• #tarih
 • 20. Yüzyıl Tarihi
 • Atlas Tarih
 • Belleten  
 • Cihannüma  
 • Derin Tarih
 • Dün ve Bugün
 • Düşünce ve Tarih
 • fitarih
 • Gölge
 • Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi  
 • Hayat Tarih Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası
 • Historia 1923
 • History Studies  
 • naftalin
 • NTV Tarih
 • Özgür Tarih  
 • Popüler Tarih
 • Resimli Tarih Mecmuası  
 • Sohbetler - 1968
 • Sohbetler - 1971
 • Tarih Araştırmaları  
 • Tarih Araştırmaları Dergisi  
 • Tarih Aynası
 • Tarih Bilinci
 • Tarih Coğrafya Dünyası - 1959
 • Tarih Coğrafya Dünyası - 1961
 • Tarih Çevresi
 • Tarih Dergisi  
 • Tarih Dünyası - 1950
 • Tarih Dünyası - 1964
 • Tarih Dünyası - 1980
 • Tarih Enstitüsü Dergisi  
 • Tarih Hazinesi
 • Tarih İncelemeleri Dergisi  
 • Tarih Konuşuyor
 • Tarih Okulu  
 • Tarih Orduya Sesleniyor
 • Tarih Semineri Dergisi  
 • Tarih Sesleniyor
 • Tarih Sohbetleri
 • Tarih Tarih
 • Tarih ve Düşünce
 • Tarih ve Gündem
 • Tarih ve Medeniyet  
 • Tarih ve Toplum / Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar
 • Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi
 • Tarih Vesikaları  
 • Tarihçi - 1965
 • Tarihçi - 2007
 • Tarihçi - 2014
 • Tarihin Peşinde  
 • Tarihin Sesi - 1956
 • Tarihin Sesi - 1962
 • Tarihte Bugün
 • Tarihten Sesler
 • Toplumsal Tarih
 • Vakanüvis  
 • Yakın Tarihimiz
 • Yedikıta
 • Yeni Tarih Dergisi
 • Yeni Tarih Dünyası
 • Yıllarboyu / Yıllarboyu Tarih
 • Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi
 • Askerî Tarih Dergisi / Askeri Tarih Bülteni
 • Harb Tarihi Vesikaları / Harb Tarihi Belgeleri / Askeri Tarih Belgeleri Dergisi
 • Bilim Felsefe Tarih
 • Bilim Tarihi
 • Bilim Tarihi Araştırmaları
 • Bilim ve Felsefe Metinleri
 • Dört Öge  
 • Felsefe ve Tarih
 • Osmanlı Bilimi Araştırmaları  
 • Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi  
 • Turk Hukuk Tarihi Araştırmaları
 • Türk Hukuk Tarihi Dergisi  
 • Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası  
 • Uluslararası Suçlar ve Tarih  
 • Din Tarihi Dünyası
 • İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi / İslâm Tetkikleri Dergisi  
 • Journal of the History of Sufism / Tasavvuf Tarihi Araştırmaları Dergisi / Journal d'Histoire du Soufisme  
 • Nazariyat  
 • Belgeler  
 • Fatih ve İstanbul  
 • İstanbul Enstitüsü Dergisi / Mecmuası  
 • Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies  
 • Osmanlı Mecmuası
 • Osmanlı Tarih Arşivi  
 • Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası  
 • Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)  
 • Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası  
 • Vakıflar Dergisi  
 • Arkeoloji - Sanat Tarihi Dergisi / Sanat Tarihi Dergisi  
 • Kubaba Arkeoloji - Sanat Tarihi - Tarih Dergisi
 • Sanat Tarihi Araştırmaları
 • ST Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi
 • Yıllık Araştırmalar Dergisi  
 • Selçuk Dergisi  
 • Selçuklu Araştırmaları Dergisi  
 • Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi  
 • Tıp Tarihi Araştırmaları
 • Türk Tıb Tarihi Arkivi  
 • Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları
 • Ata Dergisi
 • Atatürk Devrimleri Enstitüsü Dergisi / Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi
 • Belgelerle Türk Tarihi Dergisi - 1. Seri  
 • Belgelerle Türk Tarihi Dergisi - 2. Seri
 • Belgelerle Türk Tarihi Dergisi - 3. Seri
 • Bilgi ve Bellek
 • Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi CTAD
 • Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi  
 • Türk Dünyası Tarih Dergisi / Tarih - Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi / Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi
 • Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi
 • Türkiyat Mecmuası  
 • Türkiye İstiklâl ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi
 • Türklük Araştırmaları Dergisi  
 • Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları  
 • Bursa Araştırmaları
 • Gaziantep Tarih Kültür Dergisi
 • Geçmişten Günümüze Denizli
 • Hindistan Türk Tarihi Araştırmaları
 • İzmir Tarih ve Toplum
 • Kara - Amid
 • Kuşadası Yerel Tarih
 • Kürt Tarihi
 • Tepekule Tarih

 • Albüm
 • Coğrafya Dünyası
 • Ermeni Araştırmaları  
 • Koleksiyon
 • MS / MS Milli Saraylar / Milli Saraylar  
 • Tarihte Güzel Kadınlar
 • Türk Büyükleri
 • Yerel Tarih
 • Bu grubu tarih dergiciliği ile ilgisi olabileceğini düşündüğüm bazı dergiler oluşturmaktadır.

  Soru, öneri ve tenkitleriniz için
  babacan.cengiz@gmail.com