CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

123 kitap
1 edebiyat anıları

Hüseyin Cahit YALÇIN

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 408, Anılar Dizisi: 11, Üçüncü basım İstanbul, Şubat 1999, Şefik Matbaası
199 s.

2 balkan savaşı günlüğü

"Türklerle Cephede"

Gustav von Hochwächter

Çeviren: Sumru Toydemir

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , , 2. basım İstanbul, ,
xxx + 115 s.

3 eski dostlar

Sadun TANJU

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 460, Edebiyat Dizisi: 118, Birinci basım İstanbul, Mayıs 2000, Şefik Matbaası
239 s.

4 siyasal anılar

Hüseyin Cahit YALÇIN

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 462, Anılar Dizisi: 13, 2. Basım İstanbul, Haziran 2000, Şefik Matbaası
417 s.

5 hatıralar

Cemal Paşa

(Bahriye Nazırı ve 4. Ordu Kumandanı)

Yayına hazırlayan Alpay Kabacalı

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 495, Anılar Dizisi: 14, İstanbul, Mayıs 2001, Şefik Matbaası
429 s. + resimler

6 bir zamanlar bir turan vardı

Hüseyin BATUHAN

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 527, Anı Dizisi: 15, Birinci basım İstanbul, Haziran 2001, Şefik Matbaası
555 s.

7 lara feneri

Çakıp Sönen Anılar

Ali H. NEYZİ

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 700, Edebiyat Dizisi: 289, Birinci basım İstanbul, Mayıs 2003, Mas Matbaacılık
246 s.

8 lara feneri II

Çakıp Sönen Anılar

Ali H. NEYZİ

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 842, Edebiyat Dizisi: 398, Birinci basım İstanbul, Ağustos 2004, Mas Matbaacılık
269 s.

9 izmir karşıyaka'dan dünya'ya...

Atilla KARAOSMANOĞLU

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 890, Edebiyat Dizisi: 429, Birinci Basım İstanbul, Haziran 2005,
550 s.

10 lara feneri III

Çakıp Sönen Anılar

Ali H. NEYZİ

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 891, Edebiyat Dizisi: 430, Birinci Basım İstanbul, Temmuz 2005, Şefik Matbaası
152 s.

11 atatürk, okyar ve çok partili türkiye

Fethi Okyar'ın Anıları

Osman OKYAR Mehmet SEYİTDANLIOĞLU

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 365, , 3. Baskı İstanbul, Nisan 2006, Bariş Matbaası
x + 214 s.

12 bizi kimlere bırakıp gidiyorsun türk?

Suriye ve Filistin Anıları

Selahattin GÜNAY

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 931, , I. baskı İstanbul, Nisan 2006, Barış Matbaası
144 s.

13 adamlı torpidolar

Edip Şehsuvaroğlu'nun II. Dünya Savaşı Anıları

Kansu ŞARMAN

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 600, , 2. Baskı İstanbul, Haziran 2006, Şefik Matbaası
v + 154 s.

14 paris'te bir osmanlı sefiri

Yirmisekiz Mehmet Çelebi'nin Fransa Seyahatnamesi

Yayına hazırlayan Şevket Rado

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 998, , İstanbul, Temmuz 2006, Yaylacık Matbaacılık
vi + 99 s.

15 Bilinmeyen Yaşamlarıyla

saraylılar

Nahid Sırrı ÖRİK

Hazırlayan: Alpay Kabacalı

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 625, , 2. baskı İstanbul, Ağustos 2006, Yaylacık Matbaacılık
x + 222 s.

16 Birinci Dünya Savaşı'nda

suriye hatıraları

Ali Fuad ERDEN

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 644, , 2. baskı İstanbul, Ekim 2006, Yaylacık Matbaacılık
x + 324 s.

17 selahattin hilav ve paris mektupları

Sema RİFAT

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1061, , I. baskı İstanbul, Ekim 2006, Yaylacık Matbaacılık
viii + 206 s.

18 velosipet ile bir cevelan

1900'e Doğru İstanbul'dan Bursa'ya Bisikletli Bir Gezi

İbnülcemal Ahmet Tevfik

Çeviren: Cahit Kayra

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1059, , I. baskı İstanbul, Ekim 2006, Yaylacık Matbaacılık
ix + 113 s.

19 selanik'teki ev

Seçil Karal AKGÜN

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1093, , 1. Baskı İstanbul, Kasım 2006, Yaylacık Matbaacılık
ix + 317 s.

20 Milli Mücadele Tarihine Dair Notlar

ankaralı'nın defteri

Mahmut SOYDAN

Hazırlayan: Nejdet Bilgi

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1177, , İstanbul, Şubat 2007, Şefik Matbaası
454 s.

21 ertuğrul süvarisi ali bey'den ayşe hanım'a mektuplar

Hazırlayan: Canan Yücel Eronat

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1215, , İstanbul, Nisan 2007, Sena Ofset
84 s.

22 kumandanım galiçya ne yana düşer?

Mehmetçik Avrupa'da: M. Şevki Yazman'ın Anıları

Hazırlayan: Kansu Şarman

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1209, , Gözden geçirilmiş I. baskı İstanbul, Nisan 2007, Yaylacık Matbaacılık
xxxii + 334 s.

23 afganistan'da bir jöntürk

Mısır Sürgününden Afgan Reformuna

Mehmet FAZLI

Çeviren: Kenan Karabulut

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1261, , 1. Baskı İstanbul, Temmuz 2007, Yaylacık Matbaacılık
xvi + 94 s.

24 atatürk hakkında hatıralar ve belgeler

Afet İNAN

Beşinci Baskıyı Hazırlayan Arı İnan

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1276, , Gözden Geçirilmiş 5. Baskı İstanbul, Temmuz 2007, Sena Ofset
xxiii + 536 s.

25 ana ben ölmedim

I. Dünya Savaşında Türk Esirleri

Cemalettin TAŞKIRAN

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 542, , Genişletilmiş 3. Baskı İstanbul, Şubat 2008, Yaylacık Matbaacılık
xvi + 423 s.

26 anzakların kaleminden mehmetçik

A. Mete TUNCOKU

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1418, , Gözden Geçirilmiş 1. Baskı İstanbul, Mart 2008, Yaylacık Matbaacılık
vii + 300 s.

27 Modern Tarihin İlk Sivil Esir Kampı

knockaloe ve meçhul türkler

Ali ÖZUYAR

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1417, , I. baskı İstanbul, Mart 2008, Yaylacık Matbaacılık
ix + 182 s.

28 bir sovyet diplomatının türkiye anıları

1922-1923

Semyon Ivanoviç ARALOV

Çeviren: Hasan Âli Ediz

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1564, , 1. Baskı İstanbul, Eylül 2008, Yaylacık Matbaacılık
xix + 259 s.

29 yaşamımdan esintiler

Esin AFŞAR

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1590, , I. baskı İstanbul, Eylül 2008, Yaylacık Matbaacılık
xxi + 394 s.

30 endülüs

İlker ÖZÜNLÜ

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 880, , II. baskı İstanbul, Kasım 2008, Şefik Matbaası
307 s.

31 Org. İzzettin Çalışlar'ın Anılarıyla

gün gün, saat saat

İstiklâl Harbi'nde Batı Cephesi

Hazırlayan: İzzeddin Çalışlar

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1638, , İstanbul, Ocak 2009, Entegre Matbaacılık
471 s. + kroki ve levhalar

32 fırtınadan önce şark

İstanbul 1907

Vicente BLASCO IBANEZ

Çeviren: Neyyire Gül Işık

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1210, , 2. Baskı İstanbul, Şubat 2009, Sena Ofset
xxxiv + 166 s.

33 harbiye mektebi'nde hürriyet mücadelesi

Ahmet Bedevî KURAN

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1679, , 1. Baskı İstanbul, Mart 2009, Yaylacık Matbaacılık
v + 170 s.

34 şark seyahati

İstanbul 1911

Le CORBUSIER

Fransızca Aslından Çeviren Alp Tümertekin

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1683, , İstanbul, Mart 2009, Şefik Matbaası
186 s.

35 köy enstitüleri dünyasından hasan âli yücel'e mektuplar

Hazırlayan: Canan Yücel Eronat

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1216, , 2. Baskı İstanbul, Haziran 2009, Sena Ofset
135 s.

36 bir teğmenin doğu cephesi günlüğü

Hazırlayan: Bahtiyar İstekli

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1756, , I. baskı İstanbul, Temmuz 2009, Yaylacık Matbaacılık
x + 178 s.

37 Lozan

Ali Naci KARACAN

Hazırlayan: Hulûsi Turgut

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1783, , İstanbul, Ağustos 2009, Yaylacık Matbaacılık
576 s. + resimler

38 on yıllık savaş

Org. İzzettin Çalışlar'ın Not Defterlerinden Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal Savaşları

Hazırlayan: İzzeddin Çalışlar

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel yayın: 1856, , İstanbul, Şubat 2010, Kitap Matbaacılık
690 s.

39 atatürk'le beraber

İsmail Habib SEVÜK

Hazırlayan: Lütfü Tınç

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1492, , 2. Baskı İstanbul, Nisan 2010, Kitap Matbaacılık
xviii + 177 s.

40 bu defa niçin harp edeceğimi biliyorum

İbrahim SORGUÇ

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1929, , I. baskı İstanbul, Mayıs 2010, Yaylacık Matbaacılık
xvi + 306 s.

41 efsanevi kaptan şefik gogen

Osman ÖNDEŞ

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1576, , 1. Baskı İstanbul, Aralık 2010, Yaylacık Matbaacılık
xx + 332 s.

42 denizlerde yenilmediler

Cihan Harbi'nde Alman Bahriyeliler

Anonim

Çeviren: Eşref Bengi Özbilen

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2089, , I. baskı İstanbul, Ocak 2011, Yaylacık Matbaacılık
ix + 138 s.

43 Atatürk'ün İzmiri

bir kentin yeniden doğuşu

Behçet UZ

Hazırlayan: L. Ece Sakar

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1291, , 3. baskı İstanbul, Şubat 2011, Şefik Matbaası
xi + 178 s.

44 Avrupa Saraylarından Yıldız'a

istanbul'da bir hoş sada

Anna Grosser RILKE

Çeviren: Deniz Banoğlu

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1732, , 2. Baskı İstanbul, Şubat 2011, Yaylacık Matbaacılık
vii + 315 s.

45 prut seferi'ni beyanımdır

Yeniçeri Kâtibi HASAN

Hazırlayan: Hakan Yıldız

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1464, , Gözden Geçirilmiş 2. Baskı İstanbul, Şubat 2011, Yaylacık Matbaacılık
xv + 128 s.

46 bolvadinli mehmet sinan bey'in harp hatıraları

Mehmet Sinan ÖZGEN

Yayına Hazırlayanlar: Servet Avşar, Hasan Babacan, Muharrem Bayar

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2288, , I. Baskı İstanbul, Haziran 2011, Kitap Matbaacılık
xi + 239 s.

47 Çanakkale, Irak ve İran Cephelerinden

harp günlükleri

Abidin EGE

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2290, , 1. Baskı İstanbul, Haziran 2011, Yaylacık Matbaacılık
xi + 667 s.

48 başkent gölgesinde istanbul

Ahmet İSVAN

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2336, , 1. Baskı İstanbul, Eylül 2011, Yaylacık Matbaacılık
xxxii + 527 s.

49 kore mektupları

Gündoğdu KAYAL

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2385, , I. baskı İstanbul, Ekim 2011, Yaylacık Matbaacılık
xii + 245 s.

50 troçki istanbul'da

Ömer Sami COŞAR

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1916, , 2. Baskı İstanbul, Kasım 2011, Yaylacık Matbaacılık
vi + 207 s.

51 '38 kuşağı

Cumhuriyet'le Yetişenler

Cahit KAYRA

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2507, , 2. Baskı İstanbul, Nisan 2012, Yaylacık Matbaası
xix + 748 s.

52 müşavir paşa'nın kırım harbi anıları

Sir Adolphus SLADE

Çeviren ve Hazırlayan: Candan Badem

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2508, , 1. Basım İstanbul, Nisan 2012, Yaylacık Matbaacılık
xxvii + 496 s.

53 tahran 1943

Yeni Bir Dünyaya Doğru

Valentin BEROJKOV

Çeviren: Hasan Âli Ediz

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2648, , Gözden geçirilmiş yeni baskı İstanbul, Ekim 2012, Ayhan Matbaası
xi + 164 s.

54 balkan savaşları

Lev TROÇKİ

Çeviren: Tansel Güney

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2669, , Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 1. Baskı İstanbul, Kasım 2012, Ayhan Matbaası
xiv + 656 s.

55 cephelerde bir ömür

Tuğgeneral Ahmet Nuri Diriker'in Anıları

Hazırlayan: Ahmet Diriker

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2658, , 1. Basım İstanbul, Ocak 2013, Yaylacık Matbaacılık
xi + 275 s.

56 türk mektupları

Kanuni Döneminde Avrupalı Bir Elçinin Gözlemleri

(1555-1560)

Ogier Ghislain de BUSBECQ

Resimler: Melchior Lorichs

Çeviren: Derin Türkömer

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2260, , 2. Basım İstanbul, Ocak 2013, Yaylacık Matbaacılık
xii + 259 s.

57 Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında

hilal altında iki yıl

H.C. SEPPINGS-WRIGHT

Çeviren: Derin Türkömer

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2711, , I. basım İstanbul, Şubat 2013, Ayhan Matbaası
xi + 281 s.

58 Çocuklarının Kaleminden ve Mektuplarıyla

rosenbergler

Robert ve Michael MEEROPOL

Çeviren: Şemsa Yeğin

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2723, , 1. Basım İstanbul, Mart 2013, Ayhan Matbaası
xiv + 326 s.

59 hayal molaları

İstanbul'un Bir Köyünden Edebiyat Dünyasına

(1 Nisan 1955 - 1968 Baharı)

Şemsa YEĞİN

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2726, , 1. Basım İstanbul, Mart 2013, Kitap Matbaacılık
454 s.

60 Irak Cephesi'nden Burma'ya

savaş ve esaretin günlüğü

Taşköprülü Mehmet Efendi

Hazırlayanlar: Mesut Uyar - Ahmet Özcan

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3319, , I. basım İstanbul, Mayıs 2013, Ayhan Matbaası
lx + 185 s.

61 muhacir olmak da varmış

Rumelili Bir Kalem Efendisinin Anıları

Bahaeddin Demir AYDIN

Hazırlayanlar: Figen Taşkın - Mustafa Yeni

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2769, , I. basım İstanbul, Mayıs 2013, Kitap Matbaacılık
xviii + 132 s.

62 Afgan Aydınlanmasının Mimarı

serdar mahmud tarzi han ve anıları

Süleyman ÖZMEN

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2805, , 1. Basım İstanbul, Temmuz 2013, Yaylacık Matbaacılık
xv + 302 s.

63 osmanlı balkanları'nın son on yılı

(1902-1912)

Mehmet Ali OKAR

Hazırlayan: Ahmet Mesut Okar

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2840, , 1. Basım İstanbul, Ağustos 2013, Kitap Matbaacılık
xiii + 292 s.

64 bir amerikan diplomatının istanbul anıları

1885-1887

Samuel Sullivan COX

Çeviren: Gül Çağalı Güven

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1930, , 2. Basım İstanbul, Eylül 2013, Yaylacık Matbaacılık
xxiii + 764 s.

65 Büyük Aydınlanmacı

öğretmenim hasan âli yücel

Mehmet BAŞARAN

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1720, , 3. Basım İstanbul, Eylül 2013, Ayhan Matbaası
ix + 211 s.

66 talât paşa'nın anıları

Hazırlayan: Alpay Kabacalı

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 445, , 7. Baskı İstanbul, Ekim 2013, Yaylacık Matbaacılık
191 s.

67 bir aile üç asır

Emine Fuat TUGAY

Çeviren: Şeniz Türkömer

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2889, , 1. Basım İstanbul, Kasım 2013, Yaylacık Matbaacılık
xvi + 535 s. + 8 adet aile ağacı

68 Fatma Cevdet Hanım'dan İhsan Bey'e

yakılmamış mektuplar

Hazırlayan: İ. Bahtiyar İstekli

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2888, , I. basım İstanbul, Kasım 2013, Yaylacık Matbaacılık
xiv + 417 s.

69 enver paşa'nın anıları

1881-1908

Hazırlayan: Halil Erdoğan Cengiz

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1016, , 7. Basım İstanbul, Ocak 2014, Yaylacık Matbaacılık
xxv + 141 s.

70 İmparatorluğun Son Döneminde

gördüklerim yaptıklarım

(1890-1922)

Ahmet Reşit REY

Hazırlayan: Nur Özmel Akın

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2959, , 1. Basım İstanbul, Şubat 2014, Yaylacık Matbaacılık
xvi + 480 s.

71 makedonya seyahatim

Goltz Paşa

Çeviren: Eşref Bengi Özbilen

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2965, , 1. Basım İstanbul, Şubat 2014, Yaylacık Matbaacılık
xi + 168 s.

72 Cumhuriyet'in Kuruluş Yıllarında

bir devrimci doktorun anıları

Dr. Mehmet Fuat UMAY

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 715, , 3. Basım İstanbul, Mart 2014, Yaylacık Matbaacılık
200 s.

73 plevne'de bir avustralyalı

Charles S. RYAN

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 825, , 2. Basım İstanbul, Mayıs 2014, Yaylacık Matbaacılık
323 s.

74 tuna nehri akmam diyor

Plevne Savunması Tanıklarının Kaleminden

Rupert FURNEAUX

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3022, , Genişletilmiş I. baskı İstanbul, Mayıs 2014, Ayhan Matbaası
xiv + 290 s.

75 mezopotamya seferim

Kûtülamare ve Selmanıpâk Muharebeleri

Charles V.F. TOWNSHEND

Çeviren: Gürol Koca

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2575, , I. basım İstanbul, Temmuz 2014, Yaylacık Matbaacılık
xvi + 718 s.

76 kırım harbi'nde silistre müdafaası

1853-54 Tuna Seferi

Ferik Ahmed Muhtar Paşa

Hazırlayanlar: Gültekin Yıldız - Fatih Tetik

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3091, , I. basım İstanbul, Eylül 2014, Ayhan Matbaası
xxviii + 259 s.

77 çanakkale'den bağdat'a

esaretten kurtuluş savaşına

Cephede Sekiz Yıl Sekiz Ay

(1914-1923)

Hüseyin Fehmi GENİŞOL

Hazırlayan: Mustafa Yeni

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3132, , I. basım İstanbul, Ekim 2014, Ayhan Matbaası
xi + 388 s.

78 iki gözüm galibem

Malta Sürgününden Mektuplar

Fethi Okyar

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3169, , I. basım İstanbul, Kasım 2014, Yaylacık Matbaacılık
xvi + 256 s.

79 1890'larda istanbul

Francis MARION-CRAWFORD

Çeviren: Şeniz Türkömer

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1235, , 4. Basım İstanbul, Ocak 2015, Kitap Matbaacılık
xi + 84 s.

80 Atatürk'ün Mimarının Anıları

genç türkiye inşa edilirken

Ernst A. EGLI

Çeviren: Güven Göktan Uçer

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2761, , 2. Basım İstanbul, Ocak 2015, Kitap Matbaacılık
xii + 371 s.

81 Malta'dan Mefharet Hanım'a

sürgün mektupları

Ali ÇETİNKAYA

Hazırlayan: Oktay Şimşek

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3201, , 1. Basım İstanbul, Ocak 2015, Ayhan Matbaası
viii + 192 s.

82 hobart paşa'nın anıları

Hazırlayan: Kansu Şarman

Çeviren: Derin Türkömer

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1811, , 3. basım İstanbul, Şubat 2015, Ayhan Matbaası
xvii + 314 s.

83 ikbal, yıkım ve işgal

İstanbullu Bir Genç Kızın Anıları

Mefharet ÇETİNKAYA

Hazırlayan: Oktay Şimşek

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2852, , 2. basım İstanbul, Şubat 2015, Ayhan Matbaası
xi + 203 s.

84 köprüler, gelip geçmeye

Tarımda Bir Modernleşme Öyküsü

Ahmet İSVAN

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1771, , Genişletilmiş 2. Baskı İstanbul, Mayıs 2015, Ayhan Matbaası
xii + 292 s.

85 Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet, Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri

(1909-1922)

Hazırlayan: Ali Suat Ürgüplü

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3334, , 1. Baskı İstanbul, Haziran 2015, Ayhan Matbaası
cli + 974 s. Günlükleri elyazması asılları DVD ekiyle

86 Birinci Dünya savaşı'nda

bir yedeksubayın anıları

Faik TONGUÇ

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 409, , 5. Basım İstanbul, Temmuz 2015, Ayhan Matbaası
viii + 376 s.

87 türk promethe'ler

Cumhuriyet'in Öğrencileri Avrupa'da (1925-1945)

Kansu ŞARMAN

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 858, , 4. Basım İstanbul, Temmuz 2015, Yaylacık Matbaacılık
xxix + 418 s.

88 Günlüklerde Bir Ömür - III

çanakkale'den mondros'a

(1915-1918)

Eyüp DURUKAN

Hazırlayan: Murat Uluğtekin

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3371, , I. Basım İstanbul, Ağustos 2015, Ayhan Matbaası
xvi + 477 s.

89 bozkırı çiçeklendirmek

Yoksullukla Mücadele İçin Bir Kalkınma Modeli

Kemal SELİ

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3439, , I. basım İstanbul, Ekim 2015, Ayhan Matbaası
xi + 219 s.

90 Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin

malta mektupları

Hazırlayan: Ali Suat Ürgüplü

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3430, , 1. Baskı İstanbul, Kasım 2015, Ayhan Matbaası
lv + 169 s.

91 1910 Cemiyet-i Hafiye Davasının Tek Kadın Sanığı

şahende hanım'ın sûzişli hatıraları

Hazırlayan: A. Filiz Evcimen Salıcı

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3469, , 1. Basım İstanbul, Ocak 2016, Ayhan Matbaası
x + 268 s.

92 bir onbaşının doğu cephesi günlüğü

1914-1915

Ali Rıza ETİ

Hazırlayan: Gönül Eti

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1643, , 2. Basım İstanbul, Ocak 2016, Ayhan Matbaası
ix + 158 s.

93 istanbul'da işgal yılları

İ. Hakkı SUNATA

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 900, , 5. Basım İstanbul, Ocak 2016, Ayhan Matbaası
188 s.

94 Anadolu'dan Filistin'e

türklerle omuz omuza

Hans GUHR

Çeviren: Eşref Bengi Özbilen

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1106, , 2. Basım İstanbul, Şubat 2016, Ayhan Matbaası
x + 270 s.

95 Osmanlılıktan Cumhuriyet'e

kızıltoprak anıları

Nezih H. Neyzi

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3491, , Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 1. Baskı İstanbul, Şubat 2016, Ayhan Matbaası
xviii + 445 s.

96 İmparatorluktan Cumhuriyete

tıbbiye'nin ve bir tıbbiyelinin öyküsü

Osman Cevdet Çubukçu'nun Yaşamı

Nadire BERKER Selim YALÇIN

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2391, , 2. Basım İstanbul, Mart 2016, Ayhan Matbaası
xiii + 306 s.

97 istiridye üstü girit

Dostluk ve Yemek Hikayeleri

Byron AYANOĞLU

Çeviren: Taciser Ulaş Belge

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 885, , 5. Basım İstanbul, Mart 2016, Matsis Matbaacılık
vii + 264 s.

98 Kurtuluş Savaşı'nda

batı cephesinin iki yanı

Cevdet ÇALDAĞ İbrahim Ethem TUNCEL

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3507, , I. basım İstanbul, Mart 2016, Yaylacık Matbaacılık
ix + 118 s.

99 bir nefes sıhhat

Tevfik Sağlam'ın Yaşamı

Ahmet BAŞUSTAOĞLU

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3538, , 1. Baskı İstanbul, Nisan 2016, Ayhan Matbaası
xiii + 510 s.

100 ikinci vatan türkiye

Ernst Reuter'in Ankara Yılları

Reiner MÖCKELMANN

Çeviren: Ahmed Arpad

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3638, , 1. Basım İstanbul, Eylül 2016, Ayhan Matbaası
x + 446 s.

101 kanadalı bir gelinin türkiye anıları

Hughette EYÜBOĞLU

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 613, , Genişletilmiş 2. Baskı İstanbul, Eylül 2016, Ayhan Matbaası
ix + 428 s.

102 istanbul'da kayıp zamanlar

Liji PULCU ÇİZMECİYAN

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1892, , 5. Basım İstanbul, Ekim 2016, Yaylacık Matbaacılık
ix + 205 s.

103 kızlar da yanmaz

Genç Cumhuriyet'te Köy Çocuğu Olmak

Pakize TÜRKOĞLU

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2283, , 3. Basım İstanbul, Ekim 2016, Ayhan Matbaası
xii + 547 s.

104 Büyük Günlerin Adamı

Fethi Okyar'ın Hayatından Kareler

Hazırlayanlar: Ali Fethi Okyar - Kansu Şarman

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3686, , I. baskı İstanbul, Aralık 2016, Fabrika Basım
xxi + 145 s.

105 çaykovski istanbul'da

Emre ARACI

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3699, , 1. Baskı İstanbul, Ocak 2017, Mimoza Matbaacılık
108 s.

106 erzurum yolculuğu

Aleksandr PUŞKİN

Çeviren: Ataol Behramoğlu

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 547, , 5. Basım İstanbul, Ocak 2017, Ayhan Matbaası
xxi + 94 s.

107 köy enstitüsünden öğretmenliğe

öğretmenden öğrenciye

İbrahim ŞİMŞEK

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3733, , I. Basım İstanbul, Şubat 2017, Mimoza Matbaacılık
ix + 389 s.

108 deniz kabuğundan evler

17 Ağustos 1999: İstatistiğe Dönüşen Hayatlar

Nurhan ATALAY

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3751, , I. Baskı İstanbul, Mart 2017, Sena Ofset
194 s.

109 Osmanlı Bahriye'sinde Bir Amerikalı

bucknam paşa

Ender KUNTSAL

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1774, , 1. Basım İstanbul, Nisan 2017, Mega Basım
xiv + 383 s.

110 hicaz demiryolu inşa edilirken - I

Şam - Maan Hattı

Auler Paşa

Çeviren: Eşref Bengi Özbilen

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3891, , 1. Basım İstanbul, Haziran 2017, Sena Ofset
xvi + 158 s.

111 sarıkamış

Köprülülü Şerif (İLDEN)

Yayına Hazırlayan: Sami Önal

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 404, , 9. Basım İstanbul, Haziran 2017, Ayhan Matbaası
xiv + 270 s. + 4 harita

112 babıâli anılarım

Osman S. Arolat

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3310, , Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı İstanbul, Ağustos 2017, Ayhan Matbaası
xii + 220 s.

113 meşrutiyet, tek parti, çok parti hatıralarım

(1908-1950)

Hilmi URAN

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1627, , II. Basım İstanbul, Eylül 2017, Ayhan Matbaası
xviii + 614 s.

114 türkiye'de beş yıl

Liman von SANDERS

Çeviren: Eşref Bengi Özbilen

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1920, , 5. Basım İstanbul, Eylül 2017, Ayhan Matbaası
482 s.

115 kimseli kimsesiz

Yakacık Yetiştirme Yurdu Yıllarım

Pakize TÜRKOĞLU

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3949, , 1. Basım İstanbul, Ekim 2017, Ayhan Matbaası
xxxiii + 662 s.

116 zirköy'den mermertepe'ye

Kıbrıs'ta Direniş ve Mücahitlik Yılları

(1 Nisan 1955 - 1968 Baharı)

İsmail BOZKURT

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 4001, , 1. Basım İstanbul, Ekim 2017, Ayhan Matbaası
xxxix + 656 s.

117 istiklal harbi ve anadolu

(1921-1923)

Mehmet Turgut ARGUN

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 3092, , 2. basım İstanbul, Kasım 2017, Umut Kağıtçılık
viii + 232 s.

118 bir gençlik liderinin anıları

1959-1974

Osman S. AROLAT

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 4060, , 1. Basım İstanbul, Ocak 2018, Ayhan Matbaası
xix + 314 s.

119 doludizgin

Milliyet'in Kurucusu Ali Naci Karacan: Bir Gazetecinin Hayatı

Sadun TANJU

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2083, , 3. basım İstanbul, Ocak 2018, Ayhan Matbaası
xi + 311 s.

120 tarihe tanıklık edenler

Cumhuriyet'in Kurucu Kuşağıyla Söyleşiler

Arı İNAN

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2337, , 3. basım İstanbul, Ocak 2018, Ayhan Matbaası
xviii + 493 s.

121 Atatürk'ün Sırdaşı

kılıç ali'nin anıları

Derleyen: Hulûsi Turgut

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2337, , XXI. basım İstanbul, Mart 2018, Ayhan Matbaası
794 s.

122 istanbul'da kayıp zamanlar - II

yazarından ithaflı ve imzalı

Liji Pulcu ÇİZMECİYAN

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 4141, , I. basım İstanbul, Mart 2018, Alfabe Basın Yayın
ix + 347 s.

123 istibdattan meşrutiyete

çocukluktan gençliğe

İ. Hakkı SUNATA

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1126, , 2. basım İstanbul, Mart 2018, Alfabe Basın Yayın
viii + 408 s.


123 kitap