Cengiz Babacan Tarih Dergileri Kütüphanesi
41 adet 'İndeks ve içerik mevcut' dergi
DERGİ ADI
1 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası
2 Türkiyat Mecmuası
3 Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası
4 Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi
5 Türk Tıb Tarihi Arkivi
6 Belleten
7 Tarih Semineri Dergisi
8 Vakıflar Dergisi
9 Tarih Vesikaları
10 Tarih Dergisi
11 İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi / İslâm Tetkikleri Dergisi
12 Yıllık Araştırmalar Dergisi
13 Tarih Araştırmaları
14 Tarih Araştırmaları Dergisi
15 Belgeler
16 Selçuklu Araştırmaları Dergisi
17 Tarih Enstitüsü Dergisi
18 Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi
19 Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies
20 Arkeoloji - Sanat Tarihi Dergisi / Sanat Tarihi Dergisi
21 Tarih İncelemeleri Dergisi
22 Türklük Araştırmaları Dergisi
23 Selçuk Dergisi
24 MS / MS Milli Saraylar / Milli Saraylar
25 Sanat Tarihi Araştırmaları
26 Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
27 Tarih ve Medeniyet
28 Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları
29 Osmanlı Bilimi Araştırmaları
30 Ermeni Araştırmaları
31 Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları
32 Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları
33 Uluslararası Suçlar ve Tarih
34 Tarih Okulu
35 History Studies
36 Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi
37 Dört Öge
38 Nazariyat
39 Cihannüma
40 Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi
41 Vakanüvis

Toplam 41 dergi