Cengiz Babacan Tarih Dergileri Kütüphanesi
Toplam 58 adet devam eden dergide 1902 adet fasikül
DERGİ ADI TAMAM / EKSİK İLK SAYI
1 Türkiyat Mecmuası Eksiksiz Ağustos 1925
2 Belleten Eksiksiz 1 İkincikânun 1937
3 Vakıflar Dergisi Eksiksiz 1938
4 Tarih Dergisi Eksiksiz Eylül 1949
5 Harb Tarihi Vesikaları / Harb Tarihi Belgeleri / Askeri Tarih Belgeleri Dergisi Eksiksiz Eylül 1952
6 Tarih Araştırmaları Dergisi Eksiksiz 1963
7 Belgeler Eksiksiz 1 Ocak 1964
8 Selçuklu Araştırmaları Dergisi Eksiksiz 1969
9 Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi Eksiksiz 1972
10 Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies Eksiksiz 1980
11 Arkeoloji - Sanat Tarihi Dergisi / Sanat Tarihi Dergisi 1982
12 Tarih İncelemeleri Dergisi 1983
13 Türklük Araştırmaları Dergisi Eksiksiz 1984
14 Tıp Tarihi Araştırmaları 1986
15 Türk Dünyası Tarih Dergisi / Tarih - Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi / Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi 15 Ocak 1987
16 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM) Eksiksiz Haziran 1990
17 Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 1991
18 Toplumsal Tarih Eksiksiz 1 Ocak 1994
19 Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları Eksiksiz 1995
20 Osmanlı Bilimi Araştırmaları Eksiksiz 1995
21 MS / MS Milli Saraylar / Milli Saraylar Eksiksiz 1987
22 Ermeni Araştırmaları Eksiksiz Mart-Nisan-Mayıs 2001
23 Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Eksiksiz 2002
24 Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları 2002
25 Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi Eksiksiz Şubat 2003
26 Kubaba Arkeoloji - Sanat Tarihi - Tarih Dergisi Eksiksiz 2003
27 Geçmişten Günümüze Denizli Eksiksiz Ocak-Şubat-Mart 2004
28 Geçmişten Günümüze Denizli Ocak-Şubat-Mart 2004
29 Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi CTAD Bahar 2005
30 ST Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi Eksiksiz 2006
31 Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Eksiksiz Bahar 2006
32 Gaziantep Tarih Kültür Dergisi Eksiksiz Mart/Nisan 2006
33 Uluslararası Suçlar ve Tarih Eksiksiz Yaz 2006
34 Tarihçi - 2007 2007
35 Tarih Bilinci Temmuz 2007
36 Kuşadası Yerel Tarih Eksiksiz Ocak 2008
37 Tarih Okulu Sonbahar 2008
38 Yedikıta Eksiksiz Eylül 2008
39 History Studies Eksiksiz 2009
40 Tarihin Peşinde Eksiksiz Mart 2009
41 Atlas Tarih Eksiksiz Haziran 2010
42 Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi Eksiksiz Temmuz 2011
43 Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi Eksiksiz 2012
44 Dört Öge Eksiksiz 2012
45 Derin Tarih Eksiksiz Nisan 2012
46 Kürt Tarihi Eksiksiz Haziran-Temmuz 2012
47 #tarih Eksiksiz Haziran 2014
48 Nazariyat Eksiksiz Ekim 2014
49 Düşünce ve Tarih Ekim 2014
50 Tarih Tarih Eksiksiz Nisan 2015
51 Cihannüma Eksiksiz Temmuz 2015
52 Historia 1923 Eksiksiz Kış 2016
53 Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi Eksiksiz 2016
54 Vakanüvis Eksiksiz Mart 2016
55 Tarih ve Gündem Eksiksiz 2016
56 Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi Eksiksiz Aralık 2016
57 fitarih Eksiksiz 2017
58 Özgür Tarih Eksiksiz Mart 2017

Toplam 58 dergi