CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

157 kitap
1 Artuk ilinin tarihî belgesi

(Van Orta Okul öğretmenlerinden) İbrahim ARTUK


, , İstanbul, Yayın tarihi yok, Güven Basımevi
14 s.

2 Bursa'da Ulucami

Kâzım BAYKAL


Bursa Liselerinden Yetişenler Cemiyeti No. 1, , İstanbul, 1950, İbrahim Horoz Basımevi
159 s.

3 The Topkapı Saray Museum

50 Masterpieces

Prepared by Tahsin ÖZ


Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department , , , ,
31 s. + resimler

4 Türk Mezarlarına Dair Araştırma

Asistan Y. Müh. - Mimar Necibe SARACOĞLU


İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi , Yeterlik çalışması , İstanbul, 1950, İstanbul Matbaacılık
48 s.

5 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

XI. Cild

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı , , İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1601 - 1760)

6 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek II, Giyas üd-din Keyhusrev II Bin Keykubad''ın Görülmemiş İki Sikkesi

Behzad BUTAK


, , İstanbul, 1950,
s.

7 İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 32

Ayvansaray Hisarönü Sokağı - Aziz Efendi (Medenî)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1950, Tan Matbaası
32 s.

8 İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 33

Aziz Efendi (Medenî) - Bâbıhümayûn

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1950, Tan Matbaası
32 s.

9 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek II-III

Behzad BUTAK


, , İstanbul, 1950,
28 s. (127-154)

10 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

44. Cüz | HAZARLAR - HİKÂYE

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

11 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

45. Cüz | HİKÂYE - HORASAN

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

12 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

46. Cüz | HORASAN - HÜZEYL

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
106 s. (s. 561 - 666)

13 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

5. Cilt 2. Kısım 47. Cüz | INAL - İBN HÂNİ

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 667 - 746)

14 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

48. Cüz | İBN HÂNİ - İBN TEYMİYE

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 747 - 826)

15 İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Eski Sikkeler Rehberi I. Bölüm

Yunan-Romen-Bizantin ve Avrupa Sikkeleri

Dr. E. BOSCH


, , İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
215 s.

16 İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Arapça Basmalar Alfabe Kataloğu

Fasikül I

Abbãdî - Husayn b. Abd Allãh

Hazırlayan Fehmi Edhem Karatay


İstanbul Üniversitesi No: 501, , İstanbul, 1951, Osman Yalçın Matbaası
256 s.

17 Nutuk

Kemal Atatürk

Cilt: I 1919 - 1920

Anonim


Türk Devrim Tarihi Enstitüsü , , İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
432 s.

18 Resim ve Heykel Müzesi

Anonim


, , İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
9 s. + resimler

19 Sultan Cem

Prof. İsmail Hikmet ERTAYLAN


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi , , İstanbul, 1951, Milli Eğitim Basımevi
248 s. + 254 s.

20 Turkish Designs

Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department , , İstanbul, 1951, Milli Eğitim Basımevi
23 s.

21 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

XII. Cild

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı , , İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1761 - 1920)

22 İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 34

Bâbıhümayûn - Bahadır Sokağı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1951, Tan Matbaası
32 s.

23 Türkiye

No. 1

Anonim


Direction Générale de la Presse de la Radiodiffusion et du Tourisme , , Ankara, ,
70 s.

24 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

49. Cüz | İBN TEYMİYE - İBRÂHİM PAŞA

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 827 - 906)

25 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

50. Cüz | İBRÂHİM PAŞA - İMRÂN

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 907 - 986)

26 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

51. Cüz | İMRÂN - İSÂVİYE

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 987 - 1066)

27 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

52. Cüz | İSÂVİYE - İSTAHRÎ

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
68 s. (s. 1067 - 1134)

28 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

53 A. Cüz | İSTANBUL

Heyet


Maârif Vekâleti , Maârif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1959, Maârif Basımevi
80 s. (s. 1135 - 1214)

29 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

53 B. Cüz | İSTANBUL

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1214/1 - 1214/80)

30 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

53 C. Cüz | İSTANBUL

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi
88 s. (s. 1214/81 - 1214/168)

31 Dr. A. Süheyl Ünver Bibliyografyası

II

Osman ERGİN


İstanbul Üniversitesi Tıb Tarihi Enstitüsü Adet: 45, , İstanbul, 1952, Sultanahmet Erkek Sanat Enstitüsü Matbaacılık Bölümü
44 s.

32 Edirne Murâdiye Câmi'i

Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı IV, , İstanbul, 1952, Kemal Matbaası
18 s. + resimler

33 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

XIII. Cild

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı , , İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1441 - 1600)

34 IV. Türk Tarih Kongresi

Ankara 10 - 14 Kasım 1948

Kongreye Sunulan Tebliğler

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri, No. 4, Ankara, 1952, Türk Tarih Kurumu Basımevi
518 s. + resimler

35 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

54. Cüz | İSTANKÖY - İZZÜDDEVLE

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
56 s. (s. 1215 - 1270)

36 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

55. Cüz | KAAN - KAHİRE

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

37 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

56. Cüz | KAHİRE - KANSU

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

38 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

57. Cüz | KANSU - KARADENİZ

Heyet


Millî Eğitim Vekâleti , Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

39 Seksoloji Yıllığı

İmtiyaz sahibi: Nihat Karaveli


, No: 1, İstanbul, 1952, Tan Matbaası
176 s.

40 Büyük Fetih

Cahid OKURER


İstanbul Fethi Derneği , Nr. 5, İstanbul, 1953, Karadeniz Matbaası
147 s.

41 Edirnede Fatih'in Cihannümâ Kasrı

Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği 2, , İstanbul, 1953, İsmail Akgün Matbaası
32 s. + resimler

42 Fâtih Aşhânesi Tevzî'nâmesi

Prof. Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği Nr. 7, , İstanbul, 1953, Türk Tarih Kurumu ve Kanaat Matbaası
VII + 16 s. + resimler

43 Fatih Devri Hamlelerine Umumî Nazar

Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği No. 17, , İstanbul, 1953, Halk Basımevi
21 s.

44 Fatih Müzesi

Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi , , İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
16 s. + resimler

45 Fatih Sultan Mehmed (1430 - 1481)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


Ahmet Halit Yaşaroğlu No. 670, , İstanbul, 1953, Güven Basımevi
271 s.

46 Fatih ve İstanbul'un Fethi

Hakem BELEN


, , İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
24 s. + resimler

47 Fâtih'in Hayatı ve Fetih Takvimi I.

İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği , Nr. 6, İstanbul, 1953, Kanaat Matbaası - Ankara
20 s.

48 Fetihden Sonraki İstanbul

Feridun DİRİMTEKİN


İstanbul Fethi Derneği No. 14, , İstanbul, 1953, Halk Basımevi
40 s.

49 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Resimli Rehber

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yunan Roma Bizans Heykeltraşlık ve Mimarlık Eserleri Kolleksiyonları

Anonim


, , İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
143 s.

50 İstanbul Fethinin Medenî Kıymeti

İsmail Hâmi DANİŞMEND      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği No. 15, , İstanbul, 1953, Halk Basımevi
51 s.

51 İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi

Arapça Basmalar Alfabe Kataloğu

Fasikül II

Hazırlayan Fehmi Edhem Karatay


İstanbul Üniversitesi No: 501, , İstanbul, 1953, Osman Yalçın Matbaası
601 s.

52 İstanbul'da Fatih II. Sultan Mehmed Devri Türk Su Medeniyeti

Dr. Saadi Nâzım NİRVEN


, , İstanbul, 1953, Kâğıt ve Basım İşleri A.Ş.
125 s.

53 İstanbulda Sahâbe Kabirleri

Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği Nr. 4, , İstanbul, 1953, Güven Matbaası
VII + 49 s. + 25 resim

54 İstanbulun Fethi

Hasan Cemil ÇAMBEL


Varoğlu Yayınevi , Faydalı Kitap Serisi - Sayı: 1, İstanbul, 1953, Sinan Matbaası ve Neşriyat Evi
64 s.

55 La Valeur Humanitaire de la Conquête de Constantinople

İsmail Hâmi DANİŞMEND      Kimdir

Traduction: Nusret Salim


Collection de l'Association pour la célébration de la Conquête de Constantinople No. 15, , İstanbul, 1953, Güzel Sanatlar Matbaası
56 s.

56 Mehemmed Bin Murad Hân El Muzaffer Daimâ

Fatihin Derunî Tarihi

Nezihe ARAZ


İnkılâp Kitabevi , , İstanbul, 1953, Marifet Basımevi
219 s.

57 Meryem Ana

Suad YURDKORU


Ege Turizm Cemiyeti , : 7, İzmir, 1953, İhsan Gümüşayak Matbaası
64 s.

58 Ressam Levnî

Fatih Sultan Mehmed ve Babası ile Oğlu

Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Üniversitesi Sayı: 543, , İstanbul, 1953, Kemal Matbaası
26 s. + resimler

59 Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu

Dr. İbrahim KAFESOĞLU


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi , No. 569, İstanbul, 1953, Osman Yalçın Matbaası
XXVIII + 242 s.

60 Topkapı Sarayında Fatih Sultan Mehmet II. ye Ait Eserler

Tahsin ÖZ


Türk Tarih Kurumu , XI. Seri - No. 3, Ankara, 1953, Türk Tarih Kurumu Basımevi
38 s. + 68 levhada 16 renkli, 73 siyah resim ve 11 plân

61 Turkish Ceramics

Tahsin ÖZ


Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department , , , (1953),
xiii + 51 s. + 75 plates, 144 drawings (85 coloured)

62 Turuva Kılavuzu

I. Tarih, II. Kazıların Tarihi, III. Kazıların Neticeleri, IV. Turuva'yı Nasıl Gezmeli?

Remzi Oğuz ARIK


Millî Eğitim Vekâleti Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: I, Sayı: XIV, İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
141 s. + resimler

63 Türk Müzeciliğine Bir Bakış

Prof. Remzi Oğuz ARIK


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: II, Sayı: 6, İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
74 s. + resimler

64 The Ciba Collection of Medical Illustrations

Volume 1

Nervous System

Frank H. NETTER


Ciba Pharmaceutical Products, Inc. , , New Jersey, (1953), Colorpress, New York
143 s.

65 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

XIV. Cüz

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Vekaleti , , İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
113 s. (s. 2081 - 2193)

66 Türkiye

No. 2

Anonim


Direction Générale de la Presse de la Radiodiffusion et du Tourisme , , Ankara, ,
82 s. + 8 s. resim

67 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

Annual of the Archeological Museums of İstanbul (No. 6)

Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XIX, , İstanbul, 1953, Çituri Biraderler Basımevi
111 s.

68 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

58. Cüz | KARADENİZ - KARAMANLILAR

Heyet


Millî Eğitim Vekâleti , Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

69 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

59. Cüz | KARAMANLILAR - KASTAMONU

Heyet


Millî Eğitim Vekâleti , Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

70 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

60. Cüz | KASTAMONU - KAYS-AYLÂN

Heyet


Millî Eğitim Vekâleti , Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

71 Miss Marple and the Thirteen Problems

Agatha CHRISTIE


Penguin Books , , London, 1953, Wyman & Sons
224 s.

72 Parker Pyne Investigates

Agatha CHRISTIE


Penguin Books , , London, 1953,
190 s.

73 Seksoloji Yıllığı

Sahibi: Nihat Karaveli


, No. 2, İstanbul, 1953, Tan Matbaası
240 s.

74 İstanbul Kütüphanelerinde Fatih'in Hususî Kütüphanesine ve Fatih Çağı Müelliflerine Ait Eserler

Anonim


İstanbul Üniversitesi Nu. 549, , İstanbul, 29 Mayıs 1953, Işıl Matbaası
79 s.

75 Ebû Ali İbn-i Sinâ

Ord. Profesör Dr. Kâzım İsmail GÜRKAN


İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi , No.: 598-6, İstanbul, 1954, Sermet Matbaası (Şemsi Arkadaş)
80 s.

76 La Turquie

Terre d'Histoire et d'Art

Albert GABRIEL


Yapı ve Kredi Bankası , à l'occasion du 10 ième anniversaire de la fondation de Yapı ve Kredi Bankası , İstanbul, (1954), Doğan Kardeş Yayınları Basımevi
96 s.

77 Müzehhip ve Çiçek Ressamı ÜSKÜDARLI ALİ

Yazarından imzalı

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı No. 6, , İstanbul, 1954, Kemal Matbaası
32 s. + resimler

78 Osman Gazi-I'in Akçesi

Behzad BUTAK


, , İstanbul, 1954,
s.

79 The Ciba Collection of Medical Illustrations

Volume 2

Reproductive System

Frank H. NETTER

Edited by Ernst Oppenheimer


Ciba Pharmaceutical Products, Inc. , , New Jersey, (1954), Colorpress, New York
XVI + 286 s.

80 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

61. Cüz | KAYS-AYLÂN - KEMAH

Heyet


Millî Eğitim Vekâleti , Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

81 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

62. Cüz | KEMAH - KEYKÂVUS I.

Heyet


Millî Eğitim Vekâleti , Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
80 s. (s. 561 - 640)

82 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

63. Cüz | KEYKÂVUS I. - KIPTÎLER

Heyet


Millî Eğitim Vekâleti , Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
80 s. (s. 641 - 720)

83 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

64. Cüz | KIPTÎLER - KIZIL-IRMAK

Heyet


Millî Eğitim Vekâleti , Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
80 s. (s. 721 - 800)

84 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

65. Cüz | KIZIL-IRMAK - KOYUL-HİSAR

Heyet


Millî Eğitim Vekâleti , Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
80 s. (s. 801 - 880)

85 Common Mistakes in English

with exercises

T. J. FITIKIDES


Longmans, Green and Co , , London, 1954, Western Printing Services
156 s.

86 Complete Plays

Oscar WILDE


Collins , , London, 1954,
448 s.

87 Sad Cypress

Agatha CHRISTIE


Pan Books , , London, 1954,
192 s.

88 The Moving Finger

Agatha CHRISTIE


Penguin Books , , Reprinted Middlesex, 1954,
190 s.

89 Türkiye

Tarih ve Sanat Memleketi

Albert GABRIEL

Çeviren : Azra Erhat


Yapı ve Kredi Bankası , Yapı ve Kredi Bankası'nın 10-uncu Yıldönümü münasebetiyle , İstanbul, (1954), Doğan Kardeş Yayınları Basımevi
103 s.

90 Seksoloji Yıllığı

1954

Sahibi: Nihat Karaveli


, Sayı: 3, İstanbul, 1954, Tan Matbaası
240 s.

91 Atatürk'ün Nöbet Defteri

1931 - 1938

Toplayan: Özel Şahingiray


Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü : 8, , Ankara, 1955, Türk Tarih Kurumu Basımevi
VIII + 750 s.

92 Ustası ve Çırağiyle

Hezargradlı Zâde AHMED ATAULLAH

Hayatları ve Eserleri

Yazarından imzalı

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı VII, , İstanbul, 1955, Kemal Matbaası
30 s. + resimler

93 Yeşil Türbesi Mihrâbı

(824 - 1421)

The Altar of the Green Mausoleum

Yazarından imzalı

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı III, , İstanbul, 1955, Kemal Matbaası
16 s. + resimler

94 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

66. Cüz | KOYUL-HİSAR - KUDÜS

Heyet


Millî Eğitim Vekâleti , Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
80 s. (s. 881 - 960)

95 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

67. Cüz | KUDÜS - KUTADGU BİLİG

Heyet


Maarif Vekâleti , Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
80 s. (s. 961 - 1040)

96 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

68. Cüz | KUTADGU BİLİG - KÜVEYT

Heyet


Maarif Vekâleti , Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
94 s. (s. 1041 - 1134)

97 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

69. Cüz | LABBAY - LURİSTAN

Heyet


Maarif Vekâleti , Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

98 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

70. Cüz | LURİSTAN - MAHMUD I.

Heyet


Maarif Vekâleti , Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

99 After Many A Summer

Aldous HUXLEY


Penguin Books , , Middlesex, 1955, Butler & Tanner
251 s.

100 Seksoloji Yıllığı

1955

Müessisi Nihat Karaveli


Seksoloji Yayınevi , Sayı: 4, İstanbul, 1955, Tan Matbaası
206 s.

101 Modern American Short Stories

19 Story Writers


The Pocket Library , , 3rd printing New York, September 1955,
292 s.

102 Anadolu Hisarında Amuca Hüseyin Paşa Yalısı

Yazarından imzalı

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Türkiye Anıtlar Derneği İstanbul Şubesi No. 3, , İstanbul, 1956, Kemal Matbaası
15 s. + resimler

103 Eski Çekmeceler

Ancient Desks

Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi , No. 4., İstanbul, 1956, Marmara Matbaası
28 s. + resimler

104 Fatih Sultan Mehmet ve Francesko Filelfo

Vl. MIRMIROĞLU


, , İstanbul, 1956, İstanbul Matbaası
22 s.

105 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi İkinci Cilt

Zuhuri DANIŞMAN


, , İstanbul, 1956, Samim Güniz Sadık Özaygen Matbaacılık
256 s.

106 Resimli Ayasofya Kılavuzu

Anonim


Ayasofya Müzesi , , İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
28 s. + 27 resim + 1 kroki

107 Silvan Tarihi (Mafarkın Âbide ve Kitabeleri)

Süleyman SAVCI


Diyarbakırı Tanıtma Derneği : Nu. 1, Tarih Takımı: Nu. 2, Diyarbakır, 1956, Diyarbakır Matbaası
60 s.

108 The Advanced Learner's Dictionary of Current English

Anonim


Oxford University Press - Geoffrey Cumberlege , , Seventh impression London, 1956, Lowe and Brydone
1527 s.

109 İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Basmalar Alfabe Kataloğu

(1729 - 1928)

Cilt I | A - Ras

Hazırlayan Fehmi Edhem Karatay


İstanbul Üniversitesi No: 658, , İstanbul, 1956, Osman Yalçın Matbaası
640 s.

110 İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Basmalar Alfabe Kataloğu

(1729 - 1928)

Cilt II | Ras - Z

Hazırlayan Fehmi Edhem Karatay


İstanbul Üniversitesi No: 658, , İstanbul, 1956, Osman Yalçın Matbaası
655 s.

111 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

71. Cüz | MAHMUD I. - MALAZGİRT

Heyet


Maarif Vekâleti , Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

112 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

72. Cüz | MALAZGİRT - MARDİN

Heyet


Maarif Vekâleti , Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

113 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

73. Cüz | MARDİN - MATBUAT

Heyet


Maarif Vekâleti , Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

114 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

74. Cüz | MATBUAT - MEHDÎ

Heyet


Maarif Vekâleti , Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

115 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

75. Cüz | MEHDÎ - MEHMED V.

Heyet


Maarif Vekâleti , Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

116 İngilizce-Türkçe

Askerî Terimler Sözlüğü

Anonim


Erkânıharbiyei Umumiye Riyaseti , Erkânıharbiyei Umumiye Riyaseti Özel Talimatname ve Özel Talimatları Ö/T 320-5-1, Ankara, 1956, E. U. Basımevi
487 s.

117 L'Amant de Lady Chatterley

D. H. LAWRENCE

Préface d'André Malraux

Traduit de L'Anglais par F. Roger Cornaz


Gallimard , , Paris, 1956, L'Imprimerie Moderne
389 s.

118 Geçmiş Zaman Köşkleri

Abdülhak Şinasi HİSAR


Varlık Yayınları sayı: 401, Varlık Cep Kitapları: 155, İstanbul, Ocak 1956, Ekin basımevi
94 s.

119 Reliquienschaher am Osmanenhof im XV. Jahrhundert

Oku   
Franz BABINGER


Bayerische Akademie der Wissenschaften , , München, 1956, C. H. Beck'schen Buchdruckerei
47 s.

120 Bedtime Laughs

Edited by Paul Steiner


Lion Library , , New York, July 1956,
191 s.

121 The New American Webster Handy College Dictionary

Anonim


The New American Library , , , August 1956, Printed in the United States of America
543 s.

122 The Essential English

Dictionary

English-Turkish Version

C. E. ECKERSLEY Sadık BALKAN


Longmans, Green and Co Ltd , , Reprinted , September 1956, Printed in U.S.A.
288 s.

123 Levnî

Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department , , İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
15 s. + 14 resim

124 Resimli - Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi

Heyet

Metin ve İlâveler: Mustafa Cezar, Bazı İlâvel Bir Heyet Tarafından Yazılmıştır


İskit Yayınevi , , İstanbul, 1957, Şehir Matbaası
608 s.

125 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

76. Cüz | MEHMED V. - MEKKE

Heyet


Maarif Vekâleti , Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
80 s. (s. 561 - 640)

126 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

77. Cüz | MEKKE - MENNÛBİYE

Heyet


Maarif Vekâleti , Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
80 s. (s. 641 - 720)

127 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

78. Cüz | MENNÛBİYE - MESÂNÎ

Heyet


Maarif Vekâleti , Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
74 s. (s. 721 - 794)

128 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

79. Cüz | MESCİD

Heyet


Maarif Vekâleti , Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

129 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

80. Cüz | MESCİD - METÂLİ

Heyet


Maarif Vekâleti , Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

130 Anadolu Beyliklerinde Cami ve Mescitler

(XIV Yüzyıl Sonuna Kadar)

Mimar-Yüksek Mühendis Ali KIZILTAN


İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi , , İstanbul, 1958,
125 s.

131 Boatbuilding In Your Own Backyard

S. S. RABL


Cornell Maritime Press , , Second Edition Cambridge, 1958,
221 s.

132 Guide de Sainte Sophie

Anonim


Musée de Sainte-Sophie No. 2, , İstanbul, 1958, Imprimerie Denizcilik Bankası
31 s. +31 resim + 1 plan

133 Hattat Ali bin Hilâl

Hayatı ve Yazıları

Yazarından imzalı

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Yeni Laboratuar Yayınları No. 10, , İstanbul, 1958, Kemal Matbaası
15 s. + resimler

134 Osmanlı İmparatorluğunda Para

Ekrem KOLERKILIÇ


, , Ankara, 1958,
s.

135 Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi

Midhat SERTOĞLU


İskit Yayınevi , , İstanbul, 1958, İstanbul Matbaası
356 s.

136 XVII nci Asırda 6 Türk Buketi

Six Turkish Bouquets Belonging to the Seventeeth Century

Yazarından imzalı

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


, , İstanbul, 1958, İsmail Akgün Matbaası
8 s. + 6 resim

137 Yazma ve Eski Basma Kitapların Tasnif ve Fişleme Kılavuzu ve İslâm Dini İlimleri Tasnif Cetveli

Hazırlayan: Aziz BERKER - İsmet PARMAKSIZOĞLU


Maarif Vekâleti , , İstanbul, 1958, Maarif Basımevi
50 s.

138 Resimli - Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi

Cilt: II

Heyet

Metin ve İlâveler: Mustafa Cezar, Bazı İlâvel Bir Heyet Tarafından Yazılmıştır


İskit Yayınevi , , İstanbul, 1958, Şehir Matbaası
576 s.

139 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

81. Cüz | METÂLİ - MISIR

Heyet


Maarif Vekâleti , Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1958, Maarif Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

140 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

82. Cüz | MISIR - MİMÂRÎ

Heyet


Maarif Vekâleti , Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1958, Maarif Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

141 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

83. Cüz | MİMÂRÎ - MODON

Heyet


Maarif Vekâleti , Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1958, Maarif Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

142 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

84. Cüz | MODON - MUHAMMED

Heyet


Maarif Vekâleti , Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1958, Maarif Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

143 Çeşmî-zâde Tarihi

Çeşmî-zâde Mustafa REŞİD

Hazırlayan Bekir Kütükoğlu


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi , No. 754 , İstanbul, 1959, Edebiyat Fakültesi Basımevi
XXIV + 125 s.

144 Eski Harflerle Basılmış Türkçe Tarih Kitapları

(Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyasına Ek)

Muharrem D. MERCANLIGİL


, , Ankara, 1959, Sevinç Matbaası
36 s.

145 Lord Stratford'un Türkiye Hatıraları

Stanley LANE-POOLE      Kimdir

Stanley Lane Poole'den Kısaltarak Çeviren Can Yücel


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Seri 1, No. 11, Ankara, 1959, Türk Tarih Kurumu Basımevi
s.

146 Topkapı Sarayı Müzesi Mühürler Seksiyonu Rehberi

Guide Book of the Seals Section of Topkapı Saray Museum

Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi No: 8, , İstanbul, 1959, Şehir Matbaası
55 s.

147 Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 1)

Anonim


Ayasofya Müzesi III, , İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
29 s. + 27 resim, kroki ve plan

148 Türkiye Tarih Yayınları Bibliyoğrafyası

1729 - 1955

Hazırlayan Enver KORAY


Maarif Vekâleti , , 2. Basım İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
680 s.

149 İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu

II. Cilt

XVII. Asır

Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Müdürlüğü Tasnif Komisyonu


Maarif Vekâleti Kütüphaneler Kataloğları , Seri: II No: 2, İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
333 s.

150 Resimli - Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi

Cilt: III

Heyet

Metin ve İlâveler: Mustafa Cezar Redaksiyon: Server R. İskit ve Zarif Orgun ve Nail İnal


İskit Yayınevi , , İstanbul, 1959, Tan Matbaası
608 s.

151 The Ciba Collection of Medical Illustrations

Volume 3 Digestive System

Part I Upper Digestive Tract

Frank H. NETTER

Edited by Ernst Oppenheimer


Ciba Pharmaceutical Products, Inc. , , New Jersey, (1959), Colorpress, New York
X + 206 s.

152 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

85. Cüz | MUHAMMED - MUİZZÎ

Heyet


Maarif Vekâleti , Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

153 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

86. Cüz | MUİZZÎ - MURAD IV.

Heyet


Maarif Vekâleti , Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
80 s. (s. 561 - 640)

154 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

87. Cüz | MURAD IV. - MUSTAFA PAŞA

Heyet


Maarif Vekâleti , Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
80 s. (s. 641 - 720)

155 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

88. Cüz | MUSTAFA PAŞA - MÜNÂFIKLAR

Heyet


Maarif Vekâleti , Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
80 s. (s. 721 - 800)

156 Saçkıran

Aziz NESİN


Karikatür Yayınevi , Mizah Serisi : 9, İstanbul, 1959, Yeni Matbaa
149 s.

157 Son of Mad

William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet , , Fifteenth Printing New York, 1959,
192 s.


157 kitap