1950-1964 arası 30 dergi
Sayı Fasikül
  1950 Resimli Tarih Mecmuası 84 sayı 84
1950 Tarih Dünyası - 1950 38 sayı + 4 özel sayı 36 + 4
1950 Tarih Orduya Sesleniyor 2 sayı 2
1950 Tarih Sesleniyor 2 sayı 2
1950 Tarih Hazinesi 17 sayı 17
1950 Coğrafya Dünyası 4 sayı 4
1951 Tarih Aynası 2 sayı 2
1952 Harb Tarihi Vesikaları / Harb Tarihi Belgeleri / Askeri Tarih Belgeleri Dergisi
  1953 İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi / İslâm Tetkikleri Dergisi 9 sayı 14
1953 Tarihte Güzel Kadınlar 12 sayı 12
  1953 Fatih ve İstanbul 12 sayı 4
1953 Yeni Tarih Dünyası 22 sayı + 6 özel sayı 20 + 6
  1955 İstanbul Enstitüsü Dergisi / Mecmuası 5 sayı 5
1955 Din Tarihi Dünyası 8 sayı 8
1955 Dün ve Bugün 48 sayı 48
1956 Tarihin Sesi - 1956 1 sayı 1
1956 Kara - Amid 15 sayı
  1956 Yıllık Araştırmalar Dergisi 3 sayı 3
  1957 Tarih Araştırmaları 1 sayı 1
1957 Yeni Tarih Dergisi 45 sayı 45
1957 Türkiye İstiklâl ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi 27 sayı 26
1959 Tarih Coğrafya Dünyası - 1959 12 sayı 11
1961 Tarih Coğrafya Dünyası - 1961 3 sayı 2
1962 Yakın Tarihimiz 52 sayı 52
1962 Tarihin Sesi - 1962 2 sayı 2
1962 Tarihte Bugün
  1963 Tarih Araştırmaları Dergisi
  1964 Belgeler
1964 Tarih Konuşuyor 60 sayı 60
1964 Tarih Dünyası - 1964 7 sayı 7