Cengiz Babacan Tarih Dergileri Kütüphanesi
36 adet 'İndeks ve içerik mevcut' dergi
DERGİ ADI
1 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası  
2 Türkiyat Mecmuası  
3 Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası  
4 Türk Tıb Tarihi Arkivi  
5 Belleten  
6 Tarih Semineri Dergisi  
7 Vakıflar Dergisi  
8 Tarih Dergisi  
9 İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi / İslâm Tetkikleri Dergisi  
10 Yıllık Araştırmalar Dergisi  
11 Tarih Araştırmaları  
12 Tarih Araştırmaları Dergisi  
13 Belgeler  
14 Tarih Enstitüsü Dergisi  
15 Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi  
16 Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies  
17 Arkeoloji - Sanat Tarihi Dergisi / Sanat Tarihi Dergisi  
18 Tarih İncelemeleri Dergisi  
19 Türklük Araştırmaları Dergisi  
20 Selçuk Dergisi  
21 MS / MS Milli Saraylar / Milli Saraylar  
22 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)  
23 Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi  
24 Tarih ve Medeniyet  
25 Osmanlı Bilimi Araştırmaları  
26 Ermeni Araştırmaları  
27 Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları  
28 Uluslararası Suçlar ve Tarih  
29 Tarih Okulu  
30 History Studies  
31 Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi  
32 Dört Öge  
33 Nazariyat  
34 Cihannüma  
35 Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi  
36 Vakanüvis  

Toplam 36 dergi