ACK ortak yapımı / Cevat Aksu - Neslihan Can - Mehtap Koşal

ADÜ Tarih Bilimciler Topluluğu

Ahmet Özgür Türen

Ali Emîri Efendi

Ali Kenan Erbulan

Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi Türk ve İslâm San'atları Tarihi Enstitüsü

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Enstitüsü

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü

Atatürk Üniversitesi

Avrasya-Bir Vakfı

Avrasya-Bir Vakfı Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Baki Kurtuluş

Berikan Yayınevi

Bilgi Yayınevi

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Araştırmaları Kulübü

Bursa Araştırmaları Vakfı

Büyük Osmanlı Topluluğu Derneği

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı

Cem Aydın

Cemal Kutay

Cumhur Seydi Api

Çamlıca Basım Yayın

Darülfünun Edebiyat Fakültesi

Darülfünun Edebiyat Fakültesi

Davut Özalp

Diyarbakır Tanıtma ve Turizm Derneği

Diyarbakırı Tanıtma Derneği

Doğan Burda Dergi

Doğan Burda Dergi

Doğu Kitabevi

Doğuş Grubu İletişim Yayıncılık

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Ege Üniversitesi Tarih Kulübü

Enderun Kitabevi

Enis Karakaya

Erdoğan Atak

Erkan Baş

Eşref Ekicigil - Feridun Kandemir

Faruk Rıza Güloğul

Fatih Ünal

Feridun Kandemir

Fotokitap Fotoğraf Ürünleri

Genel Kurmay

Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı

Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı

Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Uluslararası Türk Askeri Tarih Komisyonu

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Hacettepe Üniversitesi Öğrencileri

Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Öğrencileri

Hakan K. Taşkıran

Halil Yener

Hıdır Çalışkan

Hikmet Neşriyat

Hürgüç Gazetecilik

Hürgün Gazetecilik ve Matbaacılık

Istanbul Darülfünunu Türkiyat Enstitüsü

Istanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü

İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji Ana Bilim Dalı ve Tıp Tarihi Bilim Dalı

İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı - İlsan ve İltaş

İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Talebe Cemiyeti

İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

İ.Ü. ÖKM Felsefe Kulübü

İbrahim Hakkı Konyalı

İhlas Holding

İkidivitli Yayınları - Sinan Küneralp

İletişim Yayınları

İlhan Bardakçı

İskender Fahrettin Sertelli

İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Türk Devrim Tarihi Araştırma Merkezi

İstanbul Darülfünunu / Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü

İstanbul Fethi Derneği

İstanbul Fethi Derneği - İstanbul Enstitüsü

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri İlimler Fakültesi

Kemal Samancıgil - M. Hayri Çeviksever - Hasan Birson

Kuşadası Yerel Tarih Araştırmaları Grubu

Libronet

M. Hidayet Menteş - Ertuğrul Zekâi Ökte

Maarif Vekilliği

Marmara Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi

Mehmet Çelik

Mehmet Fatih Can

Metis Yayınları

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmacıları Derneği

Mustafa Albayrak

Mustafa Alican

Mustafa Şentop

Necip Evlice

Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi

Neşide Gençer

Niyazi Ahmet Banoğlu

Nobel Akademik Yayıncılık

NTV Haber Ajansı

Orhan Ural / Niyazi Ahmet Banoğlu

Osman Bahadır

Osman Köse

Ömer Engin Lütem

Ömer Engin Lütem

Ramazan Gökalp Arkın

Salim Cöhce

Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi

Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü

Serkan Yazıcı

Server R. İskit

Sezer Tansuğ Sanat Vakfı

Sıla Medya

Simurg Kitapçılık ve Yayıncılık

Şenocak Yayıncılık

Şevket Rado

T. Hukuk K. Türk Hukuk Tarihi Enstitüsü

Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği

Tarih Vakfı

Tarih-i Osmanî Encümeni

Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı - Ertuğrul Zekâi Ökte

TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı

Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

Türk Tarih Encümeni

Türk Tarih Kurumu

Vakıflar Umum Müdürlüğü