CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

TIP ve SAĞLIK
Tıp ve Sağlık
4291 kitap
1
381
Opera Omnia, Anatomica et Medica


Isbrandi de DIEMERBROECK


Meinardum à Dreunen & Guilielmum à Walcheren , , Utrecht, MDCLXXXV (1685), , (18) + 568 + (6) + (16) + 303 + (1) + (2) +130 + (2) + (4) + 70 s. 16 Pl.

2
393
Hamse-i Şani zade

El-kitab ül-evvel: fit teşrihât | El-kitab üs-sani: fit-tabiiyât | El-kitab üs-salis: Mi'yar ül-etibbâ


Şanizade Mehmet Ataullah

Avrupa tıbbına ait bilgileri Osmanlı’ya aktarmak üzere Almanca’dan çevirdiği beş ciltlik eserin 1820 yılında tek cilt olarak basılan ilk üç cildi, Osmanlı Devleti’nde basılan ilk tıp kitabı olmuştur.
, , İstanbul, 1235 (1820), Dar üt-tıbaat ül-amire, 220 s. +39 s. + 283 s.

Özege 6779
3
390
Ahkâm ül-Emraz


Auguste F. CHOMEL

Mütercimi Osman SAİB


, , İstanbul, 1252 (1836), Matbaa-i âmire, 3 + 177 s.

Özege 222
4
452
Müntehabat-ı Evliya Çelebi


Mehmed bin ZILLÎ


, , , 1259 (1843), , 2 + 143 s.

Özege 14879
5
69
Tekmilet ül-iber


Abdüllatif SUBHİ Paşa

İbn Haldun'un el-'İber'ine zeyil olarak telif edilmiştir. Eserde Suriye'de Selefki ve İran'daki Eşkaniyan devletleri tarihi ve sikkeleri incelenir. İstanbul'da taş baskısı olarak basılmıştır.
, , İstanbul, 1278 (1862), Takvimhane-i âmire, s.

Özege 20318
6
2891
Catalogue Historique des Médailles et Pièces de Monnaie

Depuis la Fondation de la Dynastie Ottomane (l'an 699 de l'Hégire)

Par Sultan Osman-Khan jusqu'a Sultan Abdul-Aziz-Khan Empereur Regnant;

Formant la Collection de P. A. Bilezikdji


P[ascal] A[rtio] Bilezikdji


, , 3me Édition Constantinople, 1864, Imprimerie Henri Cayol, 12 s.

7
3292
Tarih-i Naima

Ravzat ül-Hüseyn fi hulasat-i ahbar il-hafikayn


Mustafa Naima


, , İstanbul, 1281 (1864), Matbaa-i âmire, 15 + 462 s.

Özege 15087
8
3293
Tarih-i Naima

Ravzat ül-Hüseyn fi hulasat-i ahbar il-hafikayn

el-cild el-sani


Mustafa Naima


, , İstanbul, 1281 (1864), Matbaa-i âmire, 14 + 451 s.

Özege 15087
9
3294
Tarih-i Naima

Ravzat ül-Hüseyn fi hulasat-i ahbar il-hafikayn

el-cild el-salis


Mustafa Naima


, , İstanbul, 1281 (1864), Matbaa-i âmire, 10 + 460 s.

Özege 15087
10
3295
Tarih-i Naima

Ravzat ül-Hüseyn fi hulasat-i ahbar il-hafikayn

el-cild el-rabi


Mustafa Naima


, , İstanbul, 1281 (1864), Matbaa-i âmire, 10 + 465 s.

Özege 15087
11
3296
Tarih-i Naima

Ravzat ül-Hüseyn fi hulasat-i ahbar il-hafikayn

el-cild el-hams


Mustafa Naima


, , İstanbul, 1281 (1864), Matbaa-i âmire, 6 + 452 s.

Özege 15087
12
3297
Tarih-i Naima

Ravzat ül-Hüseyn fi hulasat-i ahbar il-hafikayn

el-cild el-sadis


Mustafa Naima


, , İstanbul, 1281 (1864), Matbaa-i âmire, 8 + 441 s. + 58 s.

Özege 15087
13
388
Menafi ül İnsan

Cild-i Evvel: Fenn-i hıfz-ı sıhhat-i avâm | Cild-i sani: Fenn-i cerrahiyet ül-avâm | Cild-i salis: Fenn-i tababet ül-avâm


Mustafa HAMİ Paşa


, , İstanbul, 1284 (1868), , s.

Özege 13088
14
379
Ameliyyat-ı Cerrahiyye


MALGAIGNE

Ahmed Hilmi


, , İstanbul, 1289 (1872), Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası, 1. Cild 24 + 719, 2. Cild 28 + 856 + 1 s.

Özege 706
15
2906
Münazara-i sultan-ı bahar bâ şehriyar-ı şita-i namdâr


Lami Çelebi

Çok değişik alanlarda elli civarında eser veren, XVI. yüzyılın büyük düşünür ve şairlerinden "Cami-i Rum" diye anılan Lami’i Çelebi, devrin devlet adamlarının takdir ve segisini kazanmıştır. Şair adeta Bursa ile birlikte anıldığından; Kanuni Sultan Süleyman’ın bu şehri ziyareti söz konusu olduğunda, Şehr-engiz ve hemen akabinde de Münazara-i Bahar u Şita adlı eserlerini yazar. Şairin ölümüne doğru yazdığı Münazara-i Bahar u Şita; alegorik mahiyette olup, sanatın zenginliklerini sergilediği, efsanevi unsurlar taşıyan önemli teliflerdendir. Tabiat unsurları bu efsaneni kahramanlarıdır; Kış ve Bahar Sultanları''nın Uludağ''da kıyasıya mücadelesi bir masal havası içinde anlatılmaktadır.
, , İstanbul, 1290 (1873), İzzet Efendinin Matbaası, 75 s.

Özege 14810
16
270
МОНЕТЫ ВОСТОЧИАГО ХАЛИФАТА

(Moneti Vostocnago Halifata)

İmzalı


В. Тизенгауеиа.

(Vladimir TIESENHAUSEN)


, No: 851, Saint Petersburg, 1873, , s.

17
636
La Tapisserie


Eugène MÜNTZ


A. Quantin , Bibliothèque de L'enseignement des Beaux-Arts , Paris, 1875, A. Quantin, 384 s.

18
2892
İlm-i Emraz ve Seririyat-ı Cerrahi

Cild-i evvel


Birgivi kâtip zade Mehmet Nuri

Dr J.-A. Fort'dan (Joseph-Auguste Aristide Fort)


, , İstanbul, 25 Muharrem 1292 (3 Mart 1875), Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası, 2 + 14 + 784 s.

Özege 8849
19
210
Coins and Medals

Their Place in History and Art


Authors of the British Museum Official Catalogues

Edited by Stanley LANE-POOLE


, , London, 1885, , s.

20
225
Notes on the Mint-Towns and Coins of the Mohamedans from the Earliest Period to the Present Time


Eugene LEGGETT


, , London, 1885, , s.

21
312
Küçük Tarih-i İslam


Ahmed RASİM


, , Dersaadet, 1306 (1888), Âlem Matbaası, s.

Özege 11456
22
702
Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâneye Mahsus Tarih-i Osmanî


Erkân-ı Harb Binbaşısı Mehmed TEVFİK


Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâne , , Birinci tab'ı Kostantiniye, 1305 (1888), Matbaa-i Ebüzziya, 310 s.

Özege 12728
23
356
Turkey


Stanley LANE-POOLE


, , New York, 1888, , s.

24
194
Takvim-i Meskûkât-ı Osmaniyye

Devlet-i Aliye-i Osmaniyenin Bidayet-i Teessüsünden Beri Zarb ve İhraç Olunan Meskûkât ve Medalyaların Nevi ve Cins ve Tarifatile Malumat-ı Tarihiyesini Mutazammındır.


İsmail GALİB


, , Kostantiniye, 1307 (1890), Mihran Matbaası, 22 + 503 s. + 3 (çift) + 1 s.

Özege 19391
25
195
Takvim-i Meskûkât-ı Selçukiyye

Selaçekai Rum Tarafından Zarb ve İhraç Olunan Meskukat İle Diğer Bazı Hükümat-ı Sağire Sikkelerinin Envaile Tarifatını ve Malûmat-ı Tarihiyesini Mutazammındır.


İsmail GALİB


, , Kostantiniye, 1309 (1891), Mihran Matbaası, 31 + 143 s. + 5 pl.

Özege 19392
26
578
Ev Kadını


FAHRİYE


, , 3. Baskı İstanbul, 1310 (1892), Mahmud Bey Matbaası, 22 + 405 s.

Özege 5250
27
2896
Sitler

Heredote dan


Anonim

Mütercimi Necib Asım


Kitabhane-i Ebuzziya Aded 95, , Birinci tabı Kostantiniye, 1310 (1892), Matbaa-i Ebüzziya, 143 s.

Özege 18124
28
3
Müze-i Hümayun Meskûkât-ı İslamiyye Kısmından Meskûkât-ı Türkmeniyye Kataloğu

Beni Artuk, Beni Zengi, Füruu Atabegiye, Mülûk-i Eyubiyei Miyafarikin


İsmail GALİB


Müze-i Hümayun , , Kostantiniye, 1311 (1893), Mihran Matbaası, s.

Özege 15042
29
693
Takvim-i Devr-i Daim


Ahmed KÂMİLÎ


, , , 1311 (1893), Matbaa-i Âmire, 8 + 408 s.

Özege 19380
30
266
Usûl-i Meskûkât-ı Osmaniyye ve Ecnebiyye


Süleyman SÛDİ


, , İstanbul, 1311 (1893), , s.

Özege 22214
31
2908
Nef'i


Ebüzziya


Kitabhane-i Ebüzzıya , Cüz: 1 ilâ 4 , Kostantiniye, 1311 (1893), Matbaa-i Ebüzziya, 303 s.

Özege 15325
32
2
Catalogue des Monnaies Turcomanes

Beni Ortok, Beni Zengui, Frou' Atabeqyéh et Meliks Eyoubites de Meiyafarikin


I. Galib EDHEM


Musée Impérial Ottoman , Section des Monnaies Musulmanes , Constantinople, 1894, Mihran Imprimeur, XVII + 176 s.

33
4
Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye Kataloğu

Sasaniyan ve Bizantin Tarzındaki Sikkeler, Hulefa-i Emeviye ve Abbasiye Meskûkâtı Füruu Abbasiyeden Beni Tulun, Beni Ihşid, Ali Saman, Benu Hamadan, Ali Buye, Beni Mervan Meskûkâtı


İsmail GALİB


Müze-i Hümayun , , Kostantiniye, 1312 (1894), Mihran Matbaası, s.

Özege 15043
34
2898
Namık Kemal


Abdül'ahrar Tahir (Süleyman Nazif)


, , Paris, 1314 (1896), , 16 s.

Özege 15118
35
1
Musée Impérial Ottoman

Bronzes et Bijoux

Catalogue Sommaire


Anonim


Ministère Imp. de l'Instruction Publique , , Constantinople, 1898, Typ. Lith. F. Loeffler, 98 s.

36
5
Lühûd ve Mekabir-i Atika Kataloğu


Anonim


Müze-i Hümayun , , İkinci tab'ı Kostantiniye, 1317 (1899), Mahmud Bey Matbaası, 116 s.

Özege 15041
37
398
Nevsâl-i Afiyet


Doktor Besim ÖMER


, Birinci sene , İstanbul, 1315 (1899), Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 6 + 420 s.

Özege 15406
38
6
Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı Salis

Mülûk-i Cengiziye ve İlhaniye ve Celairiye ve Kırım Hanları Meskûkâtı


Mehmed MÜBAREK


Müze-i Hümayun , , Kostantiniye, 1318 (1900), Mahmud Bey Matbaası, s.

Özege 15044
39
1867
Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Premier


Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse , , Paris, , Imp. Larousse, 836 s.

40
1868
Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Deuxième


Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse , , Paris, , Imp. Larousse, 840 s.

41
1869
Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Troisième


Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse , , Paris, , Imp. Larousse, 914 s.

42
1870
Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Quatriéme


Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse , , Paris, , Imp. Larousse, 1003 s.

43
1871
Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Cinquième


Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse , , Paris, , Imp. Larousse, 1044 s.

44
1663
Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye

Erbab-ı merakdan bir zat tarafından cem olunan meskûkât-ı İslamiyyenin tarifatını havi kataloktur

Monnaies Anciennes Musulmanes
Catalogue d'une collection de monnaies Musulmanes appartenant à un amateur.


Erbab-ı merakdan bir zat

"Bu zat Sultan Abdülhamidin ikinci kâtibi olan İzzet Holo Paşadır ki bu paraları gayri muntazam bir defter ile Bağdat Adliye Reislerinden Suriyeli Yahya Bey isminde birisi toplayıp kendisine vermiş, o da Sultan Abdülhamide takdim etmiştir" (Halil Ethem, İslâmî Nümismatik için bir Bibliyoğrafi Tecrübesi)
, , İstanbul - Constantinople, 1318 - 1901, (Mihran) Matbaası - Imprimerie MIHRAN, 1 + 204 s.

Özege 13252
45
374
Sir Harry Parkes In China


Stanley LANE-POOLE


Methuen & Co. , , London, 1901, , s.

46
25
Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı rabi

Türkistan Hakanları, Al-i Sebüktekin, Horasan ve Irak Selçukileri, Beni Salduk, Beni Menküç, Danişmendiler, Rum Selçukileri, Karaman, Aydın, Saruhan, Menteşe, Germiyan ve İsfendiyar Oğulları, Beni Eretna, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Meskûkatı


Ahmed TEVHİD


Müze-i Hümayun , , Kostantiniye, 1321 (1903), Mahmud Bey Matbaası, 28 + 567 s. + 7 pl.

Özege 15045
47
89
A Manual of Musalman Numismatics


O. CODRINGTON


, , London, 1904, , s.

48
383
Précis de Physiologie


E. HÉDON


Octave Doin Éditeur , , Paris, 1904, , s.

49
305
Nouvelles Tables de Logarithmes

avec Règleset Formules Usuelles


C. BOUVART

A. RATINET


Librairie Hachette , , Quatriéme Édition Paris, 1905, , 176 + 47 s.

50
7
Müze-i Hümayun

Kurşun Mühür Kataloğu

Arab ve Arab-Bizantin ve Osmanlı Kurşun Mühürlerine Mahsusdur

Oku   

Halil EDHEM


Müze-i Hümayun , , Kostantiniye, 1321 (1906), Mahmud Bey Matbaası, s.

Özege 15040
51
8
Catalogue des Figurines Grecques de Terre Cuite


Anonim


Musée Impériaux Ottomans , , Constantinople, 1908, Typographie et Lithographie Ahmed Ihsan, ix + 663 s. + xv plates

52
2530
İlm-i Teşrih-i Topografi

Birinci cild


Hasan Mazhar Paşa


, , İstanbul, sene-i hicri 1326, sene-i mali 1324 (1908), Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Osmaniye Matbaası, 775 + 12 s.

Özege 9033
53
2899
Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan , , Temsil-i rabi İstanbul, 1324 (1908), Mahmud Bey Matbaası, 376 s.

Özege 20571
54
2900
Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i sani


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan , , İstanbul, 1324 (1908), Matbaa-i Kütübhane-i Cihan, 296 s.

Özege 20571
55
2901
Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i salis


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan , , İstanbul, 1324 (1908), Matbaa-i Kütübhane-i Cihan, 269 + 2 s.

Özege 20571
56
409
Fatih Sultan Mehmed ve Ressam Bellini (1479 - 1480)

Oku   

THUASNE

Thuasne'den Ahmed Refik


, Tarih-i Osmanî Kitabhanesi Aded: 1, İstanbul, 1325 (1909), Matbaa-i Ahmed İhsan, 64 s.

Özege 5411
57
357
Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Birinci Cild


Mehmed MURAD

Mürettib ve naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


, , tab-ı evvel , 1325 (1909), Matbaa-i Amidî, 324 + 4 s.

Özege 19778
58
2902
Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i rabi


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan , , İstanbul, 1325 (1909), Matbaa-i Kütübhane-i Cihan, 240 + 1 s.

Özege 20571
59
688
Meskükât-ı Osmaniye İdaresinin On Beş Senelik Tarihçesi


İbrahim HAKKI


, , (İstanbul), 13 Mart 1325 (1909), , 8 s.

Özege 13253
60
70
Meskûkât-ı İslâmiyye Takvimi

Catalogue of Islamic Coins Contains, 2243. Coins belong to the. 243 khelifes, monarchs and meliks in the 39. khilafet, monarchy and governments. minted in the 201 mint towns by 234 names


Ahmed ZİYA


, , İstanbul - Costantinople, 1328 - 1910, Matbaa-i Âmire, 10 + 170 s. + 1 s. 4 pl.

Özege 13251
61
2903
Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i hams


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan , , Dersaadet, 1326 (1910), İkdam Matbaası, 254 + 2 s.

Özege 20571
62
2904
Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i sadis


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan , , Dersaadet, 1326 (1910), İkdam Matbaası, 240 s.

Özege 20571
63
395
İlm-i Ensac-ı Tabiiye

Yazarından Saray Yaveri Necmeddin Efendi'ye ithaflı ve imzalı


Doktor Tevfik RECEB


, , Dersaadet, 1327 (1911), Müşterek Ül-Menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası, 545 + 8 sayfa s.

Özege 8867
64
278
Modern Copper Coins of the Muhammadan States of Turkey, Persia, Egypt, Afghanistan, Morocco, Tripoli, Tunis, etc.


W.H. VALENTINE


, , London, 1911, , s.

65
2593
Tarih-i Sultan Mehmed Han Sâni

Oku   

Kritovulos

Mütercimi İzmir Mebusu Karolidi

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 1-12
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1328 (1912), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası, 200 s.

Özege 19912
66
369
Büyük Tarih-i Umumi

Birinci Cild


Ahmed REFİK


Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi , , ikinci tab'ı İstanbul, 1328 (1912), Agob Matyosyan Matbaası, 484 + 4 s. + 7 pl. 4 le.

Özege 2765
67
370
Büyük Tarih-i Umumi

İkinci Cild


Ahmed REFİK


Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi , , İstanbul, 1328 (1912), Agob Matyosyan Matbaası, 474 + 4 s. + 10 pl. 2 le.

Özege 2765
68
358
Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

İkinci Cild [Fatih Mehmed, İkinci Bayezid, Yavuz Selim hanlar devirleri]


Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


, , tab-ı evvel , 1328 (1912), Matbaa-i Amidî, 330 + 2 s.

Özege 19778
69
371
Büyük Tarih-i Umumi

Üçüncü Cild


Ahmed REFİK


Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi , , İstanbul, 1328 (1912), Agob Matyosyan Matbaası, 480 + 4 s. + 13 pl. 2 le.

Özege 2765
70
359
Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Üçüncü Cild (Kanunî Süleyman ve İkinci Selim hanlar devirleri)


Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


, , tab-ı evvel Dersaadet, 1328 (1912), Kasbar Matbaası, 390 + 2 s.

Özege 19778
71
372
Büyük Tarih-i Umumi

Dördüncü Cild


Ahmed REFİK


Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi , , İstanbul, 1328 (1912), Agob Matyosyan Matbaası, 480 + 4 s. + 5 pl. 2 le.+ 10 pl. 1 le.

Özege 2765
72
360
Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Dördüncü Cild [Murad-ı salis, Mehmed-i salis, Ahmed-i evvel hanlar devirleri]


Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


, , tab-ı evvel , 1328 (1912), Matbaa-i Amidî, 407 + 1 s.

Özege 19778
73
373
Büyük Tarih-i Umumi

Beşinci Cild


Ahmed REFİK


Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi , , İstanbul, 1328 (1912), Agob Matyosyan Matbaası, 476 + 4 s. + 5 pl. 2 le.

Özege 2765
74
2702
Büyük Tarih-i Umumi

Altıncı Cild


Ahmed REFİK


Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi , , İstanbul, 1328 (1912), Agob Matyosyan Matbaası, 476 + 4 s. + 6 pl.

Özege 2765
75
2186
Eski İstanbul abidat ve mebanisi

Şehrin tesisinden Osmanlı fethine kadar


Celal ESAD


Muhtar Halid Külliyatı, Kısm-ı tarihi Aded: 4, Birinci tab'ı Dersaadet, 1328 (1912), Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 250 s. + 1 LE.

Özege 5113
76
400
Ameliyyat-ı Cerrahiyye


Muallim Doktor Orhan ABDİ


, , İstanbul, 1329 (1913), Kader Matbaası, 1 + 294 s. + 1

Özege 708
77
2595
Kanunname-i Âl-i Osman

(Kanunî Sultan Süleyman devri)

Oku   

Tevkıî Seydi tarafından tertib edildiği tahmin edilmektedir. TOEM İlâvesi

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 13-19
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1329 (1913), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi, 7 + 72 s.

Özege 10115
78
314
Musavver Tarih-i İslam

Kavm-i necib-i Arabın terakkiyat-ı fikriye, ictimaiye, iktisadiyesiyle suret-i itila ve inhitatdan bahis ve müteaddit tarihi resimlerle yedi kıta şehr-i peygamberi haritasını ve üç kıta coğrafya-yı politiki haritalarını havidir.

1. Cild


Seyyid Emir ALİ

Mütercimi M. Rauf


Kanaat Kütüphanesi , , Dersaadet, 1329 (1913), Kanaat Matbaası, 320 s. + 8 pl.

Özege 14485
79
361
Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Beşinci Cild


Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


, , tab-ı evvel , 1329 (1913), Matbaa-i Amidî, 422 + 2 s.

Özege 19778
80
362
Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Altıncı Cild [Kösem ve Turhan valdeler devri]


Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


, , tab-ı evvel , 1329 (1913), Matbaa-i Amidî, 373 + 2 + 1 s.

Özege 19778
81
2594
Kanunname-i Âl-i Osman

(Fatih Sultan Mehmed devri)

Oku   

Tertib eden: Tevkıî Leys zade Mehmed bin Mustafa TOEM İlâvesi

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 13-14
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1330 (1914), Matbaa-i Ahmed İhsan ve şürekâsı, 32 s.

Özege 10114
82
14
Rehnüma


Anonim


Müze-i Hümayun , , Kostantiniye, 1330 (1914), Matbaa-i Ebüzziya, 152 s.

Özege 15047
83
2598
Tarih-i Ebülfeth

Oku   

Dursun Tur-ı Sinâ

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 26-38
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1330 (1914), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık Osmanlı şirketi, 198 s.

Özege 19779
84
2597
Vakıat-ı Sultan Cem

Oku   

TOEM İlâvesi

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 22-23, 25
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1330 (1914), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası, 43 s.

Özege 22481
85
2596
Mahrusa-i İstanbul Fetihnamesi

Oku   

Cafer Çelebi Taci Zade

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 20-21
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1331 (1915), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi, 24 s.

Özege 11953
86
687
Mardin Mülûki Artukiyye Tarihi ve Kitabeleri ve sair Vesaik-i Mühimme


Kâtib FERDÎ


Ali Emirî , Nevadir-i eslâk külliyatı Aded 4, Dersaadet, 1331 (1915), Kader Matbaası, 72 s.

Özege 12250
87
566
Forty Years In Constantinople

The Recollections of Sir Edwin Pears 1873-1915

with 16 Illustrations

Charles Richard Crane'den Christmas hediyesi


Sir Edwin PEARS


D. Appleton and Company , , New York, MCMXVI, , 390 s.

88
2599
Hulâsat ül-kelâm fi redd il-avâm

Oku   

Koca Sekban başı

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 39, 41-42
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, (1332/1916), Hilâl Matbaası, 54 s.

Özege 7980
89
701
Tevarih-i Ali Osmandan

Aşıkpaşazade Tarihi

Oku   

Derviş Aşık paşa zade Ahmed AŞIKİ

Tarih-i Osmânî Encümeni tarafından yayınlanan raporlarda bu eserin adı geçmemekle beraber, "ifade-i mahsûsa” adı verilmiş olan girişin sonunda,
"Tarih-i Osmânî Encümeni fi 4 zilkade sene 1332”
imzası bulunmaktadır.

Maarif-i Umumi Nezareti Celilesi , , İstanbul, 1332 (1916), Matbaa-i Âmire, 20 + 318 s.

Özege 20900
90
2676
Memâlik-i Osmaniyede Demirbaş Şarl

Aded: 1


Ahmed REFİK


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 1, İstanbul, 1332 (1916), Hilâl Matbaası, 123 s.

Özege 13021
91
2701
Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Yedinci Cild - Köprülüler devri


Mehmed MURAD


, , birinci tabı , 1332 (1916), Tefyiz Matbaası, 359 s.

Özege 19778
92
2600
İran Sefaretnamesi

Oku   

Mehmed Refi'

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 43
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1333 (1917), Hilâl Matbaası, 31 s.

Özege 9308
93
190
Nakid ve İtibar-ı Malî

Birinci Kitab

Meskükât


Hasan Ferid


, , İstanbul, 1333 (1917), , s.

Özege 15093
94
647
Ottomanisme Rationnel

Lecture Expliquée

Cours Moyen


P. ANMÉGHIAN

Orkhan SÉLAHEDDIN


, , Constantinople, , Imprimerie "Arax", 113 s.

95
2677
Memâlik-i Osmaniyede Kral Rakoçi ve Tevabii

(1109 - 1161)

Aded: 2


Ahmed REFİK


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 2, İstanbul, 1333 (1917), Hilâl Matbaası, 91 s.

Özege 13028
96
2705
Bir Elçi'nin Tarihçe-i Sefareti

(1207 - 1208)

Aded: 3


Hayreddin NEDİM


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 3, İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye, 122 s.

Özege 2277
97
2695
Osmanlılar ve Büyük Fredrik

(1133 - 1179)

Aded: 4

Oku   

Ahmed REFİK


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 4, İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye, 48 s.

Özege 16025
98
2703
Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı

(961 - 1000)

Aded: 6


Ahmed REFİK


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 6, İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye, 235 s.

Özege 15723
99
691
Kayseri Şehri

Mebani-i İslâmiye ve Kitabeleri

Aded: 5


Halil EDHEM


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 5, İstanbul, 1334 (1918), Matbaa-i Orhaniye, 14 + 148 s. + 2 s. 16 Pl.

Özege 10480
100
9
Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu

Meskukat-i Osmaniye, Kısm-ı Sadis, Birinci Cild

Sultan Osman Han-ı evvelden Sultan Murad Han-ı salisin ahır-ı saltanatına kadar olan zamanı müştemildir


Halil EDHEM


Müze-i Hümayun , , Constantinople, 1334 (1918), Mahmud Bey Matbaası, s.

Özege 15046
101
2694
Osmanlı Tarihi


Necib Asım

Mehmed Arif


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı , İstanbul, 1335 (1919), Matbaa-i Orhaniye, 6 + 638 s. + 3

Özege 15998
102
2601
Tarih-i Cami-i Şerif-i Nurıosmaniye

Oku   

TOEM İlâvesi

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 49:62
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1335-1337 (1919-1921), Hilâl Matbaası, 51 s.

Özege 19771
103
229
Meskûkât-ı Şahane İdaresi Darbhane-i Âmire

1335 Sene-i Maliyesi

Darbiyat ve Muamelâtı Hakkında Mâliye Nezaret-i Celîlesine Takdim Olunan Rapor


Dr. Niyazi ASIM


, , Dersaadet, 1336 - 1920, Matbaa-i âmire, 55 + 2 + s. 2 LE.

Özege 13254
104
730
Meskûkât-ı Şahane İdaresi Darbhane-i Âmire

1336 Sene-i Maliyesi

Darbiyat ve Muamelâtı Hakkında Mâliye Nezaret-i Celîlesine Takdim Olunan Rapor


Meskûkat-ı Şahane Müdürü Niyazi ASIM


Meskûkât-ı Şahane İdaresi , , Dersaadet, 1337 - 1921, Matbaa-i âmire, 257 + 5 s.

Özege 2148
105
15
Rehnüma


Anonim


Müze-i Hümayun , , Kostantiniye, 1337 (1921), Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 87 s.

Özege 15047
106
385
Traité de Chirurgie d'Urgence


Félix LEJARS


Masson et Cie, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine , , Paris, 1921, , s.

107
2907
Cemal Paşa Hatıratı

1913 - 1922


Anonim


, , Dersaadet, 1339 (1922), Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaası, 282 s. I le. 2 Pl.

Özege 7029
108
382
Précis de Pathologie Externe, Tome Premiere


E. FORGUE


Librairie Octave Doin , , Paris, 1922, , s.

109
10
Asar-ı Atika Müzesinde Meskûkât Koleksiyonları

(Tarihçesi, Tasnifatı, ve Mikdarı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Maarif Vekaletine Takdim Olunan Rapor


Halil EDHEM


İstanbul Asar-ı Atika Müzesi , 6, İstanbul, 1339 (1923), Matbaa-i âmire, s.

Özege 998
110
397
Rehber-i Ameliyat-ı Viladiye


Doktor Zekâi TAHİR


, , İstanbul, 1339 (1923), Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye Matbaası, 185 s. + 1

Özege 16568
111
2706
Sultan Cem

(864 : 900)


Ahmed REFİK


İ. Hilmi, Kitabhane-i Hilmi , Geçmiş Asırlarda Türk Hayatı 10, İstanbul, 1924, Orhaniye Matbaası, 232 s.

Özege 18309
112
2602
Tarih-i Gilmanî

Oku   

Mehmed Halife

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 78-84
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1340 (1924), Orhaniye Matbaası, 102 + 2 s.

Özege 19810
113
481
İstanbul Rehber-i Seyyahin

Yazarından İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay'a ithaflı ve imzalı


Ernest MANBURİ


Ritso ve Mahdumu Neşriyatı , , Birinci tab'ı İstanbul, 1925, , 4 + 561 s. 1 PL. 4 LE.

Özege 8245
114
2693
Lamartin

Türkiyeye Muhaceret Kararı, İzmirdeki Çiftliği

(1849 - 1853)

Aded: 7

Oku   

Ahmed REFİK


Türk Tarih Encümeni , Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 7, İstanbul, 1925, Orhaniye Matbaası, 56 s.

Özege 11559
115
3996
Hamurabi Kanunu

Dört Bin Sene Evvel Babil’de Tedvin Edilen Dünyanın En Eski Kavanîn Külliyatı


İstanbul Darülfünunu müderrislerinden ve Portekiz İlim ve Fünun Akademyası azasından
Avram Galanti


, , İstanbul, 1341 - 1925, İstanbul Kâğıtcılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi, 96 s.

Özege 6781
116
386
Safra Taşları ve Teşekkül, İhtilatat ve Tedavileri


M. KEMAL


, , İstanbul, 1926, , s.

Özege 17272
117
459
Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

Birinci Cild | 24 Nisan 1336 - 31 Teşrin-i Evvel 1341


Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran , , İstanbul, 1926, "Cihan" Matbaası, s.

Özege 18036
118
460
Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

İkinci Cild | 21 Teşrin-i Sani - 10 Haziran 1926


Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran , , İstanbul, 1926, "Cihan" Matbaası, s.

Özege 18036
119
2692
Türkiyede Mülteciler Meselesi

Aded: 8


Ahmed REFİK


Türk Tarih Encümeni , Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 8, İstanbul, 1926, Matbaa-i âmire, 259 s.

Özege 21882
120
1021
Darüşşafaka

Türkiyede İlk Halk Mektebi


Mehmed İZZET

Mehmed ESAD

Osman NURİ

Ali KÂMİ


, , İstanbul, 1927, Evkaf-ı İslâmiye Matbaası, 207 s. + 4 s.

Özege 3631
121
984
Düvel-i İslâmiye


Stanley LANE-POOLE

Halil Edhem


Maarif Vekâleti , , İstanbul, ( Hicri 1345) 1927, Milli Matbaa, 17 s. + 640 s., 11 levha

Özege 4502
122
58
Guide du Musée de Smyrne


Inspecteur Général des Antiquités A. AZİZ Bey

Traduit par Djevdet Bey


Association des Amis des Antiquités de Smyrne et ses Environs No 3, , Smyrne, 1927, Imp. Lithogr. Spartalı Hafiz Ali, 50 s.

123
1351
Nutuk

Gazi Mustafa Kemal tarafından

22093 / İkinci Elli Bin


Anonim


, , Ankara, 1927, , 543 + 2 s. Vesaik kısmı 303 + 2 s. 1 PL. 10 LE.

Özege 15583
124
2603
Umdet üt-tevarih

Oku   

Abdülgaffar bin Hüseyin Kırimî

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 85-95
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1343 (1927), Matbaa-i âmire, 207 s.

Özege 21999
125
3721
Fenn-i Vilade

Birinci Kitab

Fiziyolojik nifasiyet


Müderris Doktor İsmail DERVİŞ


Darülfünun Tıb Fakültesi Külliyatı , , İstanbul, 1927, Ahmed İhsan Matbaası, 576 s. + 5 s.

Özege 5593
126
700
Fenn-i Vilade

İkinci Kitab

Marazî nifasiyet ve usret-i vilade


Müderris Doktor İsmail DERVİŞ


Darülfünun Tıb Fakültesi Külliyatı , , İstanbul, 1927, Ahmed İhsan Matbaası, 336 s.

Özege 5593
127
461
Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

Üçüncü Cild | 13 Mayıs 1926 - 18 Haziran 1927


Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran , , İstanbul, 1927, "Cihan" Matbaası, s.

Özege 18036
128
2253
Nouveau Petit Larousse Illustré


Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse , , Quarante-neuvième Edition Paris, 1927, , 1760 s.

129
384
İstanbul Seririyatı / Stamboul Seriryatı

Revue Medicale


Anonim


, Dokuzuncu Sene Numero 3, , Temmuz 1927, , s.

130
458
İ'lamsız İcra Usulü

Yazarından kızı Mefkûre'ye ithaflı ve imzalı


Hakimoğlu Ahmed REFİK


, , İstanbul, 1928, , s.

Özege 8700
131
2905
İstanbul Limanı


Anonim


Türkiye Cumhuriyeti İktisad Vekaleti Neşriyatından , , İstanbul, 1928, , 85 + 1 s.

Özege 8221
132
797
Türkiye Teracim-i Ahvâl Ansiklopedisi

Cild 1

Encyclopédie Biographique de Turquie

I Volume


Mehmed Zeki

Mahmud PAÇACI


, , Constantinople, 1928, Impr. L. Babok & Fils, 201 + 14 s.

Özege 21863
133
2531
Akıl Hastalıkları

Yazarından ithaflı ve imzalı


Mazhar Osman


, , İstanbul, 1928, Kader Matbaası, 467 + 1 s.

Özege 341
134
2897
Dahili Tıb Kitabı

Cümle asabiye hastalıkları


Y. Fon Mering

Türkçeye mütercimi Tevfik Salim


, , İstanbul, 1928, Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 178 s. 417-594. sayfalar

Özege 22779
135
2697
Düsturname-i Enverî

Aded: 15


Enverî

İstinsah eden: Mükrimin Halil

1928 yılında Latin harflerine geçiş esnasında hem Eski Türkçe, hem Latin harfleriyle birlikte yayımlanmıştır. En eski tarihlerimizden birisidir.
Türk Tarih Encümeni , Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 15, İstanbul, 1928 / 1929, Devlet Matbaası / Evkaf Matbaası, 121 + 99 s.

Özege 4494
136
462
Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

Dördüncü Cild | 18 Haziran 1927 - 28 Mayıs 1928


Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran , , İstanbul, 1928, "Cihan" Matbaası, s.

Özege 18036
137
2506
Türk Ticaret Gemileri


Anonim


İstanbul Deniz Ticareti müdürlüğü , T. C. İktisat Vekâleti Neşriyatından , İstanbul, 1929, Halk Matbaası, 56 s.

138
2869
Sistemim

Sıhhat ve Vücut Güzelligi İçin Günde ,,15,, Dakıkalık Beden Harekâtı


J. P. MÜLLER

Alamancadan Çevirenler Yzb. Ö. Lütfi - Yzb. Süleyman


, , İstanbul, , Çituris Biraderler Matbaası, 152 s.

139
2698
Hicrî On İkinci Asırda Istanbul Hayatı

(1100-1200)

Aded: 17


Ahmed REFİK


Türk Tarih Encümeni , Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 17, İstanbul, 1930, Devlet Matbaası, xvi + 240 s.

140
463
Sicill-i Kavanini

Kısmı evvel

Beşinci Cilt | 1 Teş. s. 1928 - 3 Haziran 1929


Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran , , İstanbul, 1930, "Cihan" Matbaası, s.

141
2407
The Murder At The Vicarage


Agatha CHRISTIE


Dell Publishing , , Reprinted New York, , , 223 s.

142
1047
Mimar Sinan


Ahmet REFİK


Kanaat Kütüphanesi , , İstanbul, 1931, , 72 s.

143
1010
Topkapı Sarayı


Halil EDHEM


Kanaat Kütüphanesi , Ansiklopedik Neşriyatı Serisi , İstanbul, 1931, Sebat Matbaası, 61 s.

144
2704
Hicrî On Birinci Asırda İstanbul Hayatı

(1000-1100)

Aded: 20


Ahmed REFİK


Türk Tarih Encümeni , Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 20, İstanbul, 1931, Devlet Matbaası, ix + 59 s.

145
464
Sicill-i Kavanini

Kısmı evvel

Altıncı Cilt | 14 Teş. s. 1929 - 17 Haziran 1930


Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran , , İstanbul, 1931, "Cihan" Matbaası, s.

146
2894
Tarih

III

Yeni ve Yakın Zamanlarda Osmanlı - Türk Tarihi


Anonim

Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle yazılmış olan tarih kitapları, 1931 yılından 1949 yılına kadar orta öğrenimde ders kitabı olarak okutuldu. Sümerlerin dilinin eklemeli Türkçe olduğu gerçeğine kadar Türk tarihinin derinliğine inen bu kitapların yürürlükten kaldırılması, ABD ile 27 Aralık 1949 tarihinde imzalanan Fulbright anlaşması sonrasında yaşandı.
Maarif Vekâleti , , İstanbul, 1931, Devlet Matbaası, xviii + 95 s.

147
2895
Tarih

IV

Türkiye Cümhuriyeti


Anonim

Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle yazılmış olan tarih kitapları, 1931 yılından 1949 yılına kadar orta öğrenimde ders kitabı olarak okutuldu. Sümerlerin dilinin eklemeli Türkçe olduğu gerçeğine kadar Türk tarihinin derinliğine inen bu kitapların yürürlükten kaldırılması, ABD ile 27 Aralık 1949 tarihinde imzalanan Fulbright anlaşması sonrasında yaşandı.
Maarif Vekâleti , , İstanbul, 1931, Devlet Matbaası, xxiv + 132 s.

148
4159
Erzincan

Tarihî, Coğrafî, içtimaî, Etnoğrafî, idarî, insanî tetkikat tecrübesi


Erzincan Valisi Ali Kemali

Ali Kemal: Erzincan 1932 de İstanbulda basılan bu eserde 6ıncı bab, S. 209 — 218 de Erzincan da bulunmuş ve kesilmiş paralar (bazı resimlerle).
, , , 1932, Resimli Ay Matbaası, 452 s.

149
304
İzmir Hakkında Tetkikat

+

İzmir'de Roma Tiyatrosu


Bonavantür F. SLAARS

IKONOMOS

Otta WALTER

Otta BERG

Mütercimler Arap zade Cevdet ve Süleyman Namık


İzmir ve Havalisi Asarıatika Muhipleri Cemiyeti , Sayı: 6, İzmir, 1932, Marifet Matbaası, 352 s. +34 s. + resimler

150
1165
Birinci Türk Tarih Kongresi

Konferanslar Münakaşalar


Anonim


Maarif Vekâleti , , İstanbul, 1932, Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi, 631 s. + 1 harita

151
465
Sicill-i Kavanini

Kısmı evvel

Yedinci Cild | 22 Eylül 1930 - 30 Teş. ev. 1931


Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran , , İstanbul, 1932, "Cihan" Matbaası, s.

152
1051
Camilerimiz


Halil EDHEM


Kanaat Kütüphanesi , , İstanbul, 1933, Resimli Gazete Matbaası, 107 s.

153
189
İslâmî Nümismatik İçin Bir Bibliyoğrafi Tecrübesi

Essai D'une Bibliographie Pour La Numismatique Musulmane

Oku   

Halil EDHEM


Kitap Yazanlar Kooperatifi , Büyük Seri: No. 1, Ankara, 1933, Hakimiyeti Milliye Matbaası, 64 s.

154
387
Sıhhat Almanakı

Cumhuriyetin onuncu senesini kutlularken Hekimlerimizin halkımıza armağanı


Mazhar OSMAN


, , İstanbul, 1933, "Kader" Matbaası, 1136 s.

155
11
Tiglatpileser III-ün Oğlu Asur Kralı Sargon II

Sargon II. von Assyrien der Sohn Tiglatpilesers III.


Eckhard UNGER


İstanbul Asarıatika Müzeleri , IX, İstanbul, 1933, Universum Matbaası / Alaettin Matbaası, 31 s. + resimler

156
16
Topkapı Sarayı Müzesi Rehberi


Anonim


İstanbul Asarıatika Müzeleri , , İstanbul, 1933, Devlet Matbaası, 197 s. + 48 resim - 1 Plân

157
17
İstanbul Asarıatika Müzeleri

Resimli Rehber

Yunan, Roma, Bizans Heykeltraşî Eserleri


Anonim


, , İstanbul, 1934, Devlet Matbaası, VII + 146 s.

158
380
Précis de Sémiologie Médical Appliquée


M. CHIRAY

P. CHÊNE


Libraires de l'Académie de Médecine , , Paris, 1934, , s.

159
1169
La Turquie Kemaliste

No. 3


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Octobre 1934, L'Imprimerie d'Ètat, 27 s. + 5 s. resim

160
1170
La Turquie Kemaliste

No. 4


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Décembre 1934, L'Imprimerie d'Ètat, 34 s.

161
1207
Osmanlıcadan Türkçeye

Cep Kılavuzu


Anonim


T. D. A. K. , , İstanbul, 1935, Devlet Basımevi, 371 s.

162
1209
Osmanlıcadan Türkçeye

Cep Kılavuzu


Anonim


T. D. A. K. , , İstanbul, 1935, Devlet Basımevi, 371 s.

163
1208
Türkçeden Osmanlıcaya

Cep Kılavuzu


Anonim


Türk Dil Kurumu , , İstanbul, 1935, Devlet Basımevi, 340 s.

164
2409
Peril At End House


Agatha CHRISTIE


Collins , , London, , , 252 s.

165
1171
La Turquie Kemaliste

No. 5


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Février 1935, L'Imprimerie d'Ètat, 28 s. + 6 s. resim

166
1172
La Turquie Kamâliste

No. 8


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Août 1935, L'Imprimerie d'Ètat, 25 s. + 5 s. resim

167
1173
La Turquie Kamâliste

No. 10


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Décembre 1935, L'Imprimerie d'Ètat, 20 s. + 8 s. resim

168
1050
Diyarbekir Tarihi

Cilt: I.


Basri KONYAR


, , , 1936, Ulus Basımevi, 218 s. + resimler ve haritalar

169
1174
La Turquie Kamâliste

No. 12


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Avril 1936, L'Imprimerie d'Ètat, 18 s. + 16 s. resim

170
1175
La Turquie Kamâliste

No. 13


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Juin 1936, L'Imprimerie d'Ètat, 23 s. + 9 s. resim

171
1392
La Turquie Kamâliste

No. 14


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Août 1936, L'Imprimerie d'Ètat, 27 s. + 8 s. resim

172
1393
La Turquie Kamâliste

No. 15


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Octobre 1936, L'Imprimerie d'Ètat, 24 s. + 14 s. resim

173
1394
La Turquie Kamâliste

No. 16


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Décembre 1936, L'Imprimerie d'Ètat, 30 s. + 10 s. resim

174
685
Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri

Siyasî, İdarî, Fikrî, İktisadî, Hayat; İlmî ve İctimaî Muesseseler; Halk ve Toprak


İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI


Türk Tarih Kurumu , VIII Seri No. 2, Ankara, 1937, , V + 182 s.

175
1000
Bir Türk Hekimi ve Tıbba Dair Manzum Bir Eseri


Hasan-Âli YÜCEL


, , İstanbul, 1937, Devlet basımevi, 29 s. + 4 resim

176
18
İstanbul Müzeleri Asarıatika Müzesi Tunç Eserler Rehberi

Musée des Antiquites Guide Illustré des Bronzes


Anonim


, , İstanbul, 1937, Devlet Basımevi, 50 s.

177
1593
Kadeh ve Bardak İçkileri


K. ÖNER


, , İstanbul, 1937, Halk Basımevi, 399 s. + XIII s.

178
2833
Peçenek Tarihi


A. N. KURAT


Kültür Bakanlığı , , Birinci defa İstanbul, 1937, Devlet Basımevi, 285 s.

179
368
Türk İstiklâl Harbi Hulâsası 1919 : 1922


Anonim


Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarih Encümeni , , İstanbul, 1937, Askerî Matbaa, 10 s.

180
1395
La Turquie Kamâliste

No. 17


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Février 1937, L'Imprimerie d'Ètat, 28 s. + 6 s. resim

181
1396
La Turquie Kamâliste

No. 18


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Avril 1937, L'Imprimerie d'Ètat, 31 s. + 18 s. resim

182
1397
La Turquie Kamâliste

No. 19


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Juin 1937, L'Imprimerie d'Ètat, 26 s. + 15 s. resim

183
1398
La Turquie Kamâliste

No. 20


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Août 1937, L'Imprimerie d'Ètat, 29 s. + 11 s. resim

184
1399
La Turquie Kemaliste

No. 21 - 22

Numéro Spécial Consacré au II.e Congrès d'Histoire Tueque et à l'Exposition d'Histoire 20 - 26 Septembre 1937


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Décembre 1937, L'Imprimerie d'Ètat, 96 s.

185
31
Topkapı Sarayı Müzesi Arşiv Kılavuzu

I. Fasikül

A-B-C


Anonim


Kültür Bakanlığı Topkapı Sarayı Müzesi Direktörlüğü , , İstanbul, 1938, Devlet Matbaası, 96 s. + XIV vesika

186
1400
La Turquie Kémaliste

No. 23 - 24


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Avril 1938, L'Imprimerie d'Ètat, 22 s. + 15 s. resim

187
1401
La Turquie Kémaliste

No. 25 - 26


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Août 1938, L'Imprimerie d'Ètat, 24 s. + 20 s. resim

188
1402
La Turquie Kemaliste

No. 27


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Octobre 1938, L'Imprimerie d'Ètat, 31 s. + 25 s. resim

189
1403
La Turquie Kemaliste

No. 28


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Décembre 1938, L'Imprimerie d'Ètat, 36 s. + 7 s. resim

190
480
Fatih Camii ve Bizans Sarnıcı


H. Baki KUNTER

A. Saim ÜLGEN


, , İstanbul, 1939, Cumhuriyet Matbaası, 16 s. + 72 resim

191
402
Kitabül Cerrahiyei İlhaniye (Cerrahname)

870 - 1465 Paris nüshası resimleri

Les Illustration de traitè de Chirurgie de Cherefeddin Saboundjou oglou


Şerafeddin SABUNCUOĞLU

Neşreden: Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


İstanbul Üniversitesi Tıb Tarihi Enstitüsü Adet: 12, , İstanbul, 1939, Kenan Basımevi, 48 s. + 76 s.

192
60
Türk ve İslam Eserleri Müzesi Rehberi


Anonim


İstanbul Müzeleri , , İstanbul, 1939, Devlet Basımevi, 63 s.

193
4062
Episkopo ve Şürekası


Gabriel D'ANNUNZIO

Çeviren Cezmi Tahir Berktin


Remzi Kitabevi , Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 29, İstanbul, 1939, Güven Basımevi, viii + 221 s.

194
4008
Dünya Muharrirlerinden Tercümeler Serisi

Kataloğu

1939


Anonim


Remzi Kitabevi , Remzi Kitabevi Neşriyatından , İstanbul, 1939, Kenan Basımevi, 32 s.

195
1404
La Turquie Kemaliste

No. 29


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Février 1939, L'Imprimerie d'Ètat, 34 s. + 30 s. resim

196
1405
La Turquie Kemaliste

No. 30


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur , , Ankara, Avril 1939, L'Imprimerie d'Ètat, 46 s. + 17 s. resim

197
1406
La Turquie Kemaliste

No. 31


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Juin 1939, L'Imprimerie d'Ètat, 38 s. + 21 s. resim

198
1407
La Turquie Kemaliste

No. 32 - 40


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Août 1939, L'Imprimerie d'Ètat, 67 s. + 33 s. resim

199
1253
Die Welt des Islams

Band 22


Begründet von Prof. Dr. G. KAMPFFMEYER

Herausgegeben von Prof. Dr. G. JÄSCHKE


Deutsche Gesellschaft für Islamkunde , , Berlin, 1940, August Hopfer, 167 s.

200
345
Saruhanoğulları ve Eserlerine Dair Vesikalar (733 H. - 1220 H.)


Çağatay ULUÇAY


, , İstanbul, 1940, , s.

201
1210
Türkiyede Çıkmakta Bulunan Gazete ve Mecmualar


Anonim


Başvekâlet Matbuat U. Müdürlüğü , , Ankara, 1940, Devlet Matbaası, 340 + xvi s.

202
3741
Evin İçi


Maurice MAETERLINCK

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekilliği , Devlet Konservatuvarı Yayımları 1, İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası, 18 s.

203
3451
Teklif


Anton ÇEHOV

Çeviren Gaffar Güney


Maarif Vekilliği , Modern Tiyatro Eserleri Serisi 2, İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası, 27 s.

204
3158
Ayrılmak Zevki


Jules RENARD

Çeviren Sabahattin Eyüpoğlu


Maarif Vekilliği , Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 3, İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası, 30 s.

205
3495
Denize Giden Atlılar

(Riders To The Sea)


John Millington SYNGE

Çeviren Orhan Burian


Maarif Vekilliği , Modern Tiyatro Eserleri Serisi 4, İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası, 18 s.

206
4132
İnsan Sesi


Jean COCTEAU

Çeviren İ. Galip Arcan


Maarif Vekilliği , Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 5, İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası, 25 s.

207
3683
Seyyah


Denys AMIEL

Çeviren Turgut S. Erem


Maarif Vekâleti , Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 6, İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası, 74 s.

208
3494
Dünya Gözüyle

Nâzım Kurşunlu kütüphanesinden


Charles VILDRAC

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekilliği , Modern Tiyatro Eserleri Serisi 7, İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası, 53 s.

209
3180
Dördüncü


Martial PIÉCHAUD

Çeviren Fikret Adil


Maarif Vekilliği , Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 8, İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası, 41 s.

210
3831
Yalnız


Henri DUVERNOIS

Tercüme eden Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekilliği , Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 9, İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası, 37 s.

211
3755
Dirlik Düzenlik


George COURTELINE

Tercüme eden Nahit Sırrı Örik


Maarif Vekilliği , Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 10, İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası, 28 s.

212
825
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

1. Cilt 1. Cüz | AB - ABDÜLKADİR


Heyet


Maarif Vekilliği , Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir , İstanbul, 1940, Maarif Matbaası, XXI + 80 s. (s. 1 - 80)

213
1512
Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

I. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti , , İstanbul, 1940, Maarif Matbaası, 160 s. (1-160. sayfalar) (s. 1 - 160)

214
32
Topkapı Sarayı Müzesi Arşiv Kılavuzu

II. Fasikül C-Ç-D-E-F-G-H


Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi , , İstanbul, 1940, Maarif Matbaası, 96 s. + XIV vesika

215
1562
Dr. A. Süheyl Ünver Bibliyografyası


Osman ERGİN


İstanbul Üniversitesi Tıb Tarihi Enstitüsü Adet: 20, , İstanbul, 1941, Millî Mecmua Basımevi, 64 s.

216
3051
Adamcıl

Suat Sinanoğlu kütüphanesinden


MOLIÈRE

Çeviren Ali Süha Delilbaşı


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 1, , 1941, Maarif Matbaası, 159 s.

217
3884
Faust

*


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Recai Bilgin


Maarif Vekâleti , Alman Klasikleri 1, , 1941, Maarif Matbaası, 260 s.

218
3924
Kırmızı Ve Siyah

I


STENDHAL

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 2, , 1941, Maarif Matbaası, 307 s.

219
3893
Vadideki Zambak


Honoré de BALZAC

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 3, Ankara, 1941, Maarif Matbaası, 390 s.

220
3057
Kadınlar Mektebi


MOLIÈRE

Çevirenler Bedrettin Tuncel - Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 4, , 1941, Maarif Matbaası, 154 s.

221
3398
Kral Oidipus


SOPHOKLES

Çeviren Bedrettin Tuncel


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 1, İstanbul, 1941, Maarif Matbaası, 115 s.

222
3620
Philoktetes


SOPHOKLES

Çeviren Avni Yukaruç


Maarif Vekaleti , Yunan Klasikleri 2, İstanbul, 1941, Millî Eğitim Basımevi, vi + 107 s.

223
3619
Trakhis Kadınları


SOPHOKLES

Çeviren Avni Yukaruç


Maarif Vekaleti , Yunan Klasikleri 3, İstanbul, 1941, Maarif Basımevi, vi + 107 s.

224
3947
Ayak Takımı Arasında


Maksim GORKİ

Çeviren Vâ-Nû


Remzi Kitabevi , Dünya Muharrirlerinden Piyesler Serisi 4, İstanbul, 1941, Rıza Koşkun Matbaası, 108 s.

225
4139
Elektra


SOPHOKLES

Çeviren Azra Erhat


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 4, , 1941, Maarif Matbaası, 118 s.

226
4068
Üç Arkadaş

I


Erich Maria REMARQUE

Çeviren Kemal Demiray


Remzi Kitabevi , Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 46, İstanbul, 1941, Kenan Basımevi, viii + 195 s.

227
4069
Üç Arkadaş

II


Erich Maria REMARQUE

Çeviren Kemal Demiray


Remzi Kitabevi , Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 46, İstanbul, 1941, Kenan Basımevi, 328 s.

228
3470
Antigone


SOPHOKLES

Çeviren S. Ali


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 5, , 1941, Maarif Matbaası, 95 s.

229
2950
Aias


SOPHOKLES

Çeviren Suat Sinanoğlu


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 6, , 1941, Maarif Matbaası, 109 s.

230
2942
Oidipus Kolonos'ta


SOPHOKLES

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 7, , 1941, Maarif Matbaası, 136 s.

231
686
Anadolu Selçukî Devleti Tarihi

İbni Bibi'nin Farsça Muhtasar Selçuknâmesinden


İbni Bibi

Türkçeye çeviren M. Nuri Gencosman

Notlar ilâve eden F. N. UZLUK


, Anadolu Selçukîleri gününde tarih bitikleri I, Ankara, 1941, Uzluk Basımevi, 328 s.

232
4049
Deliliğe Methiye


Desiderius ERASMUS

Çeviren Nusret Hızır


Maarif Vekaleti , Latince Klasikler 1, , 1941, Maarif Matbaası, 143 s.

233
826
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

2. Cüz | ABDÜLKADİR - AHLAT


Heyet


Maarif Vekilliği , Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir , İstanbul, 1941, Maarif Matbaası, 80 s. (s. 81 - 160)

234
1513
Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

II. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti , , İstanbul, 1941, Maarif Matbaası, 160 s. (161-320. sayfalar) (s. 161 - 320)

235
827
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cüz | AHLAT - AKÎDE


Heyet


Maarif Vekilliği , Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir , İstanbul, 1941, Maarif Matbaası, 80 s. (s. 161 - 240)

236
828
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

4. Cüz | AKÎDE - ALİ EVLÂDI


Heyet


Maarif Vekilliği , Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir , İstanbul, 1941, Maarif Matbaası, 80 s. (s. 241 - 320)

237
829
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

5. Cüz | ALİ HAN - ÂMİDÎ


Heyet


Maarif Vekilliği , Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir , İstanbul, 1941, Maarif Matbaası, 80 s. (s. 321 - 400)

238
830
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

6. Cüz | ÂMİDÎ - ARABİSTAN


Heyet


Maarif Vekilliği , Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir , İstanbul, 1941, Maarif Matbaası, 80 s. (s. 401 - 480)

239
831
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

7. Cüz | ARABİSTAN - ARGUN


Heyet


Maarif Vekilliği , Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir , İstanbul, 1941, Maarif Matbaası, 80 s. (s. 481 - 560)

240
1408
La Turquie Kemaliste

No. 41


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Février 1941, L'Imprimerie d'Ètat, 36 s. + 18 s. resim

241
1409
La Turquie Kemaliste

No. 42


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Avril 1941, L'Imprimerie d'Ètat, 25 s. + 21 s. resim

242
1410
La Turquie Kemaliste

No. 43


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Juin 1941, L'Imprimerie d'Ètat, 32 s. + 34 s. resim

243
1411
La Turquie Kemaliste

No. 44


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Août 1941, L'Imprimerie d'Ètat, 33 s. + 23 s. resim

244
1412
La Turquie Kemaliste

No. 45


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Octobre 1941, L'Imprimerie d'Ètat, 27 s. + 26 s. resim

245
1413
La Turquie Kemaliste

No. 46


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Décembre 1941, L'Imprimerie d'Ètat, 25 s. + 33 s. resim

246
2832
Kur'an

Şiir ve Kanunları

Çevireninden ithaflı ve imzalı


Stanley LANE - POOLE

Türkçeye Çeviren: Avni Doğan


, , Ankara, 1942, Ulusal Matbaa, 78 s.

247
3101
Julius Cæsar

(Jül Sezar)


William SHAKESPEARE

Çeviren Nurettin Sevin


Maarif Vekâleti , İngiliz Klasikleri 1, , 1942, Maarif Matbaası, 252 s.

248
3566
Minna von Barnhelm


Gotthold Ephraim LESSING

Çeviren Sabahattin Ali


Maarif Vekâleti , Alman Klasikleri 2, İstanbul, 1942, Maarif Matbaası, iii + 155 s.

249
4089
Kırmızı Ve Siyah

II

(Le rouge et le noir)


STENDHAL

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 2, , 1942, Maarif Matbaası, 391 s.

250
3722
Wilhelm Meister

'in Aktörlüğü, Rejisörlüğü ve Sahne Şairliği

(Wilhelm Meisters theatralische Sendung)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çevirenler Dr. Şükrü Atala ve Cemal Köprülü


Maarif Vekâleti , Alman Klasikleri 3, , 1942, Maarif Basımevi, xxxiii + 433 s.

251
3815
Figaro'nun Düğünü

(Le mariage de Figaro)


Pierre BEAUMARCHAIS

Çeviren Reşat Nuri Darago


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 5, İstanbul, 1942, Maarif Matbaası, 341 s.

252
3913
Şamdancı

(Le chandelier)


Alfred de MUSSET

Çevirenler Sabahattin Eyüboğlu ve Bedrettin Tuncel


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 6, , 1942, Maarif Matbaası, viii + 103 s.

253
3595
Marianne'ın Kalbi

(Les caprices de Marianne)


Alfred de MUSSET

Çevirenler Sabahattin Eyüboğlu - Doçent Bedrettin Tuncel


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 7, İstanbul, 1942, Maarif Matbaası, 77 s.

254
3531
Köy Hekimi

(Le médecin de campagne)


Honoré de BALZAC

Çeviren Nasuhi Baydar


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 8, , 1942, Maarif Matbaası, 312 s.

255
4040
Geçmiş Zaman Peşinde

Swann'ların Semtinden

(A la Recherche du Temps perdu - Du Côté de chez Swann)


Marcel PROUST

Çeviren Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 9, , 1942, Maarif Matbaası, xv + 346 s.

256
3606
Nora

Bir Bebek Evi

(Et dukkehjem)


Henrik IBSEN

Çeviren Cevat Memduh Altar


Maarif Vekaleti , İskandinav Klasikleri 1, İstanbul, 1942, Maarif Basımevi, xvii + 223 s.

257
3865
Mesnevi

I


Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Çeviren Veled İzbudak - Abdülbaki Gölpınarlı


Maarif Vekâleti , Şark-İslam Klasikleri 1, İstanbul, 1942, Maarif Matbaası, xxxii + 454 s. + 5 resim

258
3801
Geçmiş Günlerin Masalları

(Histoires ou contes du temps passé)


Charles PERRAULT

Çeviren Vildan Âşır


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 10, , 1942, Maarif Matbaası, 115 s.

259
3589
Candida


Bernard SHAW

Çeviren Orhan Tahsin Günden


Maarif Vekilliği , Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 11, İstanbul, MCMXLII, Milli Eğitim Basımevi, 143 s.

260
3791
Metafizik Düşünceler

(Les méditations métaphysiques touchant la première philosophie)


Renè DESCARTES

Çeviren Mehmet Karasan


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 11, , 1942, Maarif Matbaası, 217 s.

261
4066
Gurbetteki Kadın

II


Pearl S. BUCK

Çeviren Mebrure Sami Koray


Remzi Kitabevi , Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 52, İstanbul, 1942, Güven Basımevi, 123 s.

262
4097
Salavin'in Ruznamesi


George DUHAMEL

Çeviren Halit Fahri Ozansoy


Remzi Kitabevi , Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 55, İstanbul, 1942, Güven Basımevi, xlvi + 144 s.

263
4064
Yırtıcılar

I


AnnieVivanti

Çeviren Hüseyin Cahit Yalçın

AnnieVIVANTI


Remzi Kitabevi , Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 58, İstanbul, 1942, Kenan Basımevi, xi + 184 s.

264
4065
Yırtıcılar

II


Annie VIVANTI

Çeviren Hüseyin Cahit Yalçın


Remzi Kitabevi , Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 59, İstanbul, 1942, Kenan Basımevi, 207 s.

265
4075
Kara Melekler


François MAURIAC

Çeviren İsmail Hakkı Alişan


Remzi Kitabevi , Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 65, İstanbul, 1942, Güven Basımevi, 131 s.

266
4067
Hayim ile Artem


Maksim GORKİ

Çeviren Mustafa Nihat Özön


Remzi Kitabevi , Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 66, İstanbul, 1942, Güven Basımevi, 175 s.

267
3917
Düşünceler ve Sohbetler

Ἐγχειρίδιον διατριβαί


EPİKTETOS

Çeviren Burhan Toprak


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 8, , 1942, Maarif Matbaası, 124 s.

268
3912
Euthyphron

Εὐθύφρων


EFLÂTUN

Çeviren Pertev Naili Boratav


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 9, , 1942, Maarif Matbaası, 41 s.

269
4134
Cyrano de Bergerac


EdmondROSTAND

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Vekâleti , Yeni Fransız Edebiyatı 1, , 1942, Millî Eğitim Basımevi, xxii + 303 s.

270
834
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

10. Cüz | ATATÜRK


Heyet


, , İstanbul, 1949, Maarif Matbaası, 87 s. (s. 721 - 807)

271
4274
Sokrates'in Müdafaası

Άπολογία


EFLÂTUN

Çeviren Niyazi Berkes


Maarif Vekâleti , Yunan Klâsikleri 10, İstanbul, 1942, Maarif Matbaası, 49 s.

272
835
İslâm Ansiklopedisi

Atatürk

İslâm Ansiklopedisinin 10 uncu Fasikülünden Ayrı Basım


Heyet


, , İstanbul, 1942, Maarif Matbaası, s.

273
3457
Kriton

Κρίτων


EFLÂTUN

Çeviren Zafer Taşlıklıoğlu


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 11, , 1942, Maarif Matbaası, 27 s.

274
836
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

2. Cilt 11. Cüz | ATBARA - AZÂB


Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1942, Maarif Matbaası, 80 s. (s. 1 - 80)

275
837
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

12. Cüz | AZÂB - BA'AL


Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1942, Maarif Matbaası, 80 s. (s. 81-160)

276
838
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

13. Cüz | BA'AL - BAHTİYÂR


Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1942, Maarif Matbaası, 80 s. (s. 161 - 240)

277
3585
Ion

Ἴων


EFLÂTUN

Çeviren İhsan Bozkurt


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 22, İstanbul, 1942, Maarif Matbaası, 27 s.

278
4150
Menon

Μένων


EFLÂTUN

Çeviren Adnan Cemgil


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 24, , 1942, Maarif Matbaası, 73 s.

279
3429
Alkibiades: I

Ἀλκιβιάδης α


EFLÂTUN

Çeviren İrfan Şahinbaş


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 25, , 1942, Maarif Matbaası, 83 s.

280
3584
Lakhes

Λάχης


EFLÂTUN

Çeviren Nureddin Şazi Kösemihal


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 28, İstanbul, 1942, Maarif Matbaası, 50 s.

281
3866
Lysis

Λύσις


EFLÂTUN

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 29, , 1942, Maarif Matbaası, 44 s.

282
1514
Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

III. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti , , İstanbul, 1942, Maarif Matbaası, 160 s. (321-480. sayfalar) (s. 321 - 480)

283
3771
Devlet

Πολιτεία

I


EFLÂTUN

Çeviren Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klâsik Filoloji Enstitüsü Doktora talebeleri


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 34, Ankara, 1942, Maarif Matbaası, vi + 70 s.

284
3772
Devlet

Πολιτεία

II


EFLÂTUN

Çeviren Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klâsik Filoloji Enstitüsü Doktora talebeleri


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 34, , 1942, Maarif Matbaası, 61 s.

285
3744
Kritias

Κριτίας


EFLÂTUN

Çevirenler Erol Güney ve Lütfi Ay


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 38, İstanbul, 1942, Maarif Matbaası, 33 s.

286
832
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

8. Cüz | ARGUN - ARÛZ


Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1942, Maarif Matbaası, 80 s. (s. 561 - 640)

287
833
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

9. Cüz | ARÛZ - ATAMA


Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1942, Maarif Matbaası, 80 s. (s. 641 - 720)

288
3971
İç Hastalıkları Kliniği


Prof. Dr. von Domarus

Tercüme Edenler Ord. Prof. Dr. F. K. Gökay - Prof. Dr. Sadi Irmak


Tıp Talebe Cemiyeti , Sayı 4, İstanbul, 1943, Arkadaş Basımevi, 848 s. + VIII s.

289
3255
İstanbul Çeşmeleri

I

İstanbul Ciheti


İbrahim Hilmi TANIŞIK


Maarif Vekilliği Antikite ve Müzeler Müdürlüğü Seri: II, Sayı: 3, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, xv + 414 s.

290
4090
Venedik Taciri

(The Mercant of Venice)


William SHAKESPEARE

Çeviren Nureddin Sevin


Maarif Vekâleti , İngiliz Klasikleri 2, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, xiv + 168 s.

291
4026
Yaşıyan Ölü


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çevirenler Rana Çakıröz ve Ş. S. İlter


Maarif Vekilliği , Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 12, İstanbul, MCMXLIII, Maarif Matbaası, 185 s.

292
3603
Othello


William SHAKESPEARE

Çeviren Doç. Orhan Burian


Maarif Vekâleti , İngiliz Klasikleri 3, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 166 s.

293
4128
Beğendiğiniz Gibi

(As You Like It)


William SHAKESPEARE

Çeviren Orhan Burian


Maarif Vekâleti , İngiliz Klasikleri 4, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 134 s.

294
4051
Üç Romantik Hikaye

San Domingo'da bir Nişanlanma - Peter Schlemhl'in acayip Sergüzeşti - Duka ile Karısı

(Die Verlobung in St. Domingo - Peter Schlemihls wundersame Geschichte - Der Doge und die Dogaresse)


Heinrich von KLEIST

Adalbert von CHAMISSO

Ernst Theodor A. (Wilhelm) HOFFMANN

Çeviren S. Ali


Maarif Vekâleti , Alman Klasikleri 4, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, xi + 232 s.

295
3567
Masallar

I


Jacob ve Wilhelm GRIMM

Çeviren Kemal Kaya


Maarif Vekâleti , Alman Klasikleri 4, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 200 s.

296
4002
Masallar

II


Jacob ve Wilhelm GRIMM

Çeviren Kemal Kaya


Maarif Vekâleti , Alman Klasikleri 4, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 200 s.

297
3568
Faust

**


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Recai Bilgin


Maarif Vekâleti , Alman Klasikleri 5, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 336 s.

298
3895
Hyperion

I


Friedrich HÖLDERLİN

Çeviren Melâhat Togar


Maarif Vekâleti , Alman Klasikleri 6, İstanbul, 1943, Maarif Basımevi, 161 s.

299
3580
Iphigenie Tauris'te

(İphigenie auf Tauris)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Selahattin Batu


Maarif Vekaleti , Alman Klasikleri 7, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 121 s.

300
3962
Yanlışlıklar Komediası

(The Comedy of Errors)


William SHAKESPEARE

Çeviren Avni Givda


Maarif Vekâleti , İngiliz Klasikleri 8, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 94 s.

301
3949
Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları

I

(Wilhelm Meisters Lehrjahre)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çevirenler Dr. Şükrü Atala - Cemal Köprülü


Maarif Vekâleti , Alman Klasikleri 8, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 310 s.

302
2976
Boris Godunov


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çevirenler Zeynel Akkoç - Oğuz Peltek


Maarif Vekâleti , Rus Klasikleri 1, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, xv + 133 s.

303
4272
Mesnevi

II


Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Çeviren Veled İzbudak - Abdülbaki Gölpınarlı


Maarif Vekâleti , Şark-İslam Klasikleri 1, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, vi + 399 s.

304
3864
Mesnevi

III


Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Çeviren Veled İzbudak - Abdülbaki Gölpınarlı


Maarf Vekâleti , Şark-İslam Klasikleri 1, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, xiv + 510 s.

305
3483
İnsanın Estetik Terbiyesi Üzerine Mektuplar

(Über die ästhetische Erziehung des Menschen, in einer Reihe von Briefen)


Friedrich SCHILLER

Çeviren Dr. Melâhat Özgü


Maarif Vekâleti , Alman Klasikleri 10, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 170 s.

306
3424
Felsefenin İlkeleri

(Principia Philosophiæ)


Renè DESCARTES

Çeviren Mehmet Karasan


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 12, , 1943, Maarif Matbaası, 117 s.

307
3155
Andrea del Sarto


Alfred de MUSSET

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 13, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 79 s.

308
3182
Hekim Uçtu (Le Médecin volant)

ve

Soytarının Kıskaçlığı (La Jalousie du Barbouillé)


MOLIÈRE

Çevirenler Güzin Dikel - Ali Süha Delilbaşı


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 14, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 44 s.

309
3830
Gülünç Kibarlar

(Les Précieuses ridicules)


MOLIÈRE

Çeviren İ. Galip Arcan


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 17, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 42 s.

310
3402
Çömlek

(Aulularia)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı , Latin Klasikleri 2, , 1943, Millî Eğitim Basımevi, 63 s.

311
3164
Yedi Askı

(ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ)


İmru ül-Kays

Çeviren Şerefeddin Yaltkaya


Maarif Vekâleti , Şark-İslâm Klâsikleri 2, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 127 s. + 67 s.

312
3764
Harb ve Sulh

I


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Maarif Vekâleti , Rus Klasikleri 2, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 287 s.

313
3611
Don Juan


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 26, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 43 s.

314
3646
Sevda Hekim


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 27, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 43 s.

315
3136
Zoraki Hekim

(Les Médecin malgré Lui)


MOLIÈRE

Çeviren Sabiha Omay


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 28, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 62 s.

316
3426
Kardeşler

(Adelphii)


TERENTIUS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti , Latin Klasikleri 3, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 800 s.

317
4123
Leylâ ile Mecnun

(ﻟﻴﻟى و ﻣﺠﻨوﻦ)


Nizami

Çeviren Ali Nihat Tarlan


Maarif Vekâleti , Şark-İslam Klasikleri 03, İstanbul, 1943, Maarif Basımevi, 242 s.

318
3650
Amphitryon


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 30, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 43 s.

319
3518
George Dandin


MOLIÈRE

Çeviren Sabiha Omay


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 31, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 73 s.

320
3746
Cimri

(L'Avare)


MOLIÈRE

Çeviren İsmail Hâmi Danişmend


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 32, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, xv + 132 s.

321
3647
Mösyö de Pourceaugnac


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 33, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 43 s.

322
3078
Doktor Faustus

(Doctor Faustus)


Christopher MARLOWE

Çeviren İrfan Şahinbaş


Maarif Vekâleti , İngiliz Klasikleri 35, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, vi + 106 s.

323
4042
Kibarlık Budalası

(Le Bourgeois Gentilhomme)


MOLIÈRE

Çeviren Dr. Ali Suha Delilbaşı


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 35, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, xxvii + 122 s.

324
3671
Denemeler


Francis BACON

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 36, İstanbul, 1943, Millî Eğitim Basımevi, 379 s.

325
3411
Gulliver'in Seyahatleri

I-II

(Gulliver's Travels)


Jonathan SWIFT

Çeviren İrfan Şahinbaş


Maariif Vekaleti , İngiliz Klasikleri 37, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 146 s.

326
3945
Kontes d'Escarbagnas

(La Comtesse d'Escarbagnas)


MOLIÈRE

Çeviren H. Fahri Ozansoy


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 38, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 34 s.

327
2994
Amphitryon


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti , Latin Klasikleri 4, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 85 s.

328
3800
Hastalık Hastası

(Le Malade imaginaire)


MOLIÈRE

Çeviren İsmail Hâmi Danişmend


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 40, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 117 s.

329
3786
Br Kapı Ya Açık Durmalı Ya Kapalı

(Il faut qu'une porte sot ouverte ou fermée)


Alfred de MUSSET

Çevirenler Oktay Rıfat ve O. Veli Kanık


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 41, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 31 s.

330
3546
Yap da Söyleme

(Faire sans dire)
ve

Don Juan'ın Bir Sabahı

(Une matinée de Don Juan)


Alfred de MUSSET

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 42, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 29 s.

331
3888
Goriot Baba

Le père Goriot


Honoré de BALZAC

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 43, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 284 s.

332
3189
Monadoloji

(La Monadologie)


Gottfried Wilhelm LEIBNIZ

Çeviren Suut K. Yetkin


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 44, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 29 s.

333
3092
Safoğlan

(L'Ingénu)


VOLTAIRE

Çeviren Fehmi Baldaş


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 45, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 125 s.

334
2928
Felsefe Sözlüğü

I

(Dictionnaire Philosophique)


VOLTAIRE

Çeviren Lûtfi Ay


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 46, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, xxxvii + 210 s.

335
3109
Aktörlük Hakkında Aykırı Düşünceler

(Paradoxe sur le Comédien)


Denis DIDEROT

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 47, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 114 s.

336
4149
Julie

yahut

Yeni Héloïse

(Julie ou La Nouvelle Héloïse)
II


Jean-Jacques ROUSSEAU

Çeviren Hamdi Varoğlu


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 48, İstanbul, 1943, Maarif Basımevi, xxxi + 213 s.

337
3084
Hikâyeler

(Contes)


Alfred de MUSSET

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 49, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 273 s.

338
2978
Agricola'nın Hayatı

(De Vita Iulii Agricolae)


Cornelius TACITUS

Çeviren Hâmit Dereli


Maarif Vekâleti , Latin Klasikleri 5, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, xiv + 58 s.

339
3073
İlimler ve Sanatlar Hakkında Nutuk

(Discours sur les Sciences et les Arts)


Jean-Jacques ROUSSEAU

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 50, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 46 s.

340
3536
Özdeyişler

(Maximes)

I


François de La ROCHEFOUCAULD

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 51, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, xxvi + 112 s.

341
4073
Dr. O'Grady'nin Gevezelikleri


André MAUROIS

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Remzi Kitabevi , Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 70, İstanbul, 1943, Kenan Matbaası, 134 s.

342
143
İstanbul Kütüpaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

1. Fasikül Umumi Tarihler


Anonim


Maarif Vekilliği Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: 1 No: 1, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, s.

343
3216
Phaidon

Фαίδων


EFLÂTUN

Çevirenler Hamdi Ragıp Atademir - Suut Kemal Yetkin


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 12, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 143 s.

344
3538
Theages

Θεάγης


EFLÂTUN

Çeviren Hamdi Varoğlu


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 13, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 25 s.

345
3758
Rakipler

ANTEPAΣTAI


EFLÂTUN

Çeviren Hamdi Varoğlu


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 14, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 19 s.

346
839
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

14. Cüz | BAHTİYÂR - BASRA


Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 80 s. (s. 241 - 320)

347
840
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

15. Cüz | BASRA - BAYKAL


Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 80 s. (s. 321 - 400)

348
3789
Sofist

Σοφιστής


EFLÂTUN

Çeviren Mehmet Karasan


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 16, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 131 s.

349
841
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

16. Cüz | BAYKARA - BELGRAD


Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 80 s. (s. 401 - 480)

350
842
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

17. Cüz | BELGRAD - BERMEKÎLER


Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 80 s. (s. 481 - 560)

351
3219
Protagoras

Πρωταγόρας


EFLÂTUN

Çeviren Nurettin Şazi Kösemihal


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 18, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 100 s.

352
843
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

18. Cüz | BERMEKÎLER - BÎRÛNÎ


Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 80 s. (s. 561 - 640)

353
3399
Küçük Hippias

Ἱππίας ἐλάττων


EFLÂTUN

Çeviren Pertev Naili Boratav


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 19, istanbul, 1943, Maarif Matbaası, 35 s.

354
1166
İkinci Türk Tarih Kongresi

İstanbul 20 - 25 Eylül 1937

Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri, No. 2, İstanbul, 1943, Kenan Matbaası, 1187 s.

355
844
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

19. Cüz | BÎRÛNÎ - BORNU


Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 80 s. (s. 641 - 720)

356
3935
Philebos

Φίληβος


EFLÂTUN

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 23, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 137 s.

357
3537
İkinci Alkibiades

Ἀλκιβιάδης β


EFLÂTUN

Çeviren Dr. Suat Baydur


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 26, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 34 s.

358
1168
III. Türk Tarih Kongresi

Türk Tarih Kurumu Sergisi ve Kurumun Çalışmaları Hakkında Bir Hulâsa


Anonim


Türk Tarih Kurumu , , Ankara, 1943, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 60 s.

359
1167
III. Türk Tarih Kongresi Programı

15 - 20 sonteşrin 1943


Anonim


Türk Tarih Kurumu , , Ankara, 1943, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 16 s.

360
3776
Hipparkhos ve Kleitophon

Ἵππαρχος - Κλειτοφῶν


EFLÂTUN

Çeviren Dr. Zafer Taşlıklıoğlu


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 30, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 34 s.

361
3698
Minos

Μινος


EFLÂTUN

Çeviren Dr. Suat Yakup Baydur


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 33, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 112 s.

362
3554
Epinomis

Ἐπινομίς


EFLÂTUN

Çeviren Adnan Cemgil


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 36, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 39 s.

363
1414
La Turquie Kemaliste

No. 47


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, 1943, L'Imprimerie d'Ètat, 47 s. + 12 s. resim

364
3788
Timaios

Τίμαιος


EFLÂTUN

Çevirenler Erol Güney ve Lûtfi Ay


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 37, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 143 s.

365
1515
Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

IV. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti , , İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 160 s. (481-640. sayfalar) (s. 481 - 640)

366
3761
Phaidros

Φαῖδρος


EFLÂTUN

Çeviren Hamdi Akverdi


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 41, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 122 s.

367
3760
Mektuplar


EFLÂTUN

Çeviren İrfan Şahinbaş


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 43, İstanbul, 1943, Maarif Matbaası, 103 s.

368
3476
Herakles

Ἡρακλῆς


EURİPİDES

Çeviren Lûtfi Ay


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 52, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, xvi + 97 s.

369
3475
Hekabe

Ἑκάβη


EURİPİDES

Çeviren Hamdi Varoğlu


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 53, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 75 s.

370
3454
Alkestis

Ἄλκηστις


EURİPİDES

Çeviren Prof. A. Hamdi Tanpınar


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 54, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 68 s.

371
3790
Medeia

Μήδεια


EURİPİDES

Çeviren A. Hamdi Tanpınar


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 55, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 69 s.

372
3097
Elektra

Ηλεκτρα


EURİPİDES

Çeviren A. Hamdi Tanpınar


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 56, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 81 s.

373
3472
Atinalıların Devleti

(Αθηνιων πολιτει)


ARISTO

Çeviren Dr. Suad Yakup Baydur


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 62, Ankara, 1943, Maarif Matbaası, 126 s.

374
523
Galata

Topographisch - Archäologischer Plan


A. M. Schneider und M. Is. Nomidis

mit Erläuterndem Text von


, , İstanbul, 1944, , 59 s.

375
3388
Gilgameş Destanı


Anonim

Çeviren Muzaffer Ramazanoğlu


Maarif Vekâleti , Babil Klasiği 1, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 93 s.

376
677
Mardin Artukoğulları Tarihi


İbrahim ARTUK


Gençler Kitabevi , , İstanbul, 1944, Aydınlık Basımevi, 128 s.

377
1211
Türkiyede Çıkmakta Bulunan Gazete ve Mecmualar

IV


Anonim


Başvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü 6, , Ankara, 1944, Devlet Matbaası, 336 + xvi s.

378
3840
Fırtına

(The Tempest)


William SHAKESPEARE

Çeviren Haldun Derin


Maarif Vekaleti , İngiliz Klasikleri 5, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 103 s.

379
3113
Veronalı İki Centilmen

(Two Gentlemen of Verona)


William SHAKESPEARE

Çeviren Avni Givda


Maarif Vekâleti , İngiliz Klasikleri 6, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 106 s.

380
3344
Hyperion

II


Friedrich HÖLDERLİN

Çeviren Melâhat Togar


Maarif Vekâleti , Alman Klasikleri 6, İstanbul, 1944, Millî Eğitim Basımevi, 127 s.

381
4107
Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası

(A Midsummer Night's Dream)


William SHAKESPEARE

Çeviren Nureddin Sevin


Maarif Vekâleti , İngiliz Klasikleri 9, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 96 s.

382
3966
Kabusname


Kûhistan sultanı Keykâvus bin İskender

II Murat için Türkçe'ye çeviren Mercimek Ahmet

Yeniden gözden geçiren Orhan Şaik Gökyay


Maarif Vekâleti , Eski Türkçe Metinler 1, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, xiii + 502 s.

383
3437
Kahvehane

(La Bottega del Caffé)


Carlo GOLDONI

Çeviren Ekrem Sungar


Maarif Vekâleti , İtalyan Klasikleri 1, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 140 s.

384
3006
Türkiye Mektupları

I

(Törökoszàgi levelek)


Kelemen MIKES

Çeviren Sadettin Karatay


Maarif Vekâleti , Macar Klasikleri 1, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 224 s.

385
3559
Mesnevi

IV


Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Çeviren Veled İzbudak - Abdülbaki Gölpınarlı


Millî Eğitim Bakanlığı , Şark-İslam Klasikleri 1, İstanbul, 1944, Millî Eğitim Basımevi, iii + 370 s.

386
3942
Hamlet


William SHAKESPEARE

Çeviren Orhan Burian


Maarif Vekâleti , İngiliz Klasikleri 11, Ankara, 1944, Maarif Basımevi, 179 s.

387
4050
Maria Stuart


Friedrich SCHILLER

Çeviren Recai Bilgin


Maarif Vekaleti , Alman Klasikleri 11, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 189 s.

388
4059
Danton'un Ölümü

(Danton's Tod)


Georg BÜCHNER

Çeviren Pertev N. Boratav


Maarif Vekaleti , Alman Klasikleri 12, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 118 s.

389
3443
Adalet


John GALSWORTHY

Çeviren Adnan Balkış


Maarif Vekilliği , Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 13, İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası, viii + 198 s.

390
3083
Gyges ve Yüzüğü

(Gyges und sein Ring)


Christian Friedrich HEBBEL

Çeviren S. Ali


Maarif Vekâleti , Alman Klasikleri 13, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, xxxiii + 148 s.

391
3602
Kuru Gürültü

(Much adoe about nothing)


William SHAKESPEARE

Çeviren Doç. Hamit Dereli


Maarif Vekâleti , İngiliz Klasikleri 13, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 136 s.

392
3425
Büyük Devletler

(Die Grossen Maechte)


Leopold von RANKE

Çeviren Bekir Sıtkı Baykal


Maarif Vekâleti , Alman Klasikleri 14, , 1944, Maarif Matbaası, 68 s.

393
3345
Ekmek Elden


Somerset MAUGHAM

Çeviren Ferhunde Gökyay


Maarif Vekilliği , Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 14, İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası, iv + 137 s.

394
3498
Kabahat Kendimizde


James Matthew BARRİE

Çeviren Orhan Burian


Maarif Vekilliği , Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 15, İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası, 171 s.

395
4092
Michael Kohlhaas


Heinrich von KLEIST

Çeviren Dr. Necip Üçok


Maarif Vekâleti , Alman Klasikleri 15, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 132 s.

396
3934
Şaşkın

(L'Étourdi)


MOLIÈRE

Çeviren Behiç Enver Koryak


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 15, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 93 s.

397
3891
Hermann'la Dorothea


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Recai Bilgin


Maarif Vekâleti , Alman Klasikleri 16, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 104 s.

398
3686
Horozibiği


Jules RENARD

Çeviren Sabahattin Eyüpoğlu


Maarif Vekilliği , Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 16, İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası, 30 s.

399
3058
Küskün Âşıklar

(Le Dépit Amoureux)


MOLIÈRE

Çevirenler Güzin Dikel - Nevin Korel


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 16, , 1944, Maarif Matbaası, 91 s.

400
3091
Define

(Der Schatz)


Gotthold Ephraim LESSING

Çeviren Melâhat Özgü


Maarif Vekâleti , Alman Klasikleri 17, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, viii + 64 s.

401
3029
Pelleas ve Melisande


Maurice MAETERLINCK

Çeviren Turgut S. Erem


Maarif Vekâleti , Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 17, İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası, 74 s.

402
3409
Gönül Eğlencesi

(Liebelei)


Arthur SCHNITZLER

Çeviren Kemal Kaya


Maarif Vekilliği , Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 18, İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası, 92 s.

403
3848
Babayiğit


John Millington SYNGE

Çeviren Saffet Korkut


Maarif Vekilliği , Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 19, İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası, 104 s.

404
3649
Kocalar Mektebi


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 19, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 43 s.

405
3010
Köyün Çocuğu

I

(Das Gemeindekind)


Marie von EBNER-ESCHENBACH

Çeviren Burhan Arpad


Maarif Vekâleti , Alman Klasikleri 19, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 133 s.

406
3102
Hedda Gabler


Henrik IBSEN

Çeviren Şaziye Berrin Kurt


Maarif Vekâleti , İskandinav Klasikleri 2, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 154 s.

407
3447
Yalancı

(Il Bugiardo)


Carlo GOLDONI

Çeviren Tarık Levendoğlu


Maarif Vekâleti , İtalyan Klasikleri 2, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 132 s.

408
3768
Harb ve Sulh

I

**


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Maarif Vekâleti , Rus Klasikleri 2, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 142 s.

409
3039
Bir Gün İçinde


Georg KAISER

Çeviren Kemal Kaya


Maarif Vekilliği , Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 20, İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası, ii + 80 s.

410
3096
Üniversitede

(Auf der Universität)


Theodor STORM

Çeviren Sevim San


Maarif Vekâleti , Alman Klasikleri 20, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 76 s.

411
3549
Kadınlar Mektebi'nin Tenkidi

(Critique de l'École des femmes)


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 21, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 43 s.

412
3157
Sadakat Bağları


John GALSWORTHY

Çeviren Saffet Korkut


Maarif Vekilliği , Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 21, İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası, 112 s.

413
3644
Versailles Tuluatı


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 22, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 43 s.

414
3645
Zorla Evlenme


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 23, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 43 s.

415
3916
Tartuffe


MOLIÈRE

Çeviren Orhan Veli Kanık


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 25, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, xxiv + 98 s.

416
3747
Sicilyalı

yahut

Resimli Muhabbet

(Le Sicilien ou L'Amour Peintre)


MOLIÈRE

Çeviren Orhan Veli Kanık


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 29, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 34 s.

417
3857
Anasının Kuzusu


Denis İvanoviç FONVİZİN

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Maarif Vekâleti , Rus Klasikleri 3, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, xi + 107 s.

418
3118
Antikacının Ailesi

yahut
Gelin Kaynana


Carlo GOLDONI

Çeviren Ekrem Sungar


Maarif Vekâleti , İtalyan Klasikleri 3, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 135 s.

419
3706
Yaban Ördeği


Henrik IBSEN

Çeviren Cevat Memduh Altar


Maarif Vekaleti , İskandinav Klasikleri 3, İstanbul, 1944, Maarif Basımevi, xvii + 223 s.

420
3601
Atinalı Timon

(Timon of Athens)


William SHAKESPEARE

Çeviren Doç. Orhan Burian


Maarif Vekâleti , İngiliz Klasikleri 31, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 121 s.

421
3604
Antonius ile Kleopatra

(Anthony and Cleopatra)


William SHAKESPEARE

Çeviren Doç. Saffet Korkut


Maarif Vekâleti , İngiliz Klasikleri 32, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, xvi + 161 s.

422
3648
Scapin'in Dolapları


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 37, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 43 s.

423
3957
Gulliver'in Seyahatleri

III-IV

(Gulliver's Travels)


Jonathan SWIFT

Çeviren İrfan Şahinbaş


Maariif Vekaleti , İngiliz Klasikleri 37, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 157 s.

424
3651
Bilgiç Kadınlar


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 39, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 43 s.

425
4140
Hafız Divanı


Hafız-ı Şîrâzî

Çeviren Abdülbaki Gölpınarlı


Maarif Vekâleti , Şark-İslam Klasikleri 4, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 39 + xiii + 788 s. + 5 l.

426
3439
Dr. Jekyll ile Mr. Hyde


Robert Louis STEVENSON

Çeviren Zarife Lâçinler


Maarif Vekâleti , İngiliz Klasikleri 40, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 140 s.

427
3894
Felsefe Sözlüğü

II

(Dictionnaire Philosophique)


VOLTAIRE

Çeviren Lûtfi Ay


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 46, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 267 s.

428
3749
Julie

yahut

Yeni Héloïse

(Julie ou La Nouvelle Héloïse)
II


Jean-Jacques ROUSSEAU

Çeviren Hamdi Varoğlu


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 48, İstanbul, 1944, Maarif Basımevi, 163 s.

429
3090
Gülşen-i Raz


Mahmud ŞEBÜSTERİ

Çeviren Abdülbaki Gölpınarlı


Maarif Vekâleti , Şark-İslam Klasikleri 5, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, xi + 128 s.

430
3116
Martı


Anton ÇEHOV

Çevirenler Nihal Yalaza Taluy - Kemal Kaya


Maarif Vekâleti , Rus Klasikleri 5, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 90 s.

431
3593
İnsan Zekasının İlerlemeleri Üzerinde Tarihi Bir Tablo Taslağı

I

(Esquise d'un Tableau Historique des progres de l'esprit humaine)


Marquis de CONDORCET

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 52, Ankara, 1944, Millî Eğitim Basımevi, xix + 162 s.

432
3175
Barberine


Alfred de MUSSET

Çeviren Orhan Veli Kanık


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 53, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 76 s.

433
3911
Bir Heves

(Un Caprice)


Alfred de MUSSET

Çeviren İlhan Ertuğ


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 54, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 54 s.

434
3103
Fantasio


Alfred de MUSSET

Çeviren İzzet Melih Devrim


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 55, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 58 s.

435
3482
Lorenzaccio


Alfred de MUSSET

Çeviren İzzet Melih Devrim


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 56, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, xiv + 190 s.

436
3161
Carmosine

-----

Louison


Alfred de MUSSET

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 57, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 138 s.

437
3710
Bettine

-

Ummadık Taş Baş Yarar


Alfred de MUSSET

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 58, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 109 s.

438
3596
Bir Zamane Çocuğunun İtirafları

(La confession d'un enfant du siecle)


Alfred de MUSSET

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 59, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, xv + 359 s.

439
3469
Germania


Cornelius TACITUS

Çeviren Hâmit Dereli


Maarif Vekâleti , Latin Klasikleri 6, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 41 s.

440
3106
Vanya Dayı


Anton ÇEHOV

Çeviren Gaffar Güney


Maarif Vekâleti , Rus Klasikleri 6, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 90 s.

441
3889
Mantık al-Tayr

I

منطق‌الطیر


Ferideddin-i ATTAR

Çeviren Abdülbaki Gölpınarlı


Maarif Vekâleti , Şark-İslam Klasikleri 6, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, xix + 225 s.

442
4011
Bir Aşk Sayfası

I

(Une Page d'Amour)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 62, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 208 s.

443
3387
Değirmenimden Mektuplar

(Lettres de Mon Moulin)


Alphonse DAUDET

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 65, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 250 s.

444
2953
İtalya Hikâyeleri

(Chroniques Italiennes)


STENDHAL

Çeviren Hamdi Varoğlu


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 66, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, iii + 293 s.

445
3403
Albay Chabert

(Le Colonel Chabert)


Honoré de BALZAC

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 67, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, xx + 94 s.

446
3162
Sevilla Berberi

(Le Barbier de Séville)


Pierre BEAUMARCHAIS

Çeviren Nihal Ertuğ


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 68, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 105 s.

447
3892
Prenses de Clèves

(La Princesse de Clèves)


Madame de La FAYETTE

Çeviren Yusuf Tavat


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 069, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, x + 292 s.

448
2996
Çifte Bakkhis'ler


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti , Latin Klasikleri 7, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 82 s.

449
3737
Salamân'la Absal

ﺳﻼﻣﺎﻦ ﻭ ﺍﺑﺴﺎﻞ


CAMÎ

Çeviren Abdülvehhab Tarzi


Maarif Vekâleti , Şark-İslâm Klâsikleri 7, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, xvi + 111 s.

450
3591
Üç Kızkardeş

(Tri sestry)


Anton ÇEHOV

Çeviren Hasan Ali Ediz


Maarif Vekaleti , Rus Klasikleri 7, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 174 s.

451
3059
Candide

Yahut
İyimserliğe Dair

(Candide ou de l'Optimisme)


VOLTAIRE

Çeviren Fehmi Baldaş


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 70, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, xi + 133 s.

452
3066
Tehlikeli Alâkalar

(Les Liaisons Dangereuses)


Pierre Choderlos de LACLOS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 71, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 455 s.

453
3395
Graziella


Alphonse de LAMARTINE

Çeviren Zeynep Menemenci


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 73, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, xxii + 151 s.

454
3132
Odamda Seyahat

(Le Voyage Autour de ma Chambre)


Xavier de Maistre

Çeviren Sitare Sevin


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 74, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 75 s.

455
3769
Yalnız Gezerin Hayalleri

(Les rêveries du promeneur solitaire)


Jean-Jacques ROUSSEAU

Çeviren Reşat Nuri Darago


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 75, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 136 s.

456
3805
Colomba


Prosper MÉRIMÉE

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 76, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, xii + 207 s.

457
3428
Araftaki Ruhlar

(Les Âmes de Purgatoire)

Ille Venüsü

(La Vénus d'Ille)


Prosper MÉRIMÉE

Çeviren Nabi Nayır


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 77, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 176 s.

458
3125
Fırsat

(L'Occasion)


Prosper MÉRIMÉE

Çeviren Sabiha Yağızlar


Maarif Bakanlığı , Fransız Klasikleri 78, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 52 s.

459
3141
Ines Mendo


Prosper MÉRIMÉE

Çeviren Sabiha Yağızlar


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 79, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 90 s.

460
3871
Vişne Bahçesi


Anton ÇEHOV

Çevirenler Erol Güney ile Şahap İlter


Maarif Vekaleti , Rus Klasikleri 8, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 94 s.

461
3551
Paul ile Virginie


Jacques-Henri Bernardin de SAINT-PIERRE

Çeviren Ali Kâmil Akyüz


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 82, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 162 s.

462
3522
Tristan'la Iseut

(Le roman de Tristan et Iseut)


Anonim

Çeviren Sabiha Omay (J Bédier'nin hazırladığı metinden)


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 83, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 157 s.

463
3406
Aklını İyi Kullanmak ve Bilimlerde Doğruyu Bulmak İçin

Metot Üzerine Konuşma

(Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences)


René DESCARTES

Çeviren Mehmet Karasan


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 84, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, x + 94 s.

464
3732
Çin Hikâyeleri


Anonim

Çevirenler Wolfram Eberhard'la Hayrünnisa Boratav


Maarif Vekâleti , Çin Klasikleri 1, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, xix + 142 s.

465
2970
Yüzbaşının Kızı


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çevirenler Erol Güney - S. Ali


Maarif Vekâleti , Rus Klasikleri 10, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 197 s.

466
3184
Maça Kızı


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çeviren Hasan Âli Ediz


Maarif Vekâleti , Rus Klasikleri 11, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 72 s.

467
2923
Zamanımızın Kahramanı


Mikhail LERMONTOV

Çeviren Servet Lünel


Maarif Vekâleti , Rus Klasikleri 14, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, x + 230 s.

468
3861
Müfettiş


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çevirenler Erol Güney - Melih Cevdet Anday


Maarif Vekâleti , Rus Klasikleri 16, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, xxxvii + 142 s.

469
3626
İlk Aşk


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 17, İstanbul, 1944, Millî Eğitim Basımevi, 126 s.

470
3624
Klara Miliç


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 18, İstanbul, 1944, Millî Eğitim Basımevi, 126 s.

471
144
İstanbul Kütüpaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

2. Fasikül Türk Tarihine Ait Eserler


Anonim


Maarif Vekilliği Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: 1 No: 2, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, s.

472
316
Müsameret al-ahyar

(Selçukî Devletleri Tarihi)


Aksaraylı Kerimeddin MAHMUD

Türkçeye Çeviren M. Nuri Gencosman

Ön söz ve notlar yazan: F. N. UZLUK


, Anadolu Selçukîleri gününde Tarih Bitikleri 2, Ankara, 1944, , s.

473
4084
Başkasının Karısı

-

Namuslu Hırsız


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çevirenler D. Sorakın ve S. Aytekin


Maarif Vekâleti , Rus Klasikleri 20, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 114 s.

474
3586
Kratylos

Κρατύλος


EFLÂTUN

Çeviren Dr. Suat Yakup Baydur


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 20, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 112 s.

475
857
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

20. Cüz | BORNU - BÜZÜRGÜMMÎD


Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 126 s. (s. 721 - 846)

476
858
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

21. Cüz | CABALA - CEM


Heyet


Maarif Vekilliği , Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 80 s. (s. 1 - 80)

477
859
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 22. Cüz | CEM - CİDDE


Heyet


Maarif Vekilliği , Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir , İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 80 s. (s. 81 - 160)

478
860
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 23. Cüz | CİĞALA-ZÂDE - CÜZÂM


Heyet


Maarif Vekilliği , Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir , İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 102 s. (s. 161 - 262)

479
145
İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

3. Fasikül Arap Tarihi, İran Tarihi, Diğer milletler tarihleri


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: 1 No: 3, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, s.

480
3759
Meneksenos

Μενέξενος


EFLÂTUN

Çeviren İrfan Şahinbaş


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 31, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 30 s.

481
3179
Devlet Adamı

Πολιτικός


EFLÂTUN

Çevirenler Behice Boran - Mehmet Karasan


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 32, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 116 s.

482
3773
Devlet

Πολιτεία

III


EFLÂTUN

Çeviren Dr. Georg Rohde'nin idaresi altinda Azra Erhat


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 34, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 75 s.

483
1516
Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

V. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti , , İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 160 s. (641-800. sayfalar) (s. 641 - 800)

484
3105
Bakkhalar

(Βακχαι)


EURİPİDES

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 57, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, xi + 94 s.

485
3441
Anabasis

Ἀνάβασις


KSENOPHON

Çeviren Hayrullah Örs


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 61, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, iii + 397 s. + 1 harita

486
4094
Seçme Yazılar

I


Samsatlı LUKIANOS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 63, Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 259 s.

487
3397
Seçme Yazılar

II


Samsatlı LUKIANOS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 63, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, 241 s.

488
3765
Politika

(Πολιτικὰ)

I-III


ARISTO

Çeviren Niyazi Berkes


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 64, İstanbul, 1944, Maarif Matbaası, xvii + 161 s.

489
2620
Doğu Anadolu Oyunları ve Havaları

Kitap: III

Artvin Oyunları


Kasım Ülgen

Derleyen:


Kars Halkevi Yayınları , , İstanbul, 1944, Cumhuriyet Matbaası, 218 s. + resimler

490
1930
Türk Hukuk Lûgati

Fasikül 1


Komisyon

Türk Hukuk Kurumu


Maarif Vekilliği , , Ankara, 1944, Maarif Matbaası, 80 s.

491
1064
İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 1

Aba - Abdullah Ef. (Himmetzade)


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, İkinciteşrin 1944, Tan Matbaası, 32 s.

492
1065
İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 2

Abdullah Ef. (Hocazade) - Abdülhalim Memduh


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1944, Tan Matbaası, 32 s.

493
1066
İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 3

Abdülhalim Memduh - Abdülmecid


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1944, Tan Matbaası, 32 s.

494
3254
Bodrum Tarihi


Avram Galanti BODRUMLU


Işık Basım ve Yayınevi , , İstanbul, 1945, Işık Basım ve Yayınevi, 98 s.

495
534
İstanbul Çeşmeleri

II

Beyoğlu ve Üsküdar Cihetleri


İbrahim Hilmi TANIŞIK


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü Seri: II, Sayı: 3, İstanbul, 1945, Maarif Matbaası, 575 s.

496
3635
Kelile ve Dimne

(Kelile ü Dimne)


BEYDEBA

Çeviren Ömer Rıza Doğrul


Maarif Vekaleti , Hint Klasikleri 1, İstanbul, 1945, Maarif Matbaası, x + 321 s.

497
1044
Küçük Denizli Tarihi

(Yunanlılardan, Osmanlılara - 1434 M. 832 H - Kadar)


F. Akçakoca AKÇA


, , İstanbul, 1945, Resimli Ay Matbaası, 69 s.

498
699
Nasreddin Hocanın Şehri Akşehir / Tarihî - Turistik Kılavuz


İbrahim Hakkı KONYALI


, , İstanbul, 1945, Nümune Matbaası, 856 s.

499
3636
On Küçük Kapı Yoldaşımız

()


Karl von FRISCH

Çeviren


Millî Eğitim Bakanlığı , Hint Klasikleri 1, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, vii + 241 s.

500
3016
Tonio Kröger


Thomas MANN

Çeviren Mehmet Karasan


Millî Eğitim Bakanlığı , Yeni Alman Edebiyatı 1, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 97 s.

501
3020
Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları

II

(Wilhelm Meisters Lehrjahre)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çevirenler Dr. Şükrü Atala - Cemal Köprülü


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 8, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 330 s.

502
4023
Geçmiş Zaman Peşinde

Swann'ların Semtinden

II

(A la Recherche du Temps perdu - Du Côté de chez Swann)


Marcel PROUST

Çeviren Nasuhi Baydar


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 9, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 244 s.

503
3877
Farelere ve İnsanlara Dair

(Of Mice and Men)


John STEINBECK

Çeviren Necmi Sarıoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Yeni Amerikan Edebiyatı: 1, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 180 s.

504
3484
Müellif'le Aktör

(La Poète et le Comédien)


Jacques COPEAU

Çeviren Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı , Tiyatro Sanatı Üzerine Eserler Serisi 1, Ankara, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi, vii + 46 s.

505
3434
Hikâyeler

I


O. HENRY

Çeviren Nuri Eren


Millî Eğitim Bakanlığı , Amerikan Klasikleri 1, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 221 s.

506
3524
Hikâyeler

II


O. HENRY

Çeviren Nuri Eren


Millî Eğitim Bakanlığı , Amerikan Klasikleri 1, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 221 s.

507
2965
Türkiye Mektupları

II

(Törökoszàgi levelek)


Kelemen MIKES

Çeviren Sadrettin Karatay


Maarif Vekâleti , Macar Klasikleri 1, Ankara, 1945, Maarif Matbaası, 268 s.

508
3065
Mesnevi

V


Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Çeviren Abdülbaki Gölpınarlı


Millî Eğitim Bakanlığı , Şark-İslam Klasikleri 1, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, ii + 399 s.

509
3719
Romeo ve Juliet


William SHAKESPEARE

Çeviren Yusuf Mardin


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 10, İstanbul, 1945, Mİlli Eğitim Basımevi, 168 s.

510
3086
Sukızı


Friedrich de la MOTTE FOUQUÉ

Çeviren Safiye Erol


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 18, Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Matbaası, 111 s.

511
3015
Köyün Çocuğu

II

(Das Gemeindekind)


Marie von EBNER-ESCHENBACH

Çeviren Burhan Arpad


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 19, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 86 s.

512
3194
Tanrı Gözünden Irak

(Az Isten Hata Mögött)


Zsigmond MÓRICZ

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı , Macar Klasikleri 2, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, xii + 147 s.

513
3953
Yeni Dünya

(A Brave New World)


Aldous HUXLEY

Çeviren Doç. Orhan Burian


Millî Eğitim Bakanlığı , Yeni İngiliz Edebiyatı 2, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 334 s.

514
3435
Harb ve Sulh

II

*


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 2, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 182 s.

515
4121
Harb ve Sulh

II

**


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 2, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 262 s.

516
3762
Don Carlos


Friedrich SCHILLER

Çeviren Recai Bilgin


Milli Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 21, Ankara, 1945, Maarif Matbaası, 255 s.

517
3496
Karaağaçlar Altında

(Desire under the Elms)


Eugene O'NEILL

Çeviren Orhan Burian


Maarif Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 22, Ankara, MCMXLV, Maarif Matbaası, 100 s.

518
3080
Windsor'un Şen Kadınları

(Merry Wives of Windsor)


William SHAKESPEARE

Çeviren Haldun Derin


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 22, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 131 s.

519
3087
Büyük İskender

(Geschichte Alexanders des Grossen)

I


Johann Gustav DROYSEN

Çeviren Bekir Sıtkı Baykal


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 22, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, xv + 209 s.

520
3497
Ariane'la Mavi-Sakal


Maurice MAETERLINCK

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 23, Ankara, MCMXLV, Maarif Matbaası, 38 s.

521
3569
Kırık Testi

(Der zerbrochene Krug)


Heinrich von KLEIST

Çeviren Hayrullah Örs


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klâsikleri 24, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 91 s.

522
3185
Marius


Marcel PAGNOL

Çeviren Ali Süha Delilbaşı


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 24, İstanbul, MCMXLV, Maarif Matbaası, 184 s.

523
3127
Caesar'la Kleopatra


Bernard SHAW

Çeviren Nurettin Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 25, Ankara, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi, 174 s.

524
3394
Seyahat Tabloları

I


Heinrich HEINE

Çevirenler Hayrünnisa Boratav ile Pertev Boratav


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 25, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 183 s.

525
3570
Aquis Submersus


Theodor STORM

Çevirenler Dora Güney - Niyazi Ağırnaslı


Milli Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 26, İstanbul, 1945, Milli Eğitim Basımevi, XII + 109 s.

526
3040
Blancot Posnet'in Sırrı


Bernard SHAW

Çeviren Remide Âdil


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 26, Ankara, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi, 52 s.

527
3337
Düşman


André-Paul ANTOINE

Çeviren Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 27, İstanbul, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi, v + 156 s.

528
3119
Araya Giren Garip Oyun

(Strange Interlude)


Eugene O'NEILL

Çeviren Saffet Korkut


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 28, Ankara, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi, viii + 304 s.

529
3134
Androcles ile Aslan


Bernard SHAW

Çevirenler Süleyman Adıyaman - Rıza Dönmez


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 29, İstanbul, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi, 68 s.

530
3873
Paganlar

(Poganyok)


Ferenc HERCZEG

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı , Macar Klasikleri 3, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, xii + 307 s.

531
3850
Hikâyeler

I


Oscar WILDE

Çeviren Nurettin Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı , Yeni İngiliz Edebiyatı 3, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 89 s.

532
3851
Hikâyeler

II


Oscar WILDE

Çeviren Nurettin Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı , Yeni İngiliz Edebiyatı 3, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 102 s.

533
3422
Ermiş Jeanne


Bernard SHAW

Çeviren Saffet Korkut


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 31, İstanbul, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi, 176 s.

534
3324
İkinci Edward


Christopher MARLOWE

Çeviren Hadiye Sayron


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 38, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 146 s.

535
3063
Tom Jones

I

(Sokakta bulunmuş bir Çocuğun Hikâyesi)


Henry FIELDING

Çeviren Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 39, İstanbul, 1945, Tan Basımevi, 338 s.

536
3436
Tom Jones

II

(Sokakta bulunmuş bir Çocuğun Hikâyesi)


Henry FIELDING

Çeviren Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 39, İstanbul, 1945, Tan Basımevi, 327 s.

537
3126
Brand


Henrik IBSEN

Çeviren Bedri Göknil


Millî Eğitim Bakanlığı , İskandinav Klasikleri 4, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 184 s.

538
3702
Tuğbay


Denis İvanoviç FONVİZİN

Çeviren Rana Çakıröz


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 4, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 95 s.

539
3053
Nişanlılar

I

(XVII. asırda Milano tarihi)

(I Promesi sposi)


Alessandro MANZONI

Çeviren Ragıp Ögel


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 4, İstanbul, 1945, Cumhuriyet Matbaası, iii + 287 s.

540
3054
Nişanlılar

II

(XVII. asırda Milano tarihi)

(I Promesi sposi)


Alessandro MANZONI

Çeviren Ragıp Ögel


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 4, İstanbul, 1945, Cumhuriyet Matbaası, 327 s.

541
3055
Nişanlılar

III

(XVII. asırda Milano tarihi)

(I Promesi sposi)


Alessandro MANZONI

Çeviren Ragıp Ögel


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 4, İstanbul, 1945, Cumhuriyet Matbaası, 254 s.

542
3022
Felsefe Sözlüğü

III

(Dictionnaire Philosophique)


VOLTAIRE

Çeviren Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 46, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 286 s.

543
3748
Julie

yahut

Yeni Héloïse

(Julie ou La Nouvelle Héloïse)
III


Jean-Jacques ROUSSEAU

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 48, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 304 s.

544
3750
Julie

yahut

Yeni Héloïse

(Julie ou La Nouvelle Héloïse)
IV


Jean-Jacques ROUSSEAU

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 48, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 304 s.

545
3052
Sayfiye Merakı

Çevireninden Suat Sinanoğlu'na ithaflı ve imzalı


Carlo GOLDONI

Çeviren Aydın Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 5, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 109 s.

546
3822
Suçlu mu?

(Brott och brott)


August STRINDBERG

Çeviren Süleyman Tamer


Millî Eğitim Bakanlığı , İskandinav Klasikleri 5, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 113 s.

547
3594
İnsan Zekasının İlerlemeleri Üzerinde Tarihi Bir Tablo Taslağı

II

(Esquise d'un Tableau Historique des progres de l'esprit humaine)


Marquis de CONDORCET

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 52, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 201 s.

548
3890
Mantık al-Tayr

II

منطق‌الطیر


Ferideddin-i ATTAR

Çeviren Abdülbaki Gölpınarlı


Maarif Bakanlığı , Şark-İslam Klasikleri 6, İstanbul, 1945, Maarif Matbaası, 239 s.

549
3420
Gil Blas de Santillane'ın Maceraları

I


Alain-René LESAGE

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 60, İstanbul, 1945, Maarif Matbaası, 290 s.

550
3421
Gil Blas de Santillane'ın Maceraları

II


Alain-René LESAGE

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 60, İstanbul, 1945, Maarif Matbaası, 225 s.

551
4127
Mutlak Peşinde


Honoré de BALZAC

Çeviren Sabiha Rifat


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 61, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 312 s.

552
3351
Bir Aşk Sayfası

II

(Une Page d'Amour)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Maarif Bakanlığı , Fransız Klasikleri 62, İstanbul, 1945, Maarif Matbaası, 339 s.

553
3525
Yaşama Zevki

I

(La Juie de Vivre)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 63, İstanbul, 1945, H. Tabiat Matbaası, 313 s.

554
3526
Yaşama Zevki

II

(La Juie de Vivre)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 63, İstanbul, 1945, H. Tabiat Matbaası, 264 s.

555
3843
Hulya


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 64, İstanbul, 1945, , 298 s.

556
3547
Eugénie Grandet


Honoré de BALZAC

Çeviren Nasuhi Baydar


Maarif Bakanlığı , Fransız Klasikleri 72, Ankara, 1945, Maarif Matbaası, xv + 279 s.

557
3418
Baharistan


CAMÎ

Çeviren M. Nuri Gencosman


Maarif Bakanlığı , Şark-İslâm Klâsikleri 8, Ankara, 1945, Maarif Matbaası, xiii + 185 s.

558
2992
Medeia


SENECA

Çeviren Samim Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Latin Klasikleri 8, Ankara, 1945, Maarif Matbaası, xi + 47 s.

559
3061
Carmen


Prosper MÉRIMÉE

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Bakanlığı , Fransız Klasikleri 80, Ankara, 1945, Alâettin Kıral Matbaası, 97 s.

560
4076
César Birotteau


Honoré de BALZAC

Çeviren Cevdet Perin


Remzi Kitabevi , Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 80, İstanbul, 1945, Güven Basımevi, xxiii + 368 s.

561
4080
Hikâyeler


Prosper MÉRIMÉE

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 81, İstanbul, 1945, Işıl Matbaası, 397 s.

562
4151
Aklını İyi Kullanmak ve Bilimlerde Doğruyu Aramak İçin

Metot Üzerine Konuşma

(Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences)

(Notlu basım)


René DESCARTES

Çeviren Mehmet Karasan


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 84, Ankara, 1945, Maarif Matbaası, xi + 184 s.

563
3386
Bilinmiyen Şaheser

(Le Chef-d'oeuvre inconnu)


Honoré de BALZAC

Çeviren Nahit Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 85, Ankara, 1945, Maarif Matbaası, 50 s.

564
3735
Meskûn Dünyaların Çokluğu

Entretiens sur la Pluralité des Mondes habités


Bernard le Bovier de FONTENELLE

Çeviren Halim Kiper


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 086, Ankara, 1945, Maarif Basımevi, 105 s.

565
3512
XIV. Louis Asrı

I

(Le Siècle de Louis XIV)


VOLTAIRE

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 87, Ankara, 1945, Maarif Matbaası, 345 s.

566
3326
César Birotteau


Honoré de BALZAC

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 88, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, v + 344 s.

567
3542
Almanyaya Dair

I


Madame de STAËL

Çeviren Nasuhi Baydar


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 89, Ankara, 1945, Maarif Matbaası, xxxiv + 272 s. 1-272. sayfalar

568
3070
Almanyaya Dair

II


Madame de STAËL

Çeviren Nasuhi Baydar


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 89, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 282 s. 273-554. sayfalar

569
3071
Almanyaya Dair

III


Madame de STAËL

Çeviren Nasuhi Baydar


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 89, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 295 s. 555-849. sayfalar

570
3391
Lâmiyet al-Acem

(ﻻﻣﻴﺔﺍﻟﻌﺠﻢ)


TUGRAÎ

Çeviren İsmail Erzen


Maarif Bakanlığı , Şark-İslâm Klâsikleri 9, Ankara, 1945, Maarif Matbaası, 11 s.

571
3201
Urgan

(Rudens)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı , Latin Klasikleri 9, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 101 s.

572
3131
Sophie Volland'a Mektuplar


Denis DIDEROT

Çeviren Etem D. Deriş


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 90, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, xi + 302 s.

573
3937
Hakikat

I

(Vérité)


Emile ZOLA

Çeviren Reşat Nuri Güntekin


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 91, İstanbul, 1945, Sadık Kâğıtçı Basımevi, 562 s.

574
4041
Hakikat

II

(Vérité)


Emile ZOLA

Çeviren Reşat Nuri Güntekin


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 91, İstanbul, 1945, Sadık Kâğıtçı Basımevi, 496 s.

575
3539
Döl Bereketi

I

(Fécondité)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 92, İstanbul, 1945, Sühulet Matbaası, 476 s.

576
3528
Döl Bereketi

II

(Fécondité)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 92, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 343 s.

577
3527
Döl Bereketi

III

(Fécondité)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 92, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 229 s.

578
2977
Kafkas Esirleri

(Les Prisonniers de Caucase)


Xavier de Maistre

Çeviren Sitare Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 93, Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Matbaası, 52 s.

579
3777
Tabiat Işığı İle Hakikatı Arama

(La recherce de la vérité par la lumière naturelle)


Renè DESCARTES

Çeviren Mehmet Karasan


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 94, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 51 s.

580
3485
Phaidra

(Phèdre)


RACINE

Çeviren Afif Obay


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 95, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 84 s.

581
3225
Gülme

Komiğin Anlamı Üzerinde Deneme

(Le Rire)


Henri BERGSON

Çeviren Mustafa Şekip Tunç


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 96, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, iii + 146 s.

582
4103
Seçme Hikâyeler

I


Guy de MAUPASSANT

Çeviren Enver Behiç Koryak


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 97, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 288 s.

583
3920
Hikâyeler

I


VOLTAIRE

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 98, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 167 s.

584
3828
İsa'nın Hayatı


Ernest RENAN

Çeviren Ziya İshan


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 99, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, xxiii + 271 s.

585
4009
Cimri


MOLIÈRE

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Millî Eğitim Bakanlığı , Okul Klasikleri Serisi 1, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 172 s.

586
4048
Deniz Feneri

(To the Lighthouse)


Virginia WOOLF

Çeviren Naciye Akseki


Millî Eğitim Bakanlığı , Yeni İngiliz Edebiyatı 1, İstanbul, 1945, Ülkü Basımevi, xi + 312 s.

587
1073
İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 10

Ahmed Rasim - Akbalık


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1945, Tanin Matbaası, 32 s.

588
2935
Şehname

I

(ﺷﻬﻨﺎﻤﻪ)


FİRDEVSİ

Çeviren Necati Lugal


Millî Eğitim Bakanlığı , Şark-İslam Klasikleri 10, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, xxi + 435 s.

589
3943
Aklın İdaresi İçin Kurallar

(Regulae ad directionem ingenii)


Renè DESCARTES

Çeviren Mehmet Karasan


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 100, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 123 s.

590
4014
Sibiryalı Kız

(La Jeune Sibérienne)


Xavier de Maistre

Çeviren Sitare Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 101, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 93 s.

591
3099
Görenlerin Yararına

Körler Hakkında Mektup

(Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient)


Denis DIDEROT

Çeviren Adnan Cemgil


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 102, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 97 s.

592
3160
Bağış


Pierre de MARIVAUX

Çeviren Zeynep Menemenci


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 104, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 56 s.

593
3757
Seçme Rubailer


Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Çeviren Abdülbaki Gölpınarlı


Millî Eğitim Bakanlığı , Şark-İslam Klasikleri 11, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 52 s.

594
3332
Biyelkin'in Hikâyeleri


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çeviren Hasan Âli Ediz


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 12, Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Basımevi, 122 s.

595
2964
Bir Evlenme


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çevirenler Erol Güney - Melih Cevdet Anday


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 15, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, xii + 87 s.

596
3818
Uysal Kız


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çevirenler D. Sorakın ve S. Aytekin


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 19, Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Matbaası, 68 s.

597
3629
Büyük Bilgi

-

Müzik Hakkında Notlar


Anonim

Çevirenler Wolfram Eberhard'la Nusret Hızır


Millî Eğitim Bakanlığı , Çin Klasikleri 2, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, xiii + 196 s.

598
2943
Etika

I


Baruch SPINOZA

Çeviren Hilmi Ziya Ülken


Millî Eğitim Bakanlığı , Latince Klasikler 2, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, xxiv + 254 s.

599
3385
Çocukluk


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Rana Çakıröz


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 21, Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Matbaası, 167 s.

600
3088
Theaitetos

Θεαίτητος


EFLÂTUN

Çeviren Macit Gökberk


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 21, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 151 s.

601
3612
İvan İlyiç'in Ölümü


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 22, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 178 s.

602
3607
Mirgorod Hikayeleri

(Mirgorod)


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çeviren Servet Lunel


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 23, Ankara, 1945, Alaeddin Kıral Matbaası, iv + 196 s.

603
3883
Üç Hikâye


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çevirenler Erol Güney ile Orhan Veli Kanık


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 24, Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Matbaası, x + 113 s.

604
861
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 24. Cüz | ÇAD - ÇANAKKALE


Heyet


Maarif Vekilliği , Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir , İstanbul, 1945, Maarif Matbaası, 80 s. (s. 263 - 342)

605
3701
Karanlığın Kudreti


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Rana Çakıröz


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 25, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 95 s.

606
862
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 25. Cüz | ÇANAKKALE - ÇUHA ADASI


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir , İstanbul, 1945, Maarif Matbaası, 102 s. (s. 343 - 444)

607
3915
Vadim

---------

Aşık Garip


Mikhail LERMONTOV

Çeviren Servet Lünel


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 26, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, xi + 214 s.

608
3112
Euthydemos

Εὐθύδημος


EFLÂTUN

Çeviren Halil Vehbi Eralp


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 27, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 80 s.

609
863
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 26. Cüz | DÂBBA - DEMİR-KAPI


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir , İstanbul, 1945, Maarif Matbaası, 80 s. (s. 445 - 524)

610
3082
Prenses Ligovskaya - Kafkasyalı - Musikili Toplantı


Mikhail LERMONTOV

Çeviren Servet Lünel


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 27, Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Matbaası, xi + 148 s.

611
3462
Akıldan Belâ


Alesandr Sergeyeviç GRİBOYEDOV

Çevirenler Z. Akkoç ve Ş. S. İlter


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 28, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, xxxiii + 107 s.

612
864
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 27. Cüz | DEMİR-KAPI - DİYARBEKİR


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 80 s. (s. 525 - 604)

613
3077
Fakirlik Ayıp Değil

(Bednost'ne porok)


Nikolai OSTROVSKI

Çeviren Rana Çakıröz


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 29, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, x + 87 s.

614
865
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 28. Cüz | DİYARBEKİR - DVİN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 80 s. (s. 605 - 684)

615
4124
Fırtına


Nikolai OSTROVSKI

Çeviren Nafia Tanur


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 30, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 93 s.

616
866
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

4. Cilt 29. Cüz | EB - EBÜLGÂZİ BAHADIR HAN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 80 s. (s. 1 - 80)

617
3668
Oblomov

I


İvan Aleksandroviç GONÇAROV

Çeviren Servet Lünel


Maarif Vekâleti , Rus Klasikleri 31, İstanbul, 1945, Maarif Matbaası, x + 230 s.

618
3115
Düello


Anton ÇEHOV

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 32, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 120 s.

619
3784
Taşralı Kadın


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çevirenler D. Sorakın'la S. Aytekin


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 34, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 74 s.

620
2975
Dubrovski


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çeviren Âli Ediz


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 35, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 123 s.

621
1067
İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 4

Abdülmecid - Acemin Evi


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1945, Tan Matbaası, 32 s.

622
146
İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

4. Fasikül Şeriatlar - Peygamberler Tarihi


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: 1 No: 4, İstanbul, 1945, Maarif Matbaası, s.

623
3754
İnsan Zihni Üzerine Bir Araştırma


David HUME

Çeviren Selmin Evrim


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 41, , 1945, Millî Eğitim Basımevi, xxxiv + 251 s.

624
1068
İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 5

Acemin Evi - Ağa Hamamı


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1945, Tan Matbaası, 32 s.

625
147
İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

5. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: a - Siyerler


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: 1 No: 5, İstanbul, 1945, Maarif Matbaası, s.

626
3137
Helene

Ελένη


EURİPİDES

Çeviren Vahdi Hatay


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 58, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, xii + 128 s.

627
3100
İphigeneia Aulis'te

Ιριγενεια η εν αυλιλι


EURİPİDES

Çeviren Lâmia Kerman


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 59, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, iii + 80 s.

628
1069
İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 6

Ağa Hamamı - Ahmed III Meydan Çeşmesi


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1945, Tan Matbaası, 32 s.

629
1517
Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

VI. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı , , İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 160 s. (801-960. sayfalar) (s. 801 - 960)

630
3811
İskender'in Anabasisi

Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις

I


ARRIANOS

Çeviren Hayrullah Örs


Maarif Bakanlığı , Yunan Klasikleri 65, İstanbul, 1945, Maarif Matbaası, iii + 292 s.

631
3812
İskender'in Anabasisi

Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις

II


ARRIANOS

Çeviren Hayrullah Örs


Maarif Bakanlığı , Yunan Klasikleri 65, İstanbul, 1945, Maarif Matbaası, 178 s. + harita

632
3753
Şiirler


SOLON

Çeviren Dr. Suat Yakub Baydur


Maarif Vekâleti , Yunan Klasikleri 66, , 1945, Maarif Matbaası, iii + 24 s.

633
4126
Hayatlar

Perikles - Fabius Maximus


PLUTARKHOS

Çeviren Prof. Oliver Davies


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 68, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, xix + 151 s.

634
3214
Hayatlar

Lysandros - Sulla


PLUTARKHOS

Çevirenler Nilüfer Bayar- Ayşe Önsay


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 68, Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, xvi + 166 s.

635
3618
Agamemnon


AİSKHYLOS

Çeviren Avni Yukaruç


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 69, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, vi + 107 s.

636
1070
İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 7

Ahmed III ün Çadırı - Ahmed Efendi (Beyazizade)


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1945, Tan Matbaası, 32 s.

637
3729
Masallar


AISOPOS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 70, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 194 s.

638
1071
İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 8

Ahmed Efendi (Beyazizade) - Gedik Ahmed Paşa


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1945, Tan Matbaası, 32 s.

639
1072
İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 9

Ahmed Paşa (Hezarpâre) - Ahmed Rasim


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1945, Tanin Matbaası, 32 s.

640
4096
1944

Kitap Hulâsa Etme Müsabakası


Anonim


Ankara Halkevi Kütüphane ve Neşriyat Şubesi , Küçük Boy No. 26, Ankara, 1945, Maarif Matbaası, 103 s.

641
1931
Türk Hukuk Lûgati

Fasikül II


Komisyon

Türk Hukuk Kurumu


Millî Eğitim Bakanlığı , , Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi, 96 s. (81-176. sayfalar)

642
2361
The Sea Wolf


Jack LONDON


Pocket Books , , New York, November 1945, , 292 s.

643
307
Ağaç ve odun ölçme Kılavuzu


Prof. Dr. Fehim FIRAT


Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü , , İstanbul, 1946, Hüsnütabiat Basımevi, 55 s.

644
680
Alanya (Alâiyye)

Yayınlayanından Tayfur Sökmen'e ithaflı ve imzalı


İbrahim Hakkı KONYALI


Alanyalı M. Ali Kemaloğlu , , İstanbul, 1946, Ayaydın Basımevi, 544 s.

645
267
Eski ve İslami Paralar


Takiyy-üd-din Ahmed-il-MAKRİZİ

Çeviren: İbrahim Hakkı Konyalı


, , İstanbul, 1946, , s.

646
77
Fatih'in Sikke ve Madalyaları


İbrahim ARTUK

Cevriye ARTUK


, , İstanbul, 1946, Belediye Matbaası, s.

647
3587
Küçük Yunan Mitologyası

(Κleine Mythologie; die Götter und Helden der Griechen)


Eckart PETERICH

Çeviren Dr. Suat Yakup Baydur


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri İçin Yardımcı Eserler 1, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, VIII + 156 s.

648
53
Manisa Arkeoloji Müzesi Kılavuzu


Vahit ARMAĞAN


C.H.P. Manisa Halkevi , Sayı: 14, İstanbul, 1946, Marifet Basımevi, 68 s. + resimler + 1 kroki

649
663
Pamukkale Suları


F. Akçakoca AKÇA


, , İkinci basılış İstanbul, 1946, Marifet Basımevi, 63 s.

650
3461
Toprak Arabacık

(Mriççhakatika)


Anonim

Çeviren Walter Rubin, dil ve üslûbu düzelten Pertev Nailî Boratav


Millî Eğitim Bakanlığı , Hint Klasikleri 2, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, vii + 241 s.

651
692
Umumî Türk Tarihine Giriş Cild I - En Eski Devirlerden 16. Asra Kadar


Prof. Dr. A. Zeki Velidî TOGAN


Hak Kitabevi , Tarih Araştırmaları No. 2, Cild I, İstanbul, 1946, İsmail Akgün Matbaası, XVI + 486 s.

652
4256
Les Aventure de TINTIN

Les Lotus Bleu


Hergé
(Georges Prosper Remi)


Casterman , , Belgique, 1946, Etablissements Casterman, 62 s.

653
3963
On İkinci Gece

(Twelfth Night)


William SHAKESPEARE

Çeviren Avni Givda


Milli Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 7, İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi, 125 s.

654
3228
Çocuklar

(Gyerekek)


Ferenc MOLNÁR

Çeviren Necmi Seren


Millî Eğitim Bakanlığı , Yeni Macar Edebiyatı 1, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, x + 92 s.

655
3933
Mesnevi

VI


Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Çeviren Veled İzbudak


Millî Eğitim Bakanlığı , Şark-İslam Klasikleri 1, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 438 s. + vii

656
3970
Macbeth


William SHAKESPEARE

Çeviren Orhan Burian


Milli Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 12, Ankara, 1946, Milli Eğitim Basımevi, 102 s.

657
3849
Hat Bekçisi Thiel


Gerhart HAUPTMANN

Çeviren Basir Feyzioğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Yeni Alman Edebiyatı 2, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 62 s.

658
3310
Tayfun

(Taifun)


Melchior LENGYEL

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı , Yeni Macar Edebiyatı 2, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, ii + 158 s.

659
3608
Tiyatro ve Bizler


Fortunat STROWSKY

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı , Tiyatro Sanatı Üzerine Eserler Serisi 2, İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi, 123 s.

660
4111
Harb ve Sulh

III

*


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 2, Ankara, 1946, Sakarya Basımevi, 239 s.

661
3135
Münasebetsizler

(Les Fâcheux)


MOLIÈRE

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 20, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, iv + 41 s.

662
3885
Büyük İskender

(Geschichte Alexanders des Grossen)

II


Johann Gustav DROYSEN

Çeviren Bekir Sıtkı Baykal


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 22, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 311 s.

663
2999
Zürich Hikâyeleri

I

(Züricher Novellen)


Gottfried KELLER

Çeviren Necip Üçok


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 23, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 147 s.

664
4054
Hırçın Kız

(The Taming of the Shrew)


William SHAKESPEARE

Çeviren Nureddin Sevin


Milli Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 26, İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi, 127 s.

665
3841
Stella


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Seniha Bedri Göknil


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 27, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi , 80 s.

666
2938
Kendi Hayatımdan Şiir ve Hakikat

I

(Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Recai Bilgin


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 28, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, iv + 310 s.

667
2986
Angela Borgia


Conrad Ferdinand MEYER

Çeviren Etem D. Deriş


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 29, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 183 s.

668
4122
Tiyatro Sanatı Hakkında

(On the Art of the Theatre)


Gordon CRAIG

Çeviren Nureddin Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı , Tiyatro Sanatı Üzerine Eserler Serisi 3, Ankara, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi, 128 s.

669
3021
Andrea Delfin


Paul HEYSE

Çevirenler Basir Feyzioğlu - Şahap Sıtkı İlter


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 30, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, vii + 122 s.

670
3688
Yeni Mabut


François de CUREL

Çeviren Sabahattin Eyüpoğlu


Maarif Vekilliği , Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 30, İstanbul, MCMXLVI, Maarif Matbaası, 30 s.

671
3001
Wilhelm Tell


Friedrich SCHILLER

Çeviren Seniha Bedri Göknil


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 31, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 166 s.

672
4021
Egmont


Johann Wolfgang von GOETHE

Çevirenler Mediha ve Şerif Önay


Milli Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 32, İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi, xvi + 143 s.

673
3122
Sonu Gelmiyen Günler

(Days Without End)


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 32, İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi, 131 s.

674
3041
Farklı


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 33, İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi, 99 s.

675
3007
Kervan

(Die Karavane)


Wilhelm HAUFF

Çeviren Nejat Akipek


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 33, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 155 s.

676
3121
Anna Christie


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 34, İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi, 124 s.

677
3181
Fakir Çalgıcı


Franz GRILLPARZER

Çevirenler Basir Feyzioğlu - Şahap Sıtkı İlter


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 34, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, vii + 64 s.

678
3507
Öldürdüğüm Adam


Maurice ROSTAND

Çeviren Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 35, İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi, 89 s.

679
3142
Yedi Efsane

(Züricher Novellen)


Gottfried KELLER

Çevirenler Dora Güney - Necati Cumalı


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 35, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, iv + 119 s.

680
4093
Bir Haylazın Hayatı


Joseph Freiherr von EICHENDORFF

Çeviren Behçet Gönül


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 36, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 258 s.

681
3192
Sheppey


Somerset MAUGHAM

Çeviren Vâhit Turhan idaresinde İngiliz Filolojisi öğrencileri


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 36, İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi, 152 s.

682
3120
Kahvaltıdan Önce


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 37, İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi, 36 s.

683
3503
Yağ


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 38, İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi, 31 s.

684
4020
Wilhelm Meister'in Seyahat Yılları

(Wilhelm Meisters Wanderjahre)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çevirenler Cemal Köprülü ve Dr. Şükrü Atala


Milli Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 38, İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi, 421 s.

685
3002
Friedemann Bach

I


Albert Emil BRACHVOGEL

Çeviren Saadet İkesus


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 39, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, v + 339 s.

686
3008
Friedemann Bach

II


Albert Emil BRACHVOGEL

Çeviren Saadet İkesus


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 39, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 350 s.

687
3045
İp


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 39, İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi, 46 s.

688
3231
Tom Jones

III


Henry FIELDING

Çeviren Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 39, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 292 s.

689
3725
Tom Jones

IV


Henry FIELDING

Çeviren Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 39, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 501 s.

690
3736
Anlaşılmıyan Insan

(A Lathatatlan Ember)


Géza GÁRDONYİ

Çeviren Ziya Tuğal


Millî Eğitim Bakanlığı , Macar Klasikleri 4, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, xii + 346 s.

691
3825
Çılgın Kalabalıktan Uzak

(Far from the Madding Crowd)


Thomas HARDY

Çeviren Raif Olgun


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 43, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 368 s.

692
3779
Amca Rolünde Yeğen

(Der Neffe als Onkel)


Friedrich SCHILLER

Çevirenler Füruzan Borahan ile M. Ali Çamlıca


Milli Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 40, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 71 s.

693
3046
Dover Yolu


Alan Alexander MILNE

Çeviren Mediha Burian


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 40, İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi, iii + 116 s.

694
3493
Ana Yol

(Nationale 6)


Jean-Jacques BERNARD

Çevirenler Ş. S. İlter ile Güler Acar


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 41, Ankara, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi, 91 s.

695
2974
Şaka, Alay, Hiciv ve Ötesi


Christian Dietrich GRABBE

Çevirenler Basir Feyzioğlu - Şahap İlter


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 41, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, iv + 94 s.

696
3042
Çember


Somerset MAUGHAM

Çeviren Betül Tekiner


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 42, İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi, 126 s.

697
3456
Herodes ile Mariamne


Christian Friedrich HEBBEL

Çeviren Halit Yavuz


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 42, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, vi + 141 s.

698
3515
Nostromo

I


Joseph CONRAD

Çeviren Cevat Şakir Kabaağaçlıgil


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 42, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 227 s.

699
2983
Meşe Ağaçlı Köşk


Theodor STORM

Çevirenler Dora Güney - Necati Cumalı


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 43, Ankara, 1946, Sakarya Basımevi, 65 s.

700
3820
Wallenstein Trilogyası I

Wallenstein'ın Karargâhı

(Wallensteins Lager)


Friedrich SCHILLER

Çeviren Seniha Bedri Göknil


Milli Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 44, İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi, 51 s.

701
3520
Lord Jim

I


Joseph CONRAD

Çeviren Nuri Eren


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 44, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 250 s.

702
3521
Lord Jim

II


Joseph CONRAD

Çeviren Nuri Eren


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 44, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 253 s.

703
2934
Wakefield Papazı

(The Vicar of Wakefield)


Oliver GOLDSMITH

Çeviren Güzin Kaya


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 45, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, xi + 180 s.

704
3312
Yanlışlıklar Gecesi

(She Stoops to Conquer)


Oliver GOLDSMITH

Çeviren Ali Riza Seyfi


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 46, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 114 s.

705
2929
Felsefe Sözlüğü

IV

(Dictionnaire Philosophique)


VOLTAIRE

Çeviren Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 46, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 322 s.

706
3555
Faydacılık

(Utilitarianism)


John Stuart MILL

Çeviren Şahap Nazmi Coşkunlar


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 48, Ankara, 1946, Ar Basımevi, 110 s.

707
3810
Rüzgârlı Bayır

(Wuthering Heights)


Emily BRONTË

Çeviren Naciye Öngül


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 49, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 563 s.

708
3237
Konuşan Kaftan

(A Beszelö Köntös)


Kálman MIKSZÁTH

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı , Macar Klasikleri 5, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, iv + 147 s.

709
4114
Tatsız Bir Olay


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 50, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 96 s.

710
4118
Sağduyu ve Duyarlık

I

(Sense and Sensibility)


Jane AUSTEN

Çeviren Vecahat Güray


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 50, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, iii + 249 s.

711
4038
Alice Harikalar Ülkesinde

(Alice in Wonderland)


Lewis CARROLL

Çeviren Kısmet Burian


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 51, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 139 s.

712
4113
Halk İçin Hikâyeler


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çevirenler D. Sorakin ile S. Aytekin


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 55, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 109 s.

713
3176
Bizans

(Bizánc)


Ferenc HERCZEG

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı , Macar Klasikleri 6, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 125 s.

714
3068
İki Efendinin Uşağı


Carlo GOLDONI

Çeviren Nüzhet Haşim Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 6, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 138 s.

715
3453
Yapı ustası Solness


Henrik IBSEN

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı , İskandinav Klasikleri 6, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 133 s.

716
3541
Gil Blas de Santillane'ın Maceraları

III


Alain-René LESAGE

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 60, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 280 s.

717
4028
Gil Blas de Santillane'ın Maceraları

IV


Alain-René LESAGE

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 60, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 273 s. + viii s.

718
3177
Becerikli Dul

(La Vedova Spiritosa)


Carlo GOLDONI

Çeviren Samim Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 7, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 115 s.

719
3666
Tufeyliler

(A Beszelö Köntös)


Gergely CSIKY

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı , Macar Klasikleri 7, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, iv + 147 s.

720
3232
Liliomfi


Ede SZIGLIGETI

Çeviren Necmi Seren


Millî Eğitim Bakanlığı , Macar Klasikleri 8, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, iii + 122 s.

721
3198
Zindanda


Silvio PELLICO

Çeviren Ragıp Ögel


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 8, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 291 s.

722
3513
XIV. Louis Asrı

II

(Le Siècle de Louis XIV)


VOLTAIRE

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 87, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 325 s.

723
3514
XIV. Louis Asrı

III

(Le Siècle de Louis XIV)


VOLTAIRE

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 87, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 199 s.

724
2998
Carmagnola Kontu


Alessandro MANZONI

Çeviren Ragıp Ögel


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 9, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 80 s.

725
3195
Üçüncü Kudret

(Az a hatalmas harmadik)


Géza GÁRDONYI

Çeviren Sami N. Özerdim


Millî Eğitim Bakanlığı , Macar Klasikleri 9, Ankara, 1946, Ar Basımevi, 180 s.

726
3081
Hikâyeler

II


VOLTAIRE

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 98, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 208 s.

727
2991
Aziz Petrus'un Şemsiyesi

(Szent Peter Esernyöje)


Kálman MIKSZÁTH

Çeviren Necmi Seren


Millî Eğitim Bakanlığı , Macar Klasikleri 10, Ankara, 1946, Sakarya Basımevi, vii + 347 s.

728
3319
Hadım

(Eunuchus)


TERENTIUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı , Latin Klasikleri 10, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 86 s.

729
2997
Sayfiye Maceraları

(Le avventure della villeggiatura)


Carlo GOLDONI

Çeviren Aydın Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 10, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 110 s.

730
3350
Bayazıt

(Bajazet)


RACINE

Çeviren Reşat Nuri Darago


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 103, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, xi + 98 s.

731
3621
Ahlâk Üzerine Mektuplar


Renè DESCARTES

Çeviren Mehmet Karasan


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 105, , 1946, Maarif Matbaası, 117 s.

732
3221
Emek

I

(Travail)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 107, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 306 s.

733
3529
Emek

II

(Travail)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 107, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 314 s.

734
3298
Aoste Şehrinin Cüzamlısı


Xavier de MAISTRE

Çeviren Sitare Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 108, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 28 s.

735
3196
Turcaret


Alain-René LESAGE

Çeviren Orhan Veli Kanık


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 109, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 115 s.

736
3423
Formio


TERENTIUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı , Latin Klasikleri 11, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 84 s.

737
1074
İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 11

Akbıyık Caddesi - Aktay (Salih Zeki)


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1946, Stad Matbaası, 32 s.

738
2968
Zadig ve Başka Hikâyeler


VOLTAIRE

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 110, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, vi + 389 s.

739
3199
Tombalak

(Boule de Suif)


Guy de MAUPASSANT

Çeviren Nermin Sankur


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 112, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 58 s.

740
3188
Odamda Gece Seferi


Xavier de Maistre

Çeviren Sitare Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 113, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 72 s.

741
3171
Bilim ve Varsayım

(Science et Hypothèse)


Henri POINCARÈ

Çeviren Fethi Yücel


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 114, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, vi + 277 s.

742
3550
Şeytanlı Göl

(La Mare au Diable)


George SAND

Çeviren Kemal Demiray


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 115, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, ii + 151 s.

743
3711
Mezar Ötesinden Hatıralar

Napoleon


François-René de CHATEAUBRIAND

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 116, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 556 s.

744
3775
Théodicée Denemeleri

İmanla Aklın Uygunluğu Üzerine Konuşma


Gottfried Wilhelm LEIBNIZ

Çeviren Hüseyin Batu


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 116, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, xl + 116 s.

745
3678
Son İbni Sirac'ın Maceraları

(Itinéraire de Paris à Jérusalem)


François-René de CHATEAUBRIAND

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 117, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 286 s.

746
3854
Telemakhos'un Başından Geçenler

I


François FÉNELON

Çeviren Ziya İshan


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 118, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 240 s.

747
3855
Telemakhos'un Başından Geçenler

II


François FÉNELON

Çeviren Ziya İshan


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 118, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 322 s.

748
3404
Pazartesi Hikâyeleri


Alphonse DAUDET

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 119, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 307 s.

749
4115
Gülistan

(ﮐﻟﺴﺘﺎﻦ)


SADİ

Çeviren Hikmet İlaydın


Millî Eğitim Bakanlığı , Şark-İslâm Klâsikleri 12, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 489 s.

750
1075
İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 12

Aktuç (Nizameddin) - Ali Ağa (Uzun Hacı)


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1946, F - K Basımevi, 32 s.

751
3193
Tecimen

(Mercator)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı , Latin Klasikleri 12, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 81 s.

752
3315
Alışkanlık Hakkında

(De l'habitude)


Félix RAVAISSON

Çeviren Nezahat Tanç


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 120, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, xxviii + 56 s.

753
3018
Konuşmalar

(Entretiens)


Denis DIDEROT

Çeviren Adnan Cemgil


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klâsikleri 121, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, xvi + 175 s.

754
3708
Rameau'nun Yeğeni


Denis DIDEROT

Çeviren Adnan Cemgil


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 122, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, viii + 392 s.

755
3659
Louis Lambert


Honoré de BALZAC

Çeviren Nasuhi Baydar


Maarif Bakanlığı , Fransız Klasikleri 124, Ankara, 1946, Maarif Matbaası, xv + 279 s.

756
3224
Gönül ve Kısmet Oyunu


Pierre de MARIVAUX

Çeviren Zeynep Menemenci


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 125, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 83 s.

757
3056
Otuz Yaşındaki Kadın


Honoré de BALZAC

Çeviren Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 126, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 300 s.

758
3955
Rougon'ların Yükselişi

I

(La Fortune des Rougons)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 127, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, ii + 273 s.

759
3530
Rougon'ların Yükselişi

II

(La Fortune des Rougons)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 127, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 268 s.

760
3321
Harabeler

(Les Ruines)

yahut

İmparatorluklardaki Derin Değişiklikler Hakkında Düşünceler


VOLNEY

Çeviren Kâzım Akses


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 128, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 240 s.

761
2963
Ölü Adam Deresi

(Hikâyeler)


Charles NODIER

Çeviren Yusuf Tavat


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 129, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 165 s.

762
1076
İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 13

Ali Ağa Bahçesi - Ali Kuşçu


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1946, F - K Basımevi, 32 s.

763
3202
Mahzen-i Esrar

(ﻣﺨﺯﻥ ﺃﺴﺭﺍﺭ)


NİZAMİ

Çeviren M. Nuri Gencosman


Millî Eğitim Bakanlığı , Şark-İslâm Klâsikleri 13, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, iv + 163 s.

764
3107
İkizler

(Menaechmi)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı , Latin Klasikleri 13, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 89 s.

765
3331
Bir Bardak Su

yahut

Sebep ve Neticeler

(Le verre d'eau)


Eugène SCRIBE

Çeviren Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 130, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, x + 152 s.

766
4088
Nutuklar ve Konferanslar

(Dscours et Conférences)


Ernest RENAN

Çeviren Ziya İshan


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 131, Ankara, 1946, Sakarya Basımevi, iv + 213 s.

767
2941
Kırmızı Han


Honoré de BALZAC

Çeviren Nermin Sankur


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 132, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 54 s.

768
4120
Indiana


George SAND

Çeviren Nebil Otman


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 133, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 344 s.

769
3478
Paris - Kudüs Yolculuğu

(Itinéraire de Paris à Jérusalem)

I


François-René de CHATEAUBRIAND

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 134, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, vi + 202 s.

770
3240
Metafizik ve Din Üzerinde Görüşmeler

I

(Entretiens sur la Métaphysique et la Réligion)


Nicholas MALEBRANCHE

Çeviren Bedia Akarsu


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 135, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 168 s.

771
3655
Toplum Anlaşması

(Les Confessions)


Jean-Jacques ROUSSEAU

Çeviren Reşat Nuri Güntekin


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 136, Ankara, 1946, Maarif Basımevi, 433 s.

772
2936
Toprak

I

(La Terre)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 139, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 535 s.

773
1077
İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 14

Ali Kuşçu Sokağı - Altınay (Ahmed Refik)


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1946, Tan Matbaası, 32 s.

774
3705
Özünün Celladı


TERENTIUS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti , Latin Klasikleri 14, İstanbul, 1946, Maarif Basımevi, 67 s.

775
3869
Pendname

(ﭘﻨﺪﻧﺎﻣﻪ)


Ferideddin-i ATTAR

Çeviren M. Nuri Gencosman


Millî Eğitim Bakanlığı , Şark-İslam Klasikleri 14, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 70 s.

776
1078
İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 15

Altınay (Ahmed Refik) - Âmin Alayı


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1946, Tan Matbaası, 32 s.

777
3880
Kaynana

(Hecyra)


TERENTIUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı , Latin Klasikleri 15, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 60 s.

778
3318
Andros Güzeli

(Andria)


TERENTIUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı , Latin Klasikleri 16, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 82 s.

779
1079
İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 16

Âmin Alayı - Andelib


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1946, Tan Matbaası, 32 s.

780
3400
Gorgias


EFLÂTUN

Çeviren Reyan Erben


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 17, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 147 s.

781
1080
İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 17

Andelib - Araba


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1946, Tan Matbaası, 32 s.

782
1081
İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 18

Araba buhranı - Arifağa Sokağı


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1946, Tan Matbaası, 32 s.

783
3305
Gulliver'in Seyahatleri

I-II

(Gulliver's Travels)


Jonathan SWIFT

Çeviren İrfan Şahinbaş


Millî Eğitim Bakanlığı , Okul Klasikleri Serisi 2, İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi, x+ 210 s.

784
3652
Taoizm

(Tao Te Ching)


LAO-TZU

Çevirenler Wolfram Eberhard'la Nusret Hızır


Millî Eğitim Bakanlığı , Çin Klasikleri 3, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, xiii + 196 s.

785
867
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

4. Cilt 30. Cüz | EBÜLGÂZİ BAHADIR HAN - EFGANİSTAN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 80 s. (s. 81 - 160)

786
856
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

31. Cüz | EFGANİSTAN - EMEVÎLER


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 80 s. (s. 161 - 240)

787
4086
Hikayeler

I


Anton ÇEHOV

Çeviren Servet Lünel


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 33, Ankara, 1945, Ar Basımevi, xv + 159 s.

788
855
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

32. Cüz | EMEVÎLER - ERMENİYE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 80 s. (s. 241 - 320)

789
3229
Devlet

Πολιτεία

IV


EFLÂTUN

Çeviren Dr. Georg Rohde'nin idaresi altinda Türkân Uzel


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 34, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 64 s.

790
3095
Ölü Bir Evden Hâtıralar

I


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 36, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, xi + 276 s.

791
3306
Ölü Bir Evden Hâtıralar

II


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 36, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 240 s.

792
3856
Köyde Bir Ay


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Hasan Âli Ediz


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 37, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 183 s.

793
3903
İlk Gençlik


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Ranâ Çakıröz


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 38, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 121 s.

794
3349
Bekâr


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 39, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 126 s.

795
3477
Çin Denemeleri


Anonim

Çevirenler Wolfram Eberhard'la Nusret Hızır


Millî Eğitim Bakanlığı , Çin Klasikleri 4, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, xiii + 196 s.

796
3327
Michael Kohlhaas


Heinrich von KLEIST

Çeviren Dr. Necip Üçok


Millî Eğitim Bakanlığı , Okul Klâsikleri Serisi 4, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, xii + 129 s.

797
3235
İradesiz Adam

--------

Noel Ağacı ve Düğün


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çevirenler Yaşar Nabi Nayır - Erol Güney


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 40, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 91 s.

798
2956
Delikanlı

I


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Servet Lunel


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 41, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 252 s.

799
3239
Küçük Kahraman


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Rana Çakıröz


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 42, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 65 s.

800
3204
Parasızlık


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 43, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 43 s.

801
3348
Başkanın Ziyafeti


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 44, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 50 s.

802
3140
Küçük Tragedyalar


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çevirenler Erol Güney - Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 45, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, xix + 82 s.

803
3213
Hayatım


Avvakum PETROV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 46, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, vi + 140 s.

804
3834
Hikayeler

II

İstiridye


Anton ÇEHOV

Çeviren Servet Lünel


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 47, Ankara, 1946, Ar Basımevi, 213 s.

805
3325
Hikayeler

III


Anton ÇEHOV

Çevirenler Oğuz Peltek ile Erol Güney


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 48, Ankara, 1946, Ar Basımevi, 193 s.

806
3827
Sokrates'in Müdafaası

Άπολογία


EFLÂTUN

Çeviren Niyazi Berkes


Millî Eğitim Bakanlığı , Okul Klâsikleri Serisi 5, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 92 s.

807
3183
Kurtlarla Kuzular


Nikolai OSTROVSKI

Çeviren Nafia Tanur


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 51, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 183 s.

808
3133
Bir Komedyanın İlk Temsilinden Sonra

Tiyatrodan Çıkış


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çevirenler M. Cevdet Anday - Erol Güney


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 52, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, iv + 58 s.

809
3699
Kumarcılar


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çevirenler Hasan Kopsel


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 53, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 74 s.

810
3700
Polikuşka


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren S. Aytekin


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 54, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 95 s.

811
3625
Bozkırda Bir Kıral Lear


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 56, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 126 s.

812
3875
Büyükler İçin Masallar

I


Mihail Yevgrafoviç SALTIKOV-SHCHEDRIN

Çeviren Aziz Alpaut


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 57, Ankara, 1946, Ar Basımevi, xii + 210 s.

813
4083
Bir Asilzade Yuvası


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Şahin Akalın


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 58, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, xi + 279 s.

814
148
İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

6. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: b - Evliya Tezkireleri ve Menkabeler


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: I No: 6, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, s.

815
3104
Müfettiş


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çevirenler Erol Güney - M. Cevdet Anday


Millî Eğitim Bakanlığı , Okul Klasikleri Serisi 6, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, xxxvii + 204 s.

816
3139
Düğün-Jübile


Anton ÇEHOV

Çevirenler D. Sorakın - S. Aytekin


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 60 (57), İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 48 s.

817
3766
Politika

(Πολιτικὰ)

IV-VIII


ARISTO

Çeviren Niyazi Berkes


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 64, İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 242 s.

818
3471
Kurbağalar

(Βάτραχοι)


ARISTOPHANES

Çeviren Nevzat Hatko


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 67, Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 96 s.

819
1518
Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

VII. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı , , İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 160 s. (961-1120. sayfalar) (s. 961 - 1120)

820
1932
Türk Hukuk Lûgati

Fasikül III


Komisyon

Türk Hukuk Kurumu


Millî Eğitim Bakanlığı , , Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi, 80 s. (177-256. sayfalar)

821
3709
Frau Sorge


Hermann SUDERMANN

Çeviren Müşerref Hekimoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Yeni Alman Edebiyatı 1, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, xvii + 392 s.

822
177
Genç Osman

II inci Sultan Osman Faciası


Ali Kadri ANIT


, , İstanbul, 1947, Hüsnütabiat Basımevi, 110 s.

823
4164
Halil Edhem Hâtıra Kitabı

Cilt: I

In Memoriam
Halil Edhem

Vol. I


Kollektif


Türk Tarih Kurumu , VII. Seri No. 5, Ankara, 1947, Türk Tarih Kurumu Basımevi, x + 309 s. + 55 adet levha

824
1554
İstanbul Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Boğazköy Tabletleri II.


Hatice Bozkurt - Muazzez Çığ - H. G. Güterbock

Hazırlıyanlar


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri III, Sayı: 2, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, X + 40 s.

825
4254
Les Aventure de TINTIN

Le Tresor de Rackham le Rouge


Hergé
(Georges Prosper Remi)


Casterman , , Belgique, 1947, Etablissements Casterman, 62 s.

826
4255
Les Aventure de TINTIN

Les 7 Boules de Cristal


Hergé
(Georges Prosper Remi)


Casterman , , France, , Etablissements Casterman, 62 s.

827
4260
Les Aventure de TINTIN

Tintin en Amérique


Hergé
(Georges Prosper Remi)


Casterman , , Belgique, 1947, Etablissements Casterman, 62 s.

828
4074
Allahlar Susamışlardı


Anatole FRANCE

Çeviren Hüseyin Cahit Yalçın


Remzi Kitabevi , Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 4, Üçüncü basılış İstanbul, 1947, Güven Basımevi, xv + 200 s.

829
3821
Kıral III. Richard Faciası

(The Tragedy of King Richard III)


William SHAKESPEARE

Çeviren Berna Moran


Milli Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 16, İstanbul, 1947, Milli Eğitim Basımevi, 172 s.

830
3108
VIII. Henry

(The Famous History of The Life of King Henry VIII)


William SHAKESPEARE

Çeviren Belkıs Boyar


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 17, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 137 s.

831
4044
Harb ve Sulh

III

**


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 2, Ankara, 1947, Sakarya Basımevi, 242 s.

832
3909
Seyahat Tabloları

II


Heinrich HEINE

Çevirenler Hayrünnisa Boratav ile Pertev Boratav


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 25, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 413 s.

833
3032
Kaynak

I

(The Fountain)


Charles MORGAN

Çeviren Pervin Adataş


Millî Eğitim Bakanlığı , Yeni İngiliz Edebiyatı 4, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, v + 339 s.

834
3033
Kaynak

II

(The Fountain)


Charles MORGAN

Çeviren Pervin Adataş


Millî Eğitim Bakanlığı , Yeni İngiliz Edebiyatı 4, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 277 s.

835
3128
Altın


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 43, İstanbul, MCMXLVII, Millî Eğitim Basımevi, 134 s.

836
3123
Milyoner Kadın


Bernard SHAW

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 44, Ankara, MCMXLVII, Millî Eğitim Basımevi, x + 126 s.

837
3572
Wallenstein Trilogyası

Piccolomini'ler

(Die Piccolomini)


Friedrich SCHILLER

Çeviren Seniha Bedri Göknil


Milli Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 45, Ankara, 1947, Milli Eğitim Basımevi, 120 s.

838
3019
Hayatının Son Yıllarında

Gœthe İle Konuşmalar

I

(Gespräche mit Goethe in den Letzten Jahren seines Lebens)


Johann Peter ECKERMANN

Çevirenler Lütfi Ay - Sadi Baytın


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 47, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, xviii + 342 s.

839
3009
Rüya, Bir Hayat


Franz GRILLPARZER

Çevirenler A. Alpaut - Ş. S. İlter


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 48, Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 87 s.

840
2921
Fıçıdan Hikâyeler

(Gescichten aus der Tonne)


Theodor STORM

Çeviren Nijat Akipek


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 50, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, iv + 102 s.

841
3003
Viola Tricolor


Theodor STORM

Çevirenler D. Güney - N. Ağırnaslı


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 51, Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi, ii + 43 s.

842
4135
İlk Prensipler

I

(First Principles)


Herbert SPENCER

Çeviren Selmin Evrim


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 52, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, v + 434 s.

843
3560
Yeşil Heinrich

I

(Der Grüne Heinrich)


Gottfried KELLER

Çeviren Emin Türk Eliçin


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 52, Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 270 s.

844
4130
İlk Prensipler

II

(First Principles)


Herbert SPENCER

Çeviren Selmin Evrim


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 52, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 267 s.

845
3166
Yeşil Heinrich

II

(Der Grüne Heinrich)


Gottfried KELLER

Çeviren Emin Türk Eliçin


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 52, Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 248 s.

846
2984
Seldwyla'lılar


Gottfried KELLER

Çeviren Melâhat Togar


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 53, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 274 s.

847
3353
Sir Gawain ve Yeşil Şövalye

(Sir Gawain and the Green Knight)


Anonim

Çeviren Ayşe Cebesoy


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klâsikleri 53, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 115 s.

848
3167
Renate


Theodor STORM

Çevirenler Dora Güney - Cahit Külebi


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 54, Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi, viii + 93 s.

849
3794
Siyah Çiçek

(The dark Flower)


John GALSWORTHY

Çeviren Mustafa Ertem


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 54, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, ii + 365 s.

850
3574
Otuz Yıl Savaşı Tarihi

(Geschichte des Dreissigjährigen Krieges)

(Geschichte des Dreissigjährigen Krieges)


Friedrich SCHILLER

Çeviren Dr. H. Dilevurgun


Milli Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 55, İstanbul, 1947, Milli Eğitim Basımevi, xxviii + 308 s.

851
2981
Nibelungen


Christian Friedrich HEBBEL

Çevirenler Halit Yavuz - Ş. S. İlter


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 56, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, xvii + 255 s.

852
153
İstanbul Kitaplıkları Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu

I. Cilt

XII - XVI. Asır


Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Müdürlüğü Tasnif Komisyonu


Millî Eğitim Bakanlığı , Seri: II No: 1, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 219 s. + xıv s.

853
1379
İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 1

M. 1258 - 1512

H. 656 - 918


İsmail Hami DANİŞMEND


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi, Yeni İnceleme ve Telifler: 1, İstanbul, 1947, Türkiye Basımevi, 530 s. + 4 s.

854
84
XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paraları


Behzad BUTAK


, , İstanbul, 1947, , 140 s. (12-112)

855
4106
Şehname

II

(ﺷﻬﻨﺎﻤﻪ)


FİRDEVSİ

Çeviren Necati Lugal


Millî Eğitim Bakanlığı , Şark-İslam Klasikleri 10, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 483 s.

856
2989
Altın Adam

I

(Az Aranyember)


Mór JÓKAI

Çeviren F. Zahir Törümküney


Millî Eğitim Bakanlığı , Macar Klasikleri 11, Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi, v + 444 s.

857
3479
Paris - Kudüs Yolculuğu

(Itinéraire de Paris à Jérusalem)

II


François-René de CHATEAUBRIAND

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 134, Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 190 s.

858
4087
Yaratıcı Tekâmül

(L'Évolution Créatrice)


Henri BERGSON

Çeviren M. Şekip Tunç


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 137, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, lii + 484 s. + ii

859
3627
On Yedinci Yüzyıl Fransız Edebiyatından

Seçme Mektuplar


Kollektif

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 138, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 126 s.

860
2937
Toprak

II

(La Terre)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 139, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 535 s.

861
3311
Tabiat Kanunlarının Zorunsuzluğu Hakkında

(De la Contingence des Lois de la Nature)


Emile BOUTROUX

Çeviren Hilmi Ziya Ülken


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 140, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, vi + 183 s.

862
3465
Feylesofça Konuşmalar ve Fıkralar

I

(Dialogues et Anecdotes Philosophiques)


VOLTAIRE

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 141, Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi, xxvi + 385 s.

863
3853
Denemeler


Michel de MONTAIGNE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 142, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 140 s.

864
4077
Mary Tudor


Victor HUGO

Çeviren Zeliha Özen


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 143, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, v + 118 s.

865
3190
Pierre ile Jean


Guy de MAUPASSANT

Çeviren Bedia Kösemihal


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 144, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, xvi + 190 s.

866
2979
Tefeci Gobseck

(Gobseck l'Usurier)


Honoré de BALZAC

Çeviren Vedat Günyol


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 147, Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 61 s.

867
3543
Hakikatın Araştırılması

I

(De la Recherche de la Vérité)


Nicholas MALEBRANCHE

Çeviren Miraç Katırcıoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 148, Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi, xlix + 198 s.

868
3207
Modeste Mignon


Honoré de BALZAC

Çeviren Oktay Rıfat


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 149, Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi, iv + 407 s.

869
3170
Rubailer ve İlk Gazeller

(ﺭﺑﺎﻋﻴﺎﺕ ‘ ﻏﺯﻟﻴﺎﺕ ﻘﺩﻴﻡ)


SADİ

Çeviren Nuri Gencosman


Millî Eğitim Bakanlığı , Şark-İslâm Klâsikleri 15, Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi, iii + 71 s.

870
3532
Cousine Bette

I


Honoré de BALZAC

Çeviren Vahdî Hatay


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 150, Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 299 s.

871
3598
Notre-Dame de Paris

I


Victor HUGO

Çeviren Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 152, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 381 s.

872
3597
Askerliğin Kulluğu ve Büyüklüğü

(Servitude et grandeur militaires)


Alfred de VIGNY

Çeviren Halim Kiper


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 153, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, iii + 258 s.

873
3430
Tazı Payı

(La Curée)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 154, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 368 s.

874
4053
İlâhiname

(ﺍﻠﻬﻰﻧﺎﻣﻪ)


Ferideddin-i ATTAR

Çeviren Abdülbaki Gölpınarlı


Millî Eğitim Bakanlığı , Şark-İslam Klasikleri 16, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, vii + 313 s.

875
3401
Casina


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı , Latin Klasikleri 17, Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 79 s.

876
3672
Dostluk

(De Senectute)


CİCERO

Çeviren Ayşe Sarıgöllü


Millî Eğitim Bakanlığı , Latin Klasikleri 18, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, ii + 61 s.

877
3704
Epidicus

(Aulularia)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı , Latin Klasikleri 19, , 1947, Millî Eğitim Basımevi, 63 s.

878
1082
İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 19

Ârifaki - Arkunlar (Hasan Fahreddin)


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1947, Tan Matbaası, 32 s.

879
3952
Etika

II


Baruch SPINOZA

Çeviren Hilmi Ziya Ülken


Millî Eğitim Bakanlığı , Latince Klasikler 2, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 155 s.

880
3178
Buğday Kurdu

(Curculio)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı , Latin Klasikleri 20, Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 61 s.

881
1083
İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 20

Armağan Sokağı - Asesbaşı


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1947, Tan Matbaası, 32 s.

882
3640
Hortlak


TERENTIUS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti , Latin Klasikleri 21, İstanbul, 1947, Maarif Basımevi, 67 s.

883
1084
İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 21

Âsım - Aşı Memurları Mektebi


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1947, Tan Matbaası, 32 s.

884
1085
İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 22

Âşir Efendi - Atatürk İstanbulda


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1947, Tan Matbaası, 32 s.

885
3200
Üç Akçelik Kişi

(Trinummus)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı , Latin Klasikleri 22, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 81 s.

886
1086
İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 23

Atatürk İstanbulda


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1947, Tan Matbaası, 32 s.

887
3309
Seçme Epigramlar

ve

İmparator Claudius'un Kabaklaşması

(Epigrammata-Divi Claudii Apocolocyntosis)


SENECA

Çeviren Dr. Samim Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Latin Klasikleri 23, Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi, xii + 43 s.

888
3669
Oblomov

II


İvan Aleksandroviç GONÇAROV

Çeviren Servet Lünel


Maarif Vekâleti , Rus Klasikleri 31, İstanbul, 1947, Maarif Matbaası, x + 230 s.

889
854
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

33. Cüz | ERMENİYE - EZRUH


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 124 s. (s. 321 - 444)

890
853
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

34. Cüz | FÂ - FÂTIMÎLER


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 80 s. (s. 445 - 524)

891
852
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

35. Cüz | FÂTIMÎLER - FIKIH


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 80 s. (s. 525 - 604)

892
851
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

36. Cüz | FIKIH - FUTA CALLON


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 80 s. (s. 605 - 684)

893
850
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

37. Cüz | FUTA CALLON - GENCE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 80 s. (s. 685 - 764)

894
3870
Totem ve Tabu

(Totem und Tabu)


Sigmund FREUD

Çeviren Niyazi Berkes


Millî Eğitim Bakanlığı , Yeni Alman Edebiyatı 4, Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 257 s.

895
3558
Büyükler İçin Masallar

II


Mihail Yevgrafoviç SALTIKOV-SHCHEDRIN

Çeviren Aziz Alpaut


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 57, Ankara, 1947, Ar Basımevi, 223 s.

896
3623
Gençlik


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 59, Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 178 s.

897
3098
Aklını İyi Kullanmak ve Bilimlerde Doğruyu Aramak İçin

Metot Üzerine Konuşma

(Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences)


René DESCARTES

Çeviren Mehmet Karasan


Millî Eğitim Bakanlığı , Okul Klasikleri Serisi 7, Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi, iii + 186 s.

898
149
İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

7. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: c - Şairler Tezkireleri


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: I No: 7, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, s.

899
3713
Barış

Εἰρήνη


ARISTOPHANES

Çeviren Azra Erhat


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 71, Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 60 s.

900
4057
Organon

I

Kategoryalar

Κατηγοριαι


ARISTO

Çeviren Hamdi Ragıp Atademir


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 72, Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi, xx + 61 s.

901
3882
Organon

II

Önerme

Περὶ Ἑρμηνείας


ARISTO

Çeviren Hamdi Ragıp Atademir


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 72, İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 44 s.

902
1519
Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

VIII. Cilt


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı , , İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 160 s. (1121-1280. sayfalar) (s. 1121 - 1280)

903
2886
Knowledge For Yacht Cruising


Geoffrey PROUT


Brown, Son & Ferguson , , First Printed Glasgow, 1947, Brown, Son & Ferguson, x + 141 s.

904
1933
Türk Hukuk Lûgati

Fasikül IV


Komisyon

Türk Hukuk Kurumu


Millî Eğitim Bakanlığı , , Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi, 64 s. (257-320. sayfalar)

905
1415
La Turquie Kemaliste

No. 48


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Décembre 1947, L'Imprimerie d'Ètat, 48 s.

906
4165
Halil Edhem Hâtıra Kitabı

Cilt: II

In Memoriam
Halil Edhem

Vol. II


Kollektif


Türk Tarih Kurumu , VII. Seri No. 5a, Ankara, 1948, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 121 s. + 17 adet levha

907
399
Mimar Koca Sinan

Vakfiyyeleri - hayır eserleri - hayatı - Padişaha vekâleti - azadlık kâğıdı - alım, satım hüccetleri


İbrahim Hakkı KONYALI


Nihat Topçubaşı , Örnek Sayı: 2, İstanbul, 1948, , 161 s. + 6 s.

908
776
Osmanlı Tarihi

Cilt V

(1774 - 1912)


YORGA

Çeviren: B. Sıtkı Baykal


Ankara Üniversitesi : 16, Bilim Kitapları Serisi: 7, Ankara, 1948, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik, xvi + 688 s.

909
55
Priene Kılavuzu / Guide to Priene


Rüstem DUYURAN


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Anıtları Koruma Kurulu Seri: I, Sayı: X, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 51 s. + 23 resim

910
3628
Sis


Miguel de UNAMUNO

Çeviren Behçet Necatigil


Millî Eğitim Bakanlığı , İspanyol Klasikleri 1, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 149 s.

911
545
The Ciba Collection of Medical Illustrations


Frank H. NETTER


Ciba Pharmaceutical Products, Inc. , , New Jersey, (1948), Colorpress, New York, 222 s.

912
317
Türk Boğazları


Prof. Cemil BİLSEL


, , İstanbul, 1948, İsmail Akgün Matbaası, 134 s.

913
3733
Pragmacılık

I


William JAMES

Çeviren Muzaffer Aşkın


Millî Eğitim Bakanlığı , Amerikan Klasikleri 3, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, xviii + 121 s.

914
3072
Seçme Nutuklar


Abraham LINCOLN

Çevirenler Hacer Özışık - Margaret Kamburoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Amerikan Klasikleri 2, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 80 s.

915
3302
Seyahat Tabloları

III


Heinrich HEINE

Çeviren Pertev N. Boratav


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 25, Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 345 s.

916
4070
Aşk Ruyası


Maksim GORKİ

Çeviren Hasan Âli Ediz


Remzi Kitabevi , Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 28, İkinci Basılış İstanbul, 1948, Güven Basımevi, xxvi + 162 s.

917
2939
Kendi Hayatımdan Şiir ve Hakikat

II

(Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Recai Bilgin


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 28, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 348 s.

918
3516
Nostromo

II


Joseph CONRAD

Çeviren Cevat Şakir Kabaağaçlıgil


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 42, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 240 s.

919
3499
Kutsal Alev


Somerset MAUGHAM

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 45, İstanbul, MCMXLVIII, Millî Eğitim Basımevi, x + 138 s.

920
3684
Ehemmiyetsiz Bir Kadın


Oscar WILDE

Çeviren Nurettin Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 46, İstanbul, MCMXLVIII, Millî Eğitim Basımevi, 113 s.

921
3210
Ömrümüzün Günleri


Leonid ANDREYEV

Çeviren Gaffar Güney


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 47, İstanbul, MCMXLVIII, Millî Eğitim Basımevi, 106 s.

922
3336
Sağduyu ve Duyarlık

II

(Sense and Sensibility)


Jane AUSTEN

Çeviren Vecahat Güray


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 50, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 251 s.

923
3168
Yeşil Heinrich

III

(Der Grüne Heinrich)


Gottfried KELLER

Çeviren Emin Türk Eliçin


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 52, Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 323 s.

924
3149
Yeşil Heinrich

IV

(Der Grüne Heinrich)


Gottfried KELLER

Çeviren Emin Türk Eliçin


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 52, Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 351 s.

925
4091
Arthur'un Ölümü

I

(Le Morte d'Arthur)


Sir Thomas MALORY

Çeviren Dr. Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 55, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, viii + 304 s. + xiii

926
3440
Arthur'un Ölümü

II

(Le Morte d'Arthur)


Sir Thomas MALORY

Çeviren Dr. Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 55, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, xv + 322 s.

927
3575
Otuz Yıl Savaşı Tarihi

II

(Geschichte des Dreissigjährigen Krieges)


Friedrich SCHILLER

Çeviren Dr. H. Dilevurgun


Milli Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 55, İstanbul, 1948, Milli Eğitim Basımevi, 340 s.

928
3796
Arthur'un Ölümü

III

(Le Morte d'Arthur)


Sir Thomas MALORY

Çeviren Dr. Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 55, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, xviii + 400 s.

929
3446
Arthur'un Ölümü

IV

(Le Morte d'Arthur)


Sir Thomas MALORY

Çeviren Dr. Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 55, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, xvi + 350 s.

930
2930
Milletlerin Zenginliği

I

(The Wealth of Nations)


Adam SMITH

Çeviren Haldun Derin


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 56, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, iv + 393 s.

931
2931
Milletlerin Zenginliği

I

(The Wealth of Nations)


Adam SMITH

Çeviren Haldun Derin


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 56, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 340 s.

932
3186
Miss Sara Sampson


Gotthold Ephraim LESSING

Çeviren Zâhide Gökberk


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 57, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, iii + 130 s.

933
3808
Clavigo - Kardeşler

(Clavigo-Die Geschwister)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çevirenler M. ve Ş. Önay


Maarif Vekaleti , Alman Klasikleri 58, İstanbul, 1948, Maarif Matbaası, iv + 105 s.

934
3442
Maria Magdalena


Christian Friedrich HEBBEL

Çeviren Prof. Selâhattin Batu


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 59, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, vi + 84 s.

935
3751
Malte Laurids Brigge'nin Notları

(Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge)


Rainer Maria RILKE

Çevirenler Dr. Tietze ve Behçet Necatigil


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 61, , 1948, Millî Eğitim Basımevi, ix + 283 s.

936
3798
Yiğit Kasperl İle Güzel Annerl'in Hikâyesi

(Die Geschichte vom braven Kasperl und schönen Annerl)


Clemens BRENTANO

Çevirenler S. Y. Baydur - O. Ş. Gökyay


Maarif Vekâleti , Alman Klasikleri 63, İstanbul, 1948, Maarif Basımevi, 48 s.

937
2985
Çizmeli Kedi

(Der gestiefelte Kater)


Ludwig TIECK

Çeviren Fikret Elpe


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 64, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, iii + 86 s.

938
3238
Kunduz Kürk

(Der Biberpelz)


Gerhart HAUPTMANN

Çeviren Şaziye Berin Kurt


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 66, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, iii + 106 s.

939
4100
Tütün Yolu


Erskine CALDWELL

Çeviren Fikret Uray


Remzi Kitabevi , Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 100, İstanbul, 1948, Tan Basımevi, xi + 155 s.

940
3901
Seçme Hikâyeler

I


Luigi PIRANDELLO

Çeviren Dr. Feridun Timur


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 11, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, vi + 214 s.

941
2987
Yeni Çiftlik Sahibi

(Az uj földesur)


Mór JÓKAI

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı , Macar Klasikleri 12, Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi, x + 364 s.

942
2993
Aldanışlar

(Csalodasok)


Károly KISFALUDY

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı , Macar Klasikleri 13, Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi, ix + 72 s.

943
3466
Feylesofça Konuşmalar ve Fıkralar

II

(Dialogues et Anecdotes Philosophiques)


VOLTAIRE

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 141, Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 383 s.

944
3844
Havariler

(Les Apôtres)


Ernest RENAN

Çeviren Ziya İshan


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 145, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 81 s.

945
3872
Son Düşünceler

(Dernières Pensées)


Henri POINCARÈ

Çevirenler H. R. Atademir - S. Ölçen


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 146, Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi, xxii + 303 s. + 7

946
3544
Hakikatın Araştırılması

II

(De la Recherche de la Vérité)


Nicholas MALEBRANCHE

Çeviren Miraç Katırcıoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 148, Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 269 s.

947
3533
Cousine Bette

II


Honoré de BALZAC

Çeviren Vahdi Hatay


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 150, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 392 s.

948
3013
Rönesans

(Renaissance)


Jules MICHELET

Çeviren Kâzım Berker


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 151, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, iii + 411 s.

949
3599
Notre-Dame de Paris

II


Victor HUGO

Çeviren Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 152, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 222 s.

950
3187
Ruy Blas


Victor HUGO

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 155, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, x + 260 s.

951
4005
Top Oynıyan Kedi Mağazası

(La Maison du Chat-qui-pelote)


H. de BALZAC

Çeviren Dr. Necdet Bingöl


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 156, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 90 s.

952
3197
Sylvie


Gérard de NERVAL

Çeviren Sitare Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 157, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, vi + 72 s.

953
3079
Seçme Yazılar


André GIDE

Çeviren Suut Kemal Yetkin


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 158, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, xi + 133 s.

954
3823
Jack

I


Alphonse DAUDET

Çeviren Nebil Otman


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 163, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, viii + 398 s.

955
3203
Parıltılar

(ﻟﻤﻌﺎﺕ)


Fahrüddin-i Iraki

Çeviren Saffet Yetkin


Millî Eğitim Bakanlığı , Şark-İslâm Klâsikleri 17, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, xv + 98 s.

956
3638
el-munkızu min-ad-dalal


GAZALİ

Çeviren Hilmi Güngör


Millî Eğitim Bakanlığı , Şark-İslam Klasikleri 18, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, iii + 370 s.

957
1380
İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 2

M. 1513 - 1573

H. 919 - 981


İsmail Hami DANİŞMEND


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi, Yeni İnceleme ve Telifler: 1, İstanbul, 1948, Türkiye Basımevi, 565 s.

958
85
XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek


Behzad BUTAK


, , İstanbul, 1948, , 13 s. (113-126)

959
1087
İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 24

Atatürk İstanbulda - Atlama Taşı


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1948, Tan Matbaası, 32 s.

960
4117
Palavracı Asker

(Miles Gloriosus)


PLAUTUS

Çeviren Türkân Uzel


Millî Eğitim Bakanlığı , Latin Klasikleri 24, , 1948, Millî Eğitim Basımevi, xxvi + 105 s.

961
1088
İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 25

Atlama Sokağı - Avrupa Tiyatrosu


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1948, Tan Matbaası, 32 s.

962
3236
Kartacalı

(Poenulus)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı , Latin Klasikleri 25, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 104 s.

963
1089
İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 26

Avrupa Tuvaleti - Ayak Esnafı, Satıcıları


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1948, Tan Matbaası, 32 s.

964
1090
İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 27

Ayak Esnafı, Satıcıları - Ayasofya


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1948, Tan Matbaası, 32 s.

965
1091
İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 28

Ayasofya - Aybastı Sokağı


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1948, Tan Matbaası, 32 s.

966
1092
İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 29

Aydede - Ayia Mamas Ayazması


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1948, Tan Matbaası, 32 s.

967
1176
III. Türk Tarih Kongresi

Ankara 15 - 20 Kasım 1943

Kongreye Sunulan Tebliğler


Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri, No. 3, Ankara, 1948, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 775 s. + resimler

968
1093
İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 30

Ayia Mamas Ayazması - Ayios Yuanis Ayazması


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1948, Tan Matbaası, 32 s.

969
3670
Oblomov

III


İvan Aleksandroviç GONÇAROV

Çeviren Servet Lünel


Maarif Vekâleti , Rus Klasikleri 31, İstanbul, 1948, Maarif Matbaası, x + 230 s.

970
849
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

38. Cüz | GENCE - GWALIOR


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 84 s. (s. 765 - 848)

971
848
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

5. Cilt 1. Kısım 39. Cüz | HÂ - HÂFİ HAN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 80 s. (s. 1 - 80)

972
847
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

40. Cüz | HÂFİ HAN - HALÎL PAŞA


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 80 s. (s. 81 - 160)

973
2957
Delikanlı

II


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Servet Lunel


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 41, Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 209 s.

974
3588
Hikayeler

IV


Anton ÇEHOV

Çevirenler Oğuz Peltek ile Erol Güney


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 49, Ankara, 1948, Ar Basımevi, 423 s.

975
2971
Balodan Sonra


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Nafia Tanur


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 61, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, vi + 51 s.

976
3681
Suç ve Ceza

I


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Hasan Âli Ediz


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 62, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 352 s.

977
4043
Stepançikovo Köyü


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 63, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, x + 338 s.

978
3473
İşler


HESIODOS

Çeviren Dr. Suad Yakup Baydur


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 75, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, iii + 42 s.

979
150
İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

8. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: ç: Biyografiye ait diğer eserler


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından, Seri: I No: 8, İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, s.

980
1520
Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

IX. Cild


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı , , İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi, 160 s. (1281-1440. sayfalar) (s. 1281 - 1440)

981
1416
La Turquie Kemaliste

No. 49


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. , , Ankara, Mars 1948, L'Imprimerie d'Ètat, 48 s.

982
3562
Camî

Hayatı ve Eserleri


Ali Asgar HİKMET

Çeviren M. Nuri Gencosman


Millî Eğitim Bakanlığı , İran Klasikleri İçin Yardımcı Eserler 1, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, ii + 256 s.

983
4013
Effi Briest


Theodor FONTANE

Çeviren Nijad Akipek


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 62, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, iv + 457 s.

984
420
İstanbulun Fethi


Feridun DİRİMTEKİN


İstanbul Belediyesi Sayı 6, , İstanbul, 1949, Belediye Matbaası, 272 s. + 71 resim

985
3024
Marie Grubbe

(Fru Marie Grubbe)


Jens Peter JACOBSEN

Çeviren Prof. Selâhattin Batu


Millî Eğitim Bakanlığı , Danimarka Klasikleri 1, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, vi + 253 s.

986
2944
Töton Şövalyeleri

I


Henryk SIENKIEWICZ

Çeviren Musa Şamgul


Millî Eğitim Bakanlığı , Polonya Klasikleri 1, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, vi + 624 s.

987
4259
Les Aventure de TINTIN

Le Temple du Soleil


Hergé
(Georges Prosper Remi)


Casterman , , Belgique, 1949, Etablissements Casterman, 62 s.

988
3467
Balzac'ın Hayatı

I


André BILLY

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klâsikleri İçin Yardımcı Eserler 1, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 422 s.

989
3468
Balzac'ın Hayatı

II


André BILLY

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klâsikleri İçin Yardımcı Eserler 1, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 422 s.

990
3150
Diderot'nun Hayatı


André BILLY

Çeviren Sabiha Rıfat


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klâsikleri İçin Yardımcı Eserler 2, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 402 s.

991
3557
Harb ve Sulh

IV

*


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 2, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 178 s.

992
4045
Harb ve Sulh

IV

**


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 2, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 173 s.

993
3886
Büyük İskender

(Geschichte Alexanders des Grossen)

III


Johann Gustav DROYSEN

Çeviren Bekir Sıtkı Baykal


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 22, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 272 s.

994
3887
Büyük İskender

(Geschichte Alexanders des Grossen)

IV


Johann Gustav DROYSEN

Çeviren Bekir Sıtkı Baykal


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 22, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, x + 207 s.

995
3110
Don Garcie de Navarre

Yahut
Kıskanç Prens

(Don Garcie de Navarre ou le Prince jaloux)


MOLIÈRE

Çeviren Reşat Nuri Darago


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 24, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, ii + 62 s.

996
3571
Wilhelm Meister'in Seyahat Yılları

II

(Wilhelm Meisters Wanderjahre)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çevirenler Cemal Köprülü - Dr. Şükrü Atala


Milli Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 38, İstanbul, 1949, Milli Eğitim Basımevi, 237 s.

997
3605
Ivanhoe

II


Walter SCOTT

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 47, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 379 s.

998
3500
İki Başlı Kartal


Jean COCTEAU

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 48, İstanbul, MCMXLIX, Millî Eğitim Basımevi, 135 s.

999
3124
İnsan, Üstüninsan


Bernard SHAW

Çeviren Cevat Şakir Kabaağaçlıgil


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 49, İstanbul, MCMXLIX, Millî Eğitim Basımevi, 303 s.

1000
3047
Nemo Bankası

(La Banque Nemo)


Louis VERNEUIL

Çevirenler Lûtfi Ay - Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Konservatuvarı Yayımları 50, Ankara, MCMXLIX, Millî Eğitim Basımevi, 208 s.

1001
3501
Rose Bernd


Gerhart HAUPTMANN

Çeviren Prof. Melâhat Özgü


Millî Eğitim Bakanlığı , Modern Tiyatro Eserleri Serisi 51, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 114 s.

1002
3712
Henry Esmond

I


William Makepeace THACKERAY

Çeviren Kâmran Şerif Saru


Millî Eğitim Bakanlığı , İngiliz Klasikleri 57, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, xviii + 324 s.

1003
3004
Parazit


Friedrich SCHILLER

Çevirenler F. Borahan - M. A. Çamlıca


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 60, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, iii + 106 s.

1004
3752
Seçme Şiirler


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Selâhattin Batu


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 65, , 1949, Millî Eğitim Basımevi, xv + 180 s.

1005
2982
Ekkehard


Victor von SCHEFFEL

Çevirenler Şaziye Berin Kurt - Hayrullah Örs


Millî Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 67, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, xv + 457 s.

1006
3576
Meşum Miras

(Das Majorat)


Ernst Theodor Amadeus HOFFMANN

Çeviren Ethem Derviş Deriş


Milli Eğitim Bakanlığı , Alman Klasikleri 69, İstanbul, 1949, Milli Eğitim Basımevi, v + 139 s.

1007
3654
Sonbahar Yıldızları Altında

(Markens gröde)


Knut HAMSUN

Çeviren Behçet Necatigil


Millî Eğitim Bakanlığı , İskandinav Klasikleri 7, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 272 s.

1008
3151
Gösta Berling

I


Selma LAGERLÖF

Çevirenler Hayrullah Örs - Behiç Enver Koryak


Millî Eğitim Bakanlığı , İskandinav Klasikleri 9, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, xi + 276 s.

1009
4145
Gösta Berling

II


Selma LAGERLÖF

Çevirenler Hayrullah Örs - Behiç Enver Koryak


Millî Eğitim Bakanlığı , İskandinav Klasikleri 9, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 284 s.

1010
1521
Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

X. Cild


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı , , İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 160 s. (1441-1600. sayfalar) (s. 1441 - 1600)

1011
4116
Şehname

III

(ﺷﻬﻨﺎﻤﻪ)


FİRDEVSİ

Çeviren Necati Lugal


Millî Eğitim Bakanlığı , Şark-İslam Klasikleri 10, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 458 s.

1012
4063
Vatan Sevgisi


Pearl S. BUCK

Çeviren İbrahim Hoyi


Remzi Kitabevi , Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 101, İstanbul, 1949, Ahmet Sait Matbaası, 376 s.

1013
3191
Sayfiye Dönüşü

(Il ritorno della villeggiatura)


Carlo GOLDONI

Çeviren Aydın Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 12, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, iii + 111 s.

1014
3519
Altı Şahıs Yazarını Arıyor

(Sei Personaggi in cerca d'Autore)


Luigi PIRANDELLO

Çeviren Dr. Feridun Timur


Millî Eğitim Bakanlığı , İtalyan Klasikleri 13, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 119 s.

1015
3384
Pugaçev İsyanının Tarihi


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çeviren Râna Çakıröz


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 13, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, iii + 131 s.

1016
3480
Paris - Kudüs Yolculuğu

(Itinéraire de Paris à Jérusalem)

III


François-René de CHATEAUBRIAND

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 134, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 286 s.

1017
2995
Öğütler

(Parainesis)


Ferenc KÖLCSEY

Çeviren Necmi Seren


Millî Eğitim Bakanlığı , Macar Klasikleri 14, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, ix + 56 s.

1018
3474
Kharmides

Χαρμίδης


EFLÂTUN

Çeviren Nurettin Şazi Kösemihal


Millî Eğitim Bakanlığı , Yunan Klasikleri 15, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, vi + 52 s.

1019
3881
Fikir Üretimi

(La Culture des Idées)


Rémy de GOURMONT

Çeviren Muammer Necip Tanyeli


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 159, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, xix + 247 s.

1020
3897
Esrarlı Bir Vaka

(Une ténébreuse affaire)


Honoré de BALZAC

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 160, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, ii + 319 s.

1021
2955
Babamın Hayatı

(La Vie de mon Père)


Restif de La Bretonne

Çeviren Baha Öngel


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 161, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, viii + 283 s.

1022
3012
Metafizik Üzerine Konuşma


Gottfried Wilhelm LEIBNIZ

Çeviren Nusret Hızır


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 162, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, xxxi + 88 s.

1023
3146
Jack

II


Alphonse DAUDET

Çeviren Nebil Otman


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 163, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 424 s.

1024
3792
Meslek Ahlâkı

(La Morale Professionnelle)


Émile DURKHEIM

Çeviren Mehmet Karasan


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 164, Ankara, 1949, Maarif Matbaası, xlvii + 74 s.

1025
3159
Sahte Sırdaşlar

(Les Fausses Confidences)


Pierre de MARIVAUX

Çeviren Safiye Hatay


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 165, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 109 s.

1026
3950
Avrupa ve Fransız İhtilâli

I

(L'Europe et la Révolution Française)

Siyasî Ahlâk ve Gelenekler


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 166, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, xix + 441 s.

1027
3343
Avrupa ve Fransız İhtilâli

I *

(L'Europe et la Révolution Française)

Siyasi Ahlâk ve Gelenekler


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 166, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 450 s.

1028
3340
Avrupa ve Fransız İhtilâli

II

(L'Europe et la Révolution Française)

Krallığın Sukutu


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 166, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 490 s.

1029
3951
Avrupa ve Fransız İhtilâli

II *

(L'Europe et la Révolution Française)

Kırallığın Sukutu II


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 166, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 456 s.

1030
3174
Gösteriş Budalaları

(La poudre aux yeux)


Eugène LABICHE - Édouard MARTIN

Çeviren Avni Yukaruç


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 167, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 87 s.

1031
3548
Bilimin Değeri


Henri POINCARÈ

Çeviren Fethi Yücel


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 168, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, xiii + 268 s.

1032
3534
Kırmızı Defter

(Le Cahier Rouge)


Benjamin CONSTANT

Çeviren Sona Tatlıcan


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 169, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 72 s.

1033
3673
Trilby


Charles NODIER

Çeviren İlhan Sezen


Maarif Bakanlığı , Fransız Klasikleri 170, Ankara, 1949, Maarif Matbaası, xv + 279 s.

1034
2949
Tours Papazı

(Le Curé de Tours)


Honoré de BALZAC

Çeviren Mebrure Alevok


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 171, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, xiii + 124 s.

1035
3658
Tümevarımın Temeli Hakkında

(Les Confessions)


Jules LACHELIER

Çeviren Hamdi Ragıp Atademir


Maarif Vekâleti , Fransız Klasikleri 172, Ankara, 1949, Maarif Basımevi, 433 s.

1036
3660
Cousin Pons

I


Honoré de BALZAC

Çeviren Vahdi Hatay


Maarif Bakanlığı , Fransız Klasikleri 173, Ankara, 1949, Maarif Matbaası, xv + 279 s.

1037
3661
Cousin Pons

II


Honoré de BALZAC

Çeviren Vahdi Hatay


Maarif Bakanlığı , Fransız Klasikleri 173, Ankara, 1949, Maarif Matbaası, xv + 279 s.

1038
3215
Üç Hikaye

El Verdugo - İsa Flandres'da - Dinsizin Âyini

(El Verdugo - Jésus Christ en Flandres - La Sagesse de l'Athée)


Honoré de BALZAC

Çeviren Mücahit Topalak


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 174, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 88 s.

1039
3783
Sönmüş Hayaller
I

İki Şair

(Illusions Perdues)

(Les Deux Poètes)


Honoré de BALZAC

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 175, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 202 s.

1040
3552
Germinie Lacerteux


Edmond de GONCOURT ve Jules de GONCOURT

Çeviren Ziya Osman Saba


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 176, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, x + 292 s.

1041
4037
Ahlâk ile Dinin İki Kaynağı

(Les deux Sources de la Morale et de la Religion)


Henri BERGSON

Çeviren Mehmet Karasan


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 177, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, xvi + 444 s.

1042
3130
Kaderci Jacques İle Efendisi

(Jacques le Fataliste et son Maitre)


Denis DIDEROT

Çeviren Adnan Cemgil


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 178, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, viii + 392 s.

1043
3233
Ursule Mirouet


Honoré de BALZAC

Çeviren Sabiha Rıfat


Millî Eğitim Bakanlığı , Fransız Klasikleri 179 (169), Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 317 s.

1044
4032
Maarif

(معارف)


SULTAN VELED

Çeviren Meliha Tarıkâhya


Millî Eğitim Bakanlığı , Şark-İslâm Klâsikleri 19, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, xlii + 365 s. + v s.

1045
3868
Nur Heykelleri

(ﻫﯿﺎﮐﻞ ﺍﻟﻨﻮﺮ)


Şihabeddin SÜHREVERDİ

Çeviren Saffet Yetkin


Millî Eğitim Bakanlığı , Şark-İslâm Klâsikleri 21, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, vii + 42 s.

1046
3763
Ankara Anıdı

Monumentum Ancyranum


AUGUSTUS

Çeviren Hâmit Dereli

Remzi Oğuz Arık'ın önsöziyle


Millî Eğitim Bakanlığı , Latin Klasikleri 26, İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 124 s.

1047
1032
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

(No. 3)

Archeological Museums of İstanbul

Third Report


Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XVI, , İstanbul, 1949, Pulhan Matbaası, 73 s.

1048
1094
İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 31

Ayios Yuanis Ayazması - Ayvansaray Gizli Toplantısı


Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi , , İstanbul, 1949, Tan Matbaası, 32 s.

1049
2958
Delikanlı

III


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Servet Lunel


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 41, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 284 s.

1050
846
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

41. Cüz | HALÎL PAŞA - HÂRİZM


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 80 s. (s. 161 - 240)

1051
845
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

42. Cüz | HÂRİZM - HASAN PAŞA


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 80 s. (s. 241 - 320)

1052
868
İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

43. Cüz | HASAN PAŞA - HAZARLAR


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 80 s. (s. 321 - 400)

1053
3412
Halk İçin Hikâyeler

II


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 55, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 270 s.

1054
3781
Halk İçin Hikâyeler

III

Suat Sinanoğlu kütüphanesinden


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı , Rus Klasikleri 55, Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi, 278 s.

<