CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Unver
22 kitap
1 Kitabül Cerrahiyei İlhaniye (Cerrahname)

870 - 1465 Paris nüshası resimleri

Les Illustration de traitè de Chirurgie de Cherefeddin Saboundjou oglou

I/c
2
Şerafeddin SABUNCUOĞLU

Neşreden: Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER

İstanbul Üniversitesi Tıb Tarihi Enstitüsü Adet: 12, , İstanbul, 1939, Kenan Basımevi
48 s. + 76 s.

2 Turkish Designs

IV/b
6
Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir

Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department , , İstanbul, 1951, Milli Eğitim Basımevi
23 s.

3 Edirne Murâdiye Câmi'i

IV/b
6
Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir

Tege Laboratuvarı IV, , İstanbul, 1952, Kemal Matbaası
18 s. + resimler

4 Edirnede Fatih'in Cihannümâ Kasrı

IV/b
6
Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir

İstanbul Fethi Derneği 2, , İstanbul, 1953, İsmail Akgün Matbaası
32 s. + resimler

5 Fâtih Aşhânesi Tevzî'nâmesi

IV/b
6
Prof. Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir

İstanbul Fethi Derneği Nr. 7, , İstanbul, 1953, Türk Tarih Kurumu ve Kanaat Matbaası
VII + 16 s. + resimler

6 Fatih Devri Hamlelerine Umumî Nazar

IV/b
6
Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir

İstanbul Fethi Derneği No. 17, , İstanbul, 1953, Halk Basımevi
21 s.

7 İstanbulda Sahâbe Kabirleri

IV/b
6
Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir

İstanbul Fethi Derneği Nr. 4, , İstanbul, 1953, Güven Matbaası
VII + 49 s. + 25 resim

8 Ressam Levnî

Fatih Sultan Mehmed ve Babası ile Oğlu

IV/b
6
Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir

İstanbul Üniversitesi Sayı: 543, , İstanbul, 1953, Kemal Matbaası
26 s. + resimler

9 Müzehhip ve Çiçek Ressamı ÜSKÜDARLI ALİ

Yazarından imzalı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir

Tege Laboratuvarı No. 6, , İstanbul, 1954, Kemal Matbaası
32 s. + resimler

10 Ustası ve Çırağiyle

Hezargradlı Zâde AHMED ATAULLAH

Hayatları ve Eserleri

Yazarından imzalı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir

Tege Laboratuvarı VII, , İstanbul, 1955, Kemal Matbaası
30 s. + resimler

11 Yeşil Türbesi Mihrâbı

(824 - 1421)

The Altar of the Green Mausoleum

Yazarından imzalı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir

Tege Laboratuvarı III, , İstanbul, 1955, Kemal Matbaası
16 s. + resimler

12 Anadolu Hisarında Amuca Hüseyin Paşa Yalısı

Yazarından imzalı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir

Türkiye Anıtlar Derneği İstanbul Şubesi No. 3, , İstanbul, 1956, Kemal Matbaası
15 s. + resimler

13 Levnî

Yazarından imzalı

IV/b
6
Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir

Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department , , İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
15 s. + 14 resim

14 Hattat Ali bin Hilâl

Hayatı ve Yazıları

Yazarından imzalı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir

Yeni Laboratuar Yayınları No. 10, , İstanbul, 1958, Kemal Matbaası
15 s. + resimler

15 XVII nci Asırda 6 Türk Buketi

Six Turkish Bouquets Belonging to the Seventeeth Century

Yazarından imzalı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir

, , İstanbul, 1958, İsmail Akgün Matbaası
8 s. + 6 resim

16 Amucazade Hüseyin Paşa Yalısı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER Prof. Yük. Mim. Sedad Hakkı ELDEM

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu , , İstanbul, 1970, Kâğıt ve Basım İşleri
45 s.

17 Kırkambar I

IV/b
6
Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir

Türk Ev Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Seri: 3, , Ankara, 1972, Ajans-Türk Matbaacılık
108 s.

18 Sevâkıb-ı Menâkıb

Mevlâna'dan Hatıralar


Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir

Organon İlaçları , , İstanbul, 1973, Kâğıt ve Basım İşleri
viii + 52 s.

19 İstanbul'un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir

Türk Tarih Kurumu , VII. Dizi Sa. 72, Ankara, 1976, Türk Tarih Kurumu Basımevi
XIII + 160 s. + resimler

20 İstanbul Rasathanesi

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir

Türk Tarih Kurumu , VII. Dizi Sa. 54a, 2. Baskı Ankara, 1985, Türk Tarih Kurumu Basımevi
113 s.

21 Sevdiğim İstanbul


A. Süheyl ÜNVER      Kimdir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. No. 32, , İstanbul, 1996, Mega Basım
53 s. 53 suluboya tablo

22 Üsküdarnâme-1

I/c
2
A. Süheyl ÜNVER

Haz.: Gülbün Mesara, Prof. Dr. Aykut Kazancıgil, Fatma Zehra Beyaz

Üsküdar Belediyesi , Kültür Yayinları 24, İstanbul, Nisan 2012, Seçil Ofset
136 s.


22 kitap