Cengiz Babacan Tarih Dergileri Kütüphanesi
Toplam 64 adet devam eden dergide 1910 adet fasikül
DERGİ ADI TAMAM / EKSİK İLK SAYI
1 Türkiyat Mecmuası Eksiksiz Ağustos 1925
2 Belleten Eksiksiz 1 İkincikânun 1937
3 Vakıflar Dergisi Eksiksiz 1938
4 Tarih Dergisi Eksiksiz Eylül 1949
5 Harb Tarihi Vesikaları / Harb Tarihi Belgeleri / Askeri Tarih Belgeleri Dergisi Eksiksiz Eylül 1952
6 Harb Tarihi Vesikaları / Harb Tarihi Belgeleri / Askeri Tarih Belgeleri Dergisi Eksiksiz Eylül 1952
7 Tarih Araştırmaları Dergisi Eksiksiz 1963
8 Belgeler Eksiksiz 1 Ocak 1964
9 Selçuklu Araştırmaları Dergisi Eksiksiz 1969
10 Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi Eksiksiz 1972
11 Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies Eksiksiz 1980
12 Arkeoloji - Sanat Tarihi Dergisi / Sanat Tarihi Dergisi 1982
13 Tarih İncelemeleri Dergisi 1983
14 Türklük Araştırmaları Dergisi Eksiksiz 1984
15 Tıp Tarihi Araştırmaları 1986
16 Tıp Tarihi Araştırmaları Eksiksiz 1986
17 Türk Dünyası Tarih Dergisi / Tarih - Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi / Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi 15 Ocak 1987
18 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM) Eksiksiz Haziran 1990
19 Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 1991
20 Toplumsal Tarih Eksiksiz 1 Ocak 1994
21 Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları Eksiksiz 1995
22 Osmanlı Bilimi Araştırmaları Eksiksiz 1995
23 MS / MS Milli Saraylar / Milli Saraylar Eksiksiz 1987
24 Ermeni Araştırmaları Eksiksiz Mart-Nisan-Mayıs 2001
25 Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Eksiksiz 2002
26 Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi Eksiksiz Şubat 2003
27 Kubaba Arkeoloji - Sanat Tarihi - Tarih Dergisi Eksiksiz 2003
28 Geçmişten Günümüze Denizli Eksiksiz Ocak-Şubat-Mart 2004
29 Geçmişten Günümüze Denizli Ocak-Şubat-Mart 2004
30 Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi CTAD Bahar 2005
31 ST Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi Eksiksiz 2006
32 Gaziantep Tarih Kültür Dergisi Eksiksiz Mart/Nisan 2006
33 Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Eksiksiz Bahar 2006
34 Uluslararası Suçlar ve Tarih Eksiksiz Yaz 2006
35 Tarihçi - 2007 Eksiksiz 2007
36 Tarihçi - 2007 2007
37 Tarih Bilinci Temmuz 2007
38 Kuşadası Yerel Tarih Eksiksiz Ocak 2008
39 Tarih Okulu Sonbahar 2008
40 Yedikıta Eksiksiz Eylül 2008
41 History Studies Eksiksiz 2009
42 Tarihin Peşinde Eksiksiz Mart 2009
43 Atlas Tarih Eksiksiz Haziran 2010
44 Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi Eksiksiz Temmuz 2011
45 Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi Eksiksiz 2012
46 Dört Öge Eksiksiz 2012
47 Derin Tarih Eksiksiz Nisan 2012
48 Kürt Tarihi Eksiksiz Haziran-Temmuz 2012
49 #tarih Eksiksiz Haziran 2014
50 Nazariyat Eksiksiz Ekim 2014
51 Düşünce ve Tarih Ekim 2014
52 Tarih Tarih Eksiksiz Nisan 2015
53 Cihannüma Eksiksiz Temmuz 2015
54 Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi Eksiksiz 2016
55 Historia 1923 Eksiksiz Kış 2016
56 Vakanüvis Eksiksiz Mart 2016
57 Tarih ve Gündem Eksiksiz 2016
58 Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi Eksiksiz Aralık 2016
59 fitarih Eksiksiz 2017
60 Özgür Tarih Eksiksiz Mart 2017
61 All About History Kasım 2020
62 Aktüel Tarih Eksiksiz Aralık 2021
63 History of War Kasım 2020
64 Toplumsal Tarih Akademi Eksiksiz 1 Aralık 2022

Toplam 64 dergi