Devlet Kurumları

Tarih-i Osmanî Encümeni

Türk Tarih Encümeni

Vakıflar Umum Müdürlüğü

Maarif Vekilliği

T. Hukuk K. Türk Hukuk Tarihi Enstitüsü

Genel Kurmay

Türk Tarih Kurumu

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi

Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü

Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Uluslararası Türk Askeri Tarih Komisyonu

Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı

TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı

Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt BaşkanlığıÜniversiteler veya öğrencileri

Darülfünun Edebiyat Fakültesi

Darülfünun Edebiyat Fakültesi

İstanbul Darülfünunu / Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü

Istanbul Darülfünunu Türkiyat Enstitüsü

Istanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi Türk ve İslâm San'atları Tarihi Enstitüsü

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Enstitüsü

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü

İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Talebe Cemiyeti

Atatürk Üniversitesi

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Marmara Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi

İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji Ana Bilim Dalı ve Tıp Tarihi Bilim Dalı

Ankara Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Hacettepe Üniversitesi Öğrencileri

Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Öğrencileri

İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı - İlsan ve İltaş

İ.Ü. ÖKM Felsefe Kulübü

İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Araştırmaları Kulübü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Türk Devrim Tarihi Araştırma Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Ege Üniversitesi Tarih Kulübü

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

ADÜ Tarih Bilimciler Topluluğu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri İlimler Fakültesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma MerkeziVakıflar veya Dernekler

İstanbul Fethi Derneği

İstanbul Fethi Derneği - İstanbul Enstitüsü

Diyarbakırı Tanıtma Derneği

Diyarbakır Tanıtma ve Turizm Derneği

M. Hidayet Menteş - Ertuğrul Zekâi Ökte

Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı - Ertuğrul Zekâi Ökte

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

Tarih Vakfı

Avrasya-Bir Vakfı Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bursa Araştırmaları Vakfı

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı

Sezer Tansuğ Sanat Vakfı

Avrasya-Bir Vakfı

Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği

Mehmet Çelik

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmacıları Derneği

Büyük Osmanlı Topluluğu DerneğiYayınevleri

İkidivitli Yayınları - Sinan Küneralp

Hürgün Gazetecilik ve Matbaacılık

Enderun Kitabevi

İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)

İletişim Yayınları

Hikmet Neşriyat

İhlas Holding

Hürgüç Gazetecilik

Simurg Kitapçılık ve Yayıncılık

NTV Haber Ajansı

Çamlıca Basım Yayın

Şenocak Yayıncılık

Doğuş Grubu İletişim Yayıncılık

Metis Yayınları

Doğan Burda Dergi

Nobel Akademik Yayıncılık

Doğu Kitabevi

Libronet

Berikan Yayınevi

Fotokitap Fotoğraf Ürünleri

Bilgi Yayınevi

Sıla Medya

Doğan Burda DergiŞahıslar

Ali Emîri Efendi

İskender Fahrettin Sertelli

Server R. İskit

İbrahim Hakkı Konyalı

Faruk Rıza Güloğul

Eşref Ekicigil - Feridun Kandemir

Kemal Samancıgil - M. Hayri Çeviksever - Hasan Birson

Orhan Ural / Niyazi Ahmet Banoğlu

Cemal Kutay

Feridun Kandemir

Baki Kurtuluş

Niyazi Ahmet Banoğlu

Şevket Rado

Ramazan Gökalp Arkın

Hıdır Çalışkan

Erdoğan Atak

İlhan Bardakçı

Enis Karakaya

Necip Evlice

Osman Bahadır

Mehmet Fatih Can

Hakan K. Taşkıran

Ali Kenan Erbulan

Salim Cöhce

ACK ortak yapımı / Cevat Aksu - Neslihan Can - Mehtap Koşal

Ömer Engin Lütem

Halil Yener

Neşide Gençer

Erkan Baş

Ömer Engin Lütem

Mustafa Şentop

Cumhur Seydi Api

Mustafa Alican

Kuşadası Yerel Tarih Araştırmaları Grubu

Osman Köse

Mustafa Albayrak

Davut Özalp

Cem Aydın

Fatih Ünal

Serkan Yazıcı

Ahmet Özgür Türen