3 dergi
Sayı Fasikül
1910 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası 77 + 24 sayı 74
1916 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası 49 sayı 44
1918 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası 31 + 5 sayı 36