53 dergi
Sayı Fasikül
2000 Journal of the History of Sufism / Tasavvuf Tarihi Araştırmaları Dergisi / Journal d'Histoire du Soufisme 2 sayı 1
    2000 Tepekule Tarih 2 sayı 2
    2000 Popüler Tarih 78 sayı 78
2000 Felsefe ve Tarih 1 sayı 1
    2001 Gölge 1 sayı 1
    2001 Hindistan Türk Tarihi Araştırmaları 1 sayı 1
2001 Ermeni Araştırmaları
2002 Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları
    2003 Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi
2003 Bursa Araştırmaları 44 sayı 44
    2003 Kubaba Arkeoloji - Sanat Tarihi - Tarih Dergisi
    2003 naftalin 2 sayı 2
    2004 Geçmişten Günümüze Denizli
    2004 Bilgi ve Bellek 9 sayı 9
2005 Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi CTAD
2005 Bilim Tarihi Araştırmaları 3 sayı 3
    2006 ST Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi
2006 Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları
    2006 Gaziantep Tarih Kültür Dergisi
2006 Uluslararası Suçlar ve Tarih
    2007 Tarihçi - 2007
    2007 Tarih Bilinci
    2008 Kuşadası Yerel Tarih
    2008 İzmir Tarih ve Toplum 7 sayı 7
2008 Tarih Okulu
    2008 Yedikıta
2009 History Studies
    2009 NTV Tarih 53 + 1 sayı 54
2009 Tarihin Peşinde
    2010 Atlas Tarih
2011 Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi
    2012 Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi
2012 Dört Öge
    2012 Osmanlı Mecmuası 12 sayı 12
    2012 Derin Tarih
    2012 Kürt Tarihi
    2014 Tarihçi - 2014
    2014 #tarih
    2014 Düşünce ve Tarih
2014 Nazariyat
    2015 Tarih Tarih
2015 Cihannüma
2016 Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi
    2016 Historia 1923
2016 Vakanüvis
    2016 Tarih ve Gündem
2016 Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi
    2017 fitarih
2017 Özgür Tarih
    2020 All About History
2021 Aktüel Tarih
    2021 History of War
2022 Toplumsal Tarih Akademi