniz 101 Şey


Cynthia PHILLIPS

Shana PRIWER

İngilizceden Çeviri: Süleyman Genç


Orenda Kitap 01, Bilim / Bilim İnsanları: 01, Birinci Baskı İstanbul, Ekim 2019, Şenyıldız Yay. Matbaacılık, 272 s.

1043
345
Saruhanoğulları ve Eserlerine Dair Vesikalar (733 H. - 1220 H.)


Çağatay ULUÇAY


, , İstanbul, 1940, , s.

1044
772
Harem

II


Çağatay ULUÇAY


Türk Tarih Kurumu , VII. Dizi Sayı 56 3, 4. Baskı Ankara, 2001, Türk Tarih Kurumu Basımevi, xxii, 189, [31] s.

1045
992
Padişahların Kadınları ve Kızları


Çağatay ULUÇAY


Türk Tarih Kurumu VII. Dizi, Sa. 63 a, 2. Baskı Ankara, 1985, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 220 s. s.

1046
1245
Sancaktan Saraya

Seçme Yazılar


Çağatay ULUÇAY

Hazırlayanlar: M. Sabri Koz - Haşim Şahin


Yapı Kredi Yayınları - 3687, Tarih - 87, İstanbul, 2012, Apa Uniprint, 775 s.

1047
477
Ihlamur Mesiresi


Çelik GÜLERSOY


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu , , İstanbul, 1983, , 58 s.

1048
478
Kapalı Çarşının Romanı


Çelik GÜLERSOY


İstanbul Kitaplığı , , İstanbul, 1979, Erler Matbaası, 80 s.

1049
528
Beyoğlu'nda Gezerken


Çelik GÜLERSOY


Çelik Gülersoy Vakfı Yayınları İstanbul Kütüphanesi Yayınları, Anılar Dizisi: 2, İstanbul, 1990, Eka Matbaacılık, 118 s.

1050
1328
Çerkes Ethem'in Hatıraları


Çerkes Ethem


Dünya Yayınları 6, , , 1962, Güniz Basımevi, 226 s.

1051
729
Çeşmî-zâde Tarihi


Çeşmî-zâde Mustafa REŞİD

Hazırlayan Bekir Kütükoğlu


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi , No. 754 , İstanbul, 1959, Edebiyat Fakültesi Basımevi, XXIV + 125 s.

1052
2393
Kavak Yelleri ve Kasırgalar

+ Üçüncü Mevki (Nesirler - Şiirler)


Çetin ALTAN

Yayına Hazırlayan Rıdvan Akar


Afa Yayınları , , İstanbul, Eylül 1992, Gülen Ofset, 121 s. + 62 s.

1053
3695
Çemberler

Piyes 3 Perde


Çetin ALTAN


Millî Eğitim Bakanlığı , Telif Tiyatro Eserleri Serisi 13, İstanbul, 1964, Mİlli Eğitim Basımevi, 71 s. + 5 resim

1054
3718
Mor Defter

Piyes 3 Perde


Çetin ALTAN


Millî Eğitim Bakanlığı , Telif Tiyatro Eserleri Serisi 12, İstanbul, 1965, Mİlli Eğitim Basımevi, 96 s. + 6 resim

1055
502
Al İşte İstanbul


Çetin ALTAN

Ara GÜLER


Yapı Kredi Yayınları , , İstanbul, 1998, Promat, 172 s.

1056
1818
Türkiye'nin Devlet Yaşamında Yahudiler


Çetin YETKİN


AFA Yayınları 190, Türkiye Üzerine Araştırmalar: 9, İstanbul, Şubat 1992, Gülen Ofset, 312 s.

1057
2154
Şarık Tara Anlatıyor


Çiğdem TÜZÜN


Doğan Kitap , , 5. baskı İstanbul, Kasım 2015, Mega Basım, xi + 314 s.

1058
1583
The Lawn Expert


Dr. D. G. HESSAYON


Expert Books , , London, (1993), Jarrod & Sons Ltd, Norwich, 104 s.

1059
2271
The Rainbow


D. H. LAWRENCE


Penguin Books , , Reprint Middlesex, 1970, C. Nicholls & Company, 496 s.

1060
2272
L'Amant de Lady Chatterley


D. H. LAWRENCE

Traduit de L'Anglais par F. Roger Cornaz

Préface d'André Malraux


Gallimard , , Paris, 1956, L'Imprimerie Moderne, 389 s.

1061
1855
The Art of Belly Dancing


Dahlena

Dona Z. Mailach


Bantam Books , , New York, February 1975, , 213 s.

1062
2030
Mutluluk Sanatı


Kutsal Dalai LAMA

Howard C. CUTLER, M.D.

Türkçesi Güneş Tokcan


Dharma Yayınları , , 2. Baskı İstanbul, Eylül 2000, Kitap Matbaacılık, 335 s.

1063
2001
Başlangıç


Dan BROWN

Türkçesi Petek Demir İncek


Altın Kitaplar Yayınevi , , 4. Basım İstanbul, Ekim 2017, Altın Kitaplar Yayınevi Matbaası, 535 s.

1064
2149
Kayıp Sembol


Dan BROWN

Türkçesi Petek Demir


Altın Kitaplar Yayınevi , , 1. Basım İstanbul, Aralık 2009, Akdeniz Yayıncılık, 527 s.

1065
2150
Dijital Kale


Dan BROWN

Çeviren Sezer Soner


ODTÜ Yayıncılık , , Ankara, Haziran 2004, Özkan Matbaacılık, 436 s.

1066
2151
Melekler ve Şeytanlar


Dan BROWN

Türkçesi Petek Demir


Altın Kitaplar Yayınevi , , 11. Basım İstanbul, Mayıs 2004, Akdeniz Yayıncılık, 575 s.

1067
2152
Da Vinci Şifresi


Dan BROWN

Türkçesi Petek Demir


Altın Kitaplar Yayınevi , , 4. Basım İstanbul, Aralık 2003, Akdeniz Yayıncılık, 495 s.

1068
2153
Cehennem


Dan BROWN

Türkçesi Petek Demir - İpek Demir


Altın Kitaplar Yayınevi , , 2. Basım İstanbul, Mayıs 2003, Altın Kitaplar, 574 s.

1069
1985
Hayatınızın Amacı


Dan MILLMAN

Çeviren: Semra Ayanbaşı


Akaşa , , İstanbul, Temmuz 1994, Özal Matbaası, 600 s.

1070
2294
Amarsi


Danielle STEEL

Traduzione di Grazia Maria Griffini


Sperling & Kupfer , , VI edizione Milano, marzo 1993, , 355 s.

1071
2295
La Tenuta


Danielle STEEL

Traduzione di Grazia Maria Griffini


Sperling & Kupfer , , XII edizione Milano, ottobre 1997, , 538 s.

1072
2649
Ritratto di Famiglia


Danielle STEEL

Traduzione di Roberta Rambelli


Sperling & Kupfer , , XII edizione Milano, febbraio 1998, , 425 s.

1073
3995
Hitler'in Savaşçısı

SS Albay Joachim Peiper'in Hayatı ve Savaşları


Danny S. PARKER

Çeviri Ali Kaan Cerit


Kronik Kitap , , İstanbul, 2022, Optimum Basım, 624 s.

1074
2915
İlâhi Komedya

Cehennem

(Divina Commedia)


Dante ALIGHIERI

Çeviren Feridun Timur


Maarif Vekâleti , İtalyan Klasikleri 18, Ankara, 1955, Maarif Basımevi, 420 s.

1075
2916
İlâhi Komedya

Cennet

(Divina Commedia)


Dante ALIGHIERI

Çeviren Feridun Timur


Maarif Vekâleti , İtalyan Klasikleri 18, Ankara, 1956, Maarif Basımevi, 299 s.

1076
2917
İlâhi Komedya

Âraf

(Divina Commedia)


Dante ALIGHIERI

Çeviren Feridun Timur


Maarif Vekâleti , İtalyan Klasikleri 18, Ankara, 1956, Maarif Basımevi, 299 s.

1077
2328
The Mad's Dave Berg Looks At Our Sick World


Dave BERG


Signet , , Second Printing New York, November 1971, , 192 s.

1078
2329
The Mad's Dave Berg Looks At Things


Dave BERG


Signet , , Fifth Printing New York, November 1967, , 192 s.

1079
2330
The Mad's Dave Berg Takes A Loving Look


Dave BERG


Signet , , Reissued New York, November 1989, , 192 s.

1080
1320
Wall Street'in

Sonu


Dave KANSAS

Çeviren: Ümit Şensoy


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel Yayın: 1790, İstanbul, Eylül 2009, Yaylacık Matbaacılık, 182 s.

1081
2438
Liderlik Markası


Dave ULRICH

Norm SMALLWOOD

Çeviren: Fadime Kâhya


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1629, , 1. Baskı İstanbul, Ocak 2009, Yaylacık Matbaacılık, xviii + 316 s.

1082
2155
Incognito


David EAGLEMAN

Çeviri: Zeynep Arık Tozar


Domingo , , XIV. Baskı İstanbul, Ekim 2015, Pasifik Ofset, 295 s.

1083
3754
İnsan Zihni Üzerine Bir Araştırma


David HUME

Çeviren Selmin Evrim


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 41, , 1945, Millî Eğitim Basımevi, xxxiv + 251 s.

1084
1386
Heaven to Hell


David LACHAPELLE