1965-1999 arası 44 dergi
Sayı Fasikül
1965 Hayat Tarih Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası 216 sayı 215
1965 Tarihçi - 1965 2 sayı 2
1966 Tarih Sohbetleri 9 sayı 9
  1967 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi - 1. Seri 84 sayı 76
1968 Sohbetler - 1968 16 sayı 16
  1969 Selçuklu Araştırmaları Dergisi
1969 20. Yüzyıl Tarihi 50 sayı 50
  1970 Tarih Enstitüsü Dergisi 16 sayı 13
1971 Sohbetler - 1971 8 sayı 6
  1972 Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi
1974 Türk Büyükleri
1976 Askerî Tarih Dergisi / Askeri Tarih Bülteni 53 sayı 53
1976 Koleksiyon 61 sayı 61
  1977 Osmanlı Tarih Arşivi 1 sayı 1
1978 Yıllarboyu / Yıllarboyu Tarih 84 sayı 84
1978 Atatürk Devrimleri Enstitüsü Dergisi / Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi 7 sayı 7
  1980 Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies
1980 Tarih Dünyası - 1980
  1982 Arkeoloji - Sanat Tarihi Dergisi / Sanat Tarihi Dergisi
  1983 Tarih İncelemeleri Dergisi
  1984 Türklük Araştırmaları Dergisi
1984 Tarih ve Toplum / Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar
1985 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi - 2. Seri 82 sayı 52
  1985 Selçuk Dergisi 5 sayı 5
1986 Tıp Tarihi Araştırmaları
  1987 MS / MS Milli Saraylar / Milli Saraylar
1987 Türk Dünyası Tarih Dergisi / Tarih - Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi / Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi
1987 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi 1 sayı 1
1987 Sanat Tarihi Araştırmaları 16 sayı 16
  1990 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)
  1991 Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
1991 Bilim Felsefe Tarih 1 sayı 1
1991 Ata Dergisi 7 sayı 7
1992 Bilim ve Felsefe Metinleri 6 sayı 6
1992 Tarih Çevresi
1994 Toplumsal Tarih
  1994 Tarih ve Medeniyet 64 sayı 64
1994 Bilim Tarihi 30 sayı 30
1995 Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları
  1995 Osmanlı Bilimi Araştırmaları
1997 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi - 3. Seri 119 sayı 92
1998 Albüm 5 sayı 5
1998 Yerel Tarih 6 sayı 6
1999 Tarih ve Düşünce 69 sayı 69