Cengiz Babacan Tarih Dergileri Kütüphanesi
5 adet 'İndeks ve içerik kısmen mevcut' dergi
DERGİ ADI
1 Tarih ve Toplum / Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar
2 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)
3 Toplumsal Tarih
4 Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi CTAD
5 Tarihin Peşinde

Toplam 5 dergi