CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

185 kitap
1 Le Premier Manuscrit Chirurgical Turc

rédigé par CHARAF ED-DIN

Présentation Française de: Pierre HUARD et Mirko Drazen Grmek


Les Editions Roger Dacosta , , Paris, 1960, Les Presses de la Lithographie Parisienne
141 s.

2 Sünbül Efendi ve Merkez Efendi nin resimli Hayatı ve Hüviyetleri

M. Asım ÇALIKOĞLU

İkinci tab'ını yapan: Nurullah Kılıç


, , İstanbul, 1960, İsmail Akgün Matbaası
47 s.

3 Topkapu Sarayı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimler: Sabiha Bozcalı, Reşad Sevinçsoy ve Nezih İzmiroğulları


Koçu Yayınları , İstanbul Ansiklopedisi Kütübhanesi: 2, İstanbul, 1960, Nurgök Matbaası
240 s. + xiii sayfa

4 Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 2)

Anonim


Ayasofya Müzesi IV, , İstanbul, 1960, İstanbul Matbaası
55 s. + 27 resim, 4 plan

5 Resimli - Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi

Cilt: IV

Heyet

Metin ve İlâveler: Mustafa Cezar Redaksiyon: Server R. İskit ve Zarif Orgun ve Nail İnal


İskit Yayınevi , , İstanbul, 1960, Baha Matbaası
576 s.

6 V. Türk Tarih Kongresi

Ankara 12 - 17 Nisan 1956

Kongreye Sunulan Tebliğler

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri, No. 5, Ankara, 1960, Türk Tarih Kurumu Basımevi
795 s. + resim ve planlar

7 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

89. Cüz | MÜNÂFIKLAR - MZÂB

Heyet


Maarif Vekâleti , Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1960, Maarif Basımevi
74 s. (s. 801 - 874)

8 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

90. Cüz | NABA - NASÂRÂ

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1960, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

9 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

91. Cüz | NASÂRÂ - NECİD

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1960, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

10 The Organization Mad

William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet , , Fourteenth Printing New York, 1960,
192 s.

11 Kanunî'nin Cülûsu ve İlk Seferleri

Hüseyin G. YURDAYDIN


Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi XXXI, , Ankara, 1961, Türk Tarih Kurumu Basımevi
54 s.

12 Kitap Kataloğlama Kuralları

Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı , , Ankara, 1961, Millî Eğitim Basımevi
43 s.

13 Konya Müzesi Çini Eserler Seksiyonu

(Karatay Medresesi) Rehberi

Hazırlıyan: Mehmet Önder


, , İstanbul, 1961, Millî Eğitim Basımevi
18 s.

14 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Farsça Yazmalar Kataloğu

No: 1 - 940

Hazırlayan: Fehmi Edhem Karatay


Topkapı Sarayı Müzesi No. 12, , İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1961, Küçükaydın Matbaası
391 s. + 3 s.

15 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu

C. I

Din, Tarih, Bilimler No. 1- 1985

Hazırlayan Fehmi Edhem Karatay


Topkapı Sarayı Müzesi No:11, , İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1961, Küçükaydın Matbaası
644 s.

16 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu

C. II

Filoloji, Edebiyat, Mecmualar No. 1986- 3088

Hazırlayan: Fehmi Edhem Karatay


Topkapı Sarayı Müzesi No:11, , İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1961, Küçükaydın Matbaası
526 s.

17 Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 3)

Anonim


Ayasofya Müzesi V, , İstanbul, 1961, İstanbul Matbaası
67 s. + resimler

18 İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 3

M. 1574 - 1703

H. 987 - 1115

İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi, Yeni İnceleme ve Telifler: 1, İkinci Baskı İstanbul, 1961, Türkiye Basımevi
801 s.

19 İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 4

M. 1703 - 1924

H. 1115 - 1342

İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi, Yeni İnceleme ve Telifler: 1, İkinci Baskı İstanbul, 1961, Türkiye Basımevi
906 s.

20 Fighting Mad

William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet , , Fourteenth Printing New York, 1961,
192 s.

21 Great Expectations

Charles DICKENS


Longmans , , Third Impression London, 1961, Northumberland Press
xxviii + 546 s.

22 Kağnı Gölgesindeki İt

Aziz NESİN


Karikatür Yayınevi , , İstanbul, 1961, Ekin Basımevi
240 s.

23 Speaker's Encyclopedia of Humor

Jacob M. BRAUDE


Prentice Hall , , Englewood Cliffs, N. J., 1961,
387 s.

24 The Murder of Roger Ackroyd

Agatha CHRISTIE


Cardinal Edition , , New York, April 1961,
212 s.

25 Cezayir'de Türk'ler

Oruç Reis - Barbaros Hayreddin Paşa - Hasan Ağa - Veli Dede - Barbaros Hasan Paşa - Aydın Reis - Salih Paşa - Uluç Ali Paşa

Fuad CARIM


, , , 1962, Sanat Basımevi
122 s.

26 Çerkes Ethem'in Hatıraları

Çerkes Ethem


Dünya Yayınları 6, , , 1962, Güniz Basımevi
226 s.

27 Dağ Padişahları

(Tarihimizdeki büyük şekaavet ve isyanlar)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimler: Sabiha Bozcalı


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları , , İstanbul, 1962, Nurgök Matbaası
224 s.

28 Erkek Kızlar

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları , , İstanbul, 1962, Nurgök Matbaası
98 s.

29 Forsa Halil

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimler: Sabiha Bozcalı


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları , , İstanbul, 1962, Nurgök Matbaası
99 s.

30 İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Resimli Rehber

Sümer, Akat, Asur, Babil, Hitit, Eski Mısır ve Arabistan Eserleri Kolleksiyonları

Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: 4, Sayı: 11, İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi
77 s.

31 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu

C. I

Kur'an, Kur'an ilimleri, Tefsirler No. 1 - 2171

Hazırlayan: Fehmi Edhem Karatay


Topkapı Sarayı Müzesi No:15, , İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1962, Küçükaydın Matbaası
620 s.

32 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

11. Fasikül Vakıfnâmeler

Anonim


Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları , Seri: 1 No: 11, İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi
s.

33 Resimli - Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi

Cilt: V

Heyet

Metin ve İlâveler: Metin ve İlâveler: Midhat Sertoğlu, Redaksiyon: Server R. İskit ve Zarif Orgun ve Nail İnal


İskit Yayınevi / Güven Yayınevi , , İstanbul, 1962, Güven Basımevi
592 s.

34 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

92. Cüz | NECİD - NEZİR

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

35 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

93. Cüz | NEZİR - NİZÂMÎ

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

36 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

94. Cüz | NİZÂMÎ - ORHAN

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

37 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

95. Cüz | ORHAN - ÖRF

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

38 Mad in Orbit

William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet , , Twelfth Printing New York, 1962,
192 s.

39 The Mad Frontier

William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet , , Tenth Printing New York, 1962,
192 s.

40 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

10

Annual of the Archeological Museums of İstanbul

Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XXIII, , İstanbul, Mayıs 1962, İstanbul Matbaası
152 s. + XXVIII s.

41 Fables

La FONTAINE

Introduction, Notes et Relevé de Variantes pa Georges Couton


Garnier Frères 703, , Pris, Septembre 1962, Imprimerie Paul Dupont
576 s.

42 Dewey Onlu Tasnifi

Kütüphaneciye Kılavuz

Mediha YURTTABİR


, , İstanbul, 1963, Ayyıldız Matbaası
56 s.

43 Eski Harfli Türkçe Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu

(Muvakkat Basım)

Millî Kütüphane ile Ankara ve İstanbul Kütüp-hanelerinde Bulunan Eski Harfli Türkçe Gazete ve Dergilerin, Ayrıca Diğer Periyodiklerin Bibliyografik Künyeleri

Anonim


Millî Kütüphane Yayınları , , Ankara, 1963, Millî Kütüphane Cilt ve Basım Atelyesi
s.

44 Haşmetli Yosmalar

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimler: Sabiha Bozcalı


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları , , İstanbul, 1963, Nurgök Matbaası
80 s.

45 İstanbulun Fethi

Feridun Fazıl TÜLBENTÇİ


İnkılâp ve Aka Kitabevleri , , Üçüncü Baskı İstanbul, 1963, Ceylan Yayınları Matbaası
285 s.

46 Yapı ve Kredi Bankası Madeni Para Koleksiyonu Hakkında Etüt

Nuri PERE


, , İstanbul, 1963,
s.

47 Nâdir Birkaç Sikke

Eyyubî, Selçuk, Moğol, Kırım Hanları, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Karamanoğlu, Alâiye Beyleri, Eşrefoğlu, Germiyanoğlu, Şerefhanlar ve Osmanlı Hükümdarlarına Ait Olan Bu Sikkeler, Kolleksiyonumda Bulunan Nadir Sikkelerden Birkaçıdır.

Şerafettin EREL


, , İstanbul, 1963,
s.

48 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

97. Cüz | PÎRÎ MEHMED PAŞA - RÂZÎ

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1963, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 561 - 640)

49 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

98. Cüz | RÂZÎ - REY

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1963, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 641 - 720)

50 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

99. Cüz | REY - RÜZZİK

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1963, Millî Eğitim Basımevi
88 s. (s. 721 - 808)

51 Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 5)

Anonim


Ayasofya Müzesi VII, , İstanbul, 1963, İstanbul Matbaası
75 s. + resimler

52 Resimli - Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi

Cilt: VI

Heyet

Metin ve İlâveler: Metin ve İlâveler: Midhat Sertoğlu, Redaksiyon: Server R. İskit ve Zarif Orgun ve Nail İnal


İskit Yayınevi / Güven Yayınevi , , İstanbul, 1963, Güven Basımevi
720 s.

53 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

96. Cüz | ÖRFÎ - PÎRÎ MEHMED PAŞA

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1963, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

54 A Farewell to Arms

Ernest HEMINGWAY


Penguin Books , , Reprinted Middlesex, 1963, Cox and Wyman
256 s.

55 Shane

Jack SCHAEFER


Bantam Books , , 20th printing New York, 1963,
119 s.

56 The Bridge Over The River Kwai

Pierre BOULLE

Translated by Xan Fielding


Bantam Books , , 22nd printing New York, 1963,
150 s.

57 The Call of the Wild

White Fang

Jack LONDON


Bantam Books , , 7th printing New York, 1963,
293 s.

58 The Voodoo Mad

William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet , , Eleventh Printing New York, 1963,
192 s.

59 The Washington Waste-Makers

George JOHNSON


Monarch Select Books , , Connecticut, August 1963,
189 s.

60 Travels with Charley

in search of America

John STEINBECK


Bantam Books , , New York, 1963,
275 s.

61 Crooked House

Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins , , Fourth Impression London, February 1963,
191 s.

62 Harput Tarihi

Nurettin ARDIÇOĞLU


Harput Turizm Derneği , No: I, İstanbul, 1964, Matbaa Teknisyenleri Basımevi
96 s.

63 İstanbul Camileri

Tahsin ÖZ


Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Yayın No: 5, , , 1964,
117 s.

64 Yeniçeriler

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimler: Sabiha Bozcalı


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları , , İstanbul, 1964, Nurgök Matbaası
336 s.

65 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

100. Cüz | SÂ - SA'ÎD

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1964, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

66 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

101. Cüz | SA'ÎD - SÂMİRÎLER

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1964, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

67 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

102. Cüz | SÂMİRÎLER - SARUHAN-OĞULLARI

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1964, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

68 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

103. Cüz | SARUHAN-OĞULLARI - SECCÂDE

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1964, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 241 - 304)

69 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

104. Cüz | SECCÂDE - SELÇUKLULAR

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1964, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 305 - 384)

70 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu

C. II

Hadis ve Fıkıh No. 2171 - 4679

Hazırlayanlar: Fehmi Edhem Karatay ve O. Reşer


Topkapı Sarayı Müzesi No:15, , İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1964, Küçükaydın Matbaası
776 s.

71 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi III - Birinci Kısım - Yıldırım Bayezid Devri - İkinci Kısım Fetret Devri - Üçüncü Kısım Çelebi Sultan Mehmet, Birinci Mehmet - Dördüncü Kısım Murat II Devri

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi , , İstanbul, 1964, Yeni Matbaa
336 s.

72 Cyrano de Bergerac

Edmond ROSTAND

Translated by Brian Hooker


Bantam Books , , New York, 1964,
196 s.

73 The Great Siege

Malta 1565

Dr. Ernle BRADFORD


Penguin Books , , London, 1964, Clays
256 s.

74 The Prince and the Pauper

Mark TWAIN


Signet , , Third Printing New York, 1964,
219 s.

75 The Self-Made Mad

William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet , , Seventh Printing New York, 1964,
192 s.

76 Twelve Angry Men

Reginald ROSE


Samuel French , , London, , Latimer, Trend and Co.
75 s.

77 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

11-12

Annual of the Archeological Museums of İstanbul

Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XXIV, , İstanbul, Ekim 1964, İstanbul Matbaası
231 s. + LX levha

78 Küçük Amasra Tarihi ve Eski Eserleri Kılavuzu

Prof. Dr. Semavi EYİCE


Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: I, Sayı: 19, Ankara, 1965, Türk Tarih Kurumu Basımevi
78 s. + 27 resim + 1 harita

79 Mahmud II. Zamanında Bosna - Hersek

Dr. Ahmet Cevat EREN


, , İstanbul, 1965, Nurgök Matbaası
168 s.

80 Milet Kılavuzu

Musa BARAN


Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: I, Sayı: 18, Ankara, 1965, Ankara Üniversitesi Basımevi
75 s. + resimler

81 Venezuela'lı General Miranda'nın Türkiye'ye Dair Hâtıratı

Yazar ve Seyyah Jean Chardin'in Anlattığı Kalp Para Ticareti

Comte de Césy Dördüncü Murad Tarafından Atanan Fransa Elçisi

Fuad CARIM


, , , 1965, Berksoy Matbaası
109 s.

82 An Illustrated Outline History of Mankind

Volume I

Edited by Fay-Cooper Cole and Harris Gaylord Warren


Consolidated Book Publishers , , Chicago, 1965, xix +
394 s.

83 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi X - Dördüncü Mehmed Devrinin Devamı - İkinci Süleyman - İkinci Ahmed - İkinci Mustafa - Üçüncü Ahmed - Birinci Mahmud - Üçüncü Osman

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi , , İstanbul, 1965, Yeni Matbaa
320 s.

84 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

105. Cüz | SELÇUKLULAR - SEMÂ'

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1965, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 385 - 464)

85 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

106. Cüz | SEMÂ' - SEYYİD VEHBÎ

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1965, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 465 - 544)

86 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

107. Cüz | SEYYİD VEHBÎ - SİKKE

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1965, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 545 - 624)

87 An Illustrated Outline History of Mankind

Volume II

Edited by Fay-Cooper Cole and Harris Gaylord Warren


Consolidated Book Publishers , , Chicago, 1965,
416 s.

88 Atlas of Human Anatomy

Vol. III

Part II: Atlas of Neuroanatomy Central Nervous System, Autonomic Nervous System Eye, Ear, and Skin

Johannes SOBOTTA

8 th English Edition by Frank H. J. FIGGE, Ph.D., Sc.D.


Hafner Publishing Company , , New York, 1965, Hafner Publishing Company
XX + s. with 75 colored and 146 black and white illustrations

89 İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu

III. Cilt

Fasikül: I

Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Müdürlüğü Tasnif Komisyonu


Maarif Vekilliği Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: II No: 3, İstanbul, 1965, Millî Eğitim Basımevi
187 s.

90 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi IV - Birinci Kısım - Fâtih Sultan Mehmet

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi , , İstanbul, 1965, Yeni Matbaa
310 s.

91 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi VII - İkinci Kısım - Birinci Süleyman (Kanûnî Süleyman) - Osmanlı imparatorluğunda Muvâzene Devri (1566 veya 1579 - 1683) (İkinci Selim)

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi , , İstanbul, 1965, Yeni Matbaa
320 s.

92 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi VIII - Üçüncü Murad (Onikinci Osmanlı Padişâhı) - Üçüncü Mehmed (Onüçüncü Osmanlı Padişâhı) - Birinci Ahmet (On dördüncü Osmanlı Padişâhı)

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi , , İstanbul, 1965, Yeni Matbaa
318 s.

93 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi IX - Birinci Kısım - Birinci Mustafa Devri - Dördüncü Murad - Sultan İbrâhim - Dördüncü Mehmed

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi , , İstanbul, 1965, Yeni Matbaa
320 s.

94 Cry, The Beloved Country

Alan PATON


Penguin Books , , Reprint Middlesex, 1965, Hazell watson & Viney
240 s.

95 Our Lady of Ephesus

Rev. Bernard F. DEUTSCH


The Bruce Publishing Company , , Milwaukee, 1965,
xiii + 171 s.

96 The Sailor

Arthur ORRMONT


Ballantine Books , , New York, 1965,
127 s.

97 15 American One-act Plays

Selection

Edited and with Introductions by Paul Kozelka


Washington Square Press , , 6th printing New York, November 1965,
308 s.

98 16'ıncı Asırda Osmanlılarda Saat ve Takiyüddin'in "Mekanik Saat Konstrüksiyonuna Dair En Parlak Yıldızlar" Adlı Eseri

The Clocks in Ottoman Empire in 16th Century And Taqi al Din's "The Brightest Stars For The Construction Of The Mechanical Clocks"

Sevim TEKELİ


Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sayı: 171, Felsefe Araştırmaları Enstitüsü Yayınları Sayı: 1, Ankara, 1966, Ankara Üniversitesi Basımevi
339 s.

99 Denizbacı Definesi

İbrahim ARTUK


, , Ankara, 1966,
s.

100 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi I - Birinci Kısım - I İslâmiyetten evvel Türkler - II İslâmiyet devrinde Türkler

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi , , İkinci Baskı İstanbul, 1966, Yeni Matbaa
320 s.

101 Resimli Rehber

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Yunan Roma Bizans Heykeltraşlık ve Mimarlık Eserleri Kolleksiyonları

Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri , , İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi
162 s.

102 Türkiye'de Petrol

Prof. Dr. Ekrem GÖKSU


Ekrem Göksu , , İstanbul, 1966, Kâğıt ve Basım İşleri
xx + 239 s. + 1 harita

103 Son Altı Osmanlı Padişahı Zamanında İstanbul'da Basılan Gümüş Paralar (1)

Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1966,
s.

104 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XI - 18 Asırda Avrupa ve Dünya Vaziyeti - Üçüncü Mustafa - Birinci Abdülhamid Devri - Üçüncü Selim - Dördüncü Mustafa - İkinci Sultan Mahmud

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi , , İstanbul, 1966, Yeni Matbaa
s.

105 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

108. Cüz | SİKKE - SÎRET-İ ANTER

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 625 - 704)

106 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

109. Cüz | SÎRET-İ ANTER - SUFRÛY

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 705 - 784)

107 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XII - İkinci Mahmud Devrinin Devamı - Abdülmecid - Abdülaziz ve Beşinci Murad Devirleri

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi , , İstanbul, 1966, Yeni Matbaa
320 s.

108 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XIII - Sultan İkinci Abdülhamid Han

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi , , İstanbul, 1966, Yeni Matbaa
320 s.

109 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XIV - Beşinci Sultan Mehmet (Reşad) - Altıncı Mehmed "Sultan Mehmed Vahideddin"

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi , , İstanbul, 1966, Yeni Matbaa
312 s.

110 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu

C. III

Akaid, Tasavvuf, Mecalis, Ediye, Tarih, Siyer, Teracim, Bilimler No. 4680 - 7487

Hazırlayan: Fehmi Edhem Karatay


Topkapı Sarayı Müzesi No:15, , İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1966,
952 s.

111 Angélique

Book Two

The Road to Versailles

Sergeanne GOLON


Pan Books , , Ninth Printing London, 1966, Richard Clay
349 s.

112 Raving Mad

William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet , , Sixth Printing New York, 1966,
192 s.

113 The Age of Reason

Jean-Paul SARTRE

Translated by Eric Sutton


Penguin Books , , Middlesex, 1966, C. Nicholls
300 s.

114 The Red Pony

John STEINBECK


Bantam Books , , New York, 1966,
120 s.

115 Automotive Engines

William H. CROUSE


McGraw-Hill , , New York, 1966,
xv + 623 s.

116 Pictorial English Word-book

E. C. PARNWELL


Oxford University Press , , London, 1966,
xiii + s.

117 Dünya Görüşüm

Bertrand RUSSELL

Türkçesi Cenap Yılmaz


Bilgi Yayınevi : 29, Denemeler, Anılar Dizisi: 5, Birinci Basım Ankara, Eylül 1966, Ankara Üniversitesi Basımevi
100 s.

118 Baragan'ın Dikenleri

Panait ISTRATİ


Varlık Yayınları , , Dördüncü Basılış İstanbul, Ocak 1966, Ekin Basımevi
90 s.

119 Âbideleri ve Kitâbeleri ile Karaman Tarihi - Ermenek ve Mut Âbideleri

İbrahim Hakkı KONYALI      Kimdir


, , İstanbul, 1967, Baha Matbaası
800 s.

120 Coins of the Urtuki Turkumans (Foes of the Crusaders), Oxford, 1875

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


, , Reprint Chicago, 1967,
XII + 44 s. + VII Plates

121 Devlet Gücünü Kemirenler

Patrona Halil

Devlet Gücünü Zedelemiş Bir Serserinin Romanlaşdırılmış Hayatı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimlendiren: Sabiha Bozcalı


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları , , İstanbul, 1967, Yaylacık Matbaası
176 s.

122 Hayatta Kalabilme

Anonim


GnKur. Bşk. Kara Kuvvetleri Komutanlığı , , Ankara, 1967, K. K. K. Askerî Basımevi
333 s.

123 Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi

Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Türk Tarih Kurumu , VII. Seri No. 53, Ankara, 1967, Türk Tarih Kurumu Basımevi
xvii, 381 + 58 s.

124 Osmanlı Altınları / Gold Coins of the Ottoman Empire

Remzi KOCAER


, , İstanbul, 1967,
s.

125 Osmanlı Nişanları / The Ottoman Orders

İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


, , İstanbul, 1967,
s.

126 Side Kılavuzu

Ord. Prof. Dr. Arif Müfid MANSEL


Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: I, Sayı: 21, Ankara, 1967, Türk Tarih Kurumu Basımevi
32 s. + 43 resim

127 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. I.

The Coins of the Eastern Khaleefehs in the British Museum

Stanley LANE-POOLE      Kimdir

Edited by Reginald Stuart POOLE


, , First Reprinting Bologna, 1967,
s.

128 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. X.

Additions to the Oriental Collection 1876-1888

Part II.: Additions to Vols. V.-VIII.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


, , First Reprinting Bologna, 1967,
s.

129 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

110. Cüz | SUĞD - SÜBHA

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] İ. KAFESOĞLU, T. YAZICI, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1967, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

130 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

111. Cüz | SÜBHA - SÜLEYMAN II.

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, F. IŞILTAN, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1967, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

131 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

112. Cüz | SÜLEYMAN II - SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, F. IŞILTAN, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1967, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

132 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. II.

The Coins of the Mohammadan Dynasties in the British Museum, Classes III-X.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


, , First Reprinting Bologna, 1967,
s.

133 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. III.

The Coins of the Turkumán Houses of Seljook, Urtuk, Zengee, etc. in the British Museum, Classes X-XIV.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


, , First Reprinting Bologna, 1967,
s.

134 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. IV.

The Coinage of Egypt: (A.H. 358-922) under the Fátimee Khaleefehs, the Ayyoobees, and the Memlook Sultans. Classes XIVA. XV. XVI.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


, , First Reprinting Bologna, 1967,
s.

135 İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu

III. Cilt

Fasikül: II

Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Müdürlüğü Tasnif Komisyonu


Maarif Vekâleti Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: 2 No: 3, İstanbul, 1967, Millî Eğitim Basımevi
161 s.

136 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. V.

The Coins of the Moors of Africa and Spain: and the Kings and Imáms of the Yemen in the British Museum, Classes XIVB. XXVII.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


, , First Reprinting Bologna, 1967,
s.

137 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. VI.

The Coins of the Mongols in the British Museum, Classes XVIII.-XXII.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


, , First Reprinting Bologna, 1967,
s.

138 VI. Türk Tarih Kongresi

Ankara 20 - 26 Ekim 1961

Kongreye Sunulan Bildiriler

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri, No. 6, Ankara, 1967, Türk Tarih Kurumu Basımevi
686 s. + resimler

139 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. VII.

The Coinage of Bukhárá (Transoxiana) in the British Museum From the Time of Timur to the Present Day Classes XXII, XXIII.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


, , First Reprinting Bologna, 1967,
s.

140 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. VIII.

The Coins of the Turks in the British Museum, Class XXVI.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


, , First Reprinting Bologna, 1967,
s.

141 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. IX.

Additions to the Oriental Collection 1876-1888

Part I.: Additions to Vols. I.-IV.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


, , First Reprinting Bologna, 1967,
s.

142 Artvin 1967 İl Yıllığı

Komite


, , , 1967, Güneş Matbaacılık
389 s.

143 Brave New World

Aldous HUXLEY


Bantam Books , , 39th printing New York, 1967,
177 s.

144 The Antigone

SOPHOCLES

Translated by Gilbert Murray


George Allen & Unwin , , Tenth Impression London, 1967, C. Tingling
95 s.

145 The Theban Plays

SOPHOCLES

Translated by E. F. Watling


PenguinBooks , , Reprinted London, 1967, Richard Clay
168 s.

146 Principles of Accounting

Komisyon

Prepared by William L. Ventolo


Educational Methods , , Chicago, 1967,
xi + 350 s.

147 Nâdir Birkaç Sikke

Hısn Keyfa Eyyûbileri, Beni Resi, Mısır Memlûkları, Denizli Oğulları, Saruhan Oğulları, Alâiye Beyleri, ve Osman Oğullarına Ait Sikkeler

Sayı: 2

Şerafettin EREL


, , İstanbul, Nisan 1967,
s.

148 The Mad's Dave Berg Looks At Things

Dave BERG


Signet , , Fifth Printing New York, November 1967,
192 s.

149 Bunlar da mı İnsan

Primo LEVİ

Çeviren: Zeyyat Selimoğlu


Varlık Yayınları sayı: 1343, Faydalı Kitaplar: 79, İstanbul, Aralık 1967, Ekin Basımevi
189 s.

150 Varlık Yıllığı

1968

Kollektif


Varlık Yayınları , , İstanbul, Aralık 1967, Ekin Basımevi
654 s.

151 Aydın Oğulları Tarihi hakkında Bir Araştırma

Dr. Himmet AKIN


Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi , No. 60 Tarih Enstitüsü No. 6, İlâveler yapılmış ve düzeltilmiş 2. baskı Ankara, 1968, Ankara Üniversitesi Basımevi
XX + 254 s. + 36 s. resimler

152 Denizli Tarihi

Tarhan TOKER


, , Denizli, 1967 - 1968, Yenigün Matbaası
192 s.

153 Die Münzprägungen des Islams Zeitlich und Örtlich Geordnet, I. Band - Der Westen und Osten bis zum Indus mit Synoptischen Tabellen

Eduard von ZAMBAUR


, , Wiesbaden, 1968,
s.

154 Edebî ve Mânevî Dünyası İçinde Fâtih

Sâmiha AYVERDİ


İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul Enstitüsü 19, , İstanbul, 1968, Baha Matbaası
315 s.

155 Kabakçı Mustafa

Devlet Gücünü Zedelemiş Bir Serserinin Romanlaşdırılmış Hayatı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimler: Sabiha Bozcalı


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları , , İstanbul, 1968, İskender Matbaası
100 s.

156 Kütüphane Malzemesi El Kitabı

1. Cilt

Basılı Formlar, Fiş Örnekleri ve Bunların Kütüphane Hizmetlerinde Kullanılmaları

M. Sc. Osman Tekin AYBAŞ


Türk Kütüphaneciler Derneği , Nu. 6 , Ankara, 1968, Güven Matbaası
IX + 114 s.

157 Longmans English Larousse

The New Encyclopedia Dictionary

Anonim


Longmans, Green and Co Ltd , , , 1968, Hazell Watson & Viney
1343 s.

158 Osmanlılarda Madeni Paralar

Nuri PERE


, , İstanbul, 1968,
s.

159 Türk-İslâm Oymacılık San'atından Rahleler

Koran-stands / Pupitres à Coran / Koranständer

Cevdet ÇULPAN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İstanbul, 1968, Millî Eğitim Basımevi
65 s. + 66 s. resim

160 Atlas of Human Anatomy

Vol. I

Atlas of Bones, Joints, and Muscles (Osteology, Syndesmology, and Myology)

Johannes SOBOTTA

8 th English Edition by Frank H. J. FIGGE, Ph.D., Sc.D.


Hafner Publishing Company , , New York, 1968, Hafner Publishing Company
XXVII + s. with 195 colored and 227 black and white illustrations

161 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

113. Cüz | SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ - ŞAMAN

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, S. BULUÇ, F. IŞILTAN, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1968, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

162 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

114. Cüz | ŞAMAN - ŞEKER-GENÇ

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1968, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

163 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

115. Cüz | ŞEKER-GENÇ - ŞEYHÎLER

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, S. BULUÇ, F. IŞILTAN, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1968, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

164 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

116. Cüz | ŞEYHÎLER - ŞİNTERE

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, S. BULUÇ, F. IŞILTAN, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1968, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

165 Yıldırım Bayezıd'ın Oğullarına Ait Akçe ve Mangırlar (2)

Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1968,
s.

166 Death of a Salesman

Arthur MILLER


Penguin Books , , Reprinted Middlesex, 1968, Western Printing Services
112 s.

167 Ivanhoe

Sir Walter SCOTT


Longmans , , Reprinted London, 1968, St. Paul's Press, Malta
136 s.

168 The Great Gatsby

F. Scott FITZGERALD


Penguin Books , , Reprinted Middlesex, 1968, Hunt Barnard
188 s.

169 The Indigestible Mad

William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet , , Third Printing New York, 1968,
192 s.

170 The Pearl and Burning Bright

John STEINBECK


Pan Books , , Ninth Printing London, 1968, Hazell Watson and Viney
155 s.

171 England in Literature

Robert C. POOLEY George K. ANDERSON Paul FARMER Helen THORNTON


Scott, Foresman and Company , , Illinois, 1968,
820 s.

172 The Old Man and the Sea

Ernest HEMINGWAY


Jonathan Cape , , Thirty-First Impression London, May 1968, The Chaucer Press
127 s.

173 Mad For Better or Verse

Frank JACOBS

Illustrated by Paul Coker, Jr.


Signet , , First Printing New York, November 1968,
192 s.

174 A Concise Treasury of Great Poems

121 Poets


Pocket Books , , 17th printing New York, December 1968,
557 s.

175 Denizli Tarihi İkinci Kısım

1070-1429

Tuncer BAYKARA


, , İstanbul, 1969, Fakülteler Matbaası
56 s. + resimler

176 Gold

Its Beauty, Power and Allure

C.H.V. SUTHERLAND


Thames & Hudson , , Third edition, revised and enlarged London, 1969, jarrold and Sons, Norwich
196 s.

177 Modern Copper Coins of the Muhammadan States of Turkey, Persia, Egypt, Afghanistan, Morocco, Tripoli, Tunis, etc.

W.H. VALENTINE


, , Reprint London, 1969,
s.

178 Tanrılar, Mezarlar, Bilginler (Arkeolojinin Romanı)

C. W. CERAM

Çeviren: Hayrullah Örs


Remzi Kitabevi , , İstanbul, 1969, Yükselen Matbaası
408 s.

179 Woodturning

Geoff PETERS


An Arco Mayflower Handybook , , London, 1969, Compton Printing
152 s.

180 Yapı ve Kredi Bankası Madenî Paralar Sergisi

Anonim


, , İstanbul, 1969,
s.

181 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

117. Cüz | Şİ'R - TAHMASP I.

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, S. BULUÇ, F. IŞILTAN, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1969, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 561 - 640)

182 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu

C. IV

Filoloji, Edebiyat, Mecmualar No: 7488 - 9043

Hazırlayan: Fehmi Edhem Karatay


Topkapı Sarayı Müzesi No:15, , İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1969, Millî Eğitim Basımevi
576 s.

183 Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 8)

Anonim


Ayasofya Müzesi XI, , İstanbul, 1969, Yenilik Basımevi
87 s. + resimler

184 The Godfather

Mario PUZO


Fawcett Crest , , Greenwich, 1969,
446 s.

185 Varlık Yıllığı

1970

Kollektif


Varlık Yayınları , , İstanbul, Aralık 1969, Ekin Basımevi
586 s.


185 kitap