CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

13 kitap
1 Tevarih-i Ali Osmandan Aşıkpaşazade Tarihi

Oku   
Derviş Aşık paşa zade Ahmed AŞIKİ

Tarih-i Osmânî Encümeni tarafından yayınlanan raporlarda bu eserin adı geçmemekle beraber, "ifade-i mahsûsa” adı verilmiş olan girişin sonunda, "Tarih-i Osmânî Encümeni fi 4 zilkade sene 1332” imzası bulunmaktadır.
Maarif-i Umumi Nezareti Celilesi , , İstanbul, 1332 (1916), Matbaa-i Âmire
20 + 318 s.

Özege 20900
2 Memâlik-i Osmaniyede Demirbaş Şarl

Aded: 1

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 1, İstanbul, 1332 (1916), Hilâl Matbaası
123 s.

Özege 13021
3 Memâlik-i Osmaniyede Kral Rakoçi ve Tevabii

(1109 - 1161)

Aded: 2

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 2, İstanbul, 1333 (1917), Hilâl Matbaası
91 s.

Özege 13028
4 Bir Elçi'nin Tarihçe-i Sefareti

(1207 - 1208)

Aded: 3

Hayreddin NEDİM


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 3, İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye
122 s.

Özege 2277
5 Osmanlılar ve Büyük Fredrik

(1133 - 1179)

Aded: 4

Oku   
Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 4, İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye
48 s.

Özege 16025
6 Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı

(961 - 1000)

Aded: 6

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 6, İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye
235 s.

Özege 15723
7 Kayseri Şehri

Mebani-i İslâmiye ve Kitabeleri

Aded: 5

Halil EDHEM      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 5, İstanbul, 1334 (1918), Matbaa-i Orhaniye
14 + 148 s. + 2 s. 16 Pl.

Özege 10480
8 Osmanlı Tarihi

Necib Asım Mehmed Arif


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı , İstanbul, 1335 (1919), Matbaa-i Orhaniye
6 + 638 s. + 3

Özege 15998
9 Lamartin

Türkiyeye Muhaceret Kararı, İzmirdeki Çiftliği

(1849 - 1853)

Aded: 7

Oku   
Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni , Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 7, İstanbul, 1925, Orhaniye Matbaası
56 s.

Özege 11559
10 Türkiyede Mülteciler Meselesi

Aded: 8

Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni , Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 8, İstanbul, 1926, Matbaa-i Amire
259 s.

Özege 21882
11 Düsturname-i Enverî

Aded: 15

Enverî

İstinsah eden: Mükrimin Halil

1928 yılında Latin harflerine geçiş esnasında hem Eski Türkçe, hem Latin harfleriyle birlikte yayımlanmıştır. En eski tarihlerimizden birisidir.
Türk Tarih Encümeni , Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 15, İstanbul, 1928 / 1929, Devlet Matbaası / Evkaf Matbaası
121 + 99 s.

Özege 4494
12 Hicrî On İkinci Asırda Istanbul Hayatı

(1100-1200)

Aded: 17

Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni , Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 17, İstanbul, 1930, Devlet Matbaası
xvi + 240 s.

13 Hicrî On Birinci Asırda İstanbul Hayatı

(1000-1100)

Aded: 20

Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni , Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 20, İstanbul, 1931, Devlet Matbaası
ix + 59 s.


13 kitap