1950 öncesi 11 dergi
Sayı Fasikül
  1925 Türkiyat Mecmuası
  1931 Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası 2 sayı 2
1933 Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi 5 sayı 5
  1935 Türk Tıb Tarihi Arkivi 22 sayı 21
  1937 Belleten
  1937 Tarih Semineri Dergisi 3 sayı 3
  1938 Vakıflar Dergisi
  1941 Tarih Vesikaları 18 sayı 18
  1941 Türk Hukuk Tarihi Dergisi 1 sayı 1
1943 Tarihten Sesler 25 sayı ?
  1949 Tarih Dergisi