CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

10 kitap
1 Nouvelles Tables de Logarithmes

avec Règleset Formules Usuelles

C. BOUVART A. RATINET


Librairie Hachette , , Quatriéme Édition Paris, 1905,
176 + 47 s.

2 Ağaç ve odun ölçme Kılavuzu

Prof. Dr. Fehim FIRAT


Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü , , İstanbul, 1946, Hüsnütabiat Basımevi
55 s.

3 16'ıncı Asırda Osmanlılarda Saat ve Takiyüddin'in "Mekanik Saat Konstrüksiyonuna Dair En Parlak Yıldızlar" Adlı Eseri

The Clocks in Ottoman Empire in 16th Century And Taqi al Din's "The Brightest Stars For The Construction Of The Mechanical Clocks"

Sevim TEKELİ


Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sayı: 171, Felsefe Araştırmaları Enstitüsü Yayınları Sayı: 1, Ankara, 1966, Ankara Üniversitesi Basımevi
339 s.

4 Automotive Engines

William H. CROUSE


McGraw-Hill , , New York, 1966,
xv + 623 s.

5 Evren ve Einstein

Aynştayn Teorisinin Kolay Anlaşılır Açıklaması

Lincoln BARNETT

Çeviren: Nail Bezel


Varlık Yayınları , , Üçüncü Basılış İstanbul, Ocak 1980, Serbest Matbaası
142 s.

6 Jeep CJ

1949 thru 1986

Larry WARREN


Haynes Publishing , , California, 1986,
337 s.

7 Osmanlı Güneş Saatleri

Doç. Dr. Nusret ÇAM


Kültür Bakanlığı 1243, Bilim ve Teknoloji Dizisi / 1, Ankara, 1990, Sevinç Matbaası
200 s.

8 Bir Tutkunun Öyküsü

Erbil SERTER


, , İstanbul, 1994,
191 s.

9 Dizaynlar - Hatalar ve Savaş Gemileri

1940-2000

Erbil SERTER


, , (İstanbul), (1996), Alphagraphics
320 s.

10 Dijital Sinir Sistemiyle Düşünce Hızında Ç@lışmak

Bill GATES

Çeviren: Ali Cevat Akkoyunlu


Doğan Kitap , , 3. baskı İstanbul, Nisan 1999, Doğan Ofset
422 s.


10 kitap