Osmanlı dönemi

The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland

Tarih-i Osmanî Encümeni

Türk Tarih Encümeni

Darülfünun Edebiyat Fakültesi

Darülfünun Edebiyat Fakültesi

Ali Emîri Efendi1950 öncesi

İstanbul Darülfünunu / Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü

Istanbul Darülfünunu Türkiyat Enstitüsü

Istanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü

İstanbul Üniversitesi

Türk Tarih Kurumu

The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland

Vakıflar Umum Müdürlüğü

Maarif Vekilliği

T. Hukuk K. Türk Hukuk Tarihi Enstitüsü

İskender Fahrettin Sertelli

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi1950-1964 arası

Server R. İskit

İbrahim Hakkı Konyalı

Faruk Rıza Güloğul

Genel Kurmay

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

İstanbul Fethi Derneği

İstanbul Fethi Derneği - İstanbul Enstitüsü

Kemal Samancıgil - M. Hayri Çeviksever - Hasan Birson

Eşref Ekicigil - Feridun Kandemir

Orhan Ural / Niyazi Ahmet Banoğlu

Diyarbakır Tanıtma ve Turizm Derneği

Diyarbakırı Tanıtma Derneği

Ankara Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi Türk ve İslâm San'atları Tarihi Enstitüsü

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Cemal Kutay

Feridun Kandemir

Baki Kurtuluş

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Enstitüsü

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü

Türk Tarih Kurumu

Niyazi Ahmet Banoğlu1965-1999 arası

Şevket Rado

İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Talebe Cemiyeti

M. Hidayet Menteş - Ertuğrul Zekâi Ökte

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi

Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü

Ramazan Gökalp Arkın

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Cemal Kutay

Hıdır Çalışkan

Türk Nümismatik Derneği

Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı

Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Uluslararası Türk Askeri Tarih Komisyonu

Erdoğan Atak

İkidivitli Yayınları - Sinan Küneralp

Hürgün Gazetecilik ve Matbaacılık

Atatürk Üniversitesi

Enderun Kitabevi

İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)

The American Numismatic Society

İlhan Bardakçı

Zühtü Bayar

Açıkalın

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Marmara Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi

İletişim Yayınları

Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı - Ertuğrul Zekâi Ökte

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi

İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji Ana Bilim Dalı ve Tıp Tarihi Bilim Dalı

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Enis Karakaya

Ankara Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Hikmet Neşriyat

Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Öğrencileri

Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Öğrencileri

Necip Evlice

Tarih Vakfı

İhlas Holding

Osman Bahadır

İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı - İlsan ve İltaş

Hürgüç Gazetecilik

TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı

Mehmet Fatih Can2000 ve sonrası

Simurg Kitapçılık ve Yayıncılık

Hakan K. Taşkıran

NTV Haber Ajansı

İ.Ü. ÖKM Felsefe Kulübü

ACK ortak yapımı / Cevat Aksu - Neslihan Can - Mehtap Koşal

Salim Cöhce

Ali Kenan Erbulan

Avrasya-Bir Vakfı Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Halil Yener

Ömer Engin Lütem

The American Numismatic Society

İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı

Bursa Araştırmaları Vakfı

Neşide Gençer

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Araştırmaları Kulübü

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Türk Devrim Tarihi Araştırma Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Erkan Baş

Sezer Tansuğ Sanat Vakfı

Cumhur Seydi Api

Mustafa Şentop

Avrasya-Bir Vakfı

Ömer Engin Lütem

Ege Üniversitesi Tarih Kulübü

Mehmet Çelik

Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği

Kuşadası Yerel Tarih Araştırmaları Grubu

Şenocak Yayıncılık

Çamlıca Basım Yayın

Mustafa Alican

Osman Köse

Doğuş Grubu İletişim Yayıncılık

Metis Yayınları

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

O. Mine Söğüt Baruter

Doğan Burda Dergi

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmacıları Derneği

Doğu Kitabevi

Nobel Akademik Yayıncılık

Büyük Osmanlı Topluluğu Derneği

Mustafa Albayrak

Davut Özalp

İzmir Nümismatik Derneği

ADÜ Tarih Bilimciler Topluluğu

Cem Aydın

Berikan Yayınevi

Libronet

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri İlimler Fakültesi

Bilgi Yayınevi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi

Serkan Yazıcı

Fotokitap Fotoğraf Ürünleri

Fatih Ünal

Sıla Medya

Ahmet Özgür Türen

Doğan Burda Dergi

Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık

BODTO

Tarih Vakfı