CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

589 kitap
1 Akasya Bitki Kataloğu I

Prof. Dr. Faik YALTIRIK


Akasya Ziraat , , İstanbul, (2000),
32 s.

2 Akdeniz'de İslâm Sanatı

Erken Osmanlı Sanatı

Beyliklerin Mirası

Bilimsel Komite

Yayıma Hazırlayanlar Gönül Öney - Rahmi H. Ünal


Arkeoloji ve Sanat Yayınları , , İstanbul, 2000,
XXXI + 210 s.

3 Anadolu Camcılığı

Üzlifat ÖZGÜMÜŞ


Pera Yayıncılık Yayın No: 03, Alâattin Eser Kitaplığı : 20, İstanbul, 2000, Mataş
8 + 150 s.

4 Arabic Coins and How to Read Them

Richard PLANT


, , London, 2000,
s.

5 Bear Stories

Hüseyin Avni ÖZEN

Translated by: Carmel Arslan


Hüseyin Avni Özen , , İstanbul, 2000, Can Ofset
103 s.

6 Camondolar

Bir Hanedanın Çöküşü

Les Camondo ou l'éclipse d'une fortune

Nora ŞENİ Sophie Le TARNEC

Çeviren Yaman Aksu


İletişim Yayınları 609, Tarih Dizisi 5, 2. Baskı İstanbul, 2000, Şefik Matbaası
356 s.

7 Jacques Pervititch Sigorta Haritalarında

Istanbul

in the Insurance Maps of Jacques Pervititch

Proje Koordinatörleri Seden Ersoy - Çağatay Anadol

Çeviri Zülal Kılıç


Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı , , İstanbul, 2000, Mas Matbaası
338 s.

8 Kanunî Sultan Süleyman Adına Basılan Sikkeler

İbrahim ARTUK


, , 2. Baskı Ankara, 2000,
s.

9 Karesi, Saruhan, Aydın Ve Menteşe Beylikleri Paraları

Celil ENDER


, , İstanbul, 2000,
s.

10 M. Gazi Yaşargil

Bir Beyin Cerrahının Meslek Yaşamı, Düşünceleri ve Anıları

M. Gazi YAŞARGİL

Çeviri ve Redaksiyon: Dr. İlkay Demir


Turgut Yayıncılık , , İstanbul, (2000), Golden Medya
6 + 235 s.

11 Müslüman-Türk Devletleri Tarihi

Prof. Dr. Erdoğan MERÇİL


, , 4. Baskı Ankara, 2000,
s.

12 Oğuz'dan Selçuklu'ya Boy, Konat ve Devlet

Sencer DİVİTÇİOĞLU


, , İstanbul, 2000,
s.

13 Rocca D'Olgisio

... Castrum, et Villam Olzisii, ...

Giorgio EREMO


Azienda Agricoa Bengalli , , , ,
112 s.

14 Sultan'ın Orgu

Stanley MAYES

Çeviren: M. Halim Spatar


İletişim Yayınları 588, Tarih Dizisi 2, İstanbul, 2000, Şefik Matbaası
326 s.

15 T.C. Kültür Bakanlığı Yayın Kataloğu

(1952 - 1999)

Mehmet TOPRAK


Kültür Bakanlığı / 2445, Başvuru Eserleri Dizisi / 66, Ankara, 2000, T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi
470 s.

16 Türkiye Selçuklu Sikkeleri I, I. Mesud''dan I. Keykubad''a Kadar (510 - 616 / 1116 - 1220)

Prof. Dr. Şevki Nezihi AYKUT


, , İstanbul, 2000,
s.

17 Dünyada Yayınlanmış Osmanlı İle İlgili Eserler

(Toplu Katalog) 1

Publications Related to Ottoman Heritage in the World (Union Catalogue)

Anonim


Kültür Bakanlığı / 2396/1, Milli Kütüphane Başkanlığı Yayınları: 45 Kataloglar: 18, Ankara, 2000, Milli Kütüphane Basımevi
341 s. + CLXVIII s.

18 Osmanlı - Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri

(1828 - 1928)

1. Cilt A - N

Hasan DUMAN


Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı , , Ankara, 2000, Özkan Matbaacılık
xii + 654 s.

19 Akches, Volume Two, Mehmed II Fatih - Selim I Yavuz 848-926 AH

Slobodan SRECKOVİC


, , Belgrade, 2000,
s.

20 Dünyada Yayınlanmış Osmanlı İle İlgili Eserler

(Toplu Katalog) 2

Publications Related to Ottoman Heritage in the World (Union Catalogue)

Anonim


Kültür Bakanlığı / 2396/2, Milli Kütüphane Başkanlığı Yayınları: 45 Kataloglar: 18, Ankara, 2000, Milli Kütüphane Basımevi
478 s.

21 Osmanlı - Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri

(1828 - 1928)

2. Cilt O - Z

Hasan DUMAN


Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı , , Ankara, 2000, Özkan Matbaacılık
viii + 544 s.

22 Osmanlı - Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri

(1828 - 1928)

3. Cilt Belgeler

Hasan DUMAN


Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı , , Ankara, 2000, Özkan Matbaacılık
xv + 867 s.

23 Atatürk

Hazırlayan: Mehmet Özel


T.C. Kültür Bakanlığı / Milliyet Gazetecilik , , İstanbul, , Milliyet Gazetecilik
305 s.

24 Çankaya

Falih Rıfkı ATAY


Pozitif Yayınları , , İstanbul, , Kayhan Matbaacılık
655 s.

25 Métaphysique des tubes

Amélie NOTHOMB


Albin Michel , , , 2000, Brodard & Taupin
157 s.

26 ne yiyelim

haftanın her günü için hazırlaması kolay 34 menü

Ebru BİLGİLİ Leyla AKÇAĞLILAR


, , (İstanbul), , Rema Matbaacılık
150 s.

27 Stupeur et Tremblements

Amélie NOTHOMB


Albin Michel , , , 2000, Brodard & Taupin
187 s.

28 Tarihte Büyük Fiyaskolar

Derleyenler William R. Forstchen - Bill Fawcett

Türkçesi Uğur Alkapar


Aykırı Yayıncılık , Tarih ve Toplum Dizisi 4, İstanbul, 2000, Kitap Matbaacılık
200 s.

29 Tatlı ve Tuzlu Hamurişi Tarifleri

Anonim


La Cucina Italiana , , (İstanbul), ,
82 s.

30 Yaşamınızda Feng Shui

Karen KINGSTON

Türkçesi Seda Toksoy


Ötesi Yayıncılık , , İstanbul, 2000, Kitap Matbaacılık
155 s.

31 Atina, Tuzun Var Mı?

Hagop MINTZURİ

Çeviren Silva Kuyumcuyan


Aras Yayıncılık , , İstanbul, Ocak 2000, Mart Matbaacılık
156 s.

32 Füreya

Ayşe KULİN


Remzi Kitabevi , Günümüz Türk Yazarları: 54, Üçüncü Basım İstanbul, Ocak 2000, Remzi Kitabevi
352 s. + 64 fotoğraf

33 Fatih'in İçsel Dünyası

Nezihe ARAZ


Dünya Yayınları , İnceleme Araştırma Dizisi 10, İstanbul, Nisan 2000, Globus Dünya Basınevi
195 s.

34 New York Seyir Defteri

Buket UZUNER


Remzi Kitabevi , , İkinci Basım İstanbul, Nisan 2000, Remzi Kitabevi
191 s.

35 Şakir Paşa Köşkü

Ahmet Bey ve Şakirler

Nermidil ERNER BİNARK


Remzi Kitabevi , , 2. Basım İstanbul, Nisan 2000, Remzi Kitabevi
207 s. + 48 resim albüm

36 Karikatürler - 1

Selçuk ERDEM


Parantez Yayınları , Genel Dizi: 66, On birinci Baskı İstanbul, Nisan 2000, Mart Matbaası
127 s.

37 balkan savaşı günlüğü

"Türklerle Cephede"

Gustav von Hochwächter

Çeviren: Sumru Toydemir


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , , 2. basım İstanbul, ,
xxx + 115 s.

38 eski dostlar

Sadun TANJU


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 460, Edebiyat Dizisi: 118, Birinci basım İstanbul, Mayıs 2000, Şefik Matbaası
239 s.

39 Güneşe Dön Yüzünü

Ayşe KULİN


Remzi Kitabevi , , Dördüncü Basım İstanbul, Haziran 2000, Remzi Kitabevi
109 s.

40 siyasal anılar

Hüseyin Cahit YALÇIN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 462, Anılar Dizisi: 13, 2. Basım İstanbul, Haziran 2000, Şefik Matbaası
417 s.

41 Yüzbaşı Corelli'nin Mandolini

Louis de BERNIÈRES

Çevirenler: Sevgi Sanlı - Özden Arıkan


Yapı Kredi Yayınları - 1351, Edebiyat - 358, 15. Baskı İstanbul, Temmuz 2000, Şefik Matbaası
463 s.

42 Kuyucaklı Yusuf

Sabahattin ALİ


Yapı Kredi Yayınları , Edebiyat 300, 3. Baskı İstanbul, Temmuz 2000, Şefik Matbaası
216 s.

43 Karikatürler - 2

Selçuk ERDEM


Parantez Yayınları , Genel Dizi: 96, Onuncu Baskı İstanbul, Temmuz 2000, Mart Matbaası
127 s.

44 Antik Dünya ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü

I. Cilt A-K

Yöneten: Yves Bonnefoy Türkçe baskıyı yayına hazırlayan: Levent Yılmaz


Dost Kitabevi , , Ankara, Ağustos 2000, Pelin Ofset
606 s. (s. 1 - 606)

45 Antik Dünya ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü

II. Cilt K-Z

Yöneten: Yves Bonnefoy Türkçe baskıyı yayına hazırlayan: Levent Yılmaz


Dost Kitabevi , , Ankara, Ağustos 2000, Pelin Ofset
610 s. (s. 607 - 616)

46 Osmanlı Sarayı

Bir Hanedanlığın Öyküsü

John FREELY      Kimdir

Çeviren: Ayşegül Çetin


Remzi Kitabevi , , 2. Basım İstanbul, Ağustos 2000, Remzi Kitabevi
368 s.

47 Un Seul Amour

Anita SHREVE

Traduit de l'américain par Michelle Herpe-Voslinsky


Belfond , , Paris, Août 2000,
436 s.

48 Mutluluk Sanatı

Kutsal Dalai LAMA Howard C. CUTLER, M.D.

Türkçesi Güneş Tokcan


Dharma Yayınları , , 2. Baskı İstanbul, Eylül 2000, Kitap Matbaacılık
335 s.

49 Paris Yazıları II

Durumlar ve Duruşlar

Nedim GÜRSEL


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 487, Edebiyat Dizisi: 135, Birinci Basım İstanbul, Eylül 2000, Şefik Matbaası
193 s.

50 Yin ve Yang

Martin PALMER

Türkçesi Nafiz Güder


Dharma Yayınları , , İstanbul, Eylül 2000, Kitap Matbaacılık
177 s.

51 Simurg

"Kitap Kokusu"

Ekim - 2000 - Sayı: 2-3

Yazı İşleri Sorumlusu İbrahim YILMAZ


Simurg Kitapçılık ve Yayıncılık , , İstanbul, Ekim 2000, Mas Matbaası
576 s.

52 O Güzel İnsanlar

Taha TOROS


Aksoy Yayıncılık , Anı Dizisi , 1. Baskı İstanbul, Kasım 2000, Altan Matbaası
400 s.

53 Reiki

Uygulamalı Şifacılık Teknikleri

Brigitte MÜLLER Horst H. GÜNTHER

Çeviren: Gül Öner


Ege Meta Yayınları , , 3. Baskı İzmir, Kasım 2000, Kurtiş Matbaacılık
249 s.

54 "Adalet Ağaoğlu Kitabı"

sen türkiye'nin en güzel kazasısın

     Kimdir

Söyleşi: Feridun Andaç


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 437, Nehir Söyleşi 01, İstanbul, Kasım 2000, Mas Matbaacılık
207 s. + resimler

55 Tao Sessizdir

Raymond M. SMULLYAN

Türkçesi Cem Şen


Dharma Yayınları , , 2. Basım İstanbul, Aralık 2000, Kitap Matbaacılık
265 s.

56 Yeni Binyılda İş Başarısının 12 Anahtarı

Prof. Dr. Acar BALTAŞ


Baltaş Yönetim Eğitim Danışmanlık , , İkinci Basım İstanbul, Aralık 2000, Karakter Color Matbaası
47 s.

57 Belgelerle Türk Eczacılığı IV

1840-1948

Müstahzar kutuları ve şişeleri 1

Mert SANDALCI

Gülnur-Mert Sandalcı Koleksiyonu


Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı , , İstanbul, Aralık 2000, MAS Matbaacılık
205 s.

58 Kılıç Artığı

Gizlenen Bir Şairin Portresi

İlhan Şevket AYKUT

Hazırlayan: Zeki Coşkun


Yapı Kredi Yayınları - 1323, Şiir - 132, 1. Baskı İstanbul, Nisan 2000, Şefik Matbaası
202 s.

59 Mükemmel Sağlık, Daha İyi Seks, ve Uzun Yaşam İçin

100 Gün

Taocu Yoga ve Chi Kung Rehberi

Eric Steven YUDELOVE

Türkçesi: Cem Şen ve Güneş Tokcan


Dharma Yayınları , , 1. Baskı İstanbul, Eylül 2000, Kitap Matbaacılık
363 s.

60 150 Devlet 1500 Sultan

İslam Sikkeleri

Dr. Atom DAMALI


, , İstanbul, 2001,
s.

61 Anadolu Selçuklu Sikkelerinde Yazı Dışı Figüratif Ögeler

Gündegül PARLAR


, , Ankara, 2001,
s.

62 Bu Kitaba Bir İsim Göster

Haydar SUR


, , İstanbul, Ağustos 2001,
33 s.

63 Ebu Bekr-i Tihranî: Kitab-ı Diyarbekriyye

Anonim

Çeviren Prof. Dr. Mürsel Öztürk


Kültür Bakanlığı , , Ankara, 2001, Neyir Matbaacılık
XII + 402 s.

64 Harem

II

Çağatay ULUÇAY


Türk Tarih Kurumu , VII. Dizi Sayı 56 3, 4. Baskı Ankara, 2001, Türk Tarih Kurumu Basımevi
xxii, 189, [31] s.

65 Il valore delle donne

Louise L. HAY

Traduzione di Valeria Galassi


ECO , , Milano, 2001, Print Duemila
159 s.

66 Kendi Kaleminden Bir Padişahın Portresi

Sultan I. Abdülhamid (1774 - 1789)

Fikret SARICAOĞLU


Tarih ve Tabiat Vakfı Tatav Yayınları , Tarih Serisi, No:2, İstanbul, 2001, Altan Matbaacılık
XXX + 360 s.

67 Lütfi Paşa ve Tevârih-i Âl-i Osman

Dr. Kayhan ATİK


Kültür Bakanlığı /2747, Kültür Eserleri Dizisi/ 305, Ankara, 2001, Başbakanlık Basımevi
XIII + 538 s.

68 Making Ceramic Sculpture, Techniques, Projects, Inspirations

Raúl ACERO


, , New York, 2001,
144 s.

69 Markopaşa

Bir Mizah ve Muhalefet Efsanesi

Levent CANTEK


İletişim Yayınları 699, Araştırma-İnceleme Dizisi 106, İstanbul, 2001, Sena Ofset
203 s.

70 Ortaçağ'da Harput

Ertuğrul DANIK


, , Ankara, 2001,
s.

71 Osmanlı Madalyaları ve Nişanları

Belgelerle Tarihi

Ottoman Medals and Orders

Documented History

Metin ERÜRETEN

Çeviri Erhan Uzsay


The Destination Management Company , , İstanbul, 2001, Kansu Matbaası
384 s.

72 Osmanlı Sağlık Hizmetlerinde Ermeniler ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Tarihi

Arsen YARMAN


Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı , , Birinci basım İstanbul, 2001, Ana Basım
xiii + 865 s.

73 Osmanlı ve Dünya

Osmanlı Devleti ve Dünya Tarihindeki Yeri

Hazırlayan Kemal KARPAT Arnold TOYNBEE, Halil İNALCIK, William McNEILL, Albert HOURANI, Kemal KARPAT, Stanford J. SHAW, Charles ISSAWI


Ufuk Kitapları , , 2. Baskı İstanbul, 2001, Erkam Matbaacılık
183 s.

74 Osmanlı Yer Adları Sözlüğü

Nuri AKBAYAR


, , İstanbul, 2001,
s.

75 Sylloge of Islamic Coins in the Ashmolean, Volume 9, Iran After the Mongol Invasion

Stephen ALBUM


, , Oxford, 2001,
s.

76 Şehir Lakapları / Titles And Epithets of Islamic Coins

Ömer DİLER


, , İstanbul, 2001,
s.

77 Târih-î Osman Paşa

Özdemiroğlu Osman Paşanın Kafkasya Fetihleri (H. 986-988/M. 1578-1580) ve

Tebriz'in Fethi (H. 993/M. 1585)

Yunus ZEYREK


Kültür Bakanlığı / 2615, Kültür Eserleri Dizisi / 294, Ankara, 2001, Neyir Matbaacılık
XII + 210 s.

78 Erken Dönem Osmanlı Mimarîsinde Yazı

Yrd. Doç. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU


Kültür Bakanlığı 2642, Sanat Eserleri Dizisi 365, Ankara, 2001, Başbakanlık Basımevi
xvi + 768 s.

79 La double vie de Hillary Clinton

Yazarından ithaflı ve imzalı

Christine OCKRENT


Robert Laffont , , Paris, 2001,
215 s.

80 Safiye Sultan

M. Turhan TAN


Oğlak Yayıncılık , Popüler Tarih Romanları , Birinci baskı İstanbul, 2001, Oğlak Baskı Hizmetleri
441 s.

81 Sıcak Külleri Kaldı

OyaBAYDAR


Can Yayınları , , 9. basım İstanbul, 2001, Eko Basımevi
438 s.

82 La Diva Nicotina

The Story Of How Tobacco Seduced The World

Iain GATELY


Simon & Schuster , , London, 2001, Clays Ltd.
404 s.

83 Lüzumsuz (!) Bilgiler Ansiklopedisi

Tamer KORUGAN


Aykırı Yayıncılık Araştırma Dizisi - 6, , 5. Baskı İstanbul, 2001, Kitap Matbaacılık
190 s.

84 Yemek Kültürü

Murat BELGE


İletişim Yayınları 691, , 4. Baskı İstanbul, 2001, Sena Ofset
381 s.

85 Cem Sultan

Edouard SABLIER

Türkçesi: Nuriye Yiğitler


Everest Yayınları , Çağdaş Dünya Edebiyatı 16, İstanbul, Ocak 2001, Melisa Matbaacılık
167 s.

86 Öykülerde İstanbul

Hazırlayan: Semih Gümüş


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 490, Edebiyat Dizisi: 137, İkinci Basım İstanbul, Ocak 2001, Mas Matbaacılık
428 s.

87 Haremde Bir Venedikli

Nurbanu Sultan

Yılmaz ÇETİNER


Remzi Kitabevi , , 2. Basım İstanbul, Şubat 2001, Remzi Kitabevi
261 s.

88 Sultan Cem

Ahmet Refik ALTINAY      Kimdir


Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı , Yurt Yayınları 113 Tarihe Yolculuk Dizisi, İstanbul, Şubat 2001, Mas Matbaası
164 s.

89 "Tahsin Yücel Kitabı"

görünmez adam

     Kimdir

Söyleşi: Kaan Özkan


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 517, Nehir Söyleşi 02, İstanbul, Mart 2001, Mas Matbaacılık
357 s. + resimler

90 Una donna non dimentica

Sidney SHELDON

Traduzione di Tullio Dobner


Mondadori , , I edizione Milano, aprile 2001,
335 s.

91 Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek

70'li Yıllarda Hayatımız

Ayfer TUNÇ


Yapı Kredi Yayınları - 1465, Edebiyat - 391, 9. Baskı İstanbul, Mayıs 2001, Şefik Matbaası
407 s.

92 hatıralar

Cemal Paşa

(Bahriye Nazırı ve 4. Ordu Kumandanı)

Yayına hazırlayan Alpay Kabacalı


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 495, Anılar Dizisi: 14, İstanbul, Mayıs 2001, Şefik Matbaası
429 s. + resimler

93 Osmanlı İmparatorluğu'nun Tarihsel Coğrafyası

Donald Edgar PITCHER

Çeviren: Bahar Tırnakcı


Yapı Kredi Yayınları - 1293, Tarih - 9, 2. Baskı İstanbul, Mayıs 2001, Altan Matbaacılık
231 s. + 36 harita

94 Pargalı İbrahim Paşa

Cahit ÜLKÜ


İnkılâp Kitabevi , Masal Olmayan Masallar - I, İstanbul, Mayıs 2001, Anka Basım
367 s.

95 bir zamanlar bir turan vardı

Hüseyin BATUHAN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 527, Anı Dizisi: 15, Birinci basım İstanbul, Haziran 2001, Şefik Matbaası
555 s.

96 İsyan Günlerinde Aşk

Ahmet ALTAN


Can Yayınları , , 3. basım İstanbul, Temmuz 2001, Eko Basımevi
468 s.

97 Sineklerin Tanrısı

William GOLDING

Çeviren Mina Urgan


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 535, Edebiyat Dizisi: 164, Birinci Basım, Temmuz 2001, Şefik Matbaası
253 s.

98 Or-Ahayim Hastanesi

Sevgi ve Şefkatin Yüzyılı

Hazırlayan: Viktor Apalaçi


Balat Or-Ahayim Musevi Hastanesi Vakfı , , I. Baskı İstanbul, Ağustos 2001, Graphis
247 s.

99 Soie

Alessandro BARICCO

Traduit de l'italien par Françoise Brun


Gallimard , , Milano, Août 2001,
142 s.

100 Maaile

Can YÜCEL


Doğan Kitap , , 5. baskı İstanbul, Eylül 2001, Altan Matbaası
127 s.

101 Mazhar Osman

Kapalı Kutudaki Fırtına

Liz BEHMOARAS


Remzi Kitabevi , , 3. Basım İstanbul, Eylül 2001, Remzi Kitabevi
432 s.

102 Süleyman'ın Son Rüyası

Alain PARIS

Çeviren: Füsun Önen Pınard


Remzi Kitabevi , , Birinci Basım İstanbul, Eylül 2001, Remzi Kitabevi
350 s.

103 Putain

Nelly ARCAN


Éditions du Seuil , , Paris, septembre 2001,
187 s.

104 "Oktay Sinanoğlu Kitabı"

türk aynştaynı

     Kimdir

Söyleşi: Emine Çaykara


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 540, Nehir Söyleşi 03, İstanbul, Eylül 2001, Mas Matbaacılık
468 s.

105 Fatih ve Fetih

Mitler ve Gerçekler

Erdoğan AYDIN


Cumhuriyet Kitapları , , 5. Baskı İstanbul, Ekim 2001, Kurtiş Matbaacılık
358 s.

106 le Paris de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir

Jean-Luc MOREAU


Chène-Hachette Livre , , Paris, octobre 2001, Pollina
168 s.

107 101 Dergi

"Dünden Bugüne Türkiye'nin Dergileri"

Anonim


Yapı Kredi Yayınları - 1564, Sanat - 78, İstanbul, Kasım 2001, Promat
160 s.

108 Gazi ve Fikriye

Hıfzı TOPUZ


Remzi Kitabevi , , Üçüncü Basım İstanbul, Kasım 2001, Remzi Kitabevi
287 s.

109 Güneş Yiyen Çingene

Buket UZUNER


Remzi Kitabevi , Günümüz Türk Yazarları: 30, 13. Basım İstanbul, Kasım, 2001, Remzi Kitabevi
120 s.

110 Halil Şerif Paşa

Bir İnsan, Bir Koleksiyon

Michèle HADDAD

Fransızca aslından çeviren: Elif Gökteke


P Kitaplığı , , İstanbul, Aralık 2001, Mas Matbaacılık
173 s.

111 Türkiye İş Bankası Tarihi

Proje Yöneticisi Prof. Dr. Uygur KOCABAŞOĞLU


Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı , , İstanbul, Aralık 2001, Acar Matbaası
732 s.

112 Belgelerle Türk Eczacılığı IV

1840-1948

Müstahzar kutuları ve şişeleri 2

Mert SANDALCI

Gülnur-Mert Sandalcı Koleksiyonu


Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı , , İstanbul, Aralık 2001, MAS Matbaacılık
246 s.

113 A New Table of Countermarks

Hans WILSKI


, , Mainz, 2002,
s.

114 Anadolu Selçuklu Sanatı'nda Gezegen ve Burç Tasvirleri

Ahmet ÇAYCI


, , Ankara, 2002,
s.

115 Anadolu'da Türk Bakırcılık Sanatının Gelişimi

Bakır Yatakları, Üretimi ve Atölyeleri

Prof. Dr. Oktay BELLİ İ. Gündağ KAYAOĞLU


Novartis Kültür Yayınları No. 14, , 2. Baskı İstanbul, 2002, Güzel Sanatlar Matbaası
299 s.

116 İstanbul'un Yok Olmuş İki Cemaati

Doğu Ritli Katolik Rumlar ve Bulgarlar

Elçin MACAR


İletişim Yayınları 838, Tarih Dizisi 21, İstanbul, 2002, Sena Ofset
176 s.

117 Kültür Bakanlığı Süreli Yayınlar

Toplu Bibliyografyası

(1933 - 2000)

Mehmet TOPRAK


Kültür Bakanlığı / 2925, Başvuru Eserleri Dizisi / 68, Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi
495 s.

118 Mehveş Demiren

Anonim


Galeri Baraz , İstanbul Art Uluslararası Çağdaş Sanat Buluşması , İstanbul, 2002, Mas Matbaacılık
40 s.

119 Osmanlı Padişahlarının Yaşamlarından Kesitler, Hastalıkları ve Ölüm Sebepleri

Prof. Dr. Y. İzzettin BARIŞ


Bilimsel Tıp Yayınevi , , Ankara, 2002, Bilimsel Tıp Yayınevi
292 s.

120 Osmanlı Rasputin'i Cinci Hoca

M. Turhan TAN


Oğlak Yayıncılık , Popüler Tarih Romanları , İstanbul, 2002, Oğlak Baskı Hizmetleri
386 s.

121 Ottoman Mints & Coins

Slobodan SRECKOVİC


, , Belgrade, 2002,
s.

122 Sylloge Nummorum Graecorum, Turkey 1, The Muharrem Kayhan Collection

Koray KONUK


, , İstanbul-Bordeaux, 2002,
s.

123 Tarihte İstanbul Esnafı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


, , İstanbul, 2002,
s.

124 Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi

3288 Şair ve Yazarın Hayat ve Eserleri

İhsan IŞIK


Elvan Yayınları 1, , Genişletilmiş 2. Baskı Ankara, 2002, Pozitif Matbaacılık
1132 s.

125 Gravürlerle Türkiye / Türkiye in Gravures

İstanbul 1

Anonim


Kültür Bakanlığı 1851, Sanat Eserleri Dizisi: 125, İkinci Baskı Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi
269 s. + 20 s.

126 Gravürlerle Türkiye / Türkiye in Gravures

İstanbul 2

Anonim


Kültür Bakanlığı 1852, Sanat Eserleri Dizisi: 125, İkinci Baskı Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi
289 s. + 22 s.

127 Gravürlerle Türkiye / Türkiye in Gravures

İstanbul 3

Anonim


Kültür Bakanlığı 1853, Sanat Eserleri Dizisi: 125, İkinci Baskı Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi
292 s. + 24 s.

128 Gravürlerle Türkiye / Türkiye in Gravures IV

Anadolu / Anatolia 1

Anonim


Kültür Bakanlığı 1899, Sanat Eserleri Dizisi: 125, İkinci Baskı Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi
269 s. + 22 s.

129 Gravürlerle Türkiye / Türkiye in Gravures V

Anadolu / Anatolia 2

Anonim


Kültür Bakanlığı 1900, Sanat Eserleri Dizisi: 125, İkinci Baskı Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi
262 s. + 26 s.

130 Gravürlerle Türkiye / Türkiye in Gravures VI

Giysiler, Portreler / Garments, Portraits 1

Anonim


Kültür Bakanlığı 1901, Sanat Eserleri Dizisi: 125, İkinci Baskı Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi
254 s. + 46 s.

131 Gravürlerle Türkiye / Türkiye in Gravures VII

Giysiler, Portreler / Garments, Portraits 2

Anonim


Kültür Bakanlığı 1902, Sanat Eserleri Dizisi: 125, İkinci Baskı Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi
254 s. + 46 s.

132 Ortaçağ ve Sonrasında Van Gölü Çevresi Mimarlığı

- II - BİTLİS

Abdüsselam ULUÇAM


Kültür Bakanlığı / 2458-2, Sanat Eserleri Dizisi / 288, Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi
s.

133 Kosova Hamamları

Raif VIRMİÇA


Kültür Bakanlığı 2778, Sanat Eserleri Dizisi / 373, Birinci Basım Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi
x + 135 s.

134 Tillo'daki Mimari Eserler

Özden GÖKHAN BAYDAŞ


Kültür Bakanlığı 2891, Sanat Eserleri Dizisi / 410, Birinci Baskı Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi
xi + 172 s.

135 Oğuz Damgaları ve Göktürk Harflerinin El Sanatlarımızdaki İzleri

Neriman GÖRGÜNAY


Kültür Bakanlığı 2987, Sanat Eserleri Dizisi: 442, Ankara, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi
vii + 120 s.

136 Minta

Solmaz KÂMURAN


İnkılâp Kitabevi , , 5. Baskı İstanbul, 2002, Anka Basım
349 s.

137 Ayurveda

Sağlıklı ve Uzun Yaşamın Sırları

Ender SARAÇ


Milliyet Yayınları , , 9. Baskı İstanbul, Ocak 2002, Doğan Ofset
222 s.

138 Bir Dinozorun Gezileri

Mina URGAN


Yapı Kredi Yayınları - 1262, Edebiyat - 337, 68. Baskı İstanbul, Ocak 2002, Şefik Matbaası
280 s.

139 Bir İmparatorluk Çökerken...

Cahit UÇUK


Yapı Kredi Yayınları - 511, Edebiyat - 42, 12. Baskı İstanbul, Ocak 2002, Şefik Matbaası
482 s. + 17 fotoğraf

140 Kar

Orhan PAMUK


İletişim Yayınları 773, Çağdaş Türkçe Edebiyat 109, 1. Baskı İstanbul, Ocak 2002, Sena Ofset
428 s.

141 Fatih Sultan Mehmed

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


Doğan Kitap 9, , 2. Baskı İstanbul, Şubat 2002, Altan Matbaacılık
333 s.

142 "Muazzez İlmiye Çığ Kitabı"

çivi çiviyi söker

     Kimdir

Söyleşi: Serhat Öztürk


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 561, Nehir Söyleşi 08, IV. Baskı İstanbul, Kasım 2006, Yaylacık Matbaacılık
188 s.

143 Osmanlı Padişahları

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


Doğan Kitap 10, , 2. Baskı İstanbul, Nisan 2002, Altan Matbaacılık
628 s.

144 Bugün, Devlet İçin Ne Yaptın?

Latif DEMİRCİ


Yapı Kredi Yayınları 1643, , 1. Baskı İstanbul, Mayıs 2002, Şefik Matbaası
197 s.

145 İçimde Kızıl Bir Gül Gibi...

Ayşe KULİN


Remzi Kitabevi , , Birinci Basım İstanbul, Mayıs 2002, Remzi Kitabevi
136 s.

146 Sadrâzamlar

Osmanlı'da İkinci Adam Saltanatı

Nazım TEKTAŞ


Çatı Kitapları : 1, Tarih: 1, İstanbul, Mayıs 2002, Lord Matbaacılık
760 s.

147 "Attilâ İlhan'ı Dinledim

nâm-ı diğer kaptan

     Kimdir

Söyleşi: Selim İleri


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 585, Nehir Söyleşi 5, İkinci Basım İstanbul, Mayıs 2002, Mas Matbaacılık
352 s. + resimler

148 Bir Ülke Nasıl Batırılır?

Hazırlayan Ersal Yavi


Yazıcı Yayınevi , , 4.Baskı İzmir, Haziran 2002, Melisa Matbaacılık
XVI + 416 s.

149 Albertus Bobovius ya da Santuri Ali Ufki Bey'in Anıları

Topkapı Sarayı'nda Yaşam

Albertus BOBOVIUS ya da Santuri Ali UFKİ Bey

Sunan ve Notlayanlar Stephane YERASIMOS - Annie BERTHIER

Çeviren Ali Berktay


Kitap Yayınevi - 4, Sahaftan Seçmeler Dizisi - 1, İstanbul, Eylül 2002, Mas Matbaacılık
126 s.

150 Aldatmak

Ahmet ALTAN


Can Yayınları , , 2. basım İstanbul, Eylül 2002, Özal Basımevi
239 s.

151 Eski İstanbul Hatıraları

Sadri SEMA

Hazırlayan: Ali Şükrü Çoruk


Kitabevi 177, , İstanbul, Eylül 2002, Çalış Ofset
668 s.

152 İstanbul Yazıları

Kevork PAMUKCİYAN

Yayına Hazırlayan: Osman Köker


Aras Yayıncılık , Ermeni Kaynaklarından Tarihe Katkılar Cilt I, İstanbul, Ekim 2002, Mart Matbaacılık
LXVIII + 249 s.

153 Kayıp Mesih

Sabetay Sevi'nin İzini Sürerken

John FREELY      Kimdir

Çeviren: Ayşegül Çetin Tekçe


Remzi Kitabevi , , İstanbul, Ekim 2002, Remzi Kitabevi
318 s.

154 "Mehmet Aksoy Kitabı"

heykel oburu

     Kimdir

Söyleşi: Aydın Engin


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Nehir Söyleşi 4, II. Baskı İstanbul, Nisan 2009, Yaylacık Matbaacılık
464 s.

155 Doğumunun 100'üncü yılında

Tanıdığım Nâzım Hikmet

"Başı dik bir Türk"ün belgesel portresi

İthaflı ve imzalı

Orhan KARAVELİ


Pergamon 5, , I. Baskı İstanbul, Kasım 2002, Kurtiş Matbaacılık
255 s.

156 Milli Mücadelede

Çamlıca'nın Üç Gülü

Hıfzı TOPUZ


Remzi Kitabevi , , Birinci Basım İstanbul, Kasım 2002, Remzi Kitabevi
288 s.

157 Turizm'de Bir Duayen

Bir Fulbright'lı

İnci PİRİNÇCİOĞLU


, , İzmir, Aralık 2002, Tükelmat
410 s.

158 Belgelerle Türk Eczacılığı I

1840-1948

Antiyeler - Kartpostallar - Mektup Zarfları - Reçete İade Zarfları - Havaleler - Telgraflar 2

Mert SANDALCI

Gülnur-Mert Sandalcı Koleksiyonu


Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı , , İstanbul, Aralık 2002, MAS Matbaacılık
280 s.

159 Candaroğulları Beyliği (İsfendiyaroğulları Beyliği) Paraları Kataloğu / The Catalogue of the Isfendiyarid Coins

Celil ENDER Üstün EREK Gültekin TEOMAN


, , İstanbul, 2003,
s.

160 Evliya Çelebi Diyarbekir'de

Derleyenler Martin van Bruinessen - Hendrik Boeschoten

Çeviren Tansel Güney


İletişim Yayınları 881, Tarih Dizisi 140, İstanbul, 2003, Sena Ofset
428 s.

161 Fatih Sultan Mehmed ve Zamanı

Franz BABINGER

İngilizce baskısından çeviren: Dost Körpe


Oğlak Bilimsel Kitaplar , , Dördüncü baskı İstanbul, 2003, Oğlak Baskı Hizmetleri
479 s.

162 Geometri

10. Yıl Kitabı

Muhtelif


, , (İstanbul), (2003),
747 s.

163 Heykeltraş - Ressam Para, Pul ve Madalya Modelcisi, İstiklâl Madalyasının Heykeltraşı Mesrur İzzet Bey (Ahmet Mesrur Durum) 1873 - 1952, 1. Bölüm

Celil ENDER Orhan OKAY


, , İstanbul, 2003,
s.

164 İlhanlı Hükümdarı Ebu Said Bahadır Han Adına Kesilmiş Olan Candaroğulları Beyliği Sikke Definesi

Halûk PERK Hüsnü ÖZTÜRK


Türk Nümismatik Derneği , Özel Sayı 4, İstanbul, 2003,
s.

165 Karun'dan Karia'ya, Muharrem Kayhan Koleksiyonundan Erken Anadolu Sikkeleri / From Kroisos to Karia, Early Anatolian Coins from the Muharrem Kayhan Collection

Koray KONUK


, , İstanbul, 2003,
s.

166 Necip Paşa Kütüphanesi

Yazma Eserler Kataloğu I

(Necip Paşa Yazmaları)

Ali İhsan YILDIRIM


, , Tire, 2003,
423 s.

167 Osmanlı Fermanları

Ottoman Fermans

Yayına Hazırlayan Koordinatör İlhan Ovalıoğlu

İngilizce Tercüme Dr. Joyce Mathews


Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın No: 63, , Genişletilmiş Üçüncü Baskı Ankara, 2003, Semih Ofset
xvi + 408 s.

168 Pasta amore fantasia

Donatella PIATTI


Doğan Burda Rizzoli , , İstanbul, 2003, Boyut Matbaacılık
98 s.

169 Son Hazaryalı

Cahit ÜLKÜ


İnkılâp Kitabevi , , İstanbul, 2003, Anka Basım
335 s.

170 Üç Dinin Buluştuğu Kent İstanbul

Sennur SEZER Adnan ÖZYALÇINER


İnkılâp Kitabevi , , İstanbul, (2003), Anka Basım
360 s.

171 Akches, Volume Three, Süleyman I Kanuni 926-974 AH

Slobodan SRECKOVİC


, , Belgrade, 2003,
s.

172 Bir Gün, Gece

Mine G. KIRIKKANAT


Om Yayınevi , , 2. Baskı İstanbul, 2003, kitap Matbaacılık
166 s.

173 Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri

Garo KÜRKMAN


Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Enstitüsü , , İstanbul, Ocak 2003, Mas Matbaacılık
439 s.

174 Elifin Öküzü ya da Sürprizler Kitabı

Sevan NİŞANYAN


Adam Yayınları , , İkinci Basım İstanbul, Ocak 2003, Ohan Matbaacılık
218 s.

175 Erkekler Dünyasında Bir Kadın Yazar

Silsilename I

Cahit UÇUK


Yapı Kredi Yayınları - 1769, Edebiyat - 480, 3. Baskı İstanbul, Ocak 2003, Şefik Matbaası
279 s.

176 Tarihi Anadolu Halıları

Selçuk MERGEN Hüseyin ALANTAR


Sentez Turizm , , Bant 1 İstanbul, Ocak 2003, Ofset Yapımevi
112 s.

177 Yaşasın Hayat

Viva la vita!

Prof. Dr. Osman MÜFTÜOĞLU


Doğan Kitap , Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Kitapları | 1, 7. baskı İstanbul, ocak 2003, Altan Matbaacılık
336 s.

178 Hitit Güneşi

Mualla Eyuboğlu Anhegger

Söyleşi: Tûbâ Çandar


Doğan Kitap , , 3. Baskı İstanbul, Mart 2003, Altan Matbaacılık
171 s.

179 Şirin

Şirin DEVRİM

Çeviren: Seçkin Selvi


Doğan Kitap , , 1. baskı İstanbul, Mart 2003, Altan Matbaacılık
225 s.

180 Türkiye'nin ve Bir Tıbbiyeli'nin Öyküsü

Osman Cevdet Çubukçu

Nadire BERKER Selim YALÇIN


Vehbi Koç Vakfı , , İstanbul, Mart 2003, Ofset Yapımevi
262 s.

181 Kürtler

Hasan CEMAL


Doğan Kitap , , 3. baskı İstanbul, nisan 2003, Altan Matbaacılık
588 s.

182 Cehennem

Dan BROWN

Türkçesi Petek Demir - İpek Demir


Altın Kitaplar Yayınevi , , 2. Basım İstanbul, Mayıs 2003, Altın Kitaplar
574 s.

183 lara feneri

Çakıp Sönen Anılar

Ali H. NEYZİ


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 700, Edebiyat Dizisi: 289, Birinci basım İstanbul, Mayıs 2003, Mas Matbaacılık
246 s.

184 Sosyal Yardım Pulları

* Osmanlı * Türkiye

Dr. Atom DAMALI

İngilizce Tercüme Naile Damalı - Pelin Turgut


Nilüfer Damalı Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı , , İstanbul, Mayıs 2003, Şan Ofset
265 s.

185 "Talat S. Halman Kitabı"

aklın yolu bindir

     Kimdir

Söyleşi: Cahide Birgül (Sesveren)


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 681, Nehir Söyleşi 6, İstanbul, Mayıs 2003, Mas Matbaacılık
521 s.

186 Osmanlıda Bir Köle

Brettenli Michael Heberer'in Anıları 1585-1588

Anonim

Eski Almanca'dan Çeviren Türkis Noyan


Kitap Yayınevi - 29, Sahaftan Seçmeler Dizisi - 3, İstanbul, Haziran 2003, Mas Matbaacılık
336 s.

187 Sultan II. Abdülhamid'in Sürgün Günleri (1909-1918)

Hususi Doktoru Atıf Hüseyin Bey'in Hatıratı

M. Metin HÜLAGÜ


Pan Yayıncılık , Gri Yayın Dizisi: 26, İstanbul, Temmuz 2003, Ayhan Matbaası
374 s.

188 Makriköy'e Dönüş

Selçuk EREZ


Doğan Kitap , , 2. baskı İstanbul, ağustos 2003, Altan Matbaacılık
185 s.

189 "Halit Kıvanç Kitabı"

bir koltukta kaç karpuz

     Kimdir

Söyleşi: Aydın Engin


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 716, Nehir Söyleşi 7, İstanbul, Ağustos 2003, Mas Matbaacılık
350 s.

190 Nişanlılar

Alessandro MANZONI

Çeviren Necdet Adabağ


Literatür Yayıncılık , , Birinci Basım İstanbul, Ekim 2003, Mart Matbaacılık
800 s.

191 Osmanlı Atlası

XX. Yüzyıl Başları

Binbaşı M. NASRULLAH Kolağası M. RÜŞDÜ Mülazım M. EŞREF

Hazırlayanlar: Rahmi Tekin - Yaşar BAŞ


Osmanlı Araştırmaları Vakfı , , İstanbul, Ekim 2003, Enes Matbaacılık
147 s.

192 Da Vinci Şifresi

Dan BROWN

Türkçesi Petek Demir


Altın Kitaplar Yayınevi , , 4. Basım İstanbul, Aralık 2003, Akdeniz Yayıncılık
495 s.

193 İstanbul

Hatıralar ve Şehir

Orhan PAMUK


Yapı Kredi Yayınları 1950, Edebiyat 551, 1. Baskı İstanbul, Aralık 2003, Şefik Matbaası
361 s.

194 Dersaadet'in Fotoğrafçıları

19. Yüzyıl İstanbul'unda Fotoğraf: Öncüler, Stüdyolar, Sanatçılar

1 Metin ve Fotoğraflar

Bahattin ÖZTUNCAY


Koç Kültür Sanat Tanıtım - Aygaz , , 1. basım İstanbul, Aralık 2003, Mas Matbaacılık
343 s.

195 Dersaadet'in Fotoğrafçıları

19. Yüzyıl İstanbul'unda Fotoğraf: Öncüler, Stüdyolar, Sanatçılar

2 Albüm

Bahattin ÖZTUNCAY


Koç Kültür Sanat Tanıtım - Aygaz , , 1. basım İstanbul, Aralık 2003, Mas Matbaacılık
392 s. (344-735. s)

196 Belgelerle Türk Eczacılığı II

1840-1948

Reçeteler 2

Mert SANDALCI

Gülnur-Mert Sandalcı Koleksiyonu


Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı , , İstanbul, Aralık 2003, MAS Matbaacılık
213 s.

197 Altının İktidarı, İktidarın Altınları

Yapı Kredi Altın Sikke Koleksiyonu

Power of Gold, Golds of Power: Yapı Kredi Gold Coin Collection

Proje Koordinatörü: Şennur Şentürk


Yapı Kredi Yayınları - 2097, , İstanbul, 2004, Cem Turan Ofset
416 s.

198 Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi

Elçin MACAR


İletişim Yayınları 882, Araştırma-İnceleme Dizisi 141, 2. Baskı İstanbul, 2004, Sena Ofset
357 s.

199 harcıâlem içki bira

Deniz GÜRSOY


Oğlak Yayıncılık , Yemek / Bira , İkinci baskı: İstanbul, 2004, Oğlak Baskı Hizmetleri
167 s.

200 Heykeltraş - Ressam Para, Pul ve Madalya Modelcisi, İstiklâl Madalyasının Heykeltraşı Mesrur İzzet Bey (Ahmet Mesrur Durum) 1873 - 1952, 2. Bölüm

Celil ENDER Orhan OKAY


, , İstanbul, 2004,
s.

201 İftihar ve İmtiyaz - Osmanlı Nişan ve Madalyaları Tarihi

Edhem ELDEM


, , İstanbul, 2004,
s.

202 Le Cordon Bleu

Quick & Light

Jeni WRIGHT and Le Cordon Bleu Chefs


Cassel Illustrated , , London, 2004, Printed in China
384 s.

203 Mutlu Olma Sanatı

Alain

Çeviren: Yaşar Nabi Nayır


Verlık Yayınları , Sayı: 734, On İkinci Baskı İstanbul, 2004, Print City
127 s.

204 Osmanlıca Tıp Terimleri Sözlüğü

Hazırlayanlar Ekrem Kadri Unat - Ekmeleddin İhsanoğlu - Suat Vural


Türk Tarih Kurumu VII. Dizi, Sayı 210, Ankara, 2004, Türk Tarih Kurumu Basımevi
560 s.

205 Sushi for Dummies

Judi STRADA Mineko Takane MORENO


Wiley Publishing , , Hoboken NJ, 2004,
xvi + 268 s.

206 Tarihin Süzgecinde Mutfak Kültürümüz

Deniz GÜRSOY


Oğlak Yayıncılık , , Birinci baskı İstanbul, 2004, Boyut Matbaacılık
193 s.

207 Tarihte Türkler, Araplar Hilâfet Meselesi

Cemal KUTAY


İklim Yayıncılık , Cemal Kutay Kitapları Tarih Dizisi , 2. Baskı İstanbul, 2004, Kurtiş Matbaacılık
232 s.

208 Bir Delinin Hatıra Defteri

Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çeviren: Nihal Yalaza Taluy


Varlık Yayınları , , İstanbul, , Print City
101 s.

209 Ev Sahibesi

Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren: Nihal Yalaza Taluy


Varlık Yayınları , Sayı: 725, Onuncu Baskı İstanbul, 2004, Print City
79 s.

210 Kök Hücreler

Yazarından ithaflı ve imzalı

Prof. Dr. Erdal KARAÖZ Prof. Dr. Ercüment OVALI


Derya Kitabevi , , Trabzon, 2004, Celepler Matbaacılık
viii + 187 s.

211 Yüzbaşının Kızı

Aleksandr PUŞKİN

Çeviren: Nihal Yalaza Taluy


Varlık Yayınları , Sayı: 735, Sekizinci Baskı İstanbul, 2004, Print City
127 s.

212 Osmanlı Uygarlığı 1

Yayına Hazırlayanlar: Halil İNALCIK - Günsel RENDA


Kültür ve Turizm Bakanlığı , , 2. Basım Ankara, 2004, Başak Matbaacılık
488 s. (1-488. sayfalar)

213 Osmanlı Uygarlığı 2

Yayına Hazırlayanlar: Halil İNALCIK - Günsel RENDA


Kültür ve Turizm Bakanlığı , , 2. Basım Ankara, 2004, Başak Matbaacılık
672 s. (489-1160. sayfalar)

214 A Blue Romance

İlhan AKŞİT

Translation Stuart Kline


Akşit Kültür ve Turizm Yayıncılık , , İstanbul, 2004, Fabrika Basım
299 s.

215 Azәrbaycan Xalçaları

Aзербайджанские КоврЫ

Azerbaijan Carpets

Anonim


Minaret - rabıtabank , , Баку şәhәri, ,
24 halı resmi kartı s.

216 Bakı

Баку

Baku

Tәrtib edәni ЅӧҺьәt Ϻәmmәdov


Em-Pi-Ey (Midiya-press) Analitik-İnformasiya Agentliyi , , Баку şәhәri, , “Qismәt” Nәşriyyat-Poliqrafiya ve Ticaret Ltd tәrәfindәn çap olunmuştur.
64 s.

217 Brick Lane

Monica ALI

Çeviren: Gökçe Köse


İnkılâp Kitabevi , , İstanbul, 2004, Anka Basım
525 s.

218 Enişte Gözüyle Bodrum

...ve diğer hoş öyküler

Baskın ORAN


İletişim Yayınları 1028, Bakın Oran Bütün Eserleri 2, 2. Baskı İstanbul, 2004, Sena Ofset
271 s.

219 Erguvan Kapısı

OyaBAYDAR


Can Yayınları , , 9. basım İstanbul, 2004, Eko Basımevi
420 s.

220 zengin sofraların lüks tatları

Deniz GÜRSOY


Oğlak Yayıncılık , , İkinci baskı İstanbul, 2004, Oğlak Baskı Hizmetleri
160 s.

221 Kehanet Gecesi

Paul AUSTER

İngilizce Aslından Çeviren: İlknur Özdemir


Can Yayınları , , 2. basım İstanbul, Ocak 2004, Eko Basımevi
264 s.

222 ...bıraktığım yerden Hayatım

Şahsıma ithaflı ve imzalı

Sakıp SABANCI


Doğan Kitap , , 2. Baskı İstanbul, Şubat 2004, Altan Matbaacılık
443 s.

223 Sadece Anı Değil

Nermidil ERNER BİNARK


Remzi Kitabevi , , 2. Basım İstanbul, Şubat 2004, Remzi Kitabevi
151 s.

224 Tarih Boyunca İznik

Editörler: Işıl Akbaygil - Halil İnalcık - Oktay Aslanapa


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın No: 668, Sanat Dizisi: 83, İstanbul, Şubat 2004, Ofset Yapımevi
313 s.

225 La prochaine fois

Marc LEVY


Robert Laffont , , Paris, Mars 2004,
283 s.

226 Osmanlı Barışı

İlber ORTAYLI      Kimdir


Da Yayıncılık , Ufuk Kitapları: 39 Tarih Dizisi: 13, 2. Baskı İstanbul, Mart 2004, Erkam Matbaası
204 s.

227 "Mehmet Güleryüz Kitabı"

güldüğüme bakma

     Kimdir

Söyleşi: Ayşegül Sönmezay


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 805, Nehir Söyleşi 09, İstanbul, Mart 2004, Mas Matbaacılık
628 s.

228 "Türkan Saylan Kitabı"

güneş umuttan şimdi doğar

     Kimdir

Söyleşi: Mehmet Zaman Saçlıoğlu


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 815, Nehir Söyleşi 11, VII. Baskı İstanbul, Eylül 2007, Sena Ofset
546 s.

229 CEO Olmaya Giden Yol

Bir Kurumun En Üst Basamağına Yükselebilmenin Kuralları

Jeffrey J. FOX

Çeviren: Teoman Akben


Alteo , , Beşinci Basım Bursa, Mayıs 2004, Mart Matbaası
147 s. + 2 s.

230 Kapalı Hayat Kutusu Kadıköy Konakları

Müfid EKDAL


Yapı Kredi Yayınları 2005, , 2. Baskı İstanbul, Mayıs 2004, Şefik Matbaası
495 s.

231 Melekler ve Şeytanlar

Dan BROWN

Türkçesi Petek Demir


Altın Kitaplar Yayınevi , , 11. Basım İstanbul, Mayıs 2004, Akdeniz Yayıncılık
575 s.

232 Toprağımızın Kokusu

Filistin ve İsrail'in Sesleri

Kenizé MOURAD

Türkçesi: M. Nedim Demirtaş


Everest Yayınları 244, Söyleşi 11, 1-2. Basım İstanbul, Mayıs 2004, Melisa Matbaacılık
xii + 362 s.

233 Arafat'ta Bir Çocuk

Zülfü LİVANELİ


Remzi Kitabevi , , 10. Basım İstanbul, Haziran 2004, Remzi Kitabevi
156 s.

234 Dijital Kale

Dan BROWN

Çeviren Sezer Soner


ODTÜ Yayıncılık , , Ankara, Haziran 2004, Özkan Matbaacılık
436 s.

235 Kardelenler

Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları

Ayşe KULİN


Remzi Kitabevi , , On Üçüncü Basım İstanbul, Temmuz 2004, Remzi Kitabevi
168 s.

236 lara feneri II

Çakıp Sönen Anılar

Ali H. NEYZİ


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 842, Edebiyat Dizisi: 398, Birinci basım İstanbul, Ağustos 2004, Mas Matbaacılık
269 s.

237 Kadırgadan Kalyona Osmanlıda Yelken

Ottoman Sailing Ships From Galleys to Galleons

Mikyas-ı Sefain

Particulars of Ships and Their Equipment

Ahmet GÜLERYÜZ


Kaptan Yayıncılık , , Birinci Baskı İstanbul, Eylül 2004, Anka Basım
136 s.

238 Bir Şehzadenin Hâtırâtı

Vatan ve Menfâda Gördüklerim ve İşittiklerim

Şehzade Ali VÂSIB Efendi

Hazırlayan Osman Selaheddin Osmanoğlu


Yapı Kredi Yayınları - 2124, , İstanbul, Ekim 2004, Üç-Er Ofset
476 s.

239 Pride and Privilege

A History of Ottoman Orders, Medals and Decorations

Edhem ELDEM


Ottoman Bank Archives and Research Center , , 1st edition İstanbul, October 2004, Ofset Yapımevi
527 s.

240 Aynı Sofrada İki Ülke

Türk-Yunan Mutfağı

Engin AKIN Mirsini LAMBRAKI

Yunanca'dan çeviren: Kosta Sarıoğlu


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 719, Hobi Dizisi: 1, Üçüncü Basım İstanbul, Kasım 2004,
319 s.

241 İzmir Büyücüleri

Mara MEIMARIDI

Çeviren: Şebnem Christakopoulos


Literatür , , Beşinci Basım İstanbul, Kasım 2004, Mart Matbaacılık
412 s.

242 Anneannem

Fethiye ÇETİN


Metis Yayınları , , İkinci Basım İstanbul, Aralık 2004, Yaylacık Matbaacılık
115 s.

243 Efsanevi Başkent İstanbul

Faruk PEKİN

Fotoğraflar: Bünyad Dinç


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın No: 852, Sanat Dizisi: 88, İstanbul, Aralık 2004, Mas Matbaacılık
239 s.

244 sentez diyeti

Taylan KÜMELİ


Altın Kitaplar , , 2. Basım İstanbul, Aralık 2004, Akdeniz Matbaacılık
269 s.

245 Tanı ve Tedavide Akupunktur

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı

Dr. Fatih AKÇAL


Ebru Yayınları , Sağlık Serisi , Ankara, Aralık 2004, Ebru Matbaacılık
xviii + 208 s.

246 Genç Bir İşadamına

Emre YILMAZ


Angora Yayınevi , , 22. Baskı İstanbul, Mart 2004, Özkan Matbaacılık
225 s.

247 Düşen Enflasyon Ortamında Şirket Yönetimi

Komisyon


Ankara Sanayi Odası , , Ankara, Eylül 2004,
216 s.

248 Aydınoğulları Beyliği Paraları

Yılmaz İZMİRLİER


, , İstanbul, 2005,
s.

249 Azerbaijan Art: Carpets

Anonim


Azerbaycan Respublikası Medeniyyet Nazirliyi , , Azerbaijan, Yayın tarihi yok,
16 s.

250 Azerbaijan Art: Copper Works

Anonim


Azerbaycan Respublikası Medeniyyet Nazirliyi , , Azerbaijan, Yayın tarihi yok,
s.

251 Azerbaijan Art: Costumes and Jewellery

Anonim


Azerbaycan Respublikası Medeniyyet Nazirliyi , , Azerbaijan, Yayın tarihi yok,
s.

252 Azerbaijan Art: Medieval Manuscripts

Anonim


Azerbaycan Respublikası Medeniyyet Nazirliyi , , Azerbaijan, Yayın tarihi yok,
s.

253 Azerbaijan Art: Musical Instruments

Anonim


Azerbaycan Respublikası Medeniyyet Nazirliyi , , Azerbaijan, Yayın tarihi yok,
s.

254 Beçin

Menteşe Beyliği Başkenti

The Capital of the Menteshe Emirate

Hazırlayan: Hüseyin Rahmi Ünal

Çeviren: İnci Türkoğlu


Beçin Belediye Başkanlığı , , İzmir, 2005,
56 s.

255 Germiyanoğulları Beyliği Paraları Kataloğu / The Catalogue of the Germiyanid Coins

Celil ENDER Üstün EREK Gültekin TEOMAN


, , İstanbul, 2005,
s.

256 Karamannâme

[ Zamanın kahramanı Karamanîler'in tarihi ]

ŞİKÂRÎ

Hazırlayanlar: Metin Sözen - Necdet Sakaoğlu


Karaman Valiliği - Karaman Belediyesi , , İstanbul, 2005, Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri
613 s.

257 Leonardo da Vinci

Skizzenbücher

Herausgegeben von H. Anna Suh


Parragon Books , , Bath, (2005), Printed in Indonesia
334 s.

258 Meçhul Erzincan Paraları / The Unidentified Coins of Erzincan

Dr. Kazım ERTÜRK Av. Metin ERÜRETEN


, , İstanbul, 2005,
s.

259 Sevgi Gönül Hatıra Sayısı

Hazırlayanlar: Halûk PERK - Hüsnü ÖZTÜRK


Türk Nümismatik Derneği , , İstanbul, 2005,
s.

260 Монгоᴧын Эзэнт Гурний Зоосон Мѳнгѳ Ба Хаадын Овгийн Тамга (XIII-XIV зуун)

The Coins of Mongol Empire and Clan Tamgha of Khans (XIII-XIV)

Бадарчийн Нямаа Badarch NYAMAA


, , Ulaanbaatar, Mongolia, 2005,
254 s.

261 Larousse Gastronomique

A - K

Dünyanın En Büyük Mutfak Ansiklopedisi

Yayın Yönetimi Patrice Maubourguet


Oğlak Yayıncılık Oğlak Yayıncılık, , Birinci baskı İstanbul, 2005, Mas Matbaacılık
623 s.

262 Larousse Gastronomique

L - Z

Dünyanın En Büyük Mutfak Ansiklopedisi

Patrice Maubourguet


Oğlak Yayıncılık Oğlak Yayıncılık, , Birinci baskı İstanbul, 2005, Mas Matbaacılık
551 + 59 s.

263 denizin çıtırı hamsi

Deniz GÜRSOY


Oğlak Yayıncılık , , Birinci baskı İstanbul, 2005, Oğlak Baskı Hizmetleri
166 s.

264 Ferrari'sini Satan Bilge

Robin S. SHARMA

Çeviren: Osman Özkan


GOA Yayınları , , İstanbul, 2005, Kitap Matbaası
199 s.

265 İmparatorluk Çökerken

İstanbulda Bir Yahudi Ailesi

Brigitte PESKINE

Fransızcadan çeviren: Elâ Güntekin


İnkılâp Kitabevi , , 2. Baskı İstanbul, 2005, Anka Ofset
424 s.

266 Kar Çiçeği ve Sırlar Yelpazesi

Lisa SEE

İngilizce Aslından Çeviren Ufuk Boran Kaptan


Can Yayınları 1520, Çağdaş Dünya Edebiyatı: 617, 1. basım İstanbul, 2005, Özal Matbaası
363 s.

267 Picasso İstanbul'da

Anonim


Sakıp Sabancı Müzesi , , İstanbul, 2005, Mas Matbaacılık
336 s.

268 Zâhir

Paulo COELHO

Türkçesi Ayşegül Hatay


Can Yayınları 1512, Çağdaş Dünya Edebiyatı: 616, 8. basım İstanbul, 2005, Şefik Matbaası
316 s.

269 Health and Illness in the Community

Komisyon

Edited by: Ross J. Taylor, Blair H. Smith, Edwin R. van Teijlingen


Oxford University Press , , Reprinted Oxford, 2005, Legoprint, Italy
xii + 207 s.

270 Merak Ettiğim Konularla İlgili Sorular ve Bulabildiğim Yanıtları

Anonim

Derleyen: Sahip Akosman


Akosman , , İstanbul, 2005, Cem Ofset
221 s.

271 Elveda Afrika Hoşça Kal Paris

Hıfzı TOPUZ


Remzi Kitabevi , , Birinci Basım İstanbul, Ocak 2005, Remzi Kitabevi
462 s.

272 Press bey

Şu köşe, yaz köşesi

Latif DEMİRCİ


Yapı Kredi Yayınları , , 1. Baskı İstanbul, Ocak 2005, Altan Matbaacılık
185 s.

273 Fuori

Susanna TAMARO


Biblioteca Universale Rizzoli , , Prima edizione Milano, marzo 2005,
133 s.

274 Hayal Mühendisliği

Serge Kahili KING

Türkçesi Yonca Hancıoğlu


Kuraldışı Yayıncılık , , İstanbul, Mart 2005, Kitap Matbaası
191 s.

275 Kristal Denizaltı

Ahmet ALTAN


Alkım Yayınevi / 88, Edebiyat - 41 Anlatı - 3 , 15. Baskı İstanbul, Mart 2005, Kelebek Matbaası
159 s.

276 Osmanlı - Girit Sorunu

Sultan'ın Kermesi

Ottoman - Crete Issue Sultan's Fete

Dr. Atom DAMALI

Çeviri: Ayşe Natalie Turgut


Nilüfer Damalı Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı , , İstanbul, Mart 2005, Euromat
226 s.

277 Teodora'nın Düşmanları

Evin İLYASOĞLU


Remzi Kitabevi , , Birinci Basım İstanbul, Mart, 2005, Remzi Kitabevi
208 s.

278 Söğüt'ten İstanbul'a

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Üzerine Tartışmalar

Derleyenler Oktay Özel - Mehmet ÖZ -


İmge Kitabevi , Dün Bugün Yarın Dizisi , 2. Baskı Ankara, Mayıs 2005, Pelin Ofset Tipo Matbaacılık
635 s.

279 Affetmek Üzerine

Edward M. HALLOWAL

Çeviri: Elif Subaş


Dharma Yayınları , , 1. Basım İstanbul, Haziran 2005, Kitap Matbaası
229 s.

280 Il cacciatore di aquiloni

Khaled HOSSEINI

Traduzione di Isabella Vaj


Piemme , , IX edizione Casale Moferrato, giugnio 2005,
394 s.

281 izmir karşıyaka'dan dünya'ya...

Atilla KARAOSMANOĞLU


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 890, Edebiyat Dizisi: 429, Birinci Basım İstanbul, Haziran 2005,
550 s.

282 "Doğan Cüceloğlu Kitabı"

insanı ararken

1. kitap

     Kimdir

Söyleşi: Canan Dilâ


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 882, Nehir Söyleşi 12, İstanbul, Haziran 2005, Şefik Matbaası
569 s.

283 "Doğan Cüceloğlu Kitabı"

insanı ararken

2. kitap

     Kimdir

Söyleşi: Canan Dilâ


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 883, Nehir Söyleşi 12, İstanbul, Haziran 2005, Şefik Matbaası
551 s.

284 Bir Gün

Ayşe KULİN


Everest Yayınları 330, Türkçe Edebiyat 82, 1. Basım İstanbul, Temmuz 2005, Melisa Matbaacılık
202 s.

285 lara feneri III

Çakıp Sönen Anılar

Ali H. NEYZİ


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 891, Edebiyat Dizisi: 430, Birinci Basım İstanbul, Temmuz 2005, Şefik Matbaası
152 s.

286 En Uzun Gece

Ahmet ALTAN


Alkım Yayınevi / 116, Edebiyat - 59 Roman - 23 , Birinci Baskı İstanbul, Eylül 2005, Sena Ofset
320 s.

287 Uzaktaki Yakın

The Distant Near

Şahsıma ithaflı ve imzalı

Cem BOYNER

Çeviri Handan Balkara, Ömür Kula


, , İstanbul, Eylül 2005, Aksoy Matbaacılık
164 s.

288 Yakındaki Uzak

The Near Distant

Cem BOYNER

Çeviri Handan Balkara, Ömür Kula


, , İstanbul, Eylül 2005, Aksoy Matbaacılık
126 s.

289 Şu Çılgın Türkler

Turgut ÖZAKMAN


Bilgi Yayınevi , , 143. Basım Ankara, Ekim 2005, Özgün Matbaacılık
748 s.

290 "Halil İnalcık Kitabı"

tarihçilerin kutbu

     Kimdir

Söyleşi: Emine Çaykara


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 895, Nehir Söyleşi 13, 4. Baskı İstanbul, Aralık 2005, Şefik Matbaası
614 s.

291 "Aykut Kazancıgil Kitabı"

her doğum bir mucizedir

     Kimdir

Söyleşi: Figen Şakacı


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 896, Nehir Söyleşi 14, İstanbul, Ekim 2005, Şefik Matbaası
440 s.

292 Ben Pako

Bekir COŞKUN


Doğan Kitap , , 1. baskı İstanbul, aralık 2005, Şefik Matbaası
222 s.

293 Bir Tatlı Huzur

Ayşe KULİN


Everest Yayınları 379, Anı 20, 2. Basım İstanbul, Aralık 2005, Melisa Matbaacılık
232 s.

294 Levant

Bir Kültürler Mozaiği

William HARRIS

Çeviren:


Literatür Yayınları: , 446, İstanbul, Aralık 2005, Ercan Ertürk
XXI + 257 s.

295 Usûl Hakkında Nutuk

(Metot Üzerine Konuşma)

Renè DESCARTES

Çeviren İbrahim Edhem Mesut (Dirvana)


Çizgi Kitabevi 148, Felsefe 5 Osmanlı Felsefe Araştırmaları 1, Konya, Aralık 2005, Dizgi Ofset
241 s. + 4 resim

296 'Kadı Burhaneddin' 14. Yüzyılda Bir Türk Dehası

Kemal DEMİREL


, , İstanbul, 2006,
s.

297 Anadolu Toprağının Uygarlıkları ve Cumhuriyet

Editör: Osman S. Arolat


Creative Yayıncılık , , İstanbul, 2006, Cem Turan Ofset
463 s.

298 Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Kataloğu

Süreli Yayınlar

Hazırlayanlar Selahattin Öztürk - Abdurrahman M. Hacıismailoğlu - Muhammed Hızarcı


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü , , İstanbul, 2006, Koridor Matbaacılık
490 s.

299 İlhanlar - İran Moğollarının Sikkeleri

Ömer DİLER


, , İstanbul, 2006,
s.

300 Nutuk

(Söylev)

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Anonim


ADD Atatürkçü Düşünce Derneği Maltepe Şubesi , , İstanbul, (2006), Çizgi Tanıtım ve Matbaacılık
743 s.

301 Şarabın İtalyan Aşkı

Donatella PIATTI


Kavaklıdere Eğitim Yayınları , , Birinci Baskı İstanbul, 2006, Rekmay
68 s.

302 Osmanlılarda Sağlık / Health in the Ottomans I

Editör: Dr. Coşkun Yılmaz - Dr. Necdet Yılmaz


Biofarma , , İstanbul, 2006, Esen Ofset
400 s.

303 Osmanlılarda Sağlık / Health in the Ottomans II - Arşiv Belgeleri / Archival Documents

Editör: Dr. Coşkun Yılmaz - Dr. Necdet Yılmaz


Biofarma , , İstanbul, 2006, Esen Ofset
400 s.

304 "Nur-ı Dîdem Kızım Hâmidem"

Dünden Yarına Haberleşmenin Serüveni

"My beloved daughter Hâmide"

The Story of Communications Past to Future

Proje Koordinatörü Şennur Şentürk

Translations Esin Işın


Yapı Kredi Yayınları 2430, , İstanbul, 2006,
248 s.

305 Beşinci Dağ

Paulo COELHO

Türkçesi Aykut Derman


Can Yayınları 867, Çağdaş Dünya Edebiyatı: 390, 13. basım İstanbul, 2006, Şefik Matbaası
224 s.

306 Binyılın Kur-an Tefsiri

Levh-i Mahfuz 2.0

A ve B yüzleri

Burak ÖZDEMİR


Doğumgünü Kitapçısı , , İstanbul, 2006, As Matbaacılık
936 s.

307 Dubrovnik

Antun Travirka


Forum - Zadar , , Dubrovnik, 2006, Gorenjski Tisk, Kranj, Slovenia
124 s.

308 Dünyanın Kilim Merkezi

Hakkari

Anonim


T.C. Hakkari Valiliği , , Hakkari, Aralık 2006,
40 s.

309 Emin Barın Çizgiden Dışarı

Arzu KARAMANİ PEKİN


Lebib Yalkın Yayımları , , İstanbul, 2006, Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri
523 s.

310 Emin Barın ve Koleksiyonu

Uğur DERMAN


Lebib Yalkın Yayımları , , İstanbul, 2006, Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri
282 s.

311 Ermiş, Sörfçü ve Patron

Robin SHARMA

Çeviren: Belkıs Dişbudak


GOA Yayınları , , İstanbul, 2006, Kitap Matbaası
224 s.

312 Famiglia

Natalia GINZBURG


Einaudi Tascabili , , Torino, 2006,
131 s.

313 Veronika Ölmek İstiyor

Paulo COELHO

Türkçesi Haldun Pamir


Can Yayınları 1015, Çağdaş Dünya Edebiyatı: 448, 22. basım İstanbul, 2006, Özal Matbaası
205 s.

314 Yaşam Çiçeğinin Unutulmuş Sırrı

2

Drunvalo MELCHIZEDEK

Türkçeye Çeviren: Sibel Malkoç, Gülgün Selçuk


MİA Basım Yayın , , İstanbul, 2006, Ajans Plaza
227 s. (229-455. sayfalar

315 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ УЗБЕКИСТАНА

Historical Monuments of Uzbekistan

Monuments Historiques d'Ouzbékistan

Алексеϋ Араnов


SMI-Asia , , , 2006,
128 s.

316 Redefining Health Care

Creating Value-Based Competition on Results

Michael E. PORTER Elisabeth OLMSTED TEISBERG


Harvard Business School Press , , Boston, 2006,
xvii + 507 s.

317 Uygarlığın Durak Yerleri

Latif MUTLU


GOA Yayınları , , İstanbul, 2006, Kitap Matbaası
269 s.

318 Cevaplar Kitabı

Carol BOLT

Çevirenler: Erol Erduran / Ömer Erduran


Remzi Kitabevi , , Üçüncü Basım İstanbul, Ocak 2006, Remzi Kitabevi
s.

319 Garo Dayı

Selçuk EREZ      Kimdir     Kişisel sitesi


Doğan Kitap , , 1. Baskı İstanbul, Ocak 2006, Altan Matbaacılık
191 s.

320 Ladesçi

Üstün DÖKMEN


Sistem Yayıncılık , , Birinci Basım İstanbul, Ocak 2006, Kurtiş Matbaacılık
246 s.

321 Önce Bayılt Sonra Ayılt

Bir Cerrahın Anıları - 18

Tarık MİNKARİ      Kimdir     Kişisel sitesi


Doğan Kitap , , 1. Baskı İstanbul, Ocak 2006, Şefik Matbaası
239 s.

322 Sır

Nermin BEZMEN      Kimdir


Remzi Kitabevi , , 2. Basım İstanbul, Ocak 2006, Remzi Kitabevi
376 s.

323 Yılmaz Ulusoy

Yılmayan Bir Adamın Öyküsü

Şahsıma ithaflı ve imzalı

Mehmet SOYSAL


medyatik Yayınları 2005/03, Büyük Kitaplar / 01, 23. Baskı İstanbul, Ocak 2006, Euromat
406 s.

324 Yüz Elli Yılın Tanığı Notre Dame de Sion

Saadet ÖZEN


Yapı Kredi Yayınları - 2297, , İstanbul, Ocak 2006, Üç-Er Ofset
295 s.

325 Bir Zamanlar İstanbul

Şahsıma ithaflı ve imzalı

Dr. Mümtaz CANKURTARAN


Erciyaş Yayınları , , Birinci Baskı İstanbul, Şubat 2006, Rema Matbaacılık
167 s.

326 "Tan Oral Kitabı"

kitabın adı budur

     Kimdir

Söyleşi: Aydın Engin


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 905, Nehir Söyleşi 18, İstanbul, Şubat 2006, Şefik Matbaası
584 s.

327 Baba ve Piç

Elif ŞAFAK


Metis Yayınları , , İlk Basım İstanbul, Mayıs 2006, Yaylacık Matbaacılık
376 s.

328 Bir Varmış şumkoY riB

Ayşe KULİN


Everest Yayınları 385, Türkçe Edebiyat 104, 1. Basım İstanbul, Mart 2006, Melisa Matbaacılık
286 s.

329 Dörtlükler

Ömer HAYYAM

Çeviren: Sabahattin Eyüboğlu


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 759, Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi , 3. Baskı İstanbul, Mart 2006, Altan Matbaa
196 s.

330 Serçe Bulutu

Takashi MATSUOKA

Çeviren: Barış Yıldırım


İthaki Yayınları - 418, Edebiyat - 335, 1. Baskı İstanbul, Mart 2006, İdil Matbaacılık
544 s.

331 "İlber Ortaylı Kitabı"

zaman kaybolmaz

     Kimdir

Söyleşi: Nilgün Uysal


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 922, Nehir Söyleşi 19, II. Baskı İstanbul, Mart 2006, Barış Matbaası
629 s.

332 atatürk, okyar ve çok partili türkiye

Fethi Okyar'ın Anıları

Osman OKYAR Mehmet SEYİTDANLIOĞLU


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 365, , 3. Baskı İstanbul, Nisan 2006, Bariş Matbaası
x + 214 s.

333 bizi kimlere bırakıp gidiyorsun türk?

Suriye ve Filistin Anıları

Selahattin GÜNAY


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 931, , I. baskı İstanbul, Nisan 2006, Barış Matbaası
144 s.

334 Novartis

Yayın Yönetmeni Mert Sandalcı


, , İstanbul, Nisan 2006, Mas Matbaacılık
178 s.

335 Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek

İlber ORTAYLI      Kimdir


Timaş Yayınları / 1453, Tarih / 27, 4. Baskı İstanbul, 2006 Nisan, Sistem Matbaacılık
189 s.

336 Bana nerenin ağrıdığını söyle sana nedenini söyleyeyim

Michel ODOUL

Çeviri: Süheyla Sarı


Dharma Yayınları , , 1. Basım İstanbul, Mayıs 2006, Şefik Matbaası
224 s.

337 Komutan Atatürk

Celal ERİKAN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel yayın: 11, IV. Baskı İstanbul, Mayıs 2006, Barış Matbaası
863 s.

338 Leyla'nın Evi

Ömer Zülfü LİVANELİ


Remzi Kitabevi , , On İkinci Basım İstanbul, Mayıs 2006, Remzi Kitabevi
271 s.

339 "Ali Demirsoy Kitabı"

doğaperest

     Kimdir

Söyleşi: Figen E. Yanık


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 950, Nehir Söyleşi 17, İstanbul, Mayıs 2006, Şefik Matbaası
487 s.

340 adamlı torpidolar

Edip Şehsuvaroğlu'nun II. Dünya Savaşı Anıları

Kansu ŞARMAN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 600, , 2. Baskı İstanbul, Haziran 2006, Şefik Matbaası
v + 154 s.

341 Ömrümden Uzun İdeallerim Var!

Suna KIRAÇ

Yayına Hazırlayan Rıdvan Akar


Suna ve İnan Kıraç Vakfı , , 1. basım İstanbul, Haziran 2006, Stil Matbaacılık
326 s.

342 Ricordi di un vicolo cieco

Banana YOSHIMOTO

Traduzione dal giapponese di Giorgio Amitrano


I Canguri Feltrinelli , , Prima edizione Milano, giugnio 2006, Grafica Sipiel
161 s.

343 "Neşet Ertaş Kitabı"

gönül dağında bir garip

     Kimdir

Söyleşi: Haşim Akman


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 978, Nehir Söyleşi 20, İstanbul, Haziran 2006, Yaylacık Matbaacılık
307 s.

344 Bilinmeyen Hedef

Agatha CHRISTIE

Türkçesi Çiğdem Öztekin


Altın Kitaplar , , 2. Basım İstanbul, Temmuz 2006, Akdeniz Yayıncılık
270 s.

345 Latife Hanım

İpek ÇALIŞLAR


Doğan Kitap , , 7. baskı İstanbul, temmuz 2006, Altan Basım
520 s.

346 Mutluluk

Ömer Zülfü LİVANELİ


Remzi Kitabevi , , Otuz Dördüncü Basım İstanbul, Temmuz 2006, Remzi Kitabevi
343 s.

347 Orası Yapı Kredi,

Fark Oradaydı

Şahsıma ithaflı ve imzalı

Burhan KARAÇAM


Yapı Kredi Yayınları 2366, Edebiyat -725, 1. Baskı İstanbul, Temmuz 2006, Euromat
298 s.

348 paris'te bir osmanlı sefiri

Yirmisekiz Mehmet Çelebi'nin Fransa Seyahatnamesi

Yayına hazırlayan Şevket Rado


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 998, , İstanbul, Temmuz 2006, Yaylacık Matbaacılık
vi + 99 s.

349 Bilinmeyen Yaşamlarıyla

saraylılar

Nahid Sırrı ÖRİK

Hazırlayan: Alpay Kabacalı


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 625, , 2. baskı İstanbul, Ağustos 2006, Yaylacık Matbaacılık
x + 222 s.

350 Tımarhane Adası

Mehmet CORAL


Doğan Kitap , , 2. Baskı İstanbul, Ağustos 2006, Altan Basım
115 s.

351 "Müjdat Gezen Kitabı"

ağlama palyaço makyajın bozulur

     Kimdir

Söyleşi: Halit Kıvanç


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1018, Nehir Söyleşi 21, İstanbul, Ağustos 2006, Yaylacık Matbaacılık
392 s.

352 Cunda Öyküleri

Kadir AYDEMİR


Yitik Ülke Yayınları , Öykü - 1, 1. Baskı, Eylül 2006, Dijital Düşler
179 s.

353 Mahrem

Elif ŞAFAK


Metis Yayınları , , Onuncu Basım İstanbul, Eylül 2006, Yaylacık Matbaacılık
229 s.

354 Simyacı

Paulo COELHO

Türkçesi Özdemir İnce


Can Yayınları 710, Çağdaş Dünya Edebiyatı: 304, 92. basım İstanbul, Eylül 2006, Şefik Matbaası
184 s.

355 Va' dove ti porta il cuore

Susanna TAMARO


Rizzoli , , Decima edizione Milano, settembre 2006,
175 s.

356 Yaratılış Atlası

Cilt 1

Harun YAHYA (Adnan OKTAR)


Araştırma Yayıncılık , , İstanbul, Eylül 2006, Seçil Ofset
764 s.

357 Yaşam Çiçeğinin Unutulmuş Sırrı

1

Drunvalo MELCHIZEDEK

Türkçeye Çeviren: Sibel Malkoç, Gülgün Selçuk


MİA Basım Yayın , , İstanbul, 2006, Ajans Plaza
228 s.

358 Birinci Dünya Savaşı'nda

suriye hatıraları

Ali Fuad ERDEN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 644, , 2. baskı İstanbul, Ekim 2006, Yaylacık Matbaacılık
x + 324 s.

359 Melekler Erkek Olur

Hamdi KOÇ


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1052, Türk Edebiyatı , 21. Baskı İstanbul, Ekim 2006, Altan Basım
335 s.

360 selahattin hilav ve paris mektupları

Sema RİFAT


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1061, , I. baskı İstanbul, Ekim 2006, Yaylacık Matbaacılık
viii + 206 s.

361 velosipet ile bir cevelan

1900'e Doğru İstanbul'dan Bursa'ya Bisikletli Bir Gezi

İbnülcemal Ahmet Tevfik

Çeviren: Cahit Kayra


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1059, , I. baskı İstanbul, Ekim 2006, Yaylacık Matbaacılık
ix + 113 s.

362 Venise et l'Orient

Anonim


Institut du Monde Arabe / Gallimard Exposition présentée, à l'Institut du Monde Arabe, Paris du 2 Octobre 2006 au 18 Février 2007 / au Metropolitan Museum of Art, New York du 26 Mars au 8 Juillet 2007, Paris, Octobre 2006, GECA, Milan
375 s.

363 "Hasan Pulur Kitabı"

olaylar ve insanlar'ın peşinde bir ömür

     Kimdir

Söyleşi: Sefa Kaplan


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1056, Nehir Söyleşi 22, III. Baskı İstanbul, Kasım 2006, Yaylacık Matbaacılık
412 s.

364 "Doğan Hızlan Kitabı"

sanki bir roman kahramanı

     Kimdir

Söyleşi: Kürşat Başar


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1069, Nehir Söyleşi 23, İstanbul, Ekim 2006, Yaylacık Matbaacılık
381 s.

365 Müze Olmasının Öyküsüyle

Selanik'teki Ev

Seçil Karal AKGÜN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel Yayın: 1093, İstanbul, Kasım 2006, Yaylacık Matbaacılık
317 s.

366 Roma

Palazzolar - Müzeler - Kiliseler - Pizza - Oteller - Restoranlar - Yürüyüşler - Tarih - Çeşmeler - Haritalar

Anonim

Çeviri Hakan Arslan


Dost Kitabevi , Görsel Gezi Rehberleri , Güncellenmiş 3. Baskı İstanbul, Kasım 2006, South China Printing Co. Ltd., Çin
448 s.

367 selanik'teki ev

Seçil Karal AKGÜN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1093, , 1. Baskı İstanbul, Kasım 2006, Yaylacık Matbaacılık
ix + 317 s.

368 Son İmparatorluk Osmanlı

İlber ORTAYLI      Kimdir


Timaş Yayınları / 1570, Tarih / 29, 3. Baskı İstanbul, 2006 Kasım, Sistem Matbaacılık
205 s.

369 Arabeskler

Delinin Defteri ve Diğer Petersburg Öyküleri

Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Rusça Aslından Çeviren: Mazlum Beyhan


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1085, Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi XLVIII, 1. Baskı İstanbul, Kasım 2006, Altan Basım
vii + 220 s.

370 Şeytan ve Genç Kadın

Paulo COELHO

Türkçesi İlknur Özdemir


Can Yayınları 1216, Çağdaş Dünya Edebiyatı: 540, 19. basım İstanbul, Aralık 2006, Eko Matbaası
196 s.

371 Turkman governors Shiraz artisans and Ottoman collectors

Sixteenth century Shiraz manuscripts

Lâle ULUÇ


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 1116, , İstanbul, December 2006, Mas Matbaacılık
531 s.

372 Boğaziçi Sahilhaneleri I

Anadolu Yakası

Orhan ERDENEN


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. , Kültür Yayınları Serisi III, İkinci Basım İstanbul, Aralık 2006, Radikal Reklam
352 s.

373 Boğaziçi Sahilhaneleri II

Avrupa Yakası

Orhan ERDENEN


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. , Kültür Yayınları Serisi III, İkinci Basım İstanbul, Aralık 2006, Radikal Reklam
432 s.

374 Kurtuluş Savaşı Kadınları

Zeki SARIHAN


Cumhuriyet Kadınları Derneği , , 1. Basım Ankara, Şubat 2006, matus Matbaacılık
399 s.

375 Yapıcılığın Gücü

Türkan Saylan'la Söyleşi

Zehra İPŞİROĞLU


Doğan Kitap , , 1. Baskı İstanbul, Şubat 2006, Altan Matbaası
159 s.

376 Atatürk Nasıl Öldürüldü?

"68 Yıldır Gizlenen Büyük Sır"

Ogün DELİ


Akis Kitap , , 1. Baskı İstanbul, Mart 2006, Kilim Matbaacılık
174 s.

377 Zabit ve Kumandan ile Hasbihal

Mustafa Kemal ATATÜRK


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1, , 4. Baskı İstanbul, Mayıs 2006, Altan Basım
xvii + 174 s.

378 Dünyayı Nasıl Tükettik?

Lester R. BROWN

Çeviren M. Fehmi İmre


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1015, , 1. Baskı İstanbul, Temmuz 2006, Yaylacık Matbaacılık
xvi + 230 s.

379 Anadolu Sikke Monografileri I / Anatolian Coin Monographies I - Menteşe / Menteshe, Sahibata / Sahibata, Baha / Baha, Damgalar / Countermarks, Germiyanoğlu / Germiyanid, Bitlis Definesi / Bitlis Hoard

Halûk PERK Hüsnü ÖZTÜRK


Halûk Perk Müzesi , , İstanbul, 2007,
s.

380 Discover Islamic Art in the Mediterranean

A book by Museum With No Frontiers

Anonim


Ernst Wasmuth Verlag , , London, 2007, Compass Press
272 s.

381 İlk Hedef Akdeniz'di

İkinci Hedef İktisat

Atatürk, İnönü ve Bayar'ın çatışan ekonomi politikaları

Şafak ALTUN


Bilge Yayıncılık , , İstanbul, 2007, Bilge Matbaacılık
246 s.

382 Kahve: Bir Acı Tarih

Antony WILD


, , İstanbul, 2007,
283 s.

383 Nargile

Bir Nefes Keyif

Deniz GÜRSOY


Oğlak Yayıncılık , , İstanbul, 2007, Oğlak Baskı Hizmetleri
134 s.

384 Yorulmadan Egzersiz

Dr. Harvey B. SIMON

Çeviren Özlem Tüzel Akal


Acıbadem Sağlık Grubu ve Optimist Yayınları Optimist Yayın no: 87, Harvard Tıp Okulu Sağlık Dizisi , İstanbul, , Elma Basım
255 s.

385 Büyükelçi

Emir KIVIRCIK


GOA Yayınları , , İstanbul, 2007,
224 s.

386 110. Kitap

80 Yılın Ardından-1

Çocukluk, Eğitim, Meslek ve Yöneticilik Yıllarım

Şahsıma ithaflı ve imzalı

Dr. Rıdvan EGE


, , Ankara, 2007, Bizim Büro Basımevi
xxvi + 860 s.

387 111. Kitap

80 Yılın Ardından-2

Kurduğum, Katıldığım veya Başkanlığını Yaptığım Ulusal ve Uluslararası Dernek ve Kongreler

Beş Kıt'ada Gördüğüm Bölgeler

Dr. Rıdvan EGE


, , Ankara, 2007, Bizim Büro Basımevi
xvi + 646 s. (861-1506. sayfalar)

388 Çankaya'nın Duvaksız Gelini

Fikriye

Halil İbrahim ÖZCAN


Nokta Kitap , , 10. Baskı İstanbul, Haziran 2007, Kilim Matbaası
192 s.

389 Mevlana'dan 100 Bilgelik Hikayesi

Idries SHAH

Çeviren Meral Bolak


MİA Basım Yayın , , İstanbul, 2007, Ajans Plaza
160 s.

390 Şimdi'nin Gücü

Uygulama Kitabı

Eckhart TOLLE

Çeviren: Semra Ayanbaşı


Akaşa , , Dördüncü Basım İstanbul, 2007, Avcı Ofset
127 s.

391 The Secret

Rhonda BYRNE

Çeviren: Can Üstünuçar


MİA Basım Yayın , , İstanbul, 2007, Ajans Plaza
xv + 198 s.

392 Un Mythe Contemporain:

Le Dialogue des Civilisations

Régis DEBRAY


CNRS Éditions , , Paris, 2007, Nouvelle Imprimerie Laballery
57 s.

393 Rx For Health Care Reform

Ken TERRY


Vanderbilt University Press , , Nashville, 2007,
xix + 364 s.

394 Muğla Kültür Envanteri-I

Bodrum Kentsel Sit

Halikarnassos

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Adnan Diler


Muğla Üniversitesi Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi , , 1. Baskı Muğla, 2007, Neşa Ofset
625 s.

395 İstanbul'dan Sayfalar

İlber ORTAYLI      Kimdir


Alkım Yayınevi / 202, Tarih - 18, 9. Baskı İstanbul, Ocak 2007, Sena Ofset
320 s.

396 Kadın Beyni

Dr. Louann BRIZENDINE

Dilimize çeviren: Zeynep Heyzen Ateş


Kelebek Yayınevi , , Beşinci baskı İstanbul, Ocak 2007, Seçil Ofset
295 s.

397 Ruhsal Gelişim ve Kader

Dr. M. Ender SARAÇ


Doğan Kitap , , İstanbul, Ocak 2007, Mega Basım
234 s.

398 Aurora'nın İncileri

Nermin BEZMEN      Kimdir


Remzi Kitabevi , , 2. Basım İstanbul, Şubat 2007, Remzi Kitabevi
287 s.

399 Denizden Gelen Adam

Yaşanmış Deniz Hikayeleri

Turgay NOYAN


Naviga Yayınları , Deniz Kitapları 04, İstanbul, Şubat 2007, İyi Matbaacılık
202 s.

400 Ece'nin VIP Konukları

Ünlü İşadamlarıyla Özel Söyleşiler

Ece VAHAPOĞLU


Alfa Yayınları , , 1. Basım İstanbul, Şubat 2007, Melisa Matbaacılık
162 s.

401 İstanbullular

Buket UZUNER


Everest Yayınları 458, Türkçe Edebiyat 117, 1. Basım İstanbul, Şubat 2007, Melisa Matbaacılık
ix + 519 s.

402 Milli Mücadele Tarihine Dair Notlar

ankaralı'nın defteri

Mahmut SOYDAN

Hazırlayan: Nejdet Bilgi


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1177, , İstanbul, Şubat 2007, Şefik Matbaası
454 s.

403 O Sarışın Kurt

Attilâ İLHAN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel yayın: 1174, , X. Baskı İstanbul, Şubat 2007, Barış Matbaası
555 s.

404 Osmanlı Barışı

İlber ORTAYLI      Kimdir


Timaş Yayınları / 1596, Popüler Tarih / 19, 2. Baskı İstanbul, Şubat 2007, Sistem Matbaacılık
240 s.

405 Türklerin Tarihi

Pasifik'ten Akdeniz'e 2000 Yıl

Jean-Paul ROUX

Çevirenler: Prof. Dr. Aykut Kazancıgil / Lale Arslan-Özcan


Kabalcı Yayınevi 291, İnceleme Dizisi: 50, Birinci Basım İstanbul, Şubat 2007, Yaylacık Matbaası
563 s. + 33 sayfa soyağaçları ve haritalar

406 "Fahamettin Akıngüç Kitabı"

eğitim mühendisi

     Kimdir

Söyleşi: Serhat Öztürk


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1179, Nehir Söyleşi 25, İstanbul, Şubat 2007, Yaylacık Matbaacılık
345 s.

407 Sofradaki İstanbul

Anneannemin Mutfağı

Yelda SÖNMEZ


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 824, Hobi Dizisi: 2, İkinci Basım İstanbul, Mart 2007, Mas Matbaacılık
278 s.

408 99 Sayfada Kilo Yönetimi ve Bilimsel Zayıflama

Metin ÖZATA

Söyleşi: Dilek Kaykılar


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1204, , İstanbul, Nisan 2007, Sena Ofset
99 s.

409 Antarktik Yarımadası

Amazon Nehri

Key West Gezileri

Tarık MİNKARİ      Kimdir     Kişisel sitesi Füsun MİNKARİ ALMAT


Dr. F. Frik İlaç San. Tic. A.Ş.'nin katkılarıyla , , 1. Baskı İstanbul, Nisan 2007, Form Reklam Hizmetleri
254 s.

410 ertuğrul süvarisi ali bey'den ayşe hanım'a mektuplar

Hazırlayan: Canan Yücel Eronat


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1215, , İstanbul, Nisan 2007, Sena Ofset
84 s.

411 kumandanım galiçya ne yana düşer?

Mehmetçik Avrupa'da: M. Şevki Yazman'ın Anıları

Hazırlayan: Kansu Şarman


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1209, , Gözden geçirilmiş I. baskı İstanbul, Nisan 2007, Yaylacık Matbaacılık
xxxii + 334 s.

412 "Aydın Boysan Kitabı"

hayat tatlı zehir

     Kimdir

Söyleşi: Ümit Bayazoğlu


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1161, Nehir Söyleşi 24, IV. Baskı İstanbul, Mart 2007, Ayhan Matbaası
440 s.

413 "Halit Refiğ Kitabı"

sinemada ulusal tavır

     Kimdir

Söyleşi: Şengün Kılıç Hristidis


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1207, Nehir Söyleşi 27, İstanbul, Nisan 2007, Ayhan Matbaası
408 s.

414 At Kız

Bir Yaşamdan Kesitler

Türkan SAYLAN


Cumhuriyet Kitapları , , 5. Baskı İstanbul, Mayıs 2007, Kurtiş Matbaacılık
151 s.

415 Bulutların Üstüne Tırmanırken

THY, Bir Dönüşüm Öyküsü

Şahsıma ithaflı ve imzalı

Cem KOZLU


Remzi Kitabevi , , İkinci Basım İstanbul, Mayıs 2007, Remzi Kitabevi
271 s.

416 Eski Dünya Seyahatnamesi

İlber ORTAYLI      Kimdir


Aşina Kitaplar , , 5. Baskı İstanbul, Mayıs 2007, HYB Basım Yayın
192 s.

417 Musa'nın Çocukları

Tayyip ve Emine

Ergün POYRAZ


Togan Yayıncılık 07, Araştırma İnceleme 07, 13. Basım İstanbul, Mayıs 2007, Çalış Ofset
140 s.

418 Sizinkiler

Esrarengiz Yaratık

Salih MEMECAN


Mart Yayınları , , 1. Baskı İstanbul, Mayıs 2007, Apa Eurasia
126 s.

419 Tarihin Sınırlarına Yolculuk

İlber ORTAYLI      Kimdir


Timaş Yayınları / 1643, Popüler Tarih / 24, 12. Baskı İstanbul, 2007 Mayıs, Sistem Matbaacılık
199 s.

420 The Croation Adriatic

Features of Cultural and Natural Interest

Anonim

Translated by Janet Tuskan and Graham McMaster


Petra Ljevak , , Zagreb, June 2007, Zrinski, Cakovec
392 s.

421 "Erol Günaydın Kitabı"

iki kalas bir heves

     Kimdir

Söyleşi: Emine Algan


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1231, Nehir Söyleşi 28, II. Baskı İstanbul, Haziran 2007, Şefik Matbaası
441 s.

422 afganistan'da bir jöntürk

Mısır Sürgününden Afgan Reformuna

Mehmet FAZLI

Çeviren: Kenan Karabulut


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1261, , 1. Baskı İstanbul, Temmuz 2007, Yaylacık Matbaacılık
xvi + 94 s.

423 atatürk hakkında hatıralar ve belgeler

Afet İNAN

Beşinci Baskıyı Hazırlayan Arı İnan


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1276, , Gözden Geçirilmiş 5. Baskı İstanbul, Temmuz 2007, Sena Ofset
xxiii + 536 s.

424 Sınırın Güneyinde, Güneşin Batısında

Haruki MURAKAMI

Çeviren: Pınar Polat


Doğan Kitap , , 1. baskı İstanbul, Temmuz 2007, Şefik Matbaası
187 s.

425 Türkiye'nin En Güzel Yaban Çiçekleri

The Most Beautiful Wild Flowers of Turkey

II. Cilt - Volume II

Erdoğan TEKİN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1256, , İstanbul, Temmuz 2007, Altan Basım
XXVI + 420 s.

426 Doktorlar Nasıl Düşünür?

Dr. Jerome GROOPMAN

Çeviren: Serhat Ataman


Mikado Yayınları , , İstanbul, Eylül 2007, Şan Ofset
267 s.

427 Hekim Olmak

15'inde Başlayan ve Bir Ömür Boyu Süren Tıbbiye Aşkı

Şahsıma ithaflı ve imzalı

Sorgulayan, Derleyen: Prof. Dr. Şefik Görkey Yanıtlayan: Prof. Dr. Türkan Saylan


İskele Yayıncılık , , Birinci Baskı İstanbul, Ekim 2007, Kaya Matbaacılık
135 s. + 16 sayfada 39 resim

428 İnsanın Hikayesi

James C. DAVIS

Çeviren: Barış Bıçakçı


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel Yayın: 1243, 11. Baskı İstanbul, Ekim 2007, Kitap Matbaacılık
478 s.

429 Sevdalım Hayat

Ömer Zülfü LİVANELİ      Kimdir     Kişisel sitesi


Remzi Kitabevi , , 4. Basım İstanbul, Ekim 2007, Remzi Kitabevi
430 s.

430 Veda

Esir Şehirde Bir Konak

Ayşe KULİN


Everest Yayınları 517, Türkçe Edebiyat 144, 1. Basım İstanbul, Ekim 2007, Melisa Matbaacılık
387 s.

431 Bit Palas

Elif ŞAFAK


Metis Yayınları , , Sekizinci Basım İstanbul, Kasım 2007, Yaylacık Matbaacılık
381 s.

432 Don Kişot

Miguel de CERVANTES


Elips Kitap / 202, , 3. Baskı Ankara, Kasım 2007, Saray Matbaacılık
80 s.

433 İlaç Kokulu Kitap

Faik ÇELİK


Cinius Yayınları , , İstanbul, Kasım 2007, Kitap Matbaası
144 s.

434 Kanatsız Kuşlar

Louis de BERNIÈRES

Türkçesi Bahar Öcal Düzgören


Altın Kitaplar Yayınevi , , 4. Basım İstanbul, Kasım 2007, Akdeniz Yayıncılık
655 s.

435 Siyah Süt

Elif ŞAFAK


Doğan Kitap , , 1. baskı İstanbul, Kasım 2007, Şefik Matbaası
305 s.

436 kendinizle tanışmak için...

Beyaz

Neslihan A. STAMBOLİ


Cinius Yayınları , , Birinci Baskı İstanbul, Kasım 2007, Kitap Matbaası
141 s.

437 "Tarık Minkari Kitabı"

mizah zekânın zekatıdır

     Kimdir

Söyleşi: Figen Şakacı


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1182, Nehir Söyleşi 26, V. Baskı İstanbul, Kasım 2007, Şefik Matbaası
412 s.

438 "Doğan Kuban Kitabı"

bir rönesans adamı

     Kimdir

Söyleşi: Müjgan Yıldırım


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1327, Nehir Söyleşi 29, İstanbul, Kasım 2007, Sena Ofset
436 s. + Selimiye Camii Belgeseli DVD'si

439 Sırça Tuzak

Nermin BEZMEN      Kimdir


Remzi Kitabevi , , 3. Basım İstanbul, Aralık 2007, Remzi Kitabevi
372 s.

440 Fırat'a Mektuplar

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı

Yaşar SEYMAN


Güncel Yayıncılık : 293, Güncel Edebiyat , Birinci Basım İstanbul, Mart 2007, Kayhan Matbaacılık
184 s.

441 11. Yazıt

Wilbur SMITH

Türkçesi Pınar Öcal


Altın Kitaplar , , 2. Basım İstanbul, Mayıs 2007, Akdeniz Yayıncılık
639 s.

442 Bolluk Yasaları

James Arthur RAY

Türkçeye Çeviren: Merve Duygun


MİA Yayınları , , İstanbul, Temmuz 2007, Ajans Plaza
192 s.

443 Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi

Komisyon


Aura Kitapları , , Birinci Basım İstanbul, Temmuz 2007, İdil Matbaacılık
vii + 712 s.

444 1522 - 2007

Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Bodrum

Sempozyum Bildirileri 22 - 25 Ekim 2007

Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ahmet Özgiray - Prof. Dr. M. Akif Erdoğru


Ortakent-Yahşi Belediyesi , 1, Bodrum, 2008, Müskebi Ofset
828 s.

445 A 16th Century Coin Hoard From Bulgaria

Luchezar LAZAROV

Translators Milka Kurteva and Velizar Tsvetkov


Research Centre of Muslim Coinage in Bulgaria and on the Balkans , , Dobrich, 2008, FoliArt Ltd.
272 s.

446 Angaza Afrika

African Art Now

Chris SPRING


Laurence King Publishing Ltd , , London, 2008, Printed and bound in China
336 s.

447 Eretna, Kadı Burhanettin ve Erzincan (Mutahharten) Emirliği Sikkeleri / Eretnid, Burhanid and Amirate of Arzinjan (Mutahharten) Coins

Halûk PERK Hüsnü ÖZTÜRK


Halûk Perk Müzesi , , İstanbul, 2008,
s.

448 Safkan Yansıtmalar

Pureblood Reflections

Peter MÜLLER PETER


İstanbul Modern , Fotoğraf Sergileri: 14, İstanbul, 2008, Mas Matbaacılık
89 s.

449 The State of Health Atlas

Diarmuid O'Donovan


University of California Press , , Berkeley Los Angeles, 2008, Lion Production, Hong Kong
128 s.

450 Türkiye Tekstil Tarihi üzerine araştırmalar

Halil İNALCIK      Kimdir     Kişisel sitesi


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Seçme Eserleri - I, Genel Yayın: 1557, İstanbul, 2008, Mas Matbaacılık
366 s.

451 Türkiye'yi Kemiren İhanet

Allah İle Aldatmak

Yaşar Nuri ÖZTÜRK


Yeni Boyut Yayınları , , 26. Baskı İstanbul, 2008,
398 s.

452 Kadın Gözüyle Hayattan Kareler '08

Shots From Life As Seen By Women '08

Anonim


Anadolu Hayat Emeklilik , , İstanbul, (2008),
s.

453 Puslu Kıtalar Atlası

İhsan Oktay ANAR


İletişim Yayınları 326, Çağdaş Türkçe Edebiyat 22, 32. Baskı İstanbul, 2008, Sena Ofset
238 s.

454 Şimdi'nin Gücü

Eckhart TOLLE

Çeviren: Semra Ayanbaşı


Akaşa , , Yedinci Basım İstanbul, 2008, Avcı Ofset
241 s.

455 Muğla Kültür Envanteri-II

Bodrum Yarımadası Etnografik Eserleri

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Adnan Diler


Muğla Üniversitesi Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi , , 1. Baskı Muğla, 2008, Cem Ofset
448 s.

456 AKP Gerçeği ve Laik Darbe Fiyaskosu

Osman ULAGAY


Doğan Kitap , , 4. baskı İstanbul, şubat 2008, Altan Basım
140 s.

457 Araf

Elif ŞAFAK

İngilizceden Çeviren: Aslı Biçen


Metis Yayınları , , Sekizinci Basım İstanbul, Ocak 2008, Yaylacık Matbaacılık
345 s.

458 Felsefenin Tesellisi

Alain de BOTTON

Türkçesi: Banu Tellioğlu Altuğ


Sel Yayıncılık : 204, Alain de Botton: 06, Sekizinci Baskı İstanbul, Ocak 2008, Yaylacık Matbaası
309 s.

459 Portobello Cadısı

Paulo COELHO

Türkçesi Celâl Üster


Can Yayınları 1698, Çağdaş Dünya Edebiyatı: 684, 2. basım İstanbul, Ocak 2008, Özal Matbaası
236 s.

460 ana ben ölmedim

I. Dünya Savaşında Türk Esirleri

Cemalettin TAŞKIRAN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 542, , Genişletilmiş 3. Baskı İstanbul, Şubat 2008, Yaylacık Matbaacılık
xvi + 423 s.

461 İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

İlber ORTAYLI      Kimdir


Timaş Yayınları / 1783, Osmanlı Tarihi / 23, 26. Baskı İstanbul, 2008 Şubat, Entegre Matbaacılık
335 s.

462 Tarihin İzinde

İlber ORTAYLI      Kimdir


Profil Yayıncılık , , İstanbul, Şubat 2008, Kitap Matbaası
204 s.

463 The Garden Primer

Barbara DAMROSCH


Workman Publishing , , First printing New York, February 2008,
820 s.

464 anzakların kaleminden mehmetçik

A. Mete TUNCOKU


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1418, , Gözden Geçirilmiş 1. Baskı İstanbul, Mart 2008, Yaylacık Matbaacılık
vii + 300 s.

465 Avrupa ve Biz

İlber ORTAYLI      Kimdir


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel yayın: 1405, 3. Baskı İstanbul, Mart 2008, Sena Ofset
X + 246 s.

466 İstanbul Sokakları

101 yazardan 100 sokak

101 yazar

Hazırlayan: Murat Yalçın


Yapı Kredi Yayınları 2639, , 3. baskı İstanbul, Mart 2008, Mas Matbaacılık
330 s.

467 Kim Tutar Beni

Tarık MİNKARİ      Kimdir     Kişisel sitesi


Tekin Yayınevi , , İstanbul, Mart 2008, Yaylacık Matbaası
295 s.

468 Modern Tarihin İlk Sivil Esir Kampı

knockaloe ve meçhul türkler

Ali ÖZUYAR


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1417, , I. baskı İstanbul, Mart 2008, Yaylacık Matbaacılık
ix + 182 s.

469 Ne Hoş Zamanlardı

Aydın BOYSAN      Kimdir


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1328, , VIII. Baskı İstanbul, Mart 2008, Kitap Matbaacılık
v + 262 s.

470 Sultan II. Abdülhamid Arşivi İstanbul Fotoğrafları

Photographs of Istanbul From the Archive of Sultan Abdülhamid II

Genel yayın Yönetmeni Nevzat Bayhan | Dr. Halit Eren


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. , , İstanbul, Mart 2008, Soylu Matbaacılık
679 s.

471 The Circle

Çember

Laura DAY

İngilizce aslından çeviren: Murat İnceayan


Doğan Kitap , , 1. baskı İstanbul, Mart 2008, Acar Basım ve Cilt
160 s.

472 "İsmail Cem Kitabı"

ben böyle veda etmeliyim

     Kimdir

Söyleşi: Can Dündar


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1376, Nehir Söyleşi 30, VII. Baskı İstanbul, Mart 2008, Yaylacık Matbaacılık
297 s.

473 "Hayrettin Karaca Kitabı"

erozyon dede

     Kimdir

Söyleşi: Şengün Kılıç Hristidis


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1416, Nehir Söyleşi 31, İstanbul, Mart 2008, Yaylacık Matbaacılık
488 s.

474 Kalbinle Düşün Aklınla Hisset

Yankı YAZGAN


Kapital Kitapları , , 6. Baskı İstanbul, Mayıs 2008, Euromat
275 s.

475 Kemeraltı'nın İzmir'i

Tarih, Kültür ve Gezi Rehberi

Hakan Kâzım TAŞKIRAN


Tepekule Kitaplığı , , 1. Basım İstanbul, Mayıs 2008, Mas Matbaacılık
382 s. + 2 fotoğraf

476 "Mücap Ofluoğlu Kitabı"

silinmiş alkışlar içinde

     Kimdir

Söyleşi: Nuri Dikeç


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1459, Nehir Söyleşi 32, İstanbul, Mayıs 2008, Şefik Matbaası
448 s.

477 Sultan II. Abdülhamid'in Arşivinden Dünya

The World From the Archive of Sultan Abdülhamid II

Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Bayhan


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. , , İstanbul, Temmuz 2008, Pasifik Ofset
327 s.

478 İsmet İnönü

yeni bir yorum denemesi

Metin HEPER

Çeviren: Sermet Yalçın


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1551, , I. Baskı İstanbul, Ağustos 2008, Kitap Matbaacılık
x + 294 s.

479 Konstantiniye

Dünyanın Arzuladığı Şehir 1453-1924

Philip MANSEL

İngilizce'den çeviren: Şerif Erol


Everest Yayınları 533, İnceleme-Araştırma-Tarih 15, 6. Basım İstanbul, Ağustos 2008, Melisa Matbaacılık
692 s.

480 Kurtuluş Savaşı Tarihi

Celâl ERİKAN

Hazırlayan: Rıdvan Akın


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel Yayın: 1549, İstanbul, Ağustos 2008, Yaylacık Matbaacılık
446 s.

481 Anıtkabir'in Gözyaşı

Ogün DELİ


Ogün Deli , , Birinci Basım Ankara, Ağustos 2008, Cantekin Matbaası
135 s.

482 "Giovanni Scognamillo Kitabı"

bir levanten şövalye

     Kimdir

Söyleşi: Emel Armutçu


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1539, Nehir Söyleşi 33, İstanbul, Ağustos 2008, Yaylacık Matbaacılık
400 s.

483 Anılarda Gemiler

Ufkun Ötesinde Kayboldular

Oktay SÖNMEZ


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1563, , II. Baskı İstanbul, Eylül 2008, Sena Ofset
xiv + 434 s.

484 Ateşli Silahlar Tarihi

Kenneth CHASE


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1561, , I. Baskı İstanbul, Eylül 2008, Yaylacık Matbaacılık
xxiii + 341 s.

485 bir sovyet diplomatının türkiye anıları

1922-1923

Semyon Ivanoviç ARALOV

Çeviren: Hasan Âli Ediz


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1564, , 1. Baskı İstanbul, Eylül 2008, Yaylacık Matbaacılık
xix + 259 s.

486 Masumiyet Müzesi

Orhan PAMUK


İletişim Yayınları 1329, Çağdaş Türkçe Edebiyat 181, 1. Baskı İstanbul, Eylül 2008, Sena Ofset
592 s.

487 yaşamımdan esintiler

Esin AFŞAR


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1590, , I. baskı İstanbul, Eylül 2008, Yaylacık Matbaacılık
xxi + 394 s.

488 Kriz Yönetimi

Richard LUECKE

Çeviren: Önder Sarıkaya


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1365, , 1. Baskı İstanbul, Ocak 2008, Yaylacık Matbaacılık
xix + 147 s.

489 Havadan İstanbul

İstanbul from above

Anonim

Çevirmen Sevil Ertem


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. , , İstanbul, Ekim 2008, Doğan Burda
152 s.

490 İki Yeşil Susamuru

Buket UZUNER


Everest Yayınları , Türkçe Edebiyat 193, Cep Boyu 1. basım İstanbul, Ekim 2008, Melisa Matbaacılık
384 s.

491 Son Ada

Ömer Zülfü LİVANELİ


Remzi Kitabevi , , 5. Basım İstanbul, Ekim 2008, Remzi Kitabevi
183 s.

492 Şifresi Çözülmüş Bir Yaşam

Benim Genomum: Benim Yaşamım

J. Craig VENTER

Çeviren Engin Tarhan


ODTÜ Yayıncılık , , 1. Basım Ankara, Ekim 2008, Aydoğdu Ofset
389 s.

493 Türk Diplomasisinde Irak

(1978-1997)

Gül İNANÇ


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1607, , I. Baskı İstanbul, Ekim 2008, Yaylacık Matbaacılık
xv + 133 s.

494 Uzun Yaşamanın Sırrı

Aydın BOYSAN      Kimdir


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1604, , I. Baskı İstanbul, Ekim 2008, Yaylacık Matbaacılık
vii + 312 s.

495 Resmi Tarih Tartışmaları-5-

Nutuk

Editörler Fikret Başkaya, Mete K. Kaynar


ürkiye ve Ortadoğu Forumu Vakfı , , 1. Basım İstanbul, Ekim 2008, Maki Basın Yayın
198 s.

496 Bab-ı Esrar

Ahmet ÜMİT


Doğan Kitap , , 1. baskı İstanbul, Kasım 2008, Şefik Matbaası
394 s.

497 endülüs

İlker ÖZÜNLÜ


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 880, , II. baskı İstanbul, Kasım 2008, Şefik Matbaası
307 s.

498 Osmanlı'da Milletler ve Diplomasi

İlber ORTAYLI      Kimdir


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel yayın: 1621, İstanbul, Kasım 2008, Kitap Matbaacılık
340 s.

499 Osmanlıdan Cumhuriyete

Küreselleşme, İktisat

Politikaları veBüyüme

Şevket PAMUK

2., 3., 5., 6., 8., 9., 13. Bölümleri İngilizceden Çeviren Gökhan Aksay


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel Yayın: 1611, İstanbul, Kasım 2008, Yaylacık Matbaacılık
XVII + 364 s.

500 "Arman Manukyan Kitabı"

efsane papyon

     Kimdir

Söyleşi: Nuran Çakmakçı


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1593, Nehir Söyleşi 34, İstanbul, Kasım 2008, Yaylacık Matbaacılık
358 s.

501 Talât Paşa'nın Evrak-ı Metrûkesi

Murat BARDAKÇI      Kimdir


Everest Yayınları , İnceleme-Araştırma-Tarih 16, İstanbul, Aralık 2008, Melisa Matbaacılık
272 s.

502 Ters Açı

başarılı liderlerin ilkesi

Roger MARTIN

Çeviren: Aslı Özer


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1628, , I. Baskı İstanbul, Aralık 2008, Euromat Entegre Matbaacılık
192 s.

503 Umut

Hayat Akan Bir Sudur

Ayşe KULİN


Everest Yayınları 633, Türkçe Edebiyat 199, 1. Basım İstanbul, Aralık 2008, Melisa Matbaacılık
382 s.

504 Usta Eller

Anonim


Novartis Kültür Yayınları No: 19, , İstanbul, Aralık 2008, Ömür Matbaacılık
335 s.

505 Yüksek Ateşli Kitap

Faik ÇELİK


Cinius Yayınları , Sağlık , İstanbul, Aralık 2008, Kitap Matbaası
159 s.

506 Bilim Aleminde Bilmeniz Gereken 101 Şey

ve pek de gerekmeyen birkaç tanesi

Richard HORNE David HARVEY

Çeviren: Demet Uysal


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1358, , İstanbul, 2008, Tien Wah Press, Malezya
xvi + 214 s.

507 Karar Almak

Richard LUECKE

Çeviren: Aslı Özer


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1458, , 1. Baskı İstanbul, Mayıs 2008, Yaylacık Matbaacılık
xv + 182 s.

508 Performans Yönetimi

Richard LUECKE

Çeviren: Aslı Özer


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1516, , 1. Baskı İstanbul, temmuz 2008, Yaylacık Matbaacılık
xvii + 169 s.

509 Kemâle ermek...

Gökçe FIRAT


İleri Yayınları , No: 153, Birinci Basım İstanbul, Ağustos 2008, Günaydın Ofset
373 s.

510 Müzakere

Richard LUECKE

Çeviren: Meral Çiyen Şenerdi


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1550, , 1. Baskı İstanbul, Ağustos 2008, Yaylacık Matbaacılık
xiv + 184 s.

511 Anadolu Selçuklu Figürlü Dirhemleri, H.699-701, M.1299-1302

Gültekin TEOMAN Üstün EREK Erol OLCAŞ


, , İzmir, 2009,
s.

512 Anadolu Selçuklu Paraları

The Coins of Anatolian Seljuqs

Şahsıma ithaflı ve imzalı

Yılmaz İZMİRLİER

Çeviri Tuğrul İzmirlier - Tuba Tozlu


, , İstanbul, 2009, Mas Matbaacılık
519 s.

513 Dalavera Memet'in Bodrum Tarihi

Baskın ORAN Feyhan GÖRGÜN


İletişim Yayınları 986, Baskın Oran Bütün Eserleri 1, 5. Baskı İstanbul, 2009, Sena Ofset
196 s. + 3 harita

514 Görmeniz Gereken 501 Şehir

Editör: Nevin Avan Özdemir


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel Yayın: 1635, İstanbul, (2009), Çin'de basılmıştır.
544 s.

515 Islamic Mints

İslam darp yerleri

1

Ömer DİLER

Translation Emine Nur Diler


, , İstanbul, 2009, Mas Matbaacılık
641 s.

516 Islamic Mints

İslam darp yerleri

2

Ömer DİLER

Translation Emine Nur Diler


, , İstanbul, 2009, Mas Matbaacılık
692 s.

517 Islamic Mints

İslam darp yerleri

3

Ömer DİLER

Translation Emine Nur Diler


, , İstanbul, 2009, Mas Matbaacılık
460 s.

518 Puro

Mavi Dumandaki Lezzet

Deniz GÜRSOY


Oğlak Yayıncılık , , İstanbul, 2009, Oğlak Baskı Hizmetleri
135 s.

519 Ulusal'dan Küresel'e

Millî Reasürans T.A.Ş. ve Türkiye'de Reasüransın Evrimi

Zafer TOPRAK


Tarih Vakfı - Millî Reasürans , , İstanbul, 2009, Graphis Matbaa
250 s.

520 İstanbul'un 100 Ressamı

Aysel ÇÖTELİOĞLU


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. , İstanbul'un Yüzleri ~1, İstanbul, 2009,
159 s.

521 İstanbul'un 100 Fotoğrafçısı

Gülderen BÖLÜK


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. , İstanbul'un Yüzleri ~2, İstanbul, 2009,
211 s.

522 Kadın Gözüyle Hayattan Kareler '09

Shots From Life As Seen By Women '09

Anonim


Anadolu Hayat Emeklilik , , İstanbul, (2009),
s.

523 İstanbul'un 100 Kaybolan Eseri

Fatih GÜLDAL


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. , İstanbul'un Yüzleri ~3, İstanbul, 2009,
199 s.

524 İstanbul'un 100 Yazarı

Kübra ANDI Mehmet SAMSAKÇI


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. , İstanbul'un Yüzleri ~4, İstanbul, 2009,
143 s.

525 İstanbul'un 100 Roma, Bizans Eseri

Feride İMRANA ALTUN


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. , İstanbul'un Yüzleri ~5, İstanbul, 2009,
104 s.

526 İstanbul'dan Kapadokya'ya

Derleyen Ahmet Faik Özbilge


E Yayınları , , Birinci Basım İstanbul, 2009,
277 s.

527 Kaplumbağa Terbiyecisi

Emre CANER


kapı Yayınları 175, Edebitat 21, 2. Basım İstanbul, Nisan 2009, Melisa Matbaacılık
264 s.

528 Roma

Cartoville

HaritaRehber

Mélani BRIS Mathilde NOBILET Yann RIOU Fausto POLACCO


Dost Kitabevi , , Güncellenmiş 2. Baskı Ankara, 2009,
Katlanır 7 harita s.

529 Surgery of the Ear

Current Topics

Editöründen şahsıma ithaflı ve imzalı

Komisyon

Editör| O. Nuri Özgirgin


Rekmay Publishing , , Second Edition Ankara, 2009,
694 s.

530 Tanrılar Okulu

Stefano Elio D'ANNA

Türkçeye Çeviren: Yelda Gürlek


GOA Yayınları , , İstanbul, 2009, Kitap Matbaası
438 s.

531 Birinci Dünya Savaşı'na Giden Yolda Osmanlıların Drednot Düşleri

Serhat GÜVENÇ


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel Yayın: 1633, İstanbul, Ocak 2009, Golden Medya Matbaacılık
128 s.

532 Franklin Flyer

Nicholas CHRISTOPHER


Helikopter 4, , 1. Basım İstanbul, Ocak 2009, Mas Matbaacılık
360 s.

533 Org. İzzettin Çalışlar'ın Anılarıyla

gün gün, saat saat

İstiklâl Harbi'nde Batı Cephesi

Hazırlayan: İzzeddin Çalışlar


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1638, , İstanbul, Ocak 2009, Entegre Matbaacılık
471 s. + kroki ve levhalar

534 Türkiye, Avrupa, Avrasya

Birinci Cilt

Strateji . Yunanistan . Kıbrıs

İsmail CEM


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1641, İsmail Cem Bütün Eserleri II , I. Baskı İstanbul, Ocak 2009, Sena Ofset
xii + 305 s.

535 Atatürk

Fabio L. GRASSI


Salerno Editrice , , 2a edizione Roma, gennaio 2009, Presso Bertoncello Artigrafiche
443 s.

536 "Alaeddin Asna Kitabı"

iletişim hayattır

     Kimdir

Söyleşi: Deniz Gökçe İnceoğlu


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1644, Nehir Söyleşi 35, İstanbul, Ocak 2009, Sena Ofset
376 s.

537 Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi

Ayfer TUNÇ


Can Yayınları : 1804, Türk Edebiyatı: 528, 1. basım İstanbul, Şubat 2009, Eko Matbaası
482 s.

538 Fener Balat Ayvansaray

Ahmet Faik ÖZBİLGE


E Yayınları , Gezi Kitapları Dizisi , Üçüncü Basım İstanbul, Şubat 2009, Çağdaş Film ve Matbaacılık
240 s.

539 fırtınadan önce şark

İstanbul 1907

Vicente BLASCO IBANEZ

Çeviren: Neyyire Gül Işık


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1210, , 2. Baskı İstanbul, Şubat 2009, Sena Ofset
xxxiv + 166 s.

540 İklimler

André MAUROIS

Türkçesi Tahsin Yücel


Helikopter 1, , 3. Basım İstanbul, Şubat 2009, Mas Matbaacılık
204 s.

541 Yolda

Buket UZUNER


Turkuvaz Kitap Genel Yayın 200, Edebiyat 102, Birinci Basım İstanbul, Şubat 2009, Pasifik Ofset
160 s.

542 Aşk

Elif ŞAFAK

Çeviren: K. Yiğit Us (Yazarla birlikte)


Doğan Kitap , , 1. baskı İstanbul, Mart 2009, Mega Basım
419 s.

543 Birinci TBMM'nin Düşünce Yapısı

(1920-1923)

İhsan GÜNEŞ


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 360, , Genişletilmiş 3. Baskı İstanbul, Mart 2009, Yaylacık Matbaacılık
xiv + 555 s.

544 harbiye mektebi'nde hürriyet mücadelesi

Ahmet Bedevî KURAN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1679, , 1. Baskı İstanbul, Mart 2009, Yaylacık Matbaacılık
v + 170 s.

545 Sultan ve Kamuoyu

Osmanlı Modernleşme Sürecinde "Havadis Jurnalleri"

(1840-1844)

Cengiz KIRLI


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel Yayın: 1673, İstanbul, Mart 2009,
507 s.

546 şark seyahati

İstanbul 1911

Le CORBUSIER

Fransızca Aslından Çeviren Alp Tümertekin


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1683, , İstanbul, Mart 2009, Şefik Matbaası
186 s.

547 Türkiye, Avrupa, Avrasya

İkinci Cilt

Avrupa'nın "Birliği" ve Türkiye

İsmail CEM


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1676, İsmail Cem Bütün Eserleri II , I. Baskı İstanbul, Mart 2009, Şefik Matbaası
367 s.

548 Yazı Kitabı

Tüm Yerkürenin, Tüm Zamanların Yazı Göstergeleri ve Alfabeleri

Carl FAULMANN

Çeviren Itır Arda


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel Yayın: 512, III. Baskı İstanbul, Mart 2009, Altan Basım
295 s.

549 "Safa Önal Kitabı"

ne kadar gamlı bu akşam vakti

     Kimdir

Söyleşi: Yasemin Arpa


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1687, Nehir Söyleşi 36, İstanbul, Mart 2009, Yaylacık Matbaacılık
476 s.

550 Benim Kitaplarım

Sema ASLAN


Doğan Kitap , , 2. baskı İstanbul, Nisan 2009, Mega Basım
298 s.

551 Evrenden Torpilim Var!

Aykut OĞUT


Dharma Yayınları , , 13. Baskı İstanbul, Nisan - Mayıs 2009, Şefik Matbaası
264 s.

552 I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Ordusu

Çanakkale, Kutü'l-Amare ve Filistin Cephesi

Edward J. ERICKSON


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1702, , I. Baskı İstanbul, Nisan 2009, Şefik Matbaası
xiv + 342 s.

553 Lulu Köprüde

Paul AUSTER

İngilizce Aslından Çeviren: Işıl Aydın


Can Yayınları 1815, Çağdaş Dünya Edebiyatı: 720, 1. basım İstanbul, Nisan 2009, Özal Matbaası
194 s.

554 Trilye'nin Balık Sevdası

Süreyya Üzmez'den Tarifler

Süreyya ÜZMEZ


Trilye Yayınları 1, Trilye Mutfağı Dizisi: 1, Ankara, Nisan 2009, Ajans-Türk Basın ve Basım
319 s.

555 Kayıp Söz

OyaBAYDAR


Can Yayınları : 1670, Türk Edebiyatı: 484, 4. basım İstanbul, Mayıs 2009, Eko Matbaası
352 s.

556 Ortanın Solu

Bülent ECEVİT


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1688, , 2. baskı İstanbul, Mayıs 2009, Sena Ofset
119 s.

557 Osmanlı hoşgörüsünün tanığı... Lape Hastanesi

A testament to Ottoman tolerance... La Paix Hospital

1858-2008

Rinaldo MARMARA

İngilizce Tercüme Betsy Göksel


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. , Araştırma Yayınları Serisi VI, İstanbul, Mayıs 2009, Pozitif Basım Yayıncılık
175 s.

558 The Secret'ın Sırrı

Kevin HOGAN Dave LAKHANI Bob BEVERLY Blair WARREN

Çeviri Selim Yeniçeri


Yakamoz Yayıncılık , , 1. Baskı İstanbul, Mayıs 2009, Melisa Matbaacılık
221 s.

559 "Emre Kongar Kitabı"

herkesten bir şey öğrendim

     Kimdir

Söyleşi: Feridun Andaç


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1713, Nehir Söyleşi 37, VI. Baskı İstanbul, Mayıs 2009, Şefik Matbaası
413 s.

560 Bizim Gizli Bahçemizden

Nermin BEZMEN


Doğan Kitap , , 1. baskı İstanbul, Haziran 2009, Şefik Matbaası
396 s.

561 köy enstitüleri dünyasından hasan âli yücel'e mektuplar

Hazırlayan: Canan Yücel Eronat


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1216, , 2. Baskı İstanbul, Haziran 2009, Sena Ofset
135 s.

562 The Worldwatch Institute

Dünyanın Durumu 2009

Isınmakta Olan Bir Dünyaya Bakış

Komisyon

Çeviren: Ayşe Başçı


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel Yayın: 1768, İstanbul, Haziran 2009, Yaylacık Matbaacılık
407 s.

563 bir teğmenin doğu cephesi günlüğü

Hazırlayan: Bahtiyar İstekli


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1756, , I. baskı İstanbul, Temmuz 2009, Yaylacık Matbaacılık
x + 178 s.

564 Sultan II. Abdülhamid'in Aile Albümü

The Family Album of Sultan Abdülhamid II

Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Bayhan


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. , , İlk Basım İstanbul, Temmuz 2009, Euromat
198 s.

565 Sveti Stefan Bulgar Kilisesi

Bir Yapı Monografisi

Hasan KURUYAZICI Mete TAPAN


Yapı Kredi Yayınları , Sanat 41, Genişletilmiş 2. Baskı İstanbul, Temmuz 2009, Güzel Sanatlar Matbaası
175 s. + çizimler

566 Devlet-i 'Aliyye

Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar - I

Klasik Dönem (1302-1606) Siyasal, Kurumsal ve Ekonomik Gelişim

Halil İNALCIK      Kimdir     Kişisel sitesi


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Seçme Eserleri - II, Genel Yayın: 1718, 18. Baskı İstanbul, Temmuz 2009, Şefik Matbaası
X + 377 s.

567 Lozan

Ali Naci KARACAN

Hazırlayan: Hulûsi Turgut


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1783, , İstanbul, Ağustos 2009, Yaylacık Matbaacılık
576 s. + resimler

568 Olasılıksız

Adam FAWER

Türkçesi Şirin Okyayuz Yener


April Yayıncılık , , 51. Baskı Ankara, Ağustos 2009, Presmat
470 s.

569 İstanbul Panorama

Arif AŞÇI

Metin Birhan Keskin

Çeviri Liz Amado


A4 Ofset Matbaacılık , , 0477 / 1500 Baskı Adedi İstanbul, Eylül 2009, A4 Ofset Matbaacılık
184 s.

570 Kazanan Yalnızdır

Paulo COELHO

Türkçesi Celâl Üster


Can Yayınları 1840, , 1. basım İstanbul, Eylül 2009, Şefik Matbaası
377 s.

571 Tarih ve Hukuk Açısından

Konsolosluk

Rona AYBAY


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel Yayın: 1784, İstanbul, Eylül 2009, Yaylacık Matbaacılık
743 s. + 1 belge

572 Wall Street'in

Sonu

Dave KANSAS

Çeviren: Ümit Şensoy


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel Yayın: 1790, İstanbul, Eylül 2009, Yaylacık Matbaacılık
182 s.

573 "Sina Akşin Kitabı"

tarihin deltasına yolculuk

     Kimdir

Söyleşi: Yaşar Seyman


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1780, Nehir Söyleşi 38, İstanbul, Eylül 2009, Yaylacık Matbaacılık
324 s.

574 Liderlik Markası

Dave ULRICH Norm SMALLWOOD

Çeviren: Fadime Kâhya


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1629, , 1. Baskı İstanbul, Ocak 2009, Yaylacık Matbaacılık
xviii + 316 s.

575 Erken Osmanlı Döneminde Türk-Ceneviz Ticareti

Kate FLEET

Çeviren: Özkan Akpınar


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel Yayın: 1809, İstanbul, Ekim 2009, Şefik Matbaası
268 s.

576 İnsan Ne İle Yaşar

TOLSTOY

Türkçesi: E. Murat Cengiz


Oda Yayınları , , 7. Basım, Ekim 2009, Kahraman Neşriyat Ofset
94 s.

577 net 425g ℮

Gamze BURSA


, , 3. basım İstanbul, ekim 2009, Elit Ofset
359 s.

578 Atatürk Özlemi

Yekta Güngör ÖZDEN


İleri Yayınları , No: 184, Birinci Basım İstanbul, Ekim 2009, Günaydın Ofset
451 s.

579 Ay Hırsızı

Sunay AKIN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel Yayın: 1808, VII. Baskı İstanbul, Kasım 2009, Kitap Matbaacılık
235 s.

580 Muhteşem Süleyman Kanuni

Harold LAMB

Çeviren: A. Göke Bozkurt


İlgi Kültür Sanat Yayıncılık 15, Tarihi Roman: 03, 3. Baskı İstanbul, Kasım 2009, Şenyıldız Matbaası
383 s.

581 Son Saraylı

Şehzade Osman Ertuğrul Efendi

İbrahim PAZAN


Babıali Kültür Yayıncılığı 197, Tarih: 33, İstanbul, Kasım 2009, Mapsan Matbaacılık
111 s.

582 Türkan

Tek ve Tek Başına

Ayşe KULİN


Everest Yayınları 718, Biyografi 44, 1. Basım İstanbul, Kasım 2009, Melisa Matbaacılık
vii + 332 s.

583 Bugün Markanıza Bir Bakın

Semih Yalman


Globus , , 1. Baskı İstanbul, Kasım 2009, Dünya Basımevi
187 s.

584 Canım Sevgilim Inés

Isabel ALLENDE

İspanyolca aslından çeviren İnci Kut


Can Yayınları , , 2. basım İstanbul, Aralık 2009, Çetin Ofset / Eko Matbaası
385 s.

585 Dolgun Nabızlı Kitap

Faik ÇELİK


Cinius Yayınları , Sağlık , İstanbul, Aralık 2009, Kitap Matbaası
136 s.

586 Kâğıt Helva

Alıntılar Kitabı

Elif ŞAFAK


Doğan Kitap , , 1. baskı İstanbul, aralık 2009, Acar Basım ve Cilt
153 s.

587 Kayıp Sembol

Dan BROWN

Türkçesi Petek Demir


Altın Kitaplar Yayınevi , , 1. Basım İstanbul, Aralık 2009, Akdeniz Yayıncılık
527 s.

588 Tarihi Hastaneler

Gurebâ Hastaneleri'nden Memleket Hastaneleri'ne İlk Sivil Hastaneler

Zehra TONBUL Özgün FORTA


Novartis Kültür Yayınları No: 20, , Birinci Basım İstanbul, Aralık 2009, Biltur Basın Yayın
221 s.

589 Atatürk'ü Anlamak ve Tamamlamak

Cavit Orhan TÜTENGİL


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1699, Bütün Eserleri - 1, 1. Baskı İstanbul, Nisan 2009, Yaylacık Matbaacılık
xii + 156 s.


589 kitap