CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

İmzalı kitaplar
89 kitap
1 МОНЕТЫ ВОСТОЧИАГО ХАЛИФАТА

(Moneti Vostocnago Halifata)

İmzalı


В. Тизенгауеиа. (Vladimir TIESENHAUSEN)


, No: 851, Saint Petersburg, 1873, , s.

2 İlm-i Ensac-ı Tabiiye

Yazarından Saray Yaveri Necmeddin Efendi'ye ithaflı ve imzalı

I/b
2
Doktor Tevfik RECEB


, , Dersaadet, 1327 (1911), Müşterek Ül-Menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası, 545 + 8 sayfa s.

Özege 8867
3 Forty Years In Constantinople

The Recollections of Sir Edwin Pears 1873-1915

with 16 Illustrations

Charles Richard Crane'den Christmas hediyesi

I/a
3
Sir Edwin PEARS


D. Appleton and Company , , New York, MCMXVI, , 390 s.

4 İstanbul Rehber-i Seyyahin

Yazarından İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay'a ithaflı ve imzalı

I/a
3
Ernest MANBURİ


Ritso ve Mahdumu Neşriyatı , , Birinci tab'ı İstanbul, 1925, , 4 + 561 s. 1 PL. 4 LE.

Özege 8245
5 İ'lamsız İcra Usulü

Yazarından kızı Mefkûre'ye ithaflı ve imzalı

I/a
3
Hakimoğlu Ahmed REFİK


, , İstanbul, 1928, , s.

Özege 8700
6 Akıl Hastalıkları

Yazarından ithaflı ve imzalı

I/b
2
Mazhar Osman


, , İstanbul, 1928, Kader Matbaası, 467 + 1 s.

Özege 341
7 Dünya Gözüyle

Nâzım Kurşunlu kütüphanesinden


Charles VILDRAC

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekilliği , Modern Tiyatro Eserleri Serisi 7, İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası, 53 s.

8 Adamcıl

Suat Sinanoğlu kütüphanesinden


MOLIÈRE

Çeviren Ali Süha Delilbaşı


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 1, , 1941, Maarif Matbaası, 159 s.

9 Kur'an

Şiir ve Kanunları

Çevireninden ithaflı ve imzalı

I/a
3
Stanley LANE - POOLE

Türkçeye Çeviren: Avni Doğan


, , Ankara, 1942, Ulusal Matbaa, 78 s.

10 Sayfiye Merakı

Çevireninden Suat Sinanoğlu'na ithaflı ve imzalı


Carlo GOLDONI

Çeviren Aydın Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 5, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 109 s.

11 Alanya (Alâiyye)

Yayınlayanından Tayfur Sökmen'e ithaflı ve imzalı


İbrahim Hakkı KONYALI


Alanyalı M. Ali Kemaloğlu , , İstanbul, 1946, Ayaydın Basımevi, 544 s.

12 Büyük Sarhoşluk

1941 - 1945 Alman - Rus Seferi

Çevireninden ithaflı ve imzalı


Erich KERN

Çeviren Şevket Dilmaç


İnkılâp Kitabevi , , Ankara, 1949, Türkiye Matbaacılık ve Gazetecilik, 254 s.

13 Halk İçin Hikâyeler

III

Suat Sinanoğlu kütüphanesinden


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 55, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 278 s.

14 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek II

Giyas üd-din Keyhusrev II Bin Keykubad''ın Görülmemiş İki Sikkesi

Yazarından Hasan Âli Ediz'e ithaflı ve imzalı

III/4
Behzad BUTAK


, , İstanbul, 1950, , s.

15 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek II-III

Yazarından ithaflı ve imzalı

III/4
Behzad BUTAK


, , İstanbul, 1950, Pulhan Matbaası, 28 s. (127-154)

16 Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu

Yazarından Nazmi Paşa'ya ithaflı ve imzalı


Dr. İbrahim KAFESOĞLU


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi , No. 569, İstanbul, 1953, Osman Yalçın Matbaası, XXVIII + 242 s.

17 Müzehhip ve Çiçek Ressamı ÜSKÜDARLI ALİ

Yazarından imzalı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


Tege Laboratuvarı No. 6, , İstanbul, 1954, Kemal Matbaası, 32 s. + resimler

18 Ustası ve Çırağiyle

Hezargradlı Zâde AHMED ATAULLAH

Hayatları ve Eserleri

Yazarından imzalı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


Tege Laboratuvarı VII, , İstanbul, 1955, Kemal Matbaası, 30 s. + resimler

19 Yeşil Türbesi Mihrâbı

(824 - 1421)

The Altar of the Green Mausoleum

Yazarından imzalı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


Tege Laboratuvarı III, , İstanbul, 1955, Kemal Matbaası, 16 s. + resimler

20 Anadolu Hisarında Amuca Hüseyin Paşa Yalısı

Yazarından imzalı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


Türkiye Anıtlar Derneği İstanbul Şubesi No. 3, , İstanbul, 1956, Kemal Matbaası, 15 s. + resimler

21 Levnî

Yazarından imzalı

IV/b
6
Dr. Süheyl ÜNVER


Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department , , İstanbul, 1957, Maarif Basımevi, 15 s. + 14 resim

22 Hattat Ali bin Hilâl

Hayatı ve Yazıları

Yazarından imzalı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


Yeni Laboratuar Yayınları No. 10, , İstanbul, 1958, Kemal Matbaası, 15 s. + resimler

23 XVII nci Asırda 6 Türk Buketi

Six Turkish Bouquets Belonging to the Seventeeth Century

Yazarından imzalı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


, , İstanbul, 1958, İsmail Akgün Matbaası, 8 s. + 6 resim

24 Suç ve Ceza

III

Çevireninden ithaflı ve imzalı


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Hasan Âli Ediz


Maarif Vekâleti , Rus Klasikleri 62, İstanbul, 1959, Maarif Basımevi, 349 s.

25 Türkiye'de Sigortacılığın Gerçek Yüzü

Yazarından ithaflı ve imzalı


Emin ATASAGUN


Atasagun , , İstanbul, 1977, Güryay Matbaacılık, 155 s.

26 Osmanlijski Novac Kovan Na Tlu Jugoslavije

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı


Slobodan SRECKOVİC


, , Beograd, 1987, , 206 s.

27 Türk Nümismatiğinde Jetonlar

I

Şahsıma ithaflı ve imzalı


Rıfat KILAR


Burak Pul Evi , Nümismatik Yayınları No: 1, İstanbul, 1989, , 240 s.

28 Münzen der Seltschuken Anatoliens

Yazarından ithaflı ve imzalı


Johann-Christoph HINRICHS


, , Als Manuskript gedruckt, Dritter Ausdruck Bremen, April 1992, , s.

29 Rx For Hospitals

New Hope for Medicare in the Nineties

Yazarından imzalı


Philip HASSEN


Stoddart Publishing , , First published Toronto, 1993, , xi + 244 s.

30 Kuran'ı Anlamak İçin

"Yaradan Rabbinin Adıyla" Oku

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı


Bilger DURUMAN


AD Yayıncılık , , 1. Baskı İstanbul, Kasım 1995, Doğan Yayın Holding, 159 s.

31 İşletme Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme

Şahsıma ithaflı ve imzalı


Dr. Erdoğan TAŞKIN


Kazancı Kitap , İşletme Eğitimi Dizisi: 5, İkinci Basım İstanbul, 1997, Kazancı Matbaacılık, 240 s.

32 I Cavalieri del Regno Perduto

Yazarından ithaflı ve imzalı


Donatella PIATTI


Editrice Nuovi Autori , , Milano, Marzo 1997, , 79 s.

33 Kendimi Tebrik Ederim...

Şahsıma ithaflı ve imzalı


Selahattin DUMAN


Altın Kitaplar Yayınevi , , 4. Basım İstanbul, Mart 1997, Altın Kitaplar Basımevi, 223 s.

34 Suçumuz Mükemmel Olmak!

Şahsıma ithaflı ve imzalı


Selahattin DUMAN


Altın Kitaplar Yayınevi , , 4. Basım İstanbul, Ekim 1997, Akdeniz Yayıncılık, 223 s.

35 Yöneticinin Sosyal Stratejisi

Yazarından ithaflı ve imzalı


Dr. Erdoğan TAŞKIN


Erdoğan Taşkın , , İstanbul, 1997, Kazancı Matbaacılık, 310 s.

36 Yazabildiklerimden

Yazarından ithaflı ve imzalı


Mesut BAYRAKÇI


Bayrakçı , , İstanbul, Temmuz 1997, Mart Matbaacılık, 255 s.

37 "Mangır"

Osmanlı İmparatorluğu Bakır Paraları

Copper Coins of the Ottoman Empire

1299-1808

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı

III/2
Necdet KABAKLARLI


, , İstanbul, 1998, , 563 s. + 67 plates + 3 harita

38 Bir Neo-Levanten'in Hatıra Defterinden

Yazarından ithaflı ve imzalı


Donatella PIATTI


Show Kitap , , 1. Baskı İstanbul, Ekim 1999, Altan Matbaası, 79 s.

39 La double vie de Hillary Clinton

Yazarından ithaflı ve imzalı


Christine OCKRENT


Robert Laffont , , Paris, 2001, , 215 s.

40 Doğumunun 100'üncü yılında

Tanıdığım Nâzım Hikmet

"Başı dik bir Türk"ün belgesel portresi

İthaflı ve imzalı


Orhan KARAVELİ


Pergamon 5, , I. Baskı İstanbul, Kasım 2002, Kurtiş Matbaacılık, 255 s.

41 Geyikli Orman

Yazarıhdan şahsıma ithaflı ve imzalı


Leyla Ruhan OKYAY


Can Yayınları , , İstanbul, 2003, Özal Basımevi, 103 s.

42 ...bıraktığım yerden Hayatım

Şahsıma ithaflı ve imzalı


Sakıp SABANCI


Doğan Kitap , , 2. Baskı İstanbul, Şubat 2004, Altan Matbaacılık, 443 s.

43 Kök Hücreler

Yazarından ithaflı ve imzalı


Prof. Dr. Erdal KARAÖZ Prof. Dr. Ercüment OVALI


Derya Kitabevi , , Trabzon, 2004, Celepler Matbaacılık, viii + 187 s.

44 Tanı ve Tedavide Akupunktur

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı


Dr. Fatih AKÇAL


Ebru Yayınları , Sağlık Serisi , Ankara, Aralık 2004, Ebru Matbaacılık, xviii + 208 s.

45 Germiyanoğulları Beyliği Paraları Kataloğu / The Catalogue of the Germiyanid Coins

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı


Celil ENDER
Üstün EREK
Gültekin TEOMAN


, , İstanbul, 2005, , 104 s. + XII levha + resimler

46 Uzaktaki Yakın

The Distant Near

Şahsıma ithaflı ve imzalı


Cem BOYNER

Çeviri Handan Balkara, Ömür Kula


, , İstanbul, Eylül 2005, Aksoy Matbaacılık, 164 s.

47 Yılmaz Ulusoy

Yılmayan Bir Adamın Öyküsü

Şahsıma ithaflı ve imzalı


Mehmet SOYSAL


medyatik Yayınları 2005/03, Büyük Kitaplar / 01, 23. Baskı İstanbul, Ocak 2006, Euromat, 406 s.

48 Bir Zamanlar İstanbul

Şahsıma ithaflı ve imzalı


Dr. Mümtaz CANKURTARAN


Erciyaş Yayınları , , Birinci Baskı İstanbul, Şubat 2006, Rema Matbaacılık, 167 s.

49 Orası Yapı Kredi,

Fark Oradaydı

Şahsıma ithaflı ve imzalı


Burhan KARAÇAM


Yapı Kredi Yayınları 2366, Edebiyat -725, 1. Baskı İstanbul, Temmuz 2006, Euromat, 298 s.

50 Taş Çağı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı

Göbekli Tepe

En Eski Tapınağı Yapanlar

Yazarından dostum Metin Yıldıran'a ithaflı ve imzalı

I/a
3
Klaus SCMIDT

Yayınlayan Nezih Başgelen

Çev. Rüstem Aslan


Arkeoloji ve Sanat Yayınları , , İstanbul, 2007, Mas Matbaacılık, 318 s.

51 110. Kitap

80 Yılın Ardından-1

Çocukluk, Eğitim, Meslek ve Yöneticilik Yıllarım

Şahsıma ithaflı ve imzalı

I/e
5
Dr. Rıdvan EGE


, , Ankara, 2007, Bizim Büro Basımevi, xxvi + 860 s.

52 Bulutların Üstüne Tırmanırken

THY, Bir Dönüşüm Öyküsü

Şahsıma ithaflı ve imzalı


Cem KOZLU


Remzi Kitabevi , , İkinci Basım İstanbul, Mayıs 2007, Remzi Kitabevi, 271 s.

53 Hekim Olmak

15'inde Başlayan ve Bir Ömür Boyu Süren Tıbbiye Aşkı

Şahsıma ithaflı ve imzalı


Sorgulayan, Derleyen: Prof. Dr. Şefik Görkey Yanıtlayan: Prof. Dr. Türkan Saylan


İskele Yayıncılık , , Birinci Baskı İstanbul, Ekim 2007, Kaya Matbaacılık, 135 s. + 16 sayfada 39 resim

54 Fırat'a Mektuplar

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı


Yaşar SEYMAN


Güncel Yayıncılık : 293, Güncel Edebiyat , Birinci Basım İstanbul, Mart 2007, Kayhan Matbaacılık, 184 s.

55 Türkiye Tekstil Tarihi üzerine araştırmalar

Yazarından ithaflı ve imzalı


Halil İNALCIK


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Seçme Eserleri - I, Genel Yayın: 1557, İstanbul, 2008, Mas Matbaacılık, 366 s.

56 Anadolu Selçuklu Paraları

The Coins of Anatolian Seljuqs

Şahsıma ithaflı ve imzalı


Yılmaz İZMİRLİER

Çeviri Tuğrul İzmirlier - Tuba Tozlu


, , İstanbul, 2009, Mas Matbaacılık, 519 s.

57 Org. İzzettin Çalışlar'ın Anılarıyla

gün gün, saat saat

İstiklâl Harbi'nde Batı Cephesi

Hazırlayanından ithaflı ve imzalı

II

Hazırlayan: İzzeddin Çalışlar


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1638, , İstanbul, Ocak 2009, Entegre Matbaacılık, 471 s. + kroki ve levhalar

58 Trilye'nin Balık Sevdası

Süreyya Üzmez'den Tarifler

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı


Süreyya ÜZMEZ


Trilye Yayınları 1, Trilye Mutfağı Dizisi: 1, Ankara, Nisan 2009, Ajans-Türk Basın ve Basım, 319 s.

59 Surgery of the Ear

Current Topics

Editöründen şahsıma ithaflı ve imzalı


Komisyon

Editör| O. Nuri Özgirgin


Rekmay Publishing , , Second Edition Ankara, 2009, , 694 s.

60 on yıllık savaş

Org. İzzettin Çalışlar'ın Not Defterlerinden Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal Savaşları

Hazırlayanından ithaflı ve imzalı

II

Hazırlayan: İzzeddin Çalışlar


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel yayın: 1856, , İstanbul, Şubat 2010, Kitap Matbaacılık, 690 s.

61 Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri

Çevireninden ithaflı ve imzalı


Emile DURKHEIM

Fransızca aslından çeviren: Prof. Dr. Özer Ozankaya


Cem Yayınevi , Kültür Dizisi , İstanbul, Haziran 2010, Umut Matbaası, 616 s.

62 Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 1 / Volume 1

1-Osman Gazi - 2-Orhan Gazi - 3-Sultan Murad I - 4-Sultan Bayezid I - 5-Sultan Mehmed I - 6-Sultan Murad II - 7-Sultan Mehmed II - 8-Sultan Bayezid II - 9-Sultan Selim I

Şahsıma ithaflı ve imzalı

III/3
Dr. Atom DAMALI


, , İstanbul, 2010, , s.

63 2. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu

Sempozyum Bildirileri 9 - 12 Mayıs 2011

Hazırlayanından ithaflı ve imzalı


Komisyon

Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ahmet Özgiray - Prof. Dr. M. Akif Erdoğru


, , Bodrum, 2011, Müskebi Ofset, 635 s.

64 Yeşilköy

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı


Leyla Ruhan OKYAY


Heyamola Yayınları 265, , İstanbul, Mart 2012, Ege Basım, 118 s.

65 Osmanlı'dan Günümüze

Vergi Sisteminin Ekonomiye Uyumu

1838-2012

Yazarından ithaflı ve imzalı


Hüseyin Perviz PUR


Otopsi Yayınları , , 1. basım İstanbul, Ekim 2012, Kayhan Matbaacılık, 736 s.

66 Yakınçağ Siyasal Düşünceler Tarihi

Çevirmeninden ithaflı ve imzalı

I/b
5
George SABINE

Türkçesi: Prof. Dr. Özer Ozankaya


Cem Yayınevi , Kültür Dizisi , 1. Basım İstanbul, Ekim 2013, Umut Matbaası, 429 s.

67 Kainat Tiyatrosu

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı


Suha MERMERCİ


Çatı Kitapları , , İstanbul, Mayıs 2014, Şenyıldız Matbaacılık, 63 s.

68 Bodrum Halk Masalları

Folk Tales of Bodrum

Contes Populaires de Bodrum

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı


Cezmi ÇOBAN


, , Birinci Baskı Bodrum, Temmuz 2016, , 380 s.

69 Edirne Kuşatması Günlüğü

Kuşatma Altında Yaşayan Birinin Günlük Notları

Hazırlayanından şahsıma ithaflı ve imzalı


R.P. Paul CHRISTOFF

Çeviren ve Hazırlayan Yunus Emre Kaleli


Dün Bugün Yarın Yayınları , , Birinsi Baskı İstanbul, Ocak 2017, Şenyıldız Yay. Matbaacılık, 248 s.

70 Bodrum Bibliyografyası

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı


Derleyen Cezmi ÇOBAN


, , Birinci Basım Bodrum, Ekim 2017, Halikarnas Matbaacılık, 192 s.

71 Kördüğüm

Yazarından ithaflı ve imzalı


Ayşe KULİN


Everest Yayınları 1702, Türkçe Edebiyat 663, 1. Basım İstanbul, Kasım 2017, Melisa Matbaacılık, 293 s.

72 Tarihe Düşülen Yazılar

Derleyeninden şahsıma ithaflı ve imzalı


Falih Rıfkı ATAY

Derleyen: Yunus Emre Kaleli


Pozitif Yayınları , , İstanbul, 2018, Kayhan Matbaacılık, 207 s.

73 istanbul'da kayıp zamanlar - II

yazarından ithaflı ve imzalı

II
Liji Pulcu ÇİZMECİYAN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 4141, , I. basım İstanbul, Mart 2018, Alfabe Basın Yayın, ix + 347 s.

74 Matematik ve Sanat

Şahsıma ithaflı ve imzalı


Ali NESİN


Nesin Yayınevi Popüler Matematik Kitapları, Nesin Matematik Köyü Kitaplığı: 17, Yedinci basım İstanbul, Eylül 2018, Yazın Basın Yayın matbaacılık, 194 s.

75 Milas Bibliyografyası

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı


Derleyen Cezmi ÇOBAN


, , Birinci Basım Bodrum, Mart 2019, Bodrum Yarımada, 156 s.

76 İki Cihan Âresinde

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Yazarından imzalı


Cemal KAFADAR


Metis Yayınları , , İlk Basım İstanbul, Mayıs 2019, Yaylacık Matbaacılık, 310 s.

77 Modern Mayr Beslenme Yöntemiyle

Sindirim Sanatı

Sağlıklı Yaşam ve Geriye Yaşlanma

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı


Hasan İNSEL


Destek Yayınları 1151, Sağlık: 9, İstanbul, Eylül 2019, Deniz Ofset, 168 s.

78 Antik Roman

Yazarından ithaflı ve imzalı


Uğur MÜLDÜR


A7 Kitap Yayın No: 154, , Birinci Baskı İstanbul, Ekim 2019, Deren Matbaacılık, 624 s.

79 World Heritage in
Cappadocia

Özkonak yeraltı şehrini bulan Latif Acer'den şahsıma imzalı


Murat Ertuğrul GÜLYAZ


Ünal İkizoğlu , , 14. Edition İstanbul, 2020, Seçil Ofset, 108 s. + harita

80 Yeryüzü Yurdum Benim

Yazarından ithaflı ve imzalı


Zeynep ORAL


Sia Kitap : 84, Gezi: 1, İstanbul, Aralık 2020, Optimum Basım, 172 s.

81 Akkoyunlu Fetret Devri Sikkeleri

& Karakoyunlu-Memlûk Sikkeleri

M. 1435-1457 (H. 839-861)

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı


Koray GÜRLEYÜK Orhan SARIOĞLU


, , İstanbul, 2021, Tam Pozitif Reklam, Matbaa, 240 s.

82 Moda

Kadıköy'ün Güngörmüş Sayfiyesi

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı


Osman ÖNDEŞ


K-İletişim Yayınları 06, , İstanbul, Eylül 2021, Pınar Matbaacılık, 504 s.

83 Hatırda Kalanlar

Yazarından ithaflı ve imzalı


Münci KALAYOĞLU


Remzi Kitabevi , , İstanbul, Ağustos 2021, Seçil Ofset, 311 s.

84 Başarabiliriz

Demokratik Bir Anayasa Önerisi

Yazarından imzalı


Ece Güner TOPRAK


Doğan Egmont , , İstanbul, Haziran 2021, Mega Basım Yayın, 640 s.

85 10 yıl savaş ve sonrası

(1912-1922)

Torunu Dr. Hasan İnsel'den şahsıma


Fahrettin ALTAY


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 5407, , İstanbul, 2022, Umut Kağıtçılık, xii + 532 s.

86 Ali Şamil
Büyük Taarruz'un Küçük Tanığı

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı


Turgut YASALAR


Nemesis Kitap 662, Tarih , İstanbul, 2022, Dörtel Matbaacılık, 206 s.

87 Bulut Delisi

Yazarıhdan şahsıma ithaflı ve imzalı


Leyla Ruhan OKYAY

Resimleyen Merve Atılgan


Günışığı , , 8. Baskı İstanbul, Nisan 2022, Yazın Basın Yayın, 160 s.

88 Gaziantep'te Bir Doktor

Gaziantep Memleket Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hayri Meriç'in Anıları

Hazırlayanından imzalı


Hazırlayan Mutlu Meriç


, , Gaziantep, Eylül 2022, Emsal Matbaa, 227 s.

89 Dânişmendli Devleti Paraları

The Coins of the Danishmendids


Yılmaz İZMİRLİER


Ege Yayınları , , 1. Baskı İstanbul, 2023, Fotokitap Fotoğraf Ürünleri, 102 s.


89 kitap