CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

148 kitap
1 Die Welt des Islams

Band 22

Begründet von Prof. Dr. G. KAMPFFMEYER

Herausgegeben von Prof. Dr. G. JÄSCHKE


Deutsche Gesellschaft für Islamkunde , , Berlin, 1940, August Hopfer
167 s.

2 Saruhanoğulları ve Eserlerine Dair Vesikalar (733 H. - 1220 H.)

Çağatay ULUÇAY


, , İstanbul, 1940,
s.

3 Türkiyede Çıkmakta Bulunan Gazete ve Mecmualar

Anonim


Başvekâlet Matbuat U. Müdürlüğü , , Ankara, 1940, Devlet Matbaası
340 + xvi s.

4 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

1. Cilt 1. Cüz | AB - ABDÜLKADİR

Heyet


Maarif Vekilliği , Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir , İstanbul, 1940, Maarif Matbaası
XXI + 80 s. (s. 1 - 80)

5 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

I. Cüz

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti , , İstanbul, 1940, Maarif Matbaası
160 s. (s. 1 - 160)

6 Topkapı Sarayı Müzesi Arşiv Kılavuzu

II. Fasikül C-Ç-D-E-F-G-H

Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi , , İstanbul, 1940, Maarif Matbaası
96 s. + XIV vesika

7 Dr. A. Süheyl Ünver Bibliyografyası

Osman ERGİN


İstanbul Üniversitesi Tıb Tarihi Enstitüsü Adet: 20, , İstanbul, 1941, Millî Mecmua Basımevi
64 s.

8 Anadolu Selçukî Devleti Tarihi

İbni Bibi'nin Farsça Muhtasar Selçuknâmesinden

İbni Bibi

Notlar ilâve eden F. N. UZLUK

Türkçeye çeviren M. Nuri Gencosman


, Anadolu Selçukîleri gününde tarih bitikleri I, Ankara, 1941, Uzluk Basımevi
328 s.

9 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

2. Cüz | ABDÜLKADİR - AHLAT

Heyet


Maarif Vekilliği , Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir , İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 81 - 160)

10 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

II. Cüz

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti , , İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
160 s. (s. 161 - 320)

11 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cüz | AHLAT - AKÎDE

Heyet


Maarif Vekilliği , Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir , İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 161 - 240)

12 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

4. Cüz | AKÎDE - ALİ EVLÂDI

Heyet


Maarif Vekilliği , Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir , İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 241 - 320)

13 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

5. Cüz | ALİ HAN - ÂMİDÎ

Heyet


Maarif Vekilliği , Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir , İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 321 - 400)

14 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

6. Cüz | ÂMİDÎ - ARABİSTAN

Heyet


Maarif Vekilliği , Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir , İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 401 - 480)

15 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

7. Cüz | ARABİSTAN - ARGUN

Heyet


Maarif Vekilliği , Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir , İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 481 - 560)

16 La Turquie Kemaliste

No. 41

Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Février 1941, L'Imprimerie d'Ètat
36 s. + 18 s. resim

17 La Turquie Kemaliste

No. 42

Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Avril 1941, L'Imprimerie d'Ètat
25 s. + 21 s. resim

18 La Turquie Kemaliste

No. 43

Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Juin 1941, L'Imprimerie d'Ètat
32 s. + 34 s. resim

19 La Turquie Kemaliste

No. 44

Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Août 1941, L'Imprimerie d'Ètat
33 s. + 23 s. resim

20 La Turquie Kemaliste

No. 45

Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Octobre 1941, L'Imprimerie d'Ètat
27 s. + 26 s. resim

21 La Turquie Kemaliste

No. 46

Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Décembre 1941, L'Imprimerie d'Ètat
25 s. + 33 s. resim

22 Kur'an

Şiir ve Kanunları

Çevireninden ithaflı ve imzalı

Stanley LANE - POOLE

Türkçeye Çeviren: Avni Doğan


, , Ankara, 1942, Ulusal Matbaa
78 s.

23 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

10. Cüz | ATATÜRK

Heyet


, , İstanbul, 1949, Maarif Matbaası
87 s. (s. 721 - 807)

24 İslâm Ansiklopedisi

Atatürk

İslâm Ansiklopedisinin 10 uncu Fasikülünden Ayrı Basım

Heyet


, , İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
s.

25 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

2. Cilt 11. Cüz | ATBARA - AZÂB

Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 1 - 80)

26 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

12. Cüz | AZÂB - BA'AL

Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 81-160)

27 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

13. Cüz | BA'AL - BAHTİYÂR

Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 161 - 240)

28 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

III. Cüz

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti , , İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
160 s. (s. 321 - 480)

29 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

8. Cüz | ARGUN - ARÛZ

Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 561 - 640)

30 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

9. Cüz | ARÛZ - ATAMA

Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 641 - 720)

31 İstanbul Kütüpaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

1. Fasikül Umumi Tarihler

Anonim


Maarif Vekilliği Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: 1 No: 1, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
s.

32 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

14. Cüz | BAHTİYÂR - BASRA

Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 241 - 320)

33 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

15. Cüz | BASRA - BAYKAL

Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 321 - 400)

34 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

16. Cüz | BAYKARA - BELGRAD

Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 401 - 480)

35 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

17. Cüz | BELGRAD - BERMEKÎLER

Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 481 - 560)

36 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

18. Cüz | BERMEKÎLER - BÎRÛNÎ

Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 561 - 640)

37 İkinci Türk Tarih Kongresi

İstanbul 20 - 25 Eylül 1937

Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri, No. 2, İstanbul, 1943, Kenan Matbaası
1187 s.

38 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

19. Cüz | BÎRÛNÎ - BORNU

Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 641 - 720)

39 III. Türk Tarih Kongresi

Türk Tarih Kurumu Sergisi ve Kurumun Çalışmaları Hakkında Bir Hulâsa

Anonim


Türk Tarih Kurumu , , Ankara, 1943, Türk Tarih Kurumu Basımevi
60 s.

40 III. Türk Tarih Kongresi Programı

15 - 20 sonteşrin 1943

Anonim


Türk Tarih Kurumu , , Ankara, 1943, Türk Tarih Kurumu Basımevi
16 s.

41 La Turquie Kemaliste

No. 47

Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, 1943, L'Imprimerie d'Ètat
47 s. + 12 s. resim

42 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

IV. Cüz

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti , , İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
160 s. (s. 481 - 640)

43 Galata

Topographisch - Archäologischer Plan

mit Erläuterndem Text von A. M. SCHNEIDER und M. Is. NOMIDIS


, , İstanbul, 1944,
59 s.

44 Mardin Artukoğulları Tarihi

İbrahim ARTUK


Gençler Kitabevi , , İstanbul, 1944, Aydınlık Basımevi
128 s.

45 Türkiyede Çıkmakta Bulunan Gazete ve Mecmualar

IV

Anonim


Başvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü 6, , Ankara, 1944, Devlet Matbaası
336 + xvi s.

46 İstanbul Kütüpaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

2. Fasikül Türk Tarihine Ait Eserler

Anonim


Maarif Vekilliği Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: 1 No: 2, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
s.

47 Müsameret al-ahyar

(Selçukî Devletleri Tarihi)

Aksaraylı Kerimeddin MAHMUD

Ön söz ve notlar yazan: F. N. UZLUK

Türkçeye Çeviren M. Nuri Gencosman


, Anadolu Selçukîleri gününde Tarih Bitikleri 2, Ankara, 1944,
s.

48 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

20. Cüz | BORNU - BÜZÜRGÜMMÎD

Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
126 s. (s. 721 - 846)

49 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

21. Cüz | CABALA - CEM

Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
80 s. (s. 1 - 80)

50 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 22. Cüz | CEM - CİDDE

Heyet


Maarif Vekilliği , Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir , İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
80 s. (s. 81 - 160)

51 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 23. Cüz | CİĞALA-ZÂDE - CÜZÂM

Heyet


Maarif Vekilliği , Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir , İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
102 s. (s. 161 - 262)

52 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

3. Fasikül Arap Tarihi, İran Tarihi, Diğer milletler tarihleri

Anonim


Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: 1 No: 3, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
s.

53 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

V. Cüz

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti , , İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
160 s. (s. 641 - 800)

54 Doğu Anadolu Oyunları ve Havaları

Kitap: III

Artvin Oyunları

Derleyen: Kasım Ülgen


Kars Halkevi Yayınları , , İstanbul, 1944, Cumhuriyet Matbaası
218 s. + resimler

55 Türk Hukuk Lûgati

Fasikül 1

Türk Hukuk Kurumu


Maarif Vekilliği , , Ankara, 1944, Maarif Matbaası
80 s.

56 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 1

Aba - Abdullah Ef. (Himmetzade)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, İkinciteşrin 1944, Tan Matbaası
32 s.

57 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 2

Abdullah Ef. (Hocazade) - Abdülhalim Memduh

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1944, Tan Matbaası
32 s.

58 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 3

Abdülhalim Memduh - Abdülmecid

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1944, Tan Matbaası
32 s.

59 İstanbul Çeşmeleri

II

Beyoğlu ve Üsküdar Cihetleri

İbrahim Hilmi TANIŞIK


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü Seri: II, Sayı: 3, İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
575 s.

60 Küçük Denizli Tarihi

(Yunanlılardan, Osmanlılara - 1434 M. 832 H - Kadar)

F. Akçakoca AKÇA


, , İstanbul, 1945, Resimli Ay Matbaası
69 s.

61 Nasreddin Hocanın Şehri Akşehir / Tarihî - Turistik Kılavuz

İbrahim Hakkı KONYALI      Kimdir


, , İstanbul, 1945, Nümune Matbaası
856 s.

62 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 10

Ahmed Rasim - Akbalık

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1945, Tanin Matbaası
32 s.

63 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 24. Cüz | ÇAD - ÇANAKKALE

Heyet


Maarif Vekilliği , Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir , İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
80 s. (s. 263 - 342)

64 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 25. Cüz | ÇANAKKALE - ÇUHA ADASI

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir , İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
102 s. (s. 343 - 444)

65 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 26. Cüz | DÂBBA - DEMİR-KAPI

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir , İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
80 s. (s. 445 - 524)

66 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 27. Cüz | DEMİR-KAPI - DİYARBEKİR

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 525 - 604)

67 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 28. Cüz | DİYARBEKİR - DVİN

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 605 - 684)

68 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

4. Cilt 29. Cüz | EB - EBÜLGÂZİ BAHADIR HAN

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

69 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 4

Abdülmecid - Acemin Evi

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

70 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

4. Fasikül Şeriatlar - Peygamberler Tarihi

Anonim


Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: 1 No: 4, İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
s.

71 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 5

Acemin Evi - Ağa Hamamı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

72 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

5. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: a - Siyerler

Anonim


Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: 1 No: 5, İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
s.

73 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 6

Ağa Hamamı - Ahmed III Meydan Çeşmesi

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

74 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

VI. Cüz

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı , , İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 801 - 960)

75 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 7

Ahmed III ün Çadırı - Ahmed Efendi (Beyazizade)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

76 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 8

Ahmed Efendi (Beyazizade) - Gedik Ahmed Paşa

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

77 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 9

Ahmed Paşa (Hezarpâre) - Ahmed Rasim

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1945, Tanin Matbaası
32 s.

78 Türk Hukuk Lûgati

Fasikül II

Türk Hukuk Kurumu


Millî Eğitim Bakanlığı , , Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (81-176. sayfalar)

79 The Sea Wolf

Jack LONDON


Pocket Books , , New York, November 1945,
292 s.

80 Ağaç ve odun ölçme Kılavuzu

Prof. Dr. Fehim FIRAT


Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü , , İstanbul, 1946, Hüsnütabiat Basımevi
55 s.

81 Alanya (Alâiyye)

İbrahim Hakkı KONYALI      Kimdir


Alanyalı M. Ali Kemaloğlu , , İstanbul, 1946, Ayaydın Basımevi
544 s.

82 Eski ve İslami Paralar

Takiyy-üd-din Ahmed-il-MAKRİZİ

Çeviren: İbrahim Hakkı Konyalı


, , İstanbul, 1946,
s.

83 Fatih'in Sikke ve Madalyaları

İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


, , İstanbul, 1946,
s.

84 Manisa Arkeoloji Müzesi Kılavuzu

Vahit ARMAĞAN


C.H.P. Manisa Halkevi , Sayı: 14, İstanbul, 1946, Marifet Basımevi
68 s. + resimler + 1 kroki

85 Pamukkale Suları

F. Akçakoca AKÇA


, , İkinci basılış İstanbul, 1946, Marifet Basımevi
63 s.

86 Umumî Türk Tarihine Giriş Cild I - En Eski Devirlerden 16. Asra Kadar

Prof. Dr. A. Zeki Velidî TOGAN


Hak Kitabevi , Tarih Araştırmaları No. 2, Cild I, İstanbul, 1946, İsmail Akgün Matbaası
XVI + 486 s.

87 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 11

Akbıyık Caddesi - Aktay (Salih Zeki)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1946, Stad Matbaası
32 s.

88 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 12

Aktuç (Nizameddin) - Ali Ağa (Uzun Hacı)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1946, F - K Basımevi
32 s.

89 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 13

Ali Ağa Bahçesi - Ali Kuşçu

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1946, F - K Basımevi
32 s.

90 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 14

Ali Kuşçu Sokağı - Altınay (Ahmed Refik)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

91 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 15

Altınay (Ahmed Refik) - Âmin Alayı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

92 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 16

Âmin Alayı - Andelib

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

93 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 17

Andelib - Araba

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

94 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 18

Araba buhranı - Arifağa Sokağı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

95 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

4. Cilt 30. Cüz | EBÜLGÂZİ BAHADIR HAN - EFGANİSTAN

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

96 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

31. Cüz | EFGANİSTAN - EMEVÎLER

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

97 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

32. Cüz | EMEVÎLER - ERMENİYE

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

98 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

6. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: b - Evliya Tezkireleri ve Menkabeler

Anonim


Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: I No: 6, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
s.

99 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

VII. Cüz

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı , , İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 961 - 1120)

100 Türk Hukuk Lûgati

Fasikül III

Türk Hukuk Kurumu


Millî Eğitim Bakanlığı , , Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (177-256. sayfalar)

101 Genç Osman

II inci Sultan Osman Faciası

Ali Kadri ANIT


, , İstanbul, 1947, Hüsnütabiat Basımevi
110 s.

102 İstanbul Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Boğazköy Tabletleri II.

Hazırlıyanlar: Hatice Bozkurt - Muazzez Çığ - H. G. Güterbock


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri III, Sayı: 2, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
X + 40 s.

103 İstanbul Kitaplıkları Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu

I. Cilt

XII - XVI. Asır

Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Müdürlüğü Tasnif Komisyonu


Milli Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Katalogları , Seri: II No: 1, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
219 s. + xıv s.

104 İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 1

M. 1258 - 1512

H. 656 - 918

İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi, Yeni İnceleme ve Telifler: 1, İstanbul, 1947, Türkiye Basımevi
530 s. + 4 s.

105 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paraları

Behzad BUTAK


, , İstanbul, 1947,
140 s. (12-112)

106 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 19

Ârifaki - Arkunlar (Hasan Fahreddin)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

107 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 20

Armağan Sokağı - Asesbaşı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

108 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 21

Âsım - Aşı Memurları Mektebi

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

109 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 22

Âşir Efendi - Atatürk İstanbulda

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

110 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 23

Atatürk İstanbulda

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

111 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

33. Cüz | ERMENİYE - EZRUH

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
124 s. (s. 321 - 444)

112 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

34. Cüz | FÂ - FÂTIMÎLER

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 445 - 524)

113 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

35. Cüz | FÂTIMÎLER - FIKIH

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 525 - 604)

114 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

36. Cüz | FIKIH - FUTA CALLON

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 605 - 684)

115 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

37. Cüz | FUTA CALLON - GENCE

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 685 - 764)

116 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

7. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: c - Şairler Tezkireleri

Anonim


Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: I No: 7, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
s.

117 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

VIII. Cilt

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı , , İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1121 - 1280)

118 Türk Hukuk Lûgati

Fasikül IV

Türk Hukuk Kurumu


Millî Eğitim Bakanlığı , , Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (257-320. sayfalar)

119 La Turquie Kemaliste

No. 48

Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Décembre 1947, L'Imprimerie d'Ètat
48 s.

120 Mimar Koca Sinan

Vakfiyyeleri - hayır eserleri - hayatı - Padişaha vekâleti - azadlık kâğıdı - alım, satım hüccetleri

İbrahim Hakkı KONYALI      Kimdir


Nihat Topçubaşı , Örnek Sayı: 2, İstanbul, 1948,
161 s. + 6 s.

121 Osmanlı Tarihi

Cilt V

(1774 - 1912)

YORGA

Çeviren: B. Sıtkı Baykal


Ankara Üniversitesi : 16, Bilim Kitapları Serisi: 7, Ankara, 1948, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik
xvi + 688 s.

122 Priene Kılavuzu / Guide to Priene

Rüstem DUYURAN


Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Anıtları Koruma Kurulu Seri: I, Sayı: X, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
51 s. + 23 resim

123 The Ciba Collection of Medical Illustrations

Frank H. NETTER


Ciba Pharmaceutical Products, Inc. , , New Jersey, (1948), Colorpress, New York
222 s.

124 Türk Boğazları

Prof. Cemil BİLSEL


, , İstanbul, 1948, İsmail Akgün Matbaası
134 s.

125 İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 2

M. 1513 - 1573

H. 919 - 981

İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi, Yeni İnceleme ve Telifler: 1, İstanbul, 1948, Türkiye Basımevi
565 s.

126 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek

Behzad BUTAK


, , İstanbul, 1948,
13 s. (113-126)

127 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 24

Atatürk İstanbulda - Atlama Taşı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

128 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 25

Atlama Sokağı - Avrupa Tiyatrosu

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

129 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 26

Avrupa Tuvaleti - Ayak Esnafı, Satıcıları

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

130 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 27

Ayak Esnafı, Satıcıları - Ayasofya

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

131 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 28

Ayasofya - Aybastı Sokağı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

132 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 29

Aydede - Ayia Mamas Ayazması

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

133 III. Türk Tarih Kongresi

Ankara 15 - 20 Kasım 1943

Kongreye Sunulan Tebliğler

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri, No. 3, Ankara, 1948, Türk Tarih Kurumu Basımevi
775 s. + resimler

134 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 30

Ayia Mamas Ayazması - Ayios Yuanis Ayazması

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

135 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

38. Cüz | GENCE - GWALIOR

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
84 s. (s. 765 - 848)

136 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

5. Cilt 1. Kısım 39. Cüz | HÂ - HÂFİ HAN

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

137 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

40. Cüz | HÂFİ HAN - HALÎL PAŞA

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

138 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

8. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: ç: Biyografiye ait diğer eserler

Anonim


Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: I No: 8, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
s.

139 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

IX. Cild

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı , , İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1281 - 1440)

140 La Turquie Kemaliste

No. 49

Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Mars 1948, L'Imprimerie d'Ètat
48 s.

141 İstanbulun Fethi

Feridun DİRİMTEKİN


İstanbul Belediyesi Sayı 6, , İstanbul, 1949, Belediye Matbaası
272 s. + 71 resim

142 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

X. Cild

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı , , İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1441 - 1600)

143 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı (No. 3)

Archeological Museums of İstanbul Third Report

Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XVI, , İstanbul, 1949, Pulhan Matbaası
73 s.

144 İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 31

Ayios Yuanis Ayazması - Ayvansaray Gizli Toplantısı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1949, Tan Matbaası
32 s.

145 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

41. Cüz | HALÎL PAŞA - HÂRİZM

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

146 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

42. Cüz | HÂRİZM - HASAN PAŞA

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

147 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

43. Cüz | HASAN PAŞA - HAZARLAR

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

148 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

9. Fasikül İctimaî, siyasî, idarî ve itısadî tarih eserleri: a: sefaretnâmeler

Anonim


Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: I No: 9, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
s.


148 kitap