•       #tarih
 •       20. Yüzyıl Tarihi
 •   Aktüel Tarih
 •       All About History
 •       Atlas Tarih
 •   Belleten
 •   Cihannüma
 •       Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası
 •       Derin Tarih
 •   Dün ve Bugün
 •       Düşünce ve Tarih
 •       fitarih
 •       Gölge
 •   Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi
 •       Hayat Tarih Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası
 •       Historia 1923
 •   History Studies
 •       naftalin
 •       NTV Tarih
 •   Özgür Tarih
 •       Popüler Tarih
 •       Resimli Tarih Haftası
 •   Resimli Tarih Mecmuası
 •       Sohbetler - 1968
 •       Sohbetler - 1971
 •   Tarih Araştırmaları
 •   Tarih Araştırmaları Dergisi
 •       Tarih Aynası
 •       Tarih Bilinci
 •       Tarih Coğrafya Dünyası - 1959
 •       Tarih Coğrafya Dünyası - 1961
 •   Tarih Çevresi
 •   Tarih Dergisi
 •   Tarih Dünyası - 1950
 •   Tarih Dünyası - 1964
 •   Tarih Dünyası - 1980
 •   Tarih Enstitüsü Dergisi
 •       Tarih Hazinesi
 •   Tarih İncelemeleri Dergisi
 •       Tarih Konuşuyor
 •   Tarih Okulu
 •   Tarih Orduya Sesleniyor
 •   Tarih Semineri Dergisi
 •   Tarih Sesleniyor
 •       Tarih Sohbetleri
 •       Tarih Tarih
 •       Tarih ve Düşünce
 •       Tarih ve Gündem
 •   Tarih ve Medeniyet
 •   Tarih ve Toplum / Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar
 •       Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi
 •   Tarih Vesikaları
 •       Tarihçi - 1965
 •       Tarihçi - 2007
 •       Tarihçi - 2014
 •   Tarihin Peşinde
 •   Tarihin Sesi - 1956
 •   Tarihin Sesi - 1962
 •       Tarihte Bugün
 •   Tarihten Sesler
 •   Toplumsal Tarih
 •   Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi
 •   Vakanüvis
 •       Yakın Tarihimiz
 •       Yedikıta
 •   Yeni Tarih Dergisi
 •       Yeni Tarih Dünyası
 •       Yıllarboyu / Yıllarboyu Tarih
 •       Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi
 •       Askerî Tarih Dergisi / Askeri Tarih Bülteni
 •       Harb Tarihi Vesikaları / Harb Tarihi Belgeleri / Askeri Tarih Belgeleri Dergisi
 •       History of War
 •   Bilim Felsefe Tarih
 •   Bilim Tarihi
 •   Bilim Tarihi Araştırmaları
 •   Bilim ve Felsefe Metinleri
 •   Dört Öge
 •   Felsefe ve Tarih
 •   Osmanlı Bilimi Araştırmaları
 •   Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi
 •   Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları
 •   Türk Hukuk Tarihi Dergisi
 •   Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası
 •   Uluslararası Suçlar ve Tarih
 •       Din Tarihi Dünyası
 •   İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi / İslâm Tetkikleri Dergisi
 •   Journal of the History of Sufism / Tasavvuf Tarihi Araştırmaları Dergisi / Journal d'Histoire du Soufisme
 •   Nazariyat
 •   Belgeler
 •   Fatih ve İstanbul
 •   İstanbul Enstitüsü Dergisi / Mecmuası
 •   Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies
 •       Osmanlı Mecmuası
 •   Osmanlı Tarih Arşivi
 •   Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası
 •   Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)
 •   Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası
 •   Toplumsal Tarih Akademi
 •   Vakıflar Dergisi
 •   Arkeoloji - Sanat Tarihi Dergisi / Sanat Tarihi Dergisi
 •       Kubaba Arkeoloji - Sanat Tarihi - Tarih Dergisi
 •   Sanat Tarihi Araştırmaları
 •       ST Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi
 •   Yıllık Araştırmalar Dergisi
 •   Selçuk Dergisi
 •   Selçuklu Araştırmaları Dergisi
 •   Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi
 •       Tıp Tarihi Araştırmaları
 •   Türk Tıb Tarihi Arkivi
 •   Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları
 •       Ata Dergisi
 •       Atatürk Devrimleri Enstitüsü Dergisi / Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi
 •       Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi
 •   Belgelerle Türk Tarihi Dergisi - 1. Seri
 •       Belgelerle Türk Tarihi Dergisi - 2. Seri
 •       Belgelerle Türk Tarihi Dergisi - 3. Seri
 •       Bilgi ve Bellek
 •   Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi CTAD
 •   Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
 •       Türk Dünyası Tarih Dergisi / Tarih - Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi / Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi
 •   Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi
 •   Türkiyat Mecmuası
 •       Türkiye İstiklâl ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi
 •   Türklük Araştırmaları Dergisi
 •   Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları
 •   Bursa Araştırmaları
 •       Gaziantep Tarih Kültür Dergisi
 •       Geçmişten Günümüze Denizli
 •       Hindistan Türk Tarihi Araştırmaları
 •       İzmir Tarih ve Toplum
 •       Kara - Amid
 •       Kuşadası Yerel Tarih
 •       Kürt Tarihi
 •       Tepekule Tarih

 •       Albüm
 •       Coğrafya Dünyası
 •   Ermeni Araştırmaları
 •       Koleksiyon
 •   MS / MS Milli Saraylar / Milli Saraylar
 •       Tarihte Güzel Kadınlar
 •       Türk Büyükleri
 •       Yerel Tarih
 • Bu grubu tarih dergiciliği ile ilgisi olabileceğini düşündüğüm bazı dergiler oluşturmaktadır.

  Soru, öneri ve tenkitleriniz için
  babacan.cengiz@gmail.com