CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

BİLİM ve TEKNİK
Bilim ve Teknik
14 kitap
1 Nouvelles Tables de Logarithmes

avec Règleset Formules Usuelles

I/b
6
C. BOUVART A. RATINET


Librairie Hachette , , Quatriéme Édition Paris, 1905, , 176 + 47 s.

2 Ağaç ve odun ölçme Kılavuzu


Prof. Dr. Fehim FIRAT


Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü , , İstanbul, 1946, Hüsnütabiat Basımevi, 55 s.

3 16'ıncı Asırda Osmanlılarda Saat ve Takiyüddin'in "Mekanik Saat Konstrüksiyonuna Dair En Parlak Yıldızlar" Adlı Eseri

The Clocks in Ottoman Empire in 16th Century And Taqi al Din's "The Brightest Stars For The Construction Of The Mechanical Clocks"


Sevim TEKELİ


Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sayı: 171, Felsefe Araştırmaları Enstitüsü Yayınları Sayı: 1, Ankara, 1966, Ankara Üniversitesi Basımevi, 339 s.

4 Automotive Engines


William H. CROUSE


McGraw-Hill , , New York, 1966, , xv + 623 s.

5 Evren ve Einstein

Aynştayn Teorisinin Kolay Anlaşılır Açıklaması


Lincoln BARNETT

Çeviren: Nail Bezel


Varlık Yayınları , , Üçüncü Basılış İstanbul, Ocak 1980, Serbest Matbaası, 142 s.

6 Jeep CJ

1949 thru 1986


Larry WARREN


Haynes Publishing , , California, 1986, , 337 s.

7 Osmanlı Güneş Saatleri


Doç. Dr. Nusret ÇAM


Kültür Bakanlığı 1243, Bilim ve Teknoloji Dizisi / 1, Ankara, 1990, Sevinç Matbaası, 200 s.

8 Bir Tutkunun Öyküsü

I/b
1
Erbil SERTER


, , İstanbul, 1994, , 191 s.

9 Dizaynlar - Hatalar ve Savaş Gemileri

1940-2000


Erbil SERTER


, , (İstanbul), (1996), Alphagraphics, 320 s.

10 Dijital Sinir Sistemiyle Düşünce Hızında Ç@lışmak


Bill GATES

Çeviren: Ali Cevat Akkoyunlu


Doğan Kitap , , 3. baskı İstanbul, Nisan 1999, Doğan Ofset, 422 s.

11 Matematik ve Develerle Eşekler


Ali NESİN


Nesin Yayınevi Popüler Matematik Kitapları, Nesin Matematik Köyü Kitaplığı: 7, altıncı basım İstanbul, Mart 2016, Yazın Basın Yayın matbaacılık, 186 s.

12 Matematik ve Sanat

Şahsıma ithaflı ve imzalı


Ali NESİN


Nesin Yayınevi Popüler Matematik Kitapları, Nesin Matematik Köyü Kitaplığı: 17, Yedinci basım İstanbul, Eylül 2018, Yazın Basın Yayın matbaacılık, 194 s.

13 Matematik ve Oyun


Ali NESİN


Nesin Yayınevi Popüler Matematik Kitapları, Nesin Matematik Köyü Kitaplığı: 3, On üçüncü basım İstanbul, Ekim 2018, Yazın Basın Yayın matbaacılık, 200 s.

14 Matematik ve Doğa


Ali NESİN


Nesin Yayınevi Popüler Matematik Kitapları, Nesin Matematik Köyü Kitaplığı: 04, On birinci basım İstanbul, Nisan 2019, Yazın Basın Yayın matbaacılık, 164 s.


14 kitap