2000 ve sonrası 48 dergi
Sayı Fasikül
  2000 Journal of the History of Sufism / Tasavvuf Tarihi Araştırmaları Dergisi / Journal d'Histoire du Soufisme 2 sayı 1
2000 Tepekule Tarih 2 sayı 2
2000 Popüler Tarih 78 sayı 78
2000 Felsefe ve Tarih 1 sayı 1
2001 Gölge 1 sayı 1
2001 Hindistan Türk Tarihi Araştırmaları 1 sayı 1
  2001 Ermeni Araştırmaları
  2002 Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları
2003 Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi
2003 Bursa Araştırmaları 44 sayı 44
2003 Kubaba Arkeoloji - Sanat Tarihi - Tarih Dergisi
2003 naftalin 2 sayı 2
2004 Geçmişten Günümüze Denizli
2004 Bilgi ve Bellek 9 sayı 9
2005 Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi CTAD
2005 Bilim Tarihi Araştırmaları 3 sayı 3
2006 ST Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi
2006 Turk Hukuk Tarihi Araştırmaları
2006 Gaziantep Tarih Kültür Dergisi
  2006 Uluslararası Suçlar ve Tarih
2007 Tarihçi - 2007
2007 Tarih Bilinci
2008 Kuşadası Yerel Tarih
2008 İzmir Tarih ve Toplum 7 sayı 7
  2008 Tarih Okulu
2008 Yedikıta
  2009 History Studies
2009 NTV Tarih 53 + 1 sayı 54
  2009 Tarihin Peşinde
2010 Atlas Tarih
  2011 Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi
2012 Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi
  2012 Dört Öge
2012 Osmanlı Mecmuası 12 sayı 12
2012 Derin Tarih
2012 Kürt Tarihi
2014 Tarihçi - 2014
2014 #tarih
2014 Düşünce ve Tarih
  2014 Nazariyat
2015 Tarih Tarih
  2015 Cihannüma
  2016 Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi
2016 Historia 1923
  2016 Vakanüvis
2016 Tarih ve Gündem
2017 fitarih
  2017 Özgür Tarih