CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

COĞRAFYA ve ÇEVRE
Coğrafya ve Çevre
13 kitap
1 Pamukkale Suları


F. Akçakoca AKÇA


, , İkinci basılış İstanbul, 1946, Marifet Basımevi, 63 s.

2 Pamukkale Kılavuzu


Tarhan TOKER


Turistik Yayınlar 5, , Denizli, Yayın tarihi yok, Yenigün Matbaası, 35 s.

3 Turistik Pamukkale

(Hierapolis)


Tarhan TOKER

Çeviren: C. Altuntaş


Ümit Yayınları , , Denizli, Yayın tarihi yok, Yenigün Matbaası, 33 s. resimler

4 50 Simple Things Your Business Can Do To Save The Earth


Anonim


The Earth Works Group , , First Edition Berkeley, California, 1991, , 120 s.

5 Bear Stories


Hüseyin Avni ÖZEN

Translated by: Carmel Arslan


Hüseyin Avni Özen , , İstanbul, 2000, Can Ofset, 103 s.

6 Osmanlı Yer Adları Sözlüğü


Nuri AKBAYAR


, , İstanbul, 2001, , s.

7 Dünyayı Nasıl Tükettik?


Lester R. BROWN

Çeviren M. Fehmi İmre


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1015, , 1. Baskı İstanbul, Temmuz 2006, Yaylacık Matbaacılık, xvi + 230 s.

8 The Worldwatch Institute

Dünyanın Durumu 2009

Isınmakta Olan Bir Dünyaya Bakış


Komisyon

Çeviren: Ayşe Başçı


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel Yayın: 1768, İstanbul, Haziran 2009, Yaylacık Matbaacılık, 407 s.

9 Rüzgârın Kanatları

I/b
1
Özcan YÜKSEK


Doğan Egmont , , 1. Baskı İstanbul, Nisan 2010, Mega Basım, 208 s.

10 Worldwatch Enstitüsü

Dünyanın Durumu 2010

Kültürleri Dönüştürmek - Tüketicilikten Sürdürülebilirliğe


Komisyon

Çeviren: Dost Körpe


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Genel Yayın: 1942, II. Baskı İstanbul, Eylül 2010, Yaylacık Matbaacılık, 380 s.

11 Suları Nasıl Tükettik?


Sandra POSTEL Michelle ALLSOPP Richard PAGE Paul JOHNSTON

David SANTILLO

Çeviren Ayşe Başçı


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 1827, , 1. Baskı İstanbul, Ocak 2010, Yaylacık Matbaacılık, vii + 234 s.

12 Worldwatch Enstitüsü

Dünyanın Durumu 2011

Gezegeni Besleyen İnovasyonlar


Komisyon

Çeviren: Ayşe Başçı


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2390, , I. Baskı İstanbul, Kasım 2011, Yaylacık Matbaacılık, xxxvii + 342 s.

13 Worldwatch Enstitüsü

Dünyanın Durumu 2012

Sürdürülebilir Refaha Doğru


Komisyon

Çeviren: Ayşe Başçı


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2678, , I. Baskı İstanbul, Aralık 2012, Yaylacık Matbaacılık, xxxii + 377 s.


13 kitap