Cengiz Babacan Tarih Dergileri Koleksiyonu
Kronolojik Sıralama
Toplam 148 adet dergide 4126 adet fasikül

1 Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası
Tarih-i Osmanî Encümeni / Türk Tarih Encümeni
1 Nisan 1326 (14 Nisan 1910) - Mayıs 1931
Eksiksiz 77 + 24 sayı - 74

2 Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası
Darülfünun Edebiyat Fakültesi
Mart 1332 - İkincikânun 1933
49 sayı - 44

3 Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Ali Emîri Efendi
31 Mart 1334 (31 Mart 1918) - 30 Eylül 1336 (30 Eylül 1920) - + 31 Ağustos 1338 (31 Ağustos 1922) - 5 Kanunusani 1339 (5 Ocak 1923)
31 + 5 sayı - 36

4 Türkiyat Mecmuası
İstanbul Darülfünunu / Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü
Ağustos 1925 - Devam
Eksiksiz -

5 Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası
Istanbul Darülfünunu / Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü
1931 - 1939
Eksiksiz 2 sayı - 2

6 Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi
Maarif Vekâleti / Kültür Bakanlığı / Maarif Vekilliği / Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Temmuz 1933 - 1949
Eksiksiz 5 sayı - 5

7 Türk Tıb Tarihi Arkivi
İstanbul Üniversitesi
Mart 1935 - 1943
22 sayı - 21

8 Belleten
Türk Tarih Kurumu
1 İkincikânun 1937 - Devam
Eksiksiz -

9 Tarih Semineri Dergisi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
1937 - 1938
Eksiksiz 3 sayı - 3

10 Vakıflar Dergisi
Vakıflar Umum Müdürlüğü / Vakıflar Genel Müdürlüğü
1938 - Devam
Eksiksiz -

11 Tarih Vesikaları
Maarif Vekilliği
Haziran 1941 - Mart 1961
Eksiksiz 18 sayı - 18

12 Türk Hukuk Tarihi Dergisi
T. Hukuk K. Türk Hukuk Tarihi Enstitüsü
1941 - 1942 - Tek sayı
Eksiksiz 1 sayı - 1

13 Tarihten Sesler
İskender Fahrettin Sertelli
15 Birincikânun 1943 - Mayıs 1945
25 sayı - ?

14 Tarih Dergisi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Eylül 1949 - Devam
Eksiksiz -

15 Resimli Tarih Mecmuası
Server R. İskit
Ocak 1950 - Aralık 1956
Eksiksiz 84 sayı - 84

16 Tarih Dünyası - 1950
Niyazi Ahmet Banoğlu
15 Nisan 1950 - 26 Şubat 1953
Eksiksiz 38 sayı + 4 özel sayı - 36 + 4

17 Tarih Orduya Sesleniyor
Cemal Kutay
Nisan-Mayıs 1950 - Haziran-Temmuz 1950
Eksiksiz 2 sayı - 2

18 Tarih Sesleniyor
Cemal Kutay
17 Haziran 1950 - 24 Haziran 1950
Eksiksiz 2 sayı - 2

19 Coğrafya Dünyası
Niyazi Ahmet Banoğlu
15 Kasım 1950 - 15 Mart 1951
Eksiksiz 4 sayı - 4

20 Tarih Hazinesi
İbrahim Hakkı Konyalı
15 Kasım 1950 - Nisan 1953
Eksiksiz 17 sayı - 17

21 Resimli Tarih Haftası
Faruk Rıza Güloğul
23/Haziran/1951 - ?
4 sayı - 4 fasikül

22 Tarih Aynası
Faruk Rıza Güloğul
Ağustos 1951 - Aralık 1951
2 sayı - 2 fasikül

23 Harb Tarihi Vesikaları / Harb Tarihi Belgeleri / Askeri Tarih Belgeleri Dergisi
Gnkur. Bşk. Harp Tarihi Dairesi / E. U. Rs. Harb Tarihi Dairesi / Gnkur. Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Bşk.
Eylül 1952 - Devam
Eksiksiz -

24 Harb Tarihi Vesikaları / Harb Tarihi Belgeleri / Askeri Tarih Belgeleri Dergisi
Gnkur. Bşk. Harp Tarihi Dairesi / E. U. Rs. Harb Tarihi Dairesi / Gnkur. Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Bşk.
Eylül 1952 - Devam
Eksiksiz -

25 İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi / İslâm Tetkikleri Dergisi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
1953 - 1995
Eksiksiz 9 sayı - 14

26 Tarihte Güzel Kadınlar
Niyazi Ahmet Banoğlu
1953 - 1953
Eksiksiz 12 sayı - 12

27 Fatih ve İstanbul
İstanbul Fethi Derneği
29 Mayıs 1953 - 29 Mayıs 1954
Eksiksiz 12 sayı - 4

28 Yeni Tarih Dünyası
Niyazi Ahmet Banoğlu
17 Eylül 1953 - 1 Ağustos 1954
Eksiksiz 22 sayı + 6 özel sayı - 20 + 6

29 İstanbul Enstitüsü Dergisi / Mecmuası
İstanbul Fethi Derneği - İstanbul Enstitüsü
1955 - 1959
Eksiksiz 5 sayı - 5

30 Din Tarihi Dünyası
Kemal Samancıgil - M. Hayri Çeviksever - Hasan Birson
1 Şubat 1955 - ?
Eksiksiz 8 sayı - 8

31 Dün ve Bugün
Eşref Ekicigil - Feridun Kandemir
4 Kasım 1955 - 5 Aralık 1956
Eksiksiz 48 sayı - 48

32 Tarihin Sesi - 1956
Orhan Ural / Niyazi Ahmet Banoğlu
7 Şubat 1956 - Tek sayı
Eksiksiz 1 sayı - 1

33 Kara - Amid
Diyarbakırı Tanıtma Derneği / Diyarbakır Tanıtma ve Turizm Derneği
Eylül 1956 - 15 Mayıs 1982
15 sayı -

34 Yıllık Araştırmalar Dergisi
Ankara Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi Türk ve İslâm San'atları Tarihi Enstitüsü
1956 - 1981
Eksiksiz 3 sayı - 3

35 Tarih Araştırmaları
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
1957 - Tek sayı
Eksiksiz 1 sayı - 1

36 Yeni Tarih Dergisi
Server R. İskit
Ocak 1957 - Eylül 1960
Eksiksiz 45 sayı - 45

37 Türkiye İstiklâl ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi
Cemal Kutay
Mart 1957 - Ocak 1962
Eksiksiz 27 sayı - 26

38 Tarih Coğrafya Dünyası - 1959
Niyazi Ahmet Banoğlu
15 Nisan 1959 - 15 Aralık 1959
Eksiksiz 12 sayı - 11

39 Tarih Coğrafya Dünyası - 1961
Niyazi Ahmet Banoğlu
19 Mayıs 1961 - 30 Mayıs 1961
Eksiksiz 3 sayı - 2

40 Yakın Tarihimiz
Feridun Kandemir
1 Mart 1962 - 21 Şubat 1963
Eksiksiz 52 sayı - 52

41 Tarihin Sesi - 1962
Niyazi Ahmet Banoğlu
24 Nisan 1962 - 3 Mayıs 1962
2 sayı - 2

42 Tarihte Bugün
Baki Kurtuluş
8 Haziran 1962 - ?
Eksiksiz -

43 Tarih Araştırmaları Dergisi
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Enstitüsü / Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü
1963 - Devam
Eksiksiz -

44 Belgeler
Türk Tarih Kurumu
1 Ocak 1964 - Devam
Eksiksiz -

45 Tarih Konuşuyor
Cemal Kutay
Şubat 1964 - Ocak 1969
Eksiksiz 60 sayı - 60

46 Tarih Dünyası - 1964
Niyazi Ahmet Banoğlu
1 Aralık 1964 - 15 Haziran 1965
Eksiksiz 7 sayı - 7

47 Hayat Tarih Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Şevket Rado
Şubat 1965 - Aralık 1982
Eksiksiz 216 sayı - 215

48 Tarihçi - 1965
İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Talebe Cemiyeti
Nisan 1965 - ?
2 sayı - 2

49 Tarih Sohbetleri
Cemal Kutay
Nisan 1966 - Ağustos 1968
Eksiksiz 9 sayı - 9

50 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi - 1. Seri
M. Hidayet Menteş - Ertuğrul Zekâi Ökte
Ekim 1967 - Eylül 1974
Eksiksiz 84 sayı - 76

51 Sohbetler - 1968
Cemal Kutay
Aralık 1968 - Mart 1970
Eksiksiz 16 sayı - 16

52 Selçuklu Araştırmaları Dergisi
Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü / Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi
1969 - Devam
Eksiksiz -

53 20. Yüzyıl Tarihi
Ramazan Gökalp Arkın
12 Kasım 1969 - 21 Ekim 1970
Eksiksiz 50 sayı - 50

54 Tarih Enstitüsü Dergisi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Ekim 1970 - 1998
Eksiksiz 16 sayı - 13

55 Sohbetler - 1971
Cemal Kutay
Nisan 1971 - Ocak 1972
Eksiksiz 8 sayı - 6

56 Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
1972 - Devam
Eksiksiz -

57 Türk Büyükleri
Hıdır Çalışkan
1974 -
-

58 Askerî Tarih Dergisi / Askeri Tarih Bülteni
Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Uluslararası Türk Askeri Tarih Komisyonu / Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı
Mart 1976 - Ağustos 2002
53 sayı - 53

59 Askerî Tarih Dergisi / Askeri Tarih Bülteni
Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Uluslararası Türk Askeri Tarih Komisyonu / Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı
Mart 1976 - Ağustos 2002
Eksiksiz 53 sayı - 53

60 Koleksiyon
Erdoğan Atak
6. 7. 1976 - 25 Ocak 1980
Eksiksiz 61 sayı - 61

61 Osmanlı Tarih Arşivi
İkidivitli Yayınları - Sinan Küneralp
Ocak 1977 - Tek sayı
Eksiksiz 1 sayı - 1

62 Yıllarboyu / Yıllarboyu Tarih
Hürgün Gazetecilik ve Matbaacılık
Nisan 1978 - Mart 1985
Eksiksiz 84 sayı - 84

63 Atatürk Devrimleri Enstitüsü Dergisi / Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi
Atatürk Üniversitesi
Temmuz 1978 - Temmuz 1997
7 sayı - 7

64 Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies
Enderun Kitabevi / İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)
1980 - Devam
Eksiksiz -

65 Tarih Dünyası - 1980
İlhan Bardakçı
1980 - ?
-

66 Arkeoloji - Sanat Tarihi Dergisi / Sanat Tarihi Dergisi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
1982 - Devam
-

67 Tarih İncelemeleri Dergisi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
1983 - Devam
-

68 Türklük Araştırmaları Dergisi
Marmara Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi
1984 - Devam
Eksiksiz -

69 Tarih ve Toplum / Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar
İletişim Yayınları
Ocak 1984 - Bahar 2014
Eksiksiz 257 sayı - 257

70 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi - 2. Seri
Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı - Ertuğrul Zekâi Ökte
Mart 1985 - Aralık 1991
Eksiksiz 82 sayı - 52

71 Selçuk Dergisi
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi
Kasım 1985 - Ocak 1989
Eksiksiz 5 sayı - 5

72 Tıp Tarihi Araştırmaları
İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji Ana Bilim Dalı ve Tıp Tarihi Bilim Dalı
1986 - Devam
-

73 Tıp Tarihi Araştırmaları
İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji Ana Bilim Dalı ve Tıp Tarihi Bilim Dalı
1986 - Devam
Eksiksiz -

74 Türk Dünyası Tarih Dergisi / Tarih - Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi / Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
15 Ocak 1987 - Devam
-

75 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Ekim 1987 - Tek sayı
Eksiksiz 1 sayı - 1

76 Sanat Tarihi Araştırmaları
Enis Karakaya
Kasım 1987 - 2002
Eksiksiz 16 sayı - 16

77 Sanat Tarihi Araştırmaları
Enis Karakaya
Kasım 1987 - 2002
16 sayı - 16

78 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)
Ankara Üniversitesi
Haziran 1990 - Devam
Eksiksiz -

79 Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
1991 - Devam
-

80 Bilim Felsefe Tarih
Hikmet Neşriyat
Mayıs 1991 - Tek sayı
Eksiksiz 1 sayı - 1

81 Ata Dergisi
Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
1991 - 1997
Eksiksiz 7 sayı - 7

82 Bilim ve Felsefe Metinleri
Necip Evlice
Nisan 1992 - Nisan 2007
6 sayı - 6

83 Tarih Çevresi
Hacettepe Üniversitesi Öğrencileri / Hacettepe, Boğaziçi, Bilkent, ODTÜ Üniversitelerinde bulunan Doktorlar, Doçentler ve Master Öğrencileri
Mayıs 1991 - Kasım - Aralık 2001
-

84 Toplumsal Tarih
Tarih Vakfı
1 Ocak 1994 - Devam
Eksiksiz -

85 Tarih ve Medeniyet
İhlas Holding
Mart 1994 - Temmuz 1999
Eksiksiz 64 sayı - 64

86 Bilim Tarihi
Osman Bahadır
Kasım 1991 - Nisan 1994
Eksiksiz 30 sayı - 30

87 Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları
İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı - İlsan ve İltaş
1995 - Devam
Eksiksiz -

88 Osmanlı Bilimi Araştırmaları
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
1995 - Devam
Eksiksiz -

89 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi - 3. Seri
Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı - Ertuğrul Zekâi Ökte
Şubat 1997 - Aralık 2006
Eksiksiz 119 sayı - 92

90 Albüm
Hürgüç Gazetecilik
Şubat 1998 - Haziran 1998
Eksiksiz 5 sayı - 5

91 Yerel Tarih
Tarih Vakfı
Nisan 1998 - Kasım 1999
Eksiksiz 6 sayı - 6

92 MS / MS Milli Saraylar / Milli Saraylar
TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı
1987 - Devam
Eksiksiz -

93 Tarih ve Düşünce
Mehmet Fatih Can
Ekim 1999 - Eylül-Ekim-Kasım 2006
Eksiksiz 69 sayı - 69

94 Journal of the History of Sufism / Tasavvuf Tarihi Araştırmaları Dergisi / Journal d'Histoire du Soufisme
Simurg Kitapçılık ve Yayıncılık
2000 - Tek sayı
Eksiksiz 2 sayı - 1

95 Tepekule Tarih
Hakan K. Taşkıran
İlkbahar 2000 - Yaz 2000
Eksiksiz 2 sayı - 2

96 Popüler Tarih
NTV Haber Ajansı
Haziran 2000 - Şubat 2007
Eksiksiz 78 sayı - 78

97 Felsefe ve Tarih
İ.Ü. ÖKM Felsefe Kulübü
Ekim 2000 - Tek sayı
Eksiksiz 1 sayı - 1

98 Gölge
ACK ortak yapımı / Cevat Aksu - Neslihan Can - Mehtap Koşal
? - Tek sayı
Eksiksiz 1 sayı - 1

99 Hindistan Türk Tarihi Araştırmaları
Salim Cöhce
Ocak-Haziran 2001 - Tek sayı
Eksiksiz 1 sayı - 1

100 Ermeni Araştırmaları
Avrasya-Bir Vakfı Ermeni Araştırmaları Enstitüsü / Ömer Engin Lütem / Halil Yener / Ali Kenan Erbulan
Mart-Nisan-Mayıs 2001 - Devam
Eksiksiz -

101 Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları
İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
2002 - Devam
Eksiksiz -

102 Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi
Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı
Şubat 2003 - Devam
Eksiksiz -

103 Bursa Araştırmaları
Bursa Araştırmaları Vakfı
Mayıs 2003 - Bahar 2015
Eksiksiz 44 sayı - 44

104 Kubaba Arkeoloji - Sanat Tarihi - Tarih Dergisi
Neşide Gençer
2003 - Devam
Eksiksiz -

105 naftalin
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Araştırmaları Kulübü
Sonbahar 2003 - Sonbahar 2004
2 sayı - 2

106 Bilgi ve Bellek
İstanbul Bilgi Üniversitesi Türk Devrim Tarihi Araştırma Merkezi
Kış 2004 - Kış 2011
Eksiksiz 9 sayı - 9

107 Geçmişten Günümüze Denizli
Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı
Ocak-Şubat-Mart 2004 - Devam
Eksiksiz -

108 Geçmişten Günümüze Denizli
Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı
Ocak-Şubat-Mart 2004 - Devam
-

109 Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi CTAD
Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Bahar 2005 - Devam
-

110 Bilim Tarihi Araştırmaları
Erkan Baş
Haziran 2005 - Kış 2006
Eksiksiz 3 sayı - 3

111 ST Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi
Sezer Tansuğ Sanat Vakfı
2006 - Devam
Eksiksiz -

112 Gaziantep Tarih Kültür Dergisi
Cumhur Seydi Api
Mart/Nisan 2006 - Devam
Eksiksiz -

113 Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları
Mustafa Şentop
Bahar 2006 - Devam
Eksiksiz -

114 Uluslararası Suçlar ve Tarih
Avrasya-Bir Vakfı / Ömer Engin Lütem
Yaz 2006 - Devam
Eksiksiz -

115 Tarihçi - 2007
Ege Üniversitesi Tarih Kulübü
2007 - Devam
-

116 Tarihçi - 2007
Ege Üniversitesi Tarih Kulübü
2007 - Devam
Eksiksiz -

117 Tarih Bilinci
Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği / Mehmet Çelik
Temmuz 2007 - Devam
-

118 Kuşadası Yerel Tarih
Kuşadası Yerel Tarih Araştırmaları Grubu
Ocak 2008 - Devam
Eksiksiz -

119 İzmir Tarih ve Toplum
Şenocak Yayıncılık
Haziran 2008 - Ocak 2010
Eksiksiz 7 sayı - 7

120 Tarih Okulu
Mustafa Alican
Sonbahar 2008 - Devam
-

121 Yedikıta
Çamlıca Basım Yayın
Eylül 2008 - Devam
Eksiksiz -

122 History Studies
Osman Köse
2009 - Devam
Eksiksiz -

123 NTV Tarih
Doğuş Grubu İletişim Yayıncılık
Şubat 2009 - Haziran 2013
Eksiksiz 53 + 1 sayı - 54

124 Tarihin Peşinde
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Mart 2009 - Devam
Eksiksiz -

125 Atlas Tarih
Doğan Burda Dergi
Haziran 2010 - Devam
Eksiksiz -

126 Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi
Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmacıları Derneği
Temmuz 2011 - Devam
Eksiksiz -

127 Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi
Doğu Kitabevi
2012 - Devam
Eksiksiz -

128 Dört Öge
Nobel Akademik Yayıncılık
2012 - Devam
Eksiksiz -

129 Osmanlı Mecmuası
Büyük Osmanlı Topluluğu Derneği
31 Mart 2012 - Ocak 2015
12 sayı - 12

130 Derin Tarih
Mustafa Albayrak
Nisan 2012 - Devam
Eksiksiz -

131 Kürt Tarihi
Davut Özalp
Haziran-Temmuz 2012 - Devam
Eksiksiz -

132 Tarihçi - 2014
ADÜ Tarih Bilimciler Topluluğu
2014 - ?
Eksiksiz -

133 #tarih
Cem Aydın
Haziran 2014 - Devam
Eksiksiz -

134 Düşünce ve Tarih
Berikan Yayınevi
Ekim 2014 - Devam
-

135 Nazariyat
Libronet
Ekim 2014 - Devam
Eksiksiz -

136 Tarih Tarih
Ahmet Özgür Türen
Nisan 2015 - Devam
Eksiksiz -

137 Cihannüma
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri İlimler Fakültesi
Temmuz 2015 - Devam
Eksiksiz -

138 Historia 1923
Bilgi Yayınevi
Kış 2016 - Devam
Eksiksiz -

139 Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi
Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi
2016 - Devam
Eksiksiz -

140 Vakanüvis
Serkan Yazıcı
Mart 2016 - Devam
Eksiksiz -

141 Tarih ve Gündem
Fotokitap Fotoğraf Ürünleri
2016 - Devam
Eksiksiz -

142 Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi
FatihÜnal
Aralık 2016 - Devam
Eksiksiz -

143 fitarih
Sıla Medya
2017 - Devam
Eksiksiz -

144 Özgür Tarih
Ahmet Özgür Türen
Mart 2017 - Devam
Eksiksiz -

145 All About History
Doğan Burda Dergi
Kasım 2020 - Devam
-

146 Aktüel Tarih
Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık
Aralık 2021 - Devam
Eksiksiz -

147 History of War
Doğan Burda Dergi
Kasım 2020 - Devam
-

148 Toplumsal Tarih Akademi
Tarih Vakfı
1 Aralık 2022 - Devam
Eksiksiz -

Toplam 148 dergi